Ljudska prava

ALI...

Freedom of Information RSS / 06.07.2015. u 11:44

Piše: Rodoljub Šabić

Оd samog zaključenja ugovor o upravljanju Železarom Smederevo zaključen sa Kompanijom "HPK inženjering" izaziva veliko interesovanje javnosti. Imajući u vidu mnoštvo razloga na kojima se to interesovanje zasniva, a koje je mislim suvišno elaborirati, nadao sam se da će ovaj put "radoznalost" javnosti biti zadovoljena i bez angažovanja Poverenika za informacije od javnog značaja. Ali...
Prvi zahtev za informacijama odnosno dobijanjem kopije "Ugovora o pružanju usluga upravljanja i savetovanja" zaključenog 21. 03. 2015. godine, podnela je Ministarstvu privrede Transparentnost Srbija, samo nekoliko dana po zaključivanju, 24. 03. 2015. godine. Ali...
Ministarstvo privrede nije u roku od 15 dana, kako to zakon nalaže, postupilo po zahtevu ili ga odbilo rešenjem. Umesto toga ono je dva dana pre isteka roka obavestilo podnosioca zahteva da će mu tražene dokumente dostaviti u produženom roku od 40 dana. Time je, budući da je zakonom predviđeno da se rok, iz opravdanih razloga, može produžiti samo u prvih sedam dana povredilo zakon i počinilo kažnjiv prekršaj iz čl. 46. tač.8). Ali...
Protekao je i rok od 40 dana, a ministarstvo tražiocu informacija nije dostavilo ništa (čime je počinilo još jedan kažnjiv prekršaj iz čl. 46), što je bio razlog da tražilac informacija podnese žalbu Povereniku. Ali...
Kada je Poverenik, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima zatražio od ministarstva da mu, radi utvrđivanja činjeničnog stanja, dostavi traženi ugovor ministarstvo to nije učinilo, (čime je počinilo kažnjiv prekršaj iz čl. 46 tač.13), čak ni nakon ponovljenog upozorenja poverenika, što je postupak apsolutno bez presedana u dosadašnjoj praksi primene Zakona.
Ministarstvo privrede je svoje (ne)postupanje "objasnilo" tim da je Komisija za zaštitu konkurencije na osnovu čl. 45. Zakona o zaštiti konkurencije utvrdila da su traženi podaci "zaštićeni podaci koji nemaju svojstvo informacije od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja."
U vezi sa ovim "objašnjenjem" očigledne su dve stvari.
Prvo, očigledno je da "razlog", i sasvim nezavisno od toga koliko je prihvatljiv, nije postojao ni u vreme podnošenja zahteva za slobodan pristup informacijama, ni u vreme podnošenja žalbe, da je "kreiran" naknadno.
Drugo, ovakvom praksom i ovakvim tumačenjem odredbi. Zakona o zaštiti konkurencije se, suprotno sistemskim normama o ostvarivanju ovog prava, u pravnom sistemu Republike Srbije ustanovljava apsolutni izuzetak od predmetnog prava što je nedopustivo sa stanovišta načela jedinstva pravnog poretka Republike Srbije koji nalaže da osnovni principi i pravni instituti predviđeni zakonom kojim se na sistemski način uređuje jedna oblast društvenih odnosa budu ispoštovani i u posebnom zakonu. Stoga se osnovanost zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, kao i mogućnost ograničavanja prava, mora ceniti sa aspekta odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je u ovoj materiji lex specialis u odnosu na sve druge zakone kojima se ova prava ograničavaju pa i na Zakon o zaštiti konkurencije.
S tim u vezi, nije suvišno podsetiti i na, u globalnim relacijama relevantnu, Deklaraciju o dostupnosti informacija koju su još davne 2004. godine zajednički usvojili specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za slobodu mišljenja i izražavanja, predstavnik OEBS-a za slobodu medija i specijalni izvestilac Organizacija američkih država za slobodu izražavanja, koja je izričita u pogledu toga da u slučaju suprotnosti, zakon o dostupnosti informacijama ima prioritet u odnosu na ostale zakone.
Pa sam, kao Poverenik i doneo rešenje kojim je naloženo Ministarstvu privrede da tražiocu dostavi tražene informacije, odnosno da ugovor učini dostupnim javnosti. Po zakonu, rešenja Poverenika su, obavezujuća, konačna i izvršna, nepostupanje po njima predstavlja kažnjiv prekršaj, a u slučaju potrebe njihovo izvršenje obezbeđuje Vlada neposrednom prinudom. Ali...
Ali, nezavisno od toga, neko od odgovornih morao bi dobro da razmisli o tome koliko se "stav" da ugovor o poveravanju na upravljanje velike državne železare, "nema svojstvo informacije od javnog značaja" kosi ne samo sa logikom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, već sa elementarnom logikom generalno.Komentari (29)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

petronijevic001 petronijevic001 13:00 06.07.2015

lex specialis

Očigledno je da Poverenik shvata Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kao univerzalni lex specialis u odnosu na sve druge propise.To bi ovom zakonu dalo karakter "nadzakona" koji bi derogirao odredbe svih ostalih propisa.

Ovo je potpuno netačno, jer čl.45 stav 4 Zakona o zaštiti konkurencije propisuje da zaštićeni podaci nemaju svojstvo informacije od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Očigledno je da je zakonodavac dao pravo Komisiji za zaštitu konkurencije da donošenjem zaštitne mere na osnovu čl.45 odredi da pojedini podaci nemaju svojstvo informacije od javnog značaja, što evidentno znači da su odredbe čl.45 Zakona o zaštiti konkurencije lex specialis u odnosu na odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Da li je ovakvo zakonsko regulisanje opravdano, to je drugo pitanje, ali evidentno je da nema uporišta tvrdnja Poverenika da Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ima karakter lex specialisa u odnosu na Zakona o zaštiti konkurencije, već je reč o obrnutoj situaciji.

Pored toga, tu je i podcenjivački odnos Poverenika prema Komisiji za zaštitu konkurencije, kao da nije reč o organu koji sprovodi postupak na osnovu odredbi zakona.Poverenik nije iznad Komisije za zaštitu konkurencije, niti bi Poverenik mogao da određuje Komisiji koje odluke može ili sme da donosi.Ukoliko postoji pozitivni sukob nadležnosti između Poverenika i Komisije, to bi moralo da se reši kroz neki postupak sukoba nadležnosti.
rade.radumilo rade.radumilo 13:53 06.07.2015

Re: lex specialis

Ovo je potpuno netačno, jer čl.45 stav 4 Zakona o zaštiti konkurencije propisuje da zaštićeni podaci nemaju svojstvo informacije od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.


Samo dva pitanja:

1. O kakvoj konkurenciji, ili zaštiti konkurencije, mi pričamo u slučaju jedine železare u državi?
2. Da li je i kada ta ista Komisija izvestila Poverenika o toku postupka utvrđivanja tajnosti informacija postupajući po zahtevu Poverenika u skladu sa stavom 3 člana 43 zakona o zaštiti konkurencije?
Freedom of Information Freedom of Information 15:30 06.07.2015

Re: lex specialis

Već samo vaše..
Da li je ovakvo zakonsko regulisanje opravdano, to je drugo pitanje

dosta govori. Ali, na stranu to, na osnovu
Pored toga, tu je i podcenjivački odnos Poverenika prema Komisiji za zaštitu konkurencije, kao da nije reč o organu koji sprovodi postupak na osnovu odredbi zakona.Poverenik nije iznad Komisije za zaštitu konkurencije, niti bi Poverenik mogao da određuje Komisiji koje odluke može ili sme da donosi.Ukoliko postoji pozitivni sukob nadležnosti između Poverenika i Komisije, to bi moralo da se reši kroz neki postupak sukoba nadležnosti.

ne bih rekao da ste pravnik.A ako jeste , bez uvrede, bar u ovoj prilici niste baš koncentrisani. Uopšte se nisam bavio Komisijom već ministarstvom privrede koje se ograničavajući nečije na zakonu zasnovano pravo pozvalo na njenu odluku a pri tom...
očigledno je da "razlog", i sasvim nezavisno od toga koliko je prihvatljiv, nije postojao ni u vreme podnošenja zahteva za slobodan pristup informacijama, ni u vreme podnošenja žalbe, da je "kreiran" naknadno.

A što se tiče "sukoba nadležnosti" njega uopšte nema. Nadležnost komisje je zaštita konkurencije, nadležnost poverenika zaštita prava na slobodan pristup info. U pitanju je sukob zakona,onog o slobodnom pristupu informacijama koji kaže da je informacija od javnog značaja "svaka informacija nastala u radu ili u vezi sa.." i predviđa da se prava koja utvrđuje mogu podvrći samo ograničenjima propisanim "ovim zakonom" i onog o zaštiti konkurencije koji nekom omogućava da kaže to nije tako.A ne može biti dileme koji organ je nadležan da taj sukob zakona rešava.To je organ nadležan za postupanje po žalbi, dakle Poverenik.I on to radi, kao što rekoh, polazeći od toga da
se osnovanost zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, kao i mogućnost ograničavanja prava, mora ceniti sa aspekta odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je u ovoj materiji lex specialis u odnosu na sve druge zakone kojima se ova prava ograničavaju pa i na Zakon o zaštiti konkurencije.
S tim u vezi, nije suvišno podsetiti i na, u globalnim relacijama relevantnu, Deklaraciju o dostupnosti informacija koju su još davne 2004. godine zajednički usvojili specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za slobodu mišljenja i izražavanja, predstavnik OEBS-a za slobodu medija i specijalni izvestilac Organizacija američkih država za slobodu izražavanja, koja je izričita u pogledu toga da u slučaju suprotnosti, zakon o dostupnosti informacijama ima prioritet u odnosu na ostale zakone.


petronijevic001 petronijevic001 16:03 06.07.2015

Re: lex specialis

@Freedom of Information

Da li sam ja pravnik i da li sam dovoljno koncentrisan uopšte nije relevantno za temu.

U pogledu toga koji zakon je lex specialis, to je jasno svakome ko pročita čl.45 Zakona o zaštiti konkurencije, to je školski primer lex specialis-a.

Vaše mišljenje da u slučaju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može postojati lex specialis je samo jedno mišljenje i ništa više.Mišljenje može imati svako, pa to i nije toliko relavantno.

Za bilo koju zakonsku odredbu može postojati lex specialis pa i za odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Što se tiče "nadležnosti" za rešavanje sukoba zakona, sukob zakona rešava organ koji vodi svaki konkretan postupak, to može biti Poverenik, Komisija za zaštitu konkurencije, sud ili neki drugi organ.

Ukoliko je pred Komisijom za zaštitu konkurencije pokrenut postupak i ako je Komisija u toku tog postupka donela zaštitnu meru u kojoj je određeno da se određene informacije ne smatraju informacijama od javnog značaja, tu Poverenik nema šta da traži.Poverenik je dužan da ispoštuje idluku Komisije za zaštitu konkurencije(ako takva odluka postoji i ako glasi onako kako ministarstvo tvrdi), jer je POverenik vezan ocenom Komisije da li se nešto smatra informacijom od javnig značaja ili ne.
Ukoliko je ministsarstvo dalo netačne podatke o radu i sadržini odluke Komisije za zaštitu konkurencije to je sasvim druga priča.

Freedom of Information Freedom of Information 16:33 06.07.2015

Re: lex specialis


Da li sam ja pravnik i da li sam dovoljno koncentrisan uopšte nije relevantno za temu.

I opet, bez uvrede, molim Vas, ali za raspravu o stručnim stvarima baš to je jedino relevantno.Ipak u pravu ste
Što se tiče "nadležnosti" za rešavanje sukoba zakona, sukob zakona uvek i svuda rešava organ koji vodi svaki konkretan postupak,

što je u konkretnom slučaju poverenik.Polazeći od toga treba ceniti i relevantnost njegovog mišljenja. A ideja da je
poverenik dužan da ispoštuje idluku Komisije za zaštitu konkurencije(ako takva odluka postoji i ako glasi onako kako ministarstvo tvrdi), jer je POverenik vezan ocenom Komisije da li se nešto smatra informacijom od javnig značaja ili ne.

je s pravnog aspekta bez bilo kakvog uporišta, neodrživa. Poverenik je naprotiv shodno odredbama ne samo Zakona o slobodnom pristupu informacijama nego i Zakona o tajnosti podataka ovlašten da odluči o tome da se javnosti stavi na raspolaganje bilo koji dokument, bez obzira na stepen poverljivosti. To je uostalom više puta i radio i to je njegovo ovlaštenje nesporno i na različite načine potvrđeno odlukama i Vrhovnog i Upravnog suda pa čak u jednom slučaju i Evropskog suda za ljudska prava.
uros_vozdovac uros_vozdovac 21:40 06.07.2015

Re: lex specialis

petronijevic001
@Freedom of Information

Da li sam ja pravnik i da li sam dovoljno koncentrisan uopšte nije relevantno za temu.Nije naravno, ali jeste ključno za komentar na blogu. Muka je što je ipak u pitanju - komentar na blogu.
petronijevic001 petronijevic001 22:08 06.07.2015

Re:

@Freedom of Information

Što se tiče stručnosti,iz Vaših stavova lako se može zaključiti da niste baš preterano stručni, jer tvrdite neverovatne stvari, koje sebi ne bi smeo sebi da dopusti jedan osrednji advokat, a o Povereniku da ne govorimo.

Neverovatno je da tvrdite da ne može postojati lex specialis za Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja apriori lex specialis za sve druge zakone i propise.Takva stvar bi morala da postoji u ustavu, jer jedino ustav može na taj način regulisati odnos između zakona.Ova Vaša tvrdnja je zaista smešna.

Čak i da je to tačno, da Zakon o zaštiti konkurencije ne može biti lex specialis za Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog nesaglasnosti sa ustavom ili međunarodnim ugovorima, Poverenik(i svaki drugi državni organ) je dužan da primenjuje i taj neustavni lex specialis, dok taj zakon ne bude otklonjen iz pravnog poretka od strane ustavnog suda.

Deklaracija na koju se pozivate nije obavezujući pravni akt i nije izvor prava u Srbiji.

Takođe je neverovatno da možete tvrditi da Poverenik nije vezan zaštitnom merom Komisije za zaštitu konkurencije.Zakonodavac je jasno propisao koje su pravne posledice donošenja zaštitne mere u čl.45 stav 3 Zakona o zaštiti konkurencije- da zaštićeni podaci nemaju svojstvo informacije od javnog značaja u smislu zakona kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.Zakonom je jasno propisano i ko je ovlašćeni organ da donese meru zaštite izvora podataka ili određenih podataka (zaštićeni podaci)-čl.45 stav 1 Zakona o zaštiti konkurencije, a to je Komisija za zaštitu konkurencije a ne Poverenik.

No, Poverenik tvrdi da on može sve, da je iznad ustava, iznad ustavnog suda, da Poverenik može arbitrerno odlučivati koji zakon treba primenjivati a koji ne, da Poverenik odlučuje da li može postojati lex specialis ili ne.

Postavlja se pitanje, što će nama ustavni sud i ustav, kada imamo takvog svemogućeg Poverenika.

highshalfbooze highshalfbooze 23:03 06.07.2015

Re: lex specialis

Ne znam ja za taj lex specijalis, ali znam da se isti oni likovi koji su kukali kako im se ne isplati proizvodnja, pobiše ko će da upravlja železarom. Ti isti likovi pre nego što su otišli, ispraznili su magacin sirovine, magacin gotovih proizvoda i sve račune koje su imali. I opet iskazali gubitak. Otkada je država preuzela železaru uvozi se sirovina, ne baš koliko treba ali se ipak uvozi, a gotovi proizvodi se ne prodaju par godina. I odjednom ove godine počinju da se prodaju gotovi proizvodi, slučajno kad su ovi mafijaši uzeli na upravljanje železaru.
Možete da vi okrećete taj lex specijalis kako oćete, al mi najebasmo.
uros_vozdovac uros_vozdovac 23:04 06.07.2015

Re: Re:

petronijevic001
@Freedom of Information

Što se tiče stručnosti,iz Vaših stavova lako se može zaključiti da niste baš preterano stručni, jer tvrdite neverovatne stvari, koje sebi ne bi smeo sebi da dopusti jedan osrednji advokat, a o Povereniku da ne govorimo.


Ne "lako" kolega Petronijevic001 nego zlonamerno. Lako je jedino zaključiti da je institucija Poverenika institucija za primer na svakom polju.
petronijevic001 petronijevic001 23:24 06.07.2015

Re: lex specialis

highshalfbooze
Ne znam ja za taj lex specijalis, ali znam da se isti oni likovi koji su kukali kako im se ne isplati proizvodnja, pobiše ko će da upravlja železarom. Ti isti likovi pre nego što su otišli, ispraznili su magacin sirovine, magacin gotovih proizvoda i sve račune koje su imali. I opet iskazali gubitak. Otkada je država preuzela železaru uvozi se sirovina, ne baš koliko treba ali se ipak uvozi, a gotovi proizvodi se ne prodaju par godina. I odjednom ove godine počinju da se prodaju gotovi proizvodi, slučajno kad su ovi mafijaši uzeli na upravljanje železaru.
Možete da vi okrećete taj lex specijalis kako oćete, al mi najebasmo.


Uopšte ne tvrdim da je ispravno ponašanje izvršne vlasti u pogledu železare , ali je konkretna pravna argumentacija Poverenika neodrživa.
uros_vozdovac

Ne "lako" kolega Petronijevic001 nego zlonamerno. Lako je jedino zaključiti da je institucija Poverenika institucija za primer na svakom polju.

Ličnost koja obavlja funkciju Poverenika ima jednu vrlo negativnu stavku u ponašanju.Kada mu se nešto prigovori, onda okreće na priču da li je neko dovoljno stručan, da li je pravnik ili ne i slično.
Očigledno je da zaboravlja da je i Poverenik deo vlasti(u širem smislu), i da svaki građanin može prigovarati na njegov rad i stručnost, a da Poverenik ne treba da ocenjuje stručnost i koncentraciju građana.

Izgleda da se Poverenik uživeo u ulogu nekog super-državnog organa kojem se ne sme prigovarati, nego svi moramo da budemo oduševljeni njegovim radom i argumentacijom.

Primećujem da postoji neka posebna oduševljenost Poverenikom na ovom blogu.Nema nijednog razloga za to, jer Poverenik ima vrlo slične pravne nazore kao i čelnici naše izvršne vlasti.Selektivna primena propisa, voluntarističko odlučivanje koji zakon "važi" a koji ne, koji zako valja primenjivati a koji ne, sve je to zajedničko i za Poverenika i izvršnu vlast.

Freedom of Information Freedom of Information 04:07 07.07.2015

Re: Re:

Takva stvar bi morala da postoji u ustavu, jer jedino ustav može na taj način regulisati odnos između zakona.

U ustavu i postoji "takva stvar", zove se jedinstvo pravnog sistema. I važi ne samo za situaciju o kojoj govorimo već generalno.Prosto g.Petronijeviću, da stvar do kraja pojednostavim, ne možete imati npr. zakon protiv korupcije a i "lex specialis" u kome npr. kažete "u slučaju x primanje i iznuda mita ne smatra se korupcijom u smislu zakona protiv korupcije". I ako ga ipak donesete svodite jedinstvo pravnog sistema na nivo karikature i otvarate sukob zakona.Prvo je razlog za intervenciju Ustavnog suda, što ću svakako tražiti ali drugo, sukob zakona, se i do tada mora rešavati.
I zato vašoj tvrdnji da

Čak i da je to tačno, da Zakon o zaštiti konkurencije ne može biti lex specialis za Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog nesaglasnosti sa ustavom ili međunarodnim ugovorima, Poverenik(i svaki drugi državni organ) je dužan da primenjuje i taj neustavni lex specialis, dok taj zakon ne bude otklonjen iz pravnog poretka od strane ustavnog suda.

nedostaje odgovor na pitanje a zašto bi Poverenik bio dužan da primeni taj zakon a ne dužan da primeni zakon koji kaže da je "svaka" informacija nastala u radu organa vlasti informacija od javnog značaja i predviđa da se prava koja utvrđuje mogu podvrći samo ograničenjima propisanim "ovim zakonom".
A dužan je da izabere koji će primeniti,da odluči po podnetoj žalbi. Pa to i radi,(vodeći računa posebno o čl.8. ZSPIJZ), na način koji sam opisao.
S tim u vezi sam pomenuo

Deklaraciju o dostupnosti informacija koju su još davne 2004. godine zajednički usvojili specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za slobodu mišljenja i izražavanja, predstavnik OEBS-a za slobodu medija i specijalni izvestilac Organizacija američkih država za slobodu izražavanja, koja je izričita u pogledu toga da u slučaju suprotnosti, zakon o dostupnosti informacijama ima prioritet u odnosu na ostale zakone.

koja, razume se, nije pravno obavezujući akt ali koja nudi jasne smernice za rešavanje sukoba zakona. Mada bi Vi verovatno sebi dali za pravo da i autorima Deklaracije poručite
lako se može zaključiti da niste baš preterano stručni, jer tvrdite neverovatne stvari, koje sebi ne bi smeo sebi da dopusti jedan osrednji advokat, a o Povereniku da ne govorimo.

A Vaš prelazak na ovakvu "ozbiljnu argumentaciju" je istovremeno najbolji znak da je vreme za kraj razgovora. Over.

highshalfbooze highshalfbooze 07:25 07.07.2015

Re: lex specialis

Uopšte ne tvrdim da je ispravno ponašanje izvršne vlasti u pogledu železare

Ma nisam ja ni tvrdio suprotno. Htedoh da kažem da su mehanizmi zaštite loši, ili je primena tih mehanizama loša. Sve jedno je, jer državni organi rade bukvalno šta im se prohte i niko zbog toga ne odgovara.
jkt2010 jkt2010 12:25 07.07.2015

Re: lex specialis

Petronijevic
Ličnost koja obavlja funkciju Poverenika ima jednu vrlo negativnu stavku u ponašanju.Kada mu se nešto prigovori, onda okreće na priču da li je neko dovoljno stručan, da li je pravnik ili ne i slično.

Da, to je jedna. Druga je ovo:
A Vaš prelazak na ovakvu "ozbiljnu argumentaciju" je istovremeno najbolji znak da je vreme za kraj razgovora. Over.

Ego je čudo...
jkt2010 jkt2010 12:31 07.07.2015

Re: lex specialis

Freedom of Information
Petronijevic
Da li sam ja pravnik i da li sam dovoljno koncentrisan uopšte nije relevantno za temu.

I opet, bez uvrede, molim Vas, ali za raspravu o stručnim stvarima baš to je jedino relevantno.


Pa onda ako je tako, što šaljete ove gigamega stručne objave ovde nama seljoberima? Hajte lepo to tamo negde na neki pravni forum, i samo dajte link, da gledamo kako vas stručnjaci čereče. A ako već radite na prosvetljenju tupih narodnih masa, pa pustite nas onda i da komentarišemo, bez ismejavanja i veto-iranja.

Pri tom mi se čini da Petronijević ima kvalifikacije makar jednake vrednosti kao i vi. Al to samo ja, seljober, tako procenjujem ovaj sukob pravnih džinova pred zadrugom.
petronijevic001 petronijevic001 14:00 07.07.2015

Re: Re:

Freedom of Information

U ustavu i postoji "takva stvar", zove se jedinstvo pravnog sistema. I važi ne samo za situaciju o kojoj govorimo već generalno.Prosto g.Petronijeviću, da stvar do kraja pojednostavim, ne možete imati npr. zakon protiv korupcije a i "lex specialis" u kome npr. kažete "u slučaju x primanje i iznuda mita ne smatra se korupcijom u smislu zakona protiv korupcije". I ako ga ipak donesete svodite jedinstvo pravnog sistema na nivo karikature i otvarate sukob zakona.Prvo je razlog za intervenciju Ustavnog suda, što ću svakako tražiti ali drugo, sukob zakona, se i do tada mora rešavati.
I zato vašoj tvrdnji da

To "jedinstvo pravnog sistema" niste ovlašćeni Vi da uspostavljate.Postoji ustavni sud koji je nadležan da uklanja neustavne i nezakonite propise iz pravnog poretka.Takođe, jedino je ustavni sud ovlašćen da obustavi primenu određenog propisa do donošenja odluke o ustavnosti ili zakonitosti konkretnog propisa.

Sukob zakona ne znači da organ koji vodi postupak može preuzeti nadležnost ustavnog suda, te da organ koji vodi postupak može uspostavljati hijerarhiju između propisa iste pravne snage(zakona)i suspendovati primenu bilo kojeg zakona.

Freedom of Information

nedostaje odgovor na pitanje a zašto bi Poverenik bio dužan da primeni taj zakon a ne dužan da primeni zakon koji kaže da je "svaka" informacija nastala u radu organa vlasti informacija od javnog značaja i predviđa da se prava koja utvrđuje mogu podvrći samo ograničenjima propisanim "ovim zakonom".
A dužan je da izabere koji će primeniti,da odluči po podnetoj žalbi. Pa to i radi,(vodeći računa posebno o čl.8. ZSPIJZ), na način koji sam opisao.
S tim u vezi sam pomenuo


Prvi razlog je zato što lex specialis(čl.45 Zakona o zaštiti konkurencije) derogira odredbu čl. 8 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Drugi razlog je što čl.45 Zakona o zaštiti konkurencije kao kasniji zakon(donet 2009 godine) derogira odredbu ranije donetog zakona čl.8 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(donet 2004 godine).

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nema veću pravnu snagu od Zakona o zaštiti konkurencije.
makemyday makemyday 18:08 07.07.2015

Re: lex specialis

jkt2010

petronijevic001

Botovi, sram vas bilo, prepoznajete se iz aviona. Ali ajde, Vas i razumem, sendvič i 1000 dinara su za vas dovoljan motiv. Ono što nikako ne razumem je zašto vas domaćin trpi. Blokirao bih vas odmah, muka mi je, stidim se zbog jadnika kao što ste vi.

looping looping 18:44 07.07.2015

Re: lex specialis

makemyday
jkt2010

petronijevic001

Botovi, sram vas bilo, prepoznajete se iz aviona. Ali ajde, Vas i razumem, sendvič i 1000 dinara su za vas dovoljan motiv. Ono što nikako ne razumem je zašto vas domaćin trpi. Blokirao bih vas odmah, muka mi je, stidim se zbog jadnika kao što ste vi.


Zar nije bolje da odgovoriš? Naročito lako je da se odgovori ako neko laže ili lupeta.
emsiemsi emsiemsi 19:01 07.07.2015

Re: lex specialis

makemyday
jkt2010

petronijevic001

Botovi, sram vas bilo, prepoznajete se iz aviona. Ali ajde, Vas i razumem, sendvič i 1000 dinara su za vas dovoljan motiv. Ono što nikako ne razumem je zašto vas domaćin trpi. Blokirao bih vas odmah, muka mi je, stidim se zbog jadnika kao što ste vi.


Шта лупардаш ?
Ботчино !
niccolo niccolo 19:23 07.07.2015

Re: Re:

Prvo je razlog za intervenciju Ustavnog suda, što ću svakako tražiti

Mislim da za ovim ipak nema potrebe. Potpuno je jasno da se 45. ZZK odnosi na informaciju iz postupka pred Komisijom, a ne na bilo koju informaciju. Taj član nema nikakve veze s obavezama državnih organa po ZSPIJZ - ono što taj član kaže jeste da ne može neko da dođe do, u skladu sa tim članom zaštićenog, podatka tražeći taj podatak od Komisije, a uz pozivanje na ZSPIJZ. A ne kaže da se time derogira obaveza drugog državnog organa, koji je recimo strana u ugovoru, da na osnovu ZSPIJZ dostavi taj ugovor ili neki drugi podatak.

Uostalom, taj član ionako govori o zaštiti izvora podatka i određenog podatka, a ne o zaštiti celog ugovora...
makemyday makemyday 04:08 08.07.2015

Re: lex specialis


Zar nije bolje da odgovoriš? Naročito lako je da se odgovori ako neko laže ili lupeta.

OK u pravu si. Samo mi je muka od tipova koji "ne vide" ni najočiglednije stvari. Jer posle gomile prekršaja koju je ministarstvo počinilo a pogotovo posle fakta da
"razlog", i sasvim nezavisno od toga koliko je prihvatljiv, nije postojao ni u vreme podnošenja zahteva za slobodan pristup informacijama, ni u vreme podnošenja žalbe, da je "kreiran" naknadno

svakom normalnom je jasno, "ne vidi" samo onaj ko neće da vidi, u kakvu mutnu operaciju se ministarstvo upustilo.
Fakat je i da je
Poverenik shodno odredbama ne samo Zakona o slobodnom pristupu informacijama nego i Zakona o tajnosti podataka ovlašten da odluči o tome da se javnosti stavi na raspolaganje bilo koji dokument, bez obzira na stepen poverljivosti. To je uostalom više puta i radio i to je njegovo ovlaštenje nesporno i na različite načine potvrđeno odlukama i Vrhovnog i Upravnog suda pa čak u jednom slučaju i Evropskog suda za ljudska prava.

A uz to i
Deklaracija o dostupnosti informacija koju su još davne 2004. godine zajednički usvojili specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za slobodu mišljenja i izražavanja, predstavnik OEBS-a za slobodu medija i specijalni izvestilac Organizacija američkih država za slobodu izražavanja, koja je izričita u pogledu toga da u slučaju suprotnosti, zakon o dostupnosti informacijama ima prioritet u odnosu na ostale zakone.

Kad neko ovo uporno "ne vidi" a kao papagaj ponavlja jednu istu nebuloznu priču moram da pomislim da je bot.A isto pomislim i za tipa koji se uključi da ga brani od nepostojećih uvreda pa sam sebe i svog štićenika naziva seljačinama a pokušava da to imputira domaćinu. Zato sam rekao da me stid i da bi ih ja banovao i da ne razumem zašto ih domaćin trpi.Ali to je njegova stvar.
jkt2010 jkt2010 07:30 08.07.2015

Re: lex specialis

makemyday
Kad neko ovo uporno "ne vidi" a kao papagaj ponavlja jednu istu nebuloznu priču moram da pomislim da je bot


Pomisliš, zato što ti je aparat za pomišljanje skučenog kapaciteta, možda?
A što ne pomisliš da BlogB92 nisu "Budvanski dani prava" nego nešto kao Kalenić pijaca?

U ovom konkretnom slučaju, Petronijević (na mene) ostavlja utisak da zna o čemu priča, kao i Niccolo na primer. Rado bih ispratio njihov "duel" -- kad se ne bi pojavljivali pajaci iz kutije (kao što si ti ili Uroš sa Voždovca) da presuđujete. I kad bi domaćin prihvatio tu razmenu argumenata, bez da se posle 2 replika hvata za kviska tj pravo veta koje ovde ima.

Znači, dupli promašaj: em previše uskostručno, bez titlova za nas laike, em malo-malo pa šaka o sto.
Freedom of Information Freedom of Information 08:07 08.07.2015

Re: Re:


Pa onda ako je tako, što šaljete ove gigamega stručne objave ovde nama seljoberima?

Lakše malo gospodine! Otkud Vam tolika gorčina? Ni pomislio nisam a kamoli rekao da je neko "seljober".
A ako već radite na prosvetljenju tupih narodnih masa, pa pustite nas onda i da komentarišemo, bez ismejavanja i veto-iranja.

Ovo "tupih" je ponovno vaša, ne moja kvalikfikacija. A što se tiče dopuštanja komentarisanja, zar nije evidentno da to činim? Zar sam banovao Vas ili g.Petronijevića? Jedino "ružno" što sam mu rekao bilo je "ne bih rekao da ste pravnik a ako jeste,bez uvrede,bar u ovoj prilici niste koncentrisani".Ne znam ko je čovek ni šta je po zanimanju,i reći mu da mislim da nije pravnik nije nikakva uvreda. Može da bude i ekonomista i fizičar i pesnik, šta god.. i to ga, samo po sebi, svakako ne čini manje vrednim već samo, objektivno, manje pozvanim za neke teme. A dodao sam za slučaj da jeste pravnik,ono "bez uvrede" i ono da mislim da je "dekoncentrisan", ne da je neznalica,ili bilo šta slično onom čime me je on "počastio"
Ego je čudo...

Nije u pitanju nikakav ego već besmisao rasprave kad se kao "argumenti" koriste diskvalifikacije. Rekao sam "over" kad je Vaš prijatelj to počeo."Čuo" sam dakle omalovažavajuće mišljenje g.Petronijevića o meni, nisam brisao taj njegov "komentar", može svako da ga pročita i na mom blogu. Ali ne mislite valjda da treba da mu na to odgovaram? Da ga uveravam da sam stručan, vredan, pametan, ko zna šta sve još? Da se hvališem pravničkom karijerom, priznanjima i nagradama za rad ili da nabrajam ljude koji imaju ime i prezime i nesporan veliki stručni autoritet a koji o meni i mom radu imaju sasvim drugačije mišljenje od njega. Zar ne mislite da bi to bilo tragikomično?
A što se tiče
Hajte lepo to tamo negde na neki pravni forum,

ne mislim da ima smisla da bilo ko bilo kome daje "savete" ove vrste. Svako piše po sopstvenom izboru a oni kojima se to ne dopada ili ih ne zanima imaju lako rešenje - ne čitaju.
Ostajte zdravo!
uros_vozdovac uros_vozdovac 08:20 08.07.2015

Re: lex specialis

jkt2010
makemyday
Kad neko ovo uporno "ne vidi" a kao papagaj ponavlja jednu istu nebuloznu priču moram da pomislim da je bot


Pomisliš, zato što ti je aparat za pomišljanje skučenog kapaciteta, možda?
A što ne pomisliš da BlogB92 nisu "Budvanski dani prava" nego nešto kao Kalenić pijaca?

U ovom konkretnom slučaju, Petronijević (na mene) ostavlja utisak da zna o čemu priča, kao i Niccolo na primer. Rado bih ispratio njihov "duel" -- kad se ne bi pojavljivali pajaci iz kutije (kao što si ti ili Uroš sa Voždovca) da presuđujete. I kad bi domaćin prihvatio tu razmenu argumenata, bez da se posle 2 replika hvata za kviska tj pravo veta koje ovde ima.

Znači, dupli promašaj: em previše uskostručno, bez titlova za nas laike, em malo-malo pa šaka o sto.

Pih dobro sam prošao hvala lepo.
Freedom of Information Freedom of Information 09:23 08.07.2015

Re: Re:

Hajde još samo jednom.

Prvi razlog je zato što lex specialis(čl.45 Zakona o zaštiti konkurencije) derogira odredbu čl. 8 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Upravo navedeni čl.8.st.1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama isključuje mogućnost takve derogacije i govori sasvim suprotno: "Prava iz ovog zakona mogu se izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom."
Drugi razlog je što čl.45 Zakona o zaštiti konkurencije kao kasniji zakon(donet 2009 godine) derogira odredbu ranije donetog zakona čl.8 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(donet 2004 godine

Datumi su tačni ali argumentacija više nema veze sa pravilom lex specialis.. na kom ste do sad insistirali. Tu bi se radilo o primeni pravila lex posteriori.., naravno kad bi primena tog pravila dolazila u obzir. A u konkretnom slučaju ne dolazi upravo zbog pravila lex specialis, naglašenog u čl.8.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nema veću pravnu snagu od Zakona o zaštiti konkurencije.

Ni obrnuto. Zato i jeste u pitanju sukob koji u svakom konkretnom slučaju rešava nadležni organ ili sud.(Ne Ustavni sud, on je nadležan da ceni odnos zakona prema Ustavu a ne zakona i zakona).
Dr M Dr M 10:37 08.07.2015

Re: lex specialis

bez titlova za nas laike


Laički titl od apsolutnog laika:

Neki tamo pokušavaju da sakriju šta rade sa mojim parama, sve krijući se iza paragrafa, a neko ih, radeći svoj posao, tera na čistinu.

S moje strane hvala tom nekom!
Freedom of Information Freedom of Information 18:01 08.07.2015

Re: lex specialis

Laički titl od apsolutnog laika:

Neki tamo pokušavaju da sakriju šta rade sa mojim parama, sve krijući se iza paragrafa, a neko ih, radeći svoj posao, tera na čistinu.

S moje strane hvala tom nekom!

Hvala Vama.
transparentnost_srb transparentnost_srb 01:49 08.07.2015

Odgovor dostavljen TS

Možda je korisno za ovu diskusiju znati i stav Komisije za zaštitu konkurencije - u odgovoru koji su dostavili TS (http://goo.gl/Hizli6) oni izričito kažu da smatraju da se član 45. odnosi na postupanje same Komisije, to jest da ona neće dati podatke koji su zaštićeni zaključkom trećim licima, a da to ni na koji način ne ograničava organ u čijem posedu je dokument da ga obelodani.
petronijevic001 petronijevic001 11:09 08.07.2015

Re:

Kada sam napisao da Poverenik nije preterano stručan, to svakako nije značilo uvredu, jer postoji velika razlika između nekoga ko je nestručan i nekoga ko nije preterano stručan.

Neznanje i nestručnost nisu najveći problem.Mnogo veći problem je kada ljudi koji poseduju dovoljnu stručnost za svoju funkciju/posao(kao što je Poverenik i mnogi drugi) malo žrtvuju struku da bi dobili tumačenje propisa koje im odgovara.To čine sudovi, organi uprave a povremeno i Poverenik, imamo sve više tumačenja propisa, po kojima crno nije crno a belo nije belo, sva ta tumačenja su sve neverovatnija i nakaradnija, sve je veći haos u pravnom sistemu.emsiemsi emsiemsi 12:21 09.07.2015

Re:

petronijevic001
Kada sam napisao da Poverenik nije preterano stručan, to svakako nije značilo uvredu, jer postoji velika razlika između nekoga ko je nestručan i nekoga ko nije preterano stručan.

Neznanje i nestručnost nisu najveći problem.Mnogo veći problem je kada ljudi koji poseduju dovoljnu stručnost za svoju funkciju/posao(kao što je Poverenik i mnogi drugi) malo žrtvuju struku da bi dobili tumačenje propisa koje im odgovara.To čine sudovi, organi uprave a povremeno i Poverenik, imamo sve više tumačenja propisa, po kojima crno nije crno a belo nije belo, sva ta tumačenja su sve neverovatnija i nakaradnija, sve je veći haos u pravnom sistemu.
Тако је ! Слажем се !
Успут --- Повереник, какав јесте да јесте, је далеко од лоших ствари у нашем систему. Камо среће да су остали, најмање, као Повереник (какав јесте да јесте).

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana