Motiviši me nežno II

dracena RSS / 11.08.2007. u 17:21

Dracenine "Mrvice"

Osobine idealno zdravih odn. samoostvarenih ljudi po A. Maslowu:

1. Uspešnije opažanje stvarnosti i lagodniji odnos prema njoj, «nevino oko».

Kod samoostvarenih ljudi postoji neuobičajena sposobnost da se otkrije laž, obmana, nepoštenje kod ljudi. I u umetnosti, nauci, politici i javnim zbivanjima lakše, brže i tačnije uočavaju nejasnu ili prikrivenu stvarnost. Zato mnogo bolje razlikuju sveže, konkretno i originalno od apstraktnog i rubrikovanog. Oni više žive u stvarnom svetu prirode nego u gomili pojmova, apstrakcija, očekivanja, verovanja i stereotipija koje je čovek stvorio, a koje većina ljudi brka sa stvarnim svetom i liče na decu koja radoznalo posmatraju svet oko sebe ne upuštajući se u rasprave sa njim («nevino oko»). Samoostvareni ljudi ne beže od realnosti i ne plaše se nepoznatog, pa stoga ne poriču nepoznato, niti ga prerano organizuju. Njihova potraga za istinom nije grčevita, pa privremeno odlaganje donošenja odluka do pribavljanja svih potrebnih podataka nije mučenje kao za većinu ljudi, već ponekad čak može biti i prijatno i podsticajno.

2. Prihvatanje (sebe, drugih, prirode)

Samoostvareni ljudi prihvataju čovekovo grehe, slabosti i zla jednako kao i njegove dobre strane na bespogovoran način kao što se prihvataju svojstva prirode. «Čovek se ne žali na vodu što je mokra, na kamenje što je tvrdo ili na drveće što je zeleno.» Oslobodjeni preteranog osećanja krivice, stida, strepnje, oni mogu da prihvate sebe i svoju prirodu, a time i svoju okolinu bez negodovanja. Zato oni poput deteta gledaju na svet nevinim očima ne zahtevajući ništa, već jednostavno primećujući ono što postoji, ne raspravljajući o tome, niti zahtevajući da bude drugačije. Na isti način se samoostvaren čovek suočava i sa bolešću i smrću. Ne fatalistički kao ljudi iz istočnih kultura, već realno i trezveno. Jednako lako prihvataju svoje fiziološke potrebe i prohteve, uživaju u njima bez kajanja, stida ili pravdanja, uvek imaju dobar apetit, dobro spavaju, uživaju u svom seksualnom životu i uopšte, oni «su dobre životinje», kao i svoje više potrebe, npr. za ljubavlju, samopoštovanjem itd. Nemaju odbrana, pretvaranja i poza, a takve izveštačenosti im smetaju i kod drugih ljudi.

3. Spontanost, jednostavnost, prirodnost

Konvencionalnost (kao suprotnost spontanosti) je kod samoostvarenih ljudi najveća na površini: oni se često konvencionalno oblače, ophode i ponašaju. Medjutim, što se više ide u dubinu njihove ličnosti, to su manje konvencionalni, a više spontani: njihove misli, svest i emocije su vrlo spontani. Tu konvencionalnost Maslov poredi sa ogrtačem koji se vrlo lako zbaci kad zasmeta da ostvari nešto vrlo značajno. Konvencionalnost ovde služi samo da se izbegnu nepotrebni sukobi sa okolinom i trošenje energije, kao i za to da se ne bi nepotrebno povredjivali ljudi u okruženju. Lakoća sa kojom razumeju stvarnost i njihova spontanost čine da su potpuno svesni svojih želja, pogleda i subjektivnih reakcija. Njihov motiv je izrastanje, a ne više zadovoljenje osnovnih potreba («metamotivacija»), jer su njihove osnovne potrebe blagovremeno podmirivane i prestale da budu pokretač ponašanja. I pored toga, oni su ambiciozni i aktivni, (mada njihove ambicije drugim ljudima deluju čudno).

4. Usredsredjenost na problem

Samoostvaren čovek je usredsredjen na problem izvan sebe. On obično ima neku misiju, neki konkretan zadatak, koji nije vezan za njega lično, već služi dobrobiti šire grupe ili čovečanstva. To su obično neki suštinski problemi koje možemo nazvati filosofskim ili etičkim. Pošto imaju izvanredan uvid u realnost, ne posvećuju se beznačajnim pitanjima, već suštini. Stoga im usputni problemi ne remete spokojstvo, što olakšava život i njima i njihovoj okolini.

5. Izdvojenost, potreba da se bude sam

Ovakve osobe vole samoću i povučenost više nego prosečne osobe. I kad su u grupi, često su izvan njene aktivnosti, izdvojene, pribrane i uzdržane. Budući da se prijateljstvo neurotičara zasniva na grčevitoj potrazi za prihvatanjem, ljubavlju, sigurnošću, samopoštovanjem ili nekoj drugoj potrebi, oni vrlo često imaju veliki broj prijatelja, sa kojima se manje ili više intenzivno druže. Samoostvareni ljudi nemaju naročitu potrebu za prijateljstvom. Zato obično imaju vrlo malo prijatelja, utoliko pre što svojom izdvojenošću ne privlače, ili čak odbijaju druge ljude, a ako ih i privuku, ne podmiruju njihove neurotične potrebe, pa se prijateljstvo brzo okončava. Samoostvareni ljudi sami donose odluke, sami rešavaju probleme, sami sebe disciplinuju, sami sebe pokreću i sami su sebi odgovorni.

6. Autonomija, nezavisnost od kulture i sredine, volja, delatnost

Kao posledica napred opisanih osobina, kod samoostvarenih ljudi je uobičajena relativna nezavisnost od fizičke i društvene sredine. Pošto njih pokreću motivi izrastanja, a ne motivi pomanjkanja, oni zadovoljstvo i dobar život ostvaruju u sebi samima, a ne kroz druge ljude. Drugi ljudi samoostvarenim jedinkama pre mogu smetati, nego pomoći u izrastanju.

7. Svežina doživljaja

Samoostvareni ljudi sa velikim zadovoljstvom, svežinom, naivnošću, poštovanjem i divljenjem uvažavaju u lepim stranama života. Stoga kod njih postoji snažna povezanost sa konkretnom stvarnošću, npr. sa prirodom (predelima, biljkama, životinjama). Oni često doživljavaju ekstazu i inspiraciju iz snažnih doživljaja u prirodi, muzike, a pre svega iz kontakata sa decom. Ali i svakodnevni životni poslovi mogu da izazovu tako snažne doživljaje, ne stalno i ne redovno, već u najneočekivanijim trenucima. Nikad se ne može znati šta može izazvati ovakav doživljaj. Ovakve osobe se na blagodeti ne navikavaju na takav način da ih više ne primećuju, već u njima uživaju svaki put kad se sa njima susretnu.

8. Mistični doživljaj, vrhunski doživljaj

U nedostatku boljeg, naziv mistični doživljaj Maslov koristi za izuzetno snažan doživljaj, toliko snažan da postaje haotičan i da obuzima celu osobu. Budući da je to ipak sasvim prirodna pojava, on nudi i naziv vrhunski doživljaj, a moj skromni predlog bi bio termin „totalni doživljaj". U ovakvim prilikama osoba usled ogromne koncentracije na sam doživljaj dolazi u stanje gubljenja Ja, ili njegovog prevazilaženja, tj. do samozaborava. Mistični doživljaju mogu biti česti ili retki, blagi ili snažni, sve zavisi od osobe. Ima i onih samoostvarenih osoba koje nemaju mistične doživljaje najčešće i to su po Maslovu praktični ljudi, političari, društveni radnici, a kod sklonih poeziji, muzici, filosofiji i religiji su oni manje ili više česta pojava.

9. Osećanje zajedništva sa čovečanstvom

Samoostvarene ljude krasi duboko saosećanje, poistovećenost, simpatije i naklonost prema ljudima, uprkos povremenoj ljutnji ili odvratnosti. Zato iskreno žele da pomognu ljudskoj vrsti. Iako su, kako je ranije opisano, na izvestan način izolovani, oni su istovremeno i poistovećeni sa svojom braćom, pošto ih razumeju i prihvataju.

10. Dublji i čvršći medjuljudski odnosi

Medjuljudski odnosi samoostvarenih ljudi su mnogo dublji, u njima vlada veća ljubav, potpunije poistovećivanje i potiranje granica ega. Medjutim, ljudi sa kojim samoostvareni ljudi ulaze u bliske odnose moraju biti makar bliži samoostvarenju od prosečnih. Stoga su duboke veze samoostvarenih ljudi prilično retke. Oni duboko vole mali broj ljudi, jer je za takve odnose potrebno mnogo vremena i energije. U svakodnevnim kontaktima oni su većinom ljubazni, a naročito prema deci. Kritičnost i grubost se ispoljavaju samo izuzetno, kad je u pitanju nešto za nih vrlo značajno, ali ni tad sa omalovažavanjem, već kao dobronamerna kritika ili u cilju zaštite drugih. Njihovo neprijateljstvo se ne zasniva na karakteru, već je reaktivno ili situaciono. Ovakve osobe često privlače veći ili manji broj poštovalaca, sledbenika ili čak obožavalaca. Medjutim, ova privrženost ih može dovesti u nepriliku, pošto nisu u prilici da odgovore na način koji se od njih očekuje.

11. Demokratski karakter

Samoostvarene osobe nemaju rasnih i klasnih predrasuda. Prema svima su podjednako ljubazne ili kritične, zavisno od karaktera ili ponašanja svakog od njih. Oni uče od svakog ko može da im pruži neko znanje. Pritom ne mare za «gubljenje autoriteta» pred onima od kojih uče. Maslov ovu osobinu naziva «smernošću». Za svoje prijatelje samoostvarene osobe biraju elitu karaktera, sposobnosti, talenta, a ne elitu po rodjenju, rasi, krvi, imenu, porodici, godinama, slavi ili moći. Čak i kad nekog ne cene, ne idu do potpunog omalovažavanja i povrede dostojanstva.

12. Razlikovanje sredstava i krajnjih ciljeva, kao i dobra i zla

Samoostvarene osobe su vrlo moralne, imaju jasne moralne norme i postupaju u skladu sa njima. Neki su religiozni, neki ne. Oni koji se izjašnjavaju da su religiozni, Boga često opisuju kao metafizički pojam, a ne kao figuru. Ali čak i oni koji nisu religiozni kao da slede put Gospodnji. Budući da, s jedne strane, jasno razlikuju sredstva od ciljeva, a sa druge strane imaju ciljeve različite od prosečnih ljudi, mogu dospeti u prilično zamršene situacije. Tako će oni od rutinskih poslova, koji su za većinu ljudi sredstvo za postizanje cilja, napraviti igru i zadovoljstvo kao cilj po sebi i tako izazvati revolt okoline.

13. Filosofski, prijateljski smisao za humor

Smisao za humor samoostvarenih osoba je veoma neobičan. Ono što je za prosečne ljude smešno, za njih je banalno ili tužno ili ih ostavlja ravnodušnim. Ono što je njima smešno bliže je filosofiji nego bilo čemu drugom. Njihove šale mogu biti i na sopstveni račun, mada ne ni mazohistički, niti klovnovski, a imaju za cilj da pouče na blag i ljubazan način. One pre izazivaju osmeh nego smeh, vezane su za situaciju, spontane su i često neponovljive, a mogu se odnositi na ljudske greške ili slabosti.

14. Stvaralaštvo

Stvaralašto ovakvih osoba nije uvek od one vrste kakvom su obdareni izuzetni rodjeni talenti kao Mocart. Kod rodjenih talenata postoji nagon koji ih tera na stvaralašto, i on je manje ili više nevezan za ostatak ličnosti. Stvaralaštvo samoostvarenih ljudi je onaj potencijal koji je dat svim ljudskim bićima, koji većina privremeno ili trajno gubi tokom prilagodjavanja kulturi. To ne mora da bude stvaranje velikih umetničkih ili drugih dela, ali ovakve osobe u svoj obični svakodnevni posao, ma kakav on bio, unose stvaralački pristup, obogaćuju ga svojom svežinom, pronicljivošću i pravilnim opažanjem.

15. Otpor prema enkulturaciji, prevazilaženje pojedinačne kulture

Samoostvareni ljudi nisu dobro prilagodjeni, bar ne u uobičajenom smislu tog pojma. Oni jesu u skladu sa kulturom u onom delu u kom je kultura zdrava, ali u onom delu gde nije, njihov otpor enkulturaciji je snažan i trajan. To nije buntovništvo, već pre pregalaštvo sa ciljem da se menja ono što nije dobro i zdravo. U važnim pitanjima imaju sopstveni sistem vrednosti, sopstvenu etiku, koja je se ponekad razlikuje od kulture u kojoj žive. Oni kulturu odmeravaju, kritički procenjuju i sami donose sud. Pritom ne pokazuju stalnu netrpeljivost ili negodovanje protiv loših pojava, ali su spremni da se upuste u dugotrajni rad da bi se nešto promenilo, naravno ukoliko procene da brze promene nisu moguće, što je češči slučaj. Medjutim, ne libe se ni brzih, energičnih i hrabrih poteza ako procene da će to doneti dobre rezultate.

16. Nesavršenost i prihvatanje nesavršenosti

Idealizovana slika o čoveku, kakvu srećemo u književnosti, gotovo je jednako nedostižna za samoostvarene koliko i za prosečne. I jedni i drugi su ograničeni prirodnim ljudskim nedostacima. Jedina razlika izmedju samoostvarenih i prosečnih ljudi u tom pogledu je ta što samoostvareni ljudi prihvataju i svoje i tudje nedostatke, nesavršenosti i grehe kao nešto prirodno, nešto sa čim se mora i može živeti. Oni često imaju glupe ili beskorisne navike, mogu biti dosadni, tvrdoglavi, oholi, a kad su u pitanju njihovi bližnji i pristrasni.

17. Izgradjen sopstveni sistem vrednosti

Vrednosni sudovi kod samoostvarene osobe proističe iz prihvatanja sopstvenog i tudjeg Ja, društvenog života i prirode. Iz takvog odnosa prema sebi i svojoj okolini, proizilazi njen lagodan odnos sa stvarnošću, osećanje zajedništva. Iz, u osnovi zadovoljenog stanja proističu efekti viška, bogatstva, preobilja, kao i razlikovanje sredstava i krajnjih ciljeva. Zato kod njih uglavnom nema nesigurnosti niti ambivalentnosti prilikom izbora. U takvoj atmosferi prihvatanja i lagodnosti uočava se da mnogi problemi zapravo i nisu pravi problemi, već besmisleni i nesvrsishodni nalozi koji dolaze od bolesnog okruženja, kulture i da mnoge moralne norme potiču od bolesnog neprihvatanja ljudske prirode.

18. Razrešenost dihotomija

Kod zdravih ljudi dihotomije su razrešene, a suprotnosti se stapaju i obrazuju sadelatno jedinstvo. Na primer, suprotstavljanje srca i glave, razuma i instinkata itd. kod njih ne postoji. Isto tako, ni sebičnost ni nesebičnost nisu u suprotnosti, zato što je svaka radnja istovremeno i sebična i nesebična. Isto važi i za dihotomije blagost-svirepost, konkretnost-apstraktnost, prihvatanje-pobunu, ja-društvo, prilagodjenost-neprilagodjenost, izdvojenost od drugih-poistovećenost sa drugima, ozbiljnost-šaljivost, introvertnost-ekstravertnost, jaku osećajnost-površnost, ozbiljnost-lakomislenost, konvencionalnost-nekonvencionalnost, mističnost-realističnost, aktivnost-pasivnost, požuda-ljubav. Id, ego i superego su takodje pomireni i njihovi interesi se suštinski ne razmimoilaze, već teže istom cilju, daljem izrastanju. Sve ove suprotne osobine i osećanja su organizovane u sadelatno jedinstvo. Kao posledica toga, nestaje i suprotstavljenost izmedju polova, crno-belo gledanje na druge ljude.

AtačmentiKomentari (87)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Kazezoze Kazezoze 19:03 11.08.2007

ukoliko

bi precrtali par karakteristika iz ovog teksta, a jedan od njih je ego ili super ego koji taj tvoj maslov zheli da pomiri, onda bi ovaj super idealan chova (koji btw nema ega - uspeo je da ga se oslobodi) mogao da bude samoDalai Lama
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 19:24 11.08.2007

bre bre

"I u umetnosti, nauci, politici i javnim zbivanjima lakše, brže i tačnije uočavaju nejasnu ili prikrivenu stvarnost. Zato mnogo bolje razlikuju sveže, konkretno i originalno od apstraktnog i rubrikovanog."
_______________________________
sta fali apstraktnom i kakve veze ima sa "rubrikovanim", shta god da je to i kako bre bre nauka i muzika bez apstraktnosti, i zasto bi sveze i originalno bilo suprotno? ccc
dracena dracena 19:27 11.08.2007

Re: ukoliko

Kaze, ako si se vratio sa odmora, dobrodošao, a ako se šunjaš po internet kafeima, lepo što si nas se setio.

Dalai Lama svakako jeste samoostvaren, ali ima ih još. I ostali, obični ljudi imaju neke ostvarene "tačke", neke koje se tek razvijaju, kao što ima i onih kod kojih je sve "zakržljalo", da izviniš.

Ovo jeste idealna slika i ova teorija je dosad zbog toga pretrpela mnoge kritike, ali nije loše uzpoznati je kao orijentir i setiti se nekih krasnih ljudi sa ovakvim osobinama koje smo upoznali lično ili samo kroz istoriju i anegdote.
kuki kuki 19:32 11.08.2007

Re: ukoliko

Na znam za Lamu ili za ikoga o cijem liku-i-delu saznajemo samo posredno. Svi su oni idealni kada ih sledbenici opisuju. Nego, "samoostvareni" postoje tu medju nama. Ne vide se jer nemaju sledbenike i jer zive u sredini gde se njihove osobine najblaze karakterisu kao "cudne" ali svakako ne i pozeljne i prepoznate. Obratite paznju i prepoznacete ih u komsiji koji vam zaliva cvece kada ste na odmoru, u neznancu koji vas pridrzi da ne ispadnete sa platforme tramvaja, u vozacu koji propusti pesake preko ulice, u opstinskom sluzbeniku koji vam pomogne da obavite posao, u umetniku koji iza sebe ima samo svoja dela a ne silikone. Ima ih. Treba uciti od njih. Treba kopirati njihove matrice ponasanja. Od svakog od njih treba napraviti Dalaj Lamu, pa ce se mozda primiti i na nas.
dracena dracena 19:44 11.08.2007

Re: bre bre

E, Veco, Veco. :)
To su termini koje Maslov obilato koristi. Izbegavala sam ih, ali ovo mi promaklo. Htela naknadno da obrišem ovu rečenicu, ali zbog loše konekcije nisam mogla da otvorim "Izmeni tekst".
Hoće da kaže da ljudi kad se kako mi to kažemo "foliraju" obično pričaju stereotipne, uglavnom apstraktne priče, izgradjene na nedovoljno dobro percipiranoj stvarnosti i malo ofrlje prepoznate kao deo neke unapred stvorene rubrike u našoj glavi (klišea).
Obrisaću ovu rečenicu koja te ljuti, čim budem imala malo bolju konekciju. Poslužiću ti i kafu ili čaj. Samo mi se ti nemoj nervirati.
dracena dracena 20:00 11.08.2007

Re: ukoliko

kuki
Nego, "samoostvareni" postoje tu medju nama. Ne vide se jer nemaju sledbenike i jer zive u sredini gde se njihove osobine najblaze karakterisu kao "cudne" ali svakako ne i pozeljne i prepoznate. Obratite paznju i prepoznacete ih u komsiji koji vam zaliva cvece kada ste na odmoru, u neznancu koji vas pridrzi da ne ispadnete sa platforme tramvaja, u vozacu koji propusti pesake preko ulice, u opstinskom sluzbeniku koji vam pomogne da obavite posao, u umetniku koji iza sebe ima samo svoja dela a ne silikone. Ima ih. Treba uciti od njih. Treba kopirati njihove matrice ponasanja. Od svakog od njih treba napraviti Dalaj Lamu, pa ce se mozda primiti i na nas.

Slažem se potpuno, Kuki.

Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 09:34 12.08.2007

Re: bre bre

ma bre draco, nit se ljutim, nit se nerviram, samo se gnusam, jerbo mi je uvek bio odvratan taj otpor prema apstraktnom mishljenju, a posebno kad "nauchnici" poturaju zdravorazumske argumente, a i najgori znaju da je zdrav razum super za funkcionisanje u svakodnevnim stvarima, al isto tako i los i kontraproduktivan u nauci i umetnosti.

apstraktne priče, izgradjene na nedovoljno dobro percipiranoj stvarnosti


i ne gradi se apstraktno mishlenje i ne funkcionishe samo na percipiranju stvarnosti, niti je uvek "pricha".
shta sa matematikom, na primer, pa ona je apstraktna.

znash, to mi mnogo smrdi na ono primitivno dobacivanje, diskvalifikovanje i vuchenje za noge i na dole svakoga go neshto MISLI, po sistemu, "ajde nemoj tu da filozofirash", "fantazirash" i sl.

chak i medju mislecim svetom imash taj trend, pa se nipodashtava fundamentalna nauka, na rachun primenjene, da se tako izrazim, s argumetom "nije korisna".


dracena dracena 10:15 12.08.2007

Re: bre bre

Ne, Vesna, nije to u pitanju. Nego mi je ta rečenica ostala neuklopljena u kontekst. To je moja greška, ne predrasuda prema apstraktnom A. Maslova. On je mislio na mućenje vode praznim apstraktnim frazama, na uvrtanje mozga slušaocima itd. On sam je bio daleko natprosečan, verovatno i genijalan čovek, sa neverovatnom snagom imaginacije i apstraktnog mišljenja. Pa zar se može zamisliti dobar psiholog bez sposobnosti apstraktnog mišljenja? Ja ne mogu. Ni prosečnog. On ovom rečenicom nije hteo da obuhvati ništa osim jednog od načina kojim neki ljudi pokušavaju da svesno ili nesvesno obmanu sagovornika. Ima tu nekih stvari oko apstraktnog, vezanih za percepciju i rubrikovanje, koje bi trebalo opisati, ali to mora da sačeka neki sledeći post.
Черевићан Черевићан 19:26 11.08.2007

заувек твоја

гђо dracena себе нањуших ( ваљда негрешим ) код A. Maslowа потачком 9 . . уствари, присећамсе . . .
она,неко вече са подочњацима дозуба, видно запуштена, куц куц на вратима станами
- ја . . евоме ,дошла
- видим
- хочу да ти кажем да те волим
- нисам ни сумњао уто
- јел се љутиш што сам отишла смузићаром
- зашто бих, ија бих са њим пошао
- зезашме
- ма не , озбиљно велим
- па знаш да је педер
- баш зато
- ма ајде ти и твои фазони качешсе уозбиљити једном
- шоооо
- у твојим годинама неприлићно је такво понашање
- па не приличи ми ни најбољи друг, упола млађи, узто још женски
- шта онда, твој сам избор
- била
- ахаа, то сам ћекала, знаћи љутишсе
- ма јок, уображаваш
- не уображавам, ниси ме ни пољубио
- пољубићуте, наравно
- могу ја и отичи акоме више неволиш
- па сад си и дошла, а и волимте
- а шта да те ја заочем замужа
- пааа, пробај
- е нечу, знам да само то ћекаш
- ма читаш ме ко билборда
- а волишме, велиш
- волимте
- него требами новаца
- немаш бриге
- баш си добар, ал овог момента треба да вратим
- пригустило
- ма . . причачути
- немораш, неволим да дугујеш
- још овај пут, обечавам и никад више
- већ си обећавала
- знаш какви сте ви мушки, не ти, него они други, извини
- само желе да искористе
- аха
- па онда такве избегавај
- а кад сам заљубљива, шта могу
- можеш доста , ал немојмо сада отом
- ајд чао, опрости, журим, ал етоме
- тусам , чекам
- а пољубац
- наравски, обећахга, зарнеdracena dracena 19:49 11.08.2007

Re: заувек твоја

Je li, Dunavski Gusare,
paziš li ti šta pišeš i čita li suprugati ono što ti pišeš? Da ti se ne desi da noć provedeš pod vedrim nebom sa mačkama. :)))
Черевићан Черевићан 20:11 11.08.2007

Re: заувек твоја

ми смо се кадгод још договорили да лична писанија а неусмерена једно другом нечитамо тако да потимпитању сам отромбољен
dracena dracena 20:16 11.08.2007

Re: заувек твоја

Uf, sad mi je pao kamen sa srca. Sad i ja mogu da se otromboljim. :)))
G r o f G r o f 20:46 11.08.2007

Natčovek

Super, ja sam zdrav samoostvaren čovek. Natčovek, rekao bih.

Imam izgradjen sistem vrednosti. Sem mene, ne vredi niko.
Prihvatam svoju nesavršenost. Nakon tri dana ubedjivanja.
Imam smisao za humor. Smešan sam.
Stvaraoc sam. Jednom sam oljuštio jabuku u jednom potezu.
Vrhunski doživljavam sex.
Nemam rasnih predrasuda, kao glupi Kinezi.

....eto. Da vas ne uveravam više.

..
dracena dracena 20:51 11.08.2007

Re: Natčovek

Natčovek? To sigurno nisi.
Zdrav tj. samoostvaren? Zašto da ne?
I to je za ljude.
Maslov mistični dživljaj smatra važnim kriterijumom. Jesi li doživeo nešto slično?
G r o f G r o f 21:42 11.08.2007

Re: Natčovek

Ne može čovek pomišljati da se bavi umetnošću, a da stvarnost ne doživljava snažno. Da svaki dodir sveta, koji ga okružuje, u njemu ne izazove oluju, kao dodir žene.
Doživljavanje kosmosa je neprekidno vodjenje ljubavi sa svakim njegovim atomom.
dracena dracena 23:30 11.08.2007

Re: Natčovek

Da, izoštrena percepcija, jaka "veza" sa svetom su odlika umetnika.
Malo mi ovaj kosmos brka pamet, ali biće da je to tvoja vrsta mističnog doživljaja.
jelena arsovic jelena arsovic 11:59 14.08.2007

Re: Natčovek

:)))))))
dracena dracena 12:06 14.08.2007

Re: Natčovek

Nisam razumela štos.
jelena arsovic jelena arsovic 12:58 14.08.2007

Re: Natčovek

ja sam zdrav samoostvaren čovek. Natčovek, rekao bih.

Imam izgradjen sistem vrednosti. Sem mene, ne vredi niko.
Prihvatam svoju nesavršenost. Nakon tri dana ubedjivanja.
Imam smisao za humor. Smešan sam.
Stvaraoc sam. Jednom sam oljuštio jabuku u jednom potezu.
Vrhunski doživljavam sex.
Nemam rasnih predrasuda, kao glupi Kinezi.

....eto. Da vas ne uveravam više.

:)))
a sada??
dracena dracena 14:22 14.08.2007

Re: Natčovek

A, ti si tek sad došla? Mi smo se već tome smejali onoliko. Grof. :)
jelena arsovic jelena arsovic 07:10 15.08.2007

Re: Natčovek

A, ti si tek sad došla? Mi smo se već tome smejali onoliko. Grof. :)

da motivisala me ona ruza i srce. ali nesto nisam prihvacena nezno:)))
dracena dracena 07:37 15.08.2007

Re: Natčovek

Izvini, Jelena. Ja se ponekad zaboravim, pa ne mislim kako će moje reči izgledati sagovorniku. Malo si me zbunila, jer sam mislila da ti je nešto bilo smešno u onom mom kratkom komentaru, pa sam se isključila iz svega ostalog.
Naravno da si nam dobrodošla. Raskomoti se, sedi. Hoćeš kafu, čaj, neki kolačić? Posluži se i osećaj se kao kod kuće.
d j o l e d j o l e 21:03 11.08.2007

Sloboda

Ovo sto si opisala izgleda kao ideal slobode :)
dracena dracena 21:09 11.08.2007

Re: Sloboda

Pa da, to je idealno slobodna osoba. Slobodna od predrasuda, zabluda, kočnica, kritična, svesna sebe i sveta. Nije rob ni drugih ljudi ni svojih potreba... To mu valjda i dodje sloboda.
d j o l e d j o l e 21:18 11.08.2007

Re: Sloboda

niti oni robuju drugima, niti drugi robuju njima
dracena dracena 23:32 11.08.2007

Re: Sloboda

Pogotovu ne drugi njima. :)
MuadDib MuadDib 21:49 11.08.2007

Како сам постао расист...

...и престао да грицкам нокте...
Samoostvarene osobe nemaju rasnih i klasnih predrasuda. Prema svima su podjednako ljubazne ili kritične, zavisno od karaktera ili ponašanja svakog od njih. Oni uče od svakog ko može da im pruži neko znanje. Pritom ne mare za «gubljenje autoriteta» pred onima od kojih uči. Maslov ovu osobinu naziva «smernošću».

Неких давнијих година схватио сам вееелику мудрост да црна душа суупериорно изводи одређену врсту музике (џез, блуз итд) - по овом питању једини сам проблем имао када бих, довлачећи дома ЛП плоче, од RIP баке добио пропратницу: ''опет црнчуге''.
Потом сам, на бившем вееликом послу (извоз/увоз обојених метала, берзанских роба) схватио да су наши главни пословни партнери, евреји, непрејебиви (извини драцена на изразу)...а шта све нисмо покушавали, ни ми нисмо били баш наивни. Стари Грци имали истог бога за трговце и лопове а и Језус протера трговце и банкаре из храма.
Те се тако до неких својих средњих година, агностик, подучих и смерности. Ал баш. Лековито...
Dax Dax 22:22 11.08.2007

Re: Како сам постао расист...

Bogami i rock i hip-hop i detroit techno,sve zapoceli crnci.
dracena dracena 23:51 11.08.2007

Re: Како сам постао расист...

Nema potrebe da plivaš uzvodno, kad je lakše nizvodno. Ionako je cilj ako je dovoljno visok podjednako vidljiv sa svih mesta. :)
Mungos Mungos 22:21 11.08.2007

Al' me isproziva...

:)))

Mungos, The Uradi Sam

"Plankton mi je drag, ali mi je ribica draza!" (Delfin, Kit & Ja)
Dax Dax 22:51 11.08.2007

Re: Al' me isproziva...

Nesavršenost i prihvatanje nesavršenosti

Idealizovana slika o čoveku, kakvu srećemo u književnosti, gotovo je jednako nedostižna za samoostvarene koliko i za prosečne. I jedni i drugi su ograničeni prirodnim ljudskim nedostacima. Jedina razlika izmedju samoostvarenih i prosečnih ljudi u tom pogledu je ta što samoostvareni ljudi prihvataju i svoje i tudje nedostatke, nesavršenosti i grehe kao nešto prirodno, nešto sa čim se mora i može živeti. Oni često imaju glupe ili beskorisne navike, mogu biti dosadni, tvrdoglavi, oholi, a kad su u pitanju njihovi bližnji i pristrasni.


Da li bi neko mogao da mi objasni na koga se odnosi poslednja recenica?
Posto jako volim muziku ponekad mi se desi da dozivim vrhunski dozivljaj.
dracena dracena 23:38 11.08.2007

Re: Al' me isproziva...

Nisam imala loših namera, Mungose.
Drago mi je što te posle dužeg vremena opet vidim.
Dobrodošao.
Vidiš kako se fino društvo skupilo?
dracena dracena 23:44 11.08.2007

Re: Al' me isproziva...

Dax
"Nesavršenost i prihvatanje nesavršenosti
Oni često imaju glupe ili beskorisne navike, mogu biti dosadni, tvrdoglavi, oholi, a kad su u pitanju njihovi bližnji i pristrasni."
Da li bi neko mogao da mi objasni na koga se odnosi poslednja recenica?

Poslednja rečenica? Pa na neke samoostvarene tj. zdrave ljude. Što pitaš? Jesi li nekog konkretno prepoznao ili je pitanje retoričko?
Posto jako volim muziku ponekad mi se desi da dozivim vrhunski dozivljaj.

Sjajno. Ima nade za nas nomade.
Dax Dax 23:49 11.08.2007

Ubermansch-Overman-Superman

Ma ne,nije retoricko,nego sam mislio da se to odnosi na okolinu koja ne "konta" bas najbolje samoostvarenog coveka.Ali dobro,mora nesto i negativno da se prikaci.Pozdrav
Sta mislite da li je Nietzsche-ov ideal nadcoveka blizak ovome Maslovljevom?
dracena dracena 00:11 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

Ne, nije to ništa negativno, nego realno. Hoće da kaže da idealno zdrav čovek nije idealan u smislu obrasca u šund romanima. Niti mora da bude idealan. Svako ima mana, slabosti nedostataka. Samo je pitanje kako živi sa njima. Da li ih negira, krije k'o zmija noge, osporava i osujećuje druge da bi svoje mane učinio manje vidljivim, ili menja one koje može, a toleriše i kod sebe one koje ne može da promeni.
A okolina svakako ne konta samoostvarene ljude.
Imala sam profesora u gimnaziji koji je bio ovakav čovek. U jednom trenutku sam čula priče o njemu kao najgorem zlikovcu. Nisam mogla da se načudim. Pošto nisu mogli da ga shvate, pripisali su mu razne niskosti da bi objasnili kako funkcioniše.
Sta mislite da li je Nietzsche-ov ideal nadcoveka blizak ovome Maslovljevom?

Mislim da se kod Ničea skoro uvek radi o preterivanju. Njegov natčovek je onaj gospodar iz Volje za moć. Moglo bi se malo i ublažavati i opravdavati, ali u osnovi Niče i njegov natčovek su "nedemokratični". NIčeova slika sveta, i pored velike pronicljivosti, čak genijalnosti, u pojedinim oblastima, uglavnom nije sasvim realistična, nego uvek malo kao u krivom ogledalu. Maslov je realista. Ponegde možda i greši, ali do svojih zaključaka je došao posmatranjem sveta oko sebe i ispitanika i poštenim tumačenjem i opisivanjem onog što je video. Niče mistifikuje stvari (pa i svog natčoveka), Maslov ih demistifikuje.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 00:16 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

(quote]Mislim da se kod Ničea skoro uvek radi o preterivanju

Znaci, ponekad se i ne radi o preterivanju. Recimo, kao u ovom stihu:

" I krik, i breg,
gavrana let.
Put grada teska sna.
Skoro ce sneg.
O, blago tom ko zna svoj dom"
(Dionizijski ditirambi)
dracena dracena 00:37 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

Dobro veče, Ninoslave. Jesi li se vratio na naše prostore ili nam se javljaš iz egzotike?
Kad sam se ogradila od tvrdnje o preterivanju mislila sam na njegove radove u oblasti estetike koji su zaista veliki doprinos, nisu preterivanje, nego jako dobro obrazloženi i dosta uravnoteženi. Ovde smo govorili o natčoveku i njegovim osobinama.
Niče je talentovan i dobar pisac, ali kao filozof...pa, malo je bio nestašan. :)
A ovi stihovi... Mislim da pesnik ima pravo da izrazi ono što misli i oseća, bez straha da će neko pomisliti da je preterao, da "suviše oseća" ili da "pogrešno oseća". Ni za koga se tako nešto ne može reći. Sve što čovek oseća je najrealnija moguća realnost i niko nema pravo da ga kritikuje ili omalovažava zbog njegovih osećanja. Umetnika pogotovu, jer je njihov put zbog pojačane emotivnosti još teži. Po meni je kod umetnika za kritiku jedino ako je neiskren.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 00:47 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

Dobro vece i tebi !!!
Jos sam u egzotici.
Hej, a jel´ se secas kako je Nice pisao o Lu Salome kada je ona otisla kod drugog (mislim kod Vagnera) -
" Preletela je jedna ptica nebom. Ali, ta ptica nije bila orao."
Da, bio je nestasan covek. Taj Nice.
Nego, to o samoostvarenima. Sretoh Dalaj Lamu u Indiji. Dade mi intervju 5-og Oktobra 2000. Rece tada da je sloboda duhovna kategorija koju OBICNO prate jos neke druge duhovne kategorije. Na primer odgovornost. Rece jos da ako u Srbiji ne bude bilo odgovornosti politicara i naroda, onda ni slobode nece biti. Zaista, Dalaj Lama je covek koji zna stvari.
dracena dracena 00:56 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

A jesmo li odgovorni? Mi gradjani? Trudimo li se bar? Šta misliš?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 01:00 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

Ih, sada... Kakvi smo gradjani, takvi su nam i politicari.
Sto rekose Tarabici - "pogano pokoljenje"... To mislim.
d j o l e d j o l e 08:41 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

Sta mislite da li je Nietzsche-ov ideal nadcoveka blizak ovome Maslovljevom?

Mislim da se kod Ničea skoro uvek radi o preterivanju. Njegov natčovek je onaj gospodar iz Volje za moć. Moglo bi se malo i ublažavati i opravdavati, ali u osnovi Niče i njegov natčovek su "nedemokratični".

Interesantno da ste pomenuli ovu pricu. Ne znam koliko u ovome sto cu napisati ima smisla, ali jedna od prvih asocijacija na blog bila mi je prica o Niceu koju sam skoro cuo u jednoj emisiji na tv-u (asocijacija je bukvalno na pricu iz emisije, posto je moje znanje od Niceu skoro nikakvo ... zaustavio sam se na 5. stranici Zaratrustre i definitivno odustao :).

U tv emisiji je receno da se retko ko toliko u jednom trenutku zivota, razmisljanja, pisanja, priblizio nekom covecijem idealu (za nekoga iz filozofskog ugla, za drugog iz religijskog, za nekog desetog iz neobjasnjivog) .... da bi se onda sunovratio u potpunu negaciju svega toga.

Da li je i ovaj ideal o kome pises u blogu neka vrsta ekstrema, i da li se i iz njega, ako se na neki nacin destabilise (jer, sto bi rekli, zivot je tako lep ... ah, pun raznih iznenadjenja :), moze lako otici u neki drugi ekstrem ... Na slican nacin na koji je i Nice (po prici sagovornika u emisiji) iz stanja, malte ne, blazenstva otisao u totalnu negaciju onoga cemu se priblizio. Ili ti iz najvece ljubavi, nekada se izrodi najveca mr...

Meni, ipak, ne deluje da se radi o ekstremu ... mislim da si izmedju redova bloga to i zelela da pokazes.

dracena dracena 10:01 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

d j o l e[/quote

Da li je i ovaj ideal o kome pises u blogu neka vrsta ekstrema, i da li se i iz njega, ako se na neki nacin destabilise (jer, sto bi rekli, zivot je tako lep ... ah, pun raznih iznenadjenja :), moze lako otici u neki drugi ekstrem ... Na slican nacin na koji je i Nice (po prici sagovornika u emisiji) iz stanja, malte ne, blazenstva otisao u totalnu negaciju onoga cemu se priblizio. Ili ti iz najvece ljubavi, nekada se izrodi najveca mr...
Meni, ipak, ne deluje da se radi o ekstremu ... mislim da si izmedju redova bloga to i zelela da pokazes.

Ovde nema ni govora o ekstremizmu bilo koje vrste. Naprotiv, ovo je prirodno stanje čovekove duše, praćeno visokim stepenom mira i zadovoljstva. Povratka na ekstremizam nema (ekstremizam svake vrste je retrogradno ponašanje u odnosu na ovakav razvoj ličnosti), niti ga može imati. To bi bilo kao kad bi čovek koji ima svoj stan odjednom odlučio da postane beskućnik i da spava pod mostom.

Takodje, iz ovakvog razvoja ličnosti ne mogu se izroditi nikakve druge opasnosti ni po pojedinca, ni po društvo. Jednostavno, samoostvarenje je apsolutno dobro za svakog, jedino što se relativno teško dostiže. Ako zamislimo društvo koje je sastavljeno uglavnom od samoostvarenih ljudi, nameće nam se slika dobro organizovanog, aktivnog, nekonfliktnog, vedrog, inspirativnog, kreativnog kolektiva u kom vlada ljubav i razumevanje. Sukobi u takvom društvu bi se rešavali u dve rečenice, jer samoostvareni ljudi nisu vodjeni isključivo ličnim interesima, jer imaju razumevanja i za interese drugih, jer poštuju druge ljude i sebe, jer nemaju problema sa otvorenom komunikacijom. Zato sukobi mogu nastati samo na nivo nesporazuma, a oni se lako i brzo rešavaju.
OK, takvo društvo ne postoji niti će postojati još dugo, dugo. Hoću da naglasim samo to da je samoostvarenje apsolutno dobro za čoveka koje nema ni jednu lošu stranu. Kritike metodologije kojom se došlo do ovih osobina nisu u suštini kritike samih osobina, nego su izazvane nespokojstvom koje naučnici osete kad vide teoriju koja metodološki nije perfektno sprovedena. Medjutim, mislim da svaki čovek kad čita ovu teoriju oseti da je "kod kuće", da je to prava stvar koju on želi za sebe. To nas uverava da je samoostvarenost prirodno stanje čoveka koje je moralo da bude privremeno narušeno, ali čovek može ponovo da ga uspostavi, doduše, tek u zrelijem dobu. Maslov, naime, nije pronašao ni jednog mladjeg ispitanika (jednu grupu ispitanika su činili studenti) za kog bi se moglo reći da je samoostvaren, mada su neki od njih bili na dobrom putu. Sve u životu može biti opasno ako se zloupotrebi, ali ovu teoriju jednostavno gotovo da nije moguće ni zloupotrebiti, ili ja nemam dovoljno mašte.

Ničeov sunovrat se desio zbog teške i u to doba neizlečive bolesti (ako se dobro sećam, bio je u pitanju sifilis) i on je poslednje godine života proveo potpuno pomračenog uma u jednoj ludnici. Zato nam Niče ne može biti baš najbolji primer za pitanja duhovnog tj. psihičkog razvoja. Genijalnost je u redu, poštujem, ali psihičko zdravlje je nešto drugo i ne dobija se kao sitni poklončić uz genijalnost. :) Na psihičkom zdravlju svom i svog okruženja mora da se radi.
Черевићан Черевићан 10:01 12.08.2007

савршен бити

читам докон precious words from the dalai lama, па се присетих browsing news на кое, базајући интернетом ,набасах, а веле . . .
тибетански духовни вођа далаи лама признао да му недостаје секс.ово неочекивано признање он је изрекао када су га питали шта је оно што му недостаје, а обични људи сматрају за обично. 70 годишњи лидер, кои има 80 хиљада следбеника показао је у правцу гениталија и насмејаосе . . ово ми недостаје.
међутим он је нашао и оправдање . . за монахе и монахиње уздржавање од секса није само обично правило.наш циљ је да смањимо негативне емоцие. сексуална жеља и сексуална привлачност су лепа осећања, али она производе љутњу и љубомору. добитник нобелове награде за мир, кои је свој живот посветио ширењу ненасиља у свету, признао је да би вероватно био лош отац, јер има преку нарав.он је казао да зна да се наљути на јастребове, али да му је циљ само да их заплаши,а не да им нанесе зло . . ја храним птице, предивне птице, нисам насилан, али када јастреб дође док их храним, губим разум и знам да узмеме камен уруке . . .
blue blue 10:29 12.08.2007

Re: савршен бити

Mlada zena sjedi u avionu pokraj svecenika.
"Oce" - kaze mu ona - "Smijem li vas zamoliti za jednu uslugu?"
"Vrlo rado. Sto mogu uciniti za Vas, kceri?"
"Dakle, znate kupila sam jedan jako skupi i posebno dobar brijaci aparat za Dame, pa se bojim da cu na granici morati platiti jako visoku carinu za njega.
Biste li ga mogli Vi sakriti ispod vase mantije?"
"Mogu kceri moja, samo ima jedan problem:
Ja ne mogu lagati, ali dajte mi tu spravu, nekako cu uspjeti valjda. Vec ce mi nesto pasti na pamet."
Na aerodromu pita carinik svecenika da li ima nesto za prijaviti.
"Od glave do sredine nista za prijaviti moj sine" - potvrdi svecenik. Malo zacuden pita carinik:
"A od sredine na dolje?"

"Tamo dolje - kaze svecenik - imam jednu spravu za Dame koja jos nikad nije bila upotrebljena!"dracena dracena 10:30 12.08.2007

Re: савршен бити

тибетански духовни вођа далаи лама признао да му недостаје секс.

Čere, spremam još jedan tekst o ovoj teoriji upravo na temu "ljubavne veze ostvarenih ljudi". U njemu ću napisati i neku reč o apstinenciji.

Inače Maslov ne tvrdi da osnovne potrebe nestaju kad se dostigne visok stepen samoostvarenosti, nego samo da ove osnovne potrebe prestaju da budu organizatori, tj. pokretači ponašanja. Zato "pohotni" Dalaj Lama iako mu seks nedostaje, neće juriti svoje sledbenice po manastirima i konferencijskim salama, štipati ih za zadnjicu i viriti im kroz ključaonicu dok se tuširaju. Njegova potreba postoji, on je nje svestan (njegova otvorenost takodje govori u prilog njegovoj samoostvarenosti), ali ona nema dominaciju nad njegovim ponašanjem. Ne zato što je on snagom volje drži pod kontrolom, nego pre svega zato što je sam njen uticaj na ponašanje slab.
Dax Dax 10:57 12.08.2007

Friedrich Nietzsche

Velika se buka digla oko natcoveka.Shvatan je plasticno pout "fuhrera" koji vodi arijevce pa sve do romanticarskog zanesenjaka.Meni je od srednje skola taj ubermansch stalno u mislima,cak sam procitao sve od Nice-a ne bi li mi bio jasniji.Ali avaj...Dve "nazovi" najistaknutije ideje kod njega su tako nejasne da samo mogu da naslutim o cemu se radi.
1.Vecito vracanje
2.Natcovek
d j o l e d j o l e 11:25 12.08.2007

Re: Ubermansch-Overman-Superman

Mozda se svi ljudi radjaju kao samoostvarena bica.

To sto smo uspeli bas mi da se rodimo, i to bas u ovako - uprkos svemu - lepom svetu, ogroman je uspeh svakog od nas pojedinacno ... Verovatnoca je 1:500 000 000 u startu, i svaki veci uspeh od ovoga zahtevao bi neku verovatnocu manju od ove (sta li bi to uopste moglo da bude :)

E sad, sta se posle desi ... :)
Черевићан Черевићан 11:38 12.08.2007

магнетомим тела намамљен

јооој, dracena, ди има тог вируса далајламског дасе инфицирам, дибими онда краја било, овако ове у топлесима забрађене, те по малтешком стењу наизволте, шему ми организацијону углави слуђују па ни
тице неуочавам . . . .упрелету.а ние даи нема.
dracena dracena 11:47 12.08.2007

Re: магнетомим тела намамљен

Čekaj Gusare, nešto mi nije jasno.
Hoćeš da kažeš da ti njih juriš po plažama i štipaš za zadnjice?
dracena dracena 11:58 12.08.2007

Re: Djole

Šta se posle desi? ČIni mi se da se svašta dešava, sve gore od goreg po mladog čoveka.
U osnovnoj školi čitala sam sve od reda, bez ikakvog kriterijuma (a kakav bi kriterijum i mogla da ima luda klinka od 12,13,14 godina?) Tako negde dograbih Ž. Ž. Rusoa (ne sećam se tačno šta prvo), potpuno se zarazih i pročitah sve njegove knjige koje sam mogla naći. E, u Rusoovim knjigama (čini mi se najviše u "Ispovestima" su odlično opisane sve greške koje se učine pri vaspitanju deteta. Praktično ispada da je čitavo vaspitanje okrenuto naglavce.
dracena dracena 12:12 12.08.2007

Re: Friedrich Nietzsche

Daxe, čini mi se da u Volji za moć Niče jasno opisuje tog svog Natčoveka koji je svojom voljom i odlukom postao gospodar nad onima slabe volje koji pristaju da budu ovce. To je ideja vodilja nemačkog nacionalizma, kasnije Hitlerove nacionalsocijalističke bratije. Nije to dobra ideja. Pre svega već u njenoj bazi je laž. Da bi čovek sebe proglasio gospodarom nije potrebna neka naročita volja, nego prezir, bezobrazluk, oholost, beskrupuloznost. Dalje, nisu svi jednako u prilici da sebe proglase gospodarima. Primer su nemački Jevreji, koji su mogli da se proglašavaju za šta su hteli, ipak bi bili odvodjeni u logore.
I inače većina NIčeovih teza je takva: čim joj izvučeš jednu sitnu činjenicu, proanaliziraš i osporiš, ruše se kao kule od karata. Nema tu nekog sistema, čini mi se, mada moram reći da ne znam dovoljno filozofiju. Za književnost je Niče mnogo interesantniji. Kao što rekoh ranije, mislim da je on dobar pisac, mada se meni lično dok sam čitala njegova dela stalno vrtela po glavi ona narodna izreka: "Gde se mnogo trese, malo pada". Mnogo, brate, trese.
Черевићан Черевићан 13:19 12.08.2007

Re: магнетомим тела намамљен

ју dracena, драга, далеко било, небија њи ни стићи мого идапожелим грешан, него оћу рећи да погледа више немош одморити на воденом плаветнилу , галебовима те пловилима насисених једара од силине прсних израслина женскаћа тјст окана лабудица које размакнутих бутина осунчавају своју мамљиву интиму
Mungos Mungos 19:56 12.08.2007

Re::))) Dracena, daleko bilo...

... da sam i na trenutak pomislio na "lose namere"!:) Naprotiv! Blog ti je 10+!

Da, nije me bilo zbog radi raznoraznih razloga. Najvise sto sam (opet) malo boravio u zoni nehumanosti, "civilizovanog" primitivizma... name it whatever.

Bolje Vas (s)nasao!

Mungos, The Opetovan

"Plankton mi je drag, ali mi je ribica draza!" (Delfin, Kit & Ja)
dracena dracena 20:10 12.08.2007

Re: Re::))) Dracena, daleko bilo...

Hvala ti Mungose. Dobiti komliment od blogera sa tolikim iskustvom nije mala stvar.

Dobro, ovaj put ti je izostanak oprošten, ali nemoj više da se toliko udaljavaš. Fališ, brate. Znaš ono... rani radovi... osnivački entuzijazam....početnička sreća... hm, nije početnička sreća, to je iz druge priče, ali neka ostane, lepo zvuči...

Pozdravi svoje "draže" društvo i neka nam se i ono pridruži.
MilutinM MilutinM 12:11 12.08.2007

Pitanje

Dracena,

dugačak, ali zanimljiv tekst. Moram ga još koji put pročitati da ga potpuno sažvaćem.

Imam pitanje: da li samoispunjeni ljudi praštaju? Pogotovo onima koji ih teško nagrde.
Dax Dax 12:17 12.08.2007

Nice i nacisti

Nice nema veze sa nacionalizmom a pogotovo sa nacizmom.
dracena dracena 12:20 12.08.2007

Re: Nice i nacisti

Nije mu bila namera, ali je upotrebljen za izgradnju nacionalističke ideologije. Ali možda sam ja tu nešto pogrešno shvatila.
dracena dracena 12:24 12.08.2007

Re: Pitanje

MilutinM
Dracena,
Imam pitanje: da li samoispunjeni ljudi praštaju? Pogotovo onima koji ih teško nagrde.

Naravno da praštaju i to im ne pada teško, jer razumeju i prihvataju čoveka onakvog kakav jeste.

Da, videla sam da je teško za čitanje, jer su sve same "cigle", a nigde "maltera". Ali ne bi valjalo ni da sam ga produžila, a ni podelila na dva posta. Zgurala sam stotinjak strana knjige na jedan post, pa mora da bude malo nezgodno za čitanje. Sledeći post će biti lakši, makar ću se truditi.
G r o f G r o f 12:52 12.08.2007

Re: Pitanje

Moć. nada, samoispunjenje, sex...
U kojem grmu leži zec, pitam se.

...razni mudraci polomiše koplja i pokloniše se glupim.
MilutinM MilutinM 19:11 12.08.2007

Re: Pitanje

Puno hvala za odgovor. Posteno, i bez mnogo skromnosti, mislim da sam se prilicno prepoznao. Ova informacija mi je nedostajala da zaokruzim misli. Upravo tako: prastam mnogima jer znam da ljudi nisu savrseni i imaju trenutke kada pokleknu.
Mungos Mungos 20:03 12.08.2007

Re: Nice i nacisti

dracena
Nije mu bila namera, ali je upotrebljen za izgradnju nacionalističke ideologije.


Mislis - ZLOupotrebljen?

Mungos, The Nije Mu Jasno

"Tko lijezi - vrijedi!" (Alan Ford)
dracena dracena 20:15 12.08.2007

Re: Nice i nacisti

Mislis - ZLOupotrebljen?

Da, to sam mislila, podrazumevala i htela reći. :)
dracena dracena 20:43 12.08.2007

Re: Pitanje

MilutinM
Puno hvala za odgovor. Posteno, i bez mnogo skromnosti, mislim da sam se prilicno prepoznao. Ova informacija mi je nedostajala da zaokruzim misli. Upravo tako: prastam mnogima jer znam da ljudi nisu savrseni i imaju trenutke kada pokleknu.

Mislim da je od svega najteže formulisati svoje životne ciljeve. Ne maštati o lepoj budućnosti, nego fokusirati jedan ili više ciljeva koji će po našem mišljenju izdržati probu vremena. Kad uspemo da ih formulišemo, onda nam se jednačina naše ličnosti sama od sebe ispiše pred očima. Ako smo npr. formulisali da nam je životni cilj da postanemo milioneri, počinjemo da se pitamo šta ćemo raditi sa tim milionima. Odgovori na to pitanje su zapravo naše stare nezadovoljene potrebe.

Bilo kako bilo, podržavam te. Važno je da se čovek dobro oseća u svojoj koži (naravno, pod uslovom da ne šteti drugima).
MilutinM MilutinM 18:47 13.08.2007

Re: Pitanje

Dracena,

u skautskoj organizaciji mi pokusavamo da objasnimo mladima da ne treba da teze da kopiraju neke modele, vec da ostvare najvise sto mogu os svog zivota. To ne znaci zadovoljiti se obicnim ili ocekivanim, vec izvuci sto vise od onoga sto realno mozes (i malo vise) a ne teziti idealizovanim modelima koje je danas projektovalo potrosacko drustvo.

Hvala za razumevanje
bocabole bocabole 15:46 12.08.2007

CRKLO KLJUSE

U SE I U SVOJE KLJUSE
AL, UBILI MI KLJUSE

ja ne mrzim,ja sam oprostila ,ja prihvatam tudje mane, ja prihvatam da je voda mokra
ali

sve mi to nekako smrdi /da li sto je crklo kljuse/ ili sto me to neodoljivo podeca na APATIJU.
dakle nisam ni blizu samosvesnosti jer sam svesna samonemoci da promenim stvari koje smrde.
problem su ljudi koji misle za sebe da su samosvesni i da je *Uradi sam* jedini put
pa posle zbog njihovih corsokaka ,stradaju ostali.
Dax Dax 16:12 12.08.2007

Uradi sam DIY

Uradi sam jeste jedini put.Znate kako kaze kineska poslovica "Kada sam bio mlad hteo sam da promenim svet,a sad zelim da promenim sebe". Drzava-skup svesnih pojedinaca.
Mungos Mungos 19:59 12.08.2007

Re: Uradi sam DIY

Dax

Drzava-skup svesnih pojedinaca.


:))))))))
Ulepsa mi dan!:)

Mungos, The :))))))))

"Dracena mi je draga, ali Dax me zasmejava!" (Ja)
Dax Dax 23:23 12.08.2007

Re: Uradi sam DIY

Drago mi je da se smejes.
dracena dracena 13:10 13.08.2007

nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

kao sasvim pouzndano samoostvarene ličnosti A. M. navodi medju istorijskim ličnostima:

Abraham Linkoln

Tomas Džeferson

kao i još nekoliko desetina možda samoostvarenih medju naučnicima, umetnicima, političarima prošlosti:


Albert Ajnštajn

Kits

Gete
Mungos Mungos 19:46 13.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Wow, Linkoln & Dzeferson u istom "kosu"!:) Ovde bi te fanaticni liberali & konzervativc (skoro da nema zlatne sredine)i tako latko razapeli!:)
Ako cemo po osnovi humanizma, obojica svakako zasluzuju titulu "Supermen". Ali po mnogo cemu drugom, Dzeferson znatno odskace iznad svog naslednika!

Linkoln je bio malo out of reality - idealista i suludo uporan da ostvari cilj. Zato je i zavrsio kako je zavrsio....
Dzeferson je, nasuprot Linkolnu, bio "out of this world"- neverovatan um, mada daleko cvrsce na Zemlji! Prirodne nauke, arhitektura & inzinjering, filozofija, diplomatija, politika, pronalazastvo su bila polja u kojima je Dzeferson manje ili vise bio briljantan. (+ je bio "dasa" sveCkog glasa!:))
Ono sto mu njegove pristalice mnogo zameraju je "nedokazano" dete sa svojom robinjom (o cemu se i dan danas suska po carsiji), zbog cega ga umerenjaci poput mene, glede rasizma, smatraju ispravnim koliko i Linkolna..Mungos, The Realni

"Ibro mi je drag, ali Toma mi je drazi!" (Ja)
dracena dracena 20:13 13.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Mungos
Wow, Linkoln & Dzeferson u istom "kosu"!:) Ovde bi te fanaticni liberali & konzervativc (skoro da nema zlatne sredine)i tako latko razapeli!:)

Šo mene? Ne bi' ja, časna reč, nego me ovaj Maslow iz trećeg dva nagovorio. Njega nek razapinju.:)

Šalu na stranu, Maslow kaže da je mu je "ispitanik" bio Linkoln u poznim godinama života.
Biografije ove dvojice ne poznajem naročito, ali mi i oni i ostali koje sam navela liče na ljude koji su razrešili unutrašnje konflikte, koji su bili pokretani višim potrebama (ciljevima), izuzetno dobro razumeli svet oko sebe, ne samo ono čime su se bavili, a to su sve osobine samoostvarenih ljudi. Oni su se po karakteru, interesovanjima, stavovima, ubedjenjima, navikama itd. jako mnogo razlikovali, ali ni Maslow, pa ni ja, rab Božji, nismo tvrdili da samoostvareni ljudi liče po bilo čemu drugom, osim po onih osamnaest osibina koje sam navela u postu, a one se "golim okom" ne vide naročito dobro.
Zato je sasvim razumljivo što ti se društvo učinilo suviše "šareno". Ovo su najpoznatija imena medju onim čije je Maslow biografije istraživao. Ostali su, bar na našim prostorima, manje poznati. Izgleda da su kriterijumi za izbor bili prilično strogi.
Mungos Mungos 20:31 13.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Ulazem izvinjotinu! Mislim, lakse mi je bilo da "okrivim" tebe, nego Maslova...:))))
Da, kad namaknu onog Kitsa... Ne znam kuj je, a nikako mi ne lici na onog iz Stounsa.:)

BTW, kad vec spomenu nase prostore, medju Maslovljevim "kandidatima" bi svakako morali da se nadju: N. Tesla, Dj. Jaksic, B. Nusic, N. Pasic - bez sumnje & rasprave. Zar jok?

Mungos, The Corrected

P.S. Jos jedna izvinjotina sto prekinuh drustveni-intimni cvrkutavi razgovor sa uvlazenim inim blogerom

dracena dracena 04:37 14.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Stari dobri John Keats, sjajni engleski pesnik iz perioda romantizma. Mislila sam da je prilično poznat i kod nas, pa sam ga zato navela.
Za Pašića si verovatno u pravu. I za Nušića. Za Teslu i Dj. Jakšića nisam sigurna. Tesla je, kažu, imao neke opsesije i druge neuroze, mada su kod njega očigledne mnoge osobine samoostvarenih. Jakšić mi se čini da nije postao "ono što je mogao". Ali ovo je samo nagadjanje. Da bi se dala ozbiljnija ocena trebalo bi detaljno izučiti biografije svakog od ovih genijalaca.

Bojan je moj dobar prijatelj i ovakvi naši trolovi su podsećanje na trenutke kad smo razmenjujući slične šaljive ljubavne poruke razbijali mučninu i napetost koju su stvarale netolerantne, uvredljive diskusije.
Mungos Mungos 07:30 14.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Ne moras da (mi) se "pravdas" za G.Bojana!:))) Slatko cvrkucete, fakat.

Well, Keats - poJeta-romanticar, a i ima' je kratak zivot.... He, Djura nije bio daleko od nj'! Poenta je samo sto su Englezi, tj. Anglosaksonci, generalno, jaci u marketingu! Osim toga, taj "rolingstounac" nikada nije naslikao "Zenu u plavom"...

Tesla? Njegovu biogrrafiju poznajem skoro kao sopstvenu! Osim toga, kao njegov veliki postovalac & kriticar, sasvim razumem njegov um/duh, kao i mnogih velikih "osobenjaka" iz domena nauke i pronalazastva.
Opsesije je imao, definitivno, ali su bile, ako mogu da kazem, veoma konstruktivne. Takva stanja, bilo kao akutna ili hronicna su vrlo svojstvena naucnicima i izumiteljima! Opsednutost odredjenom idejom je zapravo "generatorr" koji podstice stvaralastvo i daje energiju za realizaciju.
Za "neuroze" kod Tesle, zaista nisam siguran.... Jako je tesko utvrditi da li je imao i kog tipa su bile. treba uzeti u obzir da je samo bavljenje tom profesijom ( mada to nije profesija kao profesija, vec jednostavno takav tip licnosti!) samo po sebi namece "cudno" ponasanje, "razlicitost od okoline"... I Ajnstajn i Fermi i Borr i Plank su bili "neuroticari"!

Dakle,, bez ikakvog dvoumljenja , Tesla ( pre svih, osim Mendeljejeva i Planka!), ne samo da je bio samoostvaren, nego je, ako smem tako da kazem, ucinio takvim ceo Svet! (Nazalost, nakratko - do pojave & upotrebe atomske bombe.)
Nemoj da me shvatis pogresno, nisi ni svesna, kao ni mnogi drugi, kolika je zapravo bila Teslina uloga u ukupnom progresu covecanstva; koliko je puta zapadao u bedu zbog toga; koliko su ga puta prevarili razni mafijasi poput Vrestinghausa i Morgana; koliko nepravde i patnje mu je naneto od mnogih drugih "normalnih", samo zato sto je neizmerno & neseboicno voleo "majku prirodu" i LJUDE.

(Iako licno imam sto-sta da mu zamerim, u mom novcaniku se, osim moje slike, nalazi jos samo njegova - na 100-dinrki, koju cuvam,i s ponoisom pokazujem ovde u USA, u svakoj prilici & edukujem neupucene ili "zavedene'"

Mungos, The Sla

"B. Frenklin mi je drag, ali mi je istina draza!" (Ja)
dracena dracena 09:00 14.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

nisi ni svesna, kao ni mnogi drugi, kolika je zapravo bila Teslina uloga u ukupnom progresu covecanstva

Jako sam svesna. Često pokušavam da zamislim kako bi izgledao svet i naš život u njemu da je kojim nesrećnim slučajem Tesla propustio da se rodi. To bi bio svet na nekom stepenu razvoja za čitavu epohu nižem od ovog. I to ne samo kad je u pitanju tehnologija, odnosno tehničke nauke, nego i sve ostale. Najveći deo ubrzanja do kog je došlo u drugoj polovini 20. veka mislim da imamo da zahvalimo Tesli. Njegovi pronalasci su prisutni u svakoj oblasti rada i života. Kad bismo sad izbacili njegove pronalaske iz upotrebe, sve bi stalo. I mozak bi, valjda, prestao da nam radi.
Kad sam rekla opsesije, mislila sam na ono opsesivno pranje ruku i sl., a ne na potpunu zaokupljenost radom.

Anglosaksonci ne samo da imaju jači marketing, nego su i njihovi ljudi jači i prodorniji. Mogli bismo malo da učimo od njih.
Mungos Mungos 09:40 14.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Sorry sto sam ti uvredio intelekt! Nazalost, iz iskustva znam da vecina ljudi zaokruzuje Teslin ucinak sa naizmenicnom strujom iz "stekera", sporetom, bojlerom & sijalicom.
Drago mi je da si od onih retkih! Onda ti je, cini mi se, vrlo jasno sta sam hteo da kazem.

Teslino opsesivno pranje ruku bih pre nazvao OPRAVDANIM strahom! Well, po mom saznanju, tu postoje dve mogucnosti: teorija u koju je i on sam, navodno, verovao da je, s obzirom da je u velikoj meri izlozen velikim kolicinama elektriciteta i elektromagnetnih talasa, njegov imunosistem insuficijentan; opsta psiholoska teorija "krivice" - onaj ko stalno poseze za pranjem ruku i drugim higijenskim merama ima osecaj da radi nesto lose, "prljavo". Licno, verujem da je bilo po sredi ono prvo.
Osim toga, kod Tesle nije bilo samo uocljivo preterano pranje ruku, vec i nastojanje da jede sam, da pazljivo, detaljno ocisti escajg pre jela... I to me samo jos dublje uverava u njegovu bojazan da mu je imunosistem oslabljen. kako je vreme odmicalo, poceo je da izbegava i kontakt i sa ljudim, osim sa retkim najblizim poznanicima - mahom svojim radnicima i par istinskih prijatelja.
I saam sam u situciji da se klonim od rizicnih grupa/osoba koje bi, osim poznatih infektivnih bolestina, mogle da poseduju Streptokok Beta i/li bilo koji virus Herpesa (narocito Zooster), jer sam, kako se vremenom pokazalo, ekstremno osetljiv na njih. (Eto "recepta" za moje dzelate!:)))

O anglosaksonskom marketingu ne zelim da diskutujem, osim onoga sto sam vec rekao. Ali sam siguran da ce im doci glave! Na kraju, i sam John Keynes, tvorac modernog anglo-americkog ekonomskog modela Keynesian economics ciji je produkt upravo i takav marketing, rekao je: "In the long run, we are all dead"

Mungos, The Sla(vic)

"Tko prije, njemu - dvije!" (Alan Ford)

P.S. Moram ti reci da ste mi ti (nakon ove teme), Bojana M. & G-din Cole najomiljeTiji VIP's!

dracena dracena 11:31 14.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Da, ponekad sam i ja pomišljala da je Teslin strah od mikroba posledica boljeg uvida u svet mikroba nego što ga ima prosečan čovek kao i dobrog poznavanja svog organizma i zdravlja. Svesna sam svoje sklonosti da Tesla idealizujem, ali ipak nisam "zakucala" stav, nego to pitanjce Tesline opsesivnosti ostavila otvorenim, sve dok to neko ne istraži detaljnije i ponudi pouzdane informacije.
Što se herpesa zoster tiče, malopre pročitah u Wikipediji kažu ovako: "Reci, Dracena, Mungosu da mu ne vredi da se čuva ljudi koji imaju taj virus, nego neka se on, blago nama, kloni onih koji imaju male boginje ili varičele (ovčje boginje)". Samo su oni infektivni, kaže dalje, pošto je herpes zoster retrovirus ili udruženi virus (ovaj deo nisam baš najbolje razumela) varičela, a prenose ga samo oni koji trenutno boluju od dve pomenute vrste boginja. On, koliko sam shvatila, ne pravi probleme u organizmu, osim što kod nekog u trenutku pada imuniteta izbije u vidu osipa, ali ni tad pacijent nije zarazan. Takodje videh podatak da trenutno oko 90% evropskog stanovništva nosi ovaj virus
Dakle, Mungose, reklo bi se da je velika verovatnoća da ovaj virus nosiš i ti i pored sve veštine, brzine i opreznosti, tipične za tvoju vrstu, samo što to ne znaš. Ipak mislim da je tvoj oprez potpuno na mestu i da čovek može najbolje sačuvati zdravlje ako vodi računa o načinu života, a naročito o higijeni. Sva je prilika da je i smrt (zarazna?) bolest.

Hvala ti što si me uvrstio medju svoje omiljene blogere. Prija mi što sam u društvu fine Bojane M. i sjajnog blog-domaćina Coleta. Jedino što ja nisam VIP, nego nebitno piskaralo.
Mungos Mungos 12:40 14.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Ma, to sam mislio - Bloger, uopsteno! To ti je danas sve isto: ne zna se ko kosi, a ko suknju nosi, te kome je cvet u kosi... U svakom slucaju, Izviiiin'te ak' sam vas nesto uvrefio, jer sam pripisao u, s oprostenjem, VIP's!

Hvala na brigoj za zdravlje moje junacko! Samo da ti o'ma napomenem da ja bas i nisam k'o oni moj brat Pera da o'ma pitam zeMsko za ... znas - ONO... Ja prvo pitam "Jestel', molicu lepo, operisala krajnike & prelezala boginje?" Ako j' odgovor neeegativan, ondak' i ja pomalo postanem k'o oni moj brat Pera..... Ah, sta ces...

Neeego, situacija sa virusima je malko slozenija nego sa bakterijama ili rikecijama.
Znam da i ja nosim tu sortu (Herpes Zooster) u sebi, s obzirom da sam ga vec jedared u zivotu "potkacio", ALI : to je sada "moj" virus - blokiran i pod kontrolom onakav kakav je bio kada je, Boze me prosti, usao u mene. Iako je pokusao da mutira - moja tjelesna policija je to na vreme skuzila & intervenisala u skladu sa Zakonom o vrsenju duznosti sluzbenog lica organa opce bezbijednosti. MEDJUTIM, ako mi s prikopca neciji drugi, znacajno mutiraT u odnosu na moj privatni, tu nastaje mali kurtzschluss.... Kako i zasto em koje su posledice, ne bih 'vako javno. Sam sam otkrio da postoji jedna specificna grupa istog virusa iz Severne Afrike, koji mi uzasno smeta! Poslednja potvrda: moja ranija devojka, Etiopljanka, prosle zime mi je napravila blagi haos!:)

Elem, da se vratimo na tvoju importanciju: odusevio me izbor te tako osetljive teme, potom samo izlaganje (svaka cast, mora da je bio uzasno tezak posao!), a na kraju i - SLIKA! Hej, toliko je recita, topla, senzualna! Tak'u nisam vidjao ni, svojevremeno, u tetkinim vikend-romanima!

Mungos, The Spava Mu Se U 3 pm (mada je sada 7:3x am)

"Tko lijezi - ne bijezi!" (Alan Ford)
dracena dracena 14:36 14.08.2007

Re: nekoliko poznatih "ispitanika" A.M.

Ja ću opet ponoviti da mislim da je čovek dužan da brine o svom zdravlju, jer je on najviše zainteresovana i najodgovornija strana.

Što se slike tiče, ja imam hronični problem sa ilustrovanjem tema jer su sve manje-više apstraktne. Čini mi se da ovakve slike malo asociraju na motivaciju, pa sam poskidala ovu i još nekoliko. Tetkini vikend romani ili stare razglednice, svejedno, važno je da liči. Epitet kičerajke ću lako podneti, jer su me ovde nekoliko puta vakcinisali i revakciniali, pa ako si to mislio, udri, ne stidi se.
Bojan Zdravic Bojan Zdravic 14:44 13.08.2007

Divan post


Kao i uvek - divan post, ukljucujuci i komentare. Definitivno si moja najdraza blogerka, naravno kao i uvek preporuka. Ovoga puta me je bas dojmila ova predivna slika sa zutom ruzom - znam da je nisi namenila meni:)) ali ja sam toliko senzibilan da me ponekad sitnice i "nevazne" stvari potpuno tope...to su one stvari na koje ljudi uopste i ne obracaju paznju u svakodnevnici...i koje primete da postoje, tek onda kada ih izgube...

Pozdrav,
Bojan
dracena dracena 16:03 13.08.2007

Re: Divan post

Hvala Bojane,
Kao i uvek, ljubazan si i dobronameran.
Ruža, kao i sve ostale slike na ovom blogu, namenjena je svakom čitaocu, pa zašto ne bi bila i tebi?
Možda nekom ulepša dan i ovaj prizor, kao stvoren da izazove mistični doživljaj:
Bojan Zdravic Bojan Zdravic 18:03 13.08.2007

Re: Divan post


Hvala ti na ruzi duso, zaista je divna sa ovim srcem, mada...kad malo bolje razmislim, ni prsten ne bih odbio - iako te nikad nisam video:))
dracena dracena 18:46 13.08.2007

Re: Divan post

Jujuju, šta to napisa, crni Bojane?
Koliko sam informisana, ti već imaš vazda nekog nakita po rukama, mnogo bi ti bilo još neki komad.
Osim toga, ni mojoj zveri se to uopšte ne bi dopalo. :)
Bojan Zdravic Bojan Zdravic 19:07 13.08.2007

Re: Divan post


Malo letnje sale - komike, nikad nije na odmet:)))))))))
dracena dracena 19:21 13.08.2007

Re: Divan post

Tako je. :)
Ti i ja smo se i "proslavili" na ovom blogu po slobodi s kojom pišemo, bilo da se šalimo ili da smo ozbiljni. :)
Bojan Zdravic Bojan Zdravic 19:29 13.08.2007

Re: Divan post


Vive la liberte:)))!!!!!!!!!!!!!!!!!
dracena dracena 19:31 13.08.2007

Re: Divan post

:))))

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana