Društvo| Istorija| Politika

Pravedna kazna

zeka Novi Sad RSS / 16.09.2010. u 20:04


Obrazlozenje presude ratnom zločincu i kolaboracionisti Dragoljubu Mihailoviću


Vojno veće Vrhovnog suda - sastavljeno od pukovnika Mihaila Đorđevića, kao predsedavajućeg, i sudija potpukovnika Milije Lakovića i Mihaila Jankovića i sekretara poručnika Todora Popadića, osudilo je Dražu Mihailovića na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine. U dispozitivu presude se kaže:

Izričući ovakvu presudu sud je smatrao da je bio veran tumač narodnih osećanja, pravde i pravičnosti, i da je žigosanjem izdaje otadžbine ostao dosledan vekovnim slobodarskim tradicijama naših naroda, koji su od pamtiveka slobodu uzdizali iznad svega, a izdaju otadžbine osuđivali kao najteži zločin.
Draža Mihailović i ostali optuženi krivi su što su u toku natčovečanske borbe, koju su narodi Jugoslavije vodili od 1941. do 1945. godine, u odbrani svoje slobode i nezavisnosti i za svoj opstanak, protiv hitlerovske Nemačke, fašističke Italije i njihovih satelita, stupili i za sve vreme rata neprijateljske okupacije održavali političku i vojnu saradnju sa okupatorom, radi zajedničkog ugušivanja opštenarodnog ustanka i podržavanja okupacije, kako bi uz pomoć okupatora uspostavili režim protiv narodne diktature i nacionalnog ugnjetavanja, te su na taj način u najsudbonosnijem razdoblju istorije naroda Jugoslavije izvršili zločin izdaje naroda i otadžbine.
„Oni su zajedno sa okupatorom - u ostvarivanju imperijalističkog plana okupatora o porobljavanju i istrebljenju naroda Jugoslavije - organizovali, naređivali i izvršavali ili podstrekavali na izvršavanje nebrojene zločine nad narodom: ubijanje i predavanje ranjenika okupatoru, masovna ubistva i pokolje, hapšenja, mučenja, odvođenje u koncentracione logore i na prisilni rad u korist okupatora, prinudnu mobilizaciju, paljevine, pljačku i uništavanje javne i privatne imovine, silovanje i druge ratne zločine, usled čega nose odgovornost za smrt i stradanja stotine hiljada ljudi, žena i dece.“
U usmenom obrazloženju presude predsednik Vojnog veća pukovnik Đorđević je rekao:
„Optuženi Mihailović se brani da nije sarađivao sa okupatorom u borbi protiv oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije i da nije podržavao okupaciju, da nije naređivao svojim komandantima i organizacijama da vrše ratne zločine, da nije organizovao terorističke bande i da nije naređivao vršenje terorističkih dela, i najzad, da u svojoj organizaiciji nije imao uticaja na svoje komandante, pa su radili šta su hteli. Međutim, utvrđeno je da je optuženi Mihailović sarađivao sa okupatorom i podržavao okupacioni sistem.
„Još avgusta 1941. optuženi Mihailović je sklopio sporazum sa kvislingom Nedićem, otvorenim slugom nemačkog okupatora u gušenju narodnooslobodilačkog ustanka u Srbiji i zavođenju reda i mira koji je bio tako potreban okupatoru. Ovo je delimično priznao optuženi Mihailović. Ovo se utvrđuje i iz iskaza Milana Nedića, datog na zapisniku kod istražnih vlasti, a koji je na pretresu pročitan, u kome je potvrdio ovu činjenicu.
„Utvrđeno je da su svi komandanti optuženog Mihailovića i sve njegove četničke formacije sarađivale sa Nemcima, Italijanima i bugarskim okupacionih trupama za sve vreme okupacije u oružanim borbama protiv narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, primajući kroz čitavo to vreme od okupatora oružje, municiju, hranu i drugo u nameri uništenja oslobodilačkog ustanka i pružanja pomoći okupatoru u održavanju sistema okupacije. Sve je ovo priznao okrivljeni Mihailović, a pored toga utvrđeno je sve ovo mnogobrojnim depešama, pismima, naređenjima i izveštajima Mihailovićevih komandanata, koji su na pretresu pročitani.
„Utvrđeno je da su Mihailovićevi komandanti sarađivali sa okupatorima po naređenju optuženog Mihailovića. U ovo se sud uverio iz originalnih Mihailovićevih depeša pročitanih na ovom pretresu u kojima Mihailović naređuje svojim komandantima da taktiziraju sa okupatorom, da koriste okupatora i da stupe u vezu sa okupatorom u cilju dobijanja oružja i municije i koordinacije operacija.
„Da je optuženi Mihailović, suprotno njegovoj odbrani, naređivao svojim komandantima da vrše ratne zločine, ubijanje zarobljenih partizana, paljenje, pljačke, uništavanje civilnog stanovništva itd. sud se uverio iz mnogobrojnih originalnih depeša optuženog Mihailovića u kojima naređuje svojim komandantima da napadaju, uništavaju i istrebljuju svakog onog ko ma čime pomaže partizane, a posebno da istrebljuju Muslimane i Hrvate.“
Komentarišući završne reči Dražinih advokata, pukovnik Đorđević je rekao:
„Branioci optuženog Mihailovića istakli su na pretresu da okrivljeni nije lično sarađivao sa okupatorom, a da za saradnju njegovih komandanata sa okupatorom on ne može biti odgovoran. Međutim, utvrđeno je iz originalnih depeša i pisama optuženog Mihailovića i priznanjem optuženog Mihailovića, o sastancima sa Nemcima i Nedićem, da je on lično sarađivao sa okupatorom, a takođe da je preko svojih komandanata ostvarivao sporazum o saradnji sa okupatorom, pa je ovaj navod odbrane kao neosnovan odbačen.
„Branilac okrivljenog Mihailovića advokat gospodin Dragić Joksimović istakao je da okrivljeni Mihailović nije izvršio integralnu izdaju naroda sarađujući sa okupatorom u borbi protiv oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije, nego da može biti reči samo o tome da je on izvršio izdaju u odnosu prema partizanima. Da je sud usvojio ove navode branioca Joksimovića u stvari bi opravdao saradnju okrivljenog Mihailovića sa okupatorom i izdajstvo naroda, jer branilac Joksimović, braneći Mihailovića da nije izvršio integralno izdajstvo, već izdajstvo samo jednog dela naroda, i to onog dela koji se borio isključivo protiv okupatora, stao je time u odbranu onih, koji protiv okupatora, ne samo da se nisu borili, nego su okupatora i okupaciju podržavali, a to znači u odbranu onog malog broja koji su se nalazili u izdajničkoj organizaciji okrivljenog Mihailovića i organizacijama drugih slugu i pomagača okupatora.
„Sud nije mogao stati na stanovište branioca Joksimovića i opravdati podržavanje okupatora i saradnju sa okupatorom protiv naroda Jugoslavije, pa je stoga ovaj navod branioca Joksimovića i odbacio. Branilac Joksimović je istakao da se optuženi Mihailović, iz ideoloških razloga borio protiv oslobodilačkog ustanka, to jest, da je Mihailović bio nosilac jedne ideologije, a narodnooslobodilački pokret druge, pa se borba okrivljenog Mihailovića protiv oslobodilačkog pokreta osnivala na suprotnosti ideologije. Uz to, on je isticao da je okrivljeni Mihailović bio jedini legalni predstavnik koga je priznavala legalna vlada i da je narodnooslobodilački pokret bio ilegalan. Zbog toga je on istakao da se optuženi Mihailović ne može smatrati krivim za izdaju naroda i države.“

Pravni lek

Sud - rekao je pukovnik Đorđević - nije usvojio navode branioca Joksimovića zato što je utvrđena saradnja osuđenog Mihailovića sa okupatorom u podržavanju okupacije i gušenju oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije, pa je svaka odbrana Mihailovićevog izdajničog rada zasnovana na ideološkim razlozima, u stvari odbrana ideologije podržavanja okupacije, sistem porobljavanja naroda Jugoslavije, kakva je u stvari, po svojoj suštini, bila Mihailovićeva ideologija.“
„Optuženici protiv presude ovoga suda - zaključio je pukovnik Đorđević - nemaju pravo leka, jer je ova presuda odmah i izvršna. Jedino lica koja su osuđena na kaznu smrti mogu lično ili preko svojih branilaca i rođaka da podnesu molbu za pomilovanje Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ. Sud određuje rok: večeras do 20 časova, u kome će roku, ako ko hoće, podneti molbu za pomilovanje od lica osuđenih na smrt. Druže zastavniče, naredite da se izvedu osuđeni.“
Izricanje presude publika je dočekala poklicima „Živeo narodni sud!“
Suđenje je završeno u 1.35.
Sutradan su dnevne novine u Beogradu objavile sledeću vest: „Pošto je Prezidijum Narodne Skupštine FNRJ odbio molbe za pomilovanje na smrt osuđenih izdajnika i ratnih zločinaca to je izvršena smrtna kazna nad Mihailovićem Dragoljubom Dražom, Radićem Radoslavom Radom, Glišićem Milošem, Jovanović Dragomirom Dragim, Dimić Tanasijem Tasom, Jonićem Veliborom, Dokićem Đurom, Mušickim Kostom i Pavlovićem Boškom.“

 Komentari (174)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

docsumann docsumann 20:19 16.09.2010

1941-1945

Sad će ekipe da se pojave, zauzmu formacije i počnu sa prepucavanjima...
AlexDunja AlexDunja 20:43 16.09.2010

Re: 1941-1945

docsumann
Sad će ekipe da se pojave, zauzmu formacije i počnu sa prepucavanjima...

ne verujem
docsumann docsumann 20:45 16.09.2010

Re: 1941-1945

ne verujem


da sačekamo?
kukusigameni kukusigameni 20:50 16.09.2010

Re: 1941-1945


ne verujem


da sačekamo?


Da bacimo neku kladionicu?
docsumann docsumann 20:56 16.09.2010

Re: 1941-1945

Da bacimo neku kladionicu?


na igrače ili broj komentara?
kukusigameni kukusigameni 20:58 16.09.2010

Re: 1941-1945

Pa ono, cetnici iz keca u iks i tako to.
Igraci.
angie01 angie01 21:01 16.09.2010

Re: 1941-1945

na igrače

kukusigameni kukusigameni 21:04 16.09.2010

Re: 1941-1945

Partizani pobedjuju.

docsumann docsumann 21:05 16.09.2010

Re: 1941-1945

angie01
na igrače


loader loader 00:36 17.09.2010

Re: 1941-1945


I četnici, i partizani
voleše ovo jelo
Vole ga, danas, i njihovi unuciI unuke, naravno
Goran Vučković Goran Vučković 00:43 17.09.2010

Re: 1941-1945

loader

I četnici, i partizani
voleše ovo jelo

A ovo je, opet, ideološka odrednica:

loader loader 00:48 17.09.2010

Re: 1941-1945

... ideološka odrednica

Upravo tako. Bojim se da bi uz narečeno jelo dogovor oko dvosmernih penzija potpao pod krizu. Ali, imamo mi nešto što leči rane nastale dejstvom jedne i druge propagande, nešto što uvodi u ideološku nirvanu :)Dal je unuka partizanke, ili četnikinje - svejedno mi je
Goran Vučković Goran Vučković 00:57 17.09.2010

Re: 1941-1945

Dal je unuka partizanke, ili četnikinje - svejedno mi je

Više liči da je potomak nemačkog fašističkog okupatora, sudeći po izgledu i nošnji - u stilu sa godišnjim dobom (sezona belih kobaja i piva).
loader loader 01:01 17.09.2010

Re: 1941-1945

Više liči da je potomak nemačkog fašističkog okupatora

Ionako me često zvahu izdajnikom ovih 20-tak godina. Šta je onda teško, posebno u ovakvom slučaju, biti kolaboracionista ?
Goran Vučković Goran Vučković 01:06 17.09.2010

Re: 1941-1945

Ionako me često zvahu izdajnikom ovih 20-tak godina. Šta je onda teško, posebno u ovakvom slučaju, biti kolaboracionista

Ko bi odbio pivo
loader loader 01:12 17.09.2010

Re: 1941-1945

Ko bi odbio pivo

Divno je vaše razumevanje stvari

Nego, šta ćemo s okupatorkom? Hrišćanski je oprostiti. Sa druge strane, rodoljubi uče da se to ne oprašta
Goran Vučković Goran Vučković 01:16 17.09.2010

Re: 1941-1945

Nego, šta ćemo s okupatorkom? Hrišćanski je oprostiti. Sa druge strane, rodoljubi uče da se to ne oprašta

Da pitamo Zeku za savet?
loader loader 01:23 17.09.2010

Re: 1941-1945

Da pitamo Zeku za savet?

Nemam ništa protiv. Više glava je pametnije :)
Nego, sve mi deluje da je on svoju pivnatu dozu večeras obilato iskoristio i sad, eto, nema one ekološke oznake ovamo kraj njegovog imena, što bi značilo da je budan, nego spava, čvrstim i dubokim snom s penom :)
koksy koksy 14:48 17.09.2010

Re: 1941-1945

loader

I četnici, i partizani
voleše ovo jelo
Vole ga, danas, i njihovi unuciI unuke, naravnoA ako se s istim pretera, može da se prdne u čabar.
Goran Vučković Goran Vučković 21:00 16.09.2010

Groucho

Military justice is to justice what military music is to music.

Važno je da je sud smatrao da je veran tumač narodnih osećanja. Narodna osećanja su najvažniji sastojak pravednog presuđivanja.

A ima li neki specijalan razlog za objavljivanje ovog revolucionarnog teksta o revolucionarnoj pravdi baš danas? Neka godišnjica?
docsumann docsumann 21:07 16.09.2010

Re: Groucho

Neka godišnjica?


Pa 16.09.2010.

p,s, Nešto se sigurno i desilo i na taj datum, prije izvesnog vremena
docsumann docsumann 21:03 16.09.2010

čekam

Možemo i koji će prvi da reaguje... šta znam ... nekako je tiho (ko pred bombardovanje)
gedza.73 gedza.73 21:54 16.09.2010

Re: čekam

Možemo i koji će prvi da reaguje... šta znam ... nekako je tiho (ko pred bombardovanje)

docsumann docsumann 22:03 16.09.2010

Re: čekam

gedza.73


gedza je tu
gedza.73 gedza.73 07:01 17.09.2010

Re: čekam

gedza je tu

Gedža čeka Karagaću.

Ja nemam ni četnika ni partizana u familiji, pa da branim neku dedovinu

Između njih biram

docsumann docsumann 07:06 17.09.2010

Re: čekam

Gedža čeka Karagaću.


to sam i mislio

p.s. trebao sam se kladiti na tebe
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:52 17.09.2010

Re: čekam

Ja nemam ni četnika ni partizana u familiji, pa da branim neku dedovinu

Treba braniti istinu. A ovi što su ovo suđenje organizovali su licemerni jer ih ne interesuje DM već bi da operu sramotu svojih dedova i očeva koji su bili na strani okupatora.Da se radi o manipulaciji sa DM zarad šićarenja na unutrašnjoj političkoj sceni. To je sramota Srbije koja se predstavlja modernom i hoće u EU a javno rehabilituje snage koje su Evropa i Rusija porazili u 2.svetskom ratu.
U poremećenom sistemu vrednosti nije ni čudo da se oslobodioci proglašavaju zločincima a zločinci patriotima.
DM je nesumnjivo istorijska ličnost ali ljudski veoma tragična. Bio je sjajan oficir od balkanskih i 1.svetskog rata i imao sjajnu karijeru do 2.svetskog rata uključujući i nepriznavanje kapitualacije i pokušaj organizovanja otpora okupatoru. Onda je zaslepljen nacionalizmom i šovinizmom, monarhijom i antikomunizmom otišao u otvorenu izdaju. Njegove jedinice su se borile protiv srpskih partizanskih jedinica, a nesrpsko stanovništvo i simpatizere partizana zločinački ubijali.On lično, koliko je poznato, nije nikoga ubio ali nije ništa učinio da spreči zločine svojih jedinica.Imao je ličnu porodičnu tragediju, sin mu poginuo pored njega, drugi sin i čerka otišli u partizane.
Da se radi o pokušaju manipulacije sa DM potvrđuje i činjenica da je njegova kćerka Gordana to otvoreno i rekla odbivši da razgovara sa novinarima, a evo ni na ovom medijski vrlo popularizovanom suđenju nije se pojavio ni njegov unuk koji je navodno podneo zahtev za rehabilitaciju.Ne bi se iznenadio da Kosta Čavoški sada kaže da mu je Draža ujak.
Ovo što se radi pokazuje da Srbija kao država nije rasčistila sama sa sobom na kojoj je strani-fašizma ili antifašizma.
Prema tome, toliko o tome, a sada evo nekoliko činjenica i dokumenata:
- Ukazom kralja Petra II od 10.juna 1942.godine četnici DM preimenovani u JVuO
- Ukazom od 25.8.1944.godine kralj je ukinuo JVuO zajedno sa štabom Vrhovne komande JVuO. Ukaz glasi:”Rešili smo i rešavamo da se razreši dužnosti načelnika Štaba Vrhovne komande u okupiranoj otadžbini armijski đeneral Mihailović M,Dragoljub i stavi na raspoloženje našem ministru vojske, mornarice i vazduhopolovstva. Naš predsednik Ministarskog saveta i ministar vojske ... neka izvrši ovaj Ukaz.O.br.881. 29.avgusta 1944.godine. London. Petar ,s.r. “
- trećim ukazom izdatim u Londonu 11. septembra 1944.godine, kralj Petar na mesto smenjenog DM postavlja penzionisanog divizijskog generala Borisava Ristića. (Pov.br. 575)
Kralj Petar je u svom poznatom govoru na BBC naredio naoružanim Srbima, Hrvatima i Slovencima, a bilo je preko 20 naoružanih organizacija, «da se ujedinite i pristupite Narodnooslobodilačkoj vojski pod Maršalom Titom.»
Kralj dalje naglašava «Svi oni koji se ne bi odazvali ovom pozivu, neće uspeti da se oslobode izdajničkog žiga ni pred narodom ni pred istorijom.»
Dakle, Draža Mihailović, ne odazivajući se pozivu svoga kralja, odmetnuo se od kralja i svoje države i prešao u komite-paravojne formacije, nastavljajući saradnju sa okupatorom i stradajući zajedno sa njim.
I, kada mu je suđeno on odavno nije bio komandant JVuO jer ga je kralj smenio, već je bio komandant odmetničkih grupica, pošto je veliki broj četnika prešao u partizanske jedinice.
A politika koju je on definisao i odredio ciljeve borbe snaga na kojima je vio na čelu, može da se pročita iz sledećih dokumenata:
КОМАНДА ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА
Југословенске Војске
ГОРСКИ ШТАБ
Стр. Пов. Д. Бр. 370
20. децембра 1941 год.
ПОЛОЖАЈ
ЂЕНЕРАЛШТАБНОМ МАЈОРУ г. ЂОРЂУ ЛАШИЋУ - КОМАНДАНТУ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ и КАПЕТАНУ г. ПАВЛУ ЂУРИШИЋУ КОМАНДАНТУ ЛИМСКИХ ЧЕТНИЧКИХ ОДРЕДА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ
ИНСТРУКЦИЈА:
Наша се држава налази још увек у рату са вековним непријатељима Немцима и Италијанима.
Ван наше отаџбине бори се за слободу нашег народа омиљени нам Краљ који са владом ради на дипломатском пољу и оружаном снагом која се раме уз раме са нашим великим савезницима достојно нашем народу и оружју бори на Средњем Истоку.
Слобода је највеће добро једног часног народа, зато смо и ми сами у отаџбини дужни учинити све, борити надчовечанским напорима следујући светлим примерима из наше славне историје, те да избацимо непријатеља из наше драге нам Отаџбине.
У тој гигантској борби нисмо сами, већ су уз нас велике силе - наше савезнице Америка - Енглеска - Русија - Кина и све остале демократске снаге. Наша је победа извесна.
Наша Војска која је у априлу ове године доживела, издајством многих мрачних елемената, највећу своју катастрофу, није још побеђена јер рат није завршен, према томе нема ни побеђених ни победиоца.
Четнички одреди наше Југословенске Војске продужили су њен живот како би се у неравној али пуној славе борби опрали част нашег народа и светлог оружја.
Циљеви наших одреда јесу:
1) Борба за слободу целокупног нашег народа под скиптром Његовог Величанства Краља Петра II.
2) Створити велику Југославију и у њој велику Србију, етнички чисту у границама Србије — Црне Горе — Босне и Херцеговине — Срема — Баната и Бачке.
3) Борба за укључење у наш државни живот и свих још неослобођених, словеначких територија под Италијанима и Немцима (Трст — Горица — Истра и Корушка) као и Бугарске, северне Албаније са Скадром.
4) Чишћење државне територије од свих народних мањина и не-националних елемената.
5) Створити непосредне заједничке границе између Србије и Црне Горе, као и Србије и Словеначке чишћењем Санџака од Муслиманског живља и Босне од Муслиманског и Хрватског живља.

6) Казнити све Усташе и Муслимане, који су у трагичним данима немилосрдно уништавали наш народ.
7) Казнити све оне који су криви за нашу априлску катастрофу.
8) У крајевима очишћеним од народних мањина и не-националних елемената извршити насељавање Црногорцима (у обзир долазе сиромашне национално исправне и поштене породице).
9) Осигурање једног таквог политичког тела које ће водити државни брод смерницама општих народних тежњи и интереса.
10) Циљеви су огромни зато је борба утолико захвалнија за оне који се боре за њихово остварење.
Учините све што је у Вашој моћи да се и сав национални елеменат у Црној Гори што пре сврста у наше одреде јер догађаји се ређају вртоглавом брзином и не смеју нас затећи неспремним.
Са Комунистима — партизанима не може бити никакове сарадње јер се они боре против династије и за остварење социјалне револуције, што никада не сме бити наш циљ, јер смо ми једино и искључиво само војници и борци за Краља, Отаџбину и слободан народ.
Употреба четничких одреда у Црној Гори: у даном тренутку!
1) Једним делом снага дејствовати из долине Лима правцем: Бијело Поље — Сјеница са задатком очистити Пештер од Муслиманског и Арнаутског живља.
Ове снаге морају тесно сарађивати са одредима Јаворским и Голиским.
2) Делом снага дејствовати правцем преко Чакора ка Метохији са задатком да се на томе правцу очисти територија од Арнаута, као и да се пресретну они који ће бити гоњени из Пештера — Санџака.
Ове снаге морају сарађивати са снагама под један и Копаоничким одредима.
3) Делом снага из области Никшића дејствовати правцем Јужног приморја ка Дубровнику са задатком да се ови ослободе.
Ове снаге морају сарађивати са левом Дангићевом колоном која ће дејствовати преко Мостара и
4) Делом снага дејствовати ка Југу у циљу заузимања Скадра. У сваком случају обезбедити Црну Гору од упада арнаутских елемената из Албаније.
Поступак: са Арнаутима, Муслиманима и Усташама према њиховим заслугама за њихова гнусна недела према нашем живљу тј. исте треба препустити 'Народном суду' — према Хрватима који су под окупацијом Италијана поступити према њиховом држању у даном тренутку.
ОРГАНИЗАЦИЈА:
За целу област Црне Горе постављам за команданта свих четничких одреда Југословенске Војске генералштабног мајора г. Ђорђа Лашића. Састав штаба оставља се слободном нахођењу самом команданту. Важно је да штаб има оперативно, обавештајно, пропагандно и економско оделење.
Назив овог штаба јесте: Команда Четничких Одреда Југословенске Војске — горски штаб бр. 15.
Важно је да штаб буде експедитиван да се не губи у администрацији већ да му буде рад заснован на стварним чињеницама на самом терену.
За команданта Лимских Четничких Одреда у области среза Андријевичког, Беранског, Бијело-Пољског, Пријепољског, Пљеваљског и Колашинског постављам пешадијског капетана I класе г. Павла Ђуришића. Све остале команданте поставиће сам командант за Црну Гору, односно командант Лимског одреда за свој рејон.
У целом свом раду руководити се начелом борбе за народ тј. ослушкивати што народ жели па тако и радити. За команданте и командире постављати људе које жели сам народ. Ослањати се у пуној мери на наше националне политичке борце, чију сарадњу замолити, задобити како би нам борба била што успешнија. У тој борби не сме бити политичких момената нити личне политике за задовољавање својих амбиција. Цела борба има носити карактер чисто национални са врховним циљем слобода народа.
Организацију изводити према приложеним упутима, датим усменим инструкцијаина капетану г. Ђуришићу и обзиром на локалне прилике. Управне и самоуправне власти остају оне које су биле на дан 27. марта 1941. године. Ако је неко лице међу њима компромитовано у раду са непријатељем или корупционашко или као такво од народа жигосано, треба га сменити.
Назив појединим батаљонима и одредима давати према месним географским појмовима, а уколико то није згодно може и по имену команданата. Потчињене команде носе своје називе са бројем 15/ број кога одреди командант.
Што пре извршите формирање јединица, поставите команданте који треба да се старају о чврстом повезивању јединица да се јос сада налазе на терену на коме ће и дејствовати.
Прикупљајте оружје и муницију стварајући слагалишта — базе у којима прикупите и животна средства. Познато је да поједини крајеви Црне Горе располажу са обилним оружјем и муницијом, док други оскудевају, зато је потребно што пре извршити равномерну поделу тога оружја. За ово се обратите за помоћ народном посланику г. Рашовићу.
ВЕЗА:
Са главним штабом одржаваћете везу радио-станицом (према подацима г. Рашовић има армиску радио-станицу). Шифра за рад радиом дата је капетану г. Павлу Ђуришићу. Док се не успостави радио-веза, исту одржати и куририма шифром датом напред именованом.
Познато је да у Црној Гори влада велика оскудица животних намирница, зато припремите Аеродром барем за спуштање падобранима чиме ћете омогућити да се шаље брза и ефикасна помоћ народу у Црној Гори. Тачно место са географским координатама што пре саопштите овоме штабу. Аеродром мора да буде припремљен за ноћни пријем због чега треба на њему да постоји једна Ваздухопловна група која ће исти умети осветлити када се буде појавио долазак авиона.
Неопходно је потребно обезбедити један сигуран канал са морске обале у унутрашњост јер постоји вероватноћа да ће помоћ стизати и морским путем.
Везу са Дангићем у Босни одржавати преко Гацка на Билеће и преко Фоче на Калиновик. Везу са Србијанским одредима одржавати преко Лимског одреда.
Већ је напред напоменуто да је сарадња са исправним националним политичким елементима од неопходне огромне важности, стога учините све да се ти елементи — виђени Црногорски прваци прихвате ове свете борбе за бољу будућност нашег народа, они нека имају улоге које и припадају вођама народа.
Одмах по пријему овога наређења позовите те виђене људе и са њима створите, како у главном, тако и у обласним штабовима политичке одборе са задатком потпомагања наше акције.
Што се ситуације у држави тиче иста је изложена капетану г. Ђуришићу.
У Вашем раду руководите се напред изнетим, датим инструкцијама капетану г. Ђуришићу и обзиром на локалне прилике. Важно је да се нашим акцијама не изазивају узалудне жртве, већ да се придржавамо нашег начела: постићи циљ са што мање жртава.
ДА ЖИВИ ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ ПЕТАР II! ДА ЖИВИ ЦЕО НАШ НАРОД!
КОМАНДАНТ: Ђенералштабни ђенерал Драг. М. Михаиловић


З а п и с н и к
са састанка са српским генералштабним пуковником Дражом Михаиловићем 11. новембра 1941.
Састанак је одржан у гостионици преко пута станице Дивци, а почео је у 19,15 и завршио се у 20,35 часова.
Присутни су са немачке стране:
Потпуковник Когард
Војни управни саветник др Кисел
Капетан Матл
СС Оберштурмфирер Винике
Штандартенфирер Матерн
Присутни са српске стране:
Пуковник Дража Михаиловић
Мајор Александар Мишић, обојица у униформи
Пуковник Пантић
Капетан Митровић, обојица у цивилу
Скраћенице у тексту:
п. пуковник Когард = К; пуковник Дража Михаиловић = ДМ; мајор Алекс. Мишић = АМ пуковник Пантић = П
Потпуковник Когард прочитао је следећу изјаву:
Господине пуковниче! Од стране Главне команде у Србији имам налог да изјавим:
Пре две недеље поручили сте нам преко Ваших повереника у Београду да је Ваша намера 'да нећете више дозволити да се српска крв бескорисно пролива и српска имовина даље уништава'. Истоврамено сте понудили да се заједно са немачким Вермахтом и органима Недићеве владе борите против комунизма. Понуда је од стране Главне команде одбијена јер:
1) Немачки Вермахт ће сам у најкраћем времену окончати са комунизмом и
2) главни командант не може имати поверења према Вама као савезнику.
Недићева влада, полазећи од правилног сагледавања стања у Србији, од почетка се ставила у борбу против комунизма. Генерал Недић је тежио да за ову борбу придобије све расположиве борце у српском подручју, али му то, упркос многим настојањиина, код Вас, господине пуковниче, није пошло за руком. Ви сте се ставили на страну оних који желе да Немце протерају из земље и који су већ крајем септембра склопили са комунистима чврст борбени савез. Борбу сте водили са оним официрима, подофицифима и војницима који су се својевремено сакрили у шумама и засеоцима и који нису на одговарајући начин одведени у ропство од стране немачког Вермахта.
О Вашим борбеним методама мора се, на жалост, истаћи да се Ваши људи често служе лукавствима и да би остварили успехе против мирних немачких трупа. При том указујем на заробљавање немачких војника код Крупња, Лознице и Горњег Милановца. Ваши четници нанели су на тај начин штету немачком Вермахту, примењујући средства која нису у употреби регуларних трупа.
И ако се Ви сада, после свега наведеног, проглашавате савезницима немачког Вермахта, онда се то не може сматрати као стварно уверење.
Немачки Вермахт је почео са уништавањем свих 'устаника' и у томе постигао добре успехе. Вама је, такође, познато да су у покрету првокласне фронтовске дивизије и тенковски одреди. Ваш положај, господине пуковниче, погоршава се из дана у дан, док се наш положај стално побољшава. Као генералштабни официр, Ви свакако оцењујете исправно положај и знате да ће се зима и наставак немачких операција рђаво завршити по Ваше борбене групе.
Немачки Вермахт не може да се оптерети таквим савезницима који му се привремено прикључују из разлога опортунитета. Сем тога, став Ваших вођа и бораца не може се тако брзо променити као што је то потребно.
Да је Ваша понуда дошла из стварног уверења, господине пуковниче, то би се морало осетити у вођењу борби у последње време. Али, то није био случај, јер Ви сте допустили да Краљево буде 1. новембра нападнуто тенковима, иако сте 28. октобра упутили понуду немачком Вермахту.
Ви сте, господине пуковниче, имали више прилика да се прикључите елементима реда у интересу српског народа, па ипак их нисте искористили. Коста Пећанац је правовремено кренуо исправним путем.
У односу на Вашу намеру да поштедите српску крв и имовину овлашћен сам да Вам означим једини пут, а то је: обустављање борбе и безусловна предаја.
У то спада: предаја свег оружја, као и целокупне муниције и опреме; ослобађање немачких заробљеника који су ухваћени од стране Ваших група или се налазе на Вашем подручју. Познато Вам је, господине пуковниче, да настављање борби на Вас ставља кривицу за даље проливање крви. То утолико више што за сваког мртвог Немца стотину, а за сваког рањеног Немца 50 Срба одговара својим животом. Ваши људи такође знају да немачки Вермахт мора да примењује мере одмазде у првој линији на породицама бораца који се налазе у шумама.
Вама, господине пуковниче, неће бити лако да донесете одлуку о капитулацији. Главна команда у Србији не види ни после зрелог размишљања никакав други излаз из ситуације. Не би ни са немачког ни са српског становишта било одрживо да Ваше борбене групе у погодном тренутку поново почну са илегалном борбом. А то је изгледа и намера Ваших претпостављених, оних који вуку конце из Лондона.
Уколико Ви, господине пуковниче, не прихватите услове које сам навео, борба против Ваших четника наставиће се у истој форми као што је против комунистичких банди већ поћела. Можете бити уверени да ће Србија по други пут, али овога пута од Ваше стране, бити непотребно гурнута у несрећу, да ће у њој после најновије офанзиве немачког Вермахта у најкраће време бити заведени мир, ред и рад.'
Пуковник Дража Михаиловић је одговорио (приложено стенограму):
'Нисам представник ни Лондона ни било које друге земље. Не интересују ме зато ни Ваше досадашње ни Ваше будуће намере. Али, у Србији су у току мере на основу којих се неће проливати крв оних који нису криви. Комунисти ће и даље изазивати препаде да би убијали невине. Недић се није могао пробити, јер се није могло деловати на отворени начин. Српски народ воли слободу, без обзира на то што је слободу изгубио, он се нада да ће је поново стећи. Недићева влада је потпуно отворено иступила и ставила се на страну окупатора, и то је била њена грешка. Није моја намера да ратујем против окупатора, јер као генералштабни официр познајем снаге обеју снага. Нисаин комуниста, нити радим за њих. Али, ја сам покушао да ублажим и спречим њихов терор. Сами Немци су предали Ужице, а тиме је почела трка између мене и комуниста. Пошто су Немци повукли свој слаби гарнизон, комунисти су напали Горњи Милановац, па сам стога и ја морао то да учиним. Они су кренули на Чачак, па сам морао и ја. Пошли су на Краљево, морао сам и ја.
Напад на Крупањ није моје дело, већ је то дело отпадника поручника Мартиновића. Али, моји људи су кренули на Лозницу зато да је комунисти не заузму. Напад на Шабац је дело непослушних елемената. Тамо сам наредио повлачење, јер је бесмислено нападати Шабац, ако се не може заузети лева обала. Никад нисам склапао озбиљне споразуме са комунистима, јер они се не брину за народ. Њих воде странци, они који нису Срби: Бугарин Јанковић, Јеврејин Линдемајер, Мађар Борота, два муслимана чија ми имена нису позната, припадник усташа мајор Боганић. (Имена и подаци су нетачни сем имена Бороте, али он није Мађар — нап. аутура.) То је све што знам о комунисличком вођству. Они хоће да погине што више Срба како би доцније имали успеха. Моја једина намера је да спречим терор који је исто толико ужасан као и немачки. Народ је тренутно изложен двема терористичким акцијама, а невин је! Терористички акти комуниста се спроводе изазивањем инцидената, како би били стрељани они које су Немци похапсили.
Као војник не стидим се што сам националиста.
У том својству желим једино да служим народу. При том нисам се ставио на страну оних који желе да истерају Немце. Али нећу да дозволим, узимајући у обзир слабе немачке снаге које су у земљи, да Србија постане комунистичка. Водила се борба са појединим официрима и подофицирима, али то је ипак био само мањи број. Наша дужност је, као војника да се не предамо док год можемо издржати. С тога нам се не може пребацити зашто се не предајемо. Никад нисам помишљао на то да се у вези с тим служим лукавствима.
Захтевам да ми се омогући да наставим борбу против комунизма која је почела 31. октобра. Ми знамо како се води борба у шуми, нарочито против елемената који желе да се сакрију.
Неопходно је имати муницију! Рачунајући с тим, дошао сам овамо.
Комунизам у земљи представља опасност за српски народ и за немачки Вермахт који има други задатак него да га овде сузбија.
Надао сам се да ћу још ове ноћи добити једну ограничену количину муниције и мислио сам да ће на првом месту ово питање бити разматрано!
Није ми познато да су се моји четници служили недозвољеним средствима. Борба против окупатора била је нужно зло како народне масе не би прешле на страну комуниста. Мени је као војнику ситуација више него јасна. Никад се не бих упуштао у препаде да није дошло до комунистичких препада и да Немци нису предавали градове и села. Комунисти располажу једном фабриком муниције у Ужицу и поседују склацлиште муниције. Молим да ми се још ноћас у интересу српског народа, као и у немачком интересу, ако је могуће, испоручи муниција.
У том случају не би дошло више ни до каквих препада на немачке трупе. У супротном случају, то јест, ако се муниција не испоручи, комунисти би поново завладали подручјем и успоставили везу са Црном Гором и Санджаком. Они насилно мобилишу људе, уз примену терора и са пиштољем у руци терају их у напад. У редовима комуниста нема нарочито много убеђених идеолога. У селима број њихових присталица износи једва 1%, у градовима нешто више. Моја потајна замисао била је да српски народ, који је прожен националном свешћу, заштитим од комунизма. С тога сам морао да покушам да будем толико снажан да могу да заштитим националне елементе и да тиме избегнем непотребне житве на свим странама. За напад од 1. новембра код Краљева нисам ја одговоран, јер сам управо наредио да се моје трупе повуку и да се сакупе ради борбе против комунизма. Али, око Краљева има још данас група партизана.
Са Костом Пећанцем нисам се могао сложити, јер је био склопљен један отворени споразум који народ не би могао да прихвати. Коста Пећанац је изгубио сваки углед у народу. Да сам следио његов пример, остао бих такође без угледа и утицаја. Не знам да ли ћете Ви као странац разумети моју изјаву, али помислите може ли човек да ступи отворено на страну окупатора, а жели отворено да се бори против оних који су преузели примамљиво име 'бораца за слободу'. Коста Пећанац је добио ознаку издајника. Може се само потајно деловати на националној основи да се национална ствар не би компромитовала.
Претпостављам да би се после ове изјаве мени могло указати више поверења кад је реч о мојој исправности и мојим намерама, као и да ми се могла пружити помоћ. Молим да се положај схвати онако како је то корисно за обе стране.
Молим још једном да ми се још ноћас испоручи одређена количина муниције!
Само по себи је разумљиво да све ово са обе стране треба да се задржи у највећој тајности. Молио бих, ако је могућно, да ми се још ноћас да одговор у вези са помоћи муницијом. Све моје снаге су окупљене за борбу против комунизма.
К: Права окупатора су тачно утврђена у међународном праву. На основу тога, Ваша је борба, пуковниче Михаиловићу, илегална. Уосталом, Ви сте имали многе прилике за сарадњу. Немачки Вермахт није почео са проливањем крви. То је само по себи произишло из илегалног вођења борби. При том, ми смо имали два непријатеља: пуковника Михаиловића и комунизам. Њиихов терор изазвао је мере одмазде. Као пример злоупотребе поверења наводим препад у Горњем Милановцу. Тамо су немачки војници, под изговором да су угрожени од комуниста, били обманути и заробљени.
ДМ: Овај случај ми није познат, по мом наређењу није испаљен ни један метак.
К: Од главнокомандујућег у Србији ја немам никакав други налог сем да пуковника Михаиловића питам да ли он безусловно капитулира или не.
ДМ: Не видим никаквог разлога што ми је упућен позив за овај сусрет ако се хтело да ми се ово саопшти. То ми се могло поручити и преко посредника.
К: Морао бих одмах да добијем одговор.
ДМ: Иако сам вођа, ипак нисам сам. Не могу ову одлуку да донесем, а да не чујем мишљење својих потчињених вођа.
К: Када могу да рачунам са одговором?
ДМ: Моји другови су у борби против комуниста на врло широком фронту, а ова борба је тешка и скопчана са многим губицима. Одговор за кратко време могу онда да дам када га добијем са фронта.
К: Ако одговор не испадне позитиван, борба против вас биће настављена.
ДМ: Нећемо се борити против Немаца, па ни онда ако нам ова борба буде наметнута.
К: Ја сам у Чачку и сам доживео једну такву борбу.
АМ: Ми смо једино хтели да држимо окупљене наше снаге, јер смо се бојали да ће се једног дана немачке трупе отуд евакуисати. Тада бисмо сви ми доспели под крвави нож комуниста.
ДМ: Знам да су долине Мораве и Дунава важне за Немце, због тога сам претпоставио да предстоји са њихове стране напуштање појединих градова и села западне Србије и да је ово подручје за немачки Вермахт без интереса. Стога нисам могао допустити да комунисти овладају овим подручјем, утолико пре што је у Србији сасвим мало идеолошки привржених комуниста.
К: Моја изјава је окончана. Када желите, господине пуковниче, да будете враћени на договорено место?
ДМ: Одмах.
АМ: Изјава пуковника Драже Михаиловића, са којом се у потпуности слажем, долази из најплеменитијег српског срца. Молио бих да се свакој његовој речи поклони поверење. Ми вам нећемо бити неверни. Оно што сте ви изразили одговара срцу сваког старог ратника. Молим Вас да то испоручите господину генералу.
К: Није у војничкој природи да се непотребно пролива крв, ми ударамо само против рђавих елемената.
АМ: Да ли се зна нешто о борби коју ми тренутно водимо против комуниста?Milan Karagaća Milan Karagaća 09:10 17.09.2010

Re: čekam

a evo još nekih:
Споразум групе четничких представника са представницима НДХ од 23.5.1942.
ЗАПИСНИК
Састављен у великој жупи Сана и Лука у Бањој Луци између представника државне власти Нез. Држ. Хрватске по великом жупану проф. др Гвоздићу, заповједнику бањалучког здруга господину пуковнику Брозовићу Ивану, и стожернику господину Вељану Мирку с једне стране, а затим између заповједника четничког батаљона 'Обилић' господина Тешановића Лазе, замјеника заповједника батаљона 'Мркоњић' господина Алексића Цветка, као и командира батаљона II чете штаба батаљона Станковића Гостимира, те Тешића Максима бившег народног посланика за Котор Варош.
На састанку је закључно обавезно слиједеће:
тач. 1.
припадници четничких постројби... признају врховништво Независне Државе Хрватске и као припадници НДХ изјављују привременост и оданост Држави Хрватској.
тач. 2.
... Ради тога објављује се са данашњим даном прекинути сва непријатељства према војним и грађанским властима Независне Државе Хрватске.
тач. 5
... Четничке постројбе судјеловат ће добровољно у сузбијању и уништавању комунистичко-бољшевичких банди заједно са осталом оружаном снагом Независне Државе Хрватске, под личном заповједи заповједника ове оружане снаге, при чему ће заповједници четничких постројби заповједати својим постројбама.
Четничке постројбе могу изводити самостално неопходно потребне акције мјесног значаја, но о томе ће на вријеме известити заповједника оружаних снага.
Потребна директива за судјеловање у акцијама издават ће се четничким постројбама исто онако као и осталим постројбама оружане снаге.
тач. 7.
Предње одредбе ступају на снагу одмах по подписивању. У Бањој Луци, дне 23. свибња 1942. године.

Заповест Анте Павелића о Ђујићевим четницима од 21.12.1944
Архив Војноисторијског института, АНДХ, к. 233 а, рег. бр. 48/1
VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
GLAVNI STAN POGLAVNIKA
Op. Br. 11585/taj.
U Zagrebu, dne 21. prosinca 1944.
PREDMET: Odpremanje četničke skupine popa ĐUJIĆA na područje N.D.H.
Na temelju sporazuma između hrvatske i njemačke vlade odpremit će se četnička skupina popa ĐUJIĆA, ukupne jakosti oko 6000 ljudi, iz područja južno BIHAĆA i južne LIKE, prema sjeveru u NJEMAČKU. Vjerojatni smjerovi pokreta: BIHAĆ — BOS-NOVI — KOSTAJNICA — NOVSKA — DUGOSELO — ZAGREB — ZAPREŠIĆ — GRANICA, odnosno GOSPIĆ — OGULIN — KARLOVAC — ZAGREB — ZAPREŠIĆ — GRANICA .

Z apoviedam
1. — da sve naše oružane postrojbe na označenim smjerovima bezuvjetno nesmetano propuste ovu četničku skupinu u svom prolazu. Tko se ogriešli ovoj zapoviedi stavit će se pred Ratni sud shodno okružnici Glavnog Stana Poglavnika br. 124/taj. od 13. 12. 44.
2. — da se četničku skupinu popa ĐUJIĆA u pokretu prema sjeveru do njemačke granice prati popratna postojba hrvatskih oružanih snaga, koja se u sporazumu s njemačkim zapovjedničtvima ima brinuti za uredan i nesmetan prolaz skupine.
3. — ukoliko pomenuta četnička skupina bude prolazila područje pojedinih hrvatskih zapovjedničtava, odgovorni zapovjednici izvjestit će odmah i najžurnije Minors-Operod.
POGLAVNIK NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE VRHOVNI ZAPOVJEDNIK Dr. Ante Pavelić vl. r.
ZA TOČNOST: GLAVAR STOŽERA VRHOVNOG ZKA. ORSN. U GLAVNOM STANU POGLAVNIKA Generalporučnik Gruić
M.P.

Споразум инспектора четничких одреда Драже Михаиловића пуковника Јеврема Симића и војноуправног заповедника Југоистока од 23.1.1944.
СПОРАЗУМ
Између војног заповедника Југоистока, као врховног органа окупационих сила у Србији и као представника немачког Рајха у односима према српској влади, с једне стране, и инспектора четничких одреда Драже Михаиловића пуковника Јеврема Симића, с друге склопљен је следећи споразум о примирју:
1. Циљ споразума је заједничка борба против комунистичких партизана, па ће стога све јединице ДМ-четника, потчињене пуковнику Јеврему Симићу, бити укључене у борбу немачке и бугарске војске, као и српских владиних трупа, против комуниста.
У вези с тим предвиђа се успостављање заједничке обавештајне службе као и узајамна подршка.
2. Споразумом су обухваћени следећи срезови:
Умка, Врачар, Гроцка, Подунавље, Јасеница, Космај, Младеновац, Опленац, Орашац, качерски, Крагујевац, гружански, лепенички, Велики Орашац, колубарски ИИ, а простире се и према западу до 5 км западно од железничке пруге Обреновац — Горњи Милановац.
3. На подручју обухваћеном споразумом неће се предузимати хапшења ни акције против припадника ДМ-покрета у току трајања споразума, изузев уколико овакве мере не буду неопходне услед кажњивих радњи од стране појединаца.
4. Пуковник Симић потврђује да се на подручју обухваћеном споразумом, у јединицама које су њему потчињене, не налазе припадници сила које су у рату са Немачком, ни као официри за везу ни у било каквом другом својству.
Пуковник Симић преузима обавезу да на том подручју онемогући све канале преко којих би непријатељи великонемачке или бугарске војске могли да добијају обавештења о немачким војним покретима.
5. За време трајања споразума ДМ-четници се уздржавају од сваког непријатељског поступка упереног против немачких, бугарских или српских трупа и полицијских власти, као и против војних и цивилних надлештава. Регистровање српских владиних трупа не сме се спречавати ничим, па ни пропагандом. Такође треба одустати од свих репресалија или претњи против припадника породица оних Срба који се као војници, чиновници, намештеници, радници или у било ком другом својству налазе у служби српске владе или окупационих сила.
6. Уколико се на подручју обухваћеном споразумом појаве ДМ-јединице са којима није закључен споразум о примирју, пуковник Симић ће ове јединице потчинити себи или се постарати за њихов одлазак. За кршење споразума од стране припадника оваквих јединица Симић је одговоран окупационим силама. Потчињене вође пуковника Симића које не признају овај уговор морају се одстранити из подручја обухваћеног споразумом.
7. ДМ-четници на подручју обухваћеном споразумом посвећују се искључиво борби против комунистичких партизана и при том пружају подршку силама реда у Србији.
8. Уколико ДМ-четници располажу обавештењима да се припадници немачких, бугарских или српских трупа или надлештава или поједине особе баве комунистичком делатношћу или одржавају везе са комунистима, они не смеју сами да интервенишу и да врше правду, већ треба да шаљу доказни материјал немачким службеним органима, а евенутално и такве особе уколико постоји опасност њиховог бегства.
9. Сваку појаву као и правац доласка и кретања комунистичких одреда, а такође и њихову снагу и наоружање ДМ-четници треба што пре да јаве најближој установи сила реда.
ДМ-четници уколико располажу довољним снагама, ступају одмах у борбу против оваквих појединих одреда. За ту потребу биће им додељени муниција и санитетски материјал.
Уколико снаге ДМ-четника не буду довољне, силе реда пружиће им помоћ у трупама, а евентуално и у тешком наоружању. ДМ-четници који буду рањени биће смештени у немачким болницама.
10. За борбу против комуниста ДМ-четници стављају силама реда на располагање, без условљавања, своја обавештења и обавештајну службу.
У циљу обавештења штабу пуковника Симића биће додељен делегат за везу. У погледу осталог, надлежним органима окупационих сила и владе на подручју обухваћеном споразумом биће наложено да у духу споразума сарађују са ДМ-четницима и да им дају обавештења.
11. Уз обострану сагласност ДМ-четници преузимају одговорност за обезбеђење саобраћајних уређаја и саобраћајних средстава од напада, пљачке и саботаже, такође и од напада Англоамериканаца са земље.
Унутар подручја обухваћеног споразумом ДМ-четници посебно преузимају одговорност да покретним борбеним дејствима обезбеђују следеће саобраћајнице:
а) Београдски пут од дела Рипањ — Топола — Крагујевац — Краљево.
б) Пругу Београд — Мала Крсна — Велика Плана са пругом према Пожаревцу.
д) Пругу Београд — Младеновац — Лапово.
Задржавање и преметачине возова било какве врсте, као и на станицама, сматра се неовлашћеним интервенцијама у железнички саобраћај и забрањује се.
12. Склапање овог споразума ће се држати у тајности. Он ступа на снагу одмах по обостраном потписивању и важи до 31. марта 1944.

Извештај Павла Ђуришића начелнику штаба Врховне команде од 13. фебруара 1943.
Архиву Војноисторијског института, Ча, к. 132, рег. бр. 25/3 (ЦГ-В-75)

ШТАБ
Лиимско-Санџачких четн. одреда
Стр. Пов. Број
13 фебруара 1943 године
Положај.

НАЧЕЛНИКУ ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ.
Акција у Пљевљанском, Чајничком и Фочанском срезу противу муслимана извршена је.
Операције су изведне тачно по наређењу и издатој заповести. Напад је почео у одређено време. Сви команданти и јединице извршиле су добивене задатке на опште задовољство.
Отпор непријатеља био је од почетка до краја слаб. Једини већи отпор био је на Требешком брду, који је трајао 4 часа, али и он је брзо савладан.
Наши одреди 7. овог месеца у току ноћи, већ су избили на р. Дрину, те су борбе закључно са тим даном биле у главном завршене, а затим је настало чишћење ослобођене територије. Сва муслиманска села у три поменута среза су потпуно спаљена тако, да ниједан њихов дом није остао читав.
Сва имовина је уништена сем стоке, жита и сена. Наређено је и предвиђено прикупљање људске и сточне хране у одређеним местима, за стварање магацина резервне хране и исхрану јединица, које су остале на терену ради чишћења и претресања терена и шумовитих предела, као и ради спровођења и учвршћавања организације на ослобођеној територији.
За време операција се приступило потпуном уништавању муслиманског живља без обзира на пол и године старости.
Жртве.— Наше укупне жртве су биле 22 мртва од којих 2 несретним случајем и 32 рањена.
Код муслимана око 1200 бораца и до 8.000 осталих жртава: жена, стараца и деце.
За време почетних операција, муслимани су се дали у бегство ка Метаљци, Чајничу и р. Дрини. На Метаљци је нашао склониште мали део становништва. У Чајничу се рачуна да има до 2.000 избеглица, а један део је успео да умакне преко Дрине пре него што су одређене јединице извршиле пресецање могућих одступних праваца на том сектору. Све остало становништво је уништено.
Обезбедење и заштита прелаза преко Дрине и Лима. — Да би се спречио сваки повраћај муслимана са леве на десну обалу р. Дрине и са десне на леву обалу Лима, наредио сам овако поседање обале:
— од с. Дорића до ушћа Лима у Дрину једна чета Више-градске бригаде;
— прелаз код Међеђе: Заборачки батаљон;
— прелаз код Устипраче: Пренћански батаљон;
— прелаз код Устипраче до западне ивице с. Копачи, један батаљон Чајничке бригаде; и
— прелаз код Горажда батаљон Фочанске бригаде.
У селу Дубац постављен је један батаљон Милешевске бригаде, а у селу Бучје један батаљон Чајничке бригаде са задатком да као резерве притекну у помоћ у правцу где би муслимани евентуално покушали прелаз.
Поседање ослободене територије. — За команданта зоне и свих јединица на истој до извршења организације одредио сам капетана И класе Лукачевића Војина.
У селу Поблаће на реону од села Поникве смештен је један батаљон Прибојске бригаде, до села Трпиње (3) три батаљона Пљеваљске бригаде; и
— На реону од села Поникве до села Трпиње постављен је један батаљон II Дурмиторске бригаде.
Задатак ових јединица је да својим присуством врше притисак на Чајниче и не дозволе излазак муслимана из њега и терорисање нашега живља.
Морал: код наших јединица био је у сваком погледу изврстан и на веома високом ступњу. Херојски подухвати сваког појединца и читавих јединица са својим старешинама су у свакој ситуацији доказали видног изражаја и заслужују сваку похвалу.
Морал код муслимана био је такорећи страшан. Завладала је епидемија страха од наших четника тако, да су били просто изгубљени.
Интервенција окупатора из Плеваља и Чајнича састојала се само у томе — заштита и обезбеђење њихових гарнизона од опасности услеђења нашега напада.
Детаљан извештај поднећу накнадно у релацији са свима прилозима и скицама.
Командант, мајор Пав. И Ђуришић


Spiridon Spiridon 09:13 17.09.2010

Re: čekam


Milan Karagaća

7) Казнити све оне који су криви за нашу априлску катастрофу.


meni je ovaj paragraf je sumnjiv
kukusigameni kukusigameni 09:14 17.09.2010

Re: čekam

Spiridon reklamira nesto kod sudije?!
Spiridon Spiridon 09:26 17.09.2010

Re: čekam

kukusigameni
Spiridon reklamira nesto kod sudije?!

docsumann docsumann 09:30 17.09.2010

Re: čekam

Pogledajte taj prijem. Pa onda finta desno, finta levo. Pa kakav sprint Karagace iiiiii .. TOUCHDOWN! Je li to moguce? Ludnica!


Najbolji su tačdauni nakon ispucavanja

p.s. prošlog vikenda počela NFL sezona.
libkonz libkonz 09:46 17.09.2010

Re: čekam

Druže Karagaća,
kad malo zaladi napisaću jedan tekst o vojvodi Đujiću, pa iz tog razloga ovaj put samo jedna pesma za tvoju dušu


alselone alselone 10:18 17.09.2010

Re: čekam

Spiridon

7) Казнити све оне који су криви за нашу априлску катастрофу.
Ti citao ovo, stig'o do 7? B-rate!
baroniknez baroniknez 11:25 17.09.2010

karagaca

i cetnici i ustase su saradjivali sa komunistima, to je danas vec opstepoznata stvar koju ni komunisti ne osporavaju (ali pravdaju!). tako da ti taj izvestaj malo vredi u ovoj raspravi
baroniknez baroniknez 11:26 17.09.2010

Re: čekam

Onda je zaslepljen nacionalizmom i šovinizmom, monarhijom i antikomunizmom otišao u otvorenu izdaju.


hahaha
jos uvek to ponavljate?
st.jepan st.jepan 13:18 17.09.2010

Re: čekam

I ja cekam. Bilo kakvu suvislu reakciju na ova/ove dokumenta/dokumente (please, help, nisam siguran). Posto sam preleteo dalje refreshing caskanje, tipicno za ovdasnji prezir prema cinjenicama, pitam se da li ih je (dokumente/dokumenta) iko ovde procitao. Za mene su shokantna/i. Ukoliko su autenticna/i, svaka dalja prica o ulozi cetnika, postaje bespredmetna. Kao jedino preostalo relevantno pitanje ostaje dakle da li su ova/i dokumenta/i autenticna. Znam, dakako i za Hebrangove/Velebitove pregovore sa shefom Abvera za Balkan g. Haseom, kao i za jos kojesta, ali ovde se sada radi o DM.
st.jepan st.jepan 13:30 17.09.2010

Re: čekam

Jako retko ucestvujem na ovakvim forumima (na b92 sam novi) i stvarno se izvinjavam sto prekidam sharmantno caskanje, molim vas da se ne obazirete, nastavite sa drazesnim efemernostima, ne bih da opet ispadnem partibejker (primetio sam da je moja mahom poslednja, jbg).
mikimedic mikimedic 13:42 17.09.2010

Re: čekam

I ja cekam. Bilo kakvu suvislu reakciju na ova/ove dokumenta/dokumente (please, help, nisam siguran).


pa cekam i ja bilo koju karagacinu suvislu reakciju -- na dokumente mnogo novijeg datuma. ali izgleda da je covek zauzet prekucavanjem (ili samo kucanjem?)

Goran Vučković Goran Vučković 13:59 17.09.2010

Ružno lice demokratije

Za mene su shokantna/i.

Ček tek si se uključio, a očigledno ne pratiš temu. Ovde imamo nekolicinu blogera koji su vrlo informisani o temi, iz raznih uglova posmatranja (vidi recimo blogove korisnika Gorran2 - pisao je dok su svi imali pravo, povremeno objavljuje na zokster.net. "Covek u belom" nije pisao blogove, ali poznaje dosta dobro četničku "stranu" priče). Pa onda kad krene gađanje referentnim izvorima, haos

Ovo što je sažeo Milan Karagaća je otprilike "bottom line", koliko sam ja uspeo da pohvatam - dobar oficir vojske kraljevine Jugoslavije, koji je započeo borbu protiv okupatora (uz ovaj genocidni deo koji je nama sad stravičan - a bio je, na žalost, opšte mesto u drugom svetskom ratu - valjda su svi videli kako su se Turci jeftino provukli sa jermenskim genocidom 1915, pa kao rat je...) a onda se korak po korak zafarbavao u ćošak i strateški pukao i na kraju završio pred revolucionarnom pravdom, na koju je Zeka valjda ponosan, ili šta li - i streljačkim vodom.

E sad, kao što se vidi, porodično predanje je prilično rezistentno na ideološko pranje mozga, čak verovatno postaje i idiličnije i iracionalnije kad je pod pritiskom takvih razmera, pa kad vladavina oderđene ideologije pukne, onda se javljaju naslednici da traže pravdu za svoje pretke, a političari i ideolozi da se ogrebu o taj resantiman. Onda iz udžbenika istorije nestane jedno ispiranje mozga (kako je bolje biti grob nego rob) a dođe drugo ispiranje mozga (kako su "stratezi" poput Mihajlovića u stvari bili pravi antifašisti, bez obzira na pokolje preko Drine i strategiju obezbeđenja lebensrauma za Srbe u Novoj Evropi) i crta se drugi set rogova i oreola.

Onda unuci oficira i vojnika JVuO kažu kako su njihovi dedovi bili pravi antifašisti, pa traže pravdu sudski, a unuci partizana ponosno kače ovakve dokumente, gde sud udovoljava narodnim osećanjima bez prava na pravni lek.

Demokratija ima ružno lice, za one koji su navikli da sve bude kristalno jasno i jednostavno.
antioksidant antioksidant 14:13 17.09.2010

Re: Ružno lice demokratije

Demokratija ima ružno lice, za one koji su navikli da sve bude kristalno jasno i jednostavno.

gde si ti ovde? imas sve odgovore
expolicajac expolicajac 14:16 17.09.2010

Re: čekam- i dočekam

Gospodine Karagaća, iskreno sam Vam zahvalan na trudu da na argumentovan način date političkoistorijsku dimenziju naših nesretnih istorijskih događanja. Sve komentare koje možete smatrati uvredljivim po Vas predstavljaju pre svega odraz nepoznavanja istorijskih činjenica, a nakon toga i odraz nedostatka elementarne kulture iako se može konstatovati da je i to "kultura"
angie01 angie01 14:17 17.09.2010

Re: čekam

(primetio sam da je moja mahom poslednja, jbg).


pa, ne znash gde si dosh'o!
Goran Vučković Goran Vučković 14:17 17.09.2010

Re: Ružno lice demokratije

gde si ti ovde? imas sve odgovore

Koliko vidim nisi me obrisao - bio sam pod utiskom francuskog donošenja zakona protiv feredža, umalo - pa aklamacijom.
mikimedic mikimedic 14:19 17.09.2010

Re: čekam- i dočekam

expolicajac
a nakon toga i odraz nedostatka elementarne kulture iako se može konstatovati da je i to "kultura"


ajde?

Vidiš ja uopšte nemam utisak da me klepa već sve više stičem dojam da lupa.
mirelarado mirelarado 14:19 17.09.2010

Re: Ružno lice demokratije

Goran Vučković
Demokratija ima ružno lice, za one koji su navikli da sve bude kristalno jasno i jednostavno.


Најзанимљивији (конструктивни, информативни, документовани) коментари о овој теми, који су показали да је разуман разговор наизглед непомирљивих заступника двају страна ипак могућ, појавили су се својевремено на блогу Драгана Јаковљевића, али је домаћин, из необјашњивих разлога, избрисао тај пост. Штета.
Goran Vučković Goran Vučković 14:21 17.09.2010

Re: čekam

Jako retko ucestvujem na ovakvim forumima (na b92 sam novi) i stvarno se izvinjavam sto prekidam sharmantno caskanje, molim vas da se ne obazirete, nastavite sa drazesnim efemernostima, ne bih da opet ispadnem partibejker (primetio sam da je moja mahom poslednja, jbg).

Naočari mogu da reše problem miopije, ali problem arogancije ne tako uspešno.
Spiridon Spiridon 14:22 17.09.2010

standardna fora

alselone
Spiridon

7) Казнити све оне који су криви за нашу априлску катастрофу.
Ti citao ovo, stig'o do 7? B-rate!


evo i naseg alselone, dopisnog clana intergalakticke organizacije "fudbalerski fazoni". On se obicno pojavljuje na okrugle brojeve komentara, zablista i vrati se u hibernaciju....ili ga negde drze vezanog pod lekovima.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:25 17.09.2010

Re: čekam

mikimedic
I ja cekam. Bilo kakvu suvislu reakciju na ova/ove dokumenta/dokumente (please, help, nisam siguran).


pa cekam i ja bilo koju karagacinu suvislu reakciju -- na dokumente mnogo novijeg datuma. ali izgleda da je covek zauzet prekucavanjem (ili samo kucanjem?)


Ne prekucavam vec samo priložim dokumenta.
Tamo sam to odgovorio a i ovde samo za tebe odgovor koji će ti se dopasti.Dakle, četnici su pobedili Nemce i nisu čak ni dozvolili okupaciju Srbije, ali ipak je došlo do tog nasilnog čina pa su partizani i Nemci zauzeli Beograd a onda ga četnici DM u sadejstvu sa Nedićevim i Ljotićevim patriotskim snagama oslobodili.Gospodin Hitler je pobedio komunistički Sovjetski Savez a Čerčil i Ruzvelt bili izdajnici koji su sarađivali sa Rusima.
Snage DM su direktno učestvovale u oslobađanju Zagreba od ustaša i proterale Pavelića i njegove zlikovce koje su partizani tamo negde u šumama Alpi zločinački pobili. Partizani su time učinili metazločin jer su pobili zločince.
E tako bi ovi tvoji hteli da formulišu istoriju ali ne može jer tako nije bilo već sve obrnuto.
Ukoliko se ti i tvoji istomišljenici slažete sa onim boldovanim u Dražinoj instrukciji, OK , vaše pravo ali ja onda sa vama više nemam šta da diskutujem.
E moj Mediću, ne voliš ti Marksa ali on lepo reče da Jevrejin nikada neće biti slobodan kao Jevrejin ako prvo ne bude slobodan kao čovek.To isto važi i za Srbina, Hrvata, Muslima, Albanca i sve ostale. Sva zla što su nam se dešavala bila su inspirisana, projektovana i učinjena zato što oni koji su to radili nisu bili ljudi već slepi pripadnici naciona.E onda je u interesu nacije sve dozvoljeno, i ono što su u prošlosti radili ali i laganje i prekrajanje istorije kako bi se neljudskost i sramota prikrili.
Nije badava patrijarh Pavle apelovao da budemo ljudi iako smo Srbi.
Nekima je izgleda biti čovek marginalna stvar, a to je ideologija ekstremnog nacionalizma, šovinizma i fašizma.
alselone alselone 14:46 17.09.2010

Re: standardna fora

Spiridonstari saljivdzija sa fazonima sa maturkse ekskurzije koji jos samo kod angie prolaze. kreni od padeza...
st.jepan st.jepan 15:10 17.09.2010

Re: čekam

Izvinite, ocito nisam u toku, ali ne dajte se smetati, samo nastavite...
Mada, ovi su (dokumenti), kao sto sami kazete stariji. Pa hajde, jedan po jedan, ipak neki redosled...
mikimedic mikimedic 15:19 17.09.2010

Re: čekam


Ne prekucavam vec samo priložim dokumenta.


ma dobro ja sam mislio da ih kucas... mislim, ne vidim link, nista samo odjednom tekst na blogu. kao da si ga kucao pre pola sata.

a cetnici partizani i te munje, to ostavljam prletu i tihom, tebi, goranu i slicnima. covece, 21. je vek, osvestite se.
docsumann docsumann 15:26 17.09.2010

Re: Ružno lice demokratije

E sad, kao što se vidi, porodično predanje je prilično rezistentno na ideološko pranje mozga

Vidiš, u Crnoj Gori je čest slučaj bio da jedan brat ode u četnike , drugi u partizane. Imalo je u tome i neke iskonske mudrostti ; koja god strana u ratu da pobjedi porodoca neće izgubiti. Neće biti odmazde, otimačine i zatiranja porodičnog imena.
Tako je bilo i u mojoj familiji po očevoj strani s tim da kasnije nije bilo nikakvog ideološkog "zastranjivanja".

Generalno, mislim da je za čitavu ovu zbrku oko navedenih istorijskih podjela i uloga kriva sama istoričarska struka.
Kao da stalno skrivamo leševe pod tepih i po ormarima, i tek što se nekako priviknemo na smrad i truležinu, a ono već stižu novi svježi leševi, a već ih je pun i podrum i tavan i septička jama.
Milan Karagaća Milan Karagaća 15:27 17.09.2010

Re: čekam

a cetnici partizani i te munje, to ostavljam prletu i tihom, tebi, goranu i slicnima. covece, 21. je vek, osvestite se.

Pa to kazi onima koji te teme pokreću pa čak i kao državni projekat.
Šta misliš može li Srbija da jasno kaže istinu, a ne da zbog koalicionih dogovora (ranije sa Koštunicom a sada po zahtevu Dane i Vuka), revidira istoriju.
Niko Srbiju ne optužuje što nije imala jači narodnooslobodilački pokret ali ona samna ispada glupa kad se time ponosi.
st.jepan st.jepan 15:41 17.09.2010

Re: Ružno lice demokratije

Izvinite bio sam na rucku (doktor mi preporucio da povrtemeno nesto pojedem).
Kao prvo, niko mi nije odgovorio na kljucno pitanje da li je pravilno dokumentA ili dokumentI?
Kao drugo, skoro isto toliko znacajno, niko da mi odgovori da li su oni izvori autenticni.
master.dragi master.dragi 15:45 17.09.2010

Re: čekam

Milan Karagaca
Niko Srbiju ne optužuje što nije imala jači narodnooslobodilački pokret ali ona samna ispada glupa kad se time ponosi.


Огромну већину партизана на територији НДХ чинили су Срби побегли од усташког клања.

Ту чињеницу потврђују сви извори од докумената партизанске провинцијенције (извештаји настали у току рата о националном саставу, говори партизанских челника, послератни мемоари учесника рата итд) па до документа немачке провинцијенције који су само српско становништво у тзв. НДХ сматрали непријатељем.

Према документима насталим у току рата (извештаји и бројном и националноим саставу партизана), а објављеним након рата у Зборнику докумената, том V, књига 30 национални састав дивизија насталих на тлу Хрватске је 1942 је био:

Шеста личка дивизија - 96% Срба;
Седма банијска дивизија - 92% Срба
Осма кордунашка дивизија - 95% Срба
Дванаеста славонска дивизија - 85% Срба
У далматинским бригадама састав је био мешовит мада углавном са хрватском већином од око 70-80% осим у бригадама са севера Далмације које су имале већи проценат Срба.

Према записнику у свом говору на Другом засједању Авноја хрватски комуниста и представник НОП-а Хрватске Владимир Бакарић је између осталог рекао:"На првом засједању ми смо били више представници српског отпора у Хрватској него представници НОП Хрватске." (извор-С. Нешовић-Прво и Друго засједање Авноја, страна 281)

link
Mislim da sam vam već jednom prilikom ukazao na ovaj izvor podataka, a vi ste ga prihvatili kao verodostojan.

Nije mi jasno zbog čega sada iznosite ovakve tvrdnje, kada je opštepoznata činjenica da su većinu partizanskih jedinica sačinjavali borci srpske nacionalnosti?

edit
Приликом Титовог сусрета са Черчилом у Казерти 1944 Тито је говорећи о својој војсци рекао да су у почетку у њој били скоро искључиво Срби,

„Морамо овдје повући чињеницу да се у редовима Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије, од самог почетка па до данас налазе у огромној већини баш Срби, умјесто да то буде обратно. Баш српски, црногорски, босански и лички партизани и бригаде, које су биле састављене готово искључиво од Срба, водиле су и данас воде немилосрдну борбу не само против окупатора, већ и против четника Драже Михаиловића и осталих непријатеља народа.“
({{{2}}})
али да је сада (то јест 1944) састав вишенационалан. На то се Черчил окренуо Шубашићу и Косановићу који су му климајући потврдили Титове речи. У Хрватској ће се Хрвати, углавном из Далмације, први пут почети укључивати у партизане тек од друге половине 1942 ;та појава ће међу Далматинцима бити раширена уочи и након капитуације Италије 1943. А 1944 кад је већ било јасно питање победника прелазак Хрвата у партизане био је масован, нарочито после Титовог обећања да ће амнестирати све припаднике квислиншких формација ако до 1.септембра 1944 пређу у партизане. Тад у партизане прелази велики број домобрана па чак и неке бивше усташе. На крају рата (крај 1944) када се редови партизана пуне бившим домобранима и усташама, међу партизанима у Хрватској је Хрвата два и по пута више него Срба мада додуше чак и тада Срби учествују у саставу партизана дупло више него што би се могло очекивати на основу њиховог учешћа у броју становништва Хрватске.

Док се у Хрватској Хрвати почињу укључивати у партизане у другој половини рата, у БиХ ће огромну већину партизана чинити Срби чак и до самог краја рата.
st.jepan st.jepan 15:46 17.09.2010

Re: čekam

Drago mi je ako je moja "arogancijom" potakla diskusiju, cak dovela i do nekoliko suvislih replika.
Na zalost, na kljucna pitanja pravopisme i pravo-istorijske prirode, jos nema odgovora.
Goran Vučković Goran Vučković 15:49 17.09.2010

Re: Ružno lice demokratije


Kao prvo, niko mi nije odgovorio na kljucno pitanje da li je pravilno dokumentA ili dokumentI?
Kao drugo, skoro isto toliko znacajno, niko da mi odgovori da li su oni izvori autenticni.

Buzz off
Goran Vučković Goran Vučković 15:50 17.09.2010

Re: čekam

Drago mi je ako je moja "arogancijom" potakla diskusiju, cak dovela i do nekoliko suvislih replika.
Na zalost, na kljucna pitanja pravopisme i pravo-istorijske prirode, jos nema odgovora.

A zašto misliš da bi neko sa tobom razgovarao, kad se ponašaš tako kako se ponašaš?
mikimedic mikimedic 15:54 17.09.2010

Re: čekam

Šta misliš može li Srbija da jasno kaže istinu


ne moze, jer i sam dobro znas da istina ne postoji.
docsumann docsumann 15:56 17.09.2010

Re: čekam

ne moze, jer i sam dobro znas da istina ne postoji.


onda je ovo oksimoron.
st.jepan st.jepan 16:00 17.09.2010

Re: čekam

Pitanje je bilo jednostavno: dali su dokumenti autenticni ili , na protiv nisu autenticni. (ipak varijanta dokumentI, zbog moguceg brkanja sa Kaselskim DokumentamA)
Ako nemate odgovor, sto je dabome sasvim legitimno, ne vidim razlog za digresije pedagoske prirode.
st.jepan st.jepan 16:09 17.09.2010

Re: čekam

... jer, ako nisu autenticna, rado cu se vratiti na svoje relativno pozitivno misljenje o cettnickoj strategiji ne-cinjenja i sprecavanja bitangi da izvode besmislene akcije zbog kojih je narod u Srbiji onoliko stradavao (100/1). Uostalom, pogledajte moj blog "Mejlacenje (ili "kako su nam ljudi bez kalibra i bez ideje, ufuravali istine crno - bijele""
Goran Vučković Goran Vučković 16:15 17.09.2010

Re: čekam

Ako nemate odgovor, sto je dabome sasvim legitimno, ne vidim razlog za digresije pedagoske prirode.

Komentar u vezi sredstava za korekciju vida je nekoliko spratova iznad.

Milane, da li biste bili ljubazni da odgovorite u vezi autentičnosti ovih tekstova koje ste postavili i izvora? Možda nas onda Stjepan ostavi na miru.
st.jepan st.jepan 16:23 17.09.2010

Re: čekam

'očemo zajedno kod očnog?
Moje forumsko ime je st.jepan (sen žepan).
Goran Vučković Goran Vučković 16:29 17.09.2010

Re: čekam

Moje forumsko ime je st.jepan (sen žepan).

Au sad sam se setio! Pa ti si onaj zunjicb, komšija Stjepana Mimice, što se "poigrava persiflažama govora mržnje i zlonamernog pakovanja". Evo i link na ovaj tvoj blog koji gore pominješ, za one kojima se čita - posle ove, onako malo netipične, marketinške kampanje.

st.jepan st.jepan 16:31 17.09.2010

Re: čekam

Možda nas onda Stjepan ostavi na miru.

... da i dalje bezobalno caskate. Iskreno, ne žudim da ometam ničiju raspaljotku, uostalom, uskoro moram da palim.
Dokle se pozitivno ne utvrdi da li je sve ono istina, svaka dalja prica je naime bezobalna.
st.jepan st.jepan 16:33 17.09.2010

Re: čekam

hvala, hvala, nije trebalo...
angie01 angie01 16:43 17.09.2010

Re: standardna fora

koji jos samo kod angie prolaze


srecom-razumem njega, a ne tebe!
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:34 17.09.2010

Re: čekam

st.jepan
Pitanje je bilo jednostavno: dali su dokumenti autenticni ili , na protiv nisu autenticni. (ipak varijanta dokumentI, zbog moguceg brkanja sa Kaselskim DokumentamA)
Ako nemate odgovor, sto je dabome sasvim legitimno, ne vidim razlog za digresije pedagoske prirode.

Ko god je zainteresovan moze da nađe ova i druga dokumenta čak i na Vikipediji.
A evo ovde imate dosta linkovanih dokumenata evo
Spiridon Spiridon 18:38 17.09.2010

Re: standardna fora

stari saljivdzija sa fazonima sa maturkse ekskurzije koji jos samo kod angie prolaze. kreni od padeza...


na srecu gresis, kod tebe najbolje prolaze samo sto ti nisi svestan
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:44 17.09.2010

Re: čekam

Nije mi jasno zbog čega sada iznosite ovakve tvrdnje, kada je opštepoznata činjenica da su većinu partizanskih jedinica sačinjavali borci srpske nacionalnosti?

Pa da , i četničke jedinice sastojale su se isključivo od ljudi srpske nacionalnosti (i crnogorske).
Da Srbi van Srbijke su bili masovno u partizanskim jedinicama i to se kad nekome treba ističe kao doprinos Srba pobedi nad fašizmom, a odmah , opet kad nekome zatreba,partizane proglašavaju banditima i onima koji su došli iz šuma preko Drine i okupirali Srbiju u kojoj nije bilo partizana do njihovog dolaska.
E to prosto nije tačno jer Srbija sva nije bila četnička i kolaborantska.
alselone alselone 19:02 17.09.2010

Re: standardna fora

Spiridon

na srecu gresis, kod tebe najbolje prolaze samo sto ti nisi svestanexpolicajac expolicajac 19:32 17.09.2010

Re: čekam- i dočekam

ajde?

Podseća me na ono "ajde ajdmo svi u napad".
Namera mi je jasna. Na osnovu golo iznetih činjenica suditi o odgovornosti. Određeni "zajebantski" ton pojedinih komentara me uvek nervira. Možda je neko to i zalužio, ali je tema tako ozbiljna da to mora biti stavljeno u stranu. Podsećam na ono što sam napisao pre nego što se Milanovo faktogravsko prikazivanje činjenica pojavilo na blogu.


Pomoć Prijatelja
Negde sam medju blogovima procitao nesto kao neko pricao pred klincima o 5 oktobru, a oni ga gledali belo i ništa ne razumeju.
E pa imam utisak da će i ovde tako biti. Samo jedna napomena. Nemoj da mešamo pravnoistorijski i moralnoistorijski aspekt gledanja. Svaki uviđaj na licu mesta počinje od onoga što se naziva "stajna tačka". Mislim da autor nije odredio tu stajnu tačku, te će verovatno postojati i različi uglovi gledanja na isti problem.
mikimedic mikimedic 20:08 17.09.2010

Re: čekam- i dočekam

ajde?

Podseća me na ono "ajde ajdmo svi u napad".
Namera mi je jasna. Na osnovu golo iznetih činjenica suditi o odgovornosti. Određeni "zajebantski" ton pojedinih komentara me uvek nervira. Možda je neko to i zalužio, ali je tema tako ozbiljna da to mora biti stavljeno u stranu. Podsećam na ono što sam napisao pre nego što se Milanovo faktogravsko prikazivanje činjenica pojavilo na blogu.


izvinjavam ti se sto sam ovako reagovao. generalno mislim da vodis jako konstruktivne i argumentovane diskusije, i recimo vrlo dobro smo se razumeli kod nuneta na blogu.

medjutim, ovde si stao u odbranu karagace a sasvim je moguce da ne znas istoriju njegovog ponasanja na blogu. zato sam i dao onaj link.

uopste se ne radi o ovoj temi, za mene je ona daleka proslost, bas kao sto je i za ove klince koje citiras peti oktobar daleka proslost. ali, bez obzira o kojoj temi se radi, karagaca je majstor da argumentima potkrepi svoje stavove i usmeri paznju citalaca ka jednoj temi (da ne kazem, spinuje, sto i nije cudno imajuci u vidu posao kojim se bavio), ali kada mu se postave isti takvi kontra-argumenti -- onda krecu salve u stilu 'ti lupas, bezobrazan si, nevaspitan i slicno' - opet ni to ne cudi uzimajuci u obzir posao kojim se bavio, koji ocigledno nikad nije mogao da mu dozvoli da razume da postoji i drugacije argumentovano misljenje.

o tome se radi, ex-policajac, a tebe pozdravljam u nadi da cemo nastaviti sa konstruktivnim diskusijama.

sve najbolje, miki
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:25 17.09.2010

Re: čekam- i dočekam

ali kada mu se postave isti takvi kontra-argumenti -- onda krecu salve u stilu 'ti lupas, bezobrazan si, nevaspitan i slicno' - opet ni to ne cudi uzimajuci u obzir posao kojim se bavio, koji ocigledno nikad nije mogao da mu dozvoli da razume da postoji i drugacije argumentovano misljenje.

Mediću,
da li bi hteo barem malo da budeš korektan. Koliko puta sam te upozoravao i molio da ne vređaš da ne ideš sa tako prizemnim i niskim podmetanjima, a ti si nastavio. Pet puta ti konkretno odgovorim a ti i dalje nastavljaš kao gluv da postavljaš isto pitanje. OK ako ti misliš da smo pobedili NATO, da smo pobedili na MSP, da je Slobodan Samardžić predsednik pokrajinskog veća AP Kosova i Metohije a Milan Ivanović gradonačelnik Prištine, ti misli i dalje ali nemoj nikoga ubeđivati da je to tako niti pokušavati da ismejavaš. Pa kada onaj tvoj istomišljenik kaže kako me razbijaš ja mu samo dogovorim šta mislim da radiš.Kad si već linkovao što ne bi korektan pa linkuješ i vređanja koja si ti meni upućivao.
Lepo sam te molio da vodimo dijalog bez podmetanja i vređanja, iako se ne slažemo , ali ti si nastavio sa starom praksom koja obiluje nekorektnim odnosom.
Treba uvek reći istinu pa i u vezi ovoga ,a ne samo ono što se tebi sviđa.
kukusigameni kukusigameni 21:37 17.09.2010

Re: čekam

Vidim, moderacija je izbrisala neke moje komentare. Ne znam da li da im se zahvalim ili da ih pohvalim.
blogovatelj blogovatelj 22:23 17.09.2010

Re: čekam

A zašto misliš da bi neko sa tobom razgovarao, kad se ponašaš tako kako se ponašaš?


Nespretan je jer je mlad, pa misli da je centar svemira.
blogovatelj blogovatelj 22:24 17.09.2010

Re: čekam

A zašto misliš da bi neko sa tobom razgovarao, kad se ponašaš tako kako se ponašaš?


Nespretan je jer je mlad, pa misli da je centar svemira.
mikimedic mikimedic 22:31 17.09.2010

Re: čekam- i dočekam

Pet puta ti konkretno odgovorim a ti i dalje nastavljaš kao gluv da postavljaš isto pitanje. OK ako ti misliš da smo pobedili NATO, da smo pobedili na MSP, da je Slobodan Samardžić predsednik pokrajinskog veća AP Kosova i Metohije a Milan Ivanović gradonačelnik Prištine,


ne mislim ama bas nista od ovoga sto si ovde naveo, sem da je msp doneo misljenje koje ide vise u prilog srbiji nego kosovu.

ko sad nije korektan, i ko je manipulator?
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:54 17.09.2010

Re: čekam- i dočekam

expolicajac
Gospodine Karagaća, iskreno sam Vam zahvalan na trudu da na argumentovan način date političkoistorijsku dimenziju naših nesretnih istorijskih događanja. Sve komentare koje možete smatrati uvredljivim po Vas predstavljaju pre svega odraz nepoznavanja istorijskih činjenica, a nakon toga i odraz nedostatka elementarne kulture iako se može konstatovati da je i to "kultura"

Hvala lepo,
pozdrav
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:31 18.09.2010

Re: čekam- i dočekam

sem da je msp doneo misljenje koje ide vise u prilog srbiji nego kosovu.

Vidiš ja mislim da ne ide u prilog Srbiji, kao što mislim i da R1244 ide više u prilog Kosovu nego Srbiji jer je Kosovo sa njome dobila to što je Srbija izgubila-suverenost na Kosovu.Tačno, privremeno, tako stoji, ali posle toga stanja privremenosti Srbiji sigurno neće biti vraćeno Kosovo.
I šta je sada problem, ti misliš suprotno ali ja ti neću reći da tako misliš zato što sti negde radio. Valjda svaki čovek ima glavu da misli bez obzira gde radi. Druga je stvar ako neko misli da svi u okviru jedne profesije misle isto i da su svi ljudi, sem njega naravno, bez svog mišljenja.
expolicajac expolicajac 09:17 18.09.2010

Re: čekam- i dočekam

izvinjavam ti se sto sam ovako reagovao. generalno mislim da vodis jako konstruktivne i argumentovane diskusije, i recimo vrlo dobro smo se razumeli kod nuneta na blogu.

medjutim, ovde si stao u odbranu karagace a sasvim je moguce da ne znas istoriju njegovog ponasanja na blogu. zato sam i dao onaj link.


Nema potrbe za izvinjenje jer dosadašnja komunikacija govori sasvim suprotno. Svako gradi svoj stil. Odnos između tebe i Milana je vaša privatno blogerska stvar, ali i ja zadržavam pravo za sebe da gradim svoje mišljenje o ljudima sa kojima komuniciram na blogu. Uveren sam da je napisao dobar komentar u koji je uloženo mnog truda i to treba ceniti. Takođe uvažavam i suprotna razmišljanja, ali očekujem argumentovno suprotstavljanje.
Lično prema meni uvek očekujem vrlo kritički stav, jer po vokaciji a i profesionalnom opredeljenju, postojim da bi branio državu i štitio imovinsku i ličnu bezbednost građana moje države. Samim tim izložen sam kako objektivnim tako i subjektivnim kritikama, a moja je obaveza da razložno i argumentovano dam mišljenje o stvarima i događajima za koje sam objektivno kompetentan.
Nastavimo druženje na obostrano zadovoljstvo.
mikimedic mikimedic 09:50 18.09.2010

Re: čekam- i dočekam

Vidiš ja mislim da ne ide u prilog Srbiji, kao što mislim i da R1244 ide više u prilog Kosovu nego Srbiji jer je Kosovo sa njome dobila to što je Srbija izgubila-suverenost na Kosovu.


onda hajde argumentovano da razgovaramo, da analiziramo ako treba paragraf po paragraf i misljenje i rezoluciju pa da vidimo sta zaista tamo pise, ako mozes da se upustis u jednu takvu analizu. do sad, iz mog iskustva na blogu, na svaki pokusaj argumentovane rasprave sa tobom, kada ti dam kontraargumente (iskljucivo citate iz misljenja i rezolucije), dobijam odgovor na nivou 'pa jel oliver ivanovic gradonacelnik pristine'.

mozda nesvesno, ali to radis i ovde. vidi svoju sledecu recenicu

Tačno, privremeno, tako stoji, ali posle toga stanja privremenosti Srbiji sigurno neće biti vraćeno Kosovo.


nije pitanje sta ce biti, nego sta stoji u r1244.

u r1244 stoji da se uspostavlja privremena administracija bas kao sto i ti kazes, a da ce za vreme trajanja privremene administracije i posle tog stanja privremenosti kao rezultat procesa doci do politickog okvira koji ce obezbedi znacajnu autonomiju uzimajuci u potpunosti u obzir sporazume iz rambujea i teritorijalni integritet i suverenitet srj

dakle ako hoces da argumentovano razgovaramo o bilo kom dokumentu koji se tice kosova i sta oni tacno znace, hajde. ako neces nije problem, razumem, ali cu te sacekati kod svakog tvog pokusaja da dezinformises javnost u vezi sadrzaja tih istih dokumenata.

zelis da krenemo na misljenje?

mikimedic mikimedic 10:05 18.09.2010

Re: čekam- i dočekam

Nema potrbe za izvinjenje jer dosadašnja komunikacija govori sasvim suprotno


razumemo se.
Svako gradi svoj stil. Odnos između tebe i Milana je vaša privatno blogerska stvar, ali i ja zadržavam pravo za sebe da gradim svoje mišljenje o ljudima sa kojima komuniciram na blogu. Uveren sam da je napisao dobar komentar u koji je uloženo mnog truda i to treba ceniti. Takođe uvažavam i suprotna razmišljanja, ali očekujem argumentovno suprotstavljanje.


ovo je na mestu i nije sporno. zaista verujem da je ulozio napor, i razumem tvoj stav. ovo nije tema o kojoj imam saznanja i subjektivno je ne nalazim za posebno interesantnu, opet moje misljenje.

medjutim ono sto je meni posebno interesantno je danasnji odnos srbije prema kosovu, kao i evropskoj uniji. usudio bih se, iako cu zvucati subjektivno, da sve ovo sto si ti napisao za karagacin komentar ja kazem za svoje komentare o tim temama. jesam ulagao napor, davao citate, davao obrazlozenja sta koji paragraf znaci, kako se moze tumaciti a kako ne, i slicno...

umesto kontraargumenata dobijao sam pamflete tipa kao sto je ovaj ovde 'da je ivanovic gradonacelnik pristine'. ja nisam dobio argumentovano suprostavljanje, na zalost, sto se vidi iz gornjeg linka koji sam postavio.

Lično prema meni uvek očekujem vrlo kritički stav, jer po vokaciji a i profesionalnom opredeljenju, postojim da bi branio državu i štitio imovinsku i ličnu bezbednost građana moje države. Samim tim izložen sam kako objektivnim tako i subjektivnim kritikama, a moja je obaveza da razložno i argumentovano dam mišljenje o stvarima i događajima za koje sam objektivno kompetentan. Nastavimo druženje na obostrano zadovoljstvo.


i zato jako postujem tvoje bitisanje ovde na blogu -- tvoj komentar kod nuneta je primer razlozne i argumentovane diskusije, upravo iz razloga koje ovde navodis.

trudim se da nastupam slicno tvom rezonovanju, jer mislim da je vazno da javnost u srbiji razume sta predstavljaju i sta je sadrzaj r1244 i misljenja msp.

karagaca sa druge strane je uvek tu da me saceka jeftinim manipulantskim komentarima koji imaju za cilj da razvodne sadrzaj diskusije pre dolaska do bilo kakvog zakljucka. opet, i to si u pravu to je odnos izmedju mene i karagace, i drago mi je sto ga tako i razumes i postavljas.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:52 18.09.2010

Re: čekam

mikimedic
I ja cekam. Bilo kakvu suvislu reakciju na ova/ove dokumenta/dokumente (please, help, nisam siguran).


pa cekam i ja bilo koju karagacinu suvislu reakciju -- na dokumente mnogo novijeg datuma. ali izgleda da je covek zauzet prekucavanjem (ili samo kucanjem?)


koja su to dokumenta novijeg datuma?Feljton Pere Simica, feljton u Novostima i literatura iz pouzdanih izvora "deda mi pričo ".Možda i kolumne SPO vedete mlađanog Jugovića(čudo da već nije promenio prezime u Srbović).
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:53 18.09.2010

Re: čekam- i dočekam

umesto kontraargumenata dobijao sam pamflete tipa kao sto je ovaj ovde 'da je ivanovic gradonacelnik pristine'. ja nisam dobio argumentovano suprostavljanje, na zalost, sto se vidi iz gornjeg linka koji sam postavio.

Mediću stvarno igraš na kvarnjaka. Pa jesam li ti uvek prvo citirao dokumenta i R1244, i Anex-a, pa SSP u kojima piše to što piše.
mikimedic mikimedic 18:05 18.09.2010

Re: čekam

koja su to dokumenta novijeg datuma?Feljton Pere Simica, feljton u Novostima i literatura iz pouzdanih izvora "deda mi pričo ".Možda i kolumne SPO vedete mlađanog Jugovića(čudo da već nije promenio prezime u Srbović).


misljenje msp i r1244
mikimedic mikimedic 18:10 18.09.2010

Re: čekam- i dočekam

umesto kontraargumenata dobijao sam pamflete tipa kao sto je ovaj ovde 'da je ivanovic gradonacelnik pristine'. ja nisam dobio argumentovano suprostavljanje, na zalost, sto se vidi iz gornjeg linka koji sam postavio.

Mediću stvarno igraš na kvarnjaka. Pa jesam li ti uvek prvo citirao dokumenta i R1244, i Anex-a, pa SSP u kojima piše to što piše.


u r1244, aneksu, i ssp ne pise da je milanovic gradonacelnik pristine.
gorran2 gorran2 22:46 18.09.2010

Re: Ružno lice demokratije

Vidiš, u Crnoj Gori je čest slučaj bio da jedan brat ode u četnike , drugi u partizane. Imalo je u tome i neke iskonske mudrostti ; koja god strana u ratu da pobjedi porodoca neće izgubiti.
Znam i ja nekoliko slučajeva. Ali u njima je razlog sasvim suprotan: naime, rivalstvo i zavada među braćom koja je postojala od ranije, u ratu je pronašla zahvalan okvir za rasplamsavanje. Nije bio redak slučaj da upravo brat bratu smesti klopku.
Na tu temu vredi pročitati Đilasa-književnika.
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:54 18.09.2010

Re: čekam- i dočekam

u r1244, aneksu, i ssp ne pise da je milanovic gradonacelnik pristine.

a ko je rekao da piše?
mikimedic mikimedic 08:21 19.09.2010

Re: čekam- i dočekam

a ko je rekao da piše?


niko...

Mediću stvarno igraš na kvarnjaka. Pa jesam li ti uvek prvo citirao dokumenta i R1244, i Anex-a, pa SSP u kojima piše to što piše.


samo si, bez citata, rekao da je kosovo prema r1244 odvojeno 'u statusu' od srbije.

hajmo jos jednom - da li je kosovo prema 1244 odvojeno 'u statusu' od srbije ili nije?
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:20 19.09.2010

Re: čekam- i dočekam

mikimedic
a ko je rekao da piše?


niko...

Mediću stvarno igraš na kvarnjaka. Pa jesam li ti uvek prvo citirao dokumenta i R1244, i Anex-a, pa SSP u kojima piše to što piše.


samo si, bez citata, rekao da je kosovo prema r1244 odvojeno 'u statusu' od srbije.

hajmo jos jednom - da li je kosovo prema 1244 odvojeno 'u statusu' od srbije ili nije?

Hajdemo još jednom, jeste jer R1244 tretira posebno Srbiju a posebno Kosovo iliti Kosovo izuzeto iz Srbije.
Da sa R1244 Kosovo je dobilo status međunarodnog protektorata i time je izuzete iz suvereniteta Srbije.
Dakle, Kosovo ima status protektorata a Srbija nema i zato je statuisno odvojeno od Srbije, privremeno sve dok je R1244 na snazi.
Ako ti ni sada nije jasno, a znam dfa jeste, nego cepidlačiš, ja ti ne mogu pomoći.
mikimedic mikimedic 08:36 20.09.2010

Re: čekam- i dočekam

Hajdemo još jednom, jeste jer R1244 tretira posebno Srbiju a posebno Kosovo iliti Kosovo izuzeto iz Srbije.


u kom clanu r1244 je kosovo izuzeto iz srbije? daj mi citat konkretnog clana, samo nemoj da kacis celu r1244 molim te.

Da sa R1244 Kosovo je dobilo status međunarodnog protektorata

da

i time je izuzete iz suvereniteta Srbije.

nije.

deseti preambularni paragraf:

Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other States of the region, as set out in the Helsinki Final Act and annex 2

clan 95. savetodavnog misljenja:

Further, it bears recalling that the tenth preambular paragraph of resolution 1244 (1999) also recalled the sovereignty and the territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia.

clan 98:

The interim administration in Kosovo was designed to suspend temporarily Serbia’s exercise of its authority flowing from its continuing sovereignty over the territory of Kosovo.

doduse, dozvoljavam da postoji mogucnost da ti bolje poznajes pravo od sudija msp i sta konkretno 'izuzimanje iz suvereniteta' znaci.

Moderator06 Moderator06 10:52 20.09.2010

obaveštenje

nick st.jepan je banovan.
Goran Vučković Goran Vučković 21:14 16.09.2010

Kazna

na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine

Fali samo još novčana kazna ( "i 50.000 dinara u novcu" ). Kopka me samo koja su mu to građanska prava milosrdno ostavljena...
kukusigameni kukusigameni 21:15 16.09.2010

Re: Kazna

Fali samo još novčana kazna. Kopka me samo koja su mu to građanska prava milosrdno ostavljena...


Ovo mozemo smatrati 1:0?
Goran Vučković Goran Vučković 21:17 16.09.2010

Re: Kazna

Ovo mozemo smatrati 1:0?

Rado bih odgovorio na pitanje ali ga ne razumem...
kukusigameni kukusigameni 21:28 16.09.2010

Re: Kazna

Kladjenje je u toku. Pogledaj gore.
Goran Vučković Goran Vučković 21:33 16.09.2010

Re: Kazna

Kladjenje je u toku. Pogledaj gore.

Ehm... pa mislim da je ovo nešto kao petarda sa tribina... "no footbal colours", što bi se reklo ovde u gradu Seltiksa i Rendžersa.

Ja nemam ni četnika ni partizana u familiji, pa da branim neku dedovinu - samo mi je neobičan blog - onako revolucionaran, kao i ova pravda iz naslova...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana