Društvo| Istorija| Politika

Pravedna kazna

zeka Novi Sad RSS / 16.09.2010. u 20:04


Obrazlozenje presude ratnom zločincu i kolaboracionisti Dragoljubu Mihailoviću


Vojno veće Vrhovnog suda - sastavljeno od pukovnika Mihaila Đorđevića, kao predsedavajućeg, i sudija potpukovnika Milije Lakovića i Mihaila Jankovića i sekretara poručnika Todora Popadića, osudilo je Dražu Mihailovića na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine. U dispozitivu presude se kaže:

Izričući ovakvu presudu sud je smatrao da je bio veran tumač narodnih osećanja, pravde i pravičnosti, i da je žigosanjem izdaje otadžbine ostao dosledan vekovnim slobodarskim tradicijama naših naroda, koji su od pamtiveka slobodu uzdizali iznad svega, a izdaju otadžbine osuđivali kao najteži zločin.
Draža Mihailović i ostali optuženi krivi su što su u toku natčovečanske borbe, koju su narodi Jugoslavije vodili od 1941. do 1945. godine, u odbrani svoje slobode i nezavisnosti i za svoj opstanak, protiv hitlerovske Nemačke, fašističke Italije i njihovih satelita, stupili i za sve vreme rata neprijateljske okupacije održavali političku i vojnu saradnju sa okupatorom, radi zajedničkog ugušivanja opštenarodnog ustanka i podržavanja okupacije, kako bi uz pomoć okupatora uspostavili režim protiv narodne diktature i nacionalnog ugnjetavanja, te su na taj način u najsudbonosnijem razdoblju istorije naroda Jugoslavije izvršili zločin izdaje naroda i otadžbine.
„Oni su zajedno sa okupatorom - u ostvarivanju imperijalističkog plana okupatora o porobljavanju i istrebljenju naroda Jugoslavije - organizovali, naređivali i izvršavali ili podstrekavali na izvršavanje nebrojene zločine nad narodom: ubijanje i predavanje ranjenika okupatoru, masovna ubistva i pokolje, hapšenja, mučenja, odvođenje u koncentracione logore i na prisilni rad u korist okupatora, prinudnu mobilizaciju, paljevine, pljačku i uništavanje javne i privatne imovine, silovanje i druge ratne zločine, usled čega nose odgovornost za smrt i stradanja stotine hiljada ljudi, žena i dece.“
U usmenom obrazloženju presude predsednik Vojnog veća pukovnik Đorđević je rekao:
„Optuženi Mihailović se brani da nije sarađivao sa okupatorom u borbi protiv oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije i da nije podržavao okupaciju, da nije naređivao svojim komandantima i organizacijama da vrše ratne zločine, da nije organizovao terorističke bande i da nije naređivao vršenje terorističkih dela, i najzad, da u svojoj organizaiciji nije imao uticaja na svoje komandante, pa su radili šta su hteli. Međutim, utvrđeno je da je optuženi Mihailović sarađivao sa okupatorom i podržavao okupacioni sistem.
„Još avgusta 1941. optuženi Mihailović je sklopio sporazum sa kvislingom Nedićem, otvorenim slugom nemačkog okupatora u gušenju narodnooslobodilačkog ustanka u Srbiji i zavođenju reda i mira koji je bio tako potreban okupatoru. Ovo je delimično priznao optuženi Mihailović. Ovo se utvrđuje i iz iskaza Milana Nedića, datog na zapisniku kod istražnih vlasti, a koji je na pretresu pročitan, u kome je potvrdio ovu činjenicu.
„Utvrđeno je da su svi komandanti optuženog Mihailovića i sve njegove četničke formacije sarađivale sa Nemcima, Italijanima i bugarskim okupacionih trupama za sve vreme okupacije u oružanim borbama protiv narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, primajući kroz čitavo to vreme od okupatora oružje, municiju, hranu i drugo u nameri uništenja oslobodilačkog ustanka i pružanja pomoći okupatoru u održavanju sistema okupacije. Sve je ovo priznao okrivljeni Mihailović, a pored toga utvrđeno je sve ovo mnogobrojnim depešama, pismima, naređenjima i izveštajima Mihailovićevih komandanata, koji su na pretresu pročitani.
„Utvrđeno je da su Mihailovićevi komandanti sarađivali sa okupatorima po naređenju optuženog Mihailovića. U ovo se sud uverio iz originalnih Mihailovićevih depeša pročitanih na ovom pretresu u kojima Mihailović naređuje svojim komandantima da taktiziraju sa okupatorom, da koriste okupatora i da stupe u vezu sa okupatorom u cilju dobijanja oružja i municije i koordinacije operacija.
„Da je optuženi Mihailović, suprotno njegovoj odbrani, naređivao svojim komandantima da vrše ratne zločine, ubijanje zarobljenih partizana, paljenje, pljačke, uništavanje civilnog stanovništva itd. sud se uverio iz mnogobrojnih originalnih depeša optuženog Mihailovića u kojima naređuje svojim komandantima da napadaju, uništavaju i istrebljuju svakog onog ko ma čime pomaže partizane, a posebno da istrebljuju Muslimane i Hrvate.“
Komentarišući završne reči Dražinih advokata, pukovnik Đorđević je rekao:
„Branioci optuženog Mihailovića istakli su na pretresu da okrivljeni nije lično sarađivao sa okupatorom, a da za saradnju njegovih komandanata sa okupatorom on ne može biti odgovoran. Međutim, utvrđeno je iz originalnih depeša i pisama optuženog Mihailovića i priznanjem optuženog Mihailovića, o sastancima sa Nemcima i Nedićem, da je on lično sarađivao sa okupatorom, a takođe da je preko svojih komandanata ostvarivao sporazum o saradnji sa okupatorom, pa je ovaj navod odbrane kao neosnovan odbačen.
„Branilac okrivljenog Mihailovića advokat gospodin Dragić Joksimović istakao je da okrivljeni Mihailović nije izvršio integralnu izdaju naroda sarađujući sa okupatorom u borbi protiv oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije, nego da može biti reči samo o tome da je on izvršio izdaju u odnosu prema partizanima. Da je sud usvojio ove navode branioca Joksimovića u stvari bi opravdao saradnju okrivljenog Mihailovića sa okupatorom i izdajstvo naroda, jer branilac Joksimović, braneći Mihailovića da nije izvršio integralno izdajstvo, već izdajstvo samo jednog dela naroda, i to onog dela koji se borio isključivo protiv okupatora, stao je time u odbranu onih, koji protiv okupatora, ne samo da se nisu borili, nego su okupatora i okupaciju podržavali, a to znači u odbranu onog malog broja koji su se nalazili u izdajničkoj organizaciji okrivljenog Mihailovića i organizacijama drugih slugu i pomagača okupatora.
„Sud nije mogao stati na stanovište branioca Joksimovića i opravdati podržavanje okupatora i saradnju sa okupatorom protiv naroda Jugoslavije, pa je stoga ovaj navod branioca Joksimovića i odbacio. Branilac Joksimović je istakao da se optuženi Mihailović, iz ideoloških razloga borio protiv oslobodilačkog ustanka, to jest, da je Mihailović bio nosilac jedne ideologije, a narodnooslobodilački pokret druge, pa se borba okrivljenog Mihailovića protiv oslobodilačkog pokreta osnivala na suprotnosti ideologije. Uz to, on je isticao da je okrivljeni Mihailović bio jedini legalni predstavnik koga je priznavala legalna vlada i da je narodnooslobodilački pokret bio ilegalan. Zbog toga je on istakao da se optuženi Mihailović ne može smatrati krivim za izdaju naroda i države.“

Pravni lek

Sud - rekao je pukovnik Đorđević - nije usvojio navode branioca Joksimovića zato što je utvrđena saradnja osuđenog Mihailovića sa okupatorom u podržavanju okupacije i gušenju oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije, pa je svaka odbrana Mihailovićevog izdajničog rada zasnovana na ideološkim razlozima, u stvari odbrana ideologije podržavanja okupacije, sistem porobljavanja naroda Jugoslavije, kakva je u stvari, po svojoj suštini, bila Mihailovićeva ideologija.“
„Optuženici protiv presude ovoga suda - zaključio je pukovnik Đorđević - nemaju pravo leka, jer je ova presuda odmah i izvršna. Jedino lica koja su osuđena na kaznu smrti mogu lično ili preko svojih branilaca i rođaka da podnesu molbu za pomilovanje Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ. Sud određuje rok: večeras do 20 časova, u kome će roku, ako ko hoće, podneti molbu za pomilovanje od lica osuđenih na smrt. Druže zastavniče, naredite da se izvedu osuđeni.“
Izricanje presude publika je dočekala poklicima „Živeo narodni sud!“
Suđenje je završeno u 1.35.
Sutradan su dnevne novine u Beogradu objavile sledeću vest: „Pošto je Prezidijum Narodne Skupštine FNRJ odbio molbe za pomilovanje na smrt osuđenih izdajnika i ratnih zločinaca to je izvršena smrtna kazna nad Mihailovićem Dragoljubom Dražom, Radićem Radoslavom Radom, Glišićem Milošem, Jovanović Dragomirom Dragim, Dimić Tanasijem Tasom, Jonićem Veliborom, Dokićem Đurom, Mušickim Kostom i Pavlovićem Boškom.“

 Komentari (174)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

kukusigameni kukusigameni 21:34 16.09.2010

Re: Kazna

petarda sa tribina

docsumann docsumann 21:45 16.09.2010

Re: Kazna

Vučko ti bi bio savršeni nepristrasni član korekcionog tijela, s pravom da, da oduzimaš riječ, reaguješ na vrijeđanja i puštaš veće količine suzavca ako se sučeljene strane previše zajapure.

U prekidima ubacuješ prigodne hitove (HC i metal strogo zabranjeni)
Goran Vučković Goran Vučković 22:12 16.09.2010

Vaš DJ za večeras :P

U prekidima ubacuješ prigodne hitove (HC i metal strogo zabranjeni)

Nema šanse, kad se o pravdi radi, samo Šumadinac dolazi u obzir, koji svira hvarsku narodnu iz 16. veka:

docsumann docsumann 09:32 17.09.2010

Re: Kazna

Ovo mozemo smatrati 1:0?


sad je već 1:1
angie01 angie01 21:19 16.09.2010

,

Goran Vučković Goran Vučković 21:26 16.09.2010

Re: ,

odgovor zashto!

Pa da što nije prijavio Blicu da ima materijalnu grešku u tekstu? (nisu oduzeta sva, nego pojedina građanska prava - plus je streljan, do duše )
antioksidant antioksidant 22:00 16.09.2010

Re: ,

nisu oduzeta sva, nego pojedina građanska prava - plus je streljan, do duše

mene interesuje koja to prava imaju još da se oduzimaju posle streljanja?
mislim, šta preostane?
kukusigameni kukusigameni 22:02 16.09.2010

Re: ,

Parking mesto?
Unfuckable Unfuckable 03:35 17.09.2010

Re: ,

pravo na mesto večitog prebivališta
antioksidant antioksidant 07:54 17.09.2010

Re: ,

Unfuckable
pravo na mesto večitog prebivališta

da. kod mihajlovića bi verovatno bilo to
mada, ima ih kojima se zna grob i ako su im oduzeta gradjanska prava
angie01 angie01 22:10 19.09.2010

Re: ,

pravo na mesto večitog prebivališta


kao shto je isto pravo iposhtovao, za onaj dramtichni broj nevinih zrtava!
expolicajac expolicajac 21:50 16.09.2010

Pomoć Prijatelja

Negde sam medju blogovima procitao nesto kao neko pricao pred klincima o 5 oktobru, a oni ga gledali belo i ništa ne razumeju.
E pa imam utisak da će i ovde tako biti. Samo jedna napomena. Nemoj da mešamo pravnoistorijski i moralnoistorijski aspekt gledanja. Svaki uviđaj na licu mesta počinje od onoga što se naziva "stajna tačka". Mislim da autor nije odredio tu stajnu tačku, te će verovatno postojati i različi uglovi gledanja na isti problem.
Goran Vučković Goran Vučković 22:30 16.09.2010

Re: O, domaćine

libkonz
Nikola Urošević - Gedža

Au, unakrsna vatra, zaleži!!

(muzička pratnja: mala lezi, tuku mitraljezi - Ivana(23), upomoć, ne mogu da izguglam!)
Goran Vučković Goran Vučković 23:10 16.09.2010

Re: O, domaćine

libkonz
Može li ovo?

Pokretu sa ovakvim promoterom je uspeh garantovan
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:54 17.09.2010

Nikola Urošević

će mučno biti Gedža sve dok peva: "Oj, lijepa..."
gedza.73 gedza.73 19:45 17.09.2010

Re: Nikola Urošević

e mučno biti Gedža sve dok peva:

I među gedzama ima kukolja.

Izvinjavam se moderaciji, prisutnim komentatorima i čitaocima koji su bili u prilici da pročitaju moj današnji komentar, sa prigodnom pesmicom.
Naime, zadnih par dana (pošto nema uvećanja) prebacim na radio fokus i slušam jednu 'simpatičnu' emisiju u koju se direktno uključuju slušaoci. U toj emisiji ima reklama gde se čuje pevačica sa pemom koja je citirana.

Da vidite u toj emisiji rovovsku borbu.

Jedna slušateljka, mlađahna doktorka, koju nisam saslušao od početka, je u jednom trenutku rekla da ide na neki skup -sloboda za šešelja- ili nešto slično, ali ona podržava opoziciju jer je osoba širokih shvatanja

Drugi slušalac je, povodom plate antića izjavio, live u emisiju
- To je prirodna katastrofa, pa to je, to je jedan kataklizam

Elem, da se povadim za današnji gaf (ili da napravim još jedan)Jelica Greganović Jelica Greganović 20:54 17.09.2010

Re: Nikola Urošević

to je jedan kataklizamA ovo za Gedžu, nisi ti zemljače kriv što se isti lažno predstavlja.
gedza.73 gedza.73 21:11 17.09.2010

Re: Nikola Urošević

A ovo za Gedžu, nisi ti zemljače kriv što se isti lažno predstavlja.

Plagijator.

Jedan moj zet ima običaj kad mu je nešto 'orijentaciono' da kaže 'orijentalno'.
A u ovoj emisiji ima neki nišlija koji otkriva pronevere gradskih čelnika. U pravu je čovek kad kaže da su lopovi, ali kaže da su čelnici opštine potrošili oko 150 000 dinara na reprezentaciju.
- Šta su oni ručali na toj reprezentaciji za te pare, pitam ja tebe V.?

Mislim se ja u sebi
- Verovatno patike i dresove.
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:39 18.09.2010

Re: Nikola Urošević

prebacim na radio fokus i slušam jednu 'simpatičnu' emisiju u koju se direktno uključuju slušaoci.

Da, još voditelj kaže da je to jedini patriotski radio gde on razgovara sa narodom. Ima jednu grupu ljudi koji čitaju napisane tekstove, a onda onim jadnim penzionerima uzimaju novac za telefoniranje, pri čemu kažu da i po 10 minuta čekaju na vezi.Valjda su taj radio i Pravda sada medijska sredstva SNS.
Inače vrlo često razgovori liče na psihijatrijske meditacije.
Verujem da to , sem slučajno, ne slušaš, jer stvarno je u pitanju vređanje zdravog razuma.
gedza.73 gedza.73 09:30 18.09.2010

Re: Nikola Urošević

Verujem da to , sem slučajno, ne slušaš, jer stvarno je u pitanju vređanje zdravog razuma.

Prelistam je sve što mi dođe pod ruku (osim kurira, jednom su na naslovnoj strani postavili takvu sliku, da sam ja rekao - ovi nisu normalni).
Tako i radio. Pustim ujutru buđenje (lakše mi je da nosim radio sa sobom, televizor ima neku za..anu geometrijsku formu nikako da mu nažem zgodno mesto), pa onda vesti b92, kažiprst, onda mi legne ovaj radio fokus do 13.00, a onda bbc vesti, pa one u 17.00.
Ma, glava mi je ko bubanj.

A ove slušam baš namerno, ne slučajno. Slušam, smejem se i plačem, na smenu.
Juče se javlja jedna i žali se što joj muž leži u zatvoru 6,5 godina. A nevin, kaže ona.
Što kaže čvorović
- Može centrala da pogreši za jednu, eventualno dve godine, ali bajo moj, za šes. Pa neće da može.

Ima likova u toj emisiji. Toplo preproučujem. Najslađi su mi obračuni tvrdi VS. meki šešeljevci.

Ima par likova koji su se javljali i u uvećanje. Iste boje glasa, isti akcenti. Samo drugačiji stavovi.

Mada iskreno, više nema razlike izmeću pravde, blica, fokusa, studija b, sve je to isto. Samo okrenu redosled vesti u zavisnosti koja im kada odgovara.

Milan Karagaća Milan Karagaća 11:56 18.09.2010

Re: Nikola Urošević

Mada iskreno, više nema razlike izmeću pravde, blica, fokusa, studija b, sve je to isto. Samo okrenu redosled vesti u zavisnosti koja im kada odgovara.

Drago mi je da se 100% slazemo.
gedza.73 gedza.73 14:28 18.09.2010

Re: Nikola Urošević

Milan Karagaća
Drago mi je da se 100% slazemo.Milan Karagaća Milan Karagaća 20:00 18.09.2010

Re: Nikola Urošević

gedza.73
Milan Karagaća
Drago mi je da se 100% slazemo.
Informacije radi ukupan broj odlikovanja koja donose povlastice je:
- 3.417 Ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima
- 1321 Orden narodnog heroja
- 27.537 Partizanskih spomenica
Broj živih nosilaca na dan 1.5.1984. godine izgledao je:
- 18 nosilaca Ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima
- 292 Ordena Narodnoh heroja, i
- 18.723 nosilaca Parizanske spomenice.
Valja napomenuti da su za vreme SFRJ nosioci Ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima imali isti status i povlastice kao i nosioci Ordena narodnog heroja.
asparagus asparagus 00:55 17.09.2010

sprdnja ziva

Ma to ti je ono, ja sam mnogo revolucionaran, imam Che Gevaru na zidu, bacam koktele, sav sam anarhija, slusam i pank da znas, i to ovaj izvorni britanski, nikako komercijalu... a inace u novcaniku imam clansku kartu jedne od vladajucih partija. Ali sam i dalje protiv sistema!
stefan.hauzer stefan.hauzer 01:46 17.09.2010

.


...'Cause she knows that
it'd be tragic
if those evil robots win
I know she can beat them

Oh Yoshimi, they don't believe me
but you won't let those robots defeat me...

Jelena Pavlović Jelena Pavlović 02:34 17.09.2010

Think you're in haven


predatortz predatortz 09:00 17.09.2010

Živeo Staljin

Amerika i Engleska biće zemlja proleterska!

gedza.73 gedza.73 13:51 17.09.2010

Re: Živeo Staljin

docsumann docsumann 09:38 17.09.2010

Re: Posvećeno onim komentatorima

koji su potrčali na ovaj blog u nadi da će videti još bratoubilačke krvi.


Druže Miloje, nov si na blogu. pa da te upoznam sa dešavanjima - ovo je samo redovno okupljanje odbora za praćenje i tumačenje tekovina i rezultata drugog svjetskog rata na ovim prostorima.
seceranac seceranac 10:03 17.09.2010

da li

pitam se da li ce sada nase efikasno i besposleno pravosudje po ubrzanoj proceduri otpoceti ponovne procese za rehabilitaciju svih onih "naprecac i bez prave procedure osudjenih" ljudi jos od dolaska srba na ova podrucja u 46. veku pre hrista*?


* Јован Деретић - Античка Србија, Београд, 2000.
stefan.hauzer stefan.hauzer 19:21 17.09.2010

Re: da li

joj,deretic... covek-toponim
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:44 18.09.2010

Re: da li

* Јован Деретић - Античка Србија, Београд, 2000.

Da, kaže čovek da su svi rimski imperatori bili Srbi.
Ali da ne idu toliko daleko, možda da počnu sa rasvetljavanjem zločina u ratu koji su vodili međusobno braća Milutin i Dragutin.
Goran Vučković Goran Vučković 10:34 17.09.2010

Režim protiv narodne diktature?!

kako bi uz pomoć okupatora uspostavili režim protiv narodne diktature i nacionalnog ugnjetavanja

Jel može pomoć publike - šta ovo tačno znači?
libkonz libkonz 10:47 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!

vidi, vidi, pa ti si bežao sa časova marksizma!
Pojam "diktatura proletarijata" tebi ništa ne znači?
Da nisi ti možda strani špijun?
predatortz predatortz 10:54 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!

Verovatno se misli da je optuženi želeo da uspostavi režim koji bi bio protiv diktature nad narodom...

Na nesreću, i po narod i po optuženog, u tome nije uspeo.
Goran Vučković Goran Vučković 11:31 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!

vidi, vidi, pa ti si bežao sa časova marksizma!
Pojam "diktatura proletarijata" tebi ništa ne znači?
Da nisi ti možda strani špijun?

Pa ovo me više podseća na pokojnog Ljubu Moljca i ono njegovo "Razbila je vaznu od besa i porcelana"... pošto su uz pomoć okupatora uspostavili režim protiv
1. narodne diktature (ajd da kažemo da je to kao loše, u ideološkom smislu)
2. narodnog ugnjetavanja (?!?wtf - pa ovo je valjda dobro!)

libkonz libkonz 11:55 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!

pa ovo je valjda dobro!

Vučko, drago mi je da i ti priznaješ zasluge generala Mihailovića u antifašističkoj borbi!
Goran Vučković Goran Vučković 12:10 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!

Vučko, drago mi je da i ti priznaješ zasluge generala Mihailovića u antifašističkoj borbi!

Viđ' ovoga!

Ček, kako u antifašističkoj borbi? Pa on je to uradio uz pomoć okupatora - valjda priznajem zasluge zajedničkih napora Draže Mihajlovića i Vermahta u uspostavljanju režima protiv narodnog ugnjetavanja?
libkonz libkonz 12:17 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!


A što se onda spominju 1941, 9142 i 1943. godina, kad su se ugnjetači u Srbiji pojavili tek 1944. godine? Pijani Ž.J. Španac se ne računa!
Goran Vučković Goran Vučković 12:28 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!


A što se onda spominju 1941, 9142 i 1943. godina, kad su se ugnjetači u Srbiji pojavili tek 1944. godine? Pijani Ž.J. Španac se ne računa!

Možda je bio uspešan prvih dve-tri godine u svojim naporima?
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:22 17.09.2010

Re: Režim protiv narodne diktature?!

narodne diktature

To je kad je narod diktator i vrši samopovređivanje, a oni viču, "Vidi ruke!".
nacionalnog ugnjetavanja

Ovo je ili da narod opet sebe samopovređuje, tj. samougnjetava se ili da jedan narod ne gnjavi drugog naroda.
Valjda...
gorran2 gorran2 21:48 18.09.2010

Idiotizam tipkačice

Režim protiv narodne diktature?!

Verovatno si ukapirao da je trebalo da bude jedna reč, tj da piše "uspostavili režim protivnarodne diktature i nacionalnog ugnjetavanja". Greška anonimne tipkačice otvorila je međutim polje zanimljivih tumačenja...
baroniknez baroniknez 11:21 17.09.2010

Zeka priznao pravednost...

...presude kojom je osudjen zbog vredjanja vladike Irineja:

Pravni lek

komunisti vs. draza
Optuženici protiv presude ovoga suda - zaključio je pukovnik Đorđević - nemaju pravo lekazeka vs. irinej:
JUKOM smatra da su potvrđivanjem takve presude i prvostepeni i Okružni sud prekršili domaće zakonodavstvo, kao i niz standarda Evropskog suda za ljudska prava, i istovremeno najavljuje podnošenje tužbe tom sudu u Strazburu.


i dobro autore bloga kada je u pitanju mihajlovic nema prava zalbe, a kada si ti u pitanju i te kako si se hvatao prava zalbe, kukao preko tv-a kako je to nepravda, kako ces se zaliti sudu u strazburu (sto ja naravno podrzavam).

e da ti je pukovnik djordjevic presudio ne bi se cekalo na presudu okruznog suda i sud u strazburu
predatortz predatortz 11:31 17.09.2010

Re: Zeka priznao pravednost...

Suština cele priče. Ali, komunistička pravda je bezgrešna!

gedza.73 gedza.73 11:37 17.09.2010

Re: Zeka priznao pravednost...

e da ti je pukovnik djordjevic presudio ne bi se cekalo na presudu okruznog suda i sud u strazburu


Al' bi Zeka, ko u onom vicu, brojao jaja na stolu.
libkonz libkonz 23:12 17.09.2010

Čestitam moderaciji

što su pronašli način da obrišu komentar, a da ostave sve komentare koji se vezuju za njega.
Zasluge za unapređenje bloga idu Nikoli Uroševiću Gedži i NN programeru.

kukusigameni kukusigameni 08:10 18.09.2010

Re: Čestitam moderaciji

Pridruzujem se cestitkama. Obrisani moji komentari sa ostavljenim odgovorima na te komentare, predstavljaju pravu surealisticku instalaciju, sto ova tema u sustini i jeste.
docsumann docsumann 08:47 18.09.2010

Re: Čestitam moderaciji

Pridruzujem se cestitkama. Obrisani moji komentari sa ostavljenim odgovorima na te komentare, predstavljaju pravu surealisticku instalaciju, sto ova tema u sustini i jeste.


Kukusigameni, kad gledam tvoj avatar (Munkov "Krik", jelte) ovako smanjen, uvijek imam utisak da je na slici portret nakakvog vojnika u sivo-zelenom šinjelu sa smeđim šalom, sa glavom skroz zamotanom zavojem, preko kojeg je navučena plava vunena kapa s otvorom za lice, a na vrh glave se nalazi crvena šapka.
Eto, ne znam zašto sam ovo napisao, možda zato što i takav portret (prva asocijacija mi je na poražene njemačke vojnike kod Staljingrada) odgovara tvom niku, a ja se nosim sa simptomima teškog mamurluka i doručkujem kafetine ...

p.s. Otkud njemačkom vojniku crvena šapka, e to nisam uspio da odgonetnem
kukusigameni kukusigameni 08:51 18.09.2010

Re: Čestitam moderaciji

Sad ja zagledam svoj avatar.

PS. Probaj dve doze meda, jedna doza Jack Daniels-a.
docsumann docsumann 09:01 18.09.2010

Re: Čestitam moderaciji

Sad ja zagledam svoj avatar.


Ne, ne zagledaj ga detaljno, već ga osmotri onako kao izdaljine... nehajno.

docsumann docsumann 09:08 18.09.2010

prava pjesma

za one koji se ne nalaze u chetniks vs. partizans šemi

kukusigameni kukusigameni 09:13 18.09.2010

Re: prava pjesma

one koji se ne nalaze u chetniks vs. partizans šemi


Takvi popiju "Pravednu kaznu".

PS.Imas PP
docsumann docsumann 09:20 18.09.2010

Re: prava pjesma

PS.Imas PP


mara92 mara92 12:26 18.09.2010

хехехехехе....

...
Да ли да мало "зачиним" дискусију?
...
пс. Тито је умро, још ономад - не знам да ли су чули
gorran2 gorran2 17:38 18.09.2010

obimno životno delo

Nije moglo sve da stane - softver trimovao
mara92 mara92 20:02 18.09.2010

Пар питања:

(читајући наводе дневне штампе, односно цитате из Британског Националног архива), питам се:
1. Зашто нису саслушани, у својству сведока, или прочитани, искази петорице британских официра, који су током Другог светског рата били при Врховној команди Југословенске војске у отаџбини (са Михаиловићем хоћу да кажем)?
Шта је то што џелати нису хтели да чују?
2. Зашто је ген. Драгољуба Михаиловића Хари Труман постхумно (1948. године) одликовао орденом Легије заслуга? Немојте да ми неко каже како су Американци обманути, молим вас. Мислим, како ипак једна Америка одликује наводног злочинца, окупаторског сарадника и то постхумно, након исцрпних расправа. Откуд Пентагону да падне на памет неки генерал из тамо неке Југославије?
Неко ко је "доказано" сарадник окупатора не спашава америчке пилоте и то њих 500 ако се добро сећам.
Амери, рецимо, не знам да ли су одликовали кумровечког бандита.
3. Шарл де Гол је опет, Михаиловића одликовао Ратним крстом - ЗАШТО? Да није и њему "подметнуто"? Како то Шарл де Гол да не зна оно што су другови знали сасвим поуздано?
...
4. Оптужени није имао приступ НИЧЕМУ. Оптуженом је ускраћено право на фер и коректно суђење, право на припрему одбране итд.итд...но, разбојници у судском већу ионако нису марили за то...Питам се, шта ли им је требало да уопште одрже суђење када се пресуда знала чим су га заробили? Но, остаје сведочанство за историју бесрамља и безумља.
5. Адвокат Драгић Јоксимовић је читам, ухапшен '49. зашто? У затвору је и умро.
6. Британске дипломате су јављале и о неким споредним "опажањима". Суђење је преношено у радио-програму, али на половини се престало...кхм, а ЗАШТО? Процес је убрзан - ЗАШТО?
7. Опет, ти "досадни" и педантни Британци примећују да народ баш и није егзалтиран...није се клицало на улицама, није се спонтано окупљало да се навија против Михаиловића...зашто? Шта је то народ знао...чиме је то сироти народ обманут..кад је већ, како су кадије устврдиле, реч о човеку који је одговоран за масовне злочине?
...
Покушавала сам безуспешно да дискутујем са колегама блогерима пар пута на сличне теме, али сам на моје велико изненађење дочекана "партизански" - салвом увреда, идеолошких прокламација. Невероватно са којом количином острашћености иначе озбиљни и уважени блогери бране поједине припаднике НОБ-а који су херојску борбу укаљали на најстрашнији начин. Расправа се сводила на то да вас одмах почасте епитетом равногорца, четника, бла, бла, бла. Од квалитетне расправе ништа. Зато морам да нагласим: не, немам Чичин постер на зиду, нити идем на Равну Гору. Рођени стриц ми је, нек је жив и здрав, био учесник НОБ-а (о врхушки НОБ-а и бравару мислио је и мисли у главном, све најгоре).
Истина је негде између. Није црна, ни бела.
Михаиловић је био националиста, али издајник? Не, није ствар у ревизији историје - то ми је потпуно одвратно, јер је било издајника (Љотић нпр.), али конкретно, за Михаиловића нисам убеђена, напротив. Човек је од 1912. био на сваком бојишту где је Србија ратовала, одликован је најзначајнијим нашим и страним одликовањима (и даље је најодликованији официр у историји српске војске), напредовао у војсци знањем, способношћу и пре свега, храброшћу. Образован, једно време и војни дипломата (аташе)...Документи кажу да је био својеглав и тврдоглав, али опет: издајник? Кажем, нисам сигурна.
пс. у списе Службе и осталих "удружења" другова и другарица не верујем: они су тужили, они су судили, они су стрељали...хероји су свој посао завршили ослобођењем земље и вратили се кућама, слобода је била њихова награда (разбојници тако пак, нису мислили)
Goran Vučković Goran Vučković 21:29 18.09.2010

Re: Пар питања:

Михаиловић је био националиста, али издајник?

Bio je skoro jedan blog Vladimira Petrovića u vezi izdaje - izdaja je veoma jaka reč, a njena vrednost prilično zavisi od tačke gledišta.

Ako pričamo o rehabilitaciji Draže Mihajlovića danas, verovatno je dosta bitno pitanje šta znači rehabilitacija. Da li je rehabilitacija prosto ispravljanje nelogičnosti i nepravednosti suđenja, uključujući i proceduralne propuste - ili je rehabilitacija pozitivna identifikacija sa istorijskom ulogom Mihajlovića i JVuO.

Ako je rehabilitacija pozitivna identifikacija, tj. način da kažemo "ono što su general Mihajlović i njegov pokret otpora, JVuO, radili u Drugom svetskom ratu je ono što odobrava današnja Srbija", onda je to stvar koja je ozbiljnija od priznavanja da je JVuO pomagao Amerikancima i Britancima i napadao Nemce u jednom delu rata. Jer, bar se meni čini, to podrazumeva i prihvatiti etničko čišćenje i genocid, to što sam negde gore nazvao "opštim mestom II svetskog rata", kao regularan način rešavanja "nacionalnog pitanja". Jer, iako neko možda može pokušati osporavati verodostojnost dokumenata koji predstavljaju direktna naređenja za takve operacije od strane Mihajlovića lično, nisam siguran da lako može osporiti efekte.

Po današnjim pravnim standardima Mihajlović možda ne bi bio osuđen na smrt (jer smo tu vrstu kazne izbacili iz zakonodavstva), ali pretpostavljam da bi za "rodoljublje" koje su jedinice JVuO pokazale oko Drine prema deci, ženama i starcima, bio osuđen na najtežu kaznu koje tekuće zakonodavstvo propisuje.

Inače, meni ta odlikovanja koje je Mihajlović dobio nisu preterano čudna. On je pomogao Amerikancima, pa je od Amerikanaca dobio odlikovanje. Pošteno od njih - i šta ih briga za neke pobijene žene i decu - kao da oni nisu spržili stotine hiljada - u Drezdenu, Hirošimi itd. Ali mi sada, iz ove tačke gledišta, rehabilitacijom, čini mi se preuzimamo na sebe ozbiljniju stvar nego Hari Truman 1948.

Što ne znači da ima previše smisla tetovirati onu presudu gore na grudima, naravno. I iz razloga koje si pomenula.
gorran2 gorran2 22:31 18.09.2010

Pitanje izdaje

Koliko god pitanje izdaje bilo teorijski zakučasto, situacija u WW2 ga je - delimično i u pojednim aspektima - prilično radikalno uprostila.
Naime, srpski narod se, poput Jevreja, Rusa, Slovenaca i još nekih, našao na udaru nacističke ideologije. Nije se radilo samo o crtanju granica - ugroženo mu je i samo pravo na opstanak.
U takvoj situaciji Srbi kao narod nisu imali opciju slobodnog priklanjanja Nemcima i satelitima, jer je to bio pur pravo u propast.
Naravno, u takvim ekstremnim krizama uvek se nađu pojedinci - koji ne moraju biti malobrojni - koji spas, makar privremen i relativan, traže u dodvoravanju nasilniku.

Mihailović nije bio u tom fazonu. Ipak, kad se sabere i oduzme njegova ukupna ratna aktivnost, ispadne da su njegovi bar 90% energije uložili u borbu protiv partizana, a manj od 10% na sve ostalo. Pri tom su često ulazili u razne manje ili više privremene aranžmane sa nemačkim i satelitskim snagama.

To je, spolja gledano, nesumnjivo bila izdaja. Kako inače razumeti situaciju u kojoj Italijani i Nemci vozovima i brodovima transportuju glavne Mihailovićeve trupe?

Ipak, sa njegovog, unutrašnjeg aspekta, to nije izgledalo kao izdaja. Kako je do toga došlo?

Dve su osnovna procene na kojima se zasnivao ovakav stav:

Prvo, da su zbivanja u Jugoslaviji beznačajna i bez uticaja na konačan ishod rata, te da on može sebi priuštiti da učini neke usluge Nemcima a da to nikoga ne zabrine.

Drugo, da bi pobeda komunista predstavljala veliku nesreću za narod.

Prvo nije bilo tačno, a o drugom se može raspravljati. Pogotovo što je i njegova eventualna pobeda krila u sebi neke potencijalne užase.

Da je bio jaši od NOVJ, mogao je sebi priuštiti da istovremeno napadne i NOVJ i Nemce. Međutim, pošto je bio višestruko slabiji, to bi za njega bilo samoubistvo. Tako su ga dva, apstraktno gledano, razumna izbora - taktiziranje i samoodržanje - odvela pravo u izdaju. Do te mere da je - komično i bizarno ali istinito - u martu 1945. predlagao Nemcima da se ne povuku (iz Bijeljine), nego da pređu pod njegovu komandu i dalje nastave da ratuju protiv Jugoslovenske armije.
Goran Vučković Goran Vučković 22:58 18.09.2010

Re: Pitanje izdaje

Prvo, da su zbivanja u Jugoslaviji beznačajna i bez uticaja na konačan ishod rata, te da on može sebi priuštiti da učini neke usluge Nemcima a da to nikoga ne zabrine.

Drugo, da bi pobeda komunista predstavljala veliku nesreću za narod.

Prvo nije bilo tačno, a o drugom se može raspravljati. Pogotovo što je i njegova pobeda krila u sebi neke potencijalne užase.

Ne znam koliko je tada bilo poznato šta je Staljin radio u Ukrajini 1933. - ako jeste, onda nije taj strah bio baš ni bez osnova.

Sa druge strane, ako pogledaš na primer kako je Danska prošla u ratu (usput su uspeli da sačuvaju svoje Jevreje) i koja bi bila alternativa za jednu tako malu naciju koji su Nemačkoj "na vrh nosa", onda dozvoljavanje "glavnim" igračima u ratu - kao što su US, Britanija (koja je tada bila "carstvo u kome sunce nikada ne zalazi", a sve se može reći osim da su bili cvećke) i SSSR - da ponesu glavni deo tereta - jednoj relativno maloj naciji koja u toj preraspodeli kolonija i resursa nit' luk jela nit' luk mirisala - i nije baš dramatično nepravedno, čini mi se.

Tako da je izdaja ovim "taktiziranjem" ipak malo relativna stvar, bar po meni.
gorran2 gorran2 23:09 18.09.2010

Re: Pitanje izdaje

kako je Danska prošla u ratu

Ovaj primer ne vredi, jer Srbi u nacističkoj ideologiji nisu bili isto što i Danci. Danci su bili arijevci, "viša rasa". Sa srbima je međutim bilo drugačije: najpre, Srbija je radikalno teritorijalno smanjena. Zatim, tako smanjena, odmah trebala da primi nekoliko desetina hiljada Slovenaca koji su deportovani u cilju germanizacije njihove zemlje. Oko 600.000 Slovenaca trebalo je da primi NDH, koja je u tom cilju pokrenula genocid i proterivanje Srba.
Sama Srbija, tako smanjena i natrpana izbeglicama, trebala je da obezbedi jeftinu radnu snagu za važne rudnike u Srbiji i industrijske pogone u Nemačkoj. I da tako sačeka "konačno rešenje".
A ni Danci nisu "sačuvali" svoje Jevreje, nego su ih efikasno upozorili i omogućili im bekstvo u Švedsku.
Ne znam koliko je tada bilo poznato šta je Staljin radio u Ukrajini 1933. - ako jeste, onda nije taj strah bio baš ni bez osnova.

Taj je strah naravno bio opravdan (iako su ga levičari otpisivali kao plod propagande). U tom smislu, situacija je bila dosta... kompleksna?
Goran Vučković Goran Vučković 23:20 18.09.2010

Re: Pitanje izdaje

A ni Danci nisu "sačuvali" svoje Jevreje, nego su ih efikasno upozorili i omogućili im bekstvo u Švedsku.

Pa imali su druge prioritete, verovatno. Nije im neki glas niotkuda, kao u onom vicu, rekao "nisi naj****, pljuni poglavicu - e sad si naj****".
gorran2 gorran2 23:30 18.09.2010

Re: Pitanje izdaje

Pa imali su druge prioritete, verovatno

Ovde imamo problem Kantovog kategoričkog imperativa na delu. Koji, kao što je poznato, ne izgleda uvek baš praktično.
Kad se Hitler pojavio, mnogi su prema njemu imali "razuman" stav: s budalom se ne valja inatiti, zašto baš ja, nek se sad podmetne neko drugi, ili - možda se iz toga može iščačkati nešto dobro za mene.
Britanci su u početku imali vrlo "razuman" stav prema njemu, Amerikanci takođe. i Staljin je zauzeo takav stav u jednoj fazi.
Dakle, da je bio samo malo bolji taktičar i političar, Hitler je, lud kakav je bio, mogao da iz tog kokošinjca "razumnih" i zbunjenih, izađe kao pobednik.
A to ne bi bilo zdravo za neke. Za Jevreje, pa za Ruse, pa za Slovence, pa Srbe, i tako redom...
Danci bi se nekako prilagodili, cenim...
Goran Vučković Goran Vučković 23:33 18.09.2010

Re: Pitanje izdaje

Danci bi se nekako prilagodili, cenim...

Oni to solidno rade - video si ih i u drugom zalivskom ratu tamo sa jednim patrolnim čamcem i jednom podmornicom, recimo... očigledno im Kant baš ne ide od ruke...
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:26 19.09.2010

Re: Пар питања:

Шта је то што џелати нису хтели да чују?

sa ovim si se jasno deklarisala na kojoj si strani apriori pa ti ni čitanje dokumenata ništa ne znači, važnija je lireatura "dedamipričo" i "babinastrinamipričala".
Покушавала сам безуспешно да дискутујем са колегама блогерима пар пута на сличне теме, али сам на моје велико изненађење дочекана "партизански" - салвом увреда, идеолошких прокламација

pa zašto ne kažeš da si svoje diskusije kao i ovaj komentar ovde počela sa salvom besprimernih uvreda na račun partizana (dželati, zločinci, razbojnici, pa to bravar Vas toliko ofira, a eto taj bravar ima mnogo više odlikovanja državnički pa šta)
Nije stvar u četnicima i partizanima jer njih skoro više i nema već o revidiranju istorije i zapravo samosvrstavanje Srbije na stranu onih protiv kojih se borila antihitlerovska koalicija.
To je stvar istorijske odgovornosti, obraza i morala i ne bi smelo da ima nikakve veze sa odnosom prema komunizmu.Niko nije branio antikomunistima da budu antifašisti a oni su se zbog averzije prema komunizmu i politici nacionalne ravnopravnosti opredelili za nacionalističkiu politiku i saradnju i sa okupatorom samo da bi ostali i uz opomoć njega na vlasti. Prema tome u pitanju je bila i borba za vlast i četnika a ne samo komunista.Samo što su se jedni borili časnije a drugi sramno.
milisav68 milisav68 17:56 19.09.2010

Re: Пар питања:

Milan Karagaća

sa ovim si se jasno deklarisala na kojoj si strani apriori pa ti ni čitanje dokumenata ništa ne znači, važnija je lireatura "dedamipričo" i "babinastrinamipričala".

Pa da, treba više da se veruje Dedijeru, Titi i partiji i ako treba i na oca.....
Samo što su se jedni borili časnije a drugi sramno.

Jedni su upali u fabriku oružja i pravili oružje samo za sebe a dogovor je bio svakom po pola, i usput su upali u državni trezor, iako nisu imali nikakvo pravo na to i maznuli 20 miliona dinara i nestali u pravcu Bosne.Posle su se vratili na mesto zločina tek kada Crvena Armija ušla u Srbiju.Časno i pošteno.
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:26 19.09.2010

Re: Пар питања:

Jedni su upali u fabriku oružja i pravili oružje samo za sebe a dogovor je bio svakom po pola

Biće da su Dražini dobili dogovorenu količinu pušaka ali su ih mučki okrenuli protiv partizana.
i usput su upali u državni trezor, iako nisu imali nikakvo pravo na to i maznuli 20 miliona dinara i nestali u pravcu Bosne

A gde se to trezor nalazio?
Čista podmetačina i laž pa ako prođe, prođe.
milisav68 milisav68 13:48 20.09.2010

Re: Пар питања:

Milan Karagaća

Biće da su Dražini dobili dogovorenu količinu pušaka ali su ih mučki okrenuli protiv partizana.

Proizvedeno je 16 500 pušaka sa utisnutom petokrakom(tzv partizanke) od kojih je samo 500 dato četnicima(da ne bude da ništa nisu dali zbog saveznika).
Proizvedeno je i 2,7 miliona metaka kao i 10 hiljada tromblonskih granata.
Partizani su u Užicu razoružali četnike koji nisu hteli pod Titovu komandu, neke su pustili kućama, neke su pobili a 200 je zadržano u kasarni.
Ubili su i poznatog predratnog komunistu Živojina Pavlovića i bivšeg generalnog sekretara Milana Gorkića, jer su po stažu bili iznad Tita.
Ubijena je i nekolicina uglednih ljudi i "izdajnika".
Koji je motiv borbe partizana videlo se odmah, kada su sa zgrade komande skinuli Jugoslovensku zastavu i postavili komustičku crvenu sa srpom i čekićem.
Sve je to uveličao i dolazak Georgi Dimitova 17. oktobra.
Većina podataka može da se nadje u knjizi Nikole Ljubičića "Užički NOP odred"
A gde se to trezor nalazio?
Čista podmetačina i laž pa ako prođe, prođe.

U Užicu.Tu su se čuvale pare iz državnih ustanova za Užički okrug(ili kako se već zvao okrug).
Posle rata je ta zgrada bila muzej NOB-a.
Usput su uzeli i velike količine duvana koji je država odkupila i koji je vredeo više od zlata.
gorran2 gorran2 16:58 20.09.2010

Re: Пар питања:

i bivšeg generalnog sekretara Milana Gorkića, jer su po stažu bili iznad Tita.

Milan Gorkić streljan je 1939. u Sibiru, a
Sve je to uveličao i dolazak Georgi Dimitova 17. oktobra.
Georgi Dimitov bio je u to vreme u Moskvi kao generalni sekretar Kominterne. Ako ih je neko video u Užicu 1941, msigurno su u toj fabrici osim oružja proizvodili i neke tabletice
Bolje pročitaj ponovo.
Milan Karagaća Milan Karagaća 17:35 20.09.2010

Re: Пар питања:

gorran2
i bivšeg generalnog sekretara Milana Gorkića, jer su po stažu bili iznad Tita.

Milan Gorkić streljan je 1939. u Sibiru, a
Sve je to uveličao i dolazak Georgi Dimitova 17. oktobra.
Georgi Dimitov bio je u to vreme u Moskvi kao generalni sekretar Kominterne. Ako ih je neko video u Užicu 1941, msigurno su u toj fabrici osim oružja proizvodili i neke tabletice
Bolje pročitaj ponovo.

Eto čime se sve ljudi služe.Da nisu partizani ubili i Pašića? ma i Karadjordja?
S obzirom na obrazovnu strukturu naroda, važan je efekat, hebo istinu.
milisav68 milisav68 20:55 20.09.2010

Re: Пар питања:

gorran2

Milan Gorkić streljan je 1939. u Sibiru,

Njegova supruga Beti Nikolajevna Glan uhićena je 1937, a Gorkić iz Pariza pozvan u Moskvu, gdje je u srpnju ili kolovozu uhićen. Navodno mu je suđeno kao gestapovskom špijunu te je likvidiran, ali točne okolnosti nisu poznate.
Ovo je sa linka koji si dao.
A posle je tako streljan napisao knjigu.
Potraži knjigu iz 1940,godine koja je izdata u Parizu pod nazivom "Bilan du Thermidor stalinien"
A malo kasnije je izdata knjiga i u Beogradu pod nazivom "Bilans staljinističkog termidora"
Zatvorili su ga zbog Djilasovih optužbi u listu "Komunist" da je agent kraljevske tajne službe i provokator.(Broué Pierre) Histoire de l'Internationale communiste str.770 i 1062

a

Georgi Dimitov bio je u to vreme u Moskvi kao generalni sekretar Kominterne. Ako ih je neko video u Užicu 1941, msigurno su u toj fabrici osim oružja proizvodili i neke tabletice
Bolje pročitaj ponovo.

Na ovom linku ne piše gde gde je bio i šta je radio od 1936 do kraja rata.
Inače je Georgi Dimitrov bio medijska zvezda pa su svi znali kako izgleda, te bi ga odmah prepoznali.
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:05 20.09.2010

Re: Пар питања:

nače je Georgi Dimitrov bio medijska zvezda pa su svi znali kako izgleda, te bi ga odmah prepoznali.

Da ga nisu zamenili sa Petrom Prličkom?
milisav68 milisav68 22:44 20.09.2010

Re: Пар питања:

Milan Karagaća
nače je Georgi Dimitrov bio medijska zvezda pa su svi znali kako izgleda, te bi ga odmah prepoznali.

Da ga nisu zamenili sa Petrom Prličkom?

Hehe možda.

Kada sam napisao da je Georgi Dimitrov dolaskom uveličao dogadjaj, mislio sam na stvaranje prve teritorije pod vlašću komunista van Sovjetskog Saveza.
Njegov dolazak je bio tajan i zato ima vrlo malo podataka o tome.
Jedino ga pominje Stephen Clissold u knjizi "Wihrlwind".

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana