Jedno Kosova, Dva Srbije: kritika državotvornog projekta

Dušan Maljković RSS / 08.07.2008. u 17:36

Kosovo_flag.png"Pored odgovora koji je sam po sebi očigledan - da je to svakako interes nacionalnih i međunarodnih političkih i ekonomskih kasti - dodajmo da nepodnošljiva bliskost Miloševićevog političkog projekta izgradnje suverene države Srbije i Đinđićevog ranog filozofskog projekta suverenosti pravne države, upućuje samo na to da su sve ostalo nijanse. Nijanse koje danas nalazimo između Tadića i Nikolića bile su nekada nijanse između Miloševića i Draškovića, nešto kasnije između Đinđića i Koštunice ili, u nekim "drugim kontekstima", nijanse između Gerharda Schrödera i Angele Merkel, ili između Georgea Busha (I ili II) i Billa Clintona. Sve te nijanse pronalazićemo i u budućnosti, sve dok ultimativni okvir politike bude okvir suverene liberalno-demokratske države. Jer, sve te nijanse i figure razlike (dva), uvek u poslednjoj instanci završavaju u (jednom) dominantne državne ideologije."

***

Mediji su pre nekoliko meseci ponovo preneli čestitke i pisma podrške evropskih i svetskih političara/diplomata izbornoj pobedi Borisa Tadića, odnosno njegovom reizboru za predsednika Srbije. Sažmimo sve te čestitke u Jednu: to je pre svega čestitka upućena građanima Srbije, koji su se opredelili za opciju demokratije, za proevropsku opciju, opciju napretka i puta priključenju porodici evropskih nacija. Narod u Srbiji ne samo da je izabrao put u bolju budućnost već je i odbacio ultranacionalističku politiku Tome Nikolića, politiku koja predstavlja kontinuitet autoritarne politike koju je provodio Slobodan Milošević. Ukratko, pobedom Tadića Srbija je dokazala da nastavlja da se kreće dobrim pravcem - pravcem koji je otvoren 5-oktobarskom revolucijom 2000. godine.

Svetski (a i domaći) mediji takođe su primetili još jednu činjenicu: naglašenu neizvesnost tog izbora. Rezultat 50,5:47,9 dokazuje da se unutar "političke arene" Srbije još uvek vodi ljuti boj Dve opcije: jedne evropske, druge nacionalističke. I d, zbog toga treba ostati oprezan i podržati ispravan politički kurs koji danas oličava predsednik Tadić.

Ali, tu nije samo reč o sadržini poruka. Radi se i o kvantitetu. Činjenica je da su čestitke stigle u velikom broju i odasvud: od predstavnika 'međunarodne zajednice', SAD, EU, iz regiona, iz zemlje, od malih i velikih privrednika itd. Ono što stoji iza tog kvantiteta pažnje - ono što je u žiži interesovanja domaće i svetske javnosti danas - jeste, naravno, pitanje statusa Kosova. Pitanje, zapravo: do koje će mere Srbija biti fleksibilna i kooperativna u razrešavanju tog problema? Na koji će način reagovati Srbija na sada već neizbežnu činjenicu proglašenja nezavisnosti Kosova?

Privid antagonizma

O kakvoj se - u kontekstu Srbije - političkoj alternativi radi? Šta jedna alternativa nudi u odnosu na drugu?

Osvrnimo se najpre na jedan (novi) oblik ideološke borbe za osvajanje glasova: borbe putem masovnog slanja SMS poruka srpskim građanima/biračima. Neposredno pre i tokom izbora, jedna strana u izbornoj trci slala je poruke sledeće sadržine:

Ja kasnim. Stigao je zejtin, pa sam stao u red. Posle idem kod Rumuna da uzmem 2 litre benzina, ako ima. Stavi hleb od juče u zamrzivač, ako ima struje, i zameni celu penziju od aprila prošle godine za 5 maraka. Sutra idem kod Jovine majke, juče su ga poslali na ratište. Ja sam OK.
Tvoj Toma svim srcem

Druga strana je, pak, uzvratila ovom re-formulacijom:

Ja kasnim. Kupiću zejtin jer mi je legao kredit, posle idem da uzmem dve litre benzina od ostatka. Stavi hleb od juče u zamrzivač, jer mi je novi skup, i zameni celu penziju za evre, da sutra idem kod Jovine majke, juče su ga poslali na ratište u Irak. Ja sam OK.
Tvoj Boris

Vidimo da za je oponente u izbornoj borbi lakše reći šta ne nude nego šta nude. Obe poruke, umesto obećanja i zaloga budućnosti, igraju na strah pred mogućom pobedom protivnika, te (društvenim, ekonomskim i političkim) konsekvencama koje bi ta pobeda donela. U stvari, SMS poruke, potekle iz suprotnih političkih tabora, otkrivaju nam jednu istinu: struktura i konsekvence biće gotovo iste, stvar je samo u sadržaju - da li će, na primer, mladi srpski vojnici uskoro gubiti svoje živote na Kosovu ili u Iraku? Izbor između dve Srbije, čak i iz perspektive onih koji su deo tog izbora, kao i da ne postoji! Ali, primetimo da te dve poruke istovremeno i prikrivaju jednu istinu. One su lažne jer kao jedinu suštinsku razliku između dve opcije pokušavaju da situiraju razliku u mogućoj politici Srbije u odnosu prema Kosovu. Dok, za pripadnike jednog tabora, Nikolić u odbrani Kosova zvekeće oružjem i preti ratom, za drugi tabor je Tadićeva opcija "janičarska" - ona je u potpunosti u skladu s imperijalnim zahtevima Zapada. Ako je za tadićevce Nikolić beskompromisan nacionalista i antievropejac, Tadić je za nikolićevce mlakonja, političar koji, doduše, želi da (od)brani Kosovo, ali putem kompromisa sa EU i SAD, dakle samo oslanjanjem na legalne načine sporazumevanja i međunarodno pravo. Ali, da li su te razlike između Nikolića i Tadića zaista realne?

Navedimo deo izjave predsednika Tadića iz decembra 2005.godine:

6871_Boris_Tadic.jpgAko se oslonimo samo na međunarodno pravo, bićemo slabi u pregovorima. Moramo se neprekidno truditi da objašnjavamo ključnim državama članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je njihov interes za sprečavanje nezavisnosti Kosova, zašto je interes tih država stabilna država Srbija, zašto je stabilnost Balkana suštinski vezana za neuspostavljanje takvog pravnog presedana kao što je nezavisnost Kosova, zašto je i njihov ekonomski interes da Srbija, kao centralna zemlja Balkana, bude stabilna i pogodna za investicije, da li je interes zadovoljiti politički ili nacionalni san dva miliona Albanaca na Kosovu, ili je možda važnije za stabilnost Balkana i Jugoistočne Evrope osam ili više miliona Srba na ovom prostoru1.

Dakle, vidimo da predsednik Srbije ne igra baš samo na kartu međunarodnog prava. Pored toga, njegova argumentacija vodi u pravcu pozivanja na kompatibilnost ekonomskih interesa EU i interesa srpske većine na Balkanu - interesa da Srbija bude "centralna zemlja Balkana". Kratko i jasno rečeno, Tadić je eklatantni kapital-šovinista - njemu su interesi nekakve dvomilionske manjine potpuno nevažni u odnosu na četiri puta veće stanovništvo - tj. na potencijalno većinsko kapitalističko tržište. Tadić je, dakle, trgovac ljudima.

S druge strane, kojim bi oružjem Nikolić uopšte i vodio rat? I da li se njegovo stanovište prema Kosovu zaista toliko razlikuje od njegovih kolega iz drugih parlamentarnih partija?

Uostalom, ako ni u čemu drugom, sve političke partije u Srbiji (osim jedne)2, jedinstvene su u tome da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije (Kosovo je 15% njene teritorije, neumoljivo ponavlja premijer Koštunica). Taj apsolutni srpski parlamentarni konsenzus je potvrđen i novim Ustavom Srbije (iz decembra 2006.), u čijoj se Preambuli kaže da Kosovo jeste deo suverene Srbije.

Da zaključimo. Nema danas nikakve suštinske razlike između političke orijentacije Nikolića i Tadića - osim u slučaju da izvodimo nijansirane analize otvorenog fašizma i nešto sofisticiranijeg i evropski univerzalnijeg kapital-šovinizma. No, za nas postoji jedno mnogo važnije pitanje: da li je ikada postojala razlika između dve Srbije?

Druga, ista Srbija

U potrazi za odgovorom na to pitanje, ući ćemo u istorijski vremeplov i vratiti se u period pred raspad SFRJ - tačnije, pred kraj 1980-ih godina. Geografsko mesto - gde spuštamo naš vremeplov - jeste Socijalistička Republika Srbija. Glavni protagonista priče će nam biti Zoran Đinđić - u to doba već doktor filozofije iz Konstanca, nešto kasnije i ključni nosilac politike antimiloševićevske Druge Srbije.

zoran_djindjic.jpgĐinđić u periodu 1986-1988. piše političke eseje u novosadskim Književnim novinama3. U tim esejima pokušava da locira glavni problem jugoslovenske krize, i to unutar problema državne suverenosti. Za njega, svi tadašnji konflikti i antagonizmi u Jugoslaviji imaju jedan i jedinstven uzrok: konflikti su proizvod činjenice da u njoj ne postoji jasan (građanski) identitet između pripadanja političkoj zajednici (državi koja se zove SFRJ) i njenih građana. Umesto tog identiteta (država=građanin), napominje Đinđić, u Jugoslaviji postoji konfuzija i preklapanje raznih (republičkih, regionalnih, socijalnih ili ekonomskih) identiteta. Zato se i ne zna ko upravlja državom i koga ta država reprezentuje. Ukratko, u Jugoslaviji se ne zna ko je suveren! Da li je to narod? Koji narod? Radni narod je za Đinđića odrednica za jedan interes, za jedan (radnički) identitet. Po njemu se politika ne može i ne sme svesti na jedan tako uzak interes. Savez komunista Jugoslavije kao suveren? Koga ta partija predstavlja? Svetsku misiju emancipacije proletarijata? Pa zar se u vreme razvoja moderne demokratije može još govoriti o istorijskoj eshatologiji, a da pri tome neko preuzima na sebe monopol nad rukovođenjem istorijom? Takvo je (jugoslovensko) stanje, odlučno tvrdi Đinđić, neodrživo! I zatim predlaže rešenje: Jugoslavija se mora dovršiti kao država! Ona mora biti izgrađena na jedinstvenom političkom principu, prema kojem će svi njeni građani, bez obzira na poreklo, klasnu pripadnost ili bilo kakav identitet, biti jednaki pred zakonom - jednaki kao građani, uprkos svim njihovim kulturnim, ekonomskim ili političkim razlikama. Đinđić tako predlaže alternativu postojećem jugoslovenskom samoupravnom sistemu, na sledeći način:

Alternativa je jednostavna: politički identitet političke zajednice je nedeljiv; on pripada ili Jugoslaviji ili republičkim državama. Ako pripada republičkim državama - kakvo je danas vladajuće mišljenje - onda je potrebno jasno i otvoreno povući konsekvence iz takve odluke, i na dnevni red staviti pitanje stvarnog, a ne kao dosad dvosmislenog formiranja nacionalnih država4.

Na konkretnom primeru izgradnje suverene države Srbije to bi značilo da:

... pitanje o tome da li je, i u kojoj meri Srbija suverena, nije pitanje dogovora između 'uže Srbije', Kosova i Vojvodine, ili između jugoslovenskih republika, nego je to pitanje u kom smislu je Srbija politička zajednica sa jedinstvenim političkim identitetom i jedinstvenom voljom za taj identitet. To je pred-ustavno pitanje, a tek pozitivan odgovor na njega čini smislenim ustavnost. Isto važi za Jugoslaviju, u onoj meri u kojoj uopšte ima izgleda da ona postane jedinstvena politička zajednica5.

Već iz ovog dela Đinđićeve verzije rešenja jugoslovenske krize vidimo da je glavni ulog, zapravo, bio Kosovo. Po Đinđiću, Kosovo jeste problem odlučivanja Srbije o njenom „jedinstvenom političkom identitetu". Štaviše, upravo na primeru nasilja na Kosovu Đinđić razvija svoju argumentaciju o neefikasnosti postojeće (komunističke) vlasti u Jugoslaviji, o nesposobnosti te vlasti da očuva javni red i mir u zemlji, o nemoći te vlasti da zaštiti sopstvene građane od terora. Za Đinđića je potpuno irelevantno da li to nasilje potiče od neke zasebne nacionalne skupine ili interesne grupe. Za njega je jedino relevantna činjenica da Kosovom besni potpuno bezvlašće i odsustvo državnog suvereniteta:

Sa stanovišta državne suverenosti se uopšte ne radi o tome da li je ugrožena pravna sigurnost Srba, Crnogoraca, Turaka itd. na nekoj teritoriji, nego da li je na teritoriji postojeće države ugrožena pravna sigurnost nekog njenog državljanina6.

Đinđić takođe navodi da:

Država koja nema razumevanja za vlastito 'prirodno pravo' na samoodbranu, degradira svoje građane na predpolitička bića, koja sama snose odgovornost za svoj goli život7.

sloba1.jpgNe podseća li nas ova formulacija na potonju ključnu rečenicu dobro nam znanog pravnika-bankara-političara-državnika: "Niko ne sme da vas bije!" (1988).

Da. Ne samo da podseća, već je moguće izvesti doslovnu analogiju između Đinđićeve filozofske za-misli jedne suverene pravne države (bilo Jugoslavije, bilo Srbije - to za njega navodno nije bilo bitno) i Miloševićevog praktično-političkog izvođenja projekta konstrukcije Srbije kao suverene države s jednakim pravima i obavezama svih njenih građana8. Jer, upravo Milošević polazi od tog "prirodnog prava" države na samoodbranu, od samoodbrane koja je ujedno i odbrana svih njenih građana.

Znamo, naravno, iz istorije raspada Jugoslavije da je Miloševićeva državna konstrukcija značila destrukciju jugoslovenske federacije. Znamo da je svođenje albanskog življa s Kosova na "pravno jednake građane" pred Ustavom Srbije realno značilo gubitak širokih (socijalnih, ekonomskih i političkih) prava koja su Albancima bila garantovana Ustavom iz 1974.

Država kao negacija političke alternative

Vratimo se u budućnost, to jest u našu sadašnjost.

Kome danas uopšte odgovara da upisuje nekakvu političku razliku u nepostojeću alternativu? Kome odgovara da od Jednog pravi Dva? Ko danas ima interesa ili motivacije da Srbiju deli na dve, na prvu i drugu, na autoritarnu i evropsku? Ko to radi, kada svi znamo da je Srbija od samog početka svog nastanka 1989. godine bila i demokratska i autoritarna, i evropska i rasistička, i građanska i ultranacionalistička, i militantna prema svojim građanima i militantna prema svojim negrađanima. Ko ima interesa da to ne vidi?

Pored odgovora koji je sam po sebi očigledan - da je to svakako interes nacionalnih i međunarodnih političkih i ekonomskih kasti - dodajmo da nepodnošljiva bliskost Miloševićevog političkog projekta izgradnje suverene države Srbije i Đinđićevog ranog filozofskog projekta suverenosti pravne države, upućuje samo na to da su sve ostalo nijanse. Nijanse koje danas nalazimo između Tadića i Nikolića bile su nekada nijanse između Miloševića i Draškovića, nešto kasnije između Đinđića i Koštunice ili, u nekim "drugim kontekstima", nijanse između Gerharda Schrödera i Angele Merkel, ili između Georgea Busha (I ili II) i Billa Clintona. Sve te nijanse pronalazićemo i u budućnosti, sve dok ultimativni okvir politike bude okvir suverene liberalno-demokratske države. Jer, sve te nijanse i figure razlike (dva), uvek u poslednjoj instanci završavaju u (jednom) dominantne državne ideologije. Kao što je to sada slučaj, u Jednom pitanja državnog statusa Kosova. Zato se za stvarnim političkim rešenjem koje ukida i razbija nacionalne isključivosti i šovinizam mora tragati izvan koncepta države, dakle, izvan današnjeg okvira kapital-parlamentarnog idiotizma.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 "Kosovo: svaki dan po ceo dan", B92.net, 28. decembar 2005.

2 Radi se o Liberalno-demokratskoj partiji Čedomira Jovanovića, jedinoj parlamentarnoj stranci (sa svih svojih 5-6 poslanika) u srpskoj Narodnoj skupštini, koja se zalaže za nezavisnost Kosova. Iz beogradskih kuloara, međutim, mogli smo saznati i jednu pritajenu motivaciju iza te pozicije. Naime, kada se Jovanović vratio iz posete Kosovu 2005., upozorio je da bi se u slučaju da Kosovo ostane u Srbiji uskoro moglo desiti i da srpski predsednik postane Albanac! (izvor: sasvim privatan).

3 Svi eseji su sabrani i objavljeni u knjizi: Zoran Đinđić, Jugoslavija kao nedovršena država, Književne novine, Novi Sad, 1988.

4 Op.cit., str. 10.

5 Ibid,. str. 106.

6 Isto, prema Đinđiću, važi i za kosovske Albance: „Ukoliko je stanovništvo albanske narodnosti nekada bilo obespravljeno, onda nije bila obespravljena albanska etnička grupa u Jugoslaviji nego državljani Jugoslavije u vlastitoj zemlji." Ibid., str. 84.

7 Ibid., str. 91.

8 Formulacija koju nalazimo u 1. članu Miloševićevog „Ustava Republike Srbije", usvojenom 28. septembra 1989. glasi: "Republika Srbija je demokratska država svih građana koji u njoj žive, zasnovana na slobodama i pravima čoveka i građanina, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi." Trenutno je sa sajta Narodne skupštine Republike Srbije uklonjen svaki trag Miloševićevog Ustava (kako iz dokumenata tako iz istorijata srpskog parlamentarizma), a nova formulacija 1. člana u novom Ustavu Srbije, donesenom 8. novembra 2006. je skoro ista, mada opet s bitnim razlikama (podvučeno crnim): „Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima." Dostupno na http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/ustav/ustav_1.asp .

Autor: Slobodan Karamanić

(Tekst je pisan pre poslednjih parlamentarnih izbora u Srbiji. Inicijalno namenjen "Betonu", tamo nije prihvaćen, a objavljen je u celini i na tuzlanskom sajtu "Puls demokratije".)Komentari (51)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

vucko92 vucko92 18:06 08.07.2008

Minimum kvaliteta

Tekst je pisan pre poslednjih parlamentarnih izbora u Srbiji. Inicijalno namenjen "Betonu", tamo nije prihvaćen

Ne objavljuju ljudi baš svašta :)
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:12 08.07.2008

Re: Minimum kvaliteta

Niste fer vucko... Pardon, niste fer vucko92! :)
dobronamjeran dobronamjeran 18:22 08.07.2008

Re: Minimum kvaliteta

Smatram kako je tekst dobar. Nadasve dobar za proucavanje koncepata razrjesenja krize polovine osamdesetih godina.
Sparkle Sparkle 18:27 08.07.2008

Dušan Maljković zvani copyright

Kad ti je već omogućeno da pišeš na ovom blogu (nikome više nije jasno zašto) daj, čoveče, napiši bar reč, a da je tvoja. Kako je ovaj tekst bio namenjen Betonu? Zar se to tako radi? Valjda ti neko naruči tekst ili se složi sa tvojom idejom kada predložiš temu? Mislim, mogu ja ovaj komentar da namenim NYT, i?
vucko92 vucko92 18:27 08.07.2008

Re: Minimum kvaliteta

Dušan Maljković
Niste fer vucko... Pardon, niste fer vucko92! :)

Pa hm... ovo natezanje poređenja Đinđićevih razmišljanja o državi, kao udruženju građana sa određenim funkcijama i identifikacijom građana sa državom - sa Miloševićevim delovanjem, kako u Srbiji tako i u ostalim republikama - meni je malo besmisleno, moram da priznam.

A ovo za razlog zašto LDP podržava nezavisnost Kosova (uplašio se Čeda da će mu Tači biti konkurent?) ni za Kurir nije.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:32 08.07.2008

Re: Dušan Maljković zvani copyright

Kad ti je već omogućeno da pišeš na ovom blogu (nikome više nije jasno zašto) daj, čoveče, napiši bar reč, a da je tvoja. Kako je ovaj tekst bio namenjen Betonu? Zar se to tako radi? Valjda ti neko naruči tekst ili se složi sa tvojom idejom kada predložiš temu? Mislim, mogu ja ovaj komentar da namenim NYT, i?


Očigledno ne pratite moj blog. Mogu vam reći da je odnos napisanih i prenesenih tekstova negde 50:50, a da je sasvim uobičajena praksa da se mišljenja drugih ljudi prenose i to upravo na blogu B92.

Autor je tekst namenio Betonu (i ranije je tamo objavljivao), Beton ga nije prihvatio. To je sve.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:36 08.07.2008

Re: Minimum kvaliteta

Pa hm... ovo natezanje poređenja Đinđićevih razmišljanja o državi, kao udruženju građana sa određenim funkcijama i identifikacijom građana sa državom - sa Miloševićevim delovanjem, kako u Srbiji tako i u ostalim republikama - meni je malo besmisleno, moram da priznam.

A ovo za razlog zašto LDP podržava nezavisnost Kosova (uplašio se Čeda da će mu Tači biti konkurent?) ni za Kurir nije.


Niko ni ne traži da se složite, naravno. Ovo je samo još jedan pogled, jedno viđenje.

Autor to ne kaže -- on kaže da se u kuloarima pričalo o tome, dakle to iznosi kao neproverenu informaciju, a ne kao nekakav fakat kome treba bezrezervno verovati. Takođe, on izdvaja stav LDP u centralnom tekstu kao onaj koji odudara od ostalih partija. Tekst je pisan pre proglašenja nezavisnosti Kosova, tako da autor nije mogaa da uključi konstataciju, jasno obznanjenu govorum ČJ u Skupštini tim povodom, da je sada i LDP protiv "jednostranog proglašenja nezavisnosti".
Sparkle Sparkle 18:38 08.07.2008

Re: Dušan Maljković zvani copyright

Očigledno ne pratite moj blog. Mogu vam reći da je odnos napisanih i prenesenih tekstova negde 50:50, a da je sasvim uobičajena praksa da se mišljenja drugih ljudi prenose i to upravo na blogu B92.

wow, bravo - 50:50?! Sjajno!
Prenošenje tekstova i komentarisanje istih, iskazivanje slaganja ili neslaganja je jedno, ovo što ti radiš je sasvim deseto. Tvoj blog je tabula rasa za sve neobjavljene tekstove tvojih prijatelja i poznanika. Pratim od početka šta pišeš, prvo sam mislio da ti je data autorska opcija zbog forsiranja nekakve raznolikosti na blogu, ali od trećeg prenesenog teksta vidim da je tvoje mesto na blogu uludo bačena prilika da neko piše ko ima šta da kaže. Neka kaže i najpogrešnije, najgluplje ili najgenijalnije stvari, bar su njegove. A ti si večiti copyright. Još ti je cool to što si u razmeri 50:50. fuj.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:47 08.07.2008

Re: Dušan Maljković zvani copyright

Ne znam da li ste primetili, ali svi tekstovi koje prenosim su OBJAVLJENI. I to 100%, tako da je vaša primedba potpuno promašena. Zahvaljujem vam što smatrate da su Žižek, Badju i Ransijer moji prijatelji, ali ipak nije baš tako -- više su teorijski prijatelji, ako filozofiju, u duhu Sloterdijka, možemo da razumemo i kao "pisma upućena prijateljima".

Vidim, doduše, da vas nešto drugo muči. No, to je vaš problem i ne bih ulazio. Samo bih vas pozvao da iznesete neku sadržajnu kritiku ovog konkretnog teksta -- zameranje da ja nisam autor svih tekstova koje objavim ovde sasvim je isprazna i sa strane "logike bloga": pa valjda na svom blogu mogu da objavim šta ja želim?

P.S. Tačan odnos je 62% prema 38% u korist "mojih" tekstova.
vucko92 vucko92 18:49 08.07.2008

Re: Minimum kvaliteta

Niko ni ne traži da se složite, naravno. Ovo je samo još jedan pogled, jedno viđenje.

Ja sam se usudio da iznesem moje viđenje razloga neprihvatanja teksta u "Betonu", ne insistiram da se iko složi sa njim
Sparkle Sparkle 18:52 08.07.2008

Re: Dušan Maljković zvani copyright

Dušan Maljković
Ne znam da li ste primetili, ali svi tekstovi koje prenosim su OBJAVLJENI. I to 100%, tako da je vaša primedba potpuno promašena. Zahvaljujem vam što smatrate da su Žižek, Badju i Ransijer moji prijatelji, ali ipak nije baš tako -- više su teorijski prijatelji, ako filozofiju, u duhu Sloterdijka, možemo da razumemo i kao "pisma upućena prijateljima".

Vidim, doduše, da vas nešto drugo muči. No, to je vaš problem i ne bih ulazio. Samo bih vas pozvao da iznesete neku sadržajnu kritiku ovog konkretnog teksta -- zameranje da ja nisam autor svih tekstova koje objavim ovde sasvim je isprazna i sa strane "logike bloga": pa valjda na svom blogu mogu da objavim šta ja želim?

P.S. Tačan odnos je 62% prema 38% u korist "mojih" tekstova.
Fuj. Dušane, možeš da pričaš šta god hoćeš i da se pravdaš koliko god hoćeš - truo ti je blog brate. Nisi pošten ni toliko da primiš kritiku, razmisliš malo, napišeš nešto, pa pocepaš, pa opet, pa delete, ne, ovako si siguran i ušuškan u tuđe reči, a ovde si u stanju da se prepucavaš i opravdavaš do jutra. Jadno.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:54 08.07.2008

Re: Dušan Maljković zvani copyright

Dobro, shvatio sam, ne sviđa vam se moj blog, rekli ste Fuj! više puta. Ne znam šta vas motiviše da onda po njemu pišete, ali vašu kritiku sam registrovao i pokušao da vam uljudno odgovorim. Kako vidim da uljudnost nije vaša karakteristika, ovde ovaj dijalog završavam i srdačno vas pozdravljam.
Sparkle Sparkle 18:56 08.07.2008

Re: Dušan Maljković zvani copyright

Kako vidim da uljudnost nije vaša karakteristika, ovde vovaj dijalog zabršavam i srdačno vas pozdravljam.

Fuuuj. Nisko, Dušane nisko. Ali ok je, skontao sam da si takav lik. Onako funjarski, sa sve persiranjem. F-U-J
antioksidant antioksidant 21:03 08.07.2008

Re: Minimum kvaliteta

Takođe, on izdvaja stav LDP u centralnom tekstu kao onaj koji odudara od ostalih partija. Tekst je pisan pre proglašenja nezavisnosti Kosova, tako da autor nije mogaa da uključi konstataciju, jasno obznanjenu govorum ČJ u Skupštini tim povodom, da je sada i LDP protiv "jednostranog proglašenja nezavisnosti".

da je autor malo pazljivije pratio mogao je primetiti da se LDP protivi jednostranim potezima. Takav stav nije neko posebno iznenadjenje
schneetzla schneetzla 01:21 09.07.2008

Re: Dušan Maljković zvani copyright

Fuuuj. Nisko, Dušane nisko. Ali ok je, skontao sam da si takav lik. Onako funjarski, sa sve persiranjem. F-U-J


Uljudnost je fuj?
Ako tako mislite, onda je jasno zasto je vi nemate ni u tragovima.
Ivan Marović Ivan Marović 19:11 08.07.2008

Konačno

Dušan Maljković
Kosovo je 15% njene teritorije, neumoljivo ponavlja premijer Koštunica
Sad će to moći da ponavlja po ceo dan, ima da se ori po Belanovici!A što ti Maljkoviću tek na kraju teksta otkrivaš ko je autor?
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:19 08.07.2008

Re: Konačno

Saspensa radi, naravno! :)
FridaysChild FridaysChild 19:51 08.07.2008

Re: Konačno

Ivan Marović
Dušan Maljković
Kosovo je 15% njene teritorije, neumoljivo ponavlja premijer KoštunicaSad će to moći da ponavlja po ceo dan, ima da se ori po Belanovici!

A što ti Maljkoviću tek na kraju teksta otkrivaš ko je autor?

Kaze se:


nego zar se nisi i ti u Belanovici, otkud sad da trolujes sa Kostumicom?
antioksidant antioksidant 21:05 08.07.2008

Re: Konačno

Sad će to moći da ponavlja po ceo dan, ima da se ori po Belanovici!

Kostunica je veci deo svog politickog projekta ostvario. Sad moze i u Belanovicu, steta je vec nacinjena.
Ivan Marović Ivan Marović 21:45 08.07.2008

Re: Konačno

antioksidant
Kostunica je veci deo svog politickog projekta ostvario. Sad moze i u Belanovicu, steta je vec nacinjena.
Važno je da su neprijatelji srpstva i čekićstva zadovoljni, ipak se ne može celom svetu ugoditi.
vracarac92 vracarac92 07:37 09.07.2008

Re: Konačno

Sad će to moći da ponavlja po ceo dan, ima da se ori po Belanovici!

Pa i naš pokojni premijer je izjavljivao nešto veoma slično. Prema mišljenju pokojnog premijera, „stvari će početi suštinski da se menjaju tek kada međunarodna zajednica kaže da je rešenje u kompromisu koji traži Rezolucija 1244“.
- Rešenje je u suštinskoj autonomiji za Kosmet, vraćanju proteranih Srba i vraćanju predviđenog broja naših policajaca u pokrajinu. U striktnom sprovođenju Rezolucije 1244, do poslednjeg slova. Pribojavam se da međunarodna zajednica u dogledno vreme ne kaže - kosmetska „divlja gradnja“ je postala tako velika da ne možemo da je rešimo, hajde da je legalizujemo. Srbija nije pod protektoratom da bi iko mogao da joj nameće bilo koje rešenje za neki deo njene teritorije - bile su reči pokojnog Zorana Điniđića.
Ivan Marović Ivan Marović 14:41 09.07.2008

Re: Konačno

vracarac92
Pa i naš pokojni premijer je izjavljivao nešto veoma slično.
Kod Koštunice bitan je način na koji on to izjavljuje.
vracarac92 vracarac92 14:44 09.07.2008

Re: Konačno

Kod Koštunice bitan je način na koji on to izjavljuje.

OK ,mada sam ja tipovao na suštinu
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:46 09.07.2008

Re: Konačno

A suština je da je navedeni stav Đinđića identičan stavu Koštunice.
vracarac92 vracarac92 14:52 09.07.2008

Re: Konačno

A suština je da je navedeni stav Đinđića identičan stavu Koštunice.

Za navedeni stav bi se to slobodno moglo reći.
Ivan Marović Ivan Marović 16:32 09.07.2008

Re: Konačno

Dušan Maljković
A suština je da je navedeni stav Đinđića identičan stavu Koštunice.
To je tačno, ali ja mislim da političare treba birati zbog forme, ne zbog suštine.
vracarac92 vracarac92 16:38 09.07.2008

Re: Konačno

To je tačno, ali ja mislim da političare treba birati zbog forme, ne zbog suštine.

Ivane, u ovom slučaju vi insistirate na formi.
vracarac92 vracarac92 16:40 09.07.2008

Re: Konačno

Ivane, u ovom slučaju vi insistirate na formi...

...i sada imate Dačića za ministra policije i Krkobabiće (razne) na mnogim ključnim funkcijama.
Ivan Marović Ivan Marović 16:46 09.07.2008

Re: Konačno

vracarac92
Ivane, u ovom slučaju vi insistirate na formi......i sada imate Dačića za ministra policije i Krkobabiće (razne) na mnogim ključnim funkcijama.
Ne vidim uzročno-posledičnu vezu između mog insistiranja na formi i postavljenja Dačiča i Krkobabića na funkcije u vladi. Nego da ne zaboravim...


Inner Party Inner Party 21:45 08.07.2008

Nivo...

Ovaj tekst svakako nije na nivou Betona.
Naravno, ne zato sto je Beton neki sjajan list...
Ovo je vise na nivou Zamisli Srbiju, mada sumnjam.

Izdvojio sam delove koji su me najsladje nasmejali:

Kratko i jasno rečeno, Tadić je eklatantni kapital-šovinista - njemu su interesi nekakve dvomilionske manjine potpuno nevažni u odnosu na četiri puta veće stanovništvo - tj. na potencijalno većinsko kapitalističko tržište. Tadić je, dakle, trgovac ljudima.


khm ... to jest LOL, to jest LMAO

Nema danas nikakve suštinske razlike između političke orijentacije Nikolića i Tadića - osim u slučaju da izvodimo nijansirane analize otvorenog fašizma i nešto sofisticiranijeg i evropski univerzalnijeg kapital-šovinizma


ha ha ha

(Vidim, znate termine, ali sa pojmovima slabo stojite...)

No, za nas postoji jedno mnogo važnije pitanje: da li je ikada postojala razlika između dve Srbije?


O Boze!!!

ključni nosilac politike antimiloševićevske Druge Srbije.


Hajde, bar osnovne stvari moraju da se znaju. (OK, sapnucu vam: hush hush Djindjic je tek posmrtno postao simbol Druge Srbije hush hush)

u kom smislu je Srbija politička zajednica sa jedinstvenim političkim identitetom i jedinstvenom voljom za taj identitet. To je pred-ustavno pitanje


Vise se ni ne trudite. Pa majku mu, uzmite bar Gugl u ruke, ako su knjige preteske!

Znamo, naravno, iz istorije raspada Jugoslavije da je Miloševićeva državna konstrukcija značila destrukciju jugoslovenske federacije.


Ne, ne znate.


***

C'mon!!!


Atomski mrav Atomski mrav 07:35 09.07.2008

Jedno Kosova?

Ala je ovo rodno složeno... valjda je ili "jedno Kosovo" ili "jedna Kosova"?
deadbeat deadbeat 12:57 09.07.2008

Re: Jedno Kosova?

Ne radi se o rodnom slaganju, nego o genitivu - filozofska ekipa obožava ovakve jezičke konstrukcije. Dakle, poenta (i naslov) jeste da se navodne dve Srbije ipak ujedinjuju oko Kosova - t.j., Dva Srbije u stvari jesu Jedno Kosova (sa obaveznim, pojmovnim, velikim slovima). Ovu tezu Maljkovićev (pretpostavljam) istomišljenik i brat po filozofsko socio-političkom diskursu obrazlaže suštinskom istovetnošću politike Tadića i Nikolića i (uz korišćenje hipotetičke vremenske mašine!), poistovećivanju Djindjićevog razmišljanja o načinima rešavanja jugoslovenske krize i ideje koja stoji iza Miloševićevog delanja po istom pitanju.

E pa, neće moći! Možda je i dokazivo kako su Tadić i Nikolić, u stvari, Jedno (mada se, uz sve zamerke Tadiću, ni sa tim ne slažem), ali je zato stavljanje Djindjića i Miloševića, odnosno Djindjića i Koštunice, u identične ljudske i političke koordinate jednostavno uvredljivo, moralno i logički. Ne zato što je ubijeni premijer "sveta krava", iznad svake kritičke analize - već zato što je ovde navedena "analiza" tendenciozna i nesuvisla. Autor tvrdi da je to što je Đinđić identifikovao postojeće stanje stvari u staroj Jugoslaviji kao neodrživo i rešenje video u jasnom utvrdjivanju političkog identiteta Srbije/Jugoslavije sa pozicija države (a ne nacije, bez obzira na neizbežno formiranje nacionalnih država), u suštini, identično sa načinom razrešenja te situacije koje je preduzeo Milošević - kroz agresivni nacionalizam i državno nasilje. Staviti ovde znak jednakosti je, blago rečeno, nebulozno. Što se tiče interpretacije Đinđićevog viđenja rešenja kosovskog problema (u poslednje vreme popularna aktivnost među apologetama Koštuničine politike), pored krajnjeg neukusa i bezobrazluka, to je i sasvim nemoguće - njegovi stavovi su iz vremena neposredno nakon 1999, dakle sasvim drugačijeg političkog trenutka od onog koji je nastao u kasnijim godinama. Neću da budem pretenciozan i tvrdim kako do situacije u kojoj smo se našli (u vezi Kosova) ne bi ni došli da premijer nije ubijen, ali je još pretencioznije tvrditi da bi danas i Đinđić bio glasnogovornik nacionalnog kosovojesrcesrbije koncenzusa i zapomagao nad kršenjem međunarodnog prava. Iako mislim da ne treba zaboraviti njegovu pragmatičnost i da bi tačnija bila pretpostavka kako bi on barem nešto dobro izvukao iz loše situacije, ipak je jedina moralna stvar ostaviti njega da počiva u miru, a njegove reči istoriji i trenutku u kome su izrečene - umesto posthumne ekstrapolacije njegovih stavova u cilju amnestiranja politike koja je odgovorna za njegovu smrt: posezanje za takvom argumentacijom je jadno i odvratno.

Na kraju, ne razumem toliko užasavanje nad podelama i negiranje postojanja "dve Srbije". Ideal je, dakle, ujedinjenje (u vezi Kosova?), "nacionalno pomirenje" (po Tadiću) ili "srpska sabornost" (po Koštunici, recimo) - u suštini, JEDNOUMLJE. Divna stvar za državu i njene gradjane - svako ko ne prihvata nacionalnu doktrinu može da se optuži (i optužuje se) za njen neuspeh. I optužite nas slobodno što vam kvarimo jedinstvo - mi smo krivi što vaši snovi nikad nisu transcendirali dalje od košmara - samo nemojte da nas trpate u isti koš sa nacionalnim i religijskim šizofreničarima, primitivcima, mitomanima, oportunistima, lopovima i ubicama sa Srpstvom u srcu. I da svaki do poslednjeg Srbina horski zapeva tužbalicu o kosovskoj nepravdi, i da se svaki složi kako možda nije lepo, ali je nužno, zarad nacionalnog pomirenja, puta u Evropu i očuvanja Kosova, valjda, da ministar policije bude Ivica Dačić, biće nas nekolicina koji nikada neće biti deo te Srbije: mi smo Druga Srbija - nemojte, molim vas, da nas ubedjujete kako ne postojimo.
Sparkle Sparkle 13:15 09.07.2008

Re: Jedno Kosova?

deadbeat
Ne radi se o rodnom slaganju, nego o genitivu - filozofska ekipa obožava ovakve jezičke konstrukcije. Dakle, poenta (i naslov) jeste da se navodne dve Srbije ipak ujedinjuju oko Kosova - t.j., Dva Srbije u stvari jesu Jedno Kosova (sa obaveznim, pojmovnim, velikim slovima). Ovu tezu Maljkovićev (pretpostavljam) istomišljenik i brat po filozofsko socio-političkom diskursu obrazlaže suštinskom istovetnošću politike Tadića i Nikolića...

Prose*avanje, ako smem da dodam. Sve u pokušaju da se zvuči, onako - ozbiljno. Već su nam se gaće zatresle od samog naslova, dalje ne moramo ni da čitamo, mnogo je brate ozbiljno. Najzanimljivije je što je čovek utripovao da je zanimljiv i da je presek'o čvor. Glupo mi je da ponavljam, ali moram - fuj.
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:33 09.07.2008

Re: Jedno Kosova?

Vaš inače lepo sročen odgovor -- nadam se da nešto pišete, da se bavite i književnošću -- potpuno promašuje i zapravo pati od nečega za šta optužujete mene i Karamanića, a to je "filozofsko pomodarstvo". Naime, upravo je nedostatak elementarne teorijske preciznosti ono što čini reakciju tako manjkavaom. Naime, autor ne tvrdi da je Đinđićeva artikulacija polike spram Kosova 1999. godine -- ili kasnije -- identična Miloševićevoj, ili još dalje da bi danas Đinđić zastupao Koštuničine stavove o Kosovu, već vrlo jasno navodi: "nepodnošljiva bliskost Miloševićevog političkog projekta izgradnje suverene države Srbije i Đinđićevog ranog filozofskog projekta suverenosti pravne države" implicira da po tom pitanju postoje samo nijanse koje se sabiraju u Jedno državne politike, odnosno da niko od navedenih nije izašao iz diskursa srpskog nacionalizma u odnosu na Kosovo. To jeste "nijansa", ali odlučujuća nijansa za razumevanje onog što autor želi da kaže.

Takođe, ne razumem moralističku notu kojom odiše vaš odgovor -- "neukus i bezobrazluk", "jadno i odvratno". To nissu nikakvi argumenti, to su kvalifikacije, koje kruže oko jedne tačke a to je zabrana, moralna zabrana da se kritikuje Đinđićeva politika, posredstvom upravo moralnog svetonazora oličenog u rečenici "o mrtvima sve najlepše". Vi tvrdite da protiv kritike Đinđića u načelu niste, ali kada se ona artikuliše osuđujete je upravo moralističkim sredstvima, što svedoči o raskoraku između vašeg samorazumevanja i onoga što u stvari radite. I još jedna važna stvar: autor ne napada ubijenog premijera, niti amnestira politiku koja je dovela do njegovog ubistva -- upravo je to napad na nju, na politiku nacionalizma, u kojoj je i sam Đinđić participirao, ovde, konkretno, upravo posredstvom "ranih radova" koje treba čitati u kontekstu cele dekade osamdesetih, gde je i "rodno mesto i tajna" srpskog nacionalizma devedesetih.

Druga Srbija postoji, ja to ne sporim. Ono, što je ovde sporno, čak apsurdno, jeste činjenica da je Đinđić postao besprekorna ikona Druge Srbije. Zašto? U svom poslednjem predavanju, Đinđić se zalaže za savremeni patriotizam, koji je, navodno, opozicija tradicionalnom nacionalizmu (tekst je dostupan i na ovom blogu, a on ne dobacuje dalje od Koštunicine diferencijacije "dobrog" i "lošeg" nacionalizma, dakle opšteg samorazumevanja nacionalizma). Idejni otac Druge Srbije, Konstantinović, u njenoj "Bibliji", radu "Filozofija palanke", vrlo eksplicitno kaže da je patriotizam "maska žudnje za zločinom". Stoga, Đinđićeva pozicija i pozicija Druge Srbije bi trebalo da se isključuju. A razlog zašto je došlo do njihovog spajanja jeste upravo to što je i Druga Srbija, ispod maske patritizma jer je ona "ona prava, dobra Srbija" de facto nacionalistički projekat. Zato je ona Jedno.
deadbeat deadbeat 16:18 09.07.2008

Re: Jedno Kosova?

Meni je apsolutno jasno da iz rasprave sa Maljkovićem, barem na blogu, niko ne može da izađe kao pobednik. Razlog za to je Maljkovićevo nepokolebljivo uverenje da iz rasprave sa njim, barem na blogu, niko ne može da izađe kao pobednik. Maljković na svaku kritiku ima repliku i, polazeći od pretpostavke da svako ko se ne slaže sa njim nije dovoljno "teorijski potkovan" ili intelektualno dorastao da pronikne u sve "nijanse" analitičke misli njega i njegovih istomišljenika, može raspravu da tera do beskonačnosti, t.j. svoje poslednje replike - u kojoj će ponovo dokazati sebi kako je, avaj, opet bio u pravu. U skladu sa svojim pretpostavkom, on se neće ni potruditi da razume šta je sagovornik hteo da kaže, već svoju prvobitnu tezu razrađuje do besmisla, kontra-argumente zanemaruje i poziva se na izvore sa kojima njegov "protivnik" - kome smisao života nije u blogerskom nadmudrivanju niti u (kvazi)filozofskom mlaćenju prazne slame - nije upoznat i ne želi/nema vremena/volje da se upoznaje.

Zašto se onda upuštati u raspravu sa Maljkovićem? Moja opravdanja su:
- trenutno imam nešto vremena, nauštrb svog prozaičnog posla (ali ne i dragocenog slobodnog vremena, koje radije trošim na život)
- prija mi malo mentalne gimnastike ovakvog tipa, pa makar me optužili za "filozofsko pomodarstvo". Ja ne pretendujem na titulu filozofa, za razliku od Maljkovića - tridesetdvogodišnjeg nesvršenog studenta filozofije sa prosekom 9,10 (divine divinity @ myspace)
- Maljković, što se mene tiče, na ovom blogu neprikosnoveno drži titulu iritaurusa maximusa: toliki stepen arogancije, sujete i potrebe za dokazivanjem i demonstriranjem sopstvenog "intelektualizma" je fascinantan.
- Ono što autor teksta tvrdi nije istina.

Dakle, ako ja i ulazim u raspravu sa pozicije poprilične subjektivnosti spram blogera Maljkovića, to ne bi trebalo da me diskredituje imajući u vidu da i bloger/filozof Maljković u svaku raspravu ulazi sa pozicije apsolutne samozaljubljenosti.

Da se vratim na temu, odnosno Maljkovićevo objašnjenje "šta je pisac hteo da kaže":

"nepodnošljiva bliskost Miloševićevog političkog projekta izgradnje suverene države Srbije i Đinđićevog ranog filozofskog projekta suverenosti pravne države" implicira da po tom pitanju postoje samo nijanse koje se sabiraju u Jedno državne politike, odnosno da niko od navedenih nije izašao iz diskursa srpskog nacionalizma u odnosu na Kosovo.

Ne, ne implicira - zato što je Miloševićevo poimanje države nacionalističko i šovinističko, dok je Đinđićevo građansko. Opet kažem, a autor je taj koji to izvrće i ne razume (ili ne želi da tako razume) - kada Đinđić govori o "suverenosti pravne države", bez obzira što se radi o nacionalnoj državi, njen politički identitet mora da bude građanski. Ne znam kako bi drugačije moglo da se interpretira

Ona mora biti izgrađena na jedinstvenom političkom principu, prema kojem će svi njeni građani, bez obzira na poreklo, klasnu pripadnost ili bilo kakav identitet, biti jednaki pred zakonom - jednaki kao građani, uprkos svim njihovim kulturnim, ekonomskim ili političkim razlikama.

Kad neko razlike između ovako definisane države i one koju je stvorio Milošević naziva "nijansama" - jedino što mogu jeste da posumnjam u njegov intelekt, pamćenje i dobronamernost.

Dušan Maljković
Takođe, ne razumem moralističku notu kojom odiše vaš odgovor -- "neukus i bezobrazluk", "jadno i odvratno". To nissu nikakvi argumenti, to su kvalifikacije, koje kruže oko jedne tačke a to je zabrana, moralna zabrana da se kritikuje Đinđićeva politika, posredstvom upravo moralnog svetonazora oličenog u rečenici "o mrtvima sve najlepše"...
A ko je to uopšte predstavio kao argumente? Argumente je dao sam autor teksta - kvalifikacije su posledica njegove tendenciozne interpretacije Đinđićevih stavova. Kritika nije zabranjena, ali kada je nesuvisla i maliciozna onda zaslužuje i takve kvalifikacije.

Dalje, kada kažem "Druga Srbija", ja ne mislim na deo srpske populacije čiji je Konstantinović "idejni otac", a Đinđić "besprekorna ikona". Takođe, neću da ulazim u Đinđićevo poimanje "savremenog patriotizma" ili kako bi implementacija tog koncepta trebalo da izgleda. U svakom slučaju, Srbija kojoj ja pripadam (nazovi je Treća ili n-ta Srbija) sigurno nije "nacionalistički projekat". Ako baš moram, pre bih je nazvao "anacionalnim/nadnacionalnim projektom". Ako ti je tako lepše, nazovi me izdajnikom.

p.s. ćao, odoh ja na Exit:)
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:40 09.07.2008

Re: Jedno Kosova?

Hvala vam što promovišete moju myspace prezentaciji, kao i što se bavite mojom ličnošću. Vidim da vas nešto krajnje iritira -- možda moj postapsolventski status, možda to što se ne uklapam u vaš malograđanski kalup koji bi da kaže filozof = diplomirani filozof. I možda je zbog toga moja argumentacija slabija? Elem, prepuštam vama da odgovorite na ovo pitanje, ako i da sebi razjasnite zašto se upuštate u diskusiju sa onim kome dodeljujete laskavu titulu iritaurusa maximusa.

Ono što ste vi dužni da objasnite -- pre odlaska na Exit gde ćete me opet sresti na tribini "Ima li života nakon Evrovizije?" -- jeste kako je Đinđićev koncept "građanske države", oslobođen po vama a priori svakog nacionalizma, metastazirao do koncepta Velike Srbije za koji se Đinđić intenzivno zalagao tokom devedesetih, čak crtajući granice nove države sa Karadžićem i Mladićem na Palama (plan ujedinjenja Srbije i RS) i otvoreno agitujući protiv Bosne kao nezavisne države. Kada to ustanovite, uvidećete da postoji veza između građanskog projekta i projekta nacionalne države (jer građansko društvo postoji samo u njenom okviru), te da je uspostavljanje suvereniteta na Kosovu tj. ukidanje autonomije pokrajina dovelo do eskalacije nacionalizma, kao što je nacionalizam bio i njegov uzrok. A to je ono za šta se Đinđić i tada zalagao -- suverenitet Republikama tj. de facto raspad upravo federacije koja je u igru uvela kakav-takav nadnacionalni alias jugoslovenski identitet. Takođe, znajući da je regionalizacija nešto što ide uporedo sa razvojem upravo građanskog društva, ne vidite li u suprotnoj tendenciji upravo nužno stizanje, preko suvereniteta Srbije i ukidanja prava albanskoj manjini, do koncepta Velike Srbije?

Izdajnik? Molim vas, ne laskajte sebi. :)
Sparkle Sparkle 18:32 09.07.2008

Šta više reći o Dušanu Maljkoviću?

Dušan Maljković
kako je Đinđićev koncept "građanske države", oslobođen po vama a priori svakog nacionalizma, metastazirao do koncepta Velike Srbije za koji se Đinđić intenzivno zalagao tokom devedesetih, čak crtajući granice nove države sa Karadžićem i Mladićem na Palama (plan ujedinjenja Srbije i RS) i otvoreno agitujući protiv Bosne kao nezavisne države. Kada to ustanovite, uvidećete da postoji veza između građanskog projekta i projekta nacionalne države (jer građansko društvo postoji samo u njenom okviru), te da je uspostavljanje suvereniteta na Kosovu tj. ukidanje autonomije pokrajina dovelo do eskalacije nacionalizma, kao što je nacionalizam bio i njegov uzrok. A to je ono za šta se Đinđić i tada zalagao -- suverenitet Republikama tj. de facto raspad upravo federacije koja je u igru uvela kakav-takav nadnacionalni alias jugoslovenski identitet

Đinđić se intenzivno zalagao za koncept Velike Srbije tokom devedesetih? Đinđić krojio Mladiću i Karadžiću mape? Maljkoviću, tvoje reči govore o tebi više od bilo kog komentara.

deadbeat deadbeat 18:42 09.07.2008

Re: Jedno Kosova?

eh, umesto da se pakujem, ja ne mogu da odolim zovu iritaurusa maximusa:)
Ono što ste vi dužni da objasnite...

Nisam ja dužan ništa, ali me nešto svrbe ove nijanse. Pošto žurim, možda bi neko drugi bio raspoložen da ti osveži sećanje na njih; u tome nema nikakvih apstrakcija - sve je vrlo banalno i surovo realno. Ono što bi bio zaključak svake ovakve fenomenološke studije jeste da su nijanse u onome o čemu si učio kao o moralnom imperativu. Ja Đinđića ne kujem u zvezde, ali smatram da je u svom "savremenom patriotizmu" umeo da prepozna gde je linija razdvajanja na putu ka "tradicionalnom nacionalizmu", trenutak kada nema opravdanja za stvari koje se rade u ime nacije. Uzrok za metastazu jeste "agresivno-šizofreni nacionalizam" onoga sa kim ga porediš - Đinđićeva pragmatičnost jednostavno mu nije dozvoljavala da se potpuno odrekne koncepta nacije. Ako se zalagao za suverenitet republika, po tebi to implicira ukidanje prava albanskoj manjini??? I ti smatraš da nije jadno, neukusno i uvredljivo uzimati u usta ubijenog čoveka i prozivati ga na ovakav način, da bi se dokazala tvoja teza "svi smo mi pomalo nacionalisti". FUUUUUUUUUUUUUUUJ
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:20 09.07.2008

Re: Šta više reći o Dušanu Maljkoviću?

Đinđić se intenzivno zalagao za koncept Velike Srbije tokom devedesetih? Đinđić krojio Mladiću i Karadžiću mape? Maljkoviću, tvoje reči govore o tebi više od bilo kog komentara.


February 28, 1994 Vreme News Digest Agency No 127

Interview with Zoran Djindjic, leader of the Democratic Party

Eight Hours With Karadzic

by Uros Komlenovic

A delegation of the Democratic Party (DS) spent the night of the NATO ultimatum in Pale. This gave rise to all kinds of comments: they were praised but also criticized for scoring political points in ``a cheap way.'' Zoran Djindjic, the President of the Democratic Party, confirmed in his interview with VREME that the developments in Bosnia influenced him to decide to go to Pale:

``We had agreed in principle even before this to hold the talks with the leaders of the Serb Republic in Bosnia about creating the Democratic Party on this territory. When the ultimatum was issued it seemed to us only natural to go to Pale and express our solidarity with the people in the Bosnian Serb Republic.''

VREME: What was the reaction to your idea on founding the party? What else did you discuss?

DJINDJIC: We agreed not to found the party there until the war is over. We also agreed that the forming of a real political party on the territory of the Serb Republic in Bosnia might be taken as an act of a treacherous competition with the Serb Democratic Party (SDS). There would also be a danger that the members of this organization could get confused, because SDS is more of a combination between the national movement and the state rule than simply a party because of the circumstances. We also discussed their future state system, as well as relations between the political parties in Serbia and the leadership of the Serb Republic in Bosnia. We also wanted to instill a more relaxed attitude in these relations and question the monopoly that the Socialist Party of Serbia (SPS) has over the Serbs in Bosnia which I believe stifles them. On the other hand, if SDS were a classical political party I don't believe it would be close with SPScommunist and socialist ideas do not take root with the people in the Serb Republic in Bosnia. On the other hand, the mention of the Serb Republic in Bosnia causes distrust among some opposition circles in Belgrade. We want to establish fair relations with SDS and lay foundations for our cooperation in the future.

VREME: The head of the Bosnian Serbs, Radovan Karadzic, has so far never failed to give his strong and unconditional support to Slobodan Milosevic ahead of the elections in Serbia, in spite of all attempts of the opposition to ingratiate itself with him. Let's only mention the support of the Democratic Party of Serbia (DSS) when the VanceOwen plan was rejected or Seselj's contribution in breaking down the army rebellion in Banjaluka. Did you have an impression that Pale's attitude towards the political scene in Serbia might change?

DJINDJIC: I think that something is changing. Before the last election there was no explicit support of the leadership of SDS and the Bosnian Serb Republic to the Socialist Party of Serbia. The Serbs from Bosnia have always given their support to Slobodan Milosevic as a presidential candidate but not to his party. The problem is that many opposition parties in Serbia are not perceived to be patriotic. We wanted to challenge this thesis proving that radical demagogy and rough verbalism do not represent a proof of patriotism, that the national interests can be successfully protected with the policy of peace and that a division into those parties which are patriotic and those which are not is not justified. There are no nonpatriotic parties in Serbia. We are different from all political organizations which have visited the Serb Republic in Bosnia so far because of the way we presented ourselves and because of our party mentality. Our hosts (and we talked with Karadzic and some fifteen people in the political and military leadership of this state) told us that no one had enjoyed such a reception as we did. Eighthourlong talks in one day only, mean something.

VREME: It can be heard that a diplomatic action linked to the NATO ultimatum and the withdrawal of Serb artillery from the positions around Sarajevo is actually Milosevic's defeat. Would you agree that politically speaking Karadzic's is becoming independent from Milosevic?

DJINDJIC: I certainly would. This should not be interpreted as Milosevic's defeat, but as a natural process of becoming politically mature. The Serb Republic in Bosnia does not need a tutor. The more Milosevic and the Federal Republic of Yugoslavia influence the Bosnian Serbs, the greater is the pressure of the international community on Serbia. Therefore, if Milosevic and Yugoslavia were to be removed from the current diplomatic positions the number of reasons to pressure the Serbs would be reduced and render the economic blockade senseless. The best thing would be if Milosevic announced he was leaving the Geneva peace talks. This would clearly prove that Yugoslavia is not involved in the conflict in Bosnia and that the Serb Republic in Bosnia can protect its interest.

VREME: You said that you discussed the future system with Radovan Karadzic. Whose system?

DJINDJIC: We agreed that the Serb Republic in Bosnia should join Serbia. An interim solution should be reached, and everything should be done in agreement with the international community, which I believe would have no objections on condition there is peace. We, therefore, discussed the future system of our joint state which should not be burdened with ideological dogmas of the socialist bureaucracy. Our common assessment is that this state has to be a parliamentary democracy. I'd like to stress that we were more moderate than our interlocutors when it comes to the pace of changing the ideology.


VREME: After the talks with Radovan Karadzic you said that the ultimatum is the last attempt of the international community at carving out the map of former Yugoslavia. On the other hand, it seems that the pressure of the international community is mounting, the Sarajevo model may be applied on other towns in Bosnia, the preparations for the action around the Tuzla airport are underway...

DJINDJIC: But, one should say that the latest ultimatum was a failure.

VREME: I would say it was accepted...

DJINDJIC: That's what the papers say. The conditions were fulfilled only partially and clumsily, and the international community showed its lack of confidence and knowledge in defining the terms of withdrawal and in speculating about the next moves. In my opinion the threats to the Serbs should be interpreted as an attempt to create a more favorable atmosphere before the talks in Geneva and make more territorial concessions for the Muslims. This clumsy and diluted way can be applied in other places but without much successthe threat did not make an impression as far as the Serbian people and its army are concerned, quite the contrary. Actually, the Serbs favor the international control since it represents a guarantee that the Muslims, who have three times more people, will not try to seize the entire city. Demilitarization of other towns and peace suit the Serbs. They don't have to fight for the territorythey are on their own land and are even ready to make some concessions. What they need is peace and legalization of their status. Therefore, one could say that the ultimatum, although it at first looked like something the Muslims would welcome, actually represents an autogoal to Alija Izetbegovic.

Sparkle Sparkle 19:28 09.07.2008

Re: Šta više reći o Dušanu Maljkoviću?

Šta ovim dokazuješ? Ono što si napisao - da je Đinđić zagovarao koncept Velike Srbije i crtao mape Karadžiću i Mladiću?

Iz svega prenesenog iz tuđih usta i medija, shvatam tvoj problem Maljkoviću. Ne kontaš stvari. Razumeš ono što si zamislio u svojoj pokvarenoj glavi, i to bolduješ do beskraja, pronalazeći navode i vadeći ih iz konteksta. Dobro, ako ti je tako lakše. I dalje je jadno ovo što radiš.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:36 09.07.2008

Re: Šta više reći o Dušanu Maljkoviću?

Rekao sam da je "crtao" zajedno sa njima, što Đinđić i sam kaže. Ako vi ne vidite da je to stvaranje Velike Srbije odnosno "preskakanje" granica republika unutar SFRJ -- koje su dobile i međunarodno priznanje -- onda ne znam šta da vam kažem.
Sparkle Sparkle 19:46 09.07.2008

Re: Šta više reći o Dušanu Maljkoviću?

Dovoljno sam se gluposti od tebe načitao. Ovo je onaj osećaj kad shvatiš da bespotrebno gubiš vreme koje bi mogao mnogo kvalitetnije da potrošiš. Voditi dijalog sa tobom je greška. To tek sad uviđam. Jadno, da jadnije ne može biti. Mislim da je blog konačno dotakao dno ovim tvojim postom i komentarima.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:53 09.07.2008

Re: Šta više reći o Dušanu Maljkoviću?

Onda je sve u redu. Blog je dotatako dno, znači sada ide samo na bolje! :)

Podsećate me pomalo na one hard core srpske nacionaliste kada im se pomenu slučajevi etničkog čišćenja nad Albancima na Kosovu -- veoma dokumentovani i van svake sumnje izvedeni. I onda počinje bes, neverica, vređanje bez ikakvih argumenata -- jer kakvih može biti? -- i naravno PORICANJE.

Ili uvođenje nekakve fiktivne razlike po modelu DSS -- ima dobrog nacionalizma alias patriotizma, i onog lošeg, alias šovinizma, a ne vidi se da prvi direktno proizvodi drugi. To uviđa R. Konstantinović, ali šta vredi: sledbenici Druge Srbije su od toga odustali i stigli do "pragmatično prihvatljivog nacionalizma".
Ajnur Ibran Ajnur Ibran 11:26 09.07.2008

Ja Vas necu napadati

Medjutim, posto autor nije dostupan, nema smisla da Vas pitam za ono sa cim se ne slazem...
A ima toga...
Bilo kakvo poredjenje Zorana Djindjica sa Milosevicem je u najmanju ruku nesuvislo.
Dovodjenje na istu razinu njihove ideje je krajnje neznalacki, pa i zlonamerno.
Uostalom, gde su bili svi ti pametni ljudi, kad je trebalo biti Zoran Djindjic...
Dakle, autor je tendenciozan covek koji bi relativizovao i omalovazio bilo koga, a kamoli coveka(koji naravno jeste pravio greske,to se podrazumeva, i on je samo covek) u kojem su zli i destruktivni prepoznali opasnost po sebe i svoje bivstvovanje u drustvu po njihovoj meri.
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:09 09.07.2008

Re: Ja Vas necu napadati

Mislim da je autor vrlo precizan i da ne izajednačava Miloševića i Đinđića en general, već u jednom specifičnom domenu, a to je konstrukcija državne politike. Autor takođe navodi citate, precizno interpretira, a zaključak mu se svakako ne može osporiti apstraktnim zameranjem: to je nesuvislo, neznalački i sl. Šta konkretno?

Danas je, izgelda, problem artikulisati upravo suvislu kritiku politike Zorana Đinđića. Za jedne, on je "mafijaški premijer" što je uvreda i insinuacija bez konkretnog sadržaja, a za druge je on lučonoša "građanske Srbije", besprekorni progresivni političar. Obe ove "teze" deluju previše ideološki i mutno, a autor pokušava da se kroz njih probije i ponudi argumentovanu, zasnovanu kritiku, koja je u krajnoj liniji, kritika srpskog nacionalizma uopšte (kroz odnos prema Albancima i Kosovu), koji, setite se, počinje da se u okviru SFRJ temeljno i široko eksplicira upravo tokom osamdesetih.
schneetzla schneetzla 14:50 09.07.2008

Re: Ja Vas necu napadati

problem artikulisati upravo suvislu kritiku politike Zorana Đinđića.


problem je pre u tome sto nema potrebe upucivati bilo kakve kritike nekome prema kome jos uvek niko nema dovoljnu distancu. cemu to? osim sto pokusavas da provociras ljude na blogu tako sto im udaras u svetu kravu...

porediti milosevica i djindjica je zaista uvredljivo po djindjica, nema sta. to je kao kad bi poredio stivena spilberga i ingmara bergmana jer su, eto, obojica snimali filmove.
Filip2412 Filip2412 18:32 10.07.2008

kratka analiza :)

Dusko potpuno promasiujes temu, Zoran je lepo naveo sledece:

DJINDJIC: We agreed that the Serb Republic in Bosnia should join Serbia. An interim solution should be reached, and everything should be done in agreement with the international community,


E vidis, u boldiranom tekstu je jedina bitna razlika izmedju politike Milosevica i svih ostalih susednih republika.
I to je jedino bitno.

Sve ostalo je isprazno filozofiranje na temu svi su poticari isti samo su razlike u nijansama.... zaboga, pa i mala deca to vec znaju. Naravno da su svi politicari manje vise isti; Evrpa jasno stavlja do znanja da ih bas zabole da li ce nam zemlju voditi Dacic ili Tadic samo dok saradjujemo sa EU i krecemo se u pravcu evroatlanskih integracija. Sad da Sloba ozivi i da prihvati SSP i NATO bio bi ekspresno proglasen za najveceg demokratu na balkanu.

Idemo ka globalnom svetu i naravno da ce spoljnu politiku Slovenije krojiti Kondoliza Rajs a ne Zizek i slicni umetnici i zajebanti.
nsarski nsarski 20:22 10.07.2008

Re: kratka analiza :)

Idemo ka globalnom svetu i naravno da ce spoljnu politiku Slovenije krojiti Kondoliza Rajs a ne Zizek i slicni umetnici i zajebanti.

A ja se taman ponadao da idemo ka Platonovom idealu gde ce filosofi voditi glavnu rec
Filip2412 Filip2412 20:44 10.07.2008

Re: kratka analiza :)

:)

nsarski filosofiranje je super, ali uvek se covek treba podsetiti prakticne strane stvari ako je moguce jer realnost i istina su valjda cilj svake ljudkse misli i filozofije. E sad, istina cesto nema nikakve veze sa mislima i recima, pa ni formulama vec predstavlja direktan dozivljaj stvarnosti. Ponekad su misli i reci samo intelektualne bravure bez sadrzaja.

Sad me podsti, na Nicheove misli o zenama koje si negde tamo na drugom blogu citirao sad bas procitah... ili neko drugi ne ti, nije bitno nego dobar je primer ovoga sto htedoh reci: Pre odusevljavanja Nicheovim mislima o zenama treba se pozabaviti njegovim sopstvenim iskustvom sa zenama koje je zanemarljivo koliko ja znam. Naravno, ovde ne mislim na to koliko je knjiga o zenama procitao.

Slicno i ovde, mislim da Dusan previse filozofski gleda na politiku. Politika je cesto prizemna i prosta.
nsarski nsarski 13:12 11.07.2008

Re: kratka analiza :)

Politika je cesto prizemna i prosta.

Pa, i filozofija moze takva da bude. Na primer, Dominique Laporte, francuski filozof i psihoanaliticar, je ceo problem ljudske rase sveo na jedan jedini prost koncept:

Filip2412 Filip2412 14:30 11.07.2008

Re: kratka analiza :)

Dominique Laporte.... zainteresovao si me, zvuci kao moj pogled na svet
sad cu da potrazim knjigu na amazon

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana