Demokratsko društvo nije pravedno

Dušan Maljković RSS / 27.08.2008. u 00:29

Badiou2_e.jpg„Ričard Rorti tvrdi: "Demokratija je važnija od filozofije". Sa ovim političkim principom Rorti faktički priprema teren za gubljenje filozofije u kulturnom relativizmu. Platon na početku filozofije kaže upravo suprotno: filozofija je mnogo važnija od demokratije. I ako je pravednost filozofsko ime za politiku kao kolektivnu istinu, onda je pravednost važnija od slobode. Velika kritika demokratske politike kod Platona je svakako ambivalentna. S jedne strane predstavlja lično mišljenje jednog aristokrate. Ali s druge pokazuje stvarni problem, naime osnovnu protivrečnost između slobode i pravednosti. To je na kraju krajeva naša današnja situacija: cena za našu slobodu, ovde u zapadnom svetu, jeste monstruozna nepravednost, unutar naših zemalja, a još više izvan njih. Filozofski rečeno, ne postoji nikakva pravednost u savremenom svetu."

Alen Badju: Demokratsko društvo nije pravedno

Svako pokušava da bude najbolji demokrata. Između različitih demokratija danas neprestano iskrsavaju sve političke protivrečnosti i nesuglasice. Čak je i rat demokratski postupak protiv pogrešne demokratije. Džordž Buš je opravdavao rat u Iraku time da je on veći demokrata nego Sadam Husein. Čini se da je nemoguće postalo da se ne bude demokrata. Da li je razlog možda u tome što se nalazimo neposredno pred krajem poznate forme demokratije? To će se pokazati. Izvesno je, međutim, da se pojam demokratije mora objasniti.

Počnimo s jednom protivrečnošću. Filozofiranje je s jedne strane nužno demokratsko. Odmah ću objasniti zašto. S druge strane, pak, većina filozofa, uključujući Platona, Hegela, Ničea, Hajdegera, Vitgenštajna, Deleza, pa i mene, deli politička uverenja koja, uzeta u uobičajenom smislu reči, apsolutno nisu demokratska. Ovo mesto bi trebalo takođe da objasnim.

Postoji protivrečnost između istinite prirode filozofije, koja odgovara demokratskom shvatanju raspravljanja i mišljenja, i shvatanja filozofije u političkom polju koja često prihvata autoritativni okvir za kolektivno određenje ljudi. Mi smo dakle suočeni sa paradoksalnim odnosom između tri pojma: demokratije - politike - filozofije. Moramo poći od demokratije ka filozofiji. Jer rođenje filozofije kod starih Grka nedvosmisleno zavisi od pronalaženja prve forme demokratske vlasti. Ali moramo i od filozofije da stignemo do politike. Jer je politika u istoriji filozofije uvek bila izuzetno važno polje interesovanja filozofa. Ali dok je politika predstavljala objekat refleksije za filozofiju, veoma je teško, uopšteno uzevši, da se od jednog takvog načina politike dođe do demokratije.

Demokratija je, ako dozvolite, pre filozofije bila nužnost a nakon filozofije nemogućnost. Naše pitanje glasi dakle: šta se menja u politici putem filozofske aktivnosti tako da je demokratija s jedne strane nešto nužno a s druge nešto nemoguće ili veoma teško? I odgovor glasi: teškoća leži u odnosu između demokratskog pojma slobode i filozofskog pojma istine. Ako postoji tako nešto poput političke istine, onda je ta istina obaveza za svaki racionalno misleći duh. To znači, međutim, da je sloboda apsolutno ograničena. I obrnuto, ako ne postoji nikakva ograničenost, onda ne postoji nikakva politička istina. Ali u tom slučaju se ne može uspostaviti nikakav odnos između filozofije i politike.

Tri su dakle pojma - politika, demokratija i filozofija - zahvaljujući pitanju istine međusobno povezana. Time se postavlja pitanje: šta je demokratski koncept istine? Šta je, u odnosu na relativizam i skepticizam, demokratska univerzalnost? Šta je demokratski zakon koji se može primeniti na sve nas? Filozofija ima dve osnovne osobine. Najpre, ona je diskurs koji je nezavisan od položaja ljudi koji ga stvaraju. Filozofija nije diskurs kralja, sveštenika, proroka ili nekog boga. Nema nikakve garancije za filozofski govor od strane transcedencije, moći ili sakralnih funkcija. Filozofija pretpostavlja da je potraga za istinom otvorena za sve. Filozofska misao ne vodi brigu o subjektivnom iskazu, nego o objektivnoj doslednoj reči. Filozofija je diskurs koji se iz sebe samog legitimiše. Ovo je nema sumnje demokratska osobina.

Druga osobina filozofije je da je ona neposredno izložena sudu drugih. Filozofski diskurs se stvara putem anticipiranja prigovora i prihvatanja rasprave. Njegov aksiom je ravnopravnost svih misli. Ta ravnopravnost predstavlja sud za filozofski diskurs. I to je sud u demokratskom smislu reči. Socijalna, kulturna ili religiozna pozicija govoreće ili misleće osobe, za filozofiju nema nikakve važnosti. Filozofija prihvata da bude od svih. Filozofija je ujedno izložena slaganju ili kritici i to bez unapred datog odlučivanja o ličnosti koja se slaže ili kritikuje. Filozofija prihvata da bude za sve. Tako možemo zaključiti da je stvarna suština filozofije demokratska.

Ali ne smemo zaboraviti da filozofija koja prihvata da je apsolutno univerzalna, kako na njenom iskonu tako i njenom pripisivanju (adresiranju), ne može u istoj meri da prihvati da je po svom određenju ili cilju demokratska. Svako može da bude filozof ili sagovornik filozofa. Ali bilo bi pogrešno tvrditi da je svako mišljenje iste vrednosti. Aksiom ravnopravnosti misli je daleko od toga da bude aksiom ravnopravnosti mišljenja. Kod Platona se, na samim počecima filozofije, najpre pravi razlika između pogrešnog i pravog mišljenja i tako onda između mišljenja i istine. Iz tog razloga filozofija očito ne može da prihvati veliki demokratski princip slobode mišljenja. Ako mišljenje predstavlja upravo suprotnost istini, onda za njega ne može da važi ova vrsta slobode. Ni u zapadnim demokratijama se ne prihvataju sva mišljenja. U Francuskoj, primera radi, ne potpadaju pod slobodu mišljenja kojim se poriču ubijanja Jevreja od strane nacista. Postoji zakon koji zabranjuje da se takvo mišljenje iznosi. Uopštenije rečeno: filozofija jedinstvo i univerzalnost istine suprotstavlja pluralnosti i relativnosti mišljenja.

Postoji još jedan razlog koji ograničava demokratsko okretanje filozofije. Filozofija je izložena kritičkom sudu drugih. Ova izloženost poziva se, međutim, na opšte prihvatanje pravila za diskusiju. Moramo priznati važnost argumenata. I konačno moramo priznati postojanje univerzalne logike kao uslov za aksiom ravnopravnosti misli. Aksiom ravnopravnosti misli sa sigurnošću se nalazi, i nužno, u polju opšte logike. Ovo je - u metaforičnom smislu - "matematička" dimenzija filozofije. Postoji sloboda u pripisivanju ili adresiranju, ali postoji istovremeno nužnost strogog pravila diskusije, koji važi za sve.

Kao i matematika, filozofija je od svih i za sve: ona nema nikakav poseban jezik, ali na snazi je strogo pravilo za izvođenje zaključaka. Kada, dakle, filozofija ispituje politiku, ona to ne može da čini prema merilu čiste slobode a tek ne može prema merilu slobode mišljenja. Filozofija se mnogo pre zanima pitanjem: šta može da bude jedna politička istina?

Jednakost i univerzalnost su karakteristike jedne validne politike u polju filozofije. Klasično ime za nju glasi: pravednost. Za pravednost je jednakost važnija od slobode. I univerzalnost je važnija od partikularnosti, identiteta ili individualnosti. Iz tog razloga je problematična opšta definicija demokratije kao slobode pojedinaca.

Ričard Rorti tvrdi: "Demokratija je važnija od filozofije". Sa ovim političkim principom Rorti faktički priprema teren za gubljenje filozofije u kulturnom relativizmu. Platon na početku filozofije kaže upravo suprotno: filozofija je mnogo važnija od demokratije. I ako je pravednost filozofsko ime za politiku kao kolektivnu istinu, onda je pravednost važnija od slobode. Velika kritika demokratske politike kod Platona je svakako ambivalentna. S jedne strane predstavlja lično mišljenje jednog aristokrate. Ali s druge pokazuje stvarni problem, naime osnovnu protivrečnost između slobode i pravednosti. To je na kraju krajeva naša današnja situacija: cena za našu slobodu, ovde u zapadnom svetu, jeste monstruozna nepravednost, unutar naših zemalja, a još više izvan njih. Filozofski rečeno, ne postoji nikakva pravednost u savremenom svetu.

Najbolja paradigma pravednosti je verovatno, kao što je to Platon već izložio, matematika. U matematici nalazimo iskonsku slobodu, slobodu izbora aksioma. Potom vlada potpuna određenost, koja sledi logička pravila. Moramo da prihvatimo posledice našeg prvog izbora. A to prihvatiti nije sloboda, nego prinuda, nužnost i težak intelektualni rad da se nađe korektan dokaz. U matematici nalazimo snažnu univerzalnu jednakost u preciznom smislu: dokaz je dokaz, i to bez izuzetka za sve koji prihvataju početni izbor i logička pravila. Izbor - posledice - jednakost - univerzalnost. Ova četiri pojma opisuju, u ovom sledu, paradigmu političkog pojma pravednosti.

I ovde se uostalom susrećemo sa paradigmom klasične revolucionarne politike čiji je cilj pravednost. Najpre se mora prihvatiti osnovni izbor. Ovde je izbor između dva puta, kako su to govorili kineski revolucionari: između revolucionarnog puta i konzervativnog, radničke klase ili buržoazije, kolektivnog delovanja ili privatnog života. I moraju se prihvatiti posledice ovog izbora: žrtva i ogorčena borba, nikakva sloboda mišljenja ili životnih stilova, nego disciplina i težak rad da bi se pronašla strategijska sredstva za pobedu. A rezultat nije nikakva demokratska država u uobičajenom smislu reči, nego diktatura proleterijata koja služi tome da nanese poraz neprijateljima. Osim toga, ova paradigma se predstavlja kao apsolutno univerzalna, jer cilj nije moć određene klase ili grupe, nego ukidanje svih klasa i nejednakosti i, konačno, kraj same države.

"Demokratija" u ovom shvatanju označava svakako dve potpuno različite stvari: s jedne strane formu države u Lenjinovom smislu i s druge narodni pokret u Maovom smislu. U prvom smislu demokratija nema ništa sa revolucionarnom politikom ili pravednošću. U drugom, demokratija nije niti norma niti cilj. Ona je tek sredstvo za aktivno prisustvo naroda u političkom polju.

Demokratija nije politička istina, nego sredstvo da se iznađe politička istina i da se realizuje.
Danas svakako moramo, kako se ova klasična sekvenca revolucionarne politike zauvek izgubila, ići novim putem, kako bi pojmili demokratiju kao mogućnost oslobođenja naroda. U tom pogledu moje predavanje ima i smisao da shvati demokratiju kao filozofski uslov za novo učenje, novi status diskursa. Jer izučiti istinsku politiku, znači opisati nova mesta za pravednost. Ta mesta ne smeju međutim biti unapred određena. Ona ne mogu pripadati državi. To su mesta na koja se može izaći iz postojećeg subjektivnog sveta.

Otuda treba naučiti pravi put, spoznati političku istinu i biti njom obuzet.

Možemo reći da je demokratija događaj sa političkim posledicama. Ili rečima pesnika Valasa Stivensa: demokratija je "predznak", nešto, "što će reći budućnost". Ne možemo redukovati demokratiju na demokratsku moć jedne države. Demokratija je, ukoliko se događa, za filozofe obećanje novosti na političkom polju.

Preveo s nemačkog i priredio
Dejan Aničić

Objavljeno u nedeljniku NIN, br. 3008, 21. avgust 2008.Komentari (53)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dušan Maljković Dušan Maljković 00:51 27.08.2008

Posveta

Blog posvećujem svom dragom oponentu, Milanu M. Ćirkoviću, najglasnijem antilevičaru na blogu B92 i novoj TV zvezdi pop-pravoslavnog magazina AGAPE na Studiju B (urednik Vladeta Jerotić). Verujem da je ovaj ekstremni otpor marksizmu u najširem smislu zapravo simptom jednog neistraženog poetncijala najdražeg mi astrofizičara za revolucionarni komunizam, te u nadi da će shvatiti da je i njegovo srce crveno, želim mu ugodno čitanje, promišljanje i kometarisanje.
ivana23 ivana23 00:55 27.08.2008

Re: Posveta

...u nadi da će shvatiti da je i njegovo srce crveno...


I na levoj strani.. :)))
angie01 angie01 01:03 27.08.2008

Re: Posveta

ivana23
...u nadi da će shvatiti da je i njegovo srce crveno...I na levoj strani.. :)))


kao i moje,

duki/maki
groo groo 09:47 27.08.2008

Re: Posveta

Dušan Maljković
te u nadi da će shvatiti da je i njegovo srce crvenoMilanovo srce je crveno-crno , a kritika 'mlake' levice(komunizma i socijalizma) i treba da dodje sa pozicije 'ultralevice'(slobodarskog komunizma) . Dakle nije antilevičar , vec je dosledan u okviru svog zalaganja protiv diktature i represije, ma pod kojom maskom krila svoje ružno lice . Njegovo gostovanje u onoj trešijani sam shvatio kao bezrezervnu spremnost na dijalog i nista više .
Izvinjavam se Milanu na ovako pojednostavljenom pozicioniranju njegovih stavova iznetih na blogu . Sa druge strane ja mu lično nikada necu oprostiti izostanak Fallout dvojke sa njegove liste .
Dawngreeter Dawngreeter 09:54 27.08.2008

Re: Posveta

groo
Sa druge strane ja mu lično nikada necu oprostiti izostanak Fallout dvojke sa njegove liste .


A heinous crime if there ever was one :)
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 16:24 27.08.2008

Re: Posveta

Dušan Maljković
Blog posvećujem svom dragom oponentu, Milanu M. Ćirkoviću, ...

Prvo, zahvaljujem, sta drugo reci. Mada se, sto kaze narodna (!) izreka, poklonu u zube ne gleda, gde bas iz nin-a... ;o)) Na ozbiljnijem planu, drago mi je sto se radi bas o ovako multinacionalnom tekstu: prevod na srpski sa nemackog, teksta francuskog filozofa koji se bavi kritikom jednog americkog mislioca, a sve inspirisano, naravno, Platonom. Inace, pravi standardnu gresku (a kad vec pominje Vitgenstajna, nije morala da se napravi) brkanja demokratskih i liberalnih vrednosti, ali to je u toj meri opste mesto da je njegova dekonstrukcija gotovo nemoguca.
(Uzgred, antikomunizam nije antilevicarstvo; upravo one koji to brkaju je niko drugi do Bodrijar - kad vec koristimo te po-mo izvore - parafrazijaruci Aristotela nazvao magarcima. Kao sto je moglo da se vidi iz vise mojih tekstova, recimo onom o H. G. Wellsu, ja gajim veliko postovanje prema autenticnim levicarima nekomunistickog, pa cesto i antikomunistickog opredeljenja. Sto ne znaci da se slazem u vecini stvari sa njima, naravno.)

(Minorna primedba: nije prof. Jerotic urednik "Agapea", a ta epizoda najmanje ima veze sa komunizmom, vec sa interkulturnim dijalogom koji nam je potrebniji no ikada -- i koji su, gle cuda, upravo komunisti ucinili najvise da sabotiraju i posredno i neposredno, ali da ne ulazimo sad u te mnogo teske teme...)
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 16:27 27.08.2008

Re: Posveta

groo
Sa druge strane ja mu lično nikada necu
oprostiti izostanak Fallout dvojke sa njegove liste .

Sto bi rekao Shakespeare: "If it was so, it was a grievous fault..." ;o)) No, ko god zeli da o svojoj omiljenoj igri nesto lepo napise, uvek je pozvan da gostuje kod mene!
dragan7557 dragan7557 00:58 28.08.2008

Re: Posveta

vec sa interkulturnim dijalogom koji nam je potrebniji no ikada


Preduslov za interkulturni dijalog je postojanje najmanje dve kulture, jer ako ima samo jedna onda je to monolog
monokulture.
dragan7557
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:50 28.08.2008

Re: Posveta

(Uzgred, antikomunizam nije antilevicarstvo; upravo one koji to brkaju je niko drugi do Bodrijar - kad vec koristimo te po-mo izvore - parafrazijaruci Aristotela nazvao magarcima. Kao sto je moglo da se vidi iz vise mojih tekstova, recimo onom o H. G. Wellsu, ja gajim veliko postovanje prema autenticnim levicarima nekomunistickog, pa cesto i antikomunistickog opredeljenja. Sto ne znaci da se slazem u vecini stvari sa njima, naravno.)


Dragi Milane, ja sam rekao da ste vi antilevičar, a vi to i ovde kažete -- podvukao sam crnom. Ne, vi se u većini stvari ne slažete sa levicom, i to u većini "bazičnih" stvari koje levicu karakterišu kao takvu, a to je pre svega socijalna jednakost/pravda i politička ravnopravnost (vi ste pobornik elitizma), kritika liberalnog kapitalizma (nigde niste ništa zamerili "zločinima" ovog privrednog sistema), uvažavanje marksizma (vi mu se rugate ne poznajući ga), itd.

Komunizam jeste jedna od opcija na levici, uopšte postavljeno. Što ne znači da je svaki levičar komunista, a komunisti mogu biti protiv onih koji su danas "levičari", npr. socijaldemoktata, socijalista, što opet ne znači da komunizam nije, opet naglašavam u opštoj političkoj kvalifikaciji, na ("ekstremnoj" levici.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 19:47 29.08.2008

Re: Posveta

Cek, cek, a sta cemo ako ja ne slazem sa ideologijom levice, ali opet mislim da ona iz nekih drugih, neideoloskih razloga zapravo treba da bude na vlasti? Vi ste Maljkovicu suvise opsednuti ideologijom (kao i neki od Vasih idejnih vodja ;o)) -- ima i drugih stvari na svetu i u zivotu, pa cak i u politickom i drustvenom zivotu. Mislim da je neko od francuskih pesnika, cini mi se Valeri, i napisao tako nesto: treba dati socijalnu jednakost i sva moguca i nemoguca prava masama -- bas zato da bi ostavile kreativnu elitu na miru da se bavi poezijom. ;o) Dobra varijanta, zar ne?
gorran2 gorran2 01:10 27.08.2008

samospotičuća misao

Ovoj karikaturi civilizacije u kojoj živimo, a čiji je jedini smisao samooplodnja kapitala, neophodna je, uglavnom iz tradicionalističkih razloga, nekakva filozofija, nekakva misao, kao ukras. A i radi izigravanja potpunosti.

Ali to ni u kom slučaju ne sme biti slobodna i otvorena misao - jer bi takva razotkrila licemerje koje živimo.

To mora biti samospotičuća misao, misao koja samu sebe vezuje.

Otuda tzv "analitička filozofija" i svi slični "raskošni" proizvodi "liberalističkog" duha.
angie01 angie01 01:18 27.08.2008

Re: samospotičuća misao

Ovoj karikaturi civilizacije u kojoj živimo, a čiji je jedini smisao samooplodnja kapitala, neophodna je,


humanizam & renesansa!:)


(i mali prilog)
dragan7557 dragan7557 10:07 27.08.2008

Re: samospotičuća misao

angie01
Ovoj karikaturi civilizacije u kojoj živimo, a čiji je jedini smisao samooplodnja kapitala, neophodna je,


humanizam & renesansa!:)


(i mali prilog)

Hvala na prilogu, koji bi i sam mogao da bude okosnica nekog (za razliku od uobičajenih trabunjanja), ozbiljnijeg pokušaja diskusije na temu 'problemi i dileme demokratske transformacije u Srbiji' posle 5 godina od studije Zagorke Golubović (publikacija 2003) ili još bolje od Oktobarskog Prevrata 2000 godine.ili kome se više sviđa Žute Revolucije.
dragan7557
27.08.2998
apatrid apatrid 12:31 27.08.2008

Re: samospotičuća misao

humanizam & renesansa!:)


socijalizam i renesansa
nsarski nsarski 02:36 27.08.2008

Imam jedno ozbiljno pitanje

Dusane: da li se zna, ili makar nagadja, kada je covek poceo da filozofira? Da li je to bilo, na primer, pre nego sto je pronasao vatru, ili stekao govor, ili ga ostavila partnerka, ili video pomracenje Sunca? Da li je prvo izmislio politiku ili filozofiju? Sve su ovo goruca pitanja...
Dušan Maljković Dušan Maljković 03:29 27.08.2008

Re: Imam jedno ozbiljno pitanje

Samo vi nsarski zezajte... Kakva filozofija pre jezika? Badju vam i daje odgovor -- prvo je išla demokratija kao preduslov, pa onda filozofija: dakle politika je "starija".

Uostalom, Badju je obrazovan kao matematičar i detaljno koristi matematiku u svojim radovima, tako da je skoro pa vaš kolega. Slavni kolega, dodaću.
nsarski nsarski 03:35 27.08.2008

Re: Imam jedno ozbiljno pitanje

prvo je išla demokratija kao preduslov

Ovo nije moguce!!!???
Ima tih amazonskih plemena - nema nikakce demokratije, samo obicajni zakon. Slabi i nejaki se ne pitaju nizasta, samo su da slusaju. A opet, misle i razmisljaju, imaju neku svoju kosmologiju, neku pricu o svetu. Pisao Claude L. Stros odavno. Valjda divlja misao, sta li?
gorran2 gorran2 03:54 27.08.2008

Re: Imam jedno ozbiljno pitanje

nsarski
prvo je išla demokratija kao preduslov

Ovo nije moguce!!!???
Ima tih amazonskih plemena - nema nikakce demokratije, samo obicajni zakon. Slabi i nejaki se ne pitaju nizasta, samo su da slusaju. A opet, misle i razmisljaju, imaju neku svoju kosmologiju, neku pricu o svetu. Pisao Claude L. Stros odavno. Valjda divlja misao, sta li?
Impresivno je, o čemu su sve ljudi u stanju da misle, samo da ne bi mislili.
Znanje je jedno od najefikasnijih pronađenih sredstava protiv mišljenja.
maksa83 maksa83 06:20 27.08.2008

Re: Imam jedno ozbiljno pitanje

Dusane: da li se zna, ili makar nagadja, kada je covek poceo da filozofira?


Kad mu se pokvario televizor?
blackbox92 blackbox92 07:51 27.08.2008

Re: Imam jedno ozbiljno pitanje

nsarski
Dusane: da li se zna, ili makar nagadja, kada je covek poceo da filozofira? Da li je to bilo, na primer, pre nego sto je pronasao vatru, ili stekao govor, ili ga ostavila partnerka, ili video pomracenje Sunca? Da li je prvo izmislio politiku ili filozofiju? Sve su ovo goruca pitanja...

Adam je bio demokrata dok se nije pojavila Eva a filoyofirao je dok nije probao jabuku i onda presao na konkretno kako i glasi 11 teza o Foerbahu- poceo je da menja svet.
nsarski nsarski 11:28 27.08.2008

Re: Imam jedno ozbiljno pitanje

Impresivno je, o čemu su sve ljudi u stanju da misle, samo da ne bi mislili.
Znanje je jedno od najefikasnijih pronađenih sredstava protiv mišljenja.

Ako se ovo odnosi na moj komentar, molim da se primeti da se moje recenice zavrsavaju znakom pitanja. A pitam zato sto ne znam.
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:33 27.08.2008

Re: Imam jedno ozbiljno pitanje

Sad ozbiljno.

Badju u ovom tekstu locira početak filozofiju u Platona. Zašto? Zato što je to prvi sistem zapadne filozofije* i zato što je baziran i na matematici, što odgovara projektu filozfoje kod Badjua, koji je jednako suprotsavljen programu analitičke filozofije koliko i generalno shvaćenoj "postmoderni" tj. filozofskom relativizmu koji odustaje od "velikih priča", metafizike i sl. Pročitajte, uostalom, Manifest za filozofiju.

*reč je dakle, o filozofiji koja se javlja u Grčkoj Talesom iz MIleta i koja ima svoj relativni kontinuitet do danas, sa ili bez uticaja drugih filozofsko-religioznih mišljenja, kakva je kineska ili indijska filozofija, na primer. Hegel potonje odstranjuje iz svog koncepta istorije filozofije -- iako priznaje da se duh rađa na Istoku -- što danas možemo čitati i kao kultur-rasizam, ali i kao strogo određenje filozofije koje Hegel nudi a u koju se navedene naprosto ne uklapaju -- to što navedene tradicije nisu filozofija ne implicira njihovu manju vrednost, kao i uticaj koje su imale i imaju na "zapadnu misao".

Problem je još teži: sama filozofija reflektuje na sebe tj. postaje predmet sopstvene analize -- filozofija istorije filozofije takođe postoji kao disciplina, a aktuelni su i sporovi šta je uopšte filozofija, od kojih neki imaju i radikalno anti-filozofska rešenja -- njeno viđenje kao ideologije, na primer, koju treba da smeni naučna analiza, jer je "svaka nauka nauka o ideologiji", kako kaže Altiser. (On za to daje primer Marksa i kontrastira Kapital sa "ranim radovima" -- tamo gde su nekad postojale hegelijansko-ideološke veze među pojmovima, sada stoje naučne: dolazi do preloma u kome se otvara "novi kontinent" za naučnu analizu, kao u još nekim situacijama u prošlosti, npr. Euklidova geometrija otvara prostor za naučni razvoj geometrije, Njutnova fizika za fiziku, itd.)
anja77 anja77 12:56 27.08.2008

Volela bih da mi neko kaze

koji sistemi vrednosti se uzimaju u obzir prilikom tvrdnji poput te da je filozofija vaznija od demokratije ili obratno. Nakon slicne tvrdnje prirodno mi se namece pitanje „kome“, cime se udaljavamo od univerzalnosti, a samim tim i od filozofije.
Takodje odnos pravednost – sloboda nije odnos iskljucivosti, ni suprotnosti. Zar pravednost nije i sloboda?
Uocila sam jos jednu kontradikciju u tekstu. „Svako moze da bude filozof ili sagovornik filozofa. Ali bi bilo pogresno tvrditi da je svako misljenje iste vrednosti. Aksiom ravnopravnosti misli je daleko od aksioma ravnopravnosti misljenja. (...)“ Zakljucak je posto filozofija pravi razliku izmedju pogresnog i pravog misljenja, ona ne prihvata „demokratski princip slobode misljenja“. Pa zar prethodno nije receno da svako moze da bude filozof? Dakle, sloboda misljenja je ispostovana. Sloboda misljenja znaci da svako moze da donosi zakljucke shodno svojim principima, a ne prihvatanje istinosti svakog misljenja.
„Postoji sloboda u pripisivanju ili adresiranju, ali postoji istovremeno nužnost strogog pravila diskusije, koji važi za sve.“ Ne zaboravimo, sloboda nije anarhija.
Dawngreeter Dawngreeter 13:04 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

anja77
Ne zaboravimo, sloboda nije anarhija.


Naprotiv, anarhija je sloboda.
nesha92 nesha92 13:49 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

i filozofija je sloboda
i menjanje je sloboda
a politika to nije - to je primitivno sredstvo uredjivanja primitivnih nagona izmedju nas i okoline i nas i nas
kako se covek radja slobodan = folozofija je bar nastala pre demokratije
Ako je anarhija = politika u tom slucaju je politika nastala radjanjem buduci da je anarhija = sloboda
S toga anarhija = sloboda i anarhija nije politika jer politika nije sloboda

Sta rekoh...

Dawngreeter Dawngreeter 13:59 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

nesha92
S toga anarhija = sloboda i anarhija nije politika jer politika nije sloboda


Nisam siguran sta se tacno desilo u prethodnom delu posta ali, da, ovaj deo je u glavnom tacan. Ako pod politika mislis na desavanja medju politicarima i njihov odnos prema narodu.
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:09 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Dawny, šta se to zbiva sa vama? Zbunih vas tekstom o Betmenu, na ovaj odgovarate nekakvim parolama -- gde je tu promišljanje? Pa nije vam valjda ta ex-LDP afijijacija kao neka svraka mozak pokljucala? Hajte, pametan ste dečko, možete mnogo bolje i dalje -- nisu vam valjda granice političke misli postavljali Nikola Samardžić i Vladan Batić?
Dawngreeter Dawngreeter 14:14 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Pametan smo decko ja i ko jos?

A fakat me jesi zbunio u tekstu sa Betmenom. Stvar je izvadila opaska sa splavovima kada sam skontao da furas neki apsurdisticki humor. Samo bih sugerisao da moras malo proaditi na taktu, dry humor nije lako izvesti kako valja.

Nego, stvarno nisam rad da se razbacujem parolama, komentarisao sam izjavu koja mi nije stimala. Pet peeve kada ljudi koriste termine anarhija, anomija i haos kao da su sinonimi. Jednom prilikom mozda stvarno budemo ozbiljno pricali na tu temu, kad te prodje montipajtonovska faza.
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:20 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Dawny, pošto ste tako gej afirmativni, evo ja častim jednim izlaskom u gej turbofolk klub TOXIC -- obećavam lud provod, zatvorićemo kafanu. Usput ćete se osloboditi vašeg kultur-rasizma i malograđanskog elitizma i bićete opet čovek iz naroda i za narod -- demokratski, zar ne?

A sad da se vratimo na temu -- mislite li da Badju najavom nestanka države staje na stranu anarhizma ili pak ne, pozivajući se na mao-lenjinističku tradiciju?
nsarski nsarski 14:24 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

bićete opet čovek iz naroda i za narod

:))))))))))))
Dawny, man of the people!
Dawngreeter Dawngreeter 14:31 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Dakako nego man of the people. Nisam dzaba dobio agrarni odsek Ombudstrongmanovog kabineta.
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:34 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Lepo. Sad će Dawny da se bavi hibridnim sortama kukuriza i svinjogojstvom. Urbano, nema šta! :)
Dawngreeter Dawngreeter 14:40 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Pa spremam se za te turbo folk diskoteke, mora covek da poradi na aklimatizaciji. Trenutno sam u potrazi za Lisenkovim (ili Lisenkovljevim? uvek me zbunjuje lokalizacija ruskih imena) spisima kako bi ih mogao uspesno primeniti kod nas.
anja77 anja77 15:13 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Dawngreeter
anja77
Ne zaboravimo, sloboda nije anarhija.

Naprotiv, anarhija je sloboda.


Anarhija je rusenje tudjih sloboda.
Dawngreeter Dawngreeter 15:18 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Imamo problema sa definicijama. Anarhija je odsustvo autoriteta. Ako mislis da je necije pravo da drzi poziciju autoriteta, onda da. Ako mislis da je svacija sloboda ogranicena samo tudjim slobodama, onda ne.
anja77 anja77 15:39 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Dawngreeter
Imamo problema sa definicijama. Anarhija je odsustvo autoriteta. Ako mislis da je necije pravo da drzi poziciju autoriteta, onda da. Ako mislis da je svacija sloboda ogranicena samo tudjim slobodama, onda ne.

Svacija sloboda je ogranicena samo tudjim slobodama :) Mada to nije granica- to je postovanje i to je osnovni princip demokratije ... ili gresim :)
Dawngreeter Dawngreeter 15:45 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Nisam siguran sta je osnovni princip demokratije. Na prakticnim primerima mozemo videti da je osnovni princip demokratije ono sta vecina izglasa, sto onda svakako nije postovanje tudjih sloboda nego diktatura vecine (ali, opet, treba imati u vidu i to da nije demokratija sve sta sebe tako naziva). U osnovi, ako ja moram da zivim onako kako je vecina glasala, moja sloboda je narusena. To je mozda sasvim ok za nekakvu organizaciju drustva jer je ocigledno da moderno drustvo nije naislo na bolji sistem koji je u praksi izvodiv, ali nikako nije optimum. Ili cak pozeljno, striktno ideoloski gledano.
anja77 anja77 15:54 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Dawngreeter
Nisam siguran sta je osnovni princip demokratije. Na prakticnim primerima mozemo videti da je osnovni princip demokratije ono sta vecina izglasa, sto onda svakako nije postovanje tudjih sloboda nego diktatura vecine (ali, opet, treba imati u vidu i to da nije demokratija sve sta sebe tako naziva). U osnovi, ako ja moram da zivim onako kako je vecina glasala, moja sloboda je narusena. To je mozda sasvim ok za nekakvu organizaciju drustva jer je ocigledno da moderno drustvo nije naislo na bolji sistem koji je u praksi izvodiv, ali nikako nije optimum. Ili cak pozeljno, striktno ideoloski gledano.


U svom mikro svetu svako moze da zivi kako hoce sve dok ne uznemirava druge. A sto se tice diktature vecine... pa sta da ti kazem, bolje da pitas nekog demokratu... moji principi nikada nisu bili "demokratski". Stavise, "vecina" me plasi i pomalo je se grozim...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 16:30 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Konfuzija ovde lezi pre svega u mesanju demokratskih i liberalnih vrednosti. Retko ko to zeli da uoci, a potpuno je kljucno za razumevanje vecine savremenih drustvenih i politickih problema. Ono sto i Dawngreeter i Vi zelite da kazete jeste da dajete prednost liberalnim nad demokratskim vrednostima -- sa cim se inace i licno slazem.
Dušan Maljković Dušan Maljković 17:00 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

koji sistemi vrednosti se uzimaju u obzir prilikom tvrdnji poput te da je filozofija vaznija od demokratije ili obratno. Nakon slicne tvrdnje prirodno mi se namece pitanje „kome“, cime se udaljavamo od univerzalnosti, a samim tim i od filozofije.


To je Platonova tvrdnja. Badju hoće nešto drugo -- da kaže da je pravednost, kao filozofska kategorija, važnija od demokratije. Stoga, on i kaže -- sloboda -- i tu misli upravo na efekte liberalizma, stoga ne brka demokratiju i liberalizam -- u zapadnim društvima plaćena je cenom nepravednosti unutar i van tih društava, te je zbog toga za njega demokratija neprihvatljiva.

Uocila sam jos jednu kontradikciju u tekstu. „Svako moze da bude filozof ili sagovornik filozofa. Ali bi bilo pogresno tvrditi da je svako misljenje iste vrednosti. Aksiom ravnopravnosti misli je daleko od aksioma ravnopravnosti misljenja. (...)“ Zakljucak je posto filozofija pravi razliku izmedju pogresnog i pravog misljenja, ona ne prihvata „demokratski princip slobode misljenja“. Pa zar prethodno nije receno da svako moze da bude filozof? Dakle, sloboda misljenja je ispostovana. Sloboda misljenja znaci da svako moze da donosi zakljucke shodno svojim principima, a ne prihvatanje istinosti svakog misljenja.


Da, svako može biti filozof i u tome se sastoji demokratičnost filozofije -- nije potrebno da budete klasno, verski, rasni ili bilo kako drugo u privilegovanoj poziciji da biste filozofirali. Ali, niej svako mišljenje jednako validno -- to je nedemokratski element, jer mišljenje podleže nekakvim pravilima, strogim, jedne univerzalne logike koju svi a priori prihvatamo da bismo se uopšte bavili filozofijom. U skladu sa tim, mišljenja mogu biti i pogrešna, trivijalna (pa makar bila i istinita) tj. među njima ne postoji egalitaran odnos. Primera radi, nije isto misliti da je zemlja okrugla -- što je danas trivijalna istina -- i izgraditi teoriju postanka sunčevog sistema koja objašnjava zašto je ona takvog oblika. Neka mišljenja su, pak, i u demokratskom kontekstu isključena -- stoga sloboda mišljenja ni u toj sferi apsolutno ne važi -- kao npr. javno izlaganje ideje da se holokaust nije dogodio.

Ono što Badjua suštinski zanima i mesto gde je on stari "altiserovac" jeste pokušaj otkrića političke istine -- jedne i uvierzalne -- gde je demokratija, kao nekoć za filozofiju, početni okvir za njeno revolucionarno iznalaženje koje nije unapred zadato, a koje ima za cilj da ukine sve nejednakosti tj, da uvede pravednost. Put ka tome jeste ukidanje nepravednosti savremenog sveta, a to je uključuje ukidanje klasne razlike -- otuda "diktatura proletarijata". Otuda, on nije demokrata, jer demokratija dozvoljava raznovrsne političke "istine" koja su u stvari različita uverenja -- demokratija je okvir za ideologiju koju bi Badju da prevlada jedinstvenom i univerzalnom političkom istinom, naukom politike, ako želite. Ali ta nauka, pored matematičke zasnovanosti, treba da ima i svoju emprijsku komponentu: otuda i ideja o revoluciji koja "ne zna kuda ide" dok ne dobije empirijski feedback, pa zatim stvori drugi korak, itd. dok ne doše do svog cilja -- pravednog društva.
yanjing yanjing 17:13 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

ukidanje nepravednosti savremenog sveta, a to je uključuje ukidanje klasne razlike -- otuda "diktatura proletarijata"

revoluciji koja "ne zna kuda ide" dok ne dobije empirijski feedback


Meni ovo opasno lici na

Goran Vučković Goran Vučković 20:12 27.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Nisam siguran sta je osnovni princip demokratije.

Pa sudija Gideon Taker je to najbolje definisao: Ničiji život, sloboda ili imovina nisu sigurni dok zakonodavac zaseda
haylee haylee 13:39 29.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Dawngreeter
anja77
Ne zaboravimo, sloboda nije anarhija.


Naprotiv, anarhija je sloboda.


Zamenio bih termin anarhija terminom omnikratija, tj svevlasce.

Anarhija je moguca u sistemu sa jednim (mada teoretski je moguce da covek vlada i nad samim sobom) ili nijednim ljudskim bicem.

Mislim da taj novi politicki prostor za kojim se traga jednostavno mora da tezi formuli prema kojoj se preference svih adekvatno prenose na odluke i posledice. Odnosno da se sloboda ogranicava pravednoscu, ali ne tako sto se tezi normalizaciji drustva u jednu klasu.

Mozda bi i neksus takvog poretka i mogao biti baziran na matematici - jedna vestacka inteligencija, koja bi, prateci Asimovljeva 4 zakona robotike mogla da čuva čovečanstvo od samog sebe (just a thought :)
Dawngreeter Dawngreeter 13:48 29.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Nisam zagovornik ideje da svi ljudi treba da budu u jednoj klasi, ja sam pre pristalica ideje da klasa ne treba da postoji. Razlika je u toliko sto ne tvrdim oda su svi isti, tvrdimo da su svi razliciti.

Svevlasce mi ne uliva poverenje. Nisam siguran kako bi to tacno bilo izvodljivo, ali mi lici na "ajde da zovemo demokratiju drugacije". Cime ne zelim reci da sam striktno protiv demokratije, samo ne vidim kako bi bezali iz jednog sitema u drugi tako sto stvari pocnemo drugacije da zovemo.

Anarhija jeste izvodiva, kao sto istorija (Spanije) pokazuje, ali svakako nije jednostavno doci do toga da ona radi. Postoji mnogo nepoznanica i nedoumica oko funkcionalnosti takvog drustva, ali vecina mainstrema kritike anarhije se zasniva na nemogucnosti coveka da zamisli svoj zivot bez da mu neko govori kako treba da zivi.

I, by the by, ja sam uvek imao problem sa cetvrtim zakonom robotike. Deluje kao cop-out. Mada naravno da bi neka superinteligenciaj mogla da vlada ljudskim rodom i stiti nas od nas samih. Problem je samo sto to onda ne bi bilo nase drustvo, sto bi verovatn obilo neprihvativo (meni, jel'te). No videcemo, tehnoloski singularitet verovatno nije nezamislivo daleko (kazu mudre glave, 2045. godina je kljucna).
haylee haylee 14:29 29.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze


tj nultim zakonom.
Meni se bas on svidja, jer sprecava mogucnost manipulacije od strane individue na stetu celine. Nulti zakon je upravo patch koji krpi security vulnerability :)

Sto se tice anarhije, i dalje mislim da koncept ' ne treba meni niko da govori kako treba da zivim' vodi u slepi kolosek. Jer u bilo kakvom kolektivu mora da postoji medjuzavisnost.

Ideja o omnikratiji u sprezi sa AI medijatorom je takva da kolektiv dinamicki odrzava pravednost sistema preko nekog feedback loopa. Dakle tezio bi da obezbedi da svi zive kako zele da zive, tako da ne ugorzavaju pravo ostalih individua da zive kako zele da zive. Covek ne moze da bude takav medijator, jer i sam ima svoje preference, koje odstupaju od sumarnih preferenci.

Sistem ne bi izvrsavao odluke vec bi stvarao okruzenja na svim nivoima ljudskih odnosa u kojima bi 'omnikratski' principi bili odrzani, tako sto bi sazimao ogroman broj parametara i informacija u nedvosmislene preporuke za formiranje takvih okruzenja.

recimo....

Dawngreeter
Nisam zagovornik ideje da svi ljudi treba da budu u jednoj klasi, ja sam pre pristalica ideje da klasa ne treba da postoji. Razlika je u toliko sto ne tvrdim oda su svi isti, tvrdimo da su svi razliciti.

Svevlasce mi ne uliva poverenje. Nisam siguran kako bi to tacno bilo izvodljivo, ali mi lici na "ajde da zovemo demokratiju drugacije". Cime ne zelim reci da sam striktno protiv demokratije, samo ne vidim kako bi bezali iz jednog sitema u drugi tako sto stvari pocnemo drugacije da zovemo.

Anarhija jeste izvodiva, kao sto istorija (Spanije) pokazuje, ali svakako nije jednostavno doci do toga da ona radi. Postoji mnogo nepoznanica i nedoumica oko funkcionalnosti takvog drustva, ali vecina mainstrema kritike anarhije se zasniva na nemogucnosti coveka da zamisli svoj zivot bez da mu neko govori kako treba da zivi.

I, by the by, ja sam uvek imao problem sa cetvrtim zakonom robotike. Deluje kao cop-out. Mada naravno da bi neka superinteligenciaj mogla da vlada ljudskim rodom i stiti nas od nas samih. Problem je samo sto to onda ne bi bilo nase drustvo, sto bi verovatn obilo neprihvativo (meni, jel'te). No videcemo, tehnoloski singularitet verovatno nije nezamislivo daleko (kazu mudre glave, 2045. godina je kljucna).

Dawngreeter Dawngreeter 15:01 29.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Aha, ok, sad se bolje razumemo uz dati primer omnikratije. To bih moguce cak i prihvatio kao model za neko transhumano drustvo, koje ce kad-tad doci. Odnosno, nisam protivan po vecini tacaka.

Sto se tice anarhije, i dalje mislim da koncept ' ne treba meni niko da govori kako treba da zivim' vodi u slepi kolosek. Jer u bilo kakvom kolektivu mora da postoji medjuzavisnost.


Medjuzavisnost ce uvek i da postoji. Nije toliko po sredi problem da niko ne moze da ti govori kako da zivis, uvek ce ti neko to govoriti. Kvaka je u tome da ti ne moras da ih slusas. Drustva ce uvek imati pravila, a pravila postoje i pod anarhijom. Ono sta ne postoji je autoritet koji ta pravila izmislja, primenjuje, itd. Svako je slobodan da napravi svoja pravila i zivi odvojeno od drustva koje je prihvatilo neki, njemu ne odgovarajuci set pravila i to je otprilike kljucna tacka cele price.

Kao ilustraciju bih ponudio Amise, koji nisu bas anarhisti ali njihova drustvena organizacija ispunjava mnogo preduslova za produktivno anarhisticko drustvo. Niko ga ne primoravaju da zivi po njihovim pravilima i bilo koja kazna zbog prekrsenih pravila se sprovodi tako sto sam prekrsilac prihvata kaznu jer se slaze sa pravilima. Izricanje kazne se primarno vrsi od strane kolektiva, dok su autoriteti vise u smislu postovanih ljudi u drustvu nego osoba sa izvrsnom funkcijom. I svako moze da ode kad god hoce.

I samo da pojasnim, ne mislim da su Amisi savrseno drustvo, niti bih ziveo sa njima. Ali jesu fascinantni.
haylee haylee 16:22 29.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Svako je slobodan da napravi svoja pravila i zivi odvojeno od drustva koje je prihvatilo neki, njemu ne odgovarajuci set pravila i to je otprilike kljucna tacka cele price.


pa o tome pricam. Moze, ali samo ako zivi izolovan/a od bilo kakvog kolektiva. Amis kome ne odgovaraju pravila u kolektivu moze da ode... u drugi kolektiv sa drugim setom pravila.

Posto je glavni adut u korist danasnje reprezentativne iliti krnje demokratije taj da 6+ milijardi ljudi ne moze da funkcionise u konsenzualnoj demokratiji kakvu anarhisticki postulati zahtevaju, niti je moguce toliku populaciju razdeliti u dovoljno male kolektive koji bi na jedinicnom nivou funkcionisalu na taj nacin, jer bi u inter-kolektivnim odnosima opet upali u hobsovsko stanje anarhije.

Ideja je da treba da postoji entiet nezavisan od nas samih koji nas može interpretirati na nivou ljudske rase i pronaći zajednički sadržalac.

Hm...sad mi pada na pamet i blog nsarskog :)
Dawngreeter Dawngreeter 19:24 29.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

niti je moguce toliku populaciju razdeliti u dovoljno male kolektive koji bi na jedinicnom nivou funkcionisalu na taj nacin


E ovde se ne slazem. Industrijski centri, javni prevoz, gradovi su sasvim dobro funkcionisali u Kataloniji za vreme gradjanskog rata.

Nije jednostavno, ali je moguce.
haylee haylee 15:23 30.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

za vreme gradjanskog rata.


zar ti to ne govori nesto...
Dawngreeter Dawngreeter 00:21 31.08.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

Da revolucija ne dolazi kada ljudi misle da imaju mnogo da izgube.
dusanj92 dusanj92 04:45 07.10.2008

Re: Volela bih da mi neko kaze

osnovni princip demokratije

Sloboda i demokratija nisu povezani. Za razliku od diktature(vojne ili jednopartiske) demokratija je sistem gde "demos", narod bira sebi drzavni aparat koji ce da ga terorise i uskracuje mu slobode. Slobode u demokratiji nisu garancija nego propaganda.
gorran2 gorran2 02:19 28.08.2008

ponešto o ponečemu

Demokratija, liberalizam, nauka, filozofija... u pet-šest rečenica

Liberalizam se zasniva na pojmu pojedinca kao ličnosti i bio bi neosporiv kad bi postojalo tačno onoliko potpuno odeljenih međusobno identičnih svetova koliko postoji ljudskih individuuma (neki smatraju da treba uključiti i druge životinje).

Nažalost, postoji samo jedan, nedeljiv svet u kome je sve međusobno povezano i sve utiče na sve drugo.

Zato je individualnost individuuma, iz toga proistekla prava i njihov doseg, materijalno i moralno pitanje - štaviše, izazov za našu civilizaciju od čijeg rešenja može zavisiti njen opstanak, napredak i ostale intrinsične vrednosti.

Pitanje odmeravanja suštine i granica individualnih prava, iako zahteva najviši mogući nivo stručne ekspertize, u suštini nije stručno ni tehničko pitanje. U suštini to nije ni političko pitanje.

To je najpre moralno pitanje. Odnosno, još šire - filozofsko. To je pitanje koje se ne može rešiti bilo kakvom deduktivnom ili naučnom metodom. Njegovo rešenje može biti jedino odgovorno samorazumevanje nas samih i celine našeg sveta u svoj punoći međusobnih, stvarinh ali i mogućih, veza.

Ima li čovek pravo da baci najlonsku kesu u reku? Da sagoreva fosilna goriva? Da ima petoro dece? Ima li neko pravo da mu to zabrani?

Malo toga je do sada postignuto u građenju principijelnih osnova i pojmovnih instrumenata za rešavanje bitnih pitanja.

Demokratija kao princip vladavine većine. ima mnoge očigledne slabosti. Ima i mnoge koje nisu očigledne.

Liberalizam kao ideologija je u svom samorazumevanju, u svojoj definiciji predstavlja pasivističku ideologiju. Međutim, nije slučajnost što se tako lako i spontano izvrće u brutalni i licemerni intervencionizam, "rat za mir" i ubijanje ljudi u ime unapređenja njihovih ljudskih prava.

Svi ljudi su, kažu, rođeni jednaki. I svi imaju jednaka prava da nastoje na svojoj ličnoj sreći. Međutim, sudijama u ovoj opštoj trci za srećom izgleda uopšte ne smeta mnogo što neki u trci startuju sa pet metara od cilja, a neki sa pet kilometara. Važno je da svi imaju jednake uskove )

Nije slučajno što je liberalizam tako često i tako providno povezan sa apologijom postojećih privilegija. Ni što praktično predstavlja potiskivanje i izbegavanje vitalnih problema. Fiat libertas, pereat mundus.

Subina civilizacije očigledno zavisi od mišljenja, od razumevanja sebe i sveta kao celine, od komunikacije, integracije i građenja pojmova neophodnih za to.
Od filozofije.

Međutim, da parafraziram Hegela, malo je stvari sa kojima stvari danas stoje tako loše kao sa mišljenjem.
Nimalo slučajno, već duže od sto godina imamo na sceni snažan pokret koji pokušava da mišljenju veže ruke, usta i oči. I da na njegovo mesto ustoliči nekakvu perifernu tehničku disciplinu zanimljivu isključivo ekscentricima.
Razne varijante pozitivizma, filozofija jezika koja pokušava da jezik ograniči na svakidašnji govor, analitička filozofija - sve su to samo improvizovane dangube i besposlice koje treba da nam zamažu oči i održe privid da imamo mišljenje.

Da još uvek mislimo.

Kao kompletna i odgovorna ljudska bića integrisana u razumnu i odgovornu civilizaciju.

Što nije slučaj.

Jednostavno, mišljenja nema. Filozofija je proterana, marginalizovana, ismejana, marginalizovana, zatrpana industrijom junk-minda.

Ali - ko zna - na kraju krajeva, možda rešenja uopšte i nema. U tom slučaju, možda je i dobro što živimo u sistematskom potiskivanju, zlovolji i halucinaciji. Možda će nam na taj način lakše proći vreme do neminovnog kraja.
G.M.Wolf G.M.Wolf 15:45 28.08.2008

Re: ponešto o ponečemu

gorran2
Demokratija, liberalizam, nauka, filozofija... u pet-šest rečenica

Liberalizam se zasniva na pojmu pojedinca kao ličnosti i bio bi neosporiv kad bi postojalo tačno onoliko potpuno odeljenih međusobno identičnih svetova koliko postoji ljudskih individuuma (neki smatraju da treba uključiti i druge životinje).

Nažalost, postoji samo jedan, nedeljiv svet u kome je sve međusobno povezano i sve utiče na sve drugo.

Zato je individualnost individuuma, iz toga proistekla prava i njihov doseg, materijalno i moralno pitanje - štaviše, izazov za našu civilizaciju od čijeg rešenja može zavisiti njen opstanak, napredak i ostale intrinsične vrednosti.

Pitanje odmeravanja suštine i granica individualnih prava, iako zahteva najviši mogući nivo stručne ekspertize, u suštini nije stručno ni tehničko pitanje. U suštini to nije ni političko pitanje.

To je najpre moralno pitanje. Odnosno, još šire - filozofsko. To je pitanje koje se ne može rešiti bilo kakvom deduktivnom ili naučnom metodom. Njegovo rešenje može biti jedino odgovorno samorazumevanje nas samih i celine našeg sveta u svoj punoći međusobnih, stvarinh ali i mogućih, veza.

Ima li čovek pravo da baci najlonsku kesu u reku? Da sagoreva fosilna goriva? Da ima petoro dece? Ima li neko pravo da mu to zabrani?

Malo toga je do sada postignuto u građenju principijelnih osnova i pojmovnih instrumenata za rešavanje bitnih pitanja.

Demokratija kao princip vladavine većine. ima mnoge očigledne slabosti. Ima i mnoge koje nisu očigledne.

Liberalizam kao ideologija je u svom samorazumevanju, u svojoj definiciji predstavlja pasivističku ideologiju. Međutim, nije slučajnost što se tako lako i spontano izvrće u brutalni i licemerni intervencionizam, "rat za mir" i ubijanje ljudi u ime unapređenja njihovih ljudskih prava.

Svi ljudi su, kažu, rođeni jednaki. I svi imaju jednaka prava da nastoje na svojoj ličnoj sreći. Međutim, sudijama u ovoj opštoj trci za srećom izgleda uopšte ne smeta mnogo što neki u trci startuju sa pet metara od cilja, a neki sa pet kilometara. Važno je da svi imaju jednake uskove )

Nije slučajno što je liberalizam tako često i tako providno povezan sa apologijom postojećih privilegija. Ni što praktično predstavlja potiskivanje i izbegavanje vitalnih problema. Fiat libertas, pereat mundus.

Subina civilizacije očigledno zavisi od mišljenja, od razumevanja sebe i sveta kao celine, od komunikacije, integracije i građenja pojmova neophodnih za to.
Od filozofije.

Međutim, da parafraziram Hegela, malo je stvari sa kojima stvari danas stoje tako loše kao sa mišljenjem.
Nimalo slučajno, već duže od sto godina imamo na sceni snažan pokret koji pokušava da mišljenju veže ruke, usta i oči. I da na njegovo mesto ustoliči nekakvu perifernu tehničku disciplinu zanimljivu isključivo ekscentricima.
Razne varijante pozitivizma, filozofija jezika koja pokušava da jezik ograniči na svakidašnji govor, analitička filozofija - sve su to samo improvizovane dangube i besposlice koje treba da nam zamažu oči i održe privid da imamo mišljenje.

Da još uvek mislimo.

Kao kompletna i odgovorna ljudska bića integrisana u razumnu i odgovornu civilizaciju.

Što nije slučaj.

Jednostavno, mišljenja nema. Filozofija je proterana, marginalizovana, ismejana, marginalizovana, zatrpana industrijom junk-minda.

Ali - ko zna - na kraju krajeva, možda rešenja uopšte i nema. U tom slučaju, možda je i dobro što živimo u sistematskom potiskivanju, zlovolji i halucinaciji. Možda će nam na taj način lakše proći vreme do neminovnog kraja.


Da, filozofija je prilicno marginalizovana i tehnika uziva mnogo veci ugled. S tim u vezi, imamo i tu pozitivisticku antifilozofiju.

Medjutim, neko je rekao "zivimo u prethegelovskom vremenu". Zaboravio sam ko, ali to mi se svidja..

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana