Istorija| Nostalgija

Tако се дели правда

omega68 RSS / 04.10.2011. u 15:28

     

      Српском књазу Милошу дошло је срединим 1819. године, писмо које није било потписано, али се по наслову са почетка писма могло закључити о чему се ради. Реч је била о меморандуму књазу за организовање власти у Србији. На маргинама се налазила само белешка оловком написана да се установило да је ''рукопис Ђорђа Протића''. Акт је написан пре установљења Народног суда и у њему, између осталог, пише ''да сва народна садашња и будућа срећа и благосостојаније јединствено од Вас , милостиви господару , зависи, и основание своје  на једној глави Вашој има, то јест на једном смертном човеку''!

    Затим се предлаже, ''уколико обстојателства наша дозвољавају, приступити нужним гражданским законима снабдети га и тако утврдити да Суд све што се у внутрености отечества нашего догађа, по законима решити може''. Још се помиње да ''поставленије Суда са уведением Права његови на ползу народну... и тако ће народ благодарношћу уживати , не само ми, но и потомство наше''.

     Писмо је било састављено у Крагујевцу и заиста Суд је установљен и почео је радити јула 1820. године, у престоници, у Крагујевцу.

      Међу првим предметима који су кнезови Народне канцеларије имали решавати био је случај једне ливаде , чаира у селу Стојник код Аранђеловца. Тим поводом кнез кнежевине јасеничке Милутин Савић из Гараша  објашњава да је још 1809.године, под Кара Ђорђем извесном Нешку Петровићу одузета ливада која је припадала попу Јовану из Стојника. ''Пошто су три-четири пута на тужбу доходили код кнеза Милутина Савића и он покушавао да их наговори да нагодбу споразумно реше, али они желе да у Крагоевац сведоџбе ради иду , те кнез с  почитанием доставља Суду  на расзждение.

      Кметови села Стојника писмено извештавају Суд у Крагујевцу шта су они предузимали у протеклом времену. Они објашњавају да је та ливада  уствари Томина (!!!) , а да је Тома дао попу ливаду  докле поп Јован буде у Стојнику , а кад поп оде из Стојника  да та ливада опет буде Томина.

    Наравно, и онда су постојали вештаци, стари људи који су добро знали докле је и чије шта. Староседеоц у Стојнику био је баш помињани Тома ( Јовановић ). Њему је ''на душу'' кнез Милутин Савић ставио да покаже докле је чија ливада и он је показао докле је Томина , то је сада попова ливада, а Нешкова је докле је Радојева ливада. Настало је опште замешетељство. Испоставило се да је садашња попова ливада уствари његова ливада и он је тражи натраг! И он је постао умешатељ у парници.

       Јесенички кнез Милутин Савић није могао све ово да разреши, већ је закључио да ''није могао праву наћи да пре 12 година продату ливаду повратити може''. Ту су укључена и сведочанства кметова да је тај речени Тома до сада продао неколико њива и ливада и сви се ''согласују и отсебе писмено дају да с попом у Крагоевац сведочбе ради иду''.

       Није се залуд сматрало да су стари људи – мудри људи. Суд је нешто ново и непознато , али књаз је књаз,  посебно ако је реч о Великом Милошу. Мудре старине су се сакупиле и ево шта пишу лично књазу Милошу:

    ''Поздрављамо благородност господара у Крагоевцу и велику тужбу предаемо от нас комшија старинаца из Стојника на попа Јована Петровића, који од Томе и Нешка отима ливаде, једну отима од Томе, другу отима од Нешка''. Тома старинац је ту ливаду косио 30 година, што сви ми старинци знамо, господару. Знамо да је ливада Томина, а није попова. Јављали смо се и кнезу Милутину Савићуу Гараше и кнез му је судио али поп не слуша. Саветовано му је '' остави се, попе, ливаде''.

     Даље, они упознају кнеза Милоша да попа подржава кнез Раде из Марковца и још старине напомињуда они неће да им кнез Раде буде господар, јер ''ми господару, припознаемо  тебе за господара''. Забога и за име божје извиди и не дај тако да ти људи раде и да нас они не терају судом. Сви знамо како је ливада Томина, није му Тома продао, а ни поклонио, него само му дао за једну годину да је покоси. Поп покоси једном, па други пут и онда излага да је његова довека. Тако не можемо пристати''.

         Пошиљаоци овога писма су наведени. То су били старинци ( староседеоци ) из села Стојника  : Јово Поповић, Петар Ташковић, Сима Николић, Марко Радосављевић, Паун Стефановић, Обрад Сундић, Богић Шундић и Благоје Петровић. Оригинал писма чува се у Државном архиву.

       Пред кнезовима српске Народне канцеларије поче суђење о овом случају. Први чланови – судије били су: прота Матеја Ненадовић, Павле Сретеновић, Јован Протић, Атанаско Марић, Радојица Зујовић и Пане Јеремић.Пред собом су имали писму свују кметова села Стојника у коме је записано: ''Томи потрбовале паре, пак је дошао попу, те узео од њега 30 гроша, пак му је дао ливаду као захвалност што му се поп у невољи нашао, а та ливада нема више од два дана орања и цела се била у гору обратила ( зарасла у коров ). Поп је искрчио и уредио ливаду и кад је Тома видео како је то сада лепа ливада, није могао да дочека да поп напусти село, него је одмах хтео своју ливаду.

      Овде треба напоменути да су поп Јован и још много људи  у Стојнику били родом са Пештерске висоравни. Дошли су са Карађорђем 1809. године, па су им мештани давали по парче земље и ливаде док се не снађу и скуће. И они су се директно обратили Милошу , пишући му:

''Ми, Господару, нисмо никакве земље ни ливаде из Пештера донели, него смо добили од Копљараца, Орашана и других околних села...Ако Тома сад одузме ливаду и други ће да потражују своје, а чиме ми онда да се изранимо''.

      На суд су хели сви, али пред Милоша нико није желео, јер се плашио Милошеве ћуди. Тако су се, ипак, стари поп Јова и власник ливаде Тома нагодили, на опште задовољство свих, јер би вероватно поп остао без браде, а Тома без ливаде, која би постала Милошево власништво или неког његовог доушника, само да је цео спор дошао до Милоша.

 

Е тако се то ради!

 

У Крагоевцу 

лета Господњег  7519.

r8ce_39a_u9b9x.jpg 

 Komentari (22)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

srdjazlopogledja srdjazlopogledja 15:58 04.10.2011

Имовина

ЗАКОН
О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ

Прoписи
Члан 2.
Право на враћање имовине по одредбама овог закона може се
остварити за имовину одузету применом следећих прописа:
1) Одлука о прелазу у државну својину непријатељске имовине, о
државној управи над имовином неприсутних лица и о секвестру над имовином
коју су окупаторске власти прислино отуђиле („Службени лист ДФЈ”, број 2/45);
2) Закон о аграрној реформи и колонизацији („Службени лист ДФЈ”,
број 64/45 и „Службени лист ФНРЈ”, бр. 16/46, 24/46, 99/46, 101/47, 105/48,
19/51, 42-43/51, 21/56, 52/57, 55/57 и 10/65);
3) Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији („Службени
гласник НРС”, бр. 39/45 и 4/46);
4) Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији („Службени
гласник НРС”, бр. 5/48, 11/49 и 34/56);
5) Одлука о установи суда за суђење злочина и преступа против српске
националне части („Службени гласник НРС”, број 1/45);
6) Одлука о суду за суђење злочина и преступа против српске
националне части („Службени гласник НРС”, број 3/45);
7) Закон о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне саботаже
(„Службени лист ДФЈ”, број 26/45);
8) Закон о забрани изазивања националне, расне и верске мржње и
раздора („Службени лист ДФЈ”, број 36/45 и „Службени лист ФНРЈ”, број 56/46);
9) Закон о заштити народних добара и њиховом управљању
(„Службени лист ДФЈ”, број 36/45);
10) Закон о конфискацији имовине и о извршењу конфискације
(„Службени лист ДФЈ”, број 40/45);
11) Закон о потврди и изменама и допунама Закона о конфискацији
имовине и о извршењу конфискације („Службени лист ФНРЈ”, бр. 61/46 и 74/46);
12) Закон о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске
окупације („Службени лист ДФЈ”, број 36/45);
13) Закон о потврди и изменама и допунама Закона о одузимању ратне
добити стечене за време непријатељске окупације („Службени лист ФНРЈ”, број
52/46);
14) Закон о држављанству Демократске Федеративне Југославије
(„Службени лист ДФЈ”, број 64/45);
15) Закон о држављанству Федеративне Народне Републике
Југославије („Службени лист ФНРЈ”, бр. 54/46 и 105/48);
16) Закон о одузимању држављанства официрима и подофицирима
бивше југословенске војске, који неће да се врате у отаџбину и припадницима
војних формација који су служили окупатору и одбегли у иностранство
(„Службени лист ДФЈ”, број 64/45 и „Службени лист ФНРЈ”, број 86/46);
17) Закон о кривичним делима против народа и државе („Службени лист
ДФЈ”, број 66/45 и „Службени лист ФНРЈ”, бр. 59/46, 106/47 и 110/47);
18) Закон о сузбијању недопуштене трговине, недопуштене шпекулације
и привредне саботаже („Службени лист ФНРЈ”, бр. 56/46 и 74/46);
19) Закон о прелазу у државну својину непријатељске имовине и о
секвестрацији над имовином одсутних лица („Службени лист ФНРЈ”, бр. 63/46 и
74/46);
20) Закон о поступању са имовином коју су власници морали напустити
у току окупације и имовином која им је одузета од стране окупатора и његових
помагача („Службени лист ДФЈ”, број 36/45);
21) Закон о потврди и изменама и допунама Закона о поступању са
имовином коју су сопственици морали напустити у току окупације и имовином
која им је одузета од стране окупатора и његових помагача („Службени лист
ФНРЈ”, број 64/46);
22) Закон о заштити општенародне имовине и имовине под управом
државе („Службени лист ФНРЈ”, број 86/46);
23) Закон о национализацији приватних привредних предузећа
(„Службени лист ФНРЈ”, бр. 98/46 и 35/48);
24) Уредба о арондацији државних пољопривредних добара
општедржавног значаја („Службени лист ФНРЈ”, број 99/46);
25) Одлука Националног комитета ослобођења Југославије о
привременој забрани враћања колониста у њихова ранија места живљења
(„Службени лист ДФЈ”, број 13/45);
26) Закон о поступању са напуштеном земљом колониста у Аутономној
Косовско-Метохијској области („Службени лист НРС”, број 9/47);
27) Закон о ревизији додељивања земље колонистима и аграрним
интересентима у Аутономној Косовско-Метохијској области („Службени лист
ФНРЈ”, број 89/46);
28) Закон о ликвидацији аграрне реформе вршене до 6. априла 1941.
године на великим поседима у Аутономној Покрајини Војводини („Службени
лист ФНРЈ”, број 9/47);
29) Основни закон о експропријацији („Службени лист ФНРЈ”, бр. 28/47,
12/57 и 53/62 и „Службени лист СФРЈ”, бр. 13/65, 5/68, 7/68 и 11/68);
30) Основни закон о поступању са експроприсаним и конфискованим
шумским поседима („Службени лист ФНРЈ”, број 61/46);
31) Кривични законик („Службени лист ФНРЈ”, број 13/51);
32) Закон о извршењу казни, мера безбедности и васпитно-поправних
мера („Службени лист ФНРЈ”, број 47/51);
33) Уредба о имовинским односима и реорганизацији сељачких радних
задруга („Службени лист ФНРЈ”, број 14/53);
34) Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта
(„Службени лист ФНРЈ”, број 52/58);
35) Закон о искоришћавању пољопривредног земљишта („Службени
лист ФНРЈ”, бр. 43/59 и 53/62 и „Службени лист СФРЈ”, бр. 10/65, 25/65 -
пречишћен текст, 12/67 и 14/70) - ако корисници права нису добили
одговарајуће друго земљиште;
36) Закон о одређивању грађевинског земљишта у градовима и
насељима градског карактера („Службени лист СФРЈ”, бр. 5/68 и 20/69);
37) Закон о откупу приватних апотека („Службени лист ФНРЈ”, број
50/49);
38) Закон о потврди и изменама и допунама Закона о уређењу и
деловању кредитног система („Службени лист ФНРЈ”, број 68/46);
39) Уредба о ревизији дозвола за рад и ликвидацији приватних
кредитних предузећа („Службени лист ФНРЈ”, број 51/46);
40) Правилник о поступку ликвидације приватних кредитних предузећа
(„Службени лист ФНРЈ”, број 57/46);
41) Указ Председништва Президијума Народне скупштине Федеративне
Народне Републике Југославије У. бр. 392 од 8. марта 1947. године („Службени
лист ФНРЈ”, број 64/47).
omega68 omega68 16:03 04.10.2011

за првог

добро, брате Срђо, колико то теби треба да се врати?

опусти се мало, једно питање:
Који орган је најоптерећенији при мастурбацији ?
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 16:06 04.10.2011

Re: за првог

Који орган је најоптерећенији при мастурбацији ?

Међу-ушни.


Занимљив списак прописа, не?
Учинило ми се да је добра противтежа основном тексту... Надам се да не цениш то као трол.
omega68 omega68 16:15 04.10.2011

Re: за првог

Надам се да не цениш то као трол.

не, не, одлично, заиста је илустративно да се упореди шта је боље и беже - онда или сада.
Међу-ушни.

уши
стално су на опрези да неко не уђе у собу
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 16:19 04.10.2011

Re: за првог

не, не, одлично, заиста је илустративно да се упореди шта је боље и беже - онда или сада.

Да... По оцени Слободана Јовановића, кнез Милош је био апсолутиста, но Јовановић је имао много горе мишљење о јаничарима који су донели ове прописе.
Схватање правде, суда, закона, као начина за изналажење решења спора, очигледно је из основног текста.
Са друге стране, у питању је отимачина, сила, а разлика је век и по готово... А јаничари и Милош нису били на истој страни, зар не?

уши
стално су на опрези да неко не уђе у собу

А!

А је л' се прихвата мој одговор?
omega68 omega68 16:30 04.10.2011

Re: за првог

А је л' се прихвата мој одговор?

3+

у питању је отимачина, сила, а разлика је век и по готово... А јаничари и Милош нису били на истој страни, зар не?

нису, разлика је огромна и поред труда модерних јаничара почетника да Милоша прогласе неписменим и конзервативним а самим тим и никаквим примером у једној модерној земљи каква је Србија на самом уласку у ЕУ.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 16:37 04.10.2011

Re: за првог

Аха! У "модерној". То је реч прогресиваца, криптојаничара. Обрати пажњу, молим те.
То је она фора, "ма ради систем, само да убацимо најновије геџете". Па убацили су е-управу, и опет не помаже?

Ни НАСА ту не може помоћи.

P.S.
3+

Нисам толико лош...

P.P.S.
да Милоша прогласе неписменим и конзервативним

"Конзервативно" је добра реч... Добра.
milisav68 milisav68 21:00 04.10.2011

drug miloš

Šta bre daviš o tom Milošu, da nije bilo našeg druga Tite, ne bi sad imali internet.
omega68 omega68 21:29 04.10.2011

Re: drug miloš

fantomatsicna fantomatsicna 00:47 05.10.2011

Re: drug miloš

milisav68
Šta bre daviš o tom Milošu, da nije bilo našeg druga Tite, ne bi sad imali internet.

Pa da Drug je oduvek bio Inter..nacionalac
vladimir petrovic vladimir petrovic 08:22 05.10.2011

Konj na dar za bolju pamet

Omegito,
kada čujem da neko pominje knjaza Miloša, ja se prisetim ovoga:

Tomu Vučića, zbog toga što je veoma nespretno pretio stranim predstavnicima (povodom negodovanja oko Sretenjskog ustava, 1835. godine), knez Miloš je najurio u Poreč na Dunavu. Usput je Vučiću darivao jednog anadolskog dorata sa pratećim pismom koje je doslovce glasilo:

"Ljubezni Vućiću, šaljem ti ovog hata na dar i želim da imaš bolju pamet od njega.
Blagonaklono, Miloš Obrenović, knjaz srbski".


omega68 omega68 15:08 05.10.2011

Re: Konj na dar za bolju pamet

мени је најбоља политичка лекција која може да се научи од Милоша она да је он упркос сталним приговорима Карађорђевих присталица руском двору да мора нешто да се уради против Милоша , јер је он руски непријатељ, ипак имао подршку руског цара који је дословно изјавио:
''Нека је Милош и Турчин и тиранин,... ја сам са њим задовољн, нек он слуша само моје наредбе, ја другог кнеза не признајем нити ћу признати''.
А то је све било зато јер је Милош у руско-турском рату превозио храну, Дунавом, турској војсци, али је дојављивао Русима о кретањима турске војске и утицао на скадарског везира Мустафа - пашу да овај не напада руску војску генерала Дибића док она прелази Балкан.
Све ми се чини да је касније један бравар , у свом политичком деловању, имао узор у једном неписменом српском сељаку.
milisav68 milisav68 00:39 06.10.2011

Re: Konj na dar za bolju pamet

omega68

Све ми се чини да је касније један бравар , у свом политичком деловању, имао узор у једном неписменом српском сељаку.

A imao je i veliku prednost, em nije počinjao od početka, em je imao telefon na raspolaganju.

Zamisli samo, kako bi se Miloš "ponašao" u junu 1914. godine.


A komunisti raspravljaju, dal` treba da se obeležava 21. oktobar.

stopalo stopalo 11:00 05.10.2011

samo da pitam :-)

ko je autor teksta?

autor bloga ili....
omega68 omega68 14:47 05.10.2011

Re: samo da pitam :-)

текст је објављен у једном локалном недељнику, у електронском облику не постоји
stopalo stopalo 14:55 05.10.2011

Re: samo da pitam :-)


hvala

preci cu na pp
mirelarado mirelarado 21:07 06.10.2011

Само да честитам... :)

Срећна ти трогодишњица боравка на овом месту, Омега!

П. С. Шумадија рулеЗ!(Знам, знам, касним, так'а тура ових дана:)
omega68 omega68 15:16 07.10.2011

Re: Само да честитам... :)

nema veze, Mirela
uvek si dobrodošla
stefan.hauzer stefan.hauzer 19:48 08.10.2011

.

volim ove tvoje istorijske blogove.
a jos vise volim da budem poslednji koji ce komentarisati. =)

pesmica
omega68 omega68 20:43 08.10.2011

Re: .

hehe, a ono na Marakani


Skočio sam kao kad je Pančev dao onaj penal
stefan.hauzer stefan.hauzer 13:31 09.10.2011

Re: .

joj, a prosto sam znao da ces me pecnuti - znao!

bio sam u petak da gledam ove nase dzulove na marakani i jos uvek nisam video golove.
izgleda estonci odose u baraz ?

a veceras cibona?
gledao sinoc basket na 92-ojci - morrison/jos jedna budala u zvezdi (je l' to postaje pravilo?

omega68 omega68 23:01 09.10.2011

Re: .

izgleda estonci odose u baraz ?

valjda će braća Slouvenci da nas puste
a veceras cibona?

možda će zvučati jeretički ali Muta je izgubio dobijenu utakmicu!
nisam gledao Zvezdu , ali sam protiv Bajerna bio oduševljen Morisonom.Ako ga Kari ne sredi onda neće niko

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana