Obrazovanje

Karike koje nedostaju

babmilos RSS / 21.05.2017. u 14:07

Gost-autor: Aleksandra Pavićević

Oд тренутка када је теорија еволуције постала призната научна теорија, хришћански свет подељен је у два табора: еволуционистички и креационистички. Било је то време снажног духовног преокрета европске цивилизације који се дешавао на таласу друштвених, политичких и технолошких револуција које су карактерисале овај историјски период. Студија Чарлса Дарвина, О пореклу врста, у којој су прокламовани основни постулати еволуционизма била је посебно шокантна због теорије о анималном пореклу човека. Међутим, колико год да је велики публицитет који је књига добила био повезан са оригиналношћу идеја изнетим у њој, толико се он мора посматрати и у контексту духовне климе тога времена. Семе антиклерикализма и секуларизације засејано још у време рађања протестантизма, дало је богатство плодова оваплоћених у идејама француске буржоаске револуције и просветитељства. Раскид са религијским традицијама и знање засновано на позитивистичким научним принципима од тада постају императиви интелектуалног промишљања света. Тако, идеја да се „опипљивим” научним методама може доћи до знања о постанку света и човека, постаје далеко прихватљивија од неког метафизичког објашњења заснованог на теолошком учењу. Занесеност могућношћу незаустављивог прогреса (јер теорија еволуције се заснивала на принципу праволинијског напретка) свакако је била довољно јака да се превиди да су докази еволуције били готово подједнако претпоставка као и докази креације. Било једно, било друго објашњење еонима удаљене Истине подразумевало је одређени степен вере.

Теорија еволуције односила се првенствено на сферу биоеколошких и физиолошких процеса, али је извршила снажан утицај и на остале научне дисциплине. С једне стране, од тога времена природне науке добијају примат у односу на оне са философском основом, јер почивају на „егзактним” методама. Тиме је започет процес вулгаризације употребне вредности знања, који данас доживљава кулминацију. С друге стране, мање или више посредно, еволуциона теорија довела је до многих заблуда у истраживању друштвених феномена и до злоупотребе науке у политичке и идеолошке сврхе. Тако је, например, она условила „погрешне” закључке о „примитивним” народима, које су пионири антрополошких истраживања сретали током својих експедиција. Означавањем егзотичних друштава као дивљих, нецивилизованих, заосталих и оних која се налазе на нижем сгепену развоја (у односу на европска друштва), антрополози су стварали идеолошко оправдање колонијалних освајања. Догматски еволуционизам посебно је дошао до изражаја у проучавањима и интерпретацијама религије. Еволуционисти су сматрали да је религија заменила магијски начин мишљења који је одликовао најпримитивнија друштва, а њу је у развијеном свету требало да замени наука. Колико је оваква поставка била погрешна, показали су не само многи антрополози и социолози који су стварали током 20. века већ и историјско искуство. Упркос мишљењу већег броја социолога религије да је секуларизација света неповратни процес који подразумева смањивање значаја религије у животу људи и, коначно, њен потпуни нестанак, крајем претходног миленијума дошло је до њене глобалне реактуелизације. У социјалистичким земљама, секуларизациона парадигма била је чак идеолошки темељ научног проучавања религије. Цепање СФРЈ по шавовима конфесионално-етничког припадања показало је сву површност оваквих приступа.

Еволуционистичка теорија је у друштвеним и хуманистичким наукама одавно превазиђена, али у природним није. Овде је она присутна као неупитна истина, иако само питање на које настоји да понуди одговор – питање генезе врста, није више у средишту пажње научника. Истрајност еволуционистичких погледа може се објаснити чињеницом да је време великих, револуционарних, научних теорија иза нас, то јест да од уобличавања теорије о пореклу врста ниједна друга научна теорија није понудила задовољавајућа решења (ово наравно ако зажмуримо пред чињеницом да је и теологија наука). Истина је, међутим да је бивало мање или више аргументованих покушаја ревизије еволуционизма и то да је сам Дарвин признавао да у еволуционистичком наративу недостају неке „карике”. Изнад свега, чињеница је да еволуционистичка и креационистичка схватања нису нужно супротстављена, иако се најчешће тако доживљавају.

Имајући све ово у виду, недавно покренута јавна полемика око тога да ли Дарвинова теорија треба да се проучавау нашим школама, заглавила се на странпутици сензационализма и међусобног омаловажавања тзв. еволуциониста и тзв. креациониста. Потоњима је изгледа промакло то да је огроман утицај који је дарвинизам извршио на развој целокупне науке такав да представља незаобилазни образовни садржај. С друге стране, „еволуционисти” су изгледа заборавили на то да циљ образовања није беспоговорно усвајање различитих садржаја, већ развијање способности критичког мишљења о њима. Хоризонт сазнања мора бити непрестано отворен што, међутим, бива доведено у питање уколико било која научна теорија постане догма. Када се то деси, наука престаје да буде трагање за истином, а постаје, како то пише руски квантни физичар. Виктор Тростњиков, „научна слика света“, која више није нимало научна.

Politika, Kulturni dodatak, 19. maj 2017. godine, strana 09.

* * *

Beleške na marginama:

1. Nema prostora za diskusiju sa relativizatorima Teorije evolucije, pa cilj mojih beleški jeste analiza tehnika kojima se takve opskurne društvene grupe služe. Za početak, čitamo tekst još jednom (što je prva stvar koju relativizatori teorije evolucije ne čine):

a) Oд тренутка када је теорија еволуције постала призната научна теорија, хришћански свет подељен је у два табора: еволуционистички и креационистички.... (i tako dalje, ceo prvi pasus) Ovo je netačno pojednostavljenje istorije htišćanske civilizacije. Prava podela u hrišćanskom svetu započela sa radovima Galileja, koji je u ranim danima protestantizma demonstrirao nedostatnost Aristitelovih koncepata u procesu ljudske istrage sveta na i promovisao naučni metod u ispravnu tehniku čitanja sveta koji nas okružuje. Teorija evolucije je, dakle, neizbežna posledica prodora naučnog metoda u biologiju.

b) идеја да се „опипљивим” научним методама може доћи до знања о постанку света и човека... „Znanje o postanku sveta i čoveka“ nije cilj teorije evolucije. U naslovu Darvinove knjige lepo piše: „O poreklu vrsta“ („putem prirodne selekcije“ ili „Očuvanje favorizovanih rasa u borbi za život“). Nigde ni pomena nekakvom „postanku“. Ovo je stalno mesto svim napadima na teoriju evolucije – konačno, u nesrećnoj peticiji, koja je uzburkala žabokrečinu i pružila početni impuls ludacima raznih vrsta , prva tačka je pobijanje ideje da je „život na našj planeti nastao spontano, per se“ – što nije tema teorije evolucije.

c) Занесеност могућношћу незаустављивог прогреса (јер теорија еволуције се заснивала на принципу праволинијског напретка) свакако је била довољно јака да се превиди да су докази еволуције били готово подједнако претпоставка као и докази креације. Ovde u oči upada reč „gotovo“. Dakle, dokazi evolucije čak i po piscu ovog teksta jesu ipak uverljiviji od dokaza kreacije . Dakle, teorija evolucije jeste bolja od teorije kreacije.

d) Било једно, било друго објашњење еонима удаљене Истине подразумевало је одређени степен вере. Ovde je na stolu stara teza neznalica po kojoj svaki čovek mora da veruje u neki deo nauke, jer nije moguće pročitati sve knjige i znati sve činjenice. Poenta svih ljudskih napora, od Galileja do Taulesa, od Mendeljeja do Feringa, jeste utemeljena u činjenici da imamo svaki razlog da imamo poverenja u svaku ljudsku delatnost koja je uokvirena naučnim metodom. Razmislimo samo! Da li naša bolesna deca ostaju kod kuće, uljuljkana u toplu energiju neupitne molitve? Ne! Šaljemo ih kod bolnicu, jedno živo otelotvorenje naučnog metoda. A teorija evolucije, kao i svaka naučna teorija, posledica je naučnog metoda. Ona predstavlja analizu sakupljenih podataka iz kojih su usledile teorijski principi, a iz kojih su sledila predviđanja – što je upravo ona stvar koja najjsnažnije razlikuje nauku i religiju: svako predviđanje religije je netačno. Što se tiče nauke, setite se avgusta 1999. godine.

e) процес вулгаризације употребне вредности знања. Ovo je tragikomično. Današnje vreme je zatrovano podizanjem upotrebne vrednosti NEZNANJA, monetizovanjem koncepta prirodnog čoveka koji ne zna ništa (ali ipak može sve) i koji je uvek u pravu u svom malom mikrokosmosu blogova i društvenih mreža, dok ga savremeni marketinški gurui cede do krajnjih granica. Ceo ovaj tekst značajno pomaže ovom procesu povećavanju količine neznanja i zbunjivanja.

f) она условила „погрешне” закључке о „примитивним” народима, које су пионири антрополошких истраживања сретали током својих експедиција. Nijedna ljudska ideja ne može biti kriva zbog eventualnih pogrešnih zlonamernih tumačenja. U tome i jeste poenta insistiranja naučnog metoda na zapisivanju: Darvin je mislio ono što je napisao u knjizi. Da li tamo piše da su ljudi koji žive u šumama Amazona „primitivni“? Ne. Zato cela ova argumentacija u sebi nosu potajnu pretnju: „Pazi šta misliš!“ (A usput, čemu navodnici oko reči „pogrešne“?)

g) Упркос мишљењу већег броја социолога религије да је секуларизација света неповратни процес који подразумева смањивање значаја религије у животу људи и, коначно, њен потпуни нестанак, крајем претходног миленијума дошло је до њене глобалне реактуелизације. Ako je ovo tačno – pa neka bude tako, ko će sada da kopa egzaktne podatke – teško da je sekularizacija sveta dovela do reaktuelizacije religije. Pre bih rekao da svetske demokratije prepoznaju religiju i neznanje kao tehniku za jednostavnije upravljanje ljudima i veću zaradu sve ozbiljnije manjine , što je deo procesa opisanog pod e).

h) Цепање СФРЈ по шавовима конфесионално-етничког припадања показало је сву површност оваквих приступа. Teorija evolucije je kriva za raspad SFRJ? Svaka čast.

i) Овде је она присутна као неупитна истина, иако само питање на које настоји да понуди одговор – питање генезе врста, није више у средишту пажње научника. Autorki nasrdačnije želim da joj nikada ne zatrebaju novi antibiotici.

j) Истрајност еволуционистичких погледа може се објаснити чињеницом да је време великих, револуционарних, научних теорија иза нас, то јест да од уобличавања теорије о пореклу врста ниједна друга научна теорија није понудила задовољавајућа решења. Teorija evolucije je uobličena Darvinovom knjigom iz 1856. godine. Preko stotinu godina kasnije ispostavilo se da postoji nekakva DNK, čime su postavljene osnove za genetiku. Samo ovo je revolucija par excellence, koja je potpuno bacila u očaj milione živih, postojećih profesora biologije. Stamota je i pomisliti da je ljudsko znanje zaglavljeno u kamenu. Konačno, naučni metod jednu stvar nikako ne ograničava, a to ljudska sujeta. Svako želi svoju teoriju.

k) (ово наравно ако зажмуримо пред чињеницом да је и теологија наука) Teologija započinje usvajanjem postojanja izvanrednog bića. Zato teologija nije delatnost zasnovana na naučnom metodu.. Shodno ovome, teologija ne može biti nauka. Tačka.

l) чињеница је да еволуционистичка и креационистичка схватања нису нужно супротстављена, иако се најчешће тако доживљавају. Ovo je dosadna, gnusna laž. Evolucija i kreacionizam su logički razdvojeni zidom različitih metoda: jedno sledi iz naučnog metoda, a drugo iz čitanja Biblije. Nije moguće da postoje suprotstavljeniji koncepti.

m) „еволуционисти” су изгледа заборавили на то да циљ образовања није беспоговорно усвајање различитих садржаја, већ развијање способности критичког мишљења о њима. Poenta obrazovanja je upoznavanje sa svim posledicama naučnog metoda. Što smo neobrazovaniji, to smo dostupniji raznim kreacionizmima svih boja. Pošto naučni metod još uvek nije ponudio ništa bolje od teorije evolucije, naša je obaveza da ljude obrazujemo da se sav živi svet na planeti Zemlji razvija u okviru svoje vrste i svoje ekološke niše upravo u skladu sa fundamentalnim principima borbe za opstanak definisanim teorijom evolucije.

2. Šta je cilj objavljivanja ovakvih tekstova? Zbog čega je urednik Politiking dodatka pustio u štampu jedan ovakav, tužan uradak? Zato što je zlonameran. Jer, motiva mogu biti dva: ili je u pitanju mogućnost suprotstavljanja gledišta, ili je u pitanju još jedan zlonamerni napad na osnove obrazovnog sistema – već sada prilično urušenog. Vidimo da suprotstavljanje gledišta nema smisla, jer druge naučne teorije o razvolu vrsta nema, a akternativa nije zasnovana na naučnom metodu, već na pisanju jedne knjige. Da li je moguće da ovo urednik Politikinog dodatka ne zna? Nije moguće, svi mi ovo znamo. Dakle, urednik Politikinog dodatka je zlonamerna osoba. QED.

3. I čemu onda sve ovo? Čemu cela kampanja? Ideja je veća izrečena: cilj je rad na bezobrazovanju društva. Beozbrazovano će društvo uvek glasati za Vođu. Bezobrazovano društvo će pristati da bude kolonija u kojoj ne važe građevinski zakoni i ne postoje katastri. U bezobrazovanom društvu ne postoje dobre prakse. U beozbrazovanom društvu Nebojša Krstić ima reč. U to ime, laku noć.Komentari (160)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

looping looping 14:54 21.05.2017

1

Teorija evolucije

- Kad mnogo vežbaš pa postaneš jak.
- Kad si grbav pa se uspraviš da bereš jabuke pa više nisi grbav.
- Kad puno plivaš pa ti izađu peraja.
- Kad puno skačeš pa ti rastu krila.
...itd.

Akcenat je na puno.
Puno može biti nekoliko miliona godina. Pa i nekoliko milijardi, zašto da ne?


PS
Potpuno je nebitno da li postoji bog.
Teorija Evolucije je smešna. Nekako neozbiljna.
deset_slukom deset_slukom 15:33 21.05.2017

Re: 1

I meni je Ajnštajn smešan. Kakav bi bio tek da sam ga čit'o...
zemljanin zemljanin 19:10 21.05.2017

Re: 1

Teorija Evolucije je smešna. Nekako neozbiljna.Evolucija za smrtnike I ostale
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:33 21.05.2017

Re: 1

Pa i nekoliko milijardi,

Mnogo je to. Vasiona je stara negde oko 14 milijardi godina, a Zemlja oko 4 i po. Zivot na Zemlji, naravno, i kraće.
looping looping 07:19 22.05.2017

Re: 1

marco_de.manccini
Pa i nekoliko milijardi,

Mnogo je to. Vasiona je stara negde oko 14 milijardi godina, a Zemlja oko 4 i po. Zivot na Zemlji, naravno, i kraće.

Starost zemlje i vasione naučnici stalno menjaju. Uvećavaju.

Uzgred, starost vasione? Kako to naučno zvuči.

Problem u nauci je što kada ne postoji odgovor na neko pitanje nauka ga pretpostavlja. Mislim nije problem u nauci već u ljudima koji se bave naukom i pretpostavljaju - tj. daju teorije.
anonymous anonymous 07:30 22.05.2017

Re: 1

Mislim nije problem u nauci već u ljudima koji se bave naukom i pretpostavljaju - tj. daju teorije..... u skladu sa svojim političkim svetonazorom , a zatim sledi primena takve teorije/politike...


looping looping 07:40 22.05.2017

Re: 1

marco_de.manccini
Pa i nekoliko milijardi,

Mnogo je to. Vasiona je stara negde oko 14 milijardi godina, a Zemlja oko 4 i po. Zivot na Zemlji, naravno, i kraće.

Ako je nedovoljno 14 milijardi doda se još 5. A ako to nije dovoljno doda se još 20.
I tako u nedogled.
looping looping 07:42 22.05.2017

Re: 1

deset_slukom
I meni je Ajnštajn smešan. Kakav bi bio tek da sam ga čit'o...

Probaj. Smeh je lekovit.
gedza.73 gedza.73 07:52 22.05.2017

Re: 1

Problem u nauci je što kada ne postoji odgovor na neko pitanje nauka ga pretpostavlja. Mislim nije problem u nauci već u ljudima koji se bave naukom i pretpostavljaju - tj. daju teorije.

Nije to problem.
'pretpostavka' čak i pogrešna širi prostor oko tebe. Ako jednom skreneš pogrešno s puta u neki sokak teško da ćeš ponovo da se zajebeš.
Možda u sokaku spasiš život detetu koje je palo s bicikle. A ono sutra izmisli vorp.Po meni je najveći porblem kad se ukalupiš i tvrdoglavo zacementiraš u jedan svet uporno pobijajući sve drugo van njega.
looping looping 08:11 22.05.2017

Re: 1

Po meni je najveći porblem kad se ukalupiš i tvrdoglavo zacementiraš u jedan svet uporno pobijajući sve drugo van njega.

To je tačno.

Teorije služe da bi se ispitivale.
Osim ako ne naprave Zakon Evolucije. Tj. ako je neko ne "dokaže".
gedza.73 gedza.73 08:28 22.05.2017

Re: 1

Teorije služe da bi se ispitivale.

Bilo je pisanja na temu naučnih metoda, ustrojenih pravila... Meni, kao laiku i totalnom duduku, se čini da je to najsličnije ćatama i arhivatorima. Hiljade njih prepisuje, numeriše, docrta ili ukrasi sa ponekom vinjetom...
Sve do pojave jednog sa, što kaže Princi, leap of faith koji nauku prebaci na stepenik više. Bez te 'iskrice' i on bi bio samo jedan od 'hiljadu'.

Teroja evolucije treba da se izučava u školi. Možda će jednog dana neko pametno dete da preispita teoriju i pronađe pravo rešenje pa ćemo svi da ispadnemo smešni, kao oni onomad koji su tvrdili da je najbolje izvaditi pola mozga čoveku koji čuje glasove u glavi, ali za sada je ta teorija prihvaćena kao važeća. U nauci.
i na naučnicima je da je potvrde ili opovrgnu.

anonymous anonymous 15:19 21.05.2017

Koji će ...

...pičvajz sada da nastane .....
Usput

Ko je autor teksta, a ko beleške ?

Jedna ista ličnost -ili dve ?
princi princi 16:10 21.05.2017

Ideja evolucije je starija

od Darvina, i daleko od toga da je ograničena samo na hrišćanski svet. Štaviše, sama ideja evolucije je praktično započela sa Aristotelom, a u životu je održao islamski filozof Averoiz, aka i kao Ibn Rušd (živeo u 12. veku u Španiji). Klasifikacija živih bića koju je sproveo Aristotel (i koja je ujedno verovatno njegov najveći doprinos "ljudskoj misli" ) jasno govori da je već on bio svestan sveopšte povezanosti živog sveta. Tako da, u izvesnom smislu, potezanje pitanja evolucije nije odustajanje od Darvina, nego odustajanje od nekakvog racionalnog poimanja sveta, osnovnih tekovina ljudske civilizacije, ne samo hrišćanske.
eloy eloy 19:10 21.05.2017

Re: princi Ideja evolucije je starija


potezanje pitanja evolucije


1:28
2:05

babmilos babmilos 20:03 21.05.2017

Re: Ideja evolucije je starija

Mi poznajemo dva načina spoznaje: filozofiju i naučni metod. Aristotelov pogled na svet je bio filozofski i neslavno je propao onog dana kada je napravljen teleskop. Stoga su Aristotelove ideje koje mi danas možemo da razumemo kao evolutivne manje relevantne za evoluciju nego što su za diskretnu sliku sveta važni Demokritovi eksperimenti sa klepsidrom.
gedza.73 gedza.73 20:48 21.05.2017

Re: Ideja evolucije je starija

Mi poznajemo dva načina spoznaje: filozofiju i naučni metod.

Naučni metod je od sušenja mesa kako bi se pregurala zima doveo do frižidera kako bi se meso sačuvalo leti.
ergo prehrambena industrija je evoluirala.

A filozofija ti pokazuje kako uvek imaš nekog ko će silom da ti otme meso. Iz frižidera u stanu ili sa motke u pećini nebitno.


циљ образовања није беспоговорно усвајање различитих садржаја, већ развијање способности критичког мишљења о њима. Poenta obrazovanja je upoznavanje sa svim posledicama naučnog metoda. Što smo neobrazovaniji, to smo dostupniji raznim kreacionizmima svih boja.

'fala Bogu pa ovo u stvarnosti ne funkcioniše jer bi se svetska ekonomija davno raspala.

Kako objasniti da ljudi daju ogromne sume novca na predmet ne zbog njegove upotrebne vrednosti već zbog tinivini etikete na njemu sa trenutno aktuelnim logom ili robnom markom.

Da li obrazovaniji upadaju u kreacionističke modne zamke svih boja manje od obrazovanih?

Mis'im nemam ja ništa protiv protežiranja naučne metodologije. uturiš u komjuter željenu visinu, težinu, boju očiju, hobije on ti u 3d odštampa idealnu ženu.
Naučno radi a filozofski se stalno kvari.

ne ide jedno bez drugog. osim toga da nije bilo Aristotela ili nkog drugog da zeva u zvezde kasnili bi danas bar jedno sto godina do rođenja drugog Aristotela.

Plutarh je zapisao izreku jednog svog savremenika koji, po sećanju, kaže
Kad bi ljudima na licu brige pisale, onima kojima zavidimo mi bi ih sažaljevali.

I pročitam pre neki dan objašnjenje kačenja fotografija na FB sa luksuznih letovanja, restorana... nešto slično izjavi Plutarhovog pajtosa.
princi princi 20:57 21.05.2017

Re: Ideja evolucije je starija

Aristotelov pogled na svet je bio filozofski i neslavno je propao onog dana kada je napravljen teleskop. Stoga su Aristotelove ideje koje mi danas možemo da razumemo kao evolutivne manje relevantne za evoluciju nego što su za diskretnu sliku sveta važni Demokritovi eksperimenti sa klepsidrom.

Aristotelove ideje nisu bila zasnivane na ne znam kakvoj filozofiji, već na empiriji, tj rezultatima njegove klasifikacije živog i neživog sveta. Pored toga, on je prvi počeo sa embrionološkim proučavanjem kokošaka, vrlo je čovek, zapravo, bio vrlo praktičan, empirijski i eksperimentalno orijentisan. Deluje mi da je bio mnogo praktičniji od mnogih ćurana koji se danas odevaju "cloutom" Nauke i Naučnika. Veliki organizator znanja, pre svega, tek potom filozof. Što se tiče spoznaja, uvek je za nove teorije neophodan leap of faith, iskra intuicije koja objašnjava, ne dolazi to iz dedukcije.
docsumann docsumann 23:11 21.05.2017

Re: Ideja evolucije je starija

Štaviše, sama ideja evolucije je praktično započela sa Aristotelom,


sa Empedoklom.

provjeri bilješke

Aristotel je prvi uspostavio gradaciju organizama po složenosti, odnosno princip razvitka od prostijih ka složenim organizmima, ali prvi mehanizam (način) odvijanja evolucije iznio je Empedokle.

Empedokle je naravno bio pitagorejac, kao uostalom i Aristarh koji je 2 milenijuma prije Kopernika tvrdio da se Zemlja okreće oko Sunca.
zemljanin zemljanin 23:49 21.05.2017

Re: Ideja evolucije je starija

nije Darvin utemeljio evoluciju već prirodnu selekciju ... tako da jeste tačno da ideja evolucije ima svoju istoriju ali to nema sa Darvinovim delom i metodom ... već tada su mnogi mogli da osporavaju filozofske postulate ali u prisutnosti Laplasa ili ćutiš ili imaš znanje za debatu
tasadebeli tasadebeli 18:10 21.05.2017

Што ти је еволуција!

Таман хтедох да пишем коментар о "безобразованом друштву" и безобразним појединцима у њему, кад видим да се на крају текста, на самом врху еволуционе лествице, помиње и Небојша Крстић.

И намах одустадох од свега...


П.С. - Успут.

Једно питање.

Када ми дете у школи каже да не верује у тврдње које чује о теорији еволуције у школи, шта ја да радим?

Да му залепим кеца? Утемељим бандеру? Фасујем абера за крај године?
niccolo niccolo 18:24 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

Када ми дете у школи каже да не верује у тврдње које чује о теорији еволуције у школи, шта ја да радим?

Ako je teorija deo nastavnog programa, daćeš mu ocenu prema tome kako ju je naučio, bez obzira u šta veruje ili ne veruje.
babmilos babmilos 18:30 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

Škola nema mišljenje o verovanju već o znanju. Ako neko nešto ne zna, iz toga nečeg zarađuje keca. Na kraju godine sve zarađene ocene se saberu, podele, na to se doda profesorovo mišljenje o svemu i, ćiribu-ćiriba, eto petice.
eloy eloy 19:01 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

Када ми дете у школи каже да не верује у тврдње које чује о теорији еволуције у школи, шта ја да радим?


Samo ga BANUJ. sasvim je dovoljno

Jukie Jukie 19:41 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

tasadebeli

Када ми дете у школи каже да не верује у тврдње које чује о теорији еволуције у школи, шта ја да радим?

Prvo pitaš da ponovi KOJE je to tvrdnje čuo/la u školi. To može da bude bilo šta.
Onda ako je pogrešno razumeo/la, objasniš. Ako je pravilno razumeo/la a i dalje se buni, proveriš da li ima ugraviranog kita na ruci i ako ima pošalješ ga/je kod školske pepsi službe, ako nema onda slegneš ramenima i odcupkaš niz školski hodnik kao inspektor Radišatasadebeli tasadebeli 20:13 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

niccolo

Ako je teorija deo nastavnog programa, daćeš mu ocenu prema tome kako ju je naučio, bez obzira u šta veruje ili ne veruje.Што ти је правник.нема ту дрнде-мрнде, слободна и критичка мисао, демократија, људска права,... Прво закон, па све остало.


babmilos

Škola nema mišljenje o verovanju već o znanju. Ako neko nešto ne zna, iz toga nečeg zarađuje keca. Na kraju godine sve zarađene ocene se saberu, podele, na to se doda profesorovo mišljenje o svemu i, ćiribu-ćiriba, eto petice.Што ти је родитељ. Дете је увек у праву!


Једино ми у овом решењу мрси конце ово:

profesorovo mišljenje o svemueloy

Samo ga BANUJ. sasvim je dovoljnoИ то шамаром!

Што ти је педагог старог кова. Макаренкова Педагошка поема на српски начин.


Мислим да ми ипак у свему томе највише одговара ово Јукијево решење:

Jukie

odcupkaš niz školski hodnik kao inspektor Radiša


Што иначе чиним и када је у питању ова најновија јавна расправа о Дарвиновој теорији у српском образовању.


Хвала вам свима на одговорима.zemljanin zemljanin 21:14 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

Једно питање.

Када ми дете у школи каже да не верује у тврдње које чује о теорији еволуције у школи, шта ја да радим?

Да му залепим кеца? Утемељим бандеру? Фасујем абера за крај године?

Isti postupak kao I kad ti dete u školi kaže da ne veruje da se predmet zove "srpski", već srbski ili ako je baš "načitano" neka modifikacija sanskrita ...

što bo rekli, ćista provokacija
niccolo niccolo 21:58 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

нема ту дрнде-мрнде, слободна и критичка мисао, демократија, људска права

Sereš ko foka u pubertetu Debeli...
tasadebeli tasadebeli 22:31 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

zemljanin

Isti postupak kao I kad ti dete u školi kaže da ne veruje da se predmet zove "srpski", već srbski ili ako je baš "načitano" neka modifikacija sanskrita ...Ма добро то, али мене буни што ово Дарвиново сви (и деца и професори) зову теорија.

СрБски у срПски је гласовна промена која спада у граматичка (и правописна) ПРАВИЛА, и то нико не зове ТЕОРИЈОМ.

Хоћу рећи, кад ми неки окати радозналко напише срБски, ја кажем:"Аха!!! Ухватио сам те у неделу!!! Ево ти кец, не знаш једначење суглсника по звучности!"

А када ми неки малац каже да не верује у причу наставнице биологије о чика Дарвину, ја просто не знам шта да му кажем. Његово право је да верује или да не верује.

Када му ја кажем да треба да верује у то што му наставноца биологије прича, нађе се увек неки бистрооки да ми онда каже:"А зашто да верује ако је то само једна од теорија о развоју врста на Земљи? Вероучитељ нам је испричао нешто другачију причу... У коју сад ми сада треба да верујемо?"

Цврц!!! Ћорсокак.

Онда ја сасвим демократски, поштујући људска права тог малог бистрооког безобразника обично кажем:"Доста! Прекини да запиткујеш или ћу сад да те питам једначење сугласника по звучности, па ћу да ти залепим кеца из српског!"

(Ово је врло ефикасна педагошка метода... Страх увек пали. Чак и код тих клинаца који тек уче шта је то страх.)


П.С. - Боже, боже...

Šta li rade oni naši u Zooloskom vrtu?
Možda misle kako smo mi uspeli u životu, a kako su oni ostali tamo gde su i bili.


Е, брате Земљанине... Само за твоје уши.

У мојој зборници у школи такође се ових дана дигла велика прашина око овог питања, исто као и у медијима.

Сви наставници данима већ расправљају о томе.

Ја углавном ћутим, нисам баш нешто заинтересован, а и досадно ми је, брате, да свако мало причамо о истим стварима где једни заступају коку, а други јаје к'о да немамо нека преча посла.

И једаред тако наставница биологије више није могла да издржи да неко седи ту поред њих и ћути све време док они заузимају бусије и машу барјацима около, па ме питала шта ја мислим.

А ја, већ 'ваки мирољубив каквог ме бог (пардон, Дарвин) дао, покушао да помирим зараћене стране у зборници да не би кренули да ударају један другог глобусом у главу к'о они Нушићеви наставници из Аутобиографије.

И ја им онда рекао, цитирам:

"Ја се, браћо и сестре, молим у цркви Артура Кларка и некако све верујем да смо ми сви били мајмуни, али да су онда дошли неки ванземаљци и неком специјалном методом нам улили ово што имамо у главама, најпре моћ логичког закључивања, а онда и стварања симбола, за разлику од тих наших рођака које су тада прескочили, па ето они и дан-данас висе на гранама и мајмунишу се, а ми ево седимо у школској зборници и пијемо кафу.

Тако да ја у ствари, браћо и сестре, дубоко верујем да смо ми некако физички потомци тих Дарвинових мајмуна, али смо зато духовни потомци ванземаљаца..."

Не заврших свој писмејкер говор јер ме ту наставница биологије прекиде страшним урликом као из џунгле:"Јесте!!! То само у цртаном филму!!!"

Па потегну онај глобус, али на сву срећу промашила ме, то јест ја се хитро измакох, пролете Земља поред мене (ствар искуства стеченог у много таквих ситуација током година проведемних у школским зборницама и у животу уопште) и паде на под, па пуче по средини.

И тада сам решио да је за мене у таквом распукнутом свету на распукнутој планети најбоља позиција инспектора Радише (хвала Јуки!), те отцупках низ ходник да деци која ме чекају у учионици опет, по хиљадити пут на њихов захтев, рецитујем Санта Марија дела Салуте.


Nema života na Mesecu, nema na Marsu. Onolika Venera, pa i na njoj pustoš. A na Voždovcu kukuriče petao, pozno jesenje cveće otvorilo oči, probuđena deca plaču, neko se negde zakašljao... Kad biste pričali nekom u vasioni, ne bi vam verovao: na Voždovcu ima života, lepog, malog, skromnog, ali pravog.
tasadebeli tasadebeli 22:34 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

niccolo
нема ту дрнде-мрнде, слободна и критичка мисао, демократија, људска права

Sereš ko foka u pubertetu Debeli...

Климаксу, бре!

Кам' лепе среће да је пубертет!

Макар тада ове будале по медијима и успевале да ме због због неискуства навуку на овакве дебилне јавне полемике које служе за скретање пажње јавности са правих проблема које имамо.
zemljanin zemljanin 23:14 21.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

Када му ја кажем да треба да верује у то што му наставноца биологије прича, нађе се увек неки бистрооки да ми онда каже:"А зашто да верује ако је то само једна од теорија о развоју врста на Земљи? Вероучитељ нам је испричао нешто другачију причу... У коју сад ми сада треба да верујемо?"

Цврц!!! Ћорсокак.

nije tvoje kao predavaču da promovišeš ili tolerišeš terminologiju verovanja u obrazovanju već da koriguješ takve modele ponašanja ... možeš malca uputiti na konsultacije na biologoji ili naučne reference na kojma može unaprediti svoje znanje ... nije škola mesto verovanja već mesto usvajanje civilizacijskih dostignuća ... podsticanje kritičkog razmišljanja jeste impretiv obrazovanja ... subjektivno pravo da se veruje u sebi sadrži i preambulu da ga nije potrebno ni obrazlagati ni dokazivati ... ne treba to mešati sa znanjem i obrazovanjem ... to je nešto što obrazovni sistem mora pojasniti deci ... pravo da veruje nije isto što i pravo da osporava bez dokaza i adekvatnog znanja ...
eloy eloy 00:40 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

Сви наставници данима већ расправљају о томе.


Šta kaže nastavnik fizičkog živ nisam ?
tasadebeli tasadebeli 00:54 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

eloy
Сви наставници данима већ расправљају о томе.


Šta kaže nastavnik fizičkog živ nisam ?


Пала му вилица, брате, не верујем да је разумео даље од треће реченице око чега се ови свађају.

Али је зато после енглескињу он одвео на кафу преко пута школе...
eloy eloy 01:47 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

Али је зато после енглескињу он одвео на кафу преко пута школе.


I ne znamo kako se kafa završila ali je profa fizičkog ispao najpametniji hahahahuhuhuhuhhehehehe........

Jukie Jukie 02:55 22.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

tasadebeli

Ма добро то, али мене буни што ово Дарвиново сви (и деца и професори) зову теорија.

СрБски у срПски је гласовна промена која спада у граматичка (и правописна) ПРАВИЛА, и то нико не зове ТЕОРИЈОМ.

Хоћу рећи, кад ми неки окати радозналко напише срБски, ја кажем:"Аха!!! Ухватио сам те у неделу!!! Ево ти кец, не знаш једначење суглсника по звучности!"

А када ми неки малац каже да не верује у причу наставнице биологије о чика Дарвину, ја просто не знам шта да му кажем. Његово право је да верује или да не верује.

Када му ја кажем да треба да верује у то што му наставноца биологије прича, нађе се увек неки бистрооки да ми онда каже:"А зашто да верује ако је то само једна од теорија о развоју врста на Земљи? Вероучитељ нам је испричао нешто другачију причу... У коју сад ми сада треба да верујемо?"


Ovo Darvinovo svi zovu teorija zato što je to naučna teorija.
Odnosno Čarls je napisao par eseja (blogova u obliku knjige) i drugi ljudi su o tome diskutovali i uobličili jedan kao udžbenik gde se to objašnjava tako da i čarobnjaci mogu da razumeju a ne samo pesnici. I mali Voles je smislio nešto vrlo slično, pa su to isto pomešali u tu teoriju.

Onda su ljudi živeli i razmišljali i zajedno sa njima i teorija evolucije je dalje evoluirala i vremenom došla do onoga što je sada.

I danas nastavnici treba deci da predaju modernu teoriju evolucije, a priču o Čarlsu treba da predaju u okviru one lekcije koja se zove "Život i delo Čarlsa Darvina" i tu se pričaju one zanimljive stvari tipa "Vuk je imao brkove i drvenu nogu" a u ovom slučaju "Čarls je bio popustljiv i nije voleo da se svađa, ali kad bi se našao sam išao bi u lov jer mu je to bila jača strana, i nije mu dobro išlo u školi jer nije voleo da hvata beleške, ali jednog dana krene brod Bigl na put oko sveta (a bigl je pas kao Snupi, i brod su tako nazvali zato što istražuje i njuška okolo po svetu) i kapetan kaže "Ovde je takav smor da ću da padnem u depresiju i ubijem se kao moj prethodnik, dajte mi nekoga da po ceo dan priča sa mnom, ali nemojte nekoga sa kim ću da se svađam, i mora da sakuplja biljke i životinje pa kad se vratimo kući postavićemo ih u muzej da svet gleda" i oni kažu "mladi Čarls (master Čarls) je odličan za to, ni sa kim se ne svađa i baš voli da lovi životinje a nama ovde niškoristi jer ne uči nego samo nešto zeva okolo i mašta" i tako Čarls ode na put oko sveta brodom Bigl i u Južnoj Americi nađe stvarno mnogo fosila nekih sisara kojih danas uopšte nema i nisu baš mnogo slični i srodni ni nosorozima ni slonovima, i kada je naišla lisica i gledala kako iskopavaju fosile Čarls je tresne arheološkim čekićem po glavi i ubije, i posle odu na arhipelag Galapagos, a arhipelag je nekoliko ostrva zajedno u sred okeana a Galapagos znači velika kornjača jer je tamo bilo baš mnogo džinovskih kornjača, i Čarls je išao da sakuplja biljke i jahao je na jednoj velikoj kornjači i ulovio je razne ptice ali nije zapisao gde je koju našao, i posle kad se vratio otišli su u muzej i odneli su im fosile sisara iz Južne Amerike kojih danas uopšte nema i nisu baš mnogo slični i srodni ni nosorozima ni slonovima, i biljke iz herbarijuma i mrtvu lisicu i mnogo ptica koje nisu imale etiketu sa kog su ostrva pa su rekli "šašavi Čarlse šta sad da radimo sa ovim nepotpunim podacima" i onda se vratio u svoje selo i išao u školu za veroučitelje i proučavao lopare a to su sedentarni rakovi koji izgledaju kao školjke sa nogicama i zalepljeni su za stenu, i njih je kako treba izučio i napisao knjigu o njima, i usput je gajio lovačke pse i golubove, i jednom mu umre ćerka koja je već bila školski uzrast i tu se on duboko ucveli i nije mu bilo ni do čega, ali su ga svi tešili i podržavali i čak su išli umesto njega da se svađaju sa drugima kada je jednom objavio svoje eseje o teoriji evolucije (samo on nije koristio reč evolucija) pošto on nije umeo dobro da se svađa, i pošto je bio bolešljiv a tada nije bilo lekova jer ljudi nisu znali za genetiku mikroorganizama i nisu umeli da naprave lekove kao danas on jednog dana umre i sahrane ga u opatiji"

i to je priča o Čarlsu Darvinu i nema šta neko dete da kaže da veruje ili ne veruje u gore navedeno kad to piše u istorijskim knjigama i nije to nastavnica biologije izmislila
tasadebeli tasadebeli 06:12 22.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

Jukie

Ovo Darvinovo svi zovu teorija zato što je to naučna teorija.
Odnosno Čarls je napisao par eseja (blogova u obliku knjige) i drugi ljudi su o tome diskutovali i uobličili jedan kao udžbenik gde se to objašnjava tako da i čarobnjaci mogu da razumeju a ne samo pesnici. I mali Voles je smislio nešto vrlo slično, pa su to isto pomešali u tu teoriju.

Onda su ljudi živeli i razmišljali i zajedno sa njima i teorija evolucije je dalje evoluirala i vremenom došla do onoga što je sada.

I danas nastavnici treba deci da predaju modernu teoriju evolucije, a priču o Čarlsu treba da predaju u okviru one lekcije koja se zove "Život i delo Čarlsa Darvina"

i to je priča o Čarlsu Darvinu i nema šta neko dete da kaže da veruje ili ne veruje u gore navedeno kad to piše u istorijskim knjigama i nije to nastavnica biologije izmislilaНаравно, Јуки, и Земљанин је то раздвојио:

zemljanin

nije Darvin utemeljio evoluciju već prirodnu selekciju ... tako da jeste tačno da ideja evolucije ima svoju istoriju ali to nema sa Darvinovim delom i metodom ...И ја сам то у својој глави такође одавно себи објаснио.

Али не брине мене то. То ми је јасно

Мени није јасно и брине ме што твоја фах колегиница и моја колегиница из школе, наставница биологије, и још многи по школама једну ТЕОРИЈУ представљају деци као КОНАЧНУ ИСТИНУ у којој нема више места за даља истраживања и тражење ИСТИНЕ. То јест, деци се у школама једна теорија предаје као неопозива и коначна истина без могућности мењања било чега.

А то се онда, Јуки, зове ДОГМА.

Иста онаква какве су и црквене догме.

Или као да је ту теорију еволуције прописао Централни комитет Савеза комуниста Југославије као свој документ, па чик да се усуди неко да ту нешто даље ИСПИТУЈЕ.А шта је то ТЕОРИЈА у науци, мој Јуки?Оно основно - Википедија:


Теорија, у филозофији, представља апстрактно, уопштено знање о неком проблему које је резултат трагања за истином. У емпиријским наукама, систем међусобно повезаних и усклађених тврдњи који настаје сажимањем и генерализацијом низова парцијалних емпиријских налаза, као и смисаоном интеграцијом већег броја проверених чињеница, хипотеза и закона који се односе на једну област стварности.Малкице са "Ајнштајна за почетнике":

Šta je to naučna teorija?

Naučna teorija je samo jedan model. Ona je skup pravila koja povezuju kvantitet i kvaliitet objekata iz modela sa posmatranjima koja se vrše u realnom svetu, pa prema tome ako naš model predvidi da će se nešto dogoditi, ona možemo biti prilično sigurni da će se to stvarno dogoditi (naravno, ako je model tačan).

Ovakav model, odnosno teorija, tj. zakon, postoji samo u mislima naučnika i nigde drugo. "Njutnovi zakoni" nisu zapisani u nekom univerzalnom priručniku, i ne postoji policija koja bi "jurila" one koji ne bi poštovali ove zakone.

Svaka teorija je na svom početku neka mala ideja proistekla iz nekih zaključaka koje na izgled odgovaraju pravom stanju stvari u prirodi, ali ona nije dovoljno proverena niti je o njoj "razmišljao" dovoljan broj ljudi, ili jednostavno nije poznato kako ona može da se proveri u stvarnom svetu.

Ako izvesno vreme teorija ne bude "oborena" eksperimentalnim dokazima, sve više i više naučnika se upoznaje sa njom, ako veliki broj naučnika tu teoriju smatra istinitom, oni počinju da je nazivaju zakonom.

Dobra teorija, ili zakon, moraju biti u mogućnosti da svet opišu onakav kakav zapravo jeste. Dobra teorija takođe mora da predvidi mogućnosti kada se ona neće u potpunosti slagati sa posmatranjima. Svaki put kada se rezultati nekog eksperimenta slažu sa predviđanjem teorije ona ostaje. Ali ako se pojave rezultati nekog eksperimenta kakve teorija ne predviđa teorija se ili prerađuje ili potpuno odbacuje.И један занимљив форум:

sta je to naucna teorija? (ЛИНК)


Има ту, наравно, још много тога што бисмо могли да прочитамо пре него се обратимо деци по том питању и да им препоручимо да се обавесте:


Teorija evolucije (ЛИНК)


Све може...

Само не да свему томе приступамо тако круто и догматски као да нас је неко лично увредио зато што је оно што су наша знања верификована дипломама довео својом радозналошћу у питање.

И да тако од малих ногу гајимо и васпитавамо само још један нови догматски ум јер је таквих ионако превише на овом свету.Ја не знам зашто ти и Земљанин не разумете о чему причам?Ниједном једином речју нисам рекао да би теорију еволуције (или успутну причу о Чарлсу Дарвину и Пореклу врста) требало избацити из школских програма.

Таман посла.

Мени се само не свиђа начин на који моје колеге по школама (по школама!) и по медијима приступају тако круто и стегнуто чим неко по том питању каже:"А можда ипак и није све то тако како ми ви представљате?"

Знам и за многе случајеве где су деца уместо објашњења наставника у школама добијала грдње, издирања и лоше оцене због тога.

(Отуд и оно моје шаљиво, више реторичко, питање у првом коментару шта да радим са таквим ученицима на које сте многи од вас потрчали сасвим озбиљно да ми одговорите.

Наравно да знам шта ћу радити са таквим својим ученицима...Шта онда значи, Јуки? Такав приступ било којој научној теорији, не само теорији еволуције?

Да због сопствених уверења, или још горе не дај боже (Чарлсе Дарвине, Докинсе и остали) својих сопствених страхова, ми наставници у школама и "стручњаци" у медијима треба одмах да убијемо и сваки трачак радозналости тако неопходне за научна истраживања?

Па онда се ми и не разликујемо у свом приступу свему томе много од ових креациониста, зар не?

Изем ти онда такво просветљење које треба да нам донесе образовање.

О томе причам, Јуки, све време овде...


(Колико видим, једина категорија коју су Милош, домаћин, и његова гошћа дали овом тексту јесте - ОБРАЗОВАЊЕ.)П.С. - Додатна литература за почетнике о овоме о чему говорим, а свакако обавезна литература за све наставнике по школама:
tasadebeli tasadebeli 06:54 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

eloy
Али је зато после енглескињу он одвео на кафу преко пута школе.


I ne znamo kako se kafa završila ali je profa fizičkog ispao najpametniji hahahahuhuhuhuhhehehehe........


То ти ка'ем!

Е, а у смислу тога, виде ли ти овај текст на нашем сајту Б92?


Zašto sve antičke skulpture imaju male penise? (ЛИНК)

Priznajte da ste barem jednom, dok ste se divili drevnim skulpturama, pomislili kako neke od njih imaju zaista male genitalije.

Deluje da su se antički vajari po pravilu divili muškarcima sa manjim “ponosom”.

Ipak, istoričarka Elen Oredson zna zašto je to tako.

Ispostavlja se da je u Antičkoj Grčkoj i Rimu zapravo “na ceni” bio manji polni organ.

“Tada su vladali sasvim drugačiji kriterijumi kada je reč o muškoj lepoti. Danas mnogi smatraju veliki penis prednošću, ali tada su mali penisi smatrani boljim od velikih”, kaže Oredson.

“Idealan grčki muškarac bio je racionalan, autoritativan intelektualac. To ne znači da nije uživao u seksu, ali to nije imalo nikakve veze sa veličinom njegovog penisa. Štaviše, mali penis ga je prema takvim idealima činio racionalnom osobom. Klasična grčak skulptura imala je veliki uticaj na predstavljanje muškog tela i kasnije u evropskoj umetnosti, pa nije ni čudo što je mali penis postao norma”, objašnjava ona.Ја, брате, мислим да је и то та теорија еволуције такође уредила и све лепо предвидела.

Па сад ови паметни што дебатују по школским зборницама васцели дан нека виде где су и шта су и због чега су у нестајању... Изумиру полако.

Док они што мудро ћуте раде радњу.

И продужавају врсту.eloy eloy 07:43 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

Е, а у смислу тога, виде ли ти овај текст на нашем сајту Б92?Ispostavlja se da je u Antičkoj Grčkoj i Rimu zapravo “na ceni” bio manji polni organ


Kad polomiš ruku i nosiš gips posle skidanja gipsa vidiš da ti je ruka tanja od zdrave. To se zove atrofija muskulature zbog privremene imobilizacione neaktivnosti. Tako ti je i sa svim drugim ljudskim organima.Što se manje upotrebljava gubi na anatomskoj i fiziološkoj funkcionalnosti.Bilderi dok vežbaju i pumpaju raste im mišićna masa i obrnuto. Kroz istorijske činjenice recimo Alexandar Makedonski bi ti to možda najbolje objasnio. Robovima i nebitnim partnerima nisu radili statue od mermera pa nemamo validni uvid u anatomsko činjenično stanje kompletne populacije tog doba.

A možda su štedeli na mermeru i trudu nezainteresovani nebitnim organima.
Intelektualci su čudo.


Sad će da se nakače teoretičari hipertrofisanog mozga sa pratećom argumentacijom a tek onda priča dobija na težini a boga mi i šire....
eloy eloy 08:00 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

Па сад ови паметни што дебатују по школским зборницама васцели дан нека виде где су и шта су и због чега су у нестајању... Изумиру полако.

Док они што мудро ћуте раде радњу.

И продужавају врсту.


Taso sada si u problemu opet. Ubo si suštinu stvari koja će ovde na blogu mnoge da isprovocira u samoprepoznavanju i opet će da krene talas uvreda i banovanja.Tek što su me oslobodili teraš me u izolaciju. Nije lepo.

Nego kad si već kod onih vrednih što ćute i rade videh vest koja potvrđuje tvoja evoluciona razmišljanja.
izvor b92
Gašić u utorak ide na čelo BIA

Beograd -- Bivši ministar odbrane Bratislav Gašić u utorak preuzima novu dužnost- odlazi na čelo Bezbednosno informativne agencije, pišu beogradski štampani mediji.


I da dodam - po zakonima prirodnog principa samoodržanja priroda procesom pozitivne selekcije odabire najjače i najbolje za opstanak i produženje vrste. Ova iznenadna hajka na Darvina možda i jeste odgovor na istinu koja žulja. Ne vole male kere da gledu dok velike kere rade......
sevarlica sevarlica 08:46 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

tasadebeli
eloy
Сви наставници данима већ расправљају о томе.


Šta kaže nastavnik fizičkog živ nisam ?


Пала му вилица, брате, не верујем да је разумео даље од треће реченице око чега се ови свађају.

Али је зато после енглескињу он одвео на кафу преко пута школе...Čovek objasnio Darvina delom, nesvesno
nsarski nsarski 08:46 22.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

Мени није јасно и брине ме што твоја фах колегиница и моја колегиница из школе, наставница биологије, и још многи по школама једну ТЕОРИЈУ представљају деци као КОНАЧНУ ИСТИНУ у којој нема више места за даља истраживања и тражење ИСТИНЕ. То јест, деци се у школама једна теорија предаје као неопозива и коначна истина без могућности мењања било чега.

Vidiš, Taso, ako tvoja koleginica predstavlja teoriju o nastanku vrsta kao definitivnu istinu i dogmu, onda je to greška te profesorke, a ne teorije kao takve. Darvinov mehanizam ima šupljina i nedostataka na kojima se i danas intenzivno radi, ali o tome ćemo kasnije.

Da predjem na temu koja ti je bliža: jezik. Ja ne znam da li potoji preovlađujuće objašnjenje među lingvistima, neuronaučnicima, anatomima i ostalim relevantnim stručnjacima o nastanku ljudskih jezika. Verujem da takvo objašnjenje - ili više njih, dovoljno uverljivih - postoji. I da se i danas vode polemoke oko valjanosti tih objašnjenja. Ja tom skupu teorija mogu da dodam još jednu - biblijsku, a moju.

Naime, nekada su svi ljudi govorili jednim jezikom, divno su se sporazumevali i uživali, ali su se uobrazili i počeli da grade Vavilonsku kulu koja bi dostigla do neba i do samog Boga. Tu se Bog naljuti zbog ljudske oholosti, pobrka im jezike i ljudi više nisu mogli da se sporazumeju oko gradnje, jer su počeli da govore različitim jezicima. I tako su ostali, u toj zbrci i sada govore različite jezike. Tako su nastali različiti jezici kod ljudi. U skladu sa nadrndanim karakterom Boga, on je ljude isterao iz lingvističog Raja (imao je on taj običaj da kažnjava ljude i ranije).

Ja ne znam koja je danas preovladjujuća teorija o nastanku ljudskog govora, ali sam ubeđen da se ova, moja a biblijska, nigde ne uzima u obzir.
I sada, zamisli, da ti kažeš na času nekoliko rečenica o pojavi govora, a neki švrća ustane i kaže da je on na času veronauke čuo drugačije, i da je sve te različite jezike, i gramatiku, i sintaksu, i fonetiku, i sve, dao Bog jer je bio ljut. A ti ćeš onda da kažeš švrći: to je odlična ideja, možda bi mogli da razradimo tu priču na sledećem času, zar ne? Jer, ako mu to ne kažeš, onda će veronaučnici na tebe drvlje i kamenje jer im indoktriniraš decu nekakvim TEORIJAMA.

Umesto da proširiš temu pa da kažeš da je Bog prvo promenio jezik graditeljima Vavilonske kule na prvom spratu, i vidi Bog da je dobro, pa sledećeg dana otišao na drugi sprat, i tako se zabavljao danima. A možda je išao po dva sprata odjednom? To nikada nećemo sanati.
tasadebeli tasadebeli 09:24 22.05.2017

Re: tasadebeli Што ти је еволуција!

eloy

Nego kad si već kod onih vrednih što ćute i rade videh vest koja potvrđuje tvoja evoluciona razmišljanja.Не рекох ли ја још у оном првом коментару са Чоколадом - врх еволуционе лествице?


Tek što su me oslobodili teraš me u izolaciju. Nije lepo.Зар и тебе, сине... Замало да ми се омакне, па да кажем Бруте (а и Касије који су такође били угледни грађани Рима...)?

Пази, овде на Блогу Б92 постоје две врсте изолације:

1) бановање (онемогућен приступ)
2) игнорисање

Неки пут буде то и комбинација та два.

Јбг, ментално наслеђе које је остало од неких меких диктаторских режима у белим рукавицама.


This is Louisiana, chief! I mean, how do you know who your daddy is? Because your mama told you so?


Taso sada si u problemu opet. Ubo si suštinu stvari koja će ovde na blogu mnoge da isprovocira u samoprepoznavanju i opet će da krene talas uvreda i banovanja.tasadebeli tasadebeli 09:57 22.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

nsarski

Vidiš, Taso, ako tvoja koleginica predstavlja teoriju o nastanku vrsta kao definitivnu istinu i dogmu, onda je to greška te profesorke, a ne teorije kao takve.


То и ја покушавам да кажем овде на овом посту. Ипак је једина категорија овог поста образовање.

Darvinov mehanizam ima šupljina i nedostataka na kojima se i danas intenzivno radi, ali o tome ćemo kasnije.
Дописивали смо се ти и ја већ о тој теми на Блогу раније, али нема везе, увек може да искрсне нешто ново што нисам знао до сада, па сам увек ЗА.


To nikada nećemo sanati.Што није разлог никако да престанемо да тражимо јер тиме само проширујемо сазнања што и јесте ту од највеће важности.

То јест, пењемо се полако пешице уз степенице по спратовима те твоје куле коју си поменуо. Ако ћемо у метафорама...

А веронаучници свих фела и наводних јединих и коначних "истина" опет нека раде свој посао.

За то их, уосталом, дебело и плаћају.


o nastanku ljudskih jezika.

Ja tom skupu teorija mogu da dodam još jednu - biblijsku, a moju.Не буди претенциозан, Шарски.

Метафора није теорија!Зато и јеси у праву када кажеш:

Ja ne znam koja je danas preovladjujuća teorija o nastanku ljudskog govora, ali sam ubeđen da se ova, moja a biblijska, nigde ne uzima u obzir.


јер смо ту већ поодмакли на путу од метафоре преко модела ка хипотезама и, за њима, теоријама.

Укратко о томе овде... (ЛИНК)

да не бисмо сада отишли у језички трол. Не'еш ме, вала, преварит' кол'ко год ја ту тему волео!

Не знам како је код тебе то поређано, и код осталих, али код мене иде то овако:

МЕТАФОРА > МОДЕЛ > ХИПОТЕЗА > ТЕОРИЈА > ПРАВИЛО (ЗАКОН) (СУД; ПРОСУЂИВАЊЕ; ЗАКЉУЧИВАЊЕ) > ИСТИНА

И јасно се зна где је чему место у том ланцу.

Еволуционом.

(Никако револуционом јербо тај поступак не трпи револуције.)

Дуж целог ланца доказе треба пажљиво прикупљати, сабирати, селектирати, одбацивати успут оно што није доказ, усвајати оно што јесте доказ итд. и чекати да се види шта ће испасти на крају, а не имати унапред задато шта треба да испадне на крају. По некој нашој унапред задатој замисли.

Пример:

Рецимо, оно моје у једном од претходних коментара да се "молим у цркви Артура Кларка" код мене је заиста на нивоу метафоре.

За сада...

Али никако није теорија. Никако.

Не знам да ли ти, и сви остали, исто имате овакав некакав ланац?
nsarski nsarski 15:10 22.05.2017

Darvinovi nedostaci


Darvinov mehanizam ima šupljina i nedostataka na kojima se i danas intenzivno radi, ali o tome ćemo kasnije.

i tvoj komentar

Darvinova teoriji nema nedostataka te vrste koji bi poljuljali celu konstrukciju, ali ima nejasnoća. Navešću ti dva o kojima se danas dosta raspravlja.

Prvo je Darvinovo "drvo života". Ovo dole je veoma, veoma uprošćena slika, ali će da posluži:

Osnovna ideja je da iz jednog stabla, sa primitivnim oblicima života, grananjem nastaju nove i sve kompleksnije forme, grane se odvajaju sve više, i na kraju, na vrhu jedne od grana nastaje majmun "grana", pa onda čovek "grana" (koliko se da utvrditi, mi smo se od šimpanze, sa kojim delimo 98% gena, odvojili pre oko 6 miliona godina). To je, grubo rečeno, osnovni koncept koji se predaje u školi. Dostupni paleobiološki ostaci i fosili u potpunosti podržavaju takav scenario. Na primer, imamo detaljne evolucione podatke o tome da su ptice nastale od dinosaurusa (embrioni dinosaurusa sa rudimentarnim perjem, nadjeni u Kini i Mongoliji), itd.

Medjutim, ima i Burgess shale. To je paleobiološko nalazište na zapadu Kanade gde su sticajem geoloških, atmosferskih, tektonskih i ostalih srećnih okolnosti ostali sačuvani veoma brojni fosilni ostataci nekih bića kakve nigde drugde nije moguće naći. Sve zajedno oko 140 životinjskih vrsta, mahom mekušaca, koje nikakve veze sa do tada postojećim oblicima života nemaju. Važna činjenica je da su se fosilizovala i meka tkiva , tako da se ta bića mogu prilično verno reprodukovati. A bića su kao iz mašte Artura Klarka, tebi omiljenog.
Meni najsimpatičniji je Opabinija, biće sa pet očiju i jednim onim što ima ispred sebe (copyright Velja Ilić), kleštima na surli, kojom sakuplja živuljka sa dna. Ladies and gentlemen, meet Opabinia!


Druga omiljena mi je Halucigenia! Biće koje ne znaš da li je postavljeno naopačke, bez obzira kako ga postaviš, kao da haluciniraš. Drum roll!!!
Halucigenia!
I tako dalje, sve zajedno 60.000 ostataka do sada. To nalazište je pronadjeno početkom 20. veka, ali ozbiljna iskopavanja su počela 1913.
Čini se da je u ranim Kambrijumu došlo do tzv. Cambrian explosion (pre oko 500 miliona godina), kada je neverovatan broj kompleksnih organizama stvoren koji, naizgled, nemaju ni potomke ni preteče do sada nađene. Jedini predstavnik iz te grupe koji je preživeo su trilobiti.

Šta je ovde problem? Pa, čini se da je to vreme začeto mnogo "drveća života", da su se skoro svi ugasili, i da je i ovo takodje mogući scenario nastanka kompleksnih vrsta, a ne samo ona prosta Darvinova postavka o jednom drvetu. Naravno, mnogo se radi na ovome, i čini se da preteča ovih bića ima, i da ta "eksplozija" nije baš bila toliko eksplozivna kao što se u prvi mah čini. Kao što se vidi, ovaj "izazov" Darvinovom scenariju možda zahteva da se način nastanka kompleksnih oblika života modifikuje i dopuni, ali nikako da je ceo mehanizam nastanka novih vrsta na bilo koji način doveden u pitanje.
Za bolje razumevanje ovih ideja, predlažem knjigu S.J. Gould-a


Druga korekcija koja Darvinu može da se uputi je ne-genetsko nasleđivanja. (Naravno, ne Darvinu lično jer u njegovo vreme genetika nije ni postojala). Ovo malo vonja na Lamarkizam, ali nije. Evo ti referenca, mrzi me više da pišem.
The implications of nongenetic inheritance for evolution in changing environments

Kao što vidiš, istraživanja u teoriji evolucije su itekako živa i aktivna. Ali, kreatora nigde ne pominju.
tasadebeli tasadebeli 19:36 22.05.2017

Re: Darvinovi nedostaci

nsarski

i tvoj komentar
Одмах на почетку да кажем да не би дошло до забуне у комуникацији.

Никада нисам знао значења свих ових емотикона које имамо на располагању у коментарима. осим оних основних смајлија (смех, љутња итд.) и ту сам, често у недоумици шта ми то неко поручује.

Тако да знаш да мени овај смајли са шајкачом који смо обојица искористили има значење које ја преводим као "радост сазнања и поимања". И то сасвим озбиљно, без ироније...

Надам се да је и код тебе исто то у питању, барем што се тиче оног дела мог коментара о пореклу језика.

Елем, пошто се надам да сам овиме заиста отклонио сваку могућност неспоразума, да пређем на одговор.

За ово:

Navešću ti dva o kojima se danas dosta raspravlja.


могу да кажем само хвала! (Или ако хоћеш - )

Kao što vidiš, istraživanja u teoriji evolucije su itekako živa i aktivna. Ali, kreatora nigde ne pominju.
Као што ни у лингвистици нико не може да ти потврди шта је прапрапрапредак свих језика (оно пре него се бог наљутио и измешао језике на Вавилонској кули ), па зато ни у лингвистици нико и не тврди да зна како нам је изгледао тај језички прапрапрапредак и како је настао (и где - на једном месту, па се ширио, или на више места итд.), већ за то постоје само оквирне хипотезе (не и теорије).

Али, као што ти рекох, то не значи да треба да престанемо да тражимо јер управо то питање и лежи у основи, у сенци, не помиње се, али ту је као покретачки мотив, свих тих истраживања за која се слажемо да су врло жива и у току.

И за таква истраживања, затварања у оквире само једне научне области би била погубна.

(Шта би данас била лингвистика без социологије, психологије, антропологије, биологије, физике,...?)

Зато би мени и било интересантно да сазнам колико мојих колега по школама зна за то.

Мислим пре свега на наставнике биологије јер теорија еволуције и јесте првенствено њихова тема док се тумачења која долазе из других области (и друштвених наука, наравно) гледају само као импликације онога што би биолози ипак требало боље да познају од једног лингвисте.

А ако не већ то, а онда да колеге биолози буду макар мало упућенији у оно што деци у школи износе као догму у којој је свако истраживање завршено јер се та догма по њима сматра готовом и заокруженом истином која се не сме мењати.

Можда би Јуки боље знао колико су његове фах колеге по школама заиста упућене у та истраживања у теорији еволуције.

Ја сам, барем слушајући их шта мени причају и шта причају деци, стекао утисак да не знају баш много о тим истраживањима.

Или неће да нам кажу. Чувају то као неку свету тајну свог заната.

И хвала ти на линку!


Дрвце


Ово дрвце које си окачио:
подсећа на оно лингвистичко дрвце када се прави типологија језика по пореклу:
(Што је само једна од могућих класификација свих ових 6-7 хиљада језика на свету- генетска. Има још тих класификација: географска, структурна, функционална... итд. ЛИНК)


И ту, у том дрвцету, огледа се пресудан утицај биолошких истраживања на остале науке у 19. веку, па и на лингвистику/филологију. Касније, у 20. веку, на појаву рецимо структуралне лингвистике вероватно су утицај имала истраживања Нилса Бора. То "преливање" поимања из једне у другу научну област су, по мени, сасвим нормална и потребна јер како бисмо другачије напредовали са истраживањима.

Али, свакако је и лингвистичка класификација као и биолошка (као последица развоја теорије еволуције) почела од оних основних питања:

А шта је било у почетку? И ко је творац?

Или ако хоћеш, ко нам је прво дао Језик, са великим Ј као општељудску способност, а онда нам на тој поменутој кули, не знамо на ком спрату, то Језик претворио у језици?

Како бисмо, иначе, дошли у 19.веку до санскрита да се нисмо питали шта је било у почетку?

Мора, Шарски, да је то питање било у основи... Не видим, иначе, како бисмо онда дошли до овде докле смо дошли. И у биологији (хемији, физици,...) и у лингвистици (социологији, психологији,...).

Никад није ваљало, међутим, када то "преливање" из једне области у другу оде у неки екстрем.

И тако, рецимо, добијеш биологизам у друштвеним наукама, па тако и у науци о језику.


Што онда свакако више доноси штете него користи.
Milan Novković Milan Novković 20:42 22.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

tasadebeli
Не заврших свој писмејкер говор јер ме ту наставница биологије прекиде страшним урликом као из џунгле:"Јесте!!! То само у цртаном филму!!!"

Па потегну онај глобус, али на сву срећу промашила ме, то јест ја се хитро измакох, пролете Земља поред мене (ствар искуства стеченог у много таквих ситуација током година проведемних у школским зборницама и у животу уопште) и паде на под, па пуче по средини.

Pa da, agresivna

Gornja periferna vizija joj ne radi dobro kad staviš kofu sa vodom gore na poluotvorena vrata

Umesto da posle tražiš Nobelovu nagradu za eksperimentalnu fiziku ja savetujem ja koristiš suftilnije, filozofske metode - kaži ceo taj assembly, kofa sa vodom na vratima, nije intelligent design nego su kofa, voda i vrata co-evoluirali.

Uopšte su ti misaoni (pseudo) singulariteti dušu dali za druženje, pogotovo kao oruđe humanities and arts ljudi koji imaju nešto više umetničke slobode

Dok je ona tih par sekundi zbunjena ti polako zbrišeš do prvog "trovača" (tako smo mi kao studenti zvali osobu u kiosku što preko puta ETFa prodaje pljeskavice)
Milan Novković Milan Novković 21:00 22.05.2017

Re: Darvinovi nedostaci

nsarski
Druga korekcija koja Darvinu može da se uputi je ne-genetsko nasleđivanja. Ovo malo vonja na Lamrkizam, ali nije. Evo ti referenca, mrzi me više da pišem.
The implications of nongenetic inheritance for evolution in changing environments

Ih, pa i ova "naša" generacija, kad dobaci do ćelije-minus-DNK, kao fabrike, iliti (iz linka što si stavio) "...the ‘interpretative machinery’ of gene expression...", pa protein-pathways therein, imaćemo situaciju gde taman mislimo da smo ceo genom pročitali i stavili u MS Excel X.Y, pa kad te žigne desno koleno kako se upali svetlo u levom ćošku, i poletiš u Excel da vidiš zašto, a Excel ni da bekne

To će da bude ne komplikovano ko "last mile" u telekomunikacijama, nego još poprilično dugo iza pročitanog genoma i nemoguće.
tasadebeli tasadebeli 21:27 22.05.2017

Re: Darvinovi nedostaci

Milan Novković

Pa da, agresivnaНадам се да је то индивидуална варијација која није одлика читаве фамилијарне врсте?

(Или ипак пре последица деловања свакодневног полудневног хабитата... Мислим да је то...)
Jukie Jukie 08:34 23.05.2017

Re: Darvinovi nedostaci

tasadebeli

Зато би мени и било интересантно да сазнам колико мојих колега по школама зна за то.

Мислим пре свега на наставнике биологије јер теорија еволуције и јесте првенствено њихова тема док се тумачења која долазе из других области (и друштвених наука, наравно) гледају само као импликације онога што би биолози ипак требало боље да познају од једног лингвисте.

А ако не већ то, а онда да колеге биолози буду макар мало упућенији у оно што деци у школи износе као догму у којој је свако истраживање завршено јер се та догма по њима сматра готовом и заокруженом истином која се не сме мењати.

Можда би Јуки боље знао колико су његове фах колеге по школама заиста упућене у та истраживања у теорији еволуције.

Ја сам, барем слушајући их шта мени причају и шта причају деци, стекао утисак да не знају баш много о тим истраживањима.

Или неће да нам кажу. Чувају то као неку свету тајну свог заната.


Tu sad dolazimo do račvanja dalje diskusije:

a) nisam siguran koliko umeju lepo da objasne deci kako proces evolucije fercera. U naše vreme smo imali jednog profesora koji se zvao Nikola Tucić i koji je napisao vrlo nerazumljiv udžbenik sa puno formula, a u predgovoru je pisalo "neki kažu da je ovaj udžbenik mnogo komplikovan a ja njima kažem: a što da teorija evolucije bude manje komplikovana od biohemije, razvića itd." tj. što da moj predmet važi za "laću" kad može da ima reputaciju da je težak. I onda se taj predmet nađe na završnoj godini kad ti je više dosta fakulteta i biologije u celini, i kad samo želiš da što pre odeš sa fakulteta. Tako da je moj utisak da je većini biologa naše generacije (a to je većina nastavnika koji danas rade) gradivo predmeta Teorija evolucije jedna velika gomila zaboravljenih formula

b) ali apsolutno pojma nemam o kojim istraživanjima pričaš koja bi mogla da "poljuljaju dogmu da evolucija funkcioniše tako kako zvanična teorija kaže". Medicina, ekologija i sve druge grane u svojim istraživanjima uzimaju proces evolucije za činjenicu, računaju brzinu procesa kod raznih grupa, igraju se sa nekim hemijskim jedinjenjima koja nastaju mikroevolucijom, i sve to savršeno fercera. Sve (da boldujem, ALI APSOLUTNO SVE) što biolozi istražuju i o čemu pišu radove bazirano je na evoluciji kao jednom normalnom procesu koji naučnik shvata kao bilo koji drugi proces.
tasadebeli tasadebeli 22:47 23.05.2017

Re: Darvinovi nedostaci

Jukie

a) nisam siguran koliko umeju lepo da objasne deci kako proces evolucije fercera.Да, и мени то тако изгледа. А рекао си овде и један од могућих узрока за то...


ali apsolutno pojma nemam o kojim istraživanjima pričaš koja bi mogla da "poljuljaju dogmu da evolucija funkcioniše tako kako zvanična teorija kaže".


Прочитао сам сад све што сам овде писао (није то мали посао ), али нисам нигде нашао ово што ти кажеш - "истраживања која би могла да пољуљају догму".

Напротив, помињао сам истраживања у оквиру теорије, а о којима мало знам (Хвала Шарском још једном за линк и на занимљивим информацијама).


Јуки, пробаћу још једном...

(Рекох већ да је сва ова прашина у медијима поводом ове креационостичке петиције вештачки подигнута и не желим уопште да учествујем у томе.)

Уопште ме не занима да се с неким овде убеђујем у исправност теорије или у оправданост Дарвиновог Порекла врста, или о потреби да се све то заједно помиње у школама.

Наравно да треба помињати.

Мени то не смета.

Смета ми како се то деци представља у школама. НАЧИН на који се то ради. (Ево, и сам си рекао један од могућих узрока.)

И смета ми када се из таквог догматског приступа разматрању овог питања (по мени сасвим непотребно) са искључивим правом монопола у образовању дође до непожељних импликација у другим научним областима јер се такав приступ свему на овоме свету узима као некакав врховни закон.

Као да је то нека нова религија, боже ме прости!

А није...

Јер та "догма" (под наводницима јер је тако представљају они који нас образују од малих ногу - дакле нешто у шта се не сме сумњати), ипак не даје одговоре на сва питања која постављамо.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:06 24.05.2017

Re: Darvinovi nedostaci

Уместо што користе те ДНК-анализе за роботику и слична ња боље би им било лек за аутизам да изуме.
mlatisa mlatisa 19:51 24.05.2017

Re: Што ти је еволуција!

А када ми неки малац каже да не верује у причу наставнице биологије о чика Дарвину, ја просто не знам шта да му кажем. Његово право је да верује или да не верује.

Када му ја кажем да треба да верује у то што му наставноца биологије прича, нађе се увек неки бистрооки да ми онда каже:"А зашто да верује ако је то само једна од теорија о развоју врста на Земљи? Вероучитељ нам је испричао нешто другачију причу... У коју сад ми сада треба да верујемо?"


Мали може и да каже да не верује да наш језик има 7 падежа, да не верује да је Шекспир написао Хамлета, да не верује да је 1+1 = 2, да не верује да је Косовски бој био на Косову и сл.
eloy eloy 20:30 21.05.2017

U to ime, laku noć.

G.Cross G.Cross 21:12 21.05.2017

Evolucija jede svoju decu

Prvo su razjebali ( izgubili veru u ) Revoluciju, pa sad hoce da razjebu i Evoluciju.

Bog im bio u pomoci.
zemljanin zemljanin 21:51 21.05.2017

a tema je?

osnovni tekst je oblanda tipa "to je samo teorija" ali i "mora da ima nešto" I sl. manipulacija ... utisak je da autor/ka teksta želi da perfidnim metodama prikrije svoj stav, verovatno kreacionistički ali ne radikalan ... svaki dodir sa naukom je uokviren navodnicima uz čisto subjektivno tumačenje procesa ... kraj XIX veka je obeležem panikom u religijskim centrima moći a samo zahvaljujući svetskim ratovima se religija povrnula u život ... of Darvina je teorija pretrpela mnoge modifikacije I unapređenja I jedna je od onih koje se svake godine kroz mnoge radove a pričamo o desetinama hiljada, stalno dopunjuje I iznova potvrđuje ... zatvaranje očiju I dopuštanje uvođenja terminologije verujem-neverujem je problem obrazovnog Sistema I društva u celini a ne nedostataka ili "rupa" u samoj teoriji

Jedan od razloga je i nakradno uvođenje veonauke u obrazovni sistem u kome se izučava strogo jedna konfesija a ne opšta istorija ili tradicija mitova i religija ... tako su škole pretvorene u regrutni centar osporivača i mešetara ... napadi na evoluciju su samo vidljiva posledica ...

ne treba iziostaviti kritiku svih varijacija termna duhovno jer se to kao i u samom tekstu, koristi bez ikakve odrednice šta se time tačno označava ... literarno se može reći da "srce pati" ali ako dete izađe iz škole sa idejom da je srce organ u kome se definišu emocije - svo osoblje takve škole treba da se pošalje na prekvalifikaciju ...

EDIT. svaki predavač u školi koji sebi dopušta subjektivno uplitanje u definisane naučne metode i znanja, koji svojim činenjem ili nečinjenjem stvara atmosferu nedorečenosti ili sumnje - mora biti udaljen sa tog mesta ... jedno je podsticanje dece na kritčko razišljanje a drugo je lično uverenje predavača kojem nije mesto u obrazovnom procesu ... onda bi osporivači bilo koje naučne teorije imali pred sobom težak zadatak da znanjem i činjenicama potvrde ili ospore ... tako bi deca stekla zdravu osnovu za procenu realnog i prepoznavanje manipulatora i neznanja ... onda bi se o teoriji evolucije vodila debata u pojedinostima sa osobama koje imaju utemeljeno predznanje i znanje o temi
babmilos babmilos 21:58 21.05.2017

Re: a tema je?

Tema je otprilike isto ovo što radi princi: znamo mi to od ranije; Aristotel je bio bolji; nemojmo zaboraviti iskru, leap of faith; relativizovanje stvari koje daju rezultate; dečiji koncepti negacije autoriteta samo zato što su autoriteti, ne zato što nisu u pravu.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 22:49 21.05.2017

Re: a tema je?

babmilos
dečiji koncepti negacije autoriteta samo zato što su autoriteti, ne zato što nisu u pravu.


Ovako je i crkva branila Aristotela (tj. njegova učenja) svojevremeno.
tasadebeli tasadebeli 22:58 21.05.2017

Re: a tema je?

zemljanin

Jedan od razloga je i nakradno uvođenje veonauke u obrazovni sistem u kome se izučava strogo jedna konfesijaОво једноставно није тачно.

У мојој школи имамо и исламског и православног вероучитеља. (Да имамо ученике католике у школи, вероватно би и они имали свог вероучитеља. И тако редом...)

И ова двојица у мојој школи се јако лепо слажу. Често пију кафу заједно и мувају младе учитељице јер су и они обојица момци који још нису ни прешли 25 година. Видим да се баш лепо друже и разумеју. Исти су стручни актив, јбг, мада се овај православни сваки пут мало љутне када му се то каже и онда прооцеди кроз зубе:

"Боже ме сачувај, ми још од Косова нисмо исти актив."

koji svojim činenjem ili nečinjenjem stvara atmosferu nedorečenosti ili sumnje...mora biti udaljen sa tog mesta ...Иди бре, брате Земљанине, уплаши ме овим. Па нисам ја ничији апостол, ни Дарвинов, па да проповедам неке унапред задате "истине" које систем жели да наметне путем школе. Ако треба да будем такав учитељ, онда нека хвала, сам ћу да одем одатле.


Срећом, видим исправио си се после:

jedno je podsticanje dece na kritčko razišljanje a drugo je lično uverenje predavača kojem nije mesto u obrazovnom procesu ...


са чиме већ могу да се сложим.

Мада ми није јасно како подстицати критичко мишљење без сумње која мора да му буде у основи.

Нисам још никад и нигде чуо да се кућа гради без темеља.

Односно, чуо сам то и раније и видео. Али не бих опет овде о комесарима, тракторима и карактерима.


princi princi 23:13 21.05.2017

Re: a tema je?

babmilos
Tema je otprilike isto ovo što radi princi: znamo mi to od ranije; Aristotel je bio bolji; nemojmo zaboraviti iskru, leap of faith; relativizovanje stvari koje daju rezultate; dečiji koncepti negacije autoriteta samo zato što su autoriteti, ne zato što nisu u pravu.

:))))))))))))))), omg... ovo ostavlja bez daha. Tako si shvatio ono gore?
Jadna nauka kojom se ti baviš. Srdačan pozdrav.
zemljanin zemljanin 23:26 21.05.2017

Re: a tema je?

Ово једноставно није тачно.

У мојој школи имамо и исламског и православног вероучитеља. (Да имамо ученике католике у школи, вероватно би и они имали свог вероучитеља. И тако редом...)

na veronauci se izučava storgo jedna religija za koju se učenik prijavio ... u suprotnom bi deca slušala i islam i pravoslavlje i katolicizam i ostale ... možda nisam bio precizan u prvobitnom komentaru ...

niko od tebe ne traži da budeš apostol neke teroije već da deci pojasniš razliku između verovanja i naučnih činjenica i metoda ... nauka se zasniva na stalnim promenama i preispitivanju a deci se prenose dotad potvrđena saznanja ... za bilo kakvo osporavanje tih dostignuća nije dovoljno verovati već znati ... osporiti detetu mogućnost da veruje ili neveruje u modeli ili teorije je put kojim se ukazuje na potrebu i preduslove znanja da bi se uopšte stekli preduslovi učešća u debate ... svaki predavač koji nije sposoban da to pojasni detetu jednostavno nije dorastao poslu kojim se bavi
tasadebeli tasadebeli 23:40 21.05.2017

Re: a tema je?

zemljanin

na veronauci se izučava storgo jedna religija za koju se učenik prijavio ... u suprotnom bi deca slušala i islam i pravoslavlje i katolicizam i ostale ... možda nisam bio precizan u prvobitnom komentaru ...Ниси.

nije tvoje kao predavaču da promovišeš ili tolerišeš terminologiju verovanja u obrazovanju već da koriguješ takve modele ponašanja ...


А као васпитачу?

niko od tebe ne traži da budeš apostol neke teroije već da deci pojasniš razliku između verovanja i naučnih činjenica i metoda ...А до тих научних чињеница и метода се у историји науке долазило како?

Одакле се кретало на пут у тражење истине?

Нису веровали у могућност да иду ка некој научној истини него су све то случајно ноћу сањали, па се ујутро пробудили и рекли:

"Опаааа!!! Ево једне нове научне чињенице!!!"

Или су претходно, још увек у фази пре проналажења конкретних доказа, веровали у тако нешто?

Дарвину се баш случајно посрећило да се затекне на Галапагосу док се шетао по инглиш кантрисајд?

И ако то не иде тим путем, чему нам онда данас још увек служе метафоре и модели у науци него као оруђе којим стижемо до нових чињеница и истине за којом трагамо?


П.С. Имам утисак да сваки пут када ја кажем "веровање", ти помислиш на религију?

Бииип!!! Погрешно!
zemljanin zemljanin 00:00 22.05.2017

Re: a tema je?

А када ми неки малац каже да не верује у причу наставнице биологије о чика Дарвину, ја просто не знам шта да му кажем. Његово право је да верује или да не верује.

Када му ја кажем да треба да верује у то што му наставноца биологије прича, нађе се увек неки бистрооки да ми онда каже:"А зашто да верује ако је то само једна од теорија о развоју врста на Земљи? Вероучитељ нам је испричао нешто другачију причу... У коју сад ми сада треба да верујемо?"


П.С. Имам утисак да сваки пут када ја кажем "веровање", ти помислиш на религију?


to su tvoji citati u kojem spominješ verovanje deteta i uvažavaš nečije ubeđenje da je veroučitelj u poziciji da utemeljava neke alternativne teorije ... ne postoje "druge teorije" jer bi u suprotnom bile predmet izučavanja na časovima biologije ...

niko ne traži od svakog predavača da se upušta u tumačenje drugih predmeta ali razgraničavanje naučne teorije od verovanja bi moralo da bude prisutno kako u obrazovanju tako i u vaspitanju ...
tasadebeli tasadebeli 00:42 22.05.2017

Re: a tema je?

zemljanin
А када ми неки малац каже да не верује у причу наставнице биологије о чика Дарвину, ја просто не знам шта да му кажем. Његово право је да верује или да не верује.

Када му ја кажем да треба да верује у то што му наставноца биологије прича, нађе се увек неки бистрооки да ми онда каже:"А зашто да верује ако је то само једна од теорија о развоју врста на Земљи? Вероучитељ нам је испричао нешто другачију причу... У коју сад ми сада треба да верујемо?"


П.С. Имам утисак да сваки пут када ја кажем "веровање", ти помислиш на религију?


to su tvoji citati u kojem spominješ verovanje deteta i uvažavaš nečije ubeđenje da je veroučitelj u poziciji da utemeljava neke alternativne teorije ... ne postoje "druge teorije" jer bi u suprotnom bile predmet izučavanja na časovima biologije ...

niko ne traži od svakog predavača da se upušta u tumačenje drugih predmeta ali razgraničavanje naučne teorije od verovanja bi moralo da bude prisutno kako u obrazovanju tako i u vaspitanju ...
Изгледа да си ти тај мој коментар који си цитирао у првом цитату исувише озбиљно схватио.

А "причати о озбиљним стварима без и трунке хумора је претенциозно" (Јиржи Менцл).

Можда ниси видео ових пар мојих пасуса?

У мојој зборници у школи такође се ових дана дигла велика прашина око овог питања, исто као и у медијима.

Сви наставници данима већ расправљају о томе.

Ја углавном ћутим, нисам баш нешто заинтересован, а и досадно ми је, брате, да свако мало причамо о истим стварима где једни заступају коку, а други јаје к'о да немамо нека преча посла.


Макар тада ове будале по медијима и успевале да ме због због неискуства навуку на овакве дебилне јавне полемике које служе за скретање пажње јавности са правих проблема које имамо.А што се тиче веровања у смислу религије (сада по први пут заиста и мислим на веру), ти и ја смо одавно расправљали о томе и установили смо да имамо различите ставове.

По теби, наука и религија су нужно супротстављене једна другој и морају бити у вечитом сукобу.

Ја сам, опет, дубоко убеђен да су наука и религија компатибилне сфере човекове духовности заједно са митологијом, језиком и уметношћу које све удруженим напорима воде до истог циља, само различитим путевима.

Не видим зашто бисмо сада понављали оно што смо већ рекли један другом.

Зато се и зезам све време.
blogov_kolac blogov_kolac 23:22 21.05.2017

karikaTURA koja nedostaje

sevarlica sevarlica 12:21 22.05.2017

Re: karikaTURA koja nedostaje

blogov_kolac


Sara Pejlin?
pape92 pape92 00:15 22.05.2017

Kome smetaju jaki kreacionisti?

Crkva već jako dugo brani samo teritorije koje su joj oduvek bile utočište, a koje Darvinova teorija ni najmanje ne ugrožava. Na prvom mestu je večni život duše. Zatim je tu misterija samog nastanka života. Naravno, pitanje nastanka svega. Ali sva ta da ih tako nazovem tehnička pitanja (ne mislim na dušu), kada se razreše u neskladu sa crkvenom dogmom, ostavljaju Crkvu skoro neokrnjenu. Neka sledeće posluži kao karikirana ilustracija: kada saznamo da ne plače Bog, nego kruži voda u prirodi, vera ne bi trebalo da posustane.

Kreacionisti su stoga stavljeni u zapećak i od same Crkve, koja ih trpi jer mora - ipak je Bog stvorio Čoveka po liku svom (ali detalje je moguće interpretirati bez kačenja sa naukom). Budući da se kreacionistički stavovi ne mogu odbraniti pod pritiskom činjenica, a naročito se ne može braniti narativ na kome mnogi uporno insistiraju, da je život nastao pre nekoliko hiljada godina odjednom, većina njih zvuči jednostavno zatucano. Posledično, štetno po Crkvu. Osuđeni su na širu ili užu marginu, ali uvek marginu. Kad su ovakve stvari u pitanju, točak ne ide unazad, kao što se neće vratiti ni opšta vera u Heliocentrični sistem.

Otkud onda sad, takoreći odjednom, ti kreacionisti? Korišćenje kreacionizma u političke svrhe je isto kao i korišćenje ostalih pomagala za bacanje prašine u oči i snižavanje praga onoga o čemu se uopšte raspravlja. Ovo je jedini razlog zbog kojeg kreacionizam uopšte pomalja nos. Odgovor na pitanje zbog čega je to pomaljanje nosa toliko uspešno treba tražiti u razočaranju i ogorčenosti. Razočaranje i ogorčenost je vidljivo posvuda, a pogotovu u ovim našim nesrećnim zemljama, tzv. tranzicionim. Ljudi sebe vide kao prevarene, pokradene i izmanipulsane. Iako je taj osećaj tačan, smer pobune često nije.
tasadebeli tasadebeli 00:49 22.05.2017

Re: Kome smetaju jaki kreacionisti?

pape92

Otkud onda sad, takoreći odjednom, ti kreacionisti? Korišćenje kreacionizma u političke svrhe je isto kao i korišćenje ostalih pomagala za bacanje prašine u oči i snižavanje praga onoga o čemu se uopšte raspravlja. Ovo je jedini razlog zbog kojeg kreacionizam uopšte pomalja nos. Odgovor na pitanje zbog čega je to pomaljanje nosa toliko uspešno treba tražiti u razočaranju i ogorčenosti. Razočaranje i ogorčenost je vidljivo posvuda, a pogotovu u ovim našim nesrećnim zemljama, tzv. tranzicionim. Ljudi sebe vide kao prevarene, pokradene i izmanipulsane. Iako je taj osećaj tačan, smer pobune često nije.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:30 22.05.2017

Re: Kome smetaju jaki kreacionisti?

Autor, Dr. Roki, ćalac našeg dobrog ortaka Rokija, Njegoševa BG, stari hardcore BG i Srb bunta (mislim, Roki Jr. - kod njih gajbi nam je bila baza kada bi murija po centru, 1990-ih, postajala suviše grubijanski nastrojena). A Dr. Roki ne verujem da je imao neke spektakularne namere. Stvarno, pravo pitanje zašto je Avav, mag medijske propagandе i državnog nečinjenja, odabrao da pusti kroz medijsku centrifugu, sa sve pregalnicima Informerom, Kurirom i Политиком?
pape92 pape92 13:54 23.05.2017

Re: Kome smetaju jaki kreacionisti?

Dr Roki

Izvini na sporosti, ostao sam ti dužan odgovor.

"Svi predsednikovi ljudi" kuju planove i vuku poteze, ali u ovom slučaju si sigurno u pravu: što se tiče našeg kreacionističkog pokreta, teško je zamisliti da im je pristupio neki “poverljiv čovek” i rekao, e, ajde da malo zatalasete (a mi ćemo da vas posle ispalimo). Nego je sistematski građeno plodno tle za ovakve ispade. Zatim se ispad dogodi, da kažemo spontano. Ljudi i ideja bar ne nedostaje. Sad, ima kreacionista svude, ali pogledaj prostor koji su ovde dobili. Gotovo da je čovek mogao da pomisli: jebt, ovo još možda može i da im prođe. Nakon dva-tri dana galalme, stiže olakšanje: ne ljudi, pa nismo mi (ovde na vlasti) nepismeni fundamentalisti. Mi smo kulturni, obrazovani ljudi koji se razumemo u svoj posao…itd…Taj rad. Jak protivnik svih sadašnjih režima je novi puritanizam. Kreacionisti se lako vezuju sa novim puritancima (kod nas Dveri, prorusi) čak i ako ih ne pomeneš, i dobro dođe da se narod podseti kako bi to bilo ako bi oni došli na vlast (nebitno da li bi ili ne bi zaista tako bilo). U tom svetlu je i protuatak koji pominješ jasan. Kao bonus, eto još dva dana prašine, a dan po dan, prođe godina ili kako li već reče Laušević.

Daleko od toga da je ovaj događaj ključ za opstanak vlasti, ili nešto zaista bitno. Ali stvarčica po stvarčica…
anonymous anonymous 06:25 22.05.2017

Pičvajz sa Darvinom ....

...

anonymous anonymous 06:32 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Hobs, Darvin, Galton,Devenport, Gobino, Niče .....Hitler
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:01 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Ipak se odričeš protototalitarnosti kao oruđa da stigneš do idealnog socijalističkog društva? Neka, neka, evolucija!
eloy eloy 08:09 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Hobs, Darvin, Galton,Devenport, Gobino, Niče .....Hitler


Ima li dalje? Što ovako kratak spisak - teraj do 2017g.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:21 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Ovaj - Houston Stewart Chamberlain, seme mu se rasfašističko ogadilo vavjek!

Ćale modernog i postm rasizma.

docsumann docsumann 08:25 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Hobs, Darvin, Galton,Devenport, Gobino, Niče .....Hitler


nastavi niz, a kreni iz ...

recimo: Galilej, Njutn, Ajnštajn, Bor, Hajzenberg, Openhajmer ... BUUUM

mislim, jest efektno u nekom poetsko-estetičnom asociranju/projeciranju, ali nema baš snagu logičkog argumenta.
anonymous anonymous 08:29 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Srđan Fuchs
Ovaj - Houston Stewart Chamberlain, seme mu se rasfašističko ogadilo vavjek!

Ćale modernog i postm rasizma.
Dakle, zapadnoevropski, beli čovek , liberalnog rano-kapitalističkog,nacionalističkog društva.

U tom perodu, odlično mu odgovara darvinizam, pa eugenika, pa sve više i rasizam ...

A onda dolazimo i do .....antisemitizma ...koji te najviše boli
stefan.hauzer stefan.hauzer 09:44 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

mene oduvek zanima ova vulgarizacija Ničea. Treba znati čitati.
anonymous anonymous 10:57 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

stefan.hauzer
mene oduvek zanima ova vulgarizacija Ničea. Treba znati čitati.


Većina ljudi od onih koji se bave Ničeom znaju da čitaju.
Različito ga samo tumače i tumačenja su legitimna.

Ja smatram da je Niče, prihvaćeniji i citiraniji kao autor u odnosu na Štirnera, od kojeg je "prepisao" ključne ideje, samo zato što je u društvenom kontekstu bio pogodniji za opravdavanje ideja koje su vodile ka rasističkom poimanju društva.
anonymous anonymous 11:40 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

docsumann
Hobs, Darvin, Galton,Devenport, Gobino, Niče .....Hitler


nastavi niz, a kreni iz ...

recimo: Galilej, Njutn, Ajnštajn, Bor, Hajzenberg, Openhajmer ... BUUUM

mislim, jest efektno u nekom poetsko-estetičnom asociranju/projeciranju, ali nema baš snagu logičkog argumenta.


Možda samo nisi prepoznao logičku nit koja ih sve povezuje.

Čovek je zao! Rat je tvorac svega ! ( Još Heraklit ...? )
Borba , konkurencija,....su osnovni postulati liberalno-kapitalističkog društva.

Hobsov antropološki pristup čoveku je da je čovek u prirodnom stanju zao i da vodi borbu - svako protiv svih .

Darvin svoju teoriju razvija na konceptu " preživljavanja najsposobnijih "

Rasizam koji se razvija u Evropi 18, a zatim i 19/20 veku insistira na superiornosti i duhovnoj dominaciji evropskog čoveka. Nejednakost rasa podrazumeva da su neki na lestvici iznad drugih, te da su ti drugi niži - primitivni i divljaci- što opravdava njihovo ubijanje, kao pripadnika druge rase.

Eugenika sa svojim predstavnicima insistira na "rasnoj higijeni " .....eliminaciji bolesnih i nereproduktivnih i u okviru sopstvene rase /nacije .

Sve lepo zapakovano dostiglo je svoj krešendo u nemačkom nacional-socijalizmu.

Čitava linija ima jasan odnos prema Drugom i Drugačijem.
Po meni - izuzetno uočljiva - vodi do naše savremene istorije.

A kao primer drugačijeg antropo-filozofskog razumevanja da navedem i Kropotkina,koji uvažavajući evoluciju, smatra da je umesto ili pored ogorčene , nemilosrdne borbe za opstanak presudniji, možda čak i važniji faktor bio uzajamna pomoć.

Različite teorije dovode i do različitih političkih konskvenci.docsumann docsumann 11:52 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Darvin svoju teoriju razvija na konceptu " preživljavanja najsposobnijih "


pa ne može se jedna objektivistička (racionalistička) naučna teorija sagledavati u istom svijetlu kao i filozofske (vrijednosne) kategorije, koje umnogome prestavljaju projekcije nekih karakternih crta njihovog tvorca.

evolucija ima svoje mehanizme (nužnosti i slučajnosti) kroz koji se filterišu oblici vrsta i kao takva nema nikakve veze sa Darvinovom ličnošću.

recimo, kvantnu teoriju su stvarali naučnici koji su se itekako razlikovali po svom svjetonazoru (bilo je tu i agnostika, i katolika, i ateista, i deista...). no, zajedničko im je bilo poštovanje naučnih činjenica i njihovo objektivno intepretiranje.

dočim teško da filozofski koncepti mogu pobjeći daleko od lika svog filozofa.

anonymous anonymous 11:57 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Srđan Fuchs
Ipak se odričeš protototalitarnosti kao oruđa da stigneš do idealnog socijalističkog društva? Neka, neka, evolucija!


A ti se ne odričeš nerazumevanja mojih akcenata.

Ako se insistira na pojedincu kao jedinstvenoj, neponovljivoj individui,njegovoj autonomiji, zaštiti i slobodi izbora, decentriranoj strukturi,civilnom društvu umesto državi, izgradnji društvenih zajednica odozdo na gore, razumevanju moći i "političkog" i van struktura države i parlamenta, onda je to potpuni antipod totalitarizmu ili totalitarnim tendencijama.

To bi konačno trebalo da spoznaš.
anonymous anonymous 12:13 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

docsumann
Darvin svoju teoriju razvija na konceptu " preživljavanja najsposobnijih "


pa ne može se jedna objektivistička (racionalistička) naučna teorija sagledavati u istom svijetlu kao i filozofske (vrijednosne) kategorije, koje umnogome prestavljaju projekcije nekih karakternih crta njihovog tvorca.

evolucija ima svoje mehanizme (nužnosti i slučajnosti) kroz koji se filterišu oblici vrsta i kao takva nema nikakve veze sa Darvinovom ličnošću.

recimo, kvantnu teoriju su stvarali naučnici koji su se itekako razlikovali po svom svjetonazoru (bilo je tu i agnostika, i katolika, i ateista, i deista...). no, zajedničko im je bilo poštovanje naučnih činjenica i njihovo objektivno intepretiranje.

dočim teško da filozofski koncepti mogu pobjeći daleko od lika svog filozofa.


Nijedna teorija nije isključivo racionalna,a niti objektivna .

Uvek je i subjektivna,a inkorporira i iracionalne momente njenog autora.

A što je najvažnije uvek odražava i odnos snaga i moći u društvu.

O povezanosti moć-znanje Fuko se ne može zaobići.

Dakle, iako izgleda da je pitanje vezano za naizgled egzaktnu problematiku, prisutna je itekako i filozofija, ali i antropologija.

Nedovođenje biologije (evolucije) i medicine ( vakcina) u relaciju sa ideologijom, moći, filozofijom....dovodi do ekstremno-talibanskih ispada onih koji bi sankionisali ili prinudno vakcinisali one koji se protive obaveznom vakcinisanju i zahtevaju slobodu izbora.


stefan.hauzer stefan.hauzer 12:43 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Ja smatram da je Niče, prihvaćeniji i citiraniji kao autor u odnosu na Štirnera, od kojeg je "prepisao" ključne ideje, samo zato što je u društvenom kontekstu bio pogodniji za opravdavanje ideja koje su vodile ka rasističkom poimanju društva.


S druge strane Ničea smatram čovekom svoga doba, koji je kritikovao romantizam onako kako je jedino umeo:)
sevarlica sevarlica 12:48 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Darvin svoju teoriju razvija na konceptu " preživljavanja najsposobnijih "


Naravno, pošto je to koncept po kome sva živa bića funkcionišu, ljudi posebno.

Eugenika sa svojim predstavnicima insistira na "rasnoj higijeni " .....eliminaciji bolesnih i nereproduktivnih i u okviru sopstvene rase /nacije .


Što je koncept star nekoliko hiljada godina.
docsumann docsumann 14:08 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

Nijedna teorija nije isključivo racionalna,a niti objektivna .


pa ako pođemo od toga da su ljudi porilično iracionalna i subjektivizmu (solipsizmu) sklona stvorenja ovo može da stoji.
no nauka je nastala upravo na pokušaju da se taj subjektivistički šum raskrči univerzalnim zakonitostima, koji neće zavisti od ličnog ugla i referenci.

filozofija, pokušava da intepretira ono što je nauka utstvrdila.
često filozofi nisu u stanju da pojme o čemu to naučnici pričaju.

što reče Stiven Hoking povodom osporavanja nekih nejgovih teorija (o termodinamici Crnih Rupa) od strane pojedinih filozofa nauke, kako te teorije nemaju veze sa stvarnošću - stvarnost je je nešto o čemu sliku stičemo na osnovu važećih teorija, a ne obrnuto.
anonymous anonymous 15:03 22.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

sevarlica
Darvin svoju teoriju razvija na konceptu " preživljavanja najsposobnijih "


Naravno, pošto je to koncept po kome sva živa bića funkcionišu, ljudi posebno.

Eugenika sa svojim predstavnicima insistira na "rasnoj higijeni " .....eliminaciji bolesnih i nereproduktivnih i u okviru sopstvene rase /nacije .


Što je koncept star nekoliko hiljada godina.


Okej.

Ali onda onaj koji dosledno prihvata koncept, nema nikakvih moralnih dilema da kao jači - obaveznom vakcinom usmrti odredjeni broj dece, učini ih bezosećajnim , poslušnim i nekritičnim, učini nereproduktivnim, prema svom liku i obliku ....i td.

Ovakva opasnost može se ublažiti, ne i otkloniti, jedini nedozvoljavanjem koncentracije moći, već njenom disperzijom.

Dakle, nikako obaveznošću primene za široku pulaciju, već decentalizacijom i slobodom u izboru.
sevarlica sevarlica 13:06 24.05.2017

Re: Pičvajz sa Darvinom ....

anonymous
sevarlica
Darvin svoju teoriju razvija na konceptu " preživljavanja najsposobnijih "


Naravno, pošto je to koncept po kome sva živa bića funkcionišu, ljudi posebno.

Eugenika sa svojim predstavnicima insistira na "rasnoj higijeni " .....eliminaciji bolesnih i nereproduktivnih i u okviru sopstvene rase /nacije .


Što je koncept star nekoliko hiljada godina.


Okej.

Ali onda onaj koji dosledno prihvata koncept, nema nikakvih moralnih dilema da kao jači - obaveznom vakcinom usmrti odredjeni broj dece, učini ih bezosećajnim , poslušnim i nekritičnim, učini nereproduktivnim, prema svom liku i obliku ....i td.

Ovakva opasnost može se ublažiti, ne i otkloniti, jedini nedozvoljavanjem koncentracije moći, već njenom disperzijom.

Dakle, nikako obaveznošću primene za široku pulaciju, već decentalizacijom i slobodom u izboru.


Da li ti kapiraš, buraz, da je već dugo dugo na sceni sve to o čemu ti pričaš. Iz prostog razloga što se promenio način na koji se postaje jači. Umeće sa nečim metafizičkim, kakav je novac, je danas važnije od umeća da uzgojih ili ubiješ hranu.
Balans o kome ti pričaš je moguć, samo je cena preskupa. Plaća se u previše krvi. Što će se verovatno i desiti u nekom trenutku, samo se nadam da niko od nas to neće doživeti.
anonymous anonymous 06:58 22.05.2017

Karika koja ....

..... ne nedostaje .

Može li pristalica Darvinove teorije koja se " позива на природни одабир или селекцију која уништава јединке слабије прилагођене условима живота, а подупире оне боље прилагођене " i istovremeno zagovara obaveznost vakcina - ne biti - rasista?
looping looping 07:37 22.05.2017

1

Zapravo, Teoriju Evolucije je najlakše dokazati od svih naučnih teorija: živi organizmi se menjaju, dakle Teorija Evolucija je tačna.
Ukoliko bi neko dokazao da ne postoje promene, Teorija Evolucije više ne bi bila validna.
Ja to zovem Hoax Theory.


anonymous anonymous 07:47 22.05.2017

Re: 1

looping
Zapravo, Teoriju Evolucije je najlakše dokazati od svih naučnih teorija: živi organizmi se menjaju,...
...ili ih Neko menja .....
....na primer ....Mengele...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:10 22.05.2017

Re: 1

Nego, nema ništa od kraja religioznosti na kraju istorije, kako su neki prognozirali, jer u svetu gde 20% ljudi ima a 80% ne uvek će se naći ljudi koji će ići u Crkvu da traže utehu... Царју небесниј, втешителју, приди и воселисја в ни, и спаси, благиј, души нашја.

Dakle, teoretski, da bi se iskorenila religija, neophodno je da se prvo iskoreni socijalna nepravda, odnosno da svi imaju dovoljno za dostojanstven život, a da onda postepeno gube potrebu za Crkvom.
docsumann docsumann 08:12 22.05.2017

Re: 1

anonymous
looping
Zapravo, Teoriju Evolucije je najlakše dokazati od svih naučnih teorija: živi organizmi se menjaju,...
...ili ih Neko menja .....
....na primer ....Mengele...


pa čovjek ( ne mora nužno Mengele) je svojim potrebama prilagodio/promjenio čitav spektar životinjskih vrsta.
uglavnom odabiranjem i selekcionisanjem u skladu sa nekim svojim potrebama i zahtjevima - veći prinos mlijeka, bogatija vuna, više mesa... pa sve do čisto estetskih (neke kućne rase pasa)

kažu da će uskoro i sam čovjek biti objekat vještački izgenerisane evolucije.
anonymous anonymous 08:18 22.05.2017

Re: 1

docsumann
anonymous
looping
Zapravo, Teoriju Evolucije je najlakše dokazati od svih naučnih teorija: živi organizmi se menjaju,...
...ili ih Neko menja .....
....na primer ....Mengele...


pa čovjek ( ne mora nužno Mengele) je svojim potrebama prilagodio/promjenio čitav spektar životinjskih vrsta.
uglavnom odabiranjem i selekcionisanjem u skladu sa nekim svojim potrebama i zahtjevima - veći prinos mlijeka, bogatija vuna, više mesa... pa sve do čisto estetskih (neke kućne rase pasa)

kažu da će uskoro i sam čovjek biti objekat vještački izgenerisane evolucije.

Šta onda biva sa Darvinom ?

Veštački izgenerisana evolucija ......na primer vakcinisanjem jednog ogromnog dela populacije...

.....i stvaranjem nove poželjne vrste ...

Da li to postoji kao mogućnost / verovatnoća ?
anonymous anonymous 08:22 22.05.2017

Re: 1

Srđan Fuchs
Nego, nema ništa od kraja religioznosti na kraju istorije, kako su neki prognozirali, jer u svetu gde 20% ljudi ima a 80% ne uvek će se naći ljudi koji će ići u Crkvu da traže utehu... Царју небесниј, втешителју, приди и воселисја в ни, и спаси, благиј, души нашја.

Dakle, teoretski, da bi se iskorenila religija, neophodno je da se prvo iskoreni socijalna nepravda, odnosno da svi imaju dovoljno za dostojanstven život, a da onda postepeno gube potrebu za Crkvom.


Nije tema religija....

Osim - ako ne smatraš da je teorija o evoluciji - religija ?
looping looping 08:53 22.05.2017

Re: 1

Dakle, teoretski, da bi se iskorenila religija, neophodno je da se prvo iskoreni socijalna nepravda, odnosno da svi imaju dovoljno za dostojanstven život, a da onda postepeno gube potrebu za Crkvom.

Tako je!
Šteta što se socijalna nepravda u svetu nikad neće iskoreniti. Barem tako kaže hrišćanska religija.
docsumann docsumann 08:58 22.05.2017

Re: 1

Šta onda biva sa Darvinom ?

Veštački izgenerisane evolucije - ......naprimer vakcinisanjem jednog ogromnog dela populacije...

.....i stvaranjem nove poželjne vrste ...

Da li to postoji kao mogućnost / verovatnoća ?


pa isto što i sa Njutnom.

svi oni imaju svoje istaknuto mjesto u razvoju nauke i naučnih teorija, al' nauka ide dalje, nove neočekivane teorija, ideje, zamisli se otvaraju pred nama.

taj transhumanistički krak u grananju evolucije, jedan je njen posve zaseban tok.
praktično se odvaja u eksponencijalnoj putanji od smjera biološke evolucije.

ne zovu uzalud taj istorijski trenutak SINGULARITETOM.

čovjek odavno svoj evolutivni razvoj ne zasniova na prirodnim mehanizmima (kriterijumima) odabira i evaluacije.
ovo što slijedi je radikalizovanja vještački formiranog okruženja.

gdje ćemo iskoračiti nakon što prođemo kroz Dimension Door ... tko zna

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:56 22.05.2017

Re: 1

anonymous


Nije tema religija....

Osim - ako ne smatraš da je teorija o evoluciji - religija ?


Шта је ово, час постмарксизма па да морам да се држим теме као пијан плота? Сви смо ми - транстематски!

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 11:01 22.05.2017

Re: 1

docsumann


taj transhumanistički krak u grananju evolucije, jedan je njen posve zaseban tok.
praktično se odvaja u eksponencijalnoj putanji od smjera biološke evolucije.

ne zovu uzalud taj istorijski trenutak SINGULARITETOM.

čovjek odavno svoj evolutivni razvoj ne zasniova na prirodnim mehanizmima (kriterijumima) odabira i evaluacije.
ovo što slijedi je radikalizovanja vještački formiranog okruženja.

gdje ćemo iskoračiti nakon što prođemo kroz Dimension Door ... tko znaIskoračićemo u savršenu eru po čoveka, u nemanipulativnoj dimenziji, u manipulativnoj, neko će koristiti sve saznanja da upregne čoveka u dolap, kao što je i do sada bio slučaj, pretpostavljam.
anonymous anonymous 11:46 22.05.2017

Re: 1

Srđan Fuchs
anonymous


Nije tema religija....

Osim - ako ne smatraš da je teorija o evoluciji - religija ?


Шта је ово, час постмарксизма па да морам да се држим теме као пијан плота? Сви смо ми - транстематски!Ma , naravno.
Samo sam hteo da naglasim i izbegnem da se problematizacija teorije o evoluciji inercijski dovede u relaciju sa religijom, što bi bilo suvišno, jer akcenat nije na tome.

bene_geserit bene_geserit 08:25 27.05.2017

Re: 1

Srđan Fuchs
...da bi se iskorenila religija, neophodno je da se prvo iskoreni socijalna nepravda, odnosno da svi imaju dovoljno za dostojanstven život, a da onda postepeno gube potrebu za Crkvom.

Ti si stvarno nepresusan izvor gluposti.

"Socijalna nepravda" ne moze nikada da se iskoreni jer je bazirana na tome da oni koji imaju manje zavide onima koji imaju vise. Cak i kad bi nekim cudom svi imali isto, to ne bi potrajalo. Kada bi koncept privatne svojine prestao da postoji, opet bi bilo "socijalne nepravde" kroz neko drugo merenje toga ciji je veci.
Svi ne mogu nikada da imaju "dovoljno za dostojanstven zivot" jer je to opet subjektivna kategorija, a da li imamo dovoljno za "dostojanstven zivot" zavisi od toga kako zivi komsija, tj. od referentne tacke.

Ljudi ce uvek da budu nezadovoljni zbog necega i da kukaju.
Ali to ne znaci da je to izvor ljudske potrebe za verom u Boga ili okretanja crkvi.
A iz nekog razloga me ne cudi sto bi iskorenjivao religiju.
docsumann docsumann 08:17 22.05.2017

inače

lično volem ove povremene blogove o teoriji evolucije. oni me podsjete da ponovo odgledam ovu emisiju...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana