Budućnost| Društvo| Politika| Region

Domovinski/ patriotski odgoj ili trovanje dece mržnjom

Milan Karagaća RSS / 02.04.2014. u 11:51

Način na koji se na prostorima bivše SFRJ tumači bliža i dalja istorija više podseća na moralno-političke pripreme za nove obračune I ratove nego na pomirenje po ugledu , recimo na Skandinavce. Glavni problem je nedostatak ljudskosti I hrabrosti da se priznaju i greške pa i zločini svoje strane već se uvek pokuša za sve apsolutno okriviti drugi, a mi smo anđeli.

Dva ilustrativna primera za ovo su  nedavni tekst Viktora Ivančića u kome neka učiteljica Smilja pokušava objasniti deci domovinski rat pa se upetlja da je ni Sonja Biserko ne bi shvatila a kamoli deca.

Drugi primer je kako je vladina kancelarija za KiM pripremila nastavni material o pogrom Srba 2004.godine. Težište I jedne I druge priče nije na objašnjenju onoga šta se I kako desilo već raspirivanje mržnje prema Srbima odnosno Albancima.

Pa evo tih priča:

 

 

1.- Domovinski odgoj

“Ona učiteljica Smilja je stala isprid ploče i rekla je: „Dico, danas ćemo učit o domovinskom ratu! Moran odma na početku izrazit ushit, sriću i zadovoljstvo šta je to ušlo u nastavni plan i program trećaša! Nikad nije previše rano da mi ka ponosni Hrvati usvojimo to gradivo!“ Onda je uča pljesnila sa rukama i pitala je: „Jel možda neko od vas zna šta je to bija domovinski rat?“ Svi rulja u razredu su šutili i vrtili su sa glavušama kao da nemaju blage. Uča je pitala: „Šta? Baš niko?“ Onda sam ja dignijo ruku. Uča je rekla: „Izvoli Robi!“ Ja sam rekao: „Jel to bija rat di su naši uz pomoć saveznika satrali Njemce i ustaše?“Učiteljica Smilja je mene blido pogledala. Onda je ona stavila ruke na kukove i pitala je: „A molinte lipo, od koga si to čuja?“ Ja sam rekao: „Od mog dida sa Šolte!“ Uča je rekla: „E pa dida ti se malo zajeba, mladiću! Biće čovik ostarija, pa je mrvicu propuva!“ Ja sam rekao: „Sori, učiteljice, al moj dida nije propuva!“ Uča je rekla: „Okej, ako nije propuva, onda je mislija na neki drugi rat!“ Ja sam pitao: „Na koji drugi rat?“ Uča Smilja je rekla: „Na drugi svjecki rat! Ti je rat bija prije domovinskog rata!“ Ja sam pitao: „Pa koga su onda naši satrali u domovinskom ratu?“ Uča je rekla: „Satrali su Srbe i četnike!“ Ja sam pitao: „A ko su nam bili saveznici?“ Uča je rekla: „Njemci i ustaše!“

Ja sam zblantao se u uču Smilju sa lakšom zbunjozom. Samo onda je moj drug Dino rekao: „Čekajte malo, učiteljice, zar oni već nisu bili satrani u drugom svjeckom ratu?“ Onda je onaj Kane Šteta rekao: „E stvarno, jebate! Ako su naši satrali Njemce i ustaše u drugom svjeckom ratu, a posli toga je doša domovinski rat, kako su ih onda mogli imat za saveznike?“ Ona tuljanica Niveska je uletila: „Možda ih nisu satrali sve! Nego su neke satrali, a neke su ostavili da in posli budu saveznici!“ Ona Nela Svinjogojstvo je pitala: „Kako su birali koje će satrat, a koje će ostavit za saveznike?“ Onaj Rino Sajla je rekao: „Možda su in dali igrat na par-dišpar?“

Učiteljica Smilja je dvaput pljesnila sa rukama i rekla je: „Dico, molinvas lipo nemojte konplicirat život! Ovo je tribalo bit jednostavno gradivo, da skužimo ko je agresor a ko žrtva, a ne da sad tu idemo do stoljeća sedmog…“ Samo onda je ona balibanica Lidija uletila: „A di su onda bili Srbi i četnici?“ Uča je pitala: „Kad?“ Balibanica Lidija je rekla: „Pa u drugom svjeckom ratu!“ Uča Smilja je počeškala se po bradi i malo je dumala. Onda je ona rekla: „Četnici su bili skupa sa Njemcima i ustašama! A Srbi su bili skupa sa našim Hrvatima, znači protiv Njemaca, ustaša i četnika!“ Onda je mala Teica pitala: „Zašto onda moja mama govori da su mog dida u domovinskom ratu uhapsili Taljani?“

Učiteljica Smilja je okrenila se prema njoj i rekla je: „Teice, dušo, didu ti nikako Taljani nisu mogli uhapsit u domovinskom ratu! Možda su ga jedino mogli uhapsit u drugom svjeckom ratu!“ Kane Šteta je pitao: „A jesul Taljani bili Njemci, ustaše ili četnici?“ Uča Smilja je podviknila: „Taljani su bili Taljani! Samo su bili u kompi sa Njemcima, ustašama i četnicima! A to znači protiv Hrvata i Srba!“ Ona pederica Sandra je pitala: „A jesul onda posli u domovinskom ratu bili u kompi sa Hrvatima i Srbima?“ Moj drug Dino je njoj rekao: „A glupa si ka tava, Sandra! Kako će bit u kompi sa Hrvatima i Srbima ako su Hrvati bili protiv Srba!“ Pederica Sandra je pitala: „Kad?“ Dino je rekao: „Pa u domovinskom ratu!“ Kane Šteta rekao: „Možda je po Taljana išlo sa Srbima, a po sa Hrvatima!“ Nela Svinjogojstvo je pitala: „Kako su birali koji će sa kojima? Jesul igrali na par-dišpar?“

Uča Smilja je zveknila sa dnevnikom po klupi i viknila je: „Jel više bilo dosta?!“ Ja sam njoj rekao: „Ovo gradivo je zapopizdit teško, učiteljice! Ja ne kužim ništa živo!“ Uča je dreknila: „Zato šta smo sve zakonplicirali sa tvojin didom i drugim svjeckim ratom! Odsad se držimo samo domovinskog rata i gotovo! Jel to svima jasno?!“ Mi smo svi u razredu umirili se i začepili smo labrnje. Uča je podviknila: „I da se više uopće ne spominju Taljani i Njemci, pošto su to sad naši dragi turisti! Jel i to jasno?“ Mi smo svi šutili i klimali smo sa glavušicama. Uča je rekla: „Okej! Znači, vratimo se na početak! U domovinskom ratu su Srbi i četnici išli okupirat našu zemlju, a onda su…“ Dino je uletijo: „…a onda su ih Hrvati i ustaše satrali! Jel tako?“

Učiteljica Smilja je značajski se okrenila prema njemu. Ona je zarežala: „Otprilike!“ Ja sam uletijo: „Za razliku od drugog svjeckog rata, di su Hrvati i Srbi satrali četnike i ustaše! Jel tako?“ Uča je značajski zapiljila se prema meni i zarežala je: „Otprilike!“ Onda je Dino uletijo: „Šta znači da će u sljedećem ratu Hrvati i četnici satrat Srbe i ustaše!“ Uča je iskobečila oči i zinila je sa ustima. Onda je tuljanica Niveska rekla: „A zašto Hrvati uvik moraju pobjedit? Možda će baš Srbi i ustaše satrat Hrvate i četnike!“ Samo uča je na nju arlauknila: „Niveska, kakvo je to nedomoljubno ponašanje?! Za koga ti navijaš? Neću da čujen takve stvari u ovom razredu!“

Tuljanica Niveska je u roku odma zablindirala gubicu. Moj drug Dino se mrgaški smjehuckao. Učiteljica Smilja je naperila kažimprst prema njemu i rekla je: „A ti se, pametnjakoviću, ne keseri! Otkud tebi pravo da govoriš da će bit novog rata? Je li, klipsone?!“ Dino je raširijo ruke i rekao je: „Pa ubra san da je to princip lige prvaka! Igra svak protiv svakoga i na kraju se zbroje punti!“ Ja sam rekao: „Naravska stvar! A nemoš prekinit natjecanje napola!“ Uča je podviknila: „E pa slušajte me dobro, papani, to van je malo degenerična logika! Prvo i prvo, više nikad ne smi bit rata! A drugo i drugo, ako ga i bude, onda je turbo nemoguća kombinacija da Hrvati skupa sa četnicima ratuju protiv Srba i ustaša! Gotova priča!“ Onda sam ja rekao: „A zašto onda na Šolti mom didi ka Hrvatu jebu četničku mater?“ Uča je zableušila se u mene sa težim ošamutom. Ekipa u razredu su isto gledali sa čudilom. Ja sam rekao: „I to samo zato šta je bija u partizanima!“

Onda je Rino Sajla pitao: „Ko su sad partizani, jebate noj?“ Kane Šteta je rekao: „Nikad čuja!“ Nela Svinjogojstvo je rekla: „Biće neki turisti, ka Njemci i Taljani!“ Učiteljica Smilja je i dalje stajala ukipana isprid ploče sa namušenom facom. Onda je balibanica Lidija nju pitala: „Stvarno, učiteljice, a ko su bili partizani?“ Uča je gledala koljački prema meni i podviknila je: „Jel vidiš sad šta si napravija, debilu? Jesmol mi na ovom satu tribali govorit o domovinskom ratu il o partizanima?“ Ja sam rekao: „Moj dida kaže da su partizani bili odlučujući faktor u domovinskom ratu!“ Uča se napečila: „A po čemu to, majketi?“ Ja sam rekao: „Po tome šta su nedostajali!“

Ovako bolesne učitelljice i učitelji mogu samo da štete i prošire bolest na one kojima pričaju, mada je simpatično kako su je deca izvozala.

2.- Drugi priča dešava se kod nas.

 Naime, ministar prosvete Jovanović  poslao je pismo svim osnovnim i srednjim školama u kome je zahtevao da se prvi školski čas 17. marta posveti – kako stoji u pismu – pogromu Srba na Kosovu i Metohiji iz 2004. godine.

Tekstualni i video material  za čas je sastavila Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Evo samo nekih delova koji ilustruju kako i u Vladinoj kancelariji sede razne priučene učiteljice Smilje.

“Osnovni podstrekač loših srpsko-albanskih odnosa jeste pretenzija Albanaca da ovladaju srpskim životnim i nacionalnim prostorom na Kosovu i Metohiji. Posle Velikog austrijsko-turskog rata krajem 17. veka dolazi do masovne kolonizacije albanskih plemena praćene represalijama i zločina prema hrišćanskom narodu. Nepodnošljivi uslovi života prisilili su značajan broj Srba na egzodus poznat kao Velika seoba Srba 1690. godine. Iste ili slične nesreće pratile su srpski narod na Kosovu i Metohiji sve do najnovijeg progona Srba 1999. godine, nažalost, u prisustvu međunarodnih vojnih i civilnih vlasti. Ako je pustonosni turski pohod otvorio granicu albanskim useljenicima, onda će ratni događaji 1999. godine biti odlučujuća faza varvarskog pustošenja srpske supstance u središtu srpske državnosti i kulture razvijane od Srednjeg veka do danas. Uravo, pred očima međunarodnih institucija uništeno je preko 150 spomenika kulture srpske provenijencije.

Kratka ocena karaktera srpsko-albanskih odnosa sigurno neće zadovoljiti sve one koji su zainteresovani za dublje i objektivnije sagledavanje ovog izuzetno komplesnog pitanja. Zato ukazujemo na bogatu izvornu građu, odnosno, brojne naučne publikacije kako domaćih tako i inostranih autora. Takođe, u korisnu literaturu ubrajamo i izveštaje putopisaca koji na osnovu neposrednih saznanja donose svoja zapažanja i ocene o mnogim događajima od značaja za sveobuhvatnije razumevanje ne samo srpsko-albanskih odnosa, već i širih političkih procesa koji su se neminovno reflektovali na srpsko-albanske odnose sa svim negativnim posledicama.

Posebnu pažnju želimo da usmerimo na one političke procese na Kosovu i Metohiji koji su obeležili drugu polovinu 20. i početak 21. veka čiji smo savremenici i neposredni svedoci. Reč je o kontinuitetu politizacije međunacionalnih odnosa sve u cilju pozicioniranja albanizovane političke oligarhije na Kosovu i Metohiji prema institucijama tadašnje Savezne države Jugoslavije, posebno prema institucijama Republike Srbije u čijem sastavu je Pokrajina Kosovo i Metohija. Stalnim naglašavanjem navodne obespravljenosti Albanaca u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, a u čemu su pojedine inostrane vlade videle svoj interes i potpomogle internacionalizaciju albanskog pitanja, utrt je put satanizaciji srpskog naroda i tako je u svet odlazila crno bela slika o međunacionalnom sukobu na Kosovu i Metohiji.

Zašto insistiramo na objektivnom sagledavanju i predstavljanju političkih procesa na Kosovu i Metohiji, posebno, u vremenu čiji smo savremenici? Pre svaga, zato što su ti događaji deo naših života, događaji koji su ostavili traumatične i trajne posledice kako na pojedince i porodice, tako i na sveukupno stanje srpskog naroda, posebno na prostoru Kosova i Metohije.

Stiče se utisak da međunarodna i domaća naučna i šira javnost još nisu spremne da demistifikuju učinke diktature Josipa Broza koja je pod geslom „bratstva i jedinstva“ u ondašnjoj Jugoslaviji u institucionalnom i ustavnopravnom smislu, svela državnost Srbije na nivo posmatrača bez prava glasa. Ilustrativan primer je činjenica da je Pokrajinska skupština imala mogućnost uticaja na odluke Skupštine Srbije, dok Skupština Republike Srbije nije imala nikakav političko-pravni instrument da utiče ili ospori bilo koju odluku Skupštine Kosova i Metohije. Takva anahrona politička stvarnost omogućila je majorizaciju albanske većine nad srpskim narodom i drugim etničkim zajednicama i uz primenu tzv. nacionalnog ključa koji se kretao do 9:1 u korist Albanaca, ubrzala je proces albanizacije života na Kosovu i Metohiji. U stvorenom političkom ambijentu u kojem je velikoalbanski separatistički pokret izašao iz ilegale i stupio na političku scenu 1968. godine, došlo je do uvećanja skale pritisaka na Srbe. Posledice su se odražavale na masovna iseljavanja s Kosova i Metohije, uništavanja spomeničkog nasleđa i rušenje nadgrobnih spomenika i drugih obeležja. Dalje, usledilo je potiskivanje srpskog jezika i pisma iz službene upotrebe, kao i preimenovanje geografskih naziva i toponima. Čak ni ravnopravan status srpskog i albanskog jezika nije bio moguć. Uklanjajući dosledno simbole države Jugoslavije, odnosno Republike Srbije, u upotrebu su uvedena državna obeležje susedne države Albanije.

Napred izneto činjenično stanje je proverljivo. Ne čini li se logičnim da matična država zaštiti ustavnopravni poredak i sigurnost svih svojih građana na Kosovu i Metohiji, a što se i dogodilo 1989. godine. Međutim, velikoalbanski separatistički pokret nije ustuknuo, niti odustao od ideje velike Albanije. Zato će posle 1989. godine sistematski progon Srba zameniti strategijom stvaranja paralelnih albanskih institucija vlasti. Tada već internacionalizovano „albansko pitanje na Kosovu i Metohiji“ išlo je u prilog novonastalim političko-bezbedenosnim okolnostima za koje je dobijena podrška određenih međunarodnih političkih i vojnih centara moći. Strateški interesi su odneli prevagu nad međunarodnim pravom i ratni sukob je bio neizbežan. Danas vidimo da opcija rata nije donela pravično rešenje viševekovnog srpsko-albanskog konflikta. Dalje korišćenje dvojnih standarda uticajnih međunarodnih faktora i zadržavanje crno-bele slike u javnosti, redovno na štetu srpske strane, ne samo da nije održivo rešenje, već je ponižavajuće i onespokojavajuće za sve ljude koji demokratiju i pravdu doživljavaju kao najviše dostignuće civilizovanog sveta.”

Ozbiljni ljudi bi trebalo da se zapitaju i zabrinu dokle će im razne napaljene Smiljke trovati decu mržnjom i da li zaista želimo da nam deca u unuci žive u miru kao Skandinavci ili ih ovakvim postupcima pripremaju za novi rat , samo čekaju povod.

Mislim da onu hrvatsku učiteljicu ne bi razumela ni Sonja Biserko, kao  što mnogi koji znaju istoru ne bi razumeli ovu našu mudru kancelariju. Pogotovo kako nam nije odgovaralo da u predsedništvu SFRJ budu  dva člana iz pokrajina, a onda nam je odgovaralo kada je predsedništvo na čelu sa Jovićem  i dva člana iz razvlašćenih  pokrajina i jednim Crnogorcem tvrdi kako predsedništvo SFRJ funkcioniše legitimno.

E da je autor hteo da bude i malo korektan onda bi rekao das u Srbi na Kosovu ipak bili najbezbedniji i das u odnosi među dva naroda bili sa najmanje ekscesa jedino ta vreme Titove Jugoslavije, za razliku od vremena posle balkanskih ratova i za vreme Kraljevine Jugoslavije.

Kraju to što stavovi koji se serviraju deci potpuno odudaraju od pregovaračkog procesa o normalizaciji odnosa sa kosovom u kome učestvuje i vladina  kancelarija.

A nastup one hrvatske učiteljice Smilje može poslužiti kao dokaz genocida nad Srbima u Hrvatskoj jer upravo ona to propagira i opravdava.

I na kraju, u pravu je onaj mali što citira svoga dedu da su partizani bili odlučujući faktor u domovinskom ratu, a i na Kosovu „Po tome šta su nedostajali!“

 Komentari (67)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

reanimator reanimator 12:00 02.04.2014

...

Jelica Greganović Jelica Greganović 12:13 02.04.2014

Re: ...

nedavni tekst Viktora Ivančića


Ova priča bar već nekoliko godina nije nedavna.
Naime, to je stara priča iz kolumne koju je u Feral Tribjunu pisao Viktor Ivančić.
Ta čuvena kolumna se zvala "Bilježnica Robija K."
Priče iz te kolumne su sabrane u dve knjige, koje je u Srbiji izdala, ako se ne varam, "Fabrika knjiga".
Sad ju je neko izvukao i rasuta je po internetu.
Toplo preporučujem čitanje obe pomenute knjige.
AlexDunja AlexDunja 15:52 02.04.2014

Re: ...

AlexDunja
Ova priča bar već nekoliko godina nije nedavna.
Naime, to je stara priča iz kolumne koju je u Feral Tribjunu pisao Viktor Ivančić.
Ta čuvena kolumna se zvala "Bilježnica Robija K."


samo da dodam sve te priče su satirične.

ova se ruga besmislenom prekrajanju istorije u htvatskom društvu.

po mom mišljenju, ivančić je jedan od najboljih novinara
i kolumnista u regionu. i kad je ozbiljan i kad zaebava

rade.radumilo rade.radumilo 12:12 02.04.2014

Sutra pripada meni!

predatortz predatortz 12:13 02.04.2014

Pitanje

Kraju to što stavovi koji se serviraju deci potpuno odudaraju od pregovaračkog procesa o normalizaciji odnosa sa kosovom u kome učestvuje i vladina kancelarija.


Šta za tebe znači normalizacija odnosa sa Kosovom? Odustajanje od kažnjavanja zločina koje su počinili Albanci, prećutkivanjem nasilja nad civilima, zanemarivanje rušenja verskih objekata i grobalja? Napominjem da su zločini koje je počinila naša strana prilično istraženi i kažnjeni. Red bi bio da se, pre bilo kakve normalizacije, počne raditi i na kažnjavanju počinilaca sa njihove strane.

To što ti predlažeš smo već imali u SFRJ. Zločini Hrvata i Albanaca su gurnuti pod tepih zarad mira u kući. Možda je zbog toga kuća i planula...
Milan Karagaća Milan Karagaća 12:37 02.04.2014

Re: Pitanje

Šta za tebe znači normalizacija odnosa sa Kosovom? Odustajanje od kažnjavanja zločina koje su počinili Albanci, prećutkivanjem nasilja nad civilima, zanemarivanje rušenja verskih objekata i grobalja? Napominjem da su zločini koje je počinila naša strana prilično istraženi i kažnjeni. Red bi bio da se, pre bilo kakve normalizacije, počne raditi i na kažnjavanju počinilaca sa njihove strane.

Upravo kažnjavanje svih zločinaca i počinioca zloćina, iznošenje pune istine o svemu , a ne korišćenje povoda da se opljune SFRJ i Tito.Pa za vreme njrega nije bilo ni pogroma ni nasilja nad Srbima, doduše malo je Ranković disciplinovao Albance ali u velikom broju slučajeva s pravom,.
predatortz predatortz 12:40 02.04.2014

Re: Pitanje

Milan Karagaća
Šta za tebe znači normalizacija odnosa sa Kosovom? Odustajanje od kažnjavanja zločina koje su počinili Albanci, prećutkivanjem nasilja nad civilima, zanemarivanje rušenja verskih objekata i grobalja? Napominjem da su zločini koje je počinila naša strana prilično istraženi i kažnjeni. Red bi bio da se, pre bilo kakve normalizacije, počne raditi i na kažnjavanju počinilaca sa njihove strane.

Upravo kažnjavanje svih zločinaca i počinioca zloćina, iznošenje pune istine o svemu , a ne korišćenje povoda da se opljune SFRJ i Tito.Pa za vreme njrega nije bilo ni pogroma ni nasilja nad Srbima, doduše malo je Ranković disciplinovao Albance ali u velikom broju slučajeva s pravom,.


E, jebi ga zemljače! Ako je za tebe najgora stvar koja nam se desila u poslednjih dvadeset i kusur godina, to što neko pljucne po Titu koji, uzgred, ni sam nije bio nevinašce...

A nasilja i pogroma je itekako bilo, samo je gurano pod tepih.
mariopan mariopan 16:44 02.04.2014

Re: Pitanje

Milan Karagaća
Šta za tebe znači normalizacija odnosa sa Kosovom? Odustajanje od kažnjavanja zločina koje su počinili Albanci, prećutkivanjem nasilja nad civilima, zanemarivanje rušenja verskih objekata i grobalja? Napominjem da su zločini koje je počinila naša strana prilično istraženi i kažnjeni. Red bi bio da se, pre bilo kakve normalizacije, počne raditi i na kažnjavanju počinilaca sa njihove strane.

Upravo kažnjavanje svih zločinaca i počinioca zloćina, iznošenje pune istine o svemu , a ne korišćenje povoda da se opljune SFRJ i Tito.Pa za vreme njrega nije bilo ni pogroma ni nasilja nad Srbima, doduše malo je Ranković disciplinovao Albance ali u velikom broju slučajeva s pravom,.

Ко то да уради будући да су они који наводно суде тим злочинцима, овом случају активно помагали злочине против Срба и амнестирали највеће злочинце?
Мислиш нека небеска правда, кад већ овоземаљска не ради?

А лепо је видети овако написано...у стварности је много другачије.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:57 02.04.2014

Re: Pitanje

Upravo kažnjavanje svih zločinaca i počinioca zloćina


Super.
Tako to treba da se radi.
A šta pričati deci u Srbiji kad niko ne osuđuje zločine nad Srbima?
Da drugih zločina osim srpskih nije ni bilo, ili da na to treba zažmuriti jer odnose treba normalizovati?

Da su, kao što nisu, albanske vlasti pohapsile Tačije, Haradinaje i ostale kriminalce, da su hrvatske vlasti pohapsile njihove Gonovine, prvi bih bio za normalizaciju.

Ovako, kad su tamo zločinci heroji i narodni miljenici, mi ostaje ponos što srpske vlasti hapse i osuđuju svoje zločince, a komšije nek se prvo upristoje pa ćemo onda videti kako dalje.
Do tad, svima pa i deci samo istina.
I oprez prema komšijama.
mariopan mariopan 21:42 02.04.2014

Re: Pitanje

hoochie coochie man
Upravo kažnjavanje svih zločinaca i počinioca zloćina


Super.
Tako to treba da se radi.
A šta pričati deci u Srbiji kad niko ne osuđuje zločine nad Srbima?
Da drugih zločina osim srpskih nije ni bilo, ili da na to treba zažmuriti jer odnose treba normalizovati?

Da su, kao što nisu, albanske vlasti pohapsile Tačije, Haradinaje i ostale kriminalce, da su hrvatske vlasti pohapsile njihove Gonovine, prvi bih bio za normalizaciju.

Ovako, kad su tamo zločinci heroji i narodni miljenici, mi ostaje ponos što srpske vlasti hapse i osuđuju svoje zločince, a komšije nek se prvo upristoje pa ćemo onda videti kako dalje.
Do tad, svima pa i deci samo istina.
I oprez prema komšijama.

Jelica Greganović Jelica Greganović 12:17 02.04.2014

...

A nastup one hrvatske učiteljice Smilje može poslužiti kao dokaz genocida nad Srbima u Hrvatskoj jer upravo ona to propagira i opravdava.


Ne baš...jer je hrvatska učiteljica Smilja - Srpkinja.
Milan Karagaća Milan Karagaća 12:38 02.04.2014

Re: ...

Jelica Greganović
A nastup one hrvatske učiteljice Smilje može poslužiti kao dokaz genocida nad Srbima u Hrvatskoj jer upravo ona to propagira i opravdava.


Ne baš...jer je hrvatska učiteljica Smilja - Srpkinja.

nebitno što je Srpkinja ali se nalupala, a otkud znaš da je Srpkinja jer Smilja je i srpsko i hrvatsko ime.
dr.wagner dr.wagner 14:01 02.04.2014

Re: ...

...dan

Milan Karagaća
Jelica Greganović

Ne baš...jer je hrvatska učiteljica Smilja - Srpkinja.

nebitno što je Srpkinja ali se nalupala, a otkud znaš da je Srpkinja jer Smilja je i srpsko i hrvatsko ime.


-Pa nema veze je li Srpkinja ili Hrvatica ... ionako je na kraju Srpkinja ...
... koliko su mene tu na blogu učili povijest , svi su nastali od Srba


Wagner
rade.radumilo rade.radumilo 14:57 02.04.2014

Re: ...

... koliko su mene tu na blogu učili povijest , svi su nastali od Srba


Čak i Albanci?
stopalo stopalo 14:59 02.04.2014

Re: ...

... koliko su mene tu na blogu učili povijest , svi su nastali od Srba


sedi dole, jedan

amebe pa srbi
srdjan.pajic srdjan.pajic 15:15 02.04.2014

Re: ...

stopalo
... koliko su mene tu na blogu učili povijest , svi su nastali od Srba


sedi dole, jedan

amebe pa srbi


Čekaj, a Indusi? A Činezi? (i ovo sam naučio od našeg drugara Omege, Čina, stara srpska reč za Kinu, od nas su posle ovi mrski zapadnjaci ukrali reč "China" ).dr.wagner dr.wagner 15:27 02.04.2014

Re: ...

Pozdrav drugovi

stopalo

amebe pa srbi


-Po najnovijim istraživanjima ... bilo je obratno ...


W


stopalo stopalo 15:34 02.04.2014

Re: ...

dr.wagner
Pozdrav drugovi

stopalo

amebe pa srbi


-Po najnovijim istraživanjima ... bilo je obratno ...


W
Pokrili smo sve uglove što bi rekli anglosaksonci

Na početku beše svetlost

Na početku beše reč

Na početku beše ...

Sve je bilo srpsko.

Jedino smo nahebali ako je na početku bila kultura
dr.wagner dr.wagner 15:42 02.04.2014

Re: ...

stopalo

Jedino smo nahebali ako je na početku bila kultura


-A ne ... mi smo došli kasnije ...


W
stopalo stopalo 15:48 02.04.2014

Re: ...

dr.wagner
stopalo

Jedino smo nahebali ako je na početku bila kultura


-A ne ... mi smo došli kasnije ...


W


Znači ipak ste došli

Iz Irana ili je putovanje bilo galaktičko?

Ima neka serija na history kanalu o svemircima pa taman da se spoji sa kraljevima.
dr.wagner dr.wagner 15:58 02.04.2014

Re: ...

stopalo

Iz Irana ili je putovanje bilo galaktičko?

Ima neka serija na history kanalu o svemircima pa taman da se spoji sa kraljevima.


-Pa iz svemira ...

-Koliko sam vidio (ne samo ovdje na blogu), vi Srbi nemate granice u uljepšavanju
vlastite prošlosti ... to govori da ste gotovo sigurno nastali od Hrvata ...

-Nećemo više , Milan će napraviti "fajrunt" ...


W
Jelica Greganović Jelica Greganović 16:03 02.04.2014

Re: ...

a otkud znaš da je Srpkinja jer Smilja je i srpsko i hrvatsko ime.


Tako što sam redovno čitala kolumnu o Robiju K., ona je jedan od njenih glavnih likova.

http://blog.b92.net/text/218/VRATITE-NAM-FERAL--VRATITE-MI-ROBIJA-K-/

ali se nalupala


Naravno da se nalupala, ideja satire je duhovito dovođenje do krajnosti i karikiranje.
mariopan mariopan 16:45 02.04.2014

Re: ...

Jelica Greganović
A nastup one hrvatske učiteljice Smilje može poslužiti kao dokaz genocida nad Srbima u Hrvatskoj jer upravo ona to propagira i opravdava.


Ne baš...jer je hrvatska učiteljica Smilja - Srpkinja.

То сам и ја помислила
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:47 02.04.2014

Re: ...

-Po najnovijim istraživanjima ... bilo je obratno ...

Ne, ne...nego su u Iranu živele amebe koje su igrale šah, to su bili Hrvati, pa su onda one uzele šah pod mišku i došle ovamo (otud šahovnica na zastavi), a svi ostali su još uvek za njima gmizali. Bez šaha.
predatortz predatortz 19:54 02.04.2014

Re: ...

Jelica Greganović
-Po najnovijim istraživanjima ... bilo je obratno ...

Ne, ne...nego su u Iranu živele amebe koje su igrale šah, to su bili Hrvati, pa su onda one uzele šah pod mišku i došle ovamo (otud šahovnica na zastavi), a svi ostali su još uvek za njima gmizali. Bez šaha.
Ovo me podseti na predratno idejno rešenje grba BiH:

Četnik igra šah na mesečini.
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:57 02.04.2014

Re: ...

Četnik igra šah na mesečini.

Ne razumem
predatortz predatortz 20:00 02.04.2014

Re: ...

Jelica Greganović
Četnik igra šah na mesečini.

Ne razumem


Kako ne? Svi su zastupljeni:
Četnik reprezentuje Srbe, šah(ovnica) Hrvate a mesečina Muslimane. To je bila zezancija posle prvih izbora, predlog za grb BiH.
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:09 02.04.2014

Re: ...

Nećemo više , Milan će napraviti "fajrunt"

dobar zakljucak.
hajkula1 hajkula1 21:52 02.04.2014

Re: ...

hajkula1 hajkula1 21:53 02.04.2014

Re: ...

dr.wagner
stopalo

Iz Irana ili je putovanje bilo galaktičko?

Ima neka serija na history kanalu o svemircima pa taman da se spoji sa kraljevima.


-Pa iz svemira ...

-Koliko sam vidio (ne samo ovdje na blogu), vi Srbi nemate granice u uljepšavanju
vlastite prošlosti ... to govori da ste gotovo sigurno nastali od Hrvata ...

-Nećemo više , Milan će napraviti "fajrunt" ...


WTebe ne komentarišem do fajronta.
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:57 02.04.2014

Re: ...

Jelica Greganović
a otkud znaš da je Srpkinja jer Smilja je i srpsko i hrvatsko ime.


Tako što sam redovno čitala kolumnu o Robiju K., ona je jedan od njenih glavnih likova.

http://blog.b92.net/text/218/VRATITE-NAM-FERAL--VRATITE-MI-ROBIJA-K-/

ali se nalupala


Naravno da se nalupala, ideja satire je duhovito dovođenje do krajnosti i karikiranje.

Ma sve u redu Jelice, ali stvarnost je nažalost mnogo ružnija i tužnija od onoe koja je u satiri prikazana i katikirana.
a šta tek reći za ovaj fašizam
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:58 02.04.2014

Re: ...

Četnik igra šah na mesečini.

dobar štos.
charlie charlie 11:32 03.04.2014

Re: ...

dr.wagner
...dan

Milan Karagaća
Jelica Greganović

Ne baš...jer je hrvatska učiteljica Smilja - Srpkinja.

nebitno što je Srpkinja ali se nalupala, a otkud znaš da je Srpkinja jer Smilja je i srpsko i hrvatsko ime.


-Pa nema veze je li Srpkinja ili Hrvatica ... ionako je na kraju Srpkinja ...
... koliko su mene tu na blogu učili povijest , svi su nastali od Srba


Wagner

Па јесте - Смиља је српско име.
Друга ствар је што у данашњој хрватској има барем пола Петровића, Поповића, Марића, Вранковића и да не набрајам даље. Како са презименима, тако и са именима.
Додуше, са именима се ситуација полако "нормализује" на начин да - што Српскије презиме, то хрватскије име, нпр. Домагој Поповић, Хрвоје Петровић и слично.
Јадни Срби покушавају да се умиле уљудним хрватима (без притиска), тако да када већ не могу тако брзо да промене презиме, онда својој деци дају, уместо Српских имена, попут Јована и Светозара, хрватска имена попут Домагоја и Хрвоја.
Углавном, јадни преостали Срби од те хрватске углађености.
Лепо би било када би се сви колективно пребацили (та шака која није протерана у последњој усташоидној акцији) у Србију, па како нам свима заједно било.
Jelica Greganović Jelica Greganović 20:06 03.04.2014

Re: ...

Ma sve u redu Jelice, ali stvarnost je nažalost mnogo ružnija i tužnija od onoe koja je u satiri prikazana i katikirana.

Znam, ja ti samo objašnjavam zašto je priča takva kakva je i zašto je takva učiteljica Smilja - satira.
predatortz predatortz 12:22 02.04.2014

Šumar

I na kraju, u pravu je onaj mali što citira svoga dedu da su partizani bili odlučujući faktor u domovinskom ratu, a i na Kosovu „Po tome šta su nedostajali!“


A ko je to omeo partizane da se organizuju i brane domovinu? Rasterao ih šumar, kao u onom vicu o partitzanima i Nemcima?
Sepulturero Sepulturero 12:49 02.04.2014

Re: Šumar

Омели су их потомци оних партизана из Другог светског рата - деца комунизма.

Иначе, мислим да аутор блога није требало да тако озбиљно схвати пародију под бројем 1.
hajkula1 hajkula1 19:51 02.04.2014

Re: Šumar

predatortz
I na kraju, u pravu je onaj mali što citira svoga dedu da su partizani bili odlučujući faktor u domovinskom ratu, a i na Kosovu „Po tome šta su nedostajali!“


A ko je to omeo partizane da se organizuju i brane domovinu? Rasterao ih šumar, kao u onom vicu o partitzanima i Nemcima?


???
A 9. marta 1991?
Šta je bila JNA?
Milan Karagaća Milan Karagaća 20:32 02.04.2014

Re: Šumar

A ko je to omeo partizane da se organizuju i brane domovinu? Rasterao ih šumar, kao u onom vicu o partitzanima i Nemcima?

moj zemljače, ljudi su kvarljivija roba od svake druge, halapljivi, nezajažljivi i čim prestaju da vladaju zakoni i država ponašaju se kao vukovi.U halapljivosti zaborave i rođenog oca i majku.Čim su videli da mogu da nekažnjeno pljačkaju i otimaju odrekli su se navodnih ideala i okrenuli se navodnom nacionalizmu i patriotizmu iza kojih su se zaklanjali.Jel znaš za slučaj onog mladog napaljenog Srbina četnika negde iz istočne bosne koji je lično eksplozivom razneo spomenik svoga dede prvoborca.
predatortz predatortz 20:36 02.04.2014

Re: Šumar

Jel znaš za slučaj onog mladog napaljenog Srbina četnika negde iz istočne bosne koji je lično eksplozivom razneo spomenik svoga dede prvoborca.


Svet je pun gada, ali taj junoša je četnik iz vaše fabrike. Odnosno, mislio je da je četnik. Olako se frlja tim izrazom zadnjih godina. Četnika nema od kraja WWII. Sve ono što se tako predstavljalo devedesetih je iz DB kuhinje. Da je bilo četnika, misliš da bih se ja odazvao u regularnu vojsku? A nije da nisam imao ponuda da budem 'vojvoda' od ovih ili onih pripičkovića...
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:02 02.04.2014

Re: Šumar

мислим да аутор блога није требало да тако озбиљно схвати пародију под бројем 1.

pa glorifikacija tog domovinskog rata se upravo može posmatrati kao parodija.
stefan.hauzer stefan.hauzer 01:47 03.04.2014

Re: Šumar

mladog napaljenog Srbina četnika


highshalfbooze highshalfbooze 13:24 02.04.2014

?

Gos'n Karagaća pobogu, ova hrvatska priča je humoristička kritika negativnih društvenih pojava, a ova srpska priča je zapravo stvarna negativna društvena pojava.

Dopuna: Evo, pročitaj ovu priču, siguran sam da će ti se svideti
Milan Karagaća Milan Karagaća 20:38 02.04.2014

Re: ?

Dopuna: Evo, pročitaj ovu priču, siguran sam da će ti se svideti

odlicna prica.
Milan Karagaća Milan Karagaća 20:45 02.04.2014

Re: ?

ova hrvatska priča je humoristička kritika negativnih društvenih pojava, a ova srpska priča je zapravo stvarna negativna društvena pojava.

pa znam da jeste ali je prikaz gluposti kojima se služe inače u objašnjavanju deci da je domovinski rat bio čist ka suza a oni drugi su bili zli.Znam ja i da je ta Smilja nešto slično kao i onaj Kodžo kod Dežulovića ali je u konkretnom slučaju upravo njena uloga u priči reprezent stvarnosti. Deca su mi simpatična i njihovo zajebavanje, mada mislim da u stvarnosti i nisu toliko neindoktrinirana.
U sršpskoj priči nedostaje mnogo toga što su činjenice o događaju jer je težište na nečemu drugome. Možda i albanska deca imaju neki dan kada im na prvom času pričaju na isti način o nekim drugim događajima.
AlexDunja AlexDunja 21:19 02.04.2014

Re: ?

pa znam da jeste ali je prikaz gluposti kojima se služe inače u objašnjavanju deci da je domovinski rat bio čist ka suza a oni drugi su bili zli.Znam ja i da je ta Smilja nešto slično kao i onaj Kodžo kod Dežulovića ali je u konkretnom slučaju upravo njena uloga u priči reprezent stvarnosti


milane, ti si ovde stavio babe i žabe zajedno.
nedopustivo si uporedio ivančića sa njegovom suprotnošću u srbiji.

ivančić kritikuje svojim tekstom hrvatsku državu što prekraja istoriju,

i nema nikakve veze sa decom, osim što ivančić piše kolumnu iz vizure
devetogodišnjaka.

ovo ispod je realna manipulacija, a usput i
maltretiranje realne dece
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:07 02.04.2014

Re: ?

ti si ovde stavio babe i žabe zajedno.
nedopustivo si uporedio ivančića sa njegovom suprotnošću u srbiji.

Tačno što se autora tiče, pri čemu mislim da Ivančić prilično dobro opisuje kako se deci tumači prošlost pa makar to radila i izmišljena učiteljica baba Smilja, ali ono što je slično ovim dvema pričama je da i baba Smilja u kancelariji za KiM prepisuje od one izmišljene učiteljice Smilje u Hrvatskoj.
Mija poenta je da se deca truju mržnjom i tendencioznim prikazivanjima stvarnosti.
U suštini deca se realno maltretiraju po tim pitanjima na na svim prostorima bivše SFRJ.
AlexDunja AlexDunja 23:19 02.04.2014

Re: ?


Tačno što se autora tiče, pri čemu mislim da Ivančić prilično dobro opisuje kako se deci tumači prošlost pa makar to radila i izmišljena učiteljica baba Smilja, ali ono što je slično ovim dvema pričama je da i baba Smilja u kancelariji za KiM prepisuje od one izmišljene učiteljice Smilje u Hrvatskoj.

ja mislim da grešiš, da ogromno grešiš, jer ovo što
kancelarija za kosovo radi, ivančić upozorava da ne sme da se dogodi
par godina ranije,
sad ako ti ne vidiš razliku, niko ti je i ne može objasniti.
izvini što sam se štrapacirala
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:46 02.04.2014

Re: ?

jer ovo što
kancelarija za kosovo radi, ivančić upozorava da ne sme da se dogodi
par godina ranije,

ali se dogodilo i događa i danas i to direktnije no što Ivančić satirično opisuje.Ja kritikujem to što se događa a ne književni opus Ivančića i uopravo ono što radi Ivančićrva učiteljica Smilja , to radi kancelarija za Kosovo. mislim i jedni i drugi to rade deci.
AlexDunja AlexDunja 00:08 03.04.2014

Re: ?

. mislim i jedni i drugi to rade deci.

ja mislim da ivančić radi sve što može, i
i najbolje što može da se to ne radi deci,

a kancelarija za kosovo suprotno. u tom smislu pogrešno si postavio tekst.

ako u hrvatskoj i postoji učiteljica kao smilja,
ona to radi na svoju ruku i izolovano,

ovo od strane kancelarije za kosovo je propisano, pametan si čovek,
nije mi jasno da ne uviđaš da ti je tekst postavljen na glavačke.

možda je namerno
mariopan mariopan 08:10 03.04.2014

Re: ?

Milan Karagaća
jer ovo što
kancelarija za kosovo radi, ivančić upozorava da ne sme da se dogodi
par godina ranije,

ali se dogodilo i događa i danas i to direktnije no što Ivančić satirično opisuje.Ja kritikujem to što se događa a ne književni opus Ivančića i uopravo ono što radi Ivančićrva učiteljica Smilja , to radi kancelarija za Kosovo. mislim i jedni i drugi to rade deci.

Не знам шта ти заправо предлажеш, да српска деца не уче своју историју него да уче ону за коју је сценарио написао SAD, NATO и CNN?
Ону по којој су Срби геноцидни злочинци?
Зашто би учење своје историје, и голготе којој су сведоци јер у њој живе, било уједно сејање мржње?
И ми смо учили о Јасеновцу али нисмо учили да мрзимо Хрвате него злочинце који су починили те страшне злочине. Усташе, фашисте и освајаче сваке врсте. Борба за слободу била је најважнији део те приче.
Ко своју историју не познаје сутра ће му се све то поновити.
Деци треба рећи истину а косовској деци ту истину не треба нико да прича, они у њој живе сваки дан.
mariopan mariopan 08:50 03.04.2014

Re: ?

Да ли си Милане прочитао скоро вест у новинама да су српску децу основце, испред школе напали Албанци средњошколци,док су чекали аутобус. Спасао их је возач аутобуса тако што је стигао на време и отворио деци врата - и дао гас.

Не могу да ти цитирам ту вест са овог сићушног сокоћала са кога пишем али верујем да и сам можеш ту вест да нађеш на нету?
Па мислиш тој деци неко да прича о њиховој историји онако бајковито као што замишљаш да је могуће?
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:37 03.04.2014

Re: ?

Не знам шта ти заправо предлажеш, да српска деца не уче своју историју него да уче ону за коју је сценарио написао SAD, NATO и CNN?
Ону по којој су Срби геноцидни злочинци?
Зашто би учење своје историје, и голготе којој су сведоци јер у њој живе, било уједно сејање мржње?

učenje istorije znači upoznavanje dece sa činjenicama a ne da ih pališ kako smo mi svi dobri a oni svi zli pa te zle treba izbegavati, mrzeti, uništavati.Pričati deci o Kosovu ne znači prepričavati im mitove i crkvene konstrukcije, jer da je tako kako im je pričano onda tih manastira i crkava koje su u pogroimu pokušali da unište ne bi ni bilo, ne bi ni bili izgrađeni ili bi ih Šiptari davno srušili.Učiti decu istoriju znači i reći im istinu, koliko je na Kosovu poginulo jednih i drugih, koliko srpske a koliko albanske dece, pričati o onom monstruynom napadu na žeteoce ali i o hladnjačama, pričati o nestalima ali reći da su od oko 1800 koji se još vode nestali oko 500 Srba a ostalo Albanaca.Popis žrtava.
И ми смо учили о Јасеновцу али нисмо учили да мрзимо Хрвате него злочинце који су починили те страшне злочине. Усташе, фашисте и освајаче сваке врсте. Борба за слободу била је најважнији део те приче.

Tačno, ti i ja smo učili ali nas nisu učili da mrzimo, a onda su došli neki kojima su podaci o broju stradali služili samo da raspiruju mržnju pa su čak išli namerno na isticanje mnogo većeg broja žrtava nego stvarno, dok su njihovi pajtosi po mržnji sa hrvatske strane išli na minimiziranje broja žrtava, tako da se ni danas ne zna tačan broj, kao što se ne zna ni broj poginulih u ratovima 90-ih niti se država baš trudi da ih popiše i utvrdi.
Ко своју историју не познаје сутра ће му се све то поновити.

svoja istorija ima svetle i tamne strane i treba govoriti i o jednim i drugim kakko se tamne ne bi ponavljale i devalvirale one svetle.
Деци треба рећи истину а косовској деци ту истину не треба нико да прича, они у њој живе сваки дан.

Tačno, znaju ljudi na Kosvu a i deca tačno šta je ko i gde radio i nema potrebe da im salonski trutovi iz Beograda pišu šta se desilo.
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:42 03.04.2014

Re: ?

Па мислиш тој деци неко да прича о њиховој историји онако бајковито као што замишљаш да је могуће?

U tome i jeste problem, ni srpskoj ni albanskoj deci ne treba pričati bajke već istinu o zločinima i učiti ih i jedne i druge da ponavljanje zakvog zla samo vodi u nova zla. Dakle, ovo kad kažem ne obraćam se samo Srbima već svima na Kosovu, a naročito Albancima koji su većina i moralno je obaveza da većina štiti manjinu.
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:58 03.04.2014

Re: ?

ja mislim da ivančić radi sve što može, i
i najbolje što može da se to ne radi deci,

to nigde nisam negirao i upravo sam njegov tekst uzeo za primer kako treba pisati o onima koji bi da truju decu.
a kancelarija za kosovo suprotno. u tom smislu pogrešno si postavio tekst.

ja sam samo dao paralelu tj. analogiju između meni neprihvatljivih pristupa tumačenja događaja iz prošlosti.Dakle nisam stavio u istu ravan Ivančića i kancelariju već Smilju iz njegove priče i Smilju koja je pisala materijal kancelarije.Znači, nije pogrešno postavljeno što se mene tiče već pogrešno stvar postavljaju oni koji u Hrvatskoj i Srbiji vode brigu o odgoju mladeži u domoljubivom i rodoljubivom duhu, ko fol.
ako u hrvatskoj i postoji učiteljica kao smilja,ona to radi na svoju ruku i izolovano,

E ovo već nije tačno, niti rade na svoju ruku niti izolovano već isto tako organizovano i po direktivi, prelistaj kako su povodom godišnjice Oluje u svim školama imali prigodne časove.
nije mi jasno da ne uviđaš da ti je tekst postavljen na glavačke.

ništa nije naglavačke nasađeno osim onoga što države rade,a irelevantno je da sam obrnuo redosled priča. Mada sam mogao dodati i onu u BiH gde deca idu u odvojene učionice i ne samo što idu nego već i sama smatraju, doduše ne svi, da i ne treba da se mešaju.
Kao što vidiš na našim prostorima gluposti i sve što ne valja je skoro ravnomerno raspoređeno. Nadam se da je tako i sa pametnima ali oni još uvek ćute.

charlie charlie 11:44 03.04.2014

Re: ?

mariopan
Milan Karagaća
jer ovo što
kancelarija za kosovo radi, ivančić upozorava da ne sme da se dogodi
par godina ranije,

ali se dogodilo i događa i danas i to direktnije no što Ivančić satirično opisuje.Ja kritikujem to što se događa a ne književni opus Ivančića i uopravo ono što radi Ivančićrva učiteljica Smilja , to radi kancelarija za Kosovo. mislim i jedni i drugi to rade deci.

Не знам шта ти заправо предлажеш, да српска деца не уче своју историју него да уче ону за коју је сценарио написао SAD, NATO и CNN?
Ону по којој су Срби геноцидни злочинци?
Зашто би учење своје историје, и голготе којој су сведоци јер у њој живе, било уједно сејање мржње?
И ми смо учили о Јасеновцу али нисмо учили да мрзимо Хрвате него злочинце који су починили те страшне злочине. Усташе, фашисте и освајаче сваке врсте. Борба за слободу била је најважнији део те приче.
Ко своју историју не познаје сутра ће му се све то поновити.
Деци треба рећи истину а косовској деци ту истину не треба нико да прича, они у њој живе сваки дан.

Браво !
Dr Mebius Dr Mebius 14:37 02.04.2014

A popovi?

Ozbiljni ljudi bi trebalo da se zapitaju i zabrinu dokle će im razne napaljene Smiljke trovati decu mržnjom


Plus priuceni popovi na casovima veronauke po skolama.

Talibani, ukinite veronauku!
escherichije_colic escherichije_colic 16:56 02.04.2014

Re: A popovi?

Dr Mebius


Talibani, ukinite veronauku!


... i izmišljeni predmet "građansko vaspitanje" pod obavezno.
tasadebeli tasadebeli 22:55 02.04.2014

Re: A popovi?

Dr Mebius

Talibani, ukinite veronauku!Е, ова ти је добра!

Већ сам те замислио са таквим транспарентом у рукама на уличним протестима испред Патријаршије.

escherichije_colic escherichije_colic 16:54 02.04.2014

odliv mozaka

Tekstualni i video material za čas je sastavila Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju.


Pokušavam da zamislim reakciju osnovca od 8, 9, 10 godina dok sluša o "kontinuitetu politizacije međunacionalnih odnosa sve u cilju pozicioniranja albanizovane političke oligarhije na Kosovu i Metohiji prema institucijama tadašnje Savezne države Jugoslavije" i ostalim za njega španskim selima. Verovatno bi kod "kratke ocene karaktera srpsko-albanskih odnosa" 90% dece prestalo da sluša.

Jasno mi je da u toj Kancelariji sede ljudi odvojeni od realnosti ali ipak mi teško da poverujem da u Prosveti niko nije ocenio ovaj tekst kao trunčicu neprilagođen svim školskim uzrastima. Ukoliko se već htelo obeležiti godišnjicu Martovskog pogroma i deci prezentovati celu priču o savremenoj kosovskoj propasti, onda se moglo i osmisliti različit program prilagođen uzrastima, a ne smandrljati nekakvo političko saopštenje od x hiljada slova i pročitati ga svima. Na primer: limači crtaju crkve i prave kolaže, malo stariji recituju pesmice, dok bi najstariji razredi mogli imati ozbiljnu diskusiju o uzrocima, posledicama i nasleđu.

Msm deca bi se verovatno u svakom slučaju obradovala što gube čas ali niko ovo njihovo glupo sranje ne bi slušao i to je činjenica, govorim iz iskustva stotina neodslušanih i izignorisanih svečanih akademija (prvi maj, osmi mart, dan mladosti, republike ... u name it) koje su u odnosu na ovo saopštenje bile praznik za čula. Po starom dobrom običaju, bolje bi bilo da ništa nisu uradili nego što su uradili ovako.
hajkula1 hajkula1 19:59 02.04.2014

Re: odliv mozaka

escherichije_colic
Pokušavam da zamislim reakciju osnovca od 8, 9, 10 godina dok sluša o "kontinuitetu politizacije međunacionalnih odnosa sve u cilju pozicioniranja albanizovane političke oligarhije na Kosovu i Metohiji prema institucijama tadašnje Savezne države Jugoslavije" i ostalim za njega španskim selima. Verovatno bi kod "kratke ocene karaktera srpsko-albanskih odnosa" 90% dece prestalo da sluša.U koju li su oni školu išli


P.S:

Naravno da sam otvorila link (što je stavio highshalfbooze) i pročitala o kecu iz hrvackog i učiteljici.
jkt2010 jkt2010 10:18 04.04.2014

Re: odliv mozaka

Jasno mi je da u toj Kancelariji sede ljudi odvojeni od realnosti ali ipak mi teško da poverujem da u Prosveti niko nije ocenio ovaj tekst kao trunčicu neprilagođen svim školskim uzrastima.

Taj tekst je (nadam se) namenjen nastavnicima a ne deci.
Nastavnici (nadam se) tekst mogu da shvate.
I sposobni su (nadam se) da ga prilagode i prenesu deci bilo kog uzrasta.
Ako ne mogu, onda pedala (nadam se) ne bi bila nezasluzena?
timotije timotije 09:16 03.04.2014

Domovinski/ patriotski odgoj ili trovanje

Ovo šro si napisao su posledice. Bolest se ne može izlečiti palijativno, kritikom, pa nekom promenom, lakirovkom.U ostalom, oni koji su bili za rat upravo su pobedili na izborima u Srbiji. Doduše sa 25% glasačkog tela. No, bojkot znači reakcija, što je logično pomisliti da bi se glasači složili s ovim što si napisao. No, oni nisu u stanju da bilo šta promene, a vlasti odgovara priglup elekrortat. Uzrok svemu je sistem koji nam je nametnut sa Zapada, jer istočni je bio još nakaradniji, kada je u pitanju napredak, do 1990. Dva nakaradna sistema urušila su jedini koji je po ideji Boga, a to je samoupravni sistem
Ne može ni naša vlast da menja kada je isti sistem u svim susednim državama, zato glasači ne izlaze na ibore. Evo u jednoj od susednih država sada su predsednički izbori. Jedan od dvojice kandidata, inače doktori pravnih nauka, izborni slogan glasi: "Država pre svega!" Umesto Građanin pre svega.
Inače, definicija države još uvek u ničemu nije promenjena od one koju je izrekao Platon:"Država je sistem za eksploataciju klase koja nema vlast od strane klase koja je na vlasti". Zašto bi klasa koja eskploatiše opametila one koje eksploatiše?
Ajdemo dalje:Ideologija je jezik politike. Ideologija je zbir ideja kojima se iskrivljeno predstavlja društvena stvarnost. Politika je jezik ekonomije - ako si bogat jedno misliš i gopovoriš, a sasvim drugo ako si bez posla, siromašan. Iza ekonomjie stoji interes i korist. Insters i korist su jezik nagona i instikta. A to je pohlepa, jedan od sedam smrtnih grehova na kojima počiva kapitalizam. A pohlepa je psihopatološka kategorija. Mošete li od patoloških tipova da očekujete nešto više nego ciklično ulaženje u ekonomske krize i iz jednog u drugi rat.
A Boga nema, jer ga je Crkva izdala. I Crkva deli vlast sa državom nad većinom koja nema vlast. Kada je smela Crkva je pekla na lomači one koji su pokušali da povećaju svest ljudi. Tako i danas ni malo se Crkva, no i vlast, ne raduju ovom tvom pozivu da menjamo obrazovanje, da nam deca budu mentalno i kulturno zdrava, funkcionalna i što češće srećna.
omega68 omega68 20:08 03.04.2014

Koji faktor?

''Kad god bi Zapadne "kućne razmirice" utihnule, zato što je neka od Zapadnih sila uspela da se sizerenski nametne celoj "porodici", da je vazalno ujedini i mobiliše, svi susedni narodi i civilizacije, a Sloveni posebno, su kroz istoriju naučili da im se sprema neki novi krstaški rat. Kad se evociraju i slože istorijske "kockice", kad se promeni diskurs i sočivo i istorija sagleda iz udaljenije i šire perspektive, iz svih mogućih uglova, uz opažanje i valorizacijuvprikrivenih i dugoročnih konekcija i reperkusija, pred očima nam jasno, u svoj svojoj grozoti iskrsava najduži i najsudbonosniji rat od nastanka čovečanstva, koji manje ili više latentno i krvavo, od agresora objavljeno a od žrtve prijavljeno, traje preko hiljadu godina. Od njegovog konačnog ishoda će zavisiti budućnost, a možda i sam opstanak planete.
Zbog činjenice da odsudne bitke više ne kucaju na vrata, nego su, bez kucanja,
prkoseći svim statističkim proračunima verovatnoće, zasnovanim na svemu što je u civilizovanoj istoriji zabeleženo, pre više od dve decenije, bez ikakvog pravnovaljanog izgovora i mandata, razvalile našu kapiju, poharale i opustošile naš dom, rasparčale, onemoćale i jalovim načinile naše stado, ne možemo i ne smemo više svoje oči, ma koliko strašnim prizorima izdresirane za preventivne tikove , držati zatvorenim pred činjenicom da "rat svih ratova" ulazi u završnu fazu i da se proždirući oganj odsudne bitke, koji je, neizbežnom istorijskom fatvom ili prokletstvom sudbine, opet, kao i ranije, kao i uvek, najpre nepozvan pohodio i počastvovao Srbe - večite izvidnike, sražare i graničare, Kosovske vitezove zemaljskog stradanja i Nebeskog Carstva, Srbe Obilićkog Zaveta i večne slave za heroje a večnog prokletstva za izdajnike, Srbe krajišnike, militarce, šajkaše i bećare, Srbe hajduke i Srbe komite, četnike i partizane -uvek i s razlogom kamen koji žulja i kamen na kojem će se, paradno dignutog nosa
u visinu, nesmotreno, a potom razgnevljeno saplesti imperijalna čizma, koja maršira preko naše avlije, uzduž il' popreko , čini nam se, samo nama za inat baš ovim trajektorijumom, u suštinski neprestanom pohodu ka negde.
Taj proždirući oganj se, vremenom, uveliko proširio na mnoga poprišta širom sveta, pretvarajući ih u privremena boravišta ili trajna prebivališta apokalipse, a danas je dospeo do samih granica Rusije, koja je ne samo srce Slovenskog sveta, nego već dva stoleća i poslednja nada i božijom milošću i velikim žrtvama herojskog ruskog naroda SPAS od uspostavljanja totalitarne, ničim, pa ni vremenom trajanja ograničene tiranske imperije - Sataninog carstva na zemlji..
U zabludi su svi oni odrođeni delovi slovenskog tela koji se za svoju izdaju iskonskog ognjišta i vazalsko pripadanje tevtonskim krstašima na kraju nadaju nekakvoj nagradi, ili bar milosti i izuzimanju iz dovršetka eksterminacije, započete tokom trajanja Trećeg Rajha, koji je bio prethodnica, uzor i uvertira Novog Svetskog Poretka.
Zapad ih, više nego ikad, tapše po ramenu i privija u zmijski zagrljaj, a na uvo šapće kako se od njih mnogo očekuje: da posluže kao NATO - pešadijska prethodnica i "topovsko meso " koja će, "lakim korakom" preko minskih polja prelaziti, leteti raščerećenih udova ka nebu koje je opevao Tarkovski i svojom i krvlju svojih zaboravljenih rođaka u bratoubilačkom ratu zalivati svetu prapostojbinsku zemlju, iz koje su izvirale sve naše ljudske reke, razgranala se svaka grana porodičnog stabla, zarudeo i nabujao silom stvaranja svaki pupoljak u kome je začeto svako slovensko seme, koje će vetrovi, ne sluteći zlu kob dalekog rasejanja, raznositi i tamo i onamo,nekad bliže, a ponekad i predaleko od matice.
Onima bez muda i koji nemaju dresurom usađeni instinkt psa - goniča da bez razmišljanja kidišu ispred svog gospodara, rizikujući život samo zbog pohvale i oglodane kosti, nudi se "konfornija", ali još manje dostojna varijanta, da kao "ratne hijene" nastupaju iza udarnih jedinica, silujući i masakrirajući žene i decu, vešajući i žive spaljujući bolesne, iznemogle i stare, koji nisu stigli, mogli ili hteli da zarad spasenja gole kože zauvek napuste svoje kuće i grobove predaka.
Svoj našoj konvertitskoj i pounijaćenoj odrođenoj braći, kao i onima u našim redovima koji su (pritisnuti zapadnim izgladnjivanjem i batinama, zavedeni, omađijani i
"prosvetljeni" indoktrinacijom), na kraju svog časno-ljudskog postojanja klekli, i celivaju agresorsku čizmu, "spoznavajući" našu genetski determinisanu "grešku", koja nas čini "niže vednim" i samim tim, od iskona "krivim i odgovornim" prema Zapadu, zazvonilo je danas Zvono sa istoka. Svakog pripadnika Roda koji je trenutno zatečen u nesmotrenom zagrljaju sa neprijateljem i kome još nije uskraćen božiji dar da oseća, vidi i razume spoljni svet i da prepoznaje zatrovane plodove i Danajske darove, ostatak duše, koji još nije prisvojila sila mraka morao bi da, unutrašnjim glasom, upozori da je u smrtnoj opasnosti Rod u celini i svaki njegov pojedinačni pripadnik, uključujući i zabludele ovce koje se još nisu predaleko odmetnule. Taj znak za uzbunu u zadnji čas trebao bi da nam pomogne da u zavodnički blagoglagoljivom šaputanju advokata i agitatora osetimo zadah zveri i prepoznamo samog nečastivog, koji se, osion i sve sigurniji u svoj uspeh, sve manje prerušava i skriva.''
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:55 03.04.2014

Re: Koji faktor?

Lep tekst, nadahnuto i iskreno bez obzira ko se slagao ili ne sa iznetom poezijom.
A ko je autor teksta pošto si ga stavio pod navodnike.
I jedno pitanje
Svakog pripadnika Roda koji je trenutno zatečen u nesmotrenom zagrljaju sa neprijateljem i kome još nije uskraćen božiji dar da oseća, vidi i razume spoljni svet i da prepoznaje zatrovane plodove i Danajske darove, ostatak duše, koji još nije prisvojila sila mraka morao bi da, unutrašnjim glasom, upozori da je u smrtnoj opasnosti Rod u celini i svaki njegov pojedinačni pripadnik, uključujući i zabludele ovce koje se još nisu predaleko odmetnule.

dakle, šta ili koga podrazumevaš pod pojmom Rod i ko su zabludele a ko normalne ovce.
omega68 omega68 00:03 04.04.2014

Re: Koji faktor?

Текст је покупљен са једног форума, не знаш тог коментатора који има пуно оваквих опсервација, не бих да га рекламирам.
Пошто ти не признајеш, а што је историјска чињеница, да су сви Словени настали од Срба јер постоје у делима античких писаца много пре помена имена ''Словен'' који се први пут помиње у 5. веку нове ере, дакле нека буде да је Род појам који обухвата све Словене.
Заблуделе овчице су сви они који су Словени а раде против своје браће.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:13 04.04.2014

Re: Koji faktor?

Znači svi smo mi Sloveni braća i braća od strica , jedni Kajinova a drugi Aveljova deca.
Ako su nam Rusi braća kolektivno, da li su nam kolektivno braća i Hrvati, islamizirani Srbi, Crnogorci, Bugari, Makedonci, Slovenci. Slovaci, .......
Pa zašto onda taj forum kolektivno mrzi sve koji nisu Srbi i Rusi...
omega68 omega68 00:31 04.04.2014

Re: Koji faktor?

Откуд ти знаш да овај или онај форум мрзи оне који нису Срби или Руси?
Ево ја, нећеш ми веровати да не мрзим све народе за које знам да су се отцепили од српског стабла.Ја не мрзим Адема Љајића - фудбалера који неће да пева химну своје земље.Имао сам и блог о томе, ''док сам био жив''.
Ја знам да многи од њих знају ко су и од кога су и то се преносило на млађе.Ено Махмут Бушатлија се јавно вратио у презиме Црнојевић јер му је деда причао да су се тако презивали.Кустурица зна да су били Бабићи а Меша Селимовић је причао како је неки његов предак скупио 9 синова и наредио двојици да узму ''турску'' веру да би штитили остале.И штитили су се генерацијама док се нису умешали са стране и почели да их свађају.Наравно да се и православци свађају међусобно али кад дође стани - пани они се удруже против непријатеља.А шта се деси са оним конвертитима у таквој ситуацији?Они МОРАЈУ да се искажу и постану већи крволоци од оног непријатеља.Ја такве крволоке не могу да волим.Не могу да волим Вјекослава Лубурића, Србина, или Тачија за кога се зна да му је прадеда био православни свештеник...Ти ћеш да кажеш да нису сви људи, тамо, крвници.
Нису.Али како да знам ко није а ко ће да буде кад, у Старом Расу , Срби муслиманске вероисповести МАСОВНО навијају за Турску против Србије.Шта им је турско?Језик?
Гени?Дакле, некако имам утисак да они више мрзе мене него ја њих.И како да им у неком рату окренем леђа и да верујем да ће да ми их штите?

Arhiva