Veštice među nama

Dawngreeter RSS / 21.09.2009. u 00:02

Da li se sećate kongresa veštica iz Velikog Gradišta koji se odigrao početkom meseca? Izgledalo je kao baš zabavno okupljanje za koje se nadam da će nastaviti da se organizuje i u buduće. Naravno, niko tamo nije zaista mislio da je po sredi kongres pravih veštica. Veštice ne postoje, zar ne? Pa, zapravo - postoje.

Ove godine jesenja ravnodnevnica pada na 22. Septembar, nešto iza 21h. U neopaganiskim krugovima, taj dan je označen kao Mabon - jedan od osam godišnjih praznika, odnosno veštičijih sabata. Ali Mabon je samo jedan od tri praznika žetve. Proslava žetve počinje prvog Avgusta sa praznikom Lammas a kulminira najvažnijim neopaganskim praznikom Samhain (31. Oktobar).

Reći da je Mabon dan paganskog ponosa ne bi bilo sasvim ispravno. Prakse vezane za Pagan Pride manifestacije variraju, sa jedne strane uzimajući čitav mesec kao mesec paganskog ponosa, sa druge pripremiti paradu ponosa koja može biti organizovana bilo kada u toku perioda proslave žetve (manifestacije ove vrste su do sada u glavnom bile ograničene na SAD). Međutim jedan od fenomena u okviru inicijative paganskog ponosa koji je postao prihvaćen sa mnogih strana je kampanja nošenja ljubičaste trake 21. i 22. Septembra.

Ova prakse je u mnogome problematična jer, za početak, postoji toliko mnogo inicijativa nošenja traka i narukvica različitih boja da niko živ više nije siguran zašto ko nosi koju traku. Drugi problem je što je vidljivost neopaganskih krugova u mainstream kulturi prilično niska pa ljubičasta traka na kraju pre postaje sredstvo međusobnog prepoznavanja neopagana nego stav koji se saopštava drugima. Ipak, kao inicijativa sa fiksnim datumom, odlučio sam da je to dovoljno dobar izgovor da sastavim tekst o neopaganizmu. Oprostite na dužini.

Wicca je najraširenija forma neopaganizma i obuhvata sijaset tradicija koje se među sobom ponekad dramatično razlikuju. Zapravo, čak i sama definicija Wicca religije predstavlja nešto oko čega se još uvek vode polemike. U osnovi, to je religija zasnovana na obožavanju prirode koja prepoznaje dva božanstva - Boginju i Rogatog Boga. Simbol religije je pentakl, petokraka zvezda upisana u krug. Čak ni ovo nije univerzalno za sve Wicca tradicije a odatle stvari postaju još nejasnije. Takođe, Wicca je religija u okviru koje sam, tokom jednog kratkog i jako čudnog perioda, bio najbliže legitimnom religioznom iskustvu. Baš zbog toga sam naknadno izgradio vrlo kritičan odnos ka predmetnoj materiji, no ipak nudim disclaimer kako bi sadržaj teksta stavio u ispravan kontekst.

Trostruka Boginja
Trostruka Boginja
Wicca je, suštinski, kult veštica i veštičarenja - pripadnik Wicca religije sebe smatra vešticom (termin je zapravo unisex) - i primarno je evropskog karatkera. To je monistička religija u smislu da smatra svet jedinstvenim - Boginja i Rogati Bog su deo sveta, deo nas. To je primarna razlika u odnosu na abrahamske religije koje bi mogli označiti kao metafizički dualističke jer u njima božanstvo stvara svet i postoji odvojeno u odnosu na kreaciju. Iako većina tradicija smatra da su Boginja i Rogati Bog ravnopravni, akcenat gotovo svih tradicija mnogo snažnije pada na Boginju. Ona je otelotvorena u vidu meseca i često predstavljena kao trostuka boginja u svojim aspektima devojke, majke i starice simbolično ilustrovane kao rastući mesec, pun mesec i opadajući mesec. Devojka je simbol početaka, rađanja, mladalačke energije; Majka je simbol plodnosti, seksualnosti, ispunjenja i života; Starica je simbol mudrosti, kraja i smrti. Veza Boginje i meseca se primarno ogleda u tome što godišnji broj menstrualnih ciklusa žene odgovara broju ciklusa koje mesec napravi, pa je konsekventno i samo broj trinaest veoma važan za veštice. Wicca se takođe identifikuje kao ženska religija zbog toga što put ispunjenja i prosvetljenja nije linijski jasno iscrtan od početka do svog cilja već je cikličan, bez jasnog kraja i pun manjih ispunjenja na putu, dok bi za Hrišćanstvo rekli da je muška religija jer prestavlja prav put do ispunjenja.

Boginja i Rogati Bog
Boginja i Rogati Bog
Rogati Bog je muški aspekat religije, on simboliše lov, divljinu, životnu silu životinja. Mnogi smatraju da je prenošenje duša posle smrti njegov posao, ali to je visoko diskutabilno jer različite tradicije veoma različito shvataju proces smrti, od reinkarnacije preko neke svoje vrste zagrobnog života do ideje da je životna sila samo energija koja se oslobađa posle smrti i vraća nazad u ciklus. Zanimljivo je da je popularan simbol rukom koji se često naziva "djavolji rogovi", stisnuta pesnica sa ispruženim kažiprstom i malim prstom, zapravo simbol Rogatog Boga. Još zanimljivije je da kod nas popularan "šipak", stisnuta pesnice i palac proturen između srednjeg prsta i kažiprsta, zapravo pedstavlja klitoris i simbol je Boginje.

Religijski simbol je, kao što sam već rekao, pentakl. Ili pentagram. Do koncenzusa o tačnom nazivu se nikada nije došlo. Čak i izvan paganskih krugova niko nije precizno ustanovio šta pentagram, odnosno pentakl, treba da predstavljaju. U slučaju veštičarenja, pentakl je iscrtana petokraka zvezda u krugu i ona konceptualno simboliše sve oko nas. Konkretno, kraci zvezde su elementi zemlja, vatra, vazduh, voda i spirit (nije duh, nije duša, ako neko zna adekvatan prevod nek' se javi). Simbol se često pogrešno vezuje za satanizam u popularnoj kulturi, u glavnom obrnut naopako. Većina veštica nije rada obrtati pentakl naopako jer upravo gornji krak predstvlja spirit, mada neke tradicije obrnutom pentaklom simbolišu pripadnost višem rangu. U bilo kom slučaju, sa satanizmom nemaju nikakve veze.

Atame
Atame
Kao što je verovatno lako pretpostaviti, veštice se bave magijom. Svaka veštica ima svoj magijski pribor od kojih je centralni atame, ritualni nož. U zavisnosti od tradicije senzibiliteti se mogu razlikovati, ali često za jako važne rituale krv (isključivo sopstvena, nikad više od par kapi) predstavlja važan element, uz obaveznu reprezentaciju svih pet elemenata na ovaj ili onaj način. Bitno za shvatiti u vezi veštičije magije je da njihov koncept korišćenja magije i popularne ideje o magiji nisu preterano slične stvari. Bacanje čini jeste česta praksa svake aktivne veštice ali to je praksa sličnija molitvi nego nekakvom čarobnjačkom vračanju. Istina, postoje rituali i pravila po kojima ti rutali funkcionišu, ptrebno je imati oltar i sve šta ide uz to. Međutim, u osnovi veštičijeg shvatanja sveta je ideja da Boginja postoji u svemu, pa i u osobi ili osobama koje vrše ritual. Kroz tu povezanost, magija treba izazvati nekakvu promenu, a primarna linija delovanja je upravo kroz osobu koja vrši ritual. Često će takva osoba da zamisli nešto u glavi i pokuša da projektuje to na svoje okruženje. Jedan od bazičnijih principa zalečenja uključuje vizuelizaciju nekakve lopte sačinjene od svetla koja se utapa u deo tela gde bol treba da se ublaži ili koji treba zalečiti a, striktno fenomenološki gledano, to su identične procedure koje koriste grupe za pomoć ljudima sa rakom i sličnim neizlečivim bolestima. Što će reći, pozitivna autosugestija. No tu već izlazim iz domena religijske prakse, što nije tema ovog teksta.

Da bi neko postao deo Wicca religije nije potrebno mnogo toga da uradi. Zapravo, veliki broj tradicija smatra da je obaveza inicijacije od strane nekoga ko već pripada religiji potpuno nepotrebna i samoinicijacija je standardna praksa. Postoje tradicije sa striktnim pravilnicima ali mnogo češće se buduće veštice ohrabruju da same nađu svoj put. Upravo to je razlog neverovatnoj raznolikosti Wicca tradicija. Ipak, veliki broj veštica praktikuje svoju religiju u grupama. Takve grupe se zovu koveni i obično imaju vrhovnu sveštenicu bez neke posebne hijerarhije za ostale članove. Smatra se da je optimalan broj članova 13, ali insistiranje na određenoj brojnosti, kao i sve ostalo, zavisi od slučaja do slučaja.

Kao što se može zaključiti, nikakva institucija Wicca religije ne postoji, niti autoritet koji proklamuje pravila. Jedino pravilo koje je univerzalno prihvaćeno predstavlja takozvani Wiccan Rede, a glasi: "An it hurt none, do as ye will." Odnosno, ako nikome ne škodi, radi šta ti je volja. U skladu sa time, ne postoje nikakva ograničenja na članstvo niti na delatnosti članstva. Jedan od glavnih izvora negodovanja javnosti povodom veštica u dominantno hiršćanskim podnebljima je upravo prihvatanje homoseksualnih članova i odobravanje seksualnih odnosa pre braka.

Francisco de Goya - Sabbat
Francisco de Goya - Sabbat
Istorija religije nije baš sasvim jasna i nema mnogo mogućnosti da se takvo stanje ikada promeni. Simboli koji sugerišu na koncepte Boginje i Rogatog Boga se mogu naći rasuti kroz mnoge antičke civilizacije pa čak i neke ilustracije na pećinskim zidovima. Figure koje ilustruju žensku plodnost su pogotovo poznate i pagani često njih koriste kao rane dokaze obožavanja Boginje. Istorijski, međutim, direktnu vezu je jako problematično uspostaviti. Zapravo, najraniji konkretan dokaz veštičarenja se nalazi u maničnom spaljivanju veštica širom Evrope u XVI i XVII veku (procene dolaze i do cifre od sto hiljada ubijenih). Izvesni autori su smatrali da je dobar broj osuđenih zapravo bio deo panevropske religije koja se zasnivala u obožavanju prirode i da je njihov Rogati Bog pogrešno interpretiran od strane hrišćana kao djavo. U ranom periodu neopaganizma, moderne veštice su smatrale da su direktni naslednici te religije. Tokom godina, ispostavilo se kao gotovo nemoguće održati tezu da su svi osuđeni za veštičarenje u tom napadu masovne histerije, ili makar samo deo njih, zaista praktikovali neku zajedničku formu religije. Danas veliki broj racionalnih pagana tu priču vidi samo kao vrstu kreacionog mita bez ikakve faktuelne vrednosti.

Prvi materijalni dokaz koji ima legitimne veze sa modernom praksom veštičarenja je knjiga Aradia, or the Gospel of Witches iz 1899. godine, od autora Charles Godfrey Leland. Knjiga govori o kultu veštičarenja koji je, navodno, prikriveno vekovima opstao u Italiji. Leland se dugi niz godina bavio proučavanjem folklora u okolini Firence i bio je u redovnom kontaktu sa devojkom poznatom samo kao Maddalena koja je, navodno, bila deo te opstale ali polako umiruće religije. Informacije i tekstove koje je dobijao od nje uvrstio je i u svoje prethodne knjige, međutim Aradia je poduhvat svoje vrste. Tek posle više godina istraživanja saznao je za postojanje teksta koji objašnjava osnovne postulate italijanskog veštičarenja a Maddeleni je bilo potrebno više od decenije da taj tekst pronađe. Objavljena knjiga je ništa više od preveda doičnog teksta, tako da je navesti Lelanda kao autora vrlo diskutabilna (ali česta) praksa. Postoji pregršt dokaza koji ukazuju na verodostojnost Lelandovog dolaska do spisa. Kontekst je, međutim, u više navrata bio doveden u pitanje i zaključak o viševekovnoj pritajenoj tradiciji veštičarenja u Italiji je daleko od prihvaćenog. Ipak, Aradia predstavlja veoma bitno delo usvojeno od strane većine Wicca tradicija, ali i od strane slične ali odvojene tradicije modernog italijanskog veštićarenja pod imenom Stregheria.

Gerald Gardner
Gerald Gardner
Za moderni preporod paganizma bitna godina je 1951. Tada je u Velikoj Britaniji konačno ukinut zakon protiv veštica i ubrzo potom u javnost je isplivao izvesni Gerald Gardner. Gardner je tvrdio da je još 1940. godine bio tajno iniciran u jedan veštičiji koven, implicirajući neprekinutost veštičije tradicije vekovima unazad. Od tog trenutka nadalje Wicca (Gardnerov naziv, nije definitivno utvrđeno zašto je odabrao taj termin) je doživela veliku ekspanziju gotovo u startu se račvajući u zasebne tradicije. Problem, međutim, je što mnogo toga što je Gardner govorio ili provereno nije istina ili se u opšte ne može proveriti. Za početak, za sveštenicu New Forest kovena u koji tvrdi da je bio iniciran, izvesnu Old Dorothy, nikada nije utvrđeno da se zaista bavila veštičarenjem mada jeste potvrđeno da je u pitanju stvarna osoba. Izdavala se kao hrišćanka u javnosti, međutim to ne znači mnogo obzirom da bi završila u zatvoru u suprotnom. Autori koji su istraživali njen život su se podelili između onih koji smatraju da nije nikako mogla biti veštica i onih koji smatraju da je očigledno bila. Što će reći, ništa se ne zna. Jedina druga osoba iz tog kovena koju je Gardner spominjao je izvesna Dafo (njeno veštičije ime), za koju postoje indicije da je bila i u romantičnoj vezi sa Gardnerom. Godinama i godinama kasnije, Gardnerovi sledbenici su uspeli nekako da ustanove njen identitet ali do tada se ona već duže vreme povukla iz veštičarenja zbog ekstremno hrišćanske porodice i na pitanja o njenoj prošlosti u glavnom nije ništa odgovarala, sem jednom kada je prokomentarisala da je njeno interesovanje za veštičarenje bilo isključivo iz radoznalosti.

Doreen Valiente
Doreen Valiente
Gerald Gardner je imao veliku ljubav ka medijskom eksponiranju (mnogi pretpostavljaju da je to jedan od razloga zašto se Dafo povukla) i tokom vremena je pokazivao sve veću zaljubljenost u veličinu sopstvene persone. Mnogo kasnijih radova jednostavno nije prihvaćeno od strane njegovih (bivših) sledbenika i, iako je Gardnerian Wicca verovatno najpoznatija tradicija u okviru religije, mnogi su otišli svojim putem. Njegova učenica Doreen Valiente se zapravo smatra majkom religije. Vrlo rano se uključila u Gardnerov rad, postala je vrhovna sveštenica u njegovom kovenu (zbog obaveze da tu titulu drži žena) i, pored toga što je naučila od njega sve što se naučiti moglo, imala je oštro oko za plagijate i zdravu želju ka racionalnom pristupu materiji. Umela je da prepozna gde je sve Gardner pozajmljivao elemente magijske prakse od Aleister Crowley-a sa kojim je Gardner bio u kontaktu (recimo samo da "An it harm none, do what ye will" mnogo liči na Crowley-ev "Do what thou wilt shall be the whole of the Law") i izvukla priznanje da su tradicionalni rituali koje je nasledio bili fragmentisani i delimično nejasni, te je morao nekako da popunjava rupe. Izašavši iz njegovog kovena sa dobrim brojem članova besnih na Gardnerove ispade u medijima i očigledno nepoštovanje sopstvenih načela, dalji rad Doreen Valiente je postavio osnove onoga što većina danšnjih veštica smatra Wicca kanonom.

Kao religija, Wicca se ne može smatrati starijom od polovine prethodnog veka. Ali Wicca svakako vuče snažnu inspiraciju iz antičkih religija i meni lično je veoma privlačan pokušaj rekonstrukcije takve ideje. Dobar broj modernih praktikanata jeste upoznat sa problemima mitologije u okviru sopstvene religije, što je redak momenat iskrenosti u bilo kojoj religiji. Nedostatak strukture je u tom pogledu pomogao, ali za negativnu stranu ima upliv neverovatne količine New Age prakse, otkako je to postalo popularno u mainstream kulturi. Odjednom karma, meditacija, kristali i visci češu laktove sa ritualom spuštanja meseca i svetom menstrualnom krvi (o da). Bilo kako bilo, Wicca opstaje, u mnogo zemalja ima status punopravne religije, a šta će dalje biti sa njom niko ne zna.

Za kraj, svim paganima želim srećan Mabon i Pagan Pride.

AtačmentiKomentari (72)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

topcat topcat 00:59 21.09.2009

...

Za kraj, svim paganima želim srećan Mabon i Pagan Pride.


A ja tebi da si nađeš posla i odrasteš.
Dawngreeter Dawngreeter 01:03 21.09.2009

Re: ...

Posao imam, odrastanje mi nije u planu, a kakve to veze sa tekstom ima zaista nisam siguran.
topcat topcat 04:42 21.09.2009

Re: ...

Ima utoliko što mislim da je pristup temi površan i "dječji" (ajde - srednja škola), te da općenito kasnite jedno par tisuća godina, pošto su kultovi koje opisuješ malo passé...
Ostalo je, srećom, spasio Vučko.
Dawngreeter Dawngreeter 07:58 21.09.2009

Re: ...

E, cool sto 60 godina star kult kasni nekoliko tisuca lijeta. Mislim, evo, bas sam se uzrujao sto je to tako passe, bio sam ubedjen da sa ovom temom pogadjam samu zizu mainstream interesovanja. Da budem savrseno iskren, mislio sam da ce me vec kontaktirati za naslovne strane svih dnevnih novina u Beogradu i sire.

Nego, pomozi mi topcat, da znam za buduce. Kako bih to mogoao pisati o kultu a da ispadne odraslije i zaposlenije? Ja sam, eto, ziveo u zabludi da o kultu ako pises treba izneti osnove verovanja, prakse i istorijske zaledjine ali, po svemu sudeci se varam. Pomagaj topcat, stvarno sam zbunjen.
angie01 angie01 09:11 21.09.2009

Re: ...

Ima utoliko što mislim da je pristup temi površan i "dječji" (ajde - srednja škola), te da općenito kasnite jedno par tisuća godina, pošto su kultovi koje opisuješ malo passé...


he, he,..osvezi mi jutro,...pa glavno da tvoj pristup ozbiljnim stvarima nije povrshan, dechiji i da kasnish tisucu godina,..nego je primitivan, zadrt i pripada srednjem veku,...i shto je josh gore, otishla si iz svog sela i videla da to ne izgleda svuda bash tako,..al se civilizacija eto nije primila.
vranac147 vranac147 10:37 21.09.2009

Re: ...

Dawngreeter

Nego, pomozi mi topcat, da znam za buduce. Kako bih to mogoao pisati o kultu a da ispadne odraslije i zaposlenije? Ja sam, eto, ziveo u zabludi da o kultu ako pises treba izneti osnove verovanja, prakse i istorijske zaledjine ali, po svemu sudeci se varam. Pomagaj topcat, stvarno sam zbunjen.


pa pishi o povampirenom stolaru
topcat topcat 05:25 22.09.2009

Re: ...

Dawngreeter
E, cool sto 60 godina star kult kasni nekoliko tisuca lijeta. Mislim, evo, bas sam se uzrujao sto je to tako passe, bio sam ubedjen da sa ovom temom pogadjam samu zizu mainstream interesovanja. Da budem savrseno iskren, mislio sam da ce me vec kontaktirati za naslovne strane svih dnevnih novina u Beogradu i sire.


Kuc, kuc...helou? Ima koga doma?
U mainstream si zapravo zakačio jerbo je tzv. otvoreni sotonizam danas itekako u modi.
( Baš si se lijepo sjetio da ih povežeš sa paradom...Ni Amfilohije ne bi bolje... )

Pomagaj topcat, stvarno sam zbunjen.

Činilo se da si savjet dobio...
Ja za nekog tko se "oduševljava" područjem samo zato da bi bio "protiv" (otprilike kao pubertetlija koji si isfura novi stil pa se zakači s nastavnikom iz...tjelesnog) ne znam drugo. Nakon tisuća godina starih kultova vještičarenja stiglo nam je još malo svježeg, što ne reći "revolucionarnog" - primitivizma.

No dobro...pustimo sad detalje...
Gledaj da smisliš neki napitak za angie. ONO joj se opet vraća...
Goran Vučković Goran Vučković 07:38 22.09.2009

Re: ...


Ja za nekog tko se "oduševljava" područjem samo zato da bi bio "protiv" (otprilike kao pubertetlija koji si isfura novi stil pa se zakači s nastavnikom iz...tjelesnog) ne znam drugo.

Wicca je novi punk - prema svecu i tropar

Dawngreeter Dawngreeter 08:54 22.09.2009

Re: ...

topcat
U mainstream si zapravo zakačio jerbo je tzv. otvoreni sotonizam danas itekako u modi.


Nesto si ovde propustila, ko prica o satanizmu, bilo zatvorenom, odskrinutom, otvorenom ili bilo kakvom cetvrtom?
Dawngreeter Dawngreeter 12:30 22.09.2009

Re: ...

Zakasnelo primetih...
topcat
pošto su kultovi koje opisuješ malo passé...

topcat
U mainstream si zapravo zakačio jerbo je tzv. otvoreni sotonizam danas itekako u modi.

topcat topcat 01:29 23.09.2009

Re: ...


ko prica o satanizmu

Pa pokušavam ti nekako ukazati da ne znaš o čemu se radi, ali se kao "oduševljavaš"...vidi gore.

Vezano za moje nespretnosti: nije ti nitko rekao da su i vještice evoluirale od uživanja menstrualne krvi i žrtvovanja vlastite djece? Stare metode su passe...kužiš...a sotonizam je uvijek dobra fora i garancija da ćeš bar ispasti cool.
Meni je doduše malo dosadan...al ok...ukusi su različiti.
Samo hrabro...smiješi se matura.
Dawngreeter Dawngreeter 08:53 23.09.2009

Re: ...

topcat
nije ti nitko rekao da su i vještice evoluirale od uživanja menstrualne krvi i žrtvovanja vlastite djece?


Zrtvovanja... vlastite... dece? Vr' maco, bojim se da si na pogresnom mestu. Izvoli produziti dalje, ne bih te vise zadrzavao.
Goran Vučković Goran Vučković 02:24 21.09.2009

Medijsko pokrivanje

Nadam se da ovaj tekst neće dobiti neočekivano medijsko pokrivanje od listova tipa Kurir i slično, uz redakcijske komentare tipa banalizovane "hrišćanske" interpretacije teksta.

Povezivanje ovoga sa homoseksualizmom isto može da bude dosta nesrećna kombinacija, bez obzira što se za zloupotrebu mora ići u kontra stranu od smera implikacije, sa tačke gledišta logike - ali logika je stvar koja ovde puno ne vredi.

Sve u svemu - želim ti sreću i low profile ovog bloga - što mu otprilike dođe na isto
Dawngreeter Dawngreeter 02:27 21.09.2009

Re: Medijsko pokrivanje

Hm. Mozda si u pravu, nisam bas razmisljao u tom pravcu. Krajnje bi bilo neprijatno da i ovo pocnu da potezu kao argumentaciju.

Mislim da cu da prepravim uvod, da izbacim spominjanje parade ponosa u potpunosti.
Dawngreeter Dawngreeter 02:34 21.09.2009

Re: Medijsko pokrivanje

Evo izmenih uvod i naslov. Hvala za napomenu, nikad se sam ne bi hsetio da bas toliko paranoisem o Kuriru i srodnima.
Goran Vučković Goran Vučković 09:19 21.09.2009

Re: Medijsko pokrivanje

Evo izmenih uvod i naslov. Hvala za napomenu, nikad se sam ne bi hsetio da bas toliko paranoisem o Kuriru i srodnima.

Kažu da je crni šešir najkorisniji (naravno kad se umereno upotrebljava)
Dawngreeter Dawngreeter 10:45 21.09.2009

Re: Medijsko pokrivanje

Ja sam misljenja da nikada neces pogresiti sa crnim sesirom
vishnja92 vishnja92 08:17 21.09.2009

ovo

mi se potpuno dopalo
postoji toliko mnogo inicijativa nošenja traka i narukvica različitih boja da niko živ više nije siguran zašto ko nosi koju traku

a dalje...

suvise zbrke ima u svemu tome, hbs religiju za koju ti treba koncentracija.
mislim - cemu?
Dawngreeter Dawngreeter 08:27 21.09.2009

Re: ovo

Da budem savrseno iskren, nisam bas najsigurniji cemu. Povodom mnogih stvari iz ove price imam neki cudan utisak kao da mogu da se prisetim da mi je to sve nekada izgledalo smislenije al' ne mogu precizno da se setim zasto.

Al' je jako zanimljivo! :)
Goran Vučković Goran Vučković 09:18 21.09.2009

Re: ovo

Povodom mnogih stvari iz ove price imam neki cudan utisak kao da mogu da se prisetim da mi je to sve nekada izgledalo smislenije al' ne mogu precizno da se setim zasto.

Bewitched
angie01 angie01 09:07 21.09.2009

evo me,koliko znam-ima ih josh na blogu,...a ove nevernike, ignore!:))
Dawngreeter Dawngreeter 09:24 21.09.2009

Re: evo me,

Ih, pa svi znaju da su vestice svuda prisutne :)
odin2004 odin2004 10:01 21.09.2009

Veštice među nama

Interesantan tekst (koga ovo ne interesuje ima jos tema na blogu).

Nego kako sad detetu da objasnim zasto ona teta leti na metli?
Dawngreeter Dawngreeter 10:20 21.09.2009

Re: Veštice među nama

To je zanimljivo pitanje. Metla je mocan i cesto koriscen simbol za vestice. Vencani par tradicionalno preskace metlu po zavrsetku handfasting rituala i taj cin bi trebalo da osigura plodnost braka. Metla se jos koristi i u mnogim drugim ritualima, kao magijski alat ima ime "besom" ali nisam bas sasvim siguran da postoji jasan koncenzus na osnovu kojeg se doslo do popularne ideje o vestici koja leti na metli. Jedno objasnjenje je da ritual koji ukljucuje psihoaktivne supstance takodje ukljucuje i metlu. Osecaj letenja koji psihoaktivna supstanca daje vestici je mozda vremenom doveo do popularne slike letece vestice na metli. Sa druge strane, vestice i metle idu zajedno i bez takvog rituala a letenje bi se moglo racionalno objasniti kao ocigledan nacin da dominantno hriscanska javnost oceni vesticu kao "necistu" osobu tako da ne verujem da je bilo koja dublja racionalizacija zaista potrebna.

Meni licno je jako zanimljivo sto je dominantno hirscanska reprezentacija vestice koja sedi na metli svesrdno prihvacena u paganskim krugovima, sa dozom podrazumevanog humora.
angie01 angie01 10:27 21.09.2009

Re: Veštice među nama

Nego kako sad detetu da objasnim zasto ona teta leti na metli?

a kao neko bi se bunio?!
cult cult 10:32 21.09.2009

Re: Veštice među nama

a kao neko bi se bunio?!


no way!
loader loader 17:58 21.09.2009

Re: Veštice među nama

Angie:
"a kao neko bi se bunio?!
Wauh..! .. .. :) ... Kako pametna veštičica... mm.. :)
cult cult 10:31 21.09.2009

cool

zanimljiv tekst.
Nedavno sam naleteo na neki dokumentarac o ovome. Privuklo me, dobro uradjen, te odgledah ceo. Obredi su nekako bliskiji prirodi i coveku nego ovi "savremeniji" (u topcatovskom smislu rečeno). A i nema onog monoteistickog dogmatskog kaveza koji ti ne da da dises.
Dawngreeter Dawngreeter 10:44 21.09.2009

Re: cool

Da, to je ono sto me je privuklo celoj prici. Ako ces vec da zalazis u religijske vode, nekako mi je normalnije da to bude u pravcu prihvatanja prirode pre nego potpunog odsecanja od nje. Prilicno je oslobadjajuca i mocna ideja da je sve ono sto ljudi, a i zivotinje, inace rade zapravo zaista u redu, da si integralni i nerazdvojivi deo sveta oko sebe.

Posle mi je nekako postalo ocigledno da ti za to u opste ne treba religija. Ali u toj varjanti ne postoje cool rituali :)
vishnja92 vishnja92 12:01 21.09.2009

Re: cool

Prilicno je oslobadjajuca i mocna ideja da je sve ono sto ljudi, a i zivotinje, inace rade zapravo zaista u redu, da si integralni i nerazdvojivi deo sveta oko sebe.

Posle mi je nekako postalo ocigledno da ti za to u opste ne treba religija.

gagas77 gagas77 11:58 21.09.2009

takodje..


ova skroz desno (ja) hihihihi...
Dawngreeter Dawngreeter 13:04 21.09.2009

Re: takodje..

Skroz do jaja slika!
bindu bindu 12:07 21.09.2009

deco

sretan vam mabon. danas (tj sutra) je specijalan dan kada treba zapaliti svece, insense .....a moze i od danas do sutra....i ovako;


bindu bindu 12:07 21.09.2009

deco

inace pocinje sezona velikih praznika.......gagas77 gagas77 12:13 21.09.2009

Re: deco

hvala..
izvolte..
bindu bindu 12:59 21.09.2009

Re: deco

gagas77
hvala..
izvolte..


ex, da, takodje;

bindu bindu 12:59 21.09.2009

Re: deco

The Thirteen Goals of a Witch
1) Know yourself
2) Know your Craft (Wicca)
3) Learn, learn, learn
4) Apply knowledge with wisdom
5) Achieve balance
6) Keep your words in good order
7) Keep your thoughts in good order
8) Celebrate life
9) Attune witht he cycles of nature
10) Breathe and eat correctly
11) Exercise the body and mind
12) Meditate
13) Honor the Goddess and the God


bindu bindu 12:23 21.09.2009

.

.
Dawngreeter Dawngreeter 13:04 21.09.2009

Re: .

Plus trinest proslava punog meseca :)
antioksidant antioksidant 14:07 21.09.2009

Re: .

Plus trinest proslava punog meseca :)
*novo

ako svaki dan bude neradan ovo ce postati zvanicna religija u republici srbiji...


noboole noboole 13:28 21.09.2009

Ja bih rekao

da nije bilo Tolkina, ne bi bilo ni Wicca mejnstrima.

Meni Wicca, moram da priznam, deluje kao McDonalds koji nudi soju umesto prastarih paganskih religija, pre svega keltske tradicije (i to zbog jezika koji zvuci cool i misteriozno). Sad, mozes reci da sam snob, ali sta je tu je.
Dawngreeter Dawngreeter 14:54 21.09.2009

Re: Ja bih rekao

Necu reci da si snob. Jedan od, uslovno receno problema sa kojima se Wicca suocava je razvodnjavanje ideje u pravcu neke nejasne hipi-new age-sve je cool price pune Tolkin i srodnih fanova, sto i meni zaista lici na soju.

Medjutim, mislim da je to samo povrsinski, najtanji sloj. Malo ljudi ostaje u religiji duze vreme sa takvim shvatanjima. I uzmi u obzir da je danas nemoguce praktikovati prastare paganske religije jer jednostavno nemamo dovoljno podataka. A od onoga sto znamo, dobar deo je neprimenjiv jer, pobogu, to je hiljadama godina stara misao. Cak i apstraktno razmisljanje je napredovalo u medjuvremenu. Wicca samosvesno pokusava da izgradi nesto novo sto je zasnovano na bazicnim nacelima kao prastare religije, ali na nacin koji odgovara modernom coveku.

Sad, moze se potegnuti pitanje koliko je to validno. I to bi bila validna i zanimljiva diskusija. Ali sa ovim tekstom nisam hteo da ulazim u takva pitanja (ja sam ateista, mislim da svi znamo sta bih imao da kazem u takvom tekstu) vec samo da izlozim osnovne podatke o religiji koja mi je zanimljiva.
noboole noboole 13:30 21.09.2009

...

Uostalim, nije potrebno napustiti hriscanstvo, pogotovo u nasoj varijanti da bi covek postao paganin. :-D
fulhampress fulhampress 14:05 21.09.2009

Re: ...

Uostalim, nije potrebno napustiti hriscanstvo, pogotovo u nasoj varijanti da bi covek postao paganin. :-DTako to ide...

1. omogucis da je homoseksualnost normalna i opste prihvacena
2. onda polako ljude vracas paganizmu (citaj Satanizmu)
2. das im hleba ,razvrata i igara
4. nikada ih vise nicim ne prosvetlis i uvek ih drzis na kratkom povocu kao pse
5. na kraju postaju robovi koji ce vapiti za hlebom ,seksom i igrama i prodace sve za to
6. postajes aposolutni gospodar zivotima ljudi
7. gde ti okom ,oni skokom ( bas kao i Sauron i njegovi Nazguli)

Hmmm zvuci li poznato dame i gospodo???
Goran Vučković Goran Vučković 14:35 21.09.2009

Re: ...


Tako to ide...

1. omogucis da je homoseksualnost normalna i opste prihvacena
2. onda polako ljude vracas paganizmu (citaj Satanizmu)
2. das im hleba ,razvrata i igara
4. nikada ih vise nicim ne prosvetlis i uvek ih drzis na kratkom povocu kao pse
5. na kraju postaju robovi koji ce vapiti za hlebom ,seksom i igrama i prodace sve za to
6. postajes aposolutni gospodar zivotima ljudi
7. gde ti okom ,oni skokom ( bas kao i Sauron i njegovi Nazguli)

Hmmm zvuci li poznato dame i gospodo???

Ili alternativno:

1. Kažeš da je homoseksualnost Sodoma i Gomora a da Srbina i pravoslavca svi mrze
2. Onda polako ljude "vracas hrišćanstvu"
3. Das im hleba i igara (mlaćenja ljudi po ulicama - homoseksualaca, stranaca i koga već)
4. Nikada ih vise nicim ne prosvetlis i uvek ih drzis na kratkom povocu kao pse
5. Na kraju postaju robovi koji ce vapiti za hlebom i gore pomenutim igrama i prodace sve za to
6. Postajes aposolutni gospodar zivotima ljudi (ko se pobuni - eto igara)
7. Gde ti okom, oni skokom (baš kao Obraz, Naši i 1389.)
noboole noboole 14:55 21.09.2009

Re: ...

Goran Vučković

Tako to ide...

1. omogucis da je homoseksualnost normalna i opste prihvacena
2. onda polako ljude vracas paganizmu (citaj Satanizmu)
2. das im hleba ,razvrata i igara
4. nikada ih vise nicim ne prosvetlis i uvek ih drzis na kratkom povocu kao pse
5. na kraju postaju robovi koji ce vapiti za hlebom ,seksom i igrama i prodace sve za to
6. postajes aposolutni gospodar zivotima ljudi
7. gde ti okom ,oni skokom ( bas kao i Sauron i njegovi Nazguli)

Hmmm zvuci li poznato dame i gospodo???

Ili alternativno:

1. Kažeš da je homoseksualnost Sodoma i Gomora a da Srbina i pravoslavca svi mrze
2. Onda polako ljude "vracas hrišćanstvu"
3. Das im hleba i igara (mlaćenja ljudi po ulicama - homoseksualaca, stranaca i koga već)
4. Nikada ih vise nicim ne prosvetlis i uvek ih drzis na kratkom povocu kao pse
5. Na kraju postaju robovi koji ce vapiti za hlebom i gore pomenutim igrama i prodace sve za to
6. Postajes aposolutni gospodar zivotima ljudi (ko se pobuni - eto igara)
7. Gde ti okom, oni skokom (baš kao Obraz, Naši i 1389.)Ma ne mrze nas svi, nego lepo Turci, poTurice i Ameriga. I sodomci i gomorci.
Dawngreeter Dawngreeter 15:00 21.09.2009

Re: ...

noboole
Uostalim, nije potrebno napustiti hriscanstvo, pogotovo u nasoj varijanti da bi covek postao paganin. :-D


Ovo je tacno, ali se ne odnosi samo na lokalnu varjaciju hirscanstva (iako je mozda kod nas to malo ociglednije i bizarnije nego drugde). Sve u vezi hriscanstva je uzeto iz paganskih religija. Unapredili su pagansko proto-bozanstvo sunca u Isusa, prosavsi pre toga kroz nekoliko iteracija sa Mitrasom i Sol Invictusom, nabacali popularne praznike odozgo da bi narod mogao to da proguta i eto ti nove religije. Jedini problem je sto nije u pitanju spontana evolucija mita koja se odvijala i pre i posle toga na sve strane vec svesna manipulacija mitom. Pa tako sada najbrojnija religija na svetu uspeva da ubedi ljude da je vazno da se sto vise odvoje od svojih prirodnih impulsa. Zvucalo bi kao vic da nije stvarno.
noboole noboole 15:13 21.09.2009

Re: ...

Nisam siguran da je svesna manipulacija mitom, pogotovo u pocetku. Mitra je bio vrlo popularan u poznom periodu R. carstva, i nekako prirodno se sve zivo skumbuljalo (ako nikada nisi cuo za ovu rec, ne brini, nisam ni ja) Uostalom, bilo je vise nego cetir jevandjelja, pre nego sto je komisija konacno proglasila finaliste. Sta se desavalo kasnije, Konstantinov edikt i zvanicna religija, pa i o tome je tesko govoriti jednostrano govoriti. Sve u svemu Hrist jeste autenticna pojava, a religija je izrasla.
Dawngreeter Dawngreeter 15:22 21.09.2009

Re: ...

Pa dobro, recimo umereno svesna manipulacija. Mitra je bio veoma popularan medju gladijatorima i donekle izvan tih krugova, to je tacno. Medjutim on je vrlo namenski bio u jednom trenutku koriscen od strane Rima u nameri da malo dovede zemlju "u red". Saturnalije su u tom trenutku vec toliko odmakle kontroli da je tri nedelje Decembra bilo posveceno svetkovinama i nista zivo se nije radilo. Mitra je, kao i ogroman broj drugih slicnih bozanstava, navodno rodjen 25. Decembra. Proslava njega umesto Saturnalija bi pomogla u skracivanju svetkovina na "samo" nedelju dana, sto je bio prvobitni plan. Plan nije uspeo, Mitra se nije dovoljno uhvatio medju narodom.

Ono sta je zanimljivo je da su se u to vreme, pa sve do Konstantinovog prograsenja hriscanstva drzavnog religijom, hriscani veoma lako prepoznavali po tome sto su bili "oni cudaci sto nista ne slave u Decembru".

Sol Invictus je bio drugi pokusaj Rima da postigne to isto. On je prvo u potpunosti manufakturisano bozanstvo na koje se opet mapiralo sve ono sto su paganska proto-bozanstva sunca imala (rodjendan 25. kao najbitnija stvar), postavio se kao bozanstvo vojske i u toliko uspeo taj deo price da dovede u red. Medjutim opet se nije dovoljno uhvatio medju narodom da bi problem Saturnalija (i jos neki pride) bio resen. Na kraju dolazi Isus, po treci put sa gotovo identicnom mitologijom.

Ako pogledas novcice sa likom Sol Invictusa, na primer, videces gotovo identicnu sliku koja se koristi za reprezentaciju Isusa. Ovo su kasnije hriscani vrlo dobro znali i pripisivali su celu stvar Djavolu koji je dosao na zemlju da pre bozjeg sina prosiri lazne mitove koji ce mu liciti.
fulhampress fulhampress 15:33 21.09.2009

Re: ...

Ili alternativno:

1. Kažeš da je homoseksualnost Sodoma i Gomora a da Srbina i pravoslavca svi mrze
2. Onda polako ljude "vracas hrišćanstvu"
3. Das im hleba i igara (mlaćenja ljudi po ulicama - homoseksualaca, stranaca i koga već)
4. Nikada ih vise nicim ne prosvetlis i uvek ih drzis na kratkom povocu kao pse
5. Na kraju postaju robovi koji ce vapiti za hlebom i gore pomenutim igrama i prodace sve za to
6. Postajes aposolutni gospodar zivotima ljudi (ko se pobuni - eto igara)
7. Gde ti okom, oni skokom (baš kao Obraz, Naši i 1389.)


*novo Moze i tako... princip je isti ,sve su ostalo nijanse...
iris.davidovich iris.davidovich 16:24 21.09.2009

Re: ...

Uostalim, nije potrebno napustiti hriscanstvo, pogotovo u nasoj varijanti da bi covek postao paganin. :-D

hehe, siii, pa nasi su obicaji vezani za neke pravoslavne praznike zapravo iz paganskog nasledja

ne znam za wicce, ja sam nezavisna vestica, representing myself. mozete se licno uveriti kod mog muza, kako gubi tim za koji navija, kad mu ja bacim solejno zamatku
cult cult 16:39 21.09.2009

Re: ...

ja sam nezavisna vestica,


Dawngreeter Dawngreeter 16:53 21.09.2009

Re: ...

iris.davidovich
ja sam nezavisna vestica, representing myself


Svoj na svome i gotovo :)

Vlaska magija?
iris.davidovich iris.davidovich 18:58 21.09.2009

Re: ...

Vlaska magija?

ma jok bre, magija by iris davidovich*TM (trade mark)
("sta mislis, ko ce da pobedi?" - muz, providno izokola, kad oce da se kladi na neki tim)
jxxx jxxx 20:37 21.09.2009

Re: ...

Srećan Mabon svima!!!


Btw,
>Sve u svemu Hrist jeste autenticna pojava, a religija je izrasla.

Ako i jeste autentican neko po imenu Isus iz tog kraja u to vreme, ima veze sa hriscanstvom koliko i Inspektor Kolombo sa turbofolkom.
Dawngreeter Dawngreeter 21:10 21.09.2009

Re: ...

Sigurno se nije zvao Isus, to je titula koja otprilike znaci prosvetljen. Cinjenica koja se provlaci po savremenoj kulturi, recimo u nazivu filma Passion of the Christ, gde odredjeni clan jasno pokazuje da nije u pitanju licno ime. Iako se izdaje kao licno ime. Sto je krajnje bizarno.
cicmika cicmika 14:06 21.09.2009

interesantno

ako nikome ne škodi, radi šta ti je volja

ovo je dobro-drugi deo recenice se praktikuje,a prvi. . .
znacenja spirit

Sta bih dala da nekoliko dana budem vestica i radim sve ovo
noboole noboole 14:53 21.09.2009

Re: interesantno

I believe I can fly, I believe I can fly-y-y....
darkonduty darkonduty 16:54 21.09.2009

Sretan Mabon

Drago mi je što si dao prikaz jednog kulta iz drugog kuta, vizure koja odudara od tradicionalno kršćanskog folklora naših prostora.
Ipak, interesira me nekoliko detalja s obzirom da nisam toliko dobro upućena u tematiku.
Iz nekog razloga do sada sam mislila kako je suvremneni kult vještičarenja koji se posljednjih nekoliko stoljeća razvio na Otoku i proširio ostatkom Europe više povezan sa keltskim kultom druida negoli sa naslijeđem antičkih uzora.

Da li sam ja nešto pobrkala ili tu postoje određene poveznice ( u smislu da su druidski običaji inkorporirani u praksu vještičarenja?
Zato me interesira što točno, odnosno koje kulture imaš na umu kada govoriš o antičkim uzorima? Neki pod pojmom podrazumijevaju isključivo grčku i rimsku civilizaciju, a drugi i ostale sredozemne kulture pa čak i Kelte.
Dawngreeter Dawngreeter 17:20 21.09.2009

Re: Sretan Mabon

Odnos izmedju Wicce i druidizma, sasvim iskreno, ni meni nije bas najjasniji. Neki autori smatraju moderni druidizam ogrankom Wicca religije, drugi govore da je zasebna forma neopaganizma. Po svemu sto sam ja procitao (a, da se razumemo, to nije neka neznamkako impresivna kolicina spisanija) cini mi se ocigledno da je druidizam odvojena prica koja se nezavisno razvijala. Vodu muti cinjenica da Wicca liberalno uzima inspiraciju iz razlicitih antickih tradicija, izmedju ostalog i keltske pa postoje ogranci koji su neverovatno slicni druidizmu, pogotovo oni koji zele akcenat staviti na Rogatog Boga.

Doreen Valiente, a sada bas natezem pamcenje pa necu tvrditi da je ovaj faktoid 100% tacan, kada je pisala o svojoj inicijaciji od strane Gardnera i Dafo, spomenula je da su posle obreda otisli do Stonehenge-a i tamo posmatrali druide. Cini mi se kao da se tu prica o potpuno odvojenoj grupi ljudi koja sa njima nema nikakve veze.

Kada se prica o antickim uzorima, u glavnom se uzima sirokim potezima sve sto je evropsko i pagansko. Rim i Grcka su tu svakako, ali i mnoge druge kulture. Cesta je praksa Boginju i Rogatog Boga nazivati nekim konkretnim imenom i, doklen stvarno prihvatanje politeizma u smislu citavog panteona bogova nije mnogo rasireno u Wicca krugovima, pojedinacne vestice cesto odabiraju specifican aspekat bozanstava i nazivaju ih Dianom, Afroditom, Izidom, Mielikki, pa cak i Lilit. Dianisticka tradicija, cak, poptuno izlazi iz ramifikacija Wicce u opste ne prihvatajuci Rogatog Boga.

Vrlo rano u razvoju Wicce izvesni Alex Sanders je poceo i egipatsku mitologiju da ubacuje, tokom vremena se pocelo vaditi i iz azijskih kultura (i sam Gardner ima zaledjinu u azijskim religijama ali njihovo koriscenje nikada nije bilo eksplicitno) i to je sada jedna velika papazjanija. Ipak, moj utisak je uvek bio da primarni uzori nisu toliko konkretne religije koliko sama magijska praksa obozavanja bogova prirode. Ako je teza o pre-hriscanskom poreklu vesticarenja tacna, pretpsotavka je da se vesticarenje tokom vremena inkorporiralo u razne kulture i dok se pojavni tip mozda manje ili vise razlikuje, osnova prakse je ista. Razlog za tako liberalno modifikovanje i namestanje antickih rituala je upravo pronicanje do sustine. Koliko je to validno ostaje na primaocu da odluci. Sto bi rekli, your mileage may vary.
angie01 angie01 17:10 21.09.2009

dobro, dobro,..nego daj da vezbamo!

Anan nafra...

angie01 angie01 17:16 21.09.2009

Re: dobro, dobro,..nego daj da vezbamo!

ili josh bolje,

Dawngreeter Dawngreeter 17:28 21.09.2009

Re: dobro, dobro,..nego daj da vezbamo!The Craft, film medj' vesticama poznat po tome sto su angazovali izvesnu Wicca svestenicu kao konsultanta za autenticnost magija. Na kraju se ispostavilo da je bas i nisu slusali vec su taj podatak samo koristili kao publicity stunt, al' meni se film ipak svideo.
angie01 angie01 17:47 21.09.2009

Re: dobro, dobro,..nego daj da vezbamo!

al' meni se film ipak svideo.


i meni!:)))
zeks92 zeks92 21:39 21.09.2009

lep i prigodan tekst ...

Hvala bogu (hahaha) da se neko setio ravnodnevnice...josh da si obradio Sunce i Sunchev disk ... Suncovrat i Suncobeg ... ali to mozhesh nekom drugom prilikom ... na zimu ... lepi pozdravi
Inner Party Inner Party 22:35 21.09.2009

Vestice...

... ali prave.

Dark sisters join my night flight
See how far you can climb
Holt's with us on this bright night
Ride with him 'cross the sky
As a screaming horde
We cut the scape
The Devil's Apple exacerbates
To the sabbat on a demon steed I ride


Dawngreeter Dawngreeter 23:02 21.09.2009

Re: Vestice...

Trebali u kategoriji paganske muzike posebno isticati Dead Can Dance? :)

Jelica Greganović Jelica Greganović 08:23 23.09.2009

Hvala

uzvraćam čestitke
Dawngreeter Dawngreeter 09:04 23.09.2009

Re: Hvala(mada priznajem da je ovo bilo neocekivano)
Jelica Greganović Jelica Greganović 09:14 24.09.2009

Zašto?

Klub sestara po metli se odavno druži na ovom blogu
Dawngreeter Dawngreeter 10:57 24.09.2009

Re: Zašto?

Nisam to znao, drago mi je ako je tako
mimi09 mimi09 01:38 25.09.2009

Re: Zašto?

Nego sta, vec odavno se sastajemo i igramo na mesecini

Arhiva