Neven Cvetićanin B92 VIP

Dr Neven Cvetićanin je diplomirao 1999. g. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na grupi za filozofiju, kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,69. Prve naučne radove objavljuje u uglednim naučnim časopisima još za vreme studiranja.
Bio je učesnik petooktobarskih događaja 2000. g. kao lider studenata iz Studentskog grada u Beogradu.
Specijalističke kurseve „Evropskih studija“ i „Studija kulture i roda“ završio je 2001. i 2002. g. na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži u Beogradu (AAOM).
Magistrirao je 2003. g. na katedri za Istoriju filozofije i Političku filozofiju Filozofskog Fakulteta u Beogradu sa temom iz savremene nemačke filozofije sa naslovom „Praktična filozofija Karla Šmita“. Magistarska teza je odlikovana odlikom „summa cum laude“.
Doktorsku disertaciju sa naslovom „Građansko i antigrađansko shvatanje politike – odnos desnice, centra i levice u političkom polju Evrope“ odbranio je 2007. g. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na katedri za Političku sociologiju.
Postdoktorske studije iz oblasti istorije i politike (history&politics) završio je u sezoni 2009/2010. u Velikoj Britaniji, na Univerzitetu u Stirlingu sa dodatnim aktivnostima na Univerzitetima u Edinburgu i Oksfordu, sa završnom tezom pod naslovom „Dialectic of Political Mechanics.“
Dr Neven Cvetićanin je samostalni autor dve naučne monografije „Evropska desnica između mača i zakona“ i „Epoha s one strane levice i desnice“, zbirke političkih eseja „Requiem Revoluciji, Eseji 2000-2010“, kao i više desetina stručnih naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima, te je autor poglavlja u enciklopedijama međunarodnog karaktera. Glavne teme njegovog naučnog istraživanja su: filozofija/sociologija politike, sociologija ekonomije, političke ideologije, teorija države i prava, država blagostanja, socijalno-liberalne ideje, ideologija političkoga centra, društveni potencijal srednje klase, itd.
Zaposlen je u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Bio je predavač na Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ). Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima, konferencijama i okruglim stolovima sa različitim temama iz oblasti društvenih nauka i politike.
U periodu 2012-2014. je bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nakon čega se povlači sa svih dužnosti i uopšte iz političkog života, nastavljajući da se bavi naukom.
Član je Filozofskog društva Srbije i Sociološkog društva Srbije. Bio je povremeni kolumnista dnevnih novina „Politika“ i „Danas“, te je pisao autorske članke za „NIN“ i „Vreme“. Stručni je komentator aktuelnih društvenih i političkih događaja za više pisanih i elektronskih medija.
Tečno govori i piše na engleskom jeziku. Služi se nemačkim i španskim jezikom.
Svira gitaru i rekreativno se bavi različitim sportovima, a posebno plivanjem, fitnesom, košarkom i tenisom.

Neven Cvetićanin

Neven Cvetićanin
Datum rоđenja:  - Pol:  Muški Član od:  08.04.2015 VIP izbora:  4 RSS RSS Feed