Baraku Obami ne smetaju sve nejednakosti!

Dušan Maljković RSS / 07.10.2008. u 01:09

who-is-barack-obama.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U trci za Belu kuću, Barak Obama nastoji da ubedi belo i hispanoameričko biračko telo, naročito kada je reč o siromašnim slojevima. Smanjeni socijalni sadržaji njegovog programa, kao i opšta prihvatljivost njegovih govora, možda su zapravo hendikep. Njegova kampanja, isto kao i uključivanje u vladu nekoliko ministarki "različitog porekla", postavlja granice egalitarnom pristupu, ograničavajući se na uspon - ili promociju - nekoliko ličnosti.

Tokom kampanje Baraka Obame, "rasno pitanje" dva puta je izbijalo na površinu. Prvi put januara ove godine, na dan pobede ovog kandidata na preliminarnim izborima u Južnoj Karolini. Odgovarajući na komentare Vilijama Klintona koji je ovaj rezultat pripisao velikom broju crnačkih glasova u Karolini, gomila odana Baraku Obami dočekala ga je skandirajuci: "rasa nije važna!"

(...)

Drugi put ovo pitanje se pojavilo u martu kada je reagujući na kontroverzne propovedi svog bivšeg pastora Džeremije Rajta, demokratski kandidat održao govor o jednom "savršenijem jedinstvu" i tada je izjavio da "rasa jeste problem... koga nacija ne sme sebi dozvoliti da zanemari" i započeo je, prema brojnim komentatorima, "nacionalni dijalog o rasnom pitanju", raspravu za kojom, kako se čini, postoji potreba.

Ako smo napisali "kako se čini" to je zato što svakom bar malo zainteresovanom posmatraču pada u oči da Amerikanci obožavaju da pričaju o rasi i da to čine već vekovima mada danas vole da kažu kako... Amerikanci ne vole da pričaju o rasi. Ali mnogo su manje govorljivi kada je reč o klasi. O tome se Barak Obama vrlo škrto izrazio kada mu je prilikom prikupljanja fondova u San Francisku izletela primedba o "ogorčenosti" siromašnih ljudi. Obama je 6. aprila izjavio da siromašne Amerikance obuzima ogorčenost što ostaju bez posla i što su svakog dana sve siromašniji, često navodeći da pribegavaju "oružju ili religiji, mržnji prema onima koji se razlikuju od njih, neprijateljstvu prema useljenicima i međunarodnoj trgovini".

I ovlašan pogled omogućuje da se uvidi kontradikcija između ova dva momenta: između parole "rasa nije važna" i diskursa koji objašnjava zbog čega je ona ipak važna. Međutim, kontradikcija nestaje čim shvatimo da ono što opravdava ovaj diskurs - istorija američkog rasizma - jeste takođe ono što obećava skandirana parola - ideja da će izbor crnca za predsednika predstavljati veliki korak u konačnoj pobedi nad tom prošlošću. Što svakako i jeste slučaj.

Međutim, obećanje da je moguće prevazići dugu istoriju rasne podele i rešiti u XXI veku problem koji je gospodario XX vekom, dalo je kampanji Baraka Obame njen potpuni smisao. "Promena u koju se može verovati", nije ideološka promena (Barak Obama i Hilari Klinton gotovo da se ne razlikuju u ovoj tački; da su demokratski elektori zahtevali promenu ideološkog kursa njihov kandidat bio bi Džon Edvards); to je kulturalna promena. A njena osnovna osobina jeste da se više ne moze tražiti, već da se mora ostvariti. Tu promenu može izvesti samo crnac. Birati belca koji kaže "rasa nije važna" je jedna, a birati crnca koji govori isto, sasvim je druga, znatno ubedljivija stvar.

Na taj nacin kampanja Baraka Obame bila je i ostala u potpunosti usmerena na rasno pitanje, a naročito na antirasizam kao progresivnu politiku. Bilo da pobedi ili ne na preliminarnim izborima (možda baš ako ne prođe na njima), njegova kampanja daje progresivnomom krilu Demokratske stranke sliku pastira koji Amerikance vodi ka jednom egalitarnijem i otvorenijem društvu - ne samo za crnce vec i za Azijce, Latinoamerikance, žene i homoseksualce. Problem koji ova slika nosi sa sobom (problem koji objašnjava suštinu njene privlačnosti), jeste da je ona lažna. Ne lažna u smislu da zahvaljujući borbi protiv rasizma nije postignut veliki, mada nedovoljan napredak, već lažna u smislu da ovaj napredak američko društvo nije napravilo ni otvorenijim ni egalitarnijim. U mnogim stvarima ono je danas manje otvoreno i manje egalitarno od društva iz doba južnjackog segregacionizma, kad rasizam ne samo što je vladao u društvu, već je iza sebe imao i podršku državnih organa.

Obama%20on%20Time%20Nov.%2029,%202007.jpgKad "identitet" dobije prednost nad prihodom

Neoliberalnu ekonomsku politiku često prati izuzetno veliko uvažavanje kulturnih, etničkih, a ponekad i verskih razlika. I velika tolerancija prema razlikama u bogatstvu i prihodima. Oni kojima jezik indicija ekonomske nejednakosti nije nepoznat, odmah će priznati da se nejednakost u Sjedinjenim Državama povećava kad saznaju da je 1947. godine (kad su segregacionistički zakoni na jugu zemlje bili u punoj snazi), Ginijev koeficijent kojim se meri nejednakost prihoda u zemlji bio 0,376. (Nula predstavlja apsolutnu jednakost - svi imaju isti prihod, a broj 1 apsolutnu nejednakost - jedan čovek poseduje sve bogatstvo). Godine 2006. on je dostigao 0,464. Ovde se radi o jednom značajnom povećanju. Sjedinjene Države su 1947. bile u istoj kategoriji (mada pri dnu liste) sa zemljama Zapadne Evrope; 2006. pale su na nivo Meksika i Kine.

Nama u stvari nije potreban ovaj indikator da bismo shvatili veličinu problema. Tako je 1947. godine 20% američkog stanovništva dobijalo 43% godišnjih prihoda. Godine 2006. posle mnogo godina borbi, često uspešnih, protiv rasizma, seksizma i heteroseksizma, 20% Amerikanaca prisvaja 55,5% ukupnih prihoda. Bogati su dakle postali još bogatiji.

Borba za rasnu i polnu jednakost - borba u kojoj je Demokratska partija postigla relativan uspeh - nije prema tome dovela do više ekonomske jednakosti. Ona se čak pokazala spojiva sa još većom nejednakošću i sa formiranjem jednog još elitizovanijeg društva. To se, uostalom, da objasniti: antirasističke i antiseksističke borbe nisu kao glavni cilj imale povećanje jednakosti u društvu, smanjivanje, pa čak i uklanjanje jaza između elite i ostatka društva. Česće se radilo o tome da se u elitu unese rasna i polna različitost, što bi onda doprinelo njenom legitimitetu.

Zbog toga mere poput ''pozitivne diskriminacije'' prilikom upisa na univerzitet imaju simboličnu, ali za američke progresivce, suštinsku ulogu. Ona im garantuje da niko neće biti isključen sa mesta poput Harvarda ili Jejla zbog razloga povezanih sa diskriminacijom. Ali ova mera nije ni dotakla glavni razlog isključivanja - bogatstvo. Prema slavnoj primedbi Ričarda Kalendžerdža, na 146 američkih univerziteta imate ''25 puta više šansi da sretnete bogatog nego siromašnog studenta''. Ne zato sto su siromašni studenti žrtve diskriminacije, već zato što su siromašni. Oni, dakle, nisu dobili vrstu obrazovanja, ni povoljne materijalne uslove koji bi im omogućili da uspešno konkurišu na neki elitni univerzitet, a još manje da na njemu dovrše studije.

Pozitivna diskriminacija govori nam da je problem u rasizmu. I da se rešenje sastoji u tome da među sinovima i kćerima bogataša budu zastupljene sve boje. Ova definicija "rešenja" nastavlja se i u profesionalnoj aktivnosti, jer borba za postizanje rasne i etničke različitosti nastavlja se i među advokatima, profesorima, novinarima, i svim drugim zanimanjima, čiji ugled i prihodi otvaraju put ka elitnom društvu. Cilj je, dakle, da se nametne model društvene pravde koji se zasniva na srazmernoj zastupljenosti rase i pola. Logično, svako ko želi da vidi jednu raznoliku elitu ne može očekivati ništa lepše od izbora crnog predsednika. Odmah posle toga dolazi izbor bele žene u Belu kuću.

Ali, ako je cilj pre da se smanji realno postojeća nejednakost (prihoda i imovine), a ne samo polna i rasna nejednakost, ako se ambicija odnosi na pružanje podrske političkom programu koji će se usmeriti protiv nejednakosti nastale ne zbog diskriminacije (koja je uostalom danas u Sjedinjenim Državama vrlo retka) već zbog neoliberalizma, onda ni crni senator ni bela senatorka nemaju mnogo toga da ponude.

Jer ovo dvoje demokrata nisu u stanju da javno priznaju (to se videlo u njihovoj debati u aprilu), da Amerikanci koji godišnje zarađuju između 100.000 i 200.000 dolara ne pripadaju srednjoj već višoj klasi. Gospođa Klinton se obavezala da "ne povećava porez koji pogađa Amerikance iz srednje klase, čiji je godišnji prihod manji od 250.000 dolara."; Barak Obama, koga je za preteranu popustljivost po pitanju smanjenja poreza optužio novinar Čarls Gipson koji je utoliko žešći u svojim napadima jer zarađuje 8 miliona godišnje..., takođe se obavezao da neće povećavati porez onim obveznicima koji godišnje zarade manje od 200.000 dolara. (Smanjenje poreza koje je u više navrata Kongres izglasavao izmedju 2001. i 2003. na podsticaj predsednika Buša, treba da istekne 2011. to jest za vreme mandata budućeg predsednika. Džon Mekejn obavezao se da će ovo smanjenje produžiti pa čak i učiniti stalnim. Klintonova i Obama sa svoje strane najavili su da će ovo sniženje dovesti u pitanje kad je reč o višoj klasi). Samo 7% američkih domaćinstava raspolaže godišnjim prihodom većim od 150.000 dolara, 18% prima više od 100.000 dolara; a više od 50% zarađuje manje od 50.000 dolara. Ako postoje demokrati koji smatraju da oni koji godišnje zarađuju 200.000 dolara sačinjavaju deo srednje klase pa prema tome treba da plate manji porez, onda nam republikanci nisu ni potrebni.

Drugim rečima, Klintonova i Obama simboli su američkog "progresivizma" čija politika ne odobrava i odbacuje nejednakosti koje nisu rezultat diskriminacije, već onoga što se obično naziva eksploatacija. Kao što smo mogli i da pretpostavimo, nemilosrdna borba koja se vodila između dva demokratska kandidata, bila je prepuna imputiranja rasizma s jedne, i seksizma s druge strane.

U avgustu 1967, tri godine posle izglasavanja Zakona o građanskim pravima (ovaj zakon donet 1964. zabranjuje svaku diskriminaciju zasnovanu na rasi, boji kože, polu, nacionalnom poreklu, u svim delatnostima koje se tiču zapošljavanja), u času kada su napori da se ostvare prava garantovana zakonom bili tek u začetku, Martin Luter King je već postavio pitanje: "Kakav će biti naš sledeći zadatak?" Pastor je bio veliki borac za građanska prava, ali je bio i više od toga; njegovi ciljevi bili su znatno ambiciozniji. Radilo se, kako je jednom prilikom izjavio, o potrebi da se stekne svest o tome da u Sjedinjenim Državama živi 40 miliona siromašnih sto mora dovesti do "preispitivanja ekonomskog sistema, do zahteva za pravednijom raspodelom bogatstva, do osporavanja kapitalističke ekonomije".

obama-faith-outreach-NA02-wide-horizontal.jpgU Americi je oduvek bilo (a tako je i danas) više belih nego crnih siromaha; King je toga bio svestan. On je znao da antirasizam ne može rešiti problem ekonomske nejednakosti u onoj meri u kojoj rasizam nije ni bio izvor te nejednakosti. On je isto tako bio svestan da će svako osporavanje "kapitalističke ekonomije izazvati žestoko protivljenje". Martin Luter King je ubijen pre nego što je mogao da povede tu borbu; a žestoka opozicija koju je predviđao, nije imala razloga da se pojavi, jer do pomenutog osporavanja nikada nije ni došlo. Ne samo zbog antirasističkog pokreta za građanska prava, već i zbog pojave feminizma, borbi homoseksualaca i pojave "novih društvenih pokreta" u potpunosti spojivih sa "kapitalističkom ekonomijom" protiv koje je King hteo da krene u rat.

Još uvek je moguće da Obama ili Klintonova krenu u borbu u koju je Martin Luter King nameravao da krene, ali je to malo verovatno. Neoliberalizam se bez teškoća prilagodio pitanjima rase i pola; izgleda da mu sada kandidat rase i kandidatkinja pola vraćaju uslugu.


Volter Ben Majkls,
profesor Univerziteta u Ilinoisu

Preuzeto sa sajta grupe Cružok: www.myspace.com/cruzokcruzokKomentari (126)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

dusanj92 dusanj92 04:23 07.10.2008

Ko je Obama?Celu emisiju mozete pogledati na ovom linku "Obama & Friends The History of Radicalism"
Inace Obama ima podrusku Komunisticke partije Amerike, ne zvanicnu jer ipak je on iz druge partije, ali su im drage Obamine ideje i porucuju svojim clanovima da se bore za njega.
While we do not endorse any particular candidates, we do endorse and join in the anti-Bush/anti-right wing sentiments that are driving so many people to activism.
Barack Obama’s campaign has so far generated the most excitement, attracted the most votes, most volunteers and the most money. We think the basic reason for this is that his campaign has the clearest message of unity and progressive change, while having a real possibility for victory in November.
We will work with others to defeat the Republican nominee and to end right-wing control of the new Congress.
Ovo mozes naci na zvanicnom sajtu Komunisticke partije http://cpusa.org/ Kada bi ljudi koji daju Obami rock star status znali malo vise o njemu nebi ovako olako prelazili preko njegove biografije. Obamin razvoj i ljudi koji su najvise uticali na njega su uglavnom extremisti kao osnivaci Weather underground i clanovi komunisticke partije.
radojicic92 radojicic92 08:48 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

dusanj92


Celu emisiju mozete pogledati na ovom linku "Obama & Friends The History of Radicalism"


FOX u najboljem izdanju. Oni ce za cas i Majku Terezu da proglase za Hitlera

A tekstova kao ovog VBMa ce biti sve vise. Doslo vreme da se krivica za kolaps svali sa neokona na neoliberale. I jos tvrdi da se bolje zivelo dok su robovi obradjivali plantaze. Sem sto bi se Bush sa ekipom u to vreme odavno ljuljuskao na vetru.
Mashala.


nemanja_99 nemanja_99 15:38 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

radojicic92
dusanj92


Celu emisiju mozete pogledati na ovom linku "Obama & Friends The History of Radicalism"

FOX u najboljem izdanju. Oni ce za cas i Majku Terezu da proglase za Hitlera
A tekstova kao ovog VBMa ce biti sve vise. Doslo vreme da se krivica za kolaps svali sa neokona na neoliberale. I jos tvrdi da se bolje zivelo dok su robovi obradjivali plantaze. Sem sto bi se Bush sa ekipom u to vreme odavno ljuljuskao na vetru.
Mashala.


Na Foxu se sada prodaje prica da je uzrok finansijske krize to sto su banke bile "prisiljene" da daju stambene kredite manjinama.

Nemanja
dusanj92 dusanj92 20:25 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

banke bile "prisiljene" da daju stambene kredite manjinama.

Na tu tema malo vise znam od tebe Nemanja. Prvo jer mi je to biznis http://www.bestquotecenter.com/ (ako ti treba kredit, kuca ili insurance javi se) Drugo evo ti i primer: drzava u kojoj zivim Wisconsin je izabrala guvernera Jim Doyle. Tipican liberal(komunista). Takodje demokrati su vecina u zakonodavnim telima Wisconsina pa su bez problema "prisili" banke ne da ju kredite samo manjinama nego i ILEGALCIMA. Sve to da bi se sprecila "diskriminacija". Izmislili su kredite bas za ilegalne meksikance i sl. Zatim NINJA loan, skracenica od No Icome, No Job, No Assets Verifikacion. Znaci samo treba da imas dobru volju i eto kredit. Postoje cak organizovane grupe kao ACORN i sl. koje su demonstrilale pred bankama ako je neki meksikanac odbijen za kredit.
Ima toga jos mnogo, a sve je pocelo sa slicnim odlukama Clintonove vlade jos 1994 godine i svake godine je bilo sve gore. Sve nase izbeglice ovde su dobile kredite za kuce. Ja sam uradio bar 50 kredita za nase.
Duga je to prica. Kriza ne nastaje preko noci ili za godinu dve. Sve je odraz dugogodisnje politike.

Re: Ko je Obama?

dusanj92
banke bile "prisiljene" da daju stambene kredite manjinama. Na tu tema malo vise znam od tebe Nemanja. Prvo jer mi je to biznis http://www.bestquotecenter.com/ (ako ti treba kredit, kuca ili insurance javi se) Drugo evo ti i primer: drzava u kojoj zivim Wisconsin je izabrala guvernera Jim Doyle. Tipican liberal(komunista). Takodje demokrati su vecina u zakonodavnim telima Wisconsina pa su bez problema "prisili" banke ne da ju kredite samo manjinama nego i ILEGALCIMA. Sve to da bi se sprecila "diskriminacija". Izmislili su kredite bas za ilegalne meksikance i sl. Zatim NINJA loan, skracenica od No Icome, No Job, No Assets Verifikacion. Znaci samo treba da imas dobru volju i eto kredit. Postoje cak organizovane grupe kao ACORN i sl. koje su demonstrilale pred bankama ako je neki meksikanac odbijen za kredit.Ima toga jos mnogo, a sve je pocelo sa slicnim odlukama Clintonove vlade jos 1994 godine i svake godine je bilo sve gore. Sve nase izbeglice ovde su dobile kredite za kuce. Ja sam uradio bar 50 kredita za nase. Duga je to prica. Kriza ne nastaje preko noci ili za godinu dve. Sve je odraz dugogodisnje politike.

pa to zvuci jakio naivno. da li su trazili bilo kakve uslove? sta je cilj takve sirokogrudosti? pridobijanje glasackog tela?
radojicic92 radojicic92 20:45 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

pa to zvuci jakio naivno. da li su trazili bilo kakve uslove? sta je cilj takve sirokogrudosti? pridobijanje glasackog tela?


da, otprilike. Bush trubio kako ekonomija cveta, ljudi kupuju kuce, stanove
nsarski nsarski 20:50 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

pa to zvuci jakio naivno. da li su trazili bilo kakve uslove? sta je cilj takve sirokogrudosti? pridobijanje glasackog tela?

Piramidalna prevara. Kao Jezda i Dafina.
man ray loves me man ray loves me 20:58 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

da, otprilike. Bush trubio kako ekonomija cveta, ljudi kupuju kuce, stanove

pridobijanje glasova? nelegalni imigranti nemaju valjda pravo glasa.
zar nije glavna ideja da se trguje posle tim kreditima, pa se u jednom trenutku ispostavilo da ih nema dovoljno, i onda su deljeni i sakom i kapom?
radojicic92 radojicic92 21:01 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

man ray loves me
da, otprilike. Bush trubio kako ekonomija cveta, ljudi kupuju kuce, stanove

pridobijanje glasova? nelegalni imigranti nemaju valjda pravo glasa.
zar nije glavna ideja da se trguje posle tim kreditima, pa se u jednom trenutku ispostavilo da ih nema dovoljno, i onda su deljeni i sakom i kapom?


i to, da. Ali ipak je tu vaznije bilo javno mnenje. Veliki Vodja stiti zemlju od terorista i usput obezbedjuje topli dom i sigurnost. Vis sad koji dan pred odlazak sve puca, al ga sad bas briga
ivana23 ivana23 21:13 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

Vis sad koji dan pred odlazak sve puca, al ga sad bas briga


Da, al' gledam ga ovih dana, bas nesto vidno ufitiljio.
man ray loves me man ray loves me 21:16 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

Pa pri pomisli na mnooooge romanticne veceri sa Laurom pored kamina na ranchu.... I tako do kraja zivota .... :)))
dusanj92 dusanj92 21:26 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

pridobijanje glasackog tela?

Nista drugo nego to. Demokrati su kao zastitnici sirotinje i manjina. Robin Hud sistem, uzecemo bogatima i dati sirotinji. Uvek im obecavaju nesto a nikada im nedaju. Potpiruju klasnu mrznju. Prosle godine glavni slogan im je bio da ce da daju amnestiju za 30 miliona meksikanskih ilegalaca. Odmah svi meksikanci uz njih. Uz malverzacije cak i ilegalci idu na glasanje.
Politika i sistem u USA su odvratni. Ipak ni jedna partija ne zeli promene jer im trenutna situacija omogucava lov u mutnom.
Rat u Iraku je sansa da se drpa. Demokrati dizali galamu protiv Busha i republikanaca sve dok pre 2 godine nisu preuzeli vecinu. Svi oni koji su se najvise bunili odjednom zacutali. Njihovi rodjaci i prijatelji vlasnici velikih kompanija preuzeli odmah milionske kontrakte za snabdevanje vojske. U pitanju su stotine miliona koje su strpali u privatne dzepove.
Jadan narod se zanosi mrznjom protiv Busha, kao da je on jedan sam covek mogao da toliko zasvinji. Potrebne su velike promene ali nema sanse za to. Idu izbori i znas onu nasu "Sjasi Kurta da uzjase Murta."

nemanja_99 nemanja_99 21:26 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

dusanj92
banke bile "prisiljene" da daju stambene kredite manjinama.

Na tu tema malo vise znam od tebe Nemanja. Prvo jer mi je to biznis http://www.bestquotecenter.com/ (ako ti treba kredit, kuca ili insurance javi se) Drugo evo ti i primer: drzava u kojoj zivim Wisconsin je izabrala guvernera Jim Doyle. Tipican liberal(komunista). Takodje demokrati su vecina u zakonodavnim telima Wisconsina pa su bez problema "prisili" banke ne da ju kredite samo manjinama nego i ILEGALCIMA. Sve to da bi se sprecila "diskriminacija". Izmislili su kredite bas za ilegalne meksikance i sl. Zatim NINJA loan, skracenica od No Icome, No Job, No Assets Verifikacion. Znaci samo treba da imas dobru volju i eto kredit. Postoje cak organizovane grupe kao ACORN i sl. koje su demonstrilale pred bankama ako je neki meksikanac odbijen za kredit.
Ima toga jos mnogo, a sve je pocelo sa slicnim odlukama Clintonove vlade jos 1994 godine i svake godine je bilo sve gore. Sve nase izbeglice ovde su dobile kredite za kuce. Ja sam uradio bar 50 kredita za nase.
Duga je to prica. Kriza ne nastaje preko noci ili za godinu dve. Sve je odraz dugogodisnje politike.


Ne znam odakle vam saznanje da o ovoj temi znate vise od mene, s obzirom da nemate pojma ko sam i sta sam. Ako vas interesuje, recicu vam da sam pravnik, i da zivim u New Yorku, a radim u firmi kojoj su najveci klijenti bas ove finansijske institucije koje su u epicentru krize. Dakle, ako ista, o ovoj temi znate mnogo manje nego ja, a sigurno ne poznajete relevantne statute i zakone koliko ih ja poznajem.

Ako su vama Demokrate komunisti, mislim da je izlisno ulaziti u dublju raspravu. Ali evo da vam ukratko objasnim: Americki ustav zabranjuje diskriminaciju u skoro svakom obliku, pa i u rasnom. Banke i slicne finansijske institucije su tu diskriminaciju cinile nedavanjem kredita kvalifikovanim pripadnicima vidljivih manjina. U nekim slucajevima, banke su cak mogle odbiti da izdaju kredit samo na osnovu adrese, dakle time iskljucujuci sve stanovnike crnackih kvartova odjednom.

Dakle, puka je neistina tvrditi da su vlasti ikoga prisiljavale da izdaju kredite. Tacnije je reci da su onemogucavale rasno diskriminatornu kreditnu politiku.

Nikome ko prati americku politicku scenu nije iznenadjenje da Fox News igra na rasisticku kartu. To je, naime, sve sto je Republikanskoj partiji ostalo, u izborima u kojima im predstoji skoro sigurna propast. Ali treba biti jako naivan pa povjerovati da je finansijska kriza koja polako hvata cijeli svijet prouzrokovana time sto su vlasti u SAD pomagali svojim najugrozenijim i najsiromasnijim gradjanima.

Nemanja
radojicic92 radojicic92 21:27 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

ivana23
Vis sad koji dan pred odlazak sve puca, al ga sad bas briga


Da, al' gledam ga ovih dana, bas nesto vidno ufitiljio.


pa ovi njegovi su se svi vec na vreme izvukli, on nije mogao, jos ga sad nerviraju kritike da je on kriv, pa Laura verovatno zakera, cerkina svadba skupa
Ima mnogo problema
nemanja_99 nemanja_99 21:31 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron

pa to zvuci jakio naivno. da li su trazili bilo kakve uslove? sta je cilj takve sirokogrudosti? pridobijanje glasackog tela?


Zvuci sirokogrudo ali naravno nije istina. Ne znam gdje je tim ljudima obraz pa da mogu da javno izjave nesto poput "krive su manjine i zakoni koji su ih stitili od diskriminacije". Cudi me da nije kriva masonsko-jevrejska urota, ili mozda Hashim Thaci.

Nemanja
dusanj92 dusanj92 21:35 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

nelegalni imigranti nemaju valjda pravo glasa.


Nemaju ali ko te pita. Dovedu ih autobusima. Na licu mesta prijava sa izmisljenim adresama i glasaju. Ni jedna partija ne zeli promene jer im odgovara lov u mutnom. Zvuci kao fantasika ali tako je. Kasnije se ispostavi da na 1500 novoprijavljenih samo 8-10 su bili pravi ljudi sa vazecim adresama.
Na granici dve drzave ljudi idu i glasaju po 2 puta. Smejurija.
Postoje i glasacki listici za odsutne. Mozes misliti tek to, glasanje preko poste ko hoce. Uzmes telefonsku knjigu i pisi pa sta prodje.
Zajebali su i Slobu i nase izbore iz devedesetih.
dusanj92 dusanj92 21:36 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

pridobijanje glasackog tela?


Tacno tako. Negde su to crnci, negde meksikanci ....
aquariusoptimist aquariusoptimist 21:45 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

nemanja_99

dusanj92
banke bile "prisiljene" da daju stambene kredite manjinama. Na tu tema malo vise znam od tebe Nemanja. Prvo jer mi je to biznis http://www.bestquotecenter.com/ (ako ti treba kredit, kuca ili insurance javi se) Drugo evo ti i primer: drzava u kojoj zivim Wisconsin je izabrala guvernera Jim Doyle. Tipican liberal(komunista). Takodje demokrati su vecina u zakonodavnim telima Wisconsina pa su bez problema "prisili" banke ne da ju kredite samo manjinama nego i ILEGALCIMA. Sve to da bi se sprecila "diskriminacija". Izmislili su kredite bas za ilegalne meksikance i sl. Zatim NINJA loan, skracenica od No Icome, No Job, No Assets Verifikacion. Znaci samo treba da imas dobru volju i eto kredit. Postoje cak organizovane grupe kao ACORN i sl. koje su demonstrilale pred bankama ako je neki meksikanac odbijen za kredit.Ima toga jos mnogo, a sve je pocelo sa slicnim odlukama Clintonove vlade jos 1994 godine i svake godine je bilo sve gore. Sve nase izbeglice ovde su dobile kredite za kuce. Ja sam uradio bar 50 kredita za nase. Duga je to prica. Kriza ne nastaje preko noci ili za godinu dve. Sve je odraz dugogodisnje politike.Ne znam odakle vam saznanje da o ovoj temi znate vise od mene, s obzirom da nemate pojma ko sam i sta sam. Ako vas interesuje, recicu vam da sam pravnik, i da zivim u New Yorku, a radim u firmi kojoj su najveci klijenti bas ove finansijske institucije koje su u epicentru krize. Dakle, ako ista, o ovoj temi znate mnogo manje nego ja, a sigurno ne poznajete relevantne statute i zakone koliko ih ja poznajem.Ako su vama Demokrate komunisti, mislim da je izlisno ulaziti u dublju raspravu. Ali evo da vam ukratko objasnim: Americki ustav zabranjuje diskriminaciju u skoro svakom obliku, pa i u rasnom. Banke i slicne finansijske institucije su tu diskriminaciju cinile nedavanjem kredita kvalifikovanim pripadnicima vidljivih manjina. U nekim slucajevima, banke su cak mogle odbiti da izdaju kredit samo na osnovu adrese, dakle time iskljucujuci sve stanovnike crnackih kvartova odjednom.Dakle, puka je neistina tvrditi da su vlasti ikoga prisiljavale da izdaju kredite. Tacnije je reci da su onemogucavale rasno diskriminatornu kreditnu politiku.Nikome ko prati americku politicku scenu nije iznenadjenje da Fox News igra na rasisticku kartu. To je, naime, sve sto je Republikanskoj partiji ostalo, u izborima u kojima im predstoji skoro sigurna propast. Ali treba biti jako naivan pa povjerovati da je finansijska kriza koja polako hvata cijeli svijet prouzrokovana time sto su vlasti u SAD pomagali svojim najugrozenijim i najsiromasnijim gradjanima.Nemanja


Delim ovo misljenje.
dusanj92 dusanj92 22:19 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

Dakle, puka je neistina tvrditi da su vlasti ikoga prisiljavale da izdaju kredite. Tacnije je reci da su onemogucavale rasno diskriminatornu kreditnu politiku.


Neistina je to sto ti tvrdis. Jer u poslednjih 10 godina su promenjeni kriterijumi za odobravanje kredita. Izmisljeni su raznorazni Zero down programi, cak i da ti drzava da na poklon downpayment pod usl;ovom da ostanes 5 godina u kuci. Znaci nemora nikakvo ucesce. Ustav i boja koze nemaju nikakve veze sa downpayment od 20% koliko je bilo potrbno sve do sredine 90-tih godina. Ustav nikome ne garantuje kucu nego ravnopravan tretman u procesu kupovine.
aquariusoptimist aquariusoptimist 22:35 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

Banke i slicne finansijske institucije su tu diskriminaciju cinile nedavanjem kredita kvalifikovanim pripadnicima vidljivih manjina. U nekim slucajevima, banke su cak mogle odbiti da izdaju kredit samo na osnovu adrese, dakle time iskljucujuci sve stanovnike crnackih kvartova odjednom


Ja sam bankar u SAD i znam mnogo o tome kako se odobravaju stambeni krediti.
dusanj92 dusanj92 23:09 07.10.2008

Re: Ko je Obama?

Jezda i Dafina


BANKE VLADAJU SVETOM

dusanj92 dusanj92 04:59 08.10.2008

Re: Ko je Obama?


Ja sam bankar u SAD i znam mnogo o tome kako se odobravaju stambeni krediti.

Hoces li da nam otkrijes tajnu ili da te molimo.
Doctor Wu Doctor Wu 09:34 08.10.2008

Re: Ko je Obama?

Piramidalna prevara. Kao Jezda i Dafina.

Otprilike, samo uz pomoć rating agencija, da se Vlasi ne dosete. Stručnim terminom to zovu sekjutarizacija sekjuritija, a radi se zapravo o višestrukoj prodaji i preprodaji duga (nekoj vrsti bankarskog internog štampanja para), pri čemu je u svakom sledećem krugu sekjutarizacije rastao i rating duga (od A na AA, AA+, AAA, AltA, itd), naravno uz pomoć rating agencija. To je bio i osnov za jeftine kredite (tj kredite sa malom kamatom): kamate nisu odslikavale pravi rizik jer, kad se sekjuritizuje sekjuritizovano, zabole te uvo za kamatu- pare i profit će se dobiti od suckera koji kupuju sekjuritije (penzioni, mutual, sovereign fondovi), a oni svoje odluke prevashodno baziraju na pečatu rating agencija (jer ove jedino imaju uvida u pravu prirodu asseta koji služe kao podloga sekjuritija). Kako god, zabava je trajala dok je trajala, neko je pokupio bonuse, neko nekretnine po manhattanu i mayfairu; sad je party over i svi ćemo snositi posledice toga.

Samo okoreli fašisti i ledepeov ekonomski guru sa Tržišnog rešenja, Ivan Janković, mogu za sadašnju situaciju kriviti sirotinju i subprime mortgage.

Re: Ko je Obama?

Amerika i Engleska bice zemlja proleterska!
dusanj92 dusanj92 15:34 08.10.2008

Re: Ko je Obama?

nemanja_99 pravnik, i da zivim u New Yorku, a radim u firmi kojoj su najveci klijenti bas ove finansijske institucije koje su u epicentru krize.


Izgleda da se EPICENTAR pomerio iz New Yorka, jer evo jutros Chanel 4 News Engleska vlada odobrava 500 biliona funti za spasavanje banaka.

Last Modified: 08 Oct 2008
By: James Blake

Gordon Brown follows this morning's £500bn financial rescue plan for Britain's banks with an announcement that UK interest rates have been cut by 0.5 per cent, to 4.5 per cent. At a press conference in Downing Street, the prime minister said the government was introducing a three-part stability and restructuring programme that he insisted was "comprehensive, specific and breaks new ground".

The government will set up a new £50bn fund to take a share stake in seven banks and one building society if those financial institutions need extra capital.

The Bank of England will extend a colossal £200bn to the special liquidity scheme, which allows banks to swap mortgages for cash. A further £250bn is being made available in a debt guarantee scheme.

The package is designed to get the banks to start lending to each other again.


Obrati paznju na zadnju recenicu. Za njih je to kao da su seli da igraju Monopoli. Banke vladaju svetom. Zasto drzve narodnim parama inace da pokrivaju neuspesne poslovne transakcije i kompanije kao banke i finansiske institucije. Svaki drugi biznis bi morao inace da zatvori i bankrot.

man ray loves me man ray loves me 16:30 08.10.2008

Re: Ko je Obama?

Amerika i Engleska bice zemlja proleterska!
A u Rusiji truli kapitalizam. Go figure !

Re: Ko je Obama?


man ray loves me
Amerika i Engleska bice zemlja proleterska!A u Rusiji truli kapitalizam. Go figure !

Ne znam na sta mislite/mislis. Ja zivim u laburistickoj Engleskoj.
aquariusoptimist aquariusoptimist 06:40 07.10.2008

Licno, ne mogu ocima da ga vidim

ali
na ovim izborima ce se glasati izmedju
kontroverznog biznismena i old boring fart.
U sustini, izmedju demokrata i radikala.
Amerika je jedno religijski zatucano drustvo, ma koliko zvucalo neverovatno.Pobedom demokratske stranke bi se omogucio bar neki socio-ekonomski napredak, svakako ne ravnomeran , pa bi i religija bila bar malo potisnuta.
Republikanci bi prezervirali status quo.
A polozaj zena i prava homosa su lakmus papir za svakog politicara.
Ni jedan ni drugi ne obecavaju po tom pitanju.
Sto se homosa tice, Busova administracija je izrazito homofobna, pa ipak, u zadnjih 10 god. je vise postignuto u napretku gay prava nego ikad pre.
Crnci ce, kao i do sad da napreduju nanomilimetarskom brzinom.
Level hipokrizije u USA je za Riplija.
dusanj92 dusanj92 07:44 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Da nisi napiso gomilu gluposti ja bih nesto i prodiskutovao. Ovako ...... tri put ura za socialno nezbrinute nereligiozne crnacke homose.
aquariusoptimist aquariusoptimist 07:46 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

dusanj92
Da nisi napiso gpomilu gluposti jos bih ti odgovorio. Ovako ...... tri put ura za socialno nezbrinute nereligiozne crnacke homose.


Ti si stvarno beznadezan slucaj.
Argumenti su ti bas onako ...akademski.
dragan7557 dragan7557 09:48 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

ali
na ovim izborima ce se glasati izmedju

Ili kao što je već 50 godišnja praksa za sadržaj koji pokazuje ovaj film:

War Made Easy
How Presidents & Pandits Keep Spinning Us to Death
Norman Solomon
www. informationclearinghouse. info/article 19362.htm

gde ima i o Kosovu a izložba je laži i obmana počinjenih od WW II na ovamo.
dragan7557
dragan7557 dragan7557 10:04 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

dragan7557
ali
na ovim izborima ce se glasati izmedju

Ili kao što je već 50 godišnja praksa za sadržaj koji pokazuje ovaj film:

War Made Easy
How Presidents & Pandits Keep Spinning Us to Death
Norman Solomon
www. informationclearinghouse. info/article 19362.htm
gde ima i o Kosovu a izložba je laži i obmana počinjenih od WW II na ovamo.
dragan7557

Možfa sam trebao da dodam da je u pitanju film koji pokazuje laži i obmane kao i manipulacije javnosti precednika Imperije i njihove administtracije kad su u pitanju masovni ratni zločini i milionske civile žrtve za koje niko ne odgovara i nikada neće ni odgovarati zbog kako se u filmu i navodi ultimne nevinosti amera i njihovih saradnika na polju "humanosti" "demokratije" "slobode" na njihov način. Uloga "objektivnog press-a" je pokazana na način da izaziva gađenje na ovu profesiju a osobito na pojedine novinare.
Najbolje pogledajte film u celosti (oko 72 min.) i znaćete mnogo više o ustanovi zla.
dragan7557
man ray loves me man ray loves me 10:40 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Crnci ce, kao i do sad da napreduju nanomilimetarskom brzinom.
Kad izaberu prvog crnog predsednika?!
aquariusoptimist aquariusoptimist 10:49 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

man ray loves me
Crnci ce, kao i do sad da napreduju nanomilimetarskom brzinom.Kad izaberu prvog crnog predsednika?!


Mislim da ne treba da ocekuju cuda.
Dr M Dr M 11:00 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Kad izaberu prvog crnog predsednika?!


Da li ce da ga izaberu?
Meni je neko ukazao na nezadovoljstvo latino-populacije(vrlo brojne u nekim vaznim drzavama) pozitivnom diskriminacijom Afroamerikanaca. Mada mi nije jasno zasto bi neki Latino glasao za republikance.
P.S. Meni nije jasno ni zasto bilo ko glasa za Rep:))
aquariusoptimist aquariusoptimist 11:06 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Dr M
Kad izaberu prvog crnog predsednika?!Da li ce da ga izaberu?Meni je neko ukazao na nezadovoljstvo latino-populacije(vrlo brojne u nekim vaznim drzavama) pozitivnom diskriminacijom Afroamerikanaca. Mada mi nije jasno zasto bi neki Latino glasao za republikance.P.S. Meni nije jasno ni zasto bilo ko glasa za Rep:))


A sto u Srbiji bilo ko glasa za radikale?
Dr M Dr M 11:17 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

A sto u Srbiji bilo ko glasa za radikale?


Zato da komsiji crkne krava.
Da li i medju Latinoamerikancima preovladjuje slican samoubilacki inat?
aquariusoptimist aquariusoptimist 11:29 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Dr M
A sto u Srbiji bilo ko glasa za radikale?Zato da komsiji crkne krava. Da li i medju Latinoamerikancima preovladjuje slican samoubilacki inat?


Ne znam, nisam latino.
man ray loves me man ray loves me 11:36 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Moje predvidjanje, otkad sam prvi put cula Obamu, je da ce on da pobedi. Kad je postalo jasno da je McCain protivkandidat, postalo je jasno da ce pobediti sa velikom razlikom. Razlog je prost - brod tone, ljudi to osecaju. Pre nego sto se pomire s tim, pokusace da urade jednom pravu stvar. Iz istog razloga je prosle godine u Francuskoj pobedio Sarkozy. Tu paralela sa Obamom prestaje - covek je debil, ali to se u kampanji nije videlo - kampanja je bila o 'promeni'. 'Radicemo vise', 'spasicemo ekonomiju', 'srednja klasa'.....
Zato mislim da ce Obama da pobedi. Crnac, belac, whatever. Isto sto je uradio Hillary, uradice i McCainu.
aquariusoptimist aquariusoptimist 11:38 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

man ray loves me
Moje predvidjanje, otkad sam prvi put cula Obamu, je da ce on da pobedi. Kad je postalo jasno da je McCain protivkandidat, postalo je jasno da ce pobediti sa velikom razlikom. Razlog je prost - brod tone, ljudi to osecaju. Pre nego sto se pomire s tim, pokusace da urade jednom pravu stvar. Iz istog razloga je prosle godine u Francuskoj pobedio Sarkozy. Tu paralela sa Obamom prestaje - covek je debil, ali to se u kampanji nije videlo - kampanja je bila o 'promeni'. 'Radicemo vise', 'spasicemo ekonomiju', 'srednja klasa'..... Zato mislim da ce Obama da pobedi. Crnac, belac, whatever. Isto sto je uradio Hillary, uradice i McCainu.


On je manje zlo od dede.
man ray loves me man ray loves me 11:44 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

najbolji pun koji sam cula - cadaveric :)
Dr M Dr M 11:46 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Zato mislim da ce Obama da pobedi. Crnac, belac, whatever.


Hvala man ray...
To znaci da ce oni svoj Peti oktobar imati u novembru.
Dr M Dr M 11:49 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

On je manje zlo od dede.


Znaci da ce i oni imati glasanje PROTIV...
nemanja_99 nemanja_99 15:46 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

man ray loves me
Moje predvidjanje, otkad sam prvi put cula Obamu, je da ce on da pobedi. Kad je postalo jasno da je McCain protivkandidat, postalo je jasno da ce pobediti sa velikom razlikom. Razlog je prost - brod tone, ljudi to osecaju. Pre nego sto se pomire s tim, pokusace da urade jednom pravu stvar. Iz istog razloga je prosle godine u Francuskoj pobedio Sarkozy. Tu paralela sa Obamom prestaje - covek je debil, ali to se u kampanji nije videlo - kampanja je bila o 'promeni'. 'Radicemo vise', 'spasicemo ekonomiju', 'srednja klasa'.....
Zato mislim da ce Obama da pobedi. Crnac, belac, whatever. Isto sto je uradio Hillary, uradice i McCainu.


Obama ce pobijediti, to je sad vec izvjesno. McCain tone dublje iz dana u dan, paralelno sa Dow Jonesom. Izgubit ce Virdziniju, Floridu, Ohajo, Kolorado, cak i Sjevernu Karolinu. Pitanje je sad vise u tome hoce li Demokrate moci da namaknu 60 mjesta u Senatu, da bi i tamo imali funkcionalnu vecinu.

Kakav ce biti Predsjednik, ostaje nam da vidimo. Ali sigurno u njega polazem vece nade nego u ijednog koji je bio na tom mjestu za mog zivota.

Nemanja
dusanj92 dusanj92 20:26 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

bolje se pokri i cuti.
aquariusoptimist aquariusoptimist 21:40 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

dusanj92
bolje se pokri i cuti.


Hocu , ne brini. Shvatam da ovo tvoj limit.
Goodbye
aquariusoptimist aquariusoptimist 21:47 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Dr M
On je manje zlo od dede.Znaci da ce i oni imati glasanje PROTIV...


Jel ti sad lakse?
dusanj92 dusanj92 22:28 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Samo 20% crnaca zavrsi srednju skolu. Da li je to odraz rasizma ili njihove geto kulture.
dusanj92 dusanj92 22:30 07.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

aquariusoptimist


Nije bilo tebi upuceno
Dr M Dr M 08:53 08.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

aquariusoptimist

Dr MOn je manje zlo od dede.Znaci da ce i oni imati glasanje PROTIV...Jel ti sad lakse?


Ne znam zasto bi meni trebalo da bude lakse?
Samo pokusavam da steknem bolji uvid u situaciju, citajuci ono sto pisu upuceniji od mene.
Ja ne glasam u USA a i ovde, kad glasam, nista ne vredi.
Jednostavno, ako vec imam priliku da gledam utakmicu, da naucim nesto o pravilima igre i igracima, da mogu da uzivam u igri.

Uostalom, politika Amerike prema Srbiji ne zavisi od toga da li ce da je vodi Janko ili Marko.
dusanj92 dusanj92 15:39 08.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

Zato mislim da ce Obama da pobedi. Crnac, belac, whatever.

Hvala man ray...
To znaci da ce oni svoj Peti oktobar imati u novembru.


Stvar je zavrsena. Obama je predsenik. Izbori su 4. Novembra slavlje pocinje 5-og. Jos samo da nadju nacin da opet oslobode OJ Simpson i da Michael Jackson snimi novi CD.
dusanj92 dusanj92 15:40 08.10.2008

Re: Licno, ne mogu ocima da ga vidim

glasanje PROTIV...

Da, glasanje ce biti protiv Busha.
aquariusoptimist aquariusoptimist 09:00 07.10.2008

Mali prilog

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article4893735.ece
Budimac Budimac 09:28 07.10.2008

Kandidati i ekonomijaI radi "balansa

Srđan Mitrović Srđan Mitrović 10:00 07.10.2008

šta se mi ložimo

oko izbora američkog predsednika?
a i misliš da se Bela kuća tako zove bez razloga
Dušan Maljković Dušan Maljković 10:56 07.10.2008

Re: šta se mi ložimo

Možda zbog onoga što je Žižek duhovito ustvrdio -- svi treba da imaju pravo da biraju američkog predsednika, sem američkih građana! :)
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:20 07.10.2008

pitanje nad pitanjima

Ali, ako je cilj pre da se smanji realno postojeća nejednakost (prihoda i imovine), a ne samo polna i rasna nejednakost, ako se ambicija odnosi na pružanje podrske političkom programu koji će se usmeriti protiv nejednakosti nastale ne zbog diskriminacije (koja je uostalom danas u Sjedinjenim Državama vrlo retka) već zbog neoliberalizma, onda ni crni senator ni bela senatorka nemaju mnogo toga da ponude
.


još bolje pitanje je ko u srbiji ima bilo šta da ponudi na ovu temu?

u srbiji smo još uvek u (ne)prilici da nas ubeđuju da je kapitalizam superkul. pitanjem nejednakosti, ili neizbalansiranosti, prihoda niko se još ni ne bavi (u stvari, bave se radikali prilično, ali ne postoji niko sa liberalne strane društva da to radi, i naprotiv, jedini argument u upotrebi je: "da ne dođu radikali"; argument koji i dalje ostavlja zabašureno pitanje nejednakosti prihoda kod građanstva), dok promoteri liberalnog protoka kapitala postaju basnoslovni bogatuni (često pod velom opštesocijalne brige sa pozicije političara na vlasti).

izvinjavam se unapred što me slabije interesuje isti problem (pseudo-liberalizam) kod amerikanaca.
aquariusoptimist aquariusoptimist 12:04 07.10.2008

Mene brine

sto Srbi misle da ako pobedi Obama, kao demokrata, politika SAD prema Srbiji ce da "omeksa".
Bojim se da to nece biti.
Imamo banalan primer Miladina Kovacevica (znam da nije reprezentativan po mnogo osnova, zato i kazem banalan),
gde upravo demokrata Hilari insistira na njegovom izrucenju.
I secamo se da nas je drugi demokrata Bil bombardovao.
Mislim da ce politika SAD prema Srbiji ostati ista.
man ray loves me man ray loves me 12:14 07.10.2008

Re: Mene brine

biden se zalagao da udju trupe kad su nas bombardovali.
mislim da je problem naseg odnosa sa SAD to sto smo pro-rusi. kad bismo mi promenili politiku, oni bi bili srecni da nas ukljuce u saveznike.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:16 07.10.2008

Re: Mene brine

ne znam odakle to da mislimo da ce se neshto promeniti prema srb kada se vrate demokrate na vlast? mislim da su srbi vishe ogorcheni poshto su mislili, naprotiv, da ce nas republikane voleti, ono srbz 4 bush, kada mi tamo a ono - medjutim... istu prichu vodio na spoljnom planu kao i prethodnik mu. tako da je za ne ochekivati bilo kakav boljitak od nekoga ko je josh podlozhniji uticaju klintonovih. mozhe jedino da se desi da ta administrcija pritisne tadica da prizna kosovo u potpunosti, ako budu u fazonu ponovo da se izhivljavaju na nekoj bespomocnoj zemlji zato shto sekretarice loshe rade blowjob.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:21 07.10.2008

Re: Mene brine

mislim da nije problem ni toliko pro-russia-shenje nashe koliko mi stvarno nemamo nikakav lobi (koji bi mogao da tapne nekakvu kintu kojem uticajnom senatoru u padze pa da chapri lepo o nama), za razliku od naprimer Albanaca koji svaki dolar nasushni od izdilanog pajda po nyc daju za svoju stvar - da ne prichamo o drugim, josh uticajnijim lobijima.

mislim da je problem naseg odnosa sa SAD to sto smo pro-rusi. kad bismo mi promenili politiku, oni bi bili srecni da nas ukljuce u saveznike.
aquariusoptimist aquariusoptimist 12:22 07.10.2008

Re: Mene brine

man ray loves me
biden se zalagao da udju trupe kad su nas bombardovali. mislim da je problem naseg odnosa sa SAD to sto smo pro-rusi. kad bismo mi promenili politiku, oni bi bili srecni da nas ukljuce u saveznike.


Mislim da je odnos Srbija - Rusija patoloski. Da ne sirim dalje na ovom mestu.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:26 07.10.2008

Re: Mene brine

ja uopshte ne mislim da je tadic okrenut prema rusiji (ldp josh manje). u svakom sluchaju, ne vishe od ostalih bivshih republika - npr. Gazprom je kupio i Ina-u u hrvatskoj, crnugoru skoro komplet, tako da nije srbija neshto iznimna u toj prichi.
man ray loves me man ray loves me 12:27 07.10.2008

Re: Mene brine

mislim da nije problem ni toliko pro-russia-shenje nashe koliko mi stvarno nemamo nikakav lobi

ne verujem. lobiranje je dzabe kad ti se predsednik i premijer utrkuju ko ce da da veci deo zemlje kao poklon putinu. na isti nacin na koji je reklama besmislena kad je proizvod g***. postoji limit na to sta moze da se lobira.

a da nam je i lobi jadan, ne moras da me ubedjujes.
aquariusoptimist aquariusoptimist 12:28 07.10.2008

Re: Mene brine

Srđan Fuchs
ja uopshte ne mislim da je tadic okrenut prema rusiji (ldp josh manje). u svakom sluchaju, ne vishe od ostalih bivshih republika - npr. Gazprom je kupio i Ina-u u hrvatskoj, crnugoru skoro komplet, tako da nije srbija neshto iznimna u toj prichi.


A gde je Tadic okrenut ili nakrenut?
radojicic92 radojicic92 12:30 07.10.2008

Re: Mene brine

mislim da nije problem ni toliko pro-russia-shenje nashe koliko mi stvarno nemamo nikakav lobi (koji bi mogao da tapne nekakvu kintu kojem uticajnom senatoru u padze pa da chapri lepo o nama), za razliku od naprimer Albanaca koji svaki dolar nasushni od izdilanog pajda po nyc daju za svoju stvar - da ne prichamo o drugim, josh uticajnijim lobijima.


to je
sad su se Albanci pre par dana sastali sa Obamom i odmah im je obecao sve. Ne znam koliko su pukl

man ray loves me man ray loves me 12:31 07.10.2008

Re: Mene brine

a kosovo? zezamo amerikance oko kosova tako sto im pretimo rusima. prosto ne mogu da verujem da bi amerikanci, post 9/11, radije bili partneri sa albancima nego sa nama, kad bismo se samo normalno ponasali.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 12:35 07.10.2008

Re: Mene brine

Ray
kad ti se predsednik i premijer utrkuju ko ce da da veci deo zemlje kao poklon putinu


Hm, ja mislio da su u pitanju neki drugi koji se utrkuju da daju na poklon deo zemlje? I da je u pitanju jedan drugi "predsednik-poklonoprimac" ... koji je "poklon" uzeo i sam jos ranije i vec napravio vojnu bazu na tom delu zemlju?
man ray loves me man ray loves me 12:40 07.10.2008

Re: Mene brine

Pa jeste - pick a side. Mi smo izabrali pogresnu, hiljaditi put. Valjala sam se prosle godine kad je Bush bio u Tirani. "Don't worry, America knows you exist". No s***! Stewart ga je zezao da mu se konacno ostvario san 'to be greeted as liberator'.
Inace, ako neko moze da mi objasni cemu sluzi Bondsteel, bicu zahvalna.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:50 07.10.2008

Re: Mene brine

aquariusoptimist
A gde je Tadic okrenut ili nakrenut?


okrenut je lichnim interesima:
1. finansijsko jachanje partije kojoj je shef
2. lichno finansijsko jachanje + jachanje najblizhih saradnika
....
101. jachanje ekonomsko drzhave kojoj je predsednik i u kojoj njegova partija vodi glavnu rech.

Man Ray,
moje skromno mishljenje je da Srbija jednostavno ne ulazhe dovoljno novca u jachanje svojih pozicija u SAD. mozhda stvarno i nemamo odakle da damo, poshto, chestiti i naivni, ne dilamo razne neetichke materijale, i ne okrecemo stecheni kapital u drzhavno-politichke svrhe. ochigledno da jedna zhelezara i par kompanija za trgovinu vodom nisu dovoljni.
nsarski nsarski 13:48 07.10.2008

Re: Mene brine

Inace, ako neko moze da mi objasni cemu sluzi Bondsteel, bicu zahvalna.

War on drugs.
ivana23 ivana23 13:56 07.10.2008

Re: Mene brine

mayo1 mayo1 14:10 07.10.2008

Re: Mene brine

ivana23 ivana23 14:17 07.10.2008

Re: Mene brine

Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 14:21 07.10.2008

Re: Mene brine

nsarski
Ray
Inace, ako neko moze da mi objasni cemu sluzi Bondsteel, bicu zahvalna.

War on drugs.


preko Balkana (i preko nas) idu razni putevi ... osim puta droge recimo i putevi nafte, gasa etc. Jedino sto covek moze biti siguran je da Bondsteel nije tu bez razloga.

Sto se mene tice ni ex-Yu se nije rasapala samo zato sto su lokalne budale pozelele da "samoopredele" juznoslovencke narode ... niti su stari Rimljani slucajno izmislili izreku divide et impera ...
nsarski nsarski 14:28 07.10.2008

Re: Mene brine

Bondsteel nije tu bez razloga.

Sluzi za sirenje demokratije.
(Juce je Gates bio tamo i to rekao).
Radovan Nastić Radovan Nastić 14:30 07.10.2008

Re: Mene brine

zna čovek šta priča :):)
nsarski nsarski 14:34 07.10.2008

Re: Mene brine

Radovan Nastić
mislio si ''demokratije'' ?

Gejts je rekao demokratije, valjda je na to mislio. Sede u vojnoj bazi, pored njega Sejdiu, i kazu: demokratija. Eto, toliko znam.
Radovan Nastić Radovan Nastić 14:43 07.10.2008

Re: Mene brine

tek posle videh da si stavio da je Gejts rekao. Izvini, moja greska.Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 15:30 07.10.2008

Re: Mene brine

Radovan Nastić
tek posle videh da si stavio da je Gejts rekao. Izvini, moja greska.


Izvini ti Radovane, ali meni nije dovoljno sto je Gejts to rekao ... verovacu tek kad to potvrdi Sonja Biserko ...
Radovan Nastić Radovan Nastić 15:34 07.10.2008

Re: Mene brine

a Kandićka ? :)

da otpevaju duet o usa demokratiji...

mogle bi da sklepaju koji stih o

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse

ili

http://en.wikipedia.org/wiki/My_Lai_massacre

da ne idem do istrebljenja domorodaca, predugo bi im trajala pesma...

Doctor Wu Doctor Wu 16:27 07.10.2008

Re: Mene brine

Mislim da ce politika SAD prema Srbiji ostati ista.

Nije u pitanju politika, nego način na koji se sprovodi. Meni se čini da je jačanje Putina direktna posledica Bushovog shoddy i take it easy pristupa spoljnoj politici. Jedan Gore nikad ne bi dozvolio jačanje Rusije i Gruziju, a verujem da bi i njegova politika išla mnogo više u pravcu zatezanja situacije na Dalekom istoku (podbunjivanje kineskih muslimana, Free Tibet i ostali bulshit, "oslobađanje" Severne Koreje). Što se nas tiče, da je Gore pobedio Kosovo bi još 2001. bilo nezavisno, a Dodik (a moguće i Đinđić) bi sada sa Karadžićem grejao klupu u Hagu za zločine protiv čovečnosti, dok bi Srbijom vladao niko drugi do kretenko Koštunica, i Beograd bi očekivao još jedno bombardovanje zbog genocida u Vojvodini... Čini se da je ono što je, objektivno, bilo dosta loše za zapadni svet i Ameriku posebno (Bushova vladavina), donelo dosta dobrobiti ostatku sveta.
dusanj92 dusanj92 22:34 07.10.2008

Re: Mene brine

Clinton je imao Dayton, stvorio Bosnu, bombardovao Srbiju ............ Spoljna politika Amerike se ne menja sa promenom predsednika.
dusanj92 dusanj92 22:38 07.10.2008

Re: Mene brine

da je Gore pobedio Kosovo bi još 2001. bilo nezavisno,

Ovo si u pravu.
vlada dvm vlada dvm 06:53 08.10.2008

Re: Mene brine

man ray loves me
biden se zalagao da udju trupe kad su nas bombardovali. mislim da je problem naseg odnosa sa SAD to sto smo pro-rusi. kad bismo mi promenili politiku, oni bi bili srecni da nas ukljuce u saveznike.

Manje - više, svi se slazu da brod tone. Da li bi mi trebalo da se ukrcamo na taj brod?
jack_bauer jack_bauer 07:02 08.10.2008

Re: Mene brine

Manje - više, svi se slazu da brod tone. Da li bi mi trebalo da se ukrcamo na taj brod?

nemojte.
rankot rankot 09:36 08.10.2008

Re: Mene brine

aquariusoptimist
sto Srbi misle da ako pobedi Obama, kao demokrata, politika SAD prema Srbiji ce da "omeksa".
Bojim se da to nece biti.
Imamo banalan primer Miladina Kovacevica (znam da nije reprezentativan po mnogo osnova, zato i kazem banalan),
gde upravo demokrata Hilari insistira na njegovom izrucenju.
I secamo se da nas je drugi demokrata Bil bombardovao.
Mislim da ce politika SAD prema Srbiji ostati ista.

Политика САД према Србији ће се променити онда када се Србија коначно ослободи комунистичке потке којом је проткано наше друштво. Бар се надам. Наше друштво ће се променити онда када САД више не буду за нас непријатељ, него савезник.
vlada dvm vlada dvm 09:36 08.10.2008

Re: Mene brine

man ray loves me
a kosovo? zezamo amerikance oko kosova tako sto im pretimo rusima. prosto ne mogu da verujem da bi amerikanci, post 9/11, radije bili partneri sa albancima nego sa nama, kad bismo se samo normalno ponasali.

Amerikanci već jesu partneri sa Albancima! I to radije nego sa nama! Bolje slušaju šta im se govori manje su inadžije. A kako to mi pretimo Amerikancima putem Rusa?!?!?! Definiši normalno ponašanje!
vlada dvm vlada dvm 10:02 08.10.2008

Re: Mene brine

jack_bauer
Manje - više, svi se slazu da brod tone. Da li bi mi trebalo da se ukrcamo na taj brod? nemojte.

To je bilo retoričko pitanje
Doctor Wu Doctor Wu 10:04 08.10.2008

Re: Mene brine

Наше друштво ће се променити онда када САД више не буду за нас непријатељ, него савезник.

SAD kao mera svih stvari...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:12 08.10.2008

Re: Mene brine

Vu, brate, teške reči one za ekonomske faširane. zbog čega kapiraš da su ldp takvi, da li zbog toga što ih je neko kupio da rade tako, ili zato što su jednostavno u superhik fazonu: otimam od siromašnih da bih pomogao bogatima? ili je to jednostavno liberalizam danas: zgrći što više možeš, zgrći preko mrtvih, samo zgrći?

ispada da su poklonici današnje liberalne ekonomije praktično na korak ili dva daleko od onoga gde se nalazio musolini svojevremeno, the true fasc[icla]?
Doctor Wu Doctor Wu 10:23 08.10.2008

Re: Mene brine

zbog čega kapiraš da su ldp takvi, da li zbog toga što ih je neko kupio da rade tako, ili zato što su jednostavno u superhik fazonu: otimam od siromašnih da bih pomogao bogatima?

ne, naravno da ne mislim da su ledepe ni fašisti ni superhikovci. pre mislim da su u svojoj velikoj neukosti i želji da pošto-poto budu originalni angažovali fašistu ivana jankovića (pogledaj samo njegove tekstove na tržišnom rešenju- sve će ti biti jasno) koga je, btw, maksa svojevremeno jako dobro opisao jednom jedinom reči.

mada ostavljam mogućnost da je i on sam (mislim ivan j.) žrtva sopstvene neukosti i prenaduvanog ega (jer se čini da čovek nema ni tri čiste o tome kako funkcioniše svet modernih finansijskih tržišta, što mu, naravno, uopšte ne smeta da o njima ima vrlo jak i rezolutan stav).
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:36 08.10.2008

Re: Mene brine

Doctor Wu
zbog čega kapiraš da su ldp takvi, da li zbog toga što ih je neko kupio da rade tako, ili zato što su jednostavno u superhik fazonu: otimam od siromašnih da bih pomogao bogatima?
ne, naravno da ne mislim da su ledepe ni fašisti ni superhikovci. pre mislim da su u svojoj velikoj neukosti i želji da pošto-poto budu originalni angažovali fašistu ivana jankovića (pogledaj samo njegove tekstove na tržišnom rešenju- sve će ti biti jasno) koga je, btw, maksa svojevremeno jako dobro opisao jednom jedinom reči. mada ostavljam mogućnost da je i on sam (mislim ivan j.) žrtva sopstvene neukosti i prenaduvanog ega (jer se čini da čovek nema ni tri čiste o tome kako funkcioniše svet modernih finansijskih tržišta, što mu, naravno, uopšte ne smeta da o njima ima vrlo jak i rezolutan stav).

ja ne znam apsolutno ništa o tome tako da ti verujem na reč.
man ray loves me man ray loves me 16:27 08.10.2008

Re: Mene brine

Amerikanci već jesu partneri sa Albancima! I to radije nego sa nama!
pa jesu, kad ih je sloba ispalio.
Radovan Nastić Radovan Nastić 13:57 07.10.2008

oreo cookie

Obama je belčuga u duši. Takve su oduvek zvali oreo cookie

Martin Luter King je rekao da su Crni sportisti /koji predstavljaju USA / crni gladijatori današnjice, sramota za Crnu rasu.

Malkom X je bio za segregaciju - povratak u Afriku, a ne za integraciju sa belčugama.

Zna se kako su okončali.

I da bude izabran, Srbiji je svejedno - upravljaće Medlinka ili neka druga bela odvratna osoba. Obama je smešna marioneta - čak nema ni trunku harizme. Po Mekejnu vidiš da je đubre, a ovaj nit smrdi nit miriše. Palin je slučaj za ludnicu.

Imao sam sreću da odrastam da dečkom koji je živeo u Nemačkoj, blizu usa vojnih baza. pa se družio sa decom Crnih vojnika. Tako sam dobijao pravu Crnačku muziku, i naučio gomilu tadašnjeg slenga koji je danas politički nekorektan ??? Kažu na tv-u N word. Šta bre N word, reci Nigga. To mislite, to recite.

Rodni King je odličan primer oreo tipa- drogirani crnac koji je dobio batine od 4 bela degenerika pa se slizao sa njima, postao je ''house nigga''.


muzičar PARIS je jedan od prvih, kao i KAM, uz PUBLIC ENEMY, ICE CUBE & DA LENCH MOB i N.W.A koji su otvoreno govorili o sebi kao CRNČUGAMA. Jer ih tako vide belci, pa zašto da se foliraju da ne vide belu mržnju. I bili su ponosni na svoju boju kože. I uzimali pare belčugama.


Iskreno mi je žao Amerike, divna je to država sa /uvek/ idiotima na vlasti. mnogo su se kurčili, svemu dođe kraj. A moglo je lepo.
Ali, njihovi su ih birali, tako da - fuck 'em.aquariusoptimist aquariusoptimist 16:09 07.10.2008

Re: oreo cookie

Obama je belčuga u duši. Takve su oduvek zvali oreo cookie


Slazem se 100%.
pnbb pnbb 16:27 08.10.2008

Re: oreo cookie

Obama je belčuga u duši. Takve su oduvek zvali oreo cookie

a ti bi onda bio sta, soul man?

reversed decadent?

snow?

ista folirancija samo obrnuto...

predlazem ti jedno omanje studijsko putovanje po saut filiju, ili da odaberes neki fini gradic u alabami ali van dela gde zive belcuge...

bilo bi nemojte braco ja sam vas

crn u dusi...
(gadna cud etc)

pa onda da sednes i izneses kratka zapazanja... u stvari bolje bez sedenja
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:48 08.10.2008

Re: oreo cookie

Uh, Nastiću, kakav nastup, pravi navijački, sav sam se narajcao... :)

Dopada mi se muzika, naročito drugi spot -- taman sam zamrzeo ovaj grozni hip-hop a la 50 Cent i ekipa, kad mi otvoriste nove horizonte... Hvala.
Radovan Nastić Radovan Nastić 19:59 08.10.2008

Re: oreo cookie - pnnb, Frka od Crnaca ??

pravi Crnci se smeju ovom klovnu.

drugo - ne znaš moj stav, nemam frku od nemojte braco ja sam vaš , odrastao sam na stadionu. Mojne svoje kukavičke osobine da projektuješ na mene. Mada - zabole me tuki.


Njihova mrznja prema belčugama je opravdana - da je meni otac brao pamuk i ja bih tim belim gamadima dilovao gudru i ne dozvoljavao im da mi uđu u kvart.

A vidim rasistički prizvuk kod tebe, a verujem da Cigane oslovljavaš sa Romi - prouči malo istoriju, Isus je bio tamne boje kože. Ako nisi vernik - opet potičeš sa Crnog kontinenta.

Ukratko - jebite se belčuge američke.

Radovan Nastić Radovan Nastić 20:04 08.10.2008

Re: oreo cookie-Maljkoviću, ne rajcaj se:)

ono je PARIS, imas na youtube gomilu spotova, samo ukucaj PARIS+DEVIL MADE ME DO IT

KAM je potpuno sjajan tip, mogao bi i njega da pogledaš, mani se ovih Crnaca koji pate od zlatnih zuba, steroida i belih odela - komlpexi berača pamuka.

Bog na nebu, Rad na zemlji

:)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana