Bosanski, srpski, hrvatski jezik i književnost u Sarajevu

Jelena Gall RSS / 10.09.2009. u 10:26

Naslov ovog posta namerno je ovako dug. Jer, kako kaže autor teksta koji vam prenosim, "predavati bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u osnovnoj školi znači, između ostalog, predavati predmet s najdužim nazivom".

Ovaj tekst čini okosnicu bloga koji sam htela da napišem o bosanskom jeziku. No, pošto sam u stisci s vremenom i pošto je tekst poduži, a izuzetno ilustrativan (mnogo toga bih prepisivala ili tek parafrazirala), pročitajte iz prve ruke o nastavnim iskustvima Namira Ibrahimovića.

Dodaću samo - ne verujem da je problem naziva i nastave jezika moguće rešiti samo na nivou Bosne i Hercegovine, iako se on tamo pokazuje u najgorem i najapsurdnijem obliku. Ovo je regionalni problem, a srž mu je političke i nacionalne, a NE jezičke prirode, ma koliko se neki renomirani lingvisti upirali da nas ubede u suprotno. Dobro regionalno rešenje dobićemo tek kada lingvisti (pre svih oni u Hrvatskoj i Srbiji) okrenu list i, kako naučno, tako i politički založe svoje znanje i svoje sposobnosti za praktičnu umesto nacionalne opcije. (Ne bih spekulisala mogućnošću da to bude uskoro.)

Ibrahimović upozorava na ono o čemu ovde na blogu najčešće govori Milan Ćirković: obrazovanje nam je katastrofalno. Pismenost takođe, naravno. A to je tako između ostalog zato što se u beskraj svađamo oko "prelaza" ili "prijelaza", "nakon" ili "posle", "djeda" ili "đeda" - pa u tim svađama zaboravljamo da se ni na jednom od BCMS-jezika ne kaže "mi bi" nego "mi bismo" i ne piše "rećiću" nego "reći ću". A da ne govorim o dubioznim sporovima na temu "čiji je Andrić" tj. "čiji je Njegoš"...

____

Labirinti jezičke politike u BiH 

Jezik u osnovnoj školi  

Autor: Namir Ibrahimović
22.04.2009

Uvod

Političke i lingvističke rasprave oko naziva i praktičnih implikacija određenja jezika često se pojavljuju u medijima BiH. Teme kao što su bosanski ili bošnjački jezik, kojim jezikom se govori u informativnim emisijama javnih servisa, da li nastavu na svom jeziku imaju učenici povratnici u dijelove BiH gdje su drugi konstitutivni narodi većina itd., veoma su prisutne u javnom diskursu. Sva ova pitanja analizirana su na različite načine, ali u ovom tekstu pokušat ću objasniti zašto je kompromisni naziv predmeta, koji je zvanično u upotrebi u kantonima koji rade po federalnom nastavnom planu i programu - bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost - licemjeran. Kao što ću elaborirati u nastavku teksta, mnogo bolje rješenje je naziv predmeta u Brčko distriktu - maternji jezik. Naime, prevelika briga za identifikacijsku ulogu jezika u sistemima obrazovanja u BiH zanemaruje osnovnu jezičku funkciju - komunikaciju - pa se ne vodi briga o mnogo važnijim obrazovnim ciljevima koje ima spomenuti predmet, kao što su ovladavanje osnovama gramatike, usvajanje osnovnih pojmova iz pravopisa i teorije književnosti, razumijevanje književnog teksta, prepoznavanje elementarnih stilskih figura, razvoj kritičkog mišljenja itd.

Problem sa nazivom jezika

Radim kao nastavnik bosanskog, srpskog, hrvatskog jezika i književnosti u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo. Predavati bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u osnovnoj školi znači, između ostalog, predavati predmet s najdužim nazivom. Svaki put kad u odjeljenjsku knjigu upisujem naziv svog predmeta, pateći se da ogromni naziv napišem u uski predviđeni prostor, pitam se koji jezik predajem: bosanski? hrvatski? srpski? ili sva tri? Vjerujem da ne predajem nijedan, jer se ne mogu osloniti isključivo na normativne odluke Pravopisa bosanskog jezika Senahida Halilovića (svoj jezik nazivam bosanskim), a nisam detaljno upoznat s normativima srpskog i hrvatskog jezika da bih kvalitetno mogao ispravljati pismenost učenika koji svoj jezik nazivaju hrvatskim ili srpskim. Dakle - nijedan!

Spomenuti predmet spada u nacionalnu grupu predmeta. Sad se s pravom možemo upitati zašto predmet spada u tu grupu kad u nazivu sadrži imena Ustavom određenih službenih jezika u BiH? No, u drugim kantonima i Republici Srpskoj ovaj predmet ima kraći naziv: hrvatski jezik i književnost ili srpski jezik i književnost. Ako bi se težilo ispunjavanju naziva predmeta (bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost), onda bismo mi, nastavnici u Kantonu Sarajevo, trebali raditi upravo to: ukazati na svaku moguću razliku unutar jezika koji su navedeni u nazivu predmeta. Tada bi, vjerovatno, trebalo povećati sedmični broj sati da bi se makar mogle navesti sve različitosti. O usvajanju svih tih informacija suvišno je i govoriti; bezrazložno bismo bremenili učenike neprilagođenim znanjem o jeziku.

Problem sa samim nazivom predmeta je i to što se u đačke knjižice, kao i u svjedočanstva, piše naziv jednog jezika. Dakle, tokom školovanja učenik je učio samo jedan jezik; u većini slučajeva to je bosanski jezik. No, ako se neko od roditelja odluči da njegovo dijete želi učiti srpski ili hrvatski jezik, ni to nije problem - napisat će se da iz srpskog ili hrvatskog jezika ima određenu ocjenu, pri čemu neće postojati nijedan djelić nastave koji će biti različit u odnosu na učenika koji je u osnovnoj školi dobio ocjenu iz bosanskog jezika!

Prividna politička korektnost poništava logiku: ako učenik koji svoj jezik zove bosanskim i učenik koji svoj jezik zove srpskim imaju iste časove, dobijaju ocjene iz istog gradiva, zašto imaju različit naziv predmeta? S druge strane: ako nema razlika u bosanskom i srpskom jeziku, zašto imamo dva (ili četiri) naziva za jedan jezik? Zbog ove prakse u školama Kantona Sarajevo ostaje nejasno zašto se predmet službeno zove bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost. Nejasnoća je i ovo: kako ja, diplomirani profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika, mogu znati normu hrvatskog ili srpskog jezika? Kako ću predavati nešto za što nisam stručan? Na Univerzitetu u Sarajevu, na primjer, postoji mogućnost da se, pored obavezne norme i kulture bosanskog jezika, polaže i norma i kultura hrvatskog ili norma i kultura srpskog jezika. Polaganjem tog predmeta ili tih predmeta u diplomi se dodaje i zvanje „profesor bosanskog, hrvatskog i/ili srpskog jezika". Ako bi se u školi zaista i predavao bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, onda bi tamo mogli raditi samo oni koji u svojoj diplomi imaju zvanje profesora sva tri jezika.

Ono što bi moglo biti barem prijelazno rješenje za cijelu BiH nalazimo u primjeru organizacije nastave maternjeg jezika u Brčko Distriktu, gdje je jedan dio nastave zajednički učenicima svih nacionalnosti, a drugi se odnosi samo na vlastiti jezik učenika. U analizi OSCE-a o obrazovanju u Brčkom naslovljenoj Iskustva stečena kroz reformu obrazovanja u Brčkom (2007), vidljivi su problemi koje imaju nastavnici u praksi. Na primjer, u okviru jednog odjeljenja oni moraju voditi računa o tri različita udžbenika. Ali i to je mnogo iskreniji pokušaj da se različitosti u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku zaista i govore u učionici, a ne samo da budu izražene na razini naziva predmeta. Idealno bi bilo da se na bh. univerzitetima obrazuju nastavnici koji će obavezno, kad diplomiraju, znati sve norme - i bosansku i hrvatsku i srpsku, te tako stečeno znanje i primijeniti u učionici.

„Naš" i „njihov" jezik

Važno je napomenuti da, u skladu sa važećim Nastavnim planom i programom (iz 2003. godine), za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u Kantonu Sarajevo ne postoji mnogo prostora da se jezikom i književnošću naglašava identitet i kultura jednog konstitutivnog naroda nauštrb drugog. Čak se može reći da je jasno vidljiva izbalansiranost broja pisaca svih triju nacionalnosti (što nekada i iritira, jer se zbog matematičke izjednačenosti u plan i program uvrštavaju nekvalitetna književna djela). Do takvog zaključka o nastavi iz jezika u Kantonu Sarajevo došla je i radna grupa za maternji jezik i književnost u okviru istraživanja udžbenika nacionalne grupe predmeta i vjeronauke u BiH pod nazivom „Čemu učimo djecu?" (2007), koje su radili Fond otvoreno društvo BiH i ProMente. Istraživanje je, pored navedenog, pokazalo i da, u dijelu koji se odnosi na maternji jezik i književnost, u udžbenicima iz Republike Srpske i udžbenicima koji su pravljeni po hrvatskom nastavnom planu i programu postoji jasno vidljiva naglašenost jedne (srpske ili hrvatske) kulture, tradicije i književnosti.

Istraživanje je pokazalo da se tim programima i udžbenicima ne poštuje zajednička jezgra nastavnih planova i programa u BiH koju su, još 2003. godine, usaglasili predstavnici svih pedagoških zavoda iz BiH kako bi se „omogućilo da učenici raznih nacionalnosti pohađaju školu zajedno." Takvom praksom obrazovanje cementira stanje proizvedeno raspadom SFRJ i užasima rata s početka devedesetih godina. Skoro nigdje, kada se govori o jeziku, u udžbenicima nećemo pronaći rečenicu u kojoj se kaže da su bosanski, hrvatski i srpski, zapravo, jedan jezik s neznatnim razlikama. S druge strane, ova tvrdnja navedena je, recimo, u udžbeniku Naš jezik za IV razred gimnazije, autorice Remzije Hadžiefendić-Parić (Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2004). Zanemarivanjem takvog pogleda na službene jezike produbljuju se razlike, koje kasnije proizvode nacionalne netrpeljivosti, sukobe, mržnju...

U školama gdje se radi po nastavnom planu i programu Federacije BiH udžbenici za dio nastave o jeziku uglavnom nose naslov Naš jezik. No, analiza udžbenika u istraživanju „Čemu učimo djecu?" je pokazala da je vidljivo da se pod pojmom „naš" uglavnom misli na bosanski jezik. Tako naziv udžbenika Naš jezik postaje ekvivalent nazivu predmeta bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: forma je zadovoljena, praksu ostavljamo nastavnicima. A nastavnici mogu i ne moraju insistirati na ravnopravnosti tri jezika i književnosti.

Dodatni problem predstavlja pitanje pisma. „Ćirilica je srpsko pismo!", rečenica je koju učenici svaki put izgovore kada se susretnu s čitanjem teksta na ćirilici ili pisanjem pismenog sastava ćiriličnim pismom. Nedovoljno poznavanje pisma traži opravdanje: ne znamo ćirilicu jer je ona srpska - tvrde učenici. Nastavnici se pitaju: šta će im ćirilica, gdje se to još u svijetu ona koristi?! Činjenica je da u prva četiri razreda učenici u Federaciji BiH ne čitaju tekst na ćirilici na nivou latiničnog teksta. A trebali bi, jer Ustav(i) obavezuje/obavezuju organe vlasti da omogući/omoguće i ravnopravan tretman ćirilice kao jednog od pisama srpskog jezika. No, paradoksalno, nastavni planovi i programi ne predviđaju takvu obavezu: u toku jedne školske godine učenici u Kantonu Sarajevo, na primjer, moraju samo pisati nekoliko pismenih vježbi ćirilicom, ali ne i koristiti ćirilicu u pisanju tokom redovne nastave.

Jezičke dileme u učionici

Osnovna funkcija jezika je komunikacija, složit će se svi lingvisti. Složit ćemo se da, bez obzira kako nazivali jezik kojim govorimo (bosanski, crnogorski, hrvatski ili srpski), razumijemo jedni druge. S tim se neće složiti jedino politički predstavnici koji traže da imaju odštampan materijal na svom jeziku. Tako se svake godine troše ogromna sredstva u „prevođenje" sa jednog na druga dva jezika. Takva praksa prenesena u školu zahtijevala bi da, između ostalog, svaki odobreni udžbenik ima tri jezičke verzije (bosansku, hrvatsku i srpsku) bez obzira po kojem nastavnom planu i programu bio napravljen, da obavještenja za roditelje budu napravljena na sva tri jezika, itd. itd.

Tokom trajanja nastave skoro je nemoguće zadržati se na svakoj nastavnoj jedinici i reći nazive za neki gramatički dio koji se koristi u Hrvatskoj, na primjer (evo nekoliko naziva koje bi učenici trebali usvojiti kada bi učili sva tri jezika: konjugacija - sprezanje; deklinacija - sklonidba; gramatika - slovnica). Uostalom, zašto bi neko trebao znati naziv nekog pojma iz gramatike ako se generacijama taj pojam ne koristi u njegovom/njenom okruženju i ako za to već postoji jasan termin? Terminološka zbrka u samom jeziku prvi je problem jezika na ovim prostorima. Važnije je usiljeno nametnuti neki gramatički termin nego da se gramatičko pravilo zaista i usvoji. Čini se da bi već spomenuta praksa iz Brčko Distrikta mogla biti jedno od rješenja: svi usvajaju pravilo zajedno, a nazivaju ga, ovisno o vlastitom jeziku, različito.

S druge strane, Ustavom BiH i entiteta određeno je da su na cijelom prostoru BiH ravnopravna tri jezika i dva pisma. Polazeći od tog principa, nužno bi bilo da u svim školama osiguramo konstitutivnim narodima (pa i nacionalnim manjinama) da uče svoj jezik. Takva praksa zahtijevala bi više novca, a znamo da domaće vlasti ne ulažu previše u obrazovanje, iako su itekako zainteresirani za političko djelovanje u okviru nacionalne grupe predmeta.

U pozadini muke s imenovanjem predmeta stoji činjenica koja će mnogo više obilježiti identitete učenika: proizvodimo nepismene generacije. Zapravo, mi još uvijek i ne znamo koji je nivo pismenosti učenika koji završavaju osnovnu i srednju školu. U Hrvatskoj je krajem februara ove godine objavljen tekst u Jutarnjem listu o (ne)pismenosti studenata naslovljen „60% Hrvata s diplomom piše kao u prvom osnovne", gdje su uvidom u seminarske i diplomske radove autori teksta zaključili da akademski obrazovani građani tokom školovanja u važećem obrazovnom sistemu ne usvajaju pismenost na poželjnom nivou.

Imajući u vidu ozbiljniji odnos prema normiranom jeziku u medijima, veći broj časova u nastavi, obimniju i temeljitiju stručnu literaturu u Hrvatskoj (u odnosu na BiH), možemo samo naslutiti koliko problema s pismenošću ima bh. društvo. Dok se mi borimo da imenovanjem jezika svrstamo učenike u određeni nacionalni i kulturni okvir, potpuno zaboravljamo naučiti ih, na primjer, pravilnim sintaksičkim rečeničnim oblicima, pravilnoj upotrebi padeža, ispravnom pisanju glagola „biti" u aoristu, pisanju riječce "ne" s drugim vrstama riječi - što je zajednička karakteristika svih zvaničnih jezika BiH. Naravno, učenici i nastavnici imaju pravo govoriti svojim (bosanskim/hrvatskim/srpskim) jezikom, ali naglašavanje imena vlastitog jezika ne bi smjela biti jedina tema o kojoj se raspravlja u javnosti i tako zanemaruje problem (ne)pismenosti. Briga o pismenosti generacija koje dolaze nije isključivo prebačena na predmet jezika i književnosti, ali se svakako očekuje da se na tim časovima najviše uči pismenosti.

Poseban problem predstavlja pravopis bosanskog jezika. Navest ću samo dva primjera iz prakse. Ispravio sam pisanje futura I učeniku koji svoj jezik naziva bosanskim. Umjesto „pisaću", kako je on formulirao, ja sam sugerisao „pisat ću", kako je preporučeno Pravopisom bosanskoga jezika Senahida Halilovića. Nakon nekoliko dana u moj kabinet je došao učenikov otac (univerzitetski profesor) i rekao mi da on insistira da njegov sin piše futur I sastavljeno, jer se u Sarajevu uvijek tako pisalo i govorilo. Moje pozivanje na Halilovićev Pravopis nije pomoglo - roditelj smatra da se ne treba pozivati na taj pravopis. Drugi primjer: tokom posjete času jednog od članova Uprave škole u kojoj sam radio, sugerisano mi je da u školskoj svesci učenika V razreda nisam ispravio „lako", tj. da nisam dodao „h", a to „slovo je temelj bosanskog jezika". Važno je napomenuti da prigovarač nije stručnjak za jezik nego „osjeća da se na tome mora insistirati."

S obzirom na to da Halilovićev Pravopis nije zaživio u javnom životu ni kod onih koji svoj jezik nazivaju bosanskim, te da lektori u medijima ne prihvataju preporuke Pravopisa bosanskog jezika, teško je očekivati da učenici u školama uče na osnovu tog pravopisa. S druge strane, to je jedini pravopis bosanskog jezika na koji se nastavnici mogu pozvati.

Jezik izvan učionice

Jezik se, naravno, ne usvaja samo u školama. Mediji su druga škola. U zadatku da nepravilno napisane rečenice prepiše pravilno, učenica VII razreda ispravlja zamjenicu „ko" u „tko". To je potpuno prirodno u BiH, kad se ima u vidu da se djeca od ranog djetinjstva susreću sa govornom praksom Hrvatske (ili Srbije): sinhronizacija crtanih filmova uglavnom je na hrvatskom jeziku; omiljene televizijske emisije i domaće sapunice su na Novoj TV ili HRT-u. Usvajanje jezičkih normi uz pomoć medija (koji također ne vode računa o pravogovoru i pravopisu) djelimično je i selektivno, što uz školsko usvajanje pravopisa (jednog ili više njih) dovodi do zbunjenosti ili, još gore, do potpunog odustajanja od savladavanja norme jednog jezika. Tako se bosanskohercegovačka medijska i kulturna inferiornost u odnosu na susjede prenosi i u bosanski jezik

Škola se ne bavi ni novim oblicima „učeničkog jezika": sms porukama, chat dopisivanjima i postovima na blogovima i forumima. Učenici pišu mnogo više nego je to bilo slučaj ranije, ali obrazovni sistem ne smatra da se time treba baviti. I površnim pogledom na učeničke blogove, da se primijetiti da je „blogerski jezik", na primjer, znatno važniji za identitet učenika od normiranog jezika. Uključivanjem ovih oblika izražavanja (sms poruka, postova na blogovima i forumima) u obrazovni sistem znatno bi se više uradilo na samoj pismenosti učenika nego tradicionalnim fokusiranjem na svijet učionice. Učenici su pokazali gdje i kako žele pisati, a na nama je da ih slijedimo i pomognemo im da ovladaju jezičkom normom. I opet dolazimo do početka: koja je norma bosanskog jezika? Ili ko će predavati po hrvatskoj ili srpskoj jezičkoj normi u nastavnim planovima i programima u kojima se konkretni predmet zove bosanski, srpski i hrvatski jezik i književnost?

Umjesto zaključka

Nesumnjivo, imenovanjem jezika kojim govorimo - u znatnoj mjeri određujemo i nacionalni identitet. U školskoj praksi naglašava se imenovanje jezika, naglašavaju se razlike jedne norme u odnosu na druge dvije, pri čemu se zanemaruju osnovni obrazovni ciljevi nastave iz jezika: opismeniti nove generacije. Znatno je više zajedničkog u pravopisu i pravogovoru bivših govornika srpsko-hrvatskog jezika. Razlike se svode uglavnom na leksiku, a gramatičke razlike skoro su zanemarive. Zbog materijalne i/ili političke situacije bh. škole ne mogu i/ili ne žele omogućiti pripadnicima svih naroda da imaju nastavu na svom jeziku u okviru nacionalne grupe predmeta. No, jezik je davno izgubio svoju osnovnu ulogu iz perioda romantizma - da bude osnova za uspostavljanje nacionalnog identiteta. Proces globalizacije tu ideju potiskuje - dajući učenicima čitav niz različitih oblasti na osnovu kojih grade vlastiti identitet: navijanje za fudbalske klubove izvan BiH, gledanje holivudskih filmova, slušanje strane pop muzike itd. Obrazovni sistem treba pronaći način da nove izražajne forme i komunikacijske kanale koji su zanimljiviji učenicima iskoristi kako bi se poboljšala njihova pismenost. Za bolju pismenost onima koji svoj jezik nazivaju bosanskim nedostaje i adekvatan pravopis koji neće uraditi jedan stručnjak nego tim lingvista. Umjesto naziva bosanski, hrvatski i srpski jezik bilo bi dobro koristiti termin maternji jezik ili naš jezik, a u odjeljenjskim knjigama navoditi naziv jezika za koji su se odlučili učenici/učenice i njihovi roditelji.

U osnovnoj školi trebalo bi insistirati na usvajanju osnova: pravilni oblici rečenica, povezivanje rečenica u tekst, pravilna upotreba interpunkcijskih znakova i sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi; sve navedeno skoro je jednako u svim službenim jezicima u BiH. Tek u srednjoj školi, ako je uopće potrebno, moglo bi se upoznati učenike s posebnostima i razlikama triju različitih normi jednog jezika. Pritom, bilo bi poželjno dalje insistirati na činjenici da je to jedan jezik, naglašavati lingvističke činjenice i sličnosti, a ne razlike. Za početak, bilo bi dobro pokušati primijeniti model predmeta maternji jezik i književnost iz Brčko Distrikta. Naravno, sve teze koje sam naveo u ovom tekstu zasnovane su na petogodišnjem radu u različitim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Imam u vidu da su Ustavom određeni službeni jezici u BiH bosanski, hrvatski i srpski, da svako svoj jezik ima pravo nazvati jednim od tri službena naziva i da na tom jeziku treba i mora imati osigurano obrazovanje, makar u okviru nacionalne grupe predmeta. No, ne mogu zanemariti ni svakodnevno iskustvo ispravljanja učeničkih pismenih radova, njihovih usmenih izlaganja i sposobnosti kritičkog promišljanja. Smatram da bi insistiranje prije svega na funkciji jezika i obrazovanja o jeziku olakšalo i kasnije razumijevanje jezičke problematike u BiH.

 Komentari (130)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

jasnaz jasnaz 10:55 10.09.2009

lingvисти

-- Dodaću samo - ne verujem da je problem naziva i nastave jezika moguće rešiti samo na nivou Bosne i Hercegovine, iako se on tamo pokazuje u najgorem i najapsurdnijem obliku. Ovo je regionalni problem, a srž mu je političke i nacionalne, a NE jezičke prirode, ma koliko se neki renomirani lingvisti upirali da nas ubede u suprotno. Dobro regionalno rešenje dobićemo tek kada lingvisti (pre svih oni u Hrvatskoj i Srbiji) okrenu list i, kako naučno, tako i politički založe svoje znanje i svoje sposobnosti za praktičnu umesto nacionalne opcije. (Ne bih spekulisala mogućnošću da to bude uskoro.)

Надам се да ће лингвисти реаговати из своје стручне аутономије: радом. Обављати важнији део посла, вршећи тиме благи притисак на оне због којих СХЈ није више СХЈ, а шта је – не-знаамо.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 14:11 10.09.2009

Re: lingvисти

Ne razumem, ako je neki problem matematičke prirode onda se on rešava matematičkim metodama. Ako je jezičke prirode rešava se jezičkim normativima. A ako je političke prirode onda se rešava političkim dogovorima. Možemo jedino da napravimo kompromis i da dozvolimo aktivistima-lingvistima da reše problem zajedno.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 11:04 10.09.2009

Dobri tekstovi

Inspirativan tekst, bolje reći inspirativna oba teksta. Ovde moram da dodam da su ovi tekstovi vrlo lep primer i za naše borce za rodno ravnopravni jezik i one koji ih zdušno (iskreno ili račundžijski) podržavaju: da mućnu malo glavama. Da vide šta je važno a šta je nevažno. Šta je bitno a šta je nebitno. Šta je suština a šta magla.
I kod nas nepismenost i neobrazovanost na svim nivoima-ali udri po rodnoj ravnopravnosti u jeziku. Neravnopravnost i ugnjetavanje žena svuda-ali udri po rodnoj ravnopravnosti u jeziku.
mladen.mladen mladen.mladen 11:14 10.09.2009

Nema tu izlaza..

Cak i da je nekada licilo da ga ima, nema.. Verovatno je najrodoljubivije, najprakticnije i najjednostavnije zvanicnim jezikom proglasiti engleski, pravopisom HTML, gramatikom nista, tj. sve sto ljudi pisu a razumeju se, nekako (CU@scl - vidimo se u skoli)

Izvinjavam se na svom surovom zatucanom sovinizmu, ali mislim da bih lakse posmatrao ovakvu (jos) jednu jezicku revoluciju maternjeg mi jezika, nego njegovo izjednacavanje sa.. onim.. cime god.
baroniknez baroniknez 11:24 10.09.2009

lupetanja

dobro a sada da ukljucimo mozak

otkud da sada srpski ili hrvatski jezik odjednom postaju bosanski? ako postoje srpski i hrvatski jezik onda neka se tako i zovu

upravo ono sto vi predlazete je stavljanje politicke i nacionalne opcije ispred jezicke!!!!!!!!!!

Svi u Bosni su pisali srpskim ili hrvatskim jezikom, e a sada posto se mrzimo pa onaj tamo nece da prica srpski onda je izmislio svoj - maternji/bosnjacki/bosanski - glupost nevidjena, a kojim se jezikom pisalo pre dvadeset godina? KOJIM!?

i sada ubacis par arhaicnih izraza i dodas koje h tamo gde mu nije mesto i onda zarad nekakve politicke korektnosti to nazivas ne znam kako

pustite me gluposti
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 15:47 10.09.2009

Re: lupetanja

Ako se već zna da je nacionalno jezičko pitanje stvar politike što je sasvim jasno, onda decu treba obavestiti o tome. Jer ako deca već moraju da imaju seksualno obrazovanje sa sedam godina (u EU) i da uče šta je strejt, šta
su LBGTQ onda neka i nauče šta su razlike izmedju BHSC.

Onda će znati na primer šta su SS, CQ, HT i BL!!
Jelena Gall Jelena Gall 15:47 10.09.2009

Re: lupetanja

lupetanja

&
pustite me gluposti

da ne biste vi glupetali u komentarima, predlazem da procitate tekst namira ibrahimovica.
Svi u Bosni su pisali srpskim ili hrvatskim jezikom

&
a kojim se jezikom pisalo pre dvadeset godina? KOJIM!?

srpskohrvatskim, a ne srpskim ili hrvatskim.

ma sta vi mislili o bosanskim muslimanima i bosanskom jeziku, problemi su isto toliko realni koliko je nerealno da se u BiH vrati srpsko-hrvatska diglosija ili uspostavi srpsko-hrvatska dvojezicnost koja bi vazila za sve.
baroniknez baroniknez 17:19 10.09.2009

Re: lupetanja

da ne biste vi glupetali u komentarima, predlazem da procitate tekst namira ibrahimovica.


procitao i saznao da ja pisem neimenovanim - maternjim jezikom, a eto do juce sam bio u zabludi da pisem srpskim

autor kaze: Vjerujem da ne predajem nijedan, jer se ne mogu osloniti isključivo na normativne odluke Pravopisa bosanskog jezika Senahida Halilovića (svoj jezik nazivam bosanskim)

neka autor objasni sta je to bosanski jezik? koji je to jezik?

srpskohrvatskim, a ne srpskim ili hrvatskim.

ma sta vi mislili o bosanskim muslimanima i bosanskom jeziku, problemi su isto toliko realni koliko je nerealno da se u BiH vrati srpsko-hrvatska diglosija ili uspostavi srpsko-hrvatska dvojezicnost koja bi vazila za sve.


Ma ajte molim vas! To je bilo nakon 1954 i novosadskog dogovora - a kao sto znamo dogovor dlaku menja, ali cud ne! ili kojim se jezikom pisalo pre 1954!? Pre uspostavljanja srpsko-hrvatskog? i pre onih pokusaja pre 1954 god

I drugo - jadno je, bedno i odvratno da mi spocitavate sta bih ja mogao da mislim o muslimanima koji zive u Bosni, jer sta mogu da mislim o skupini ljudi koja ima toliko individua da mi treba ceo zivot da svakog upoznam!?!?!?

drugo - nerealno je da srpski jezik ili hrvatski nazovete maternjim, dakle on ima svoje ime, sistem i sve ostalo

ok, ja nisam strucnjak za jezik, ali evo pitajte Milana Sipku sta misli o tome ili mozda Klajna


i jedno pitanje za vas, koliko crnogorski jezik ima slova? ako moze odgovor bio bih do neba zahvalan a verujem da to i ostale ovde zanima
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:20 10.09.2009

Re: lupetanja

Jelena Gall
lupetanja
&
pustite me gluposti
da ne biste vi glupetali u komentarima, predlazem da procitate tekst namira ibrahimovica.
Svi u Bosni su pisali srpskim ili hrvatskim jezikom
&
a kojim se jezikom pisalo pre dvadeset godina? KOJIM!?
srpskohrvatskim, a ne srpskim ili hrvatskim.

ma sta vi mislili o bosanskim muslimanima i bosanskom jeziku, problemi su isto toliko realni koliko je nerealno da se u BiH vrati srpsko-hrvatska diglosija ili uspostavi srpsko-hrvatska dvojezicnost koja bi vazila za sve.


Ala ste mu mudro odgovorili, svaka čast!

Uzgred, on već dobio desetak preporuka (so far) - a vi nijednu.
To onako usputno primećujem, iako to nije važan kriterijum.
baroniknez baroniknez 17:24 10.09.2009

Re: lupetanja

Ala ste mu mudro odgovorili, svaka čast!


mudrosti nikad dosta
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 20:32 10.09.2009

Re: lupetanja

ako deca već moraju da imaju seksualno obrazovanje sa sedam godina (u EU) i da uče šta je strejt, šta
su LBGTQ onda neka i nauče šta su razlike izmedju BHSC.

Onda će znati na primer šta su SS, CQ, HT i BL!!Kad već niko ne pita, onda da objasnim:

SS je srpski strejt
CQ je crnogorski queer
HT je hrvatski transvestit
BL je bosanska lezbejka
smart, eh?
Jelena Gall Jelena Gall 22:30 10.09.2009

Re: lupetanja

procitao i saznao da ja pisem neimenovanim - maternjim jezikom, a eto do juce sam bio u zabludi da pisem srpskim

polako. naglasak je na ogromnim problemima s nazivom jezika i odgovarajuceg skolskog predmeta, celog sistema obrazovanja u bosni. ako niste donedavno bili ili niste trenutno djak u brckom (ili crnoj gori, posto ste je pomenuli na kraju), onda tesko da ste ucili "maternji jezik". ne vidim problem. govorite i pisete srpski - problem nije ime srpskog jezika, nego bosanski jezik, odnosno standard, bas kao i pitanje da li su srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jedan jezik (ili jezicki sistem), ili nisu. ako jesu - kako se taj jezik/sistem danas moze zvati i kakve to posledice ima za nastavu jezika i knjizevnosti, posebno u sredinama kao sto je sarajevo.

autor kaze: Vjerujem da ne predajem nijedan, jer se ne mogu osloniti isključivo na normativne odluke Pravopisa bosanskog jezika Senahida Halilovića (svoj jezik nazivam bosanskim)

neka autor objasni sta je to bosanski jezik? koji je to jezik?

ne moze autor da objasni, nije ovde. ako moze da pomogne, evo objasnjenja - nadam se da je verodostojno, ali ne mogu da garantujem. deo teksta iz bh-casopisa dani (1999):
ZA POCETAK, RIJEC-DVIJE O NAZIVU bosanski-bosnjacki je zik i dvojbama koje su se u zadnje vrijeme pojavile oko toga. Ja sam kao clan Ustavotvorne skupstine BiH 30. ozujka 1994. sudjelovao u proglasenju Ustava FBiH. U tekstu Ustava na engleskom jeziku u cl. 6. pisalo je da su sluzbeni jezici u Federaciji "bosniac and croatian languages". U nesluzbenu prijevodu na hrvatskome jeziku pisalo je "bosnjacki jezik", dok sam u zastupnika Bosnjaka zamijetio izraz "bosanski jezik". Prije samog glasovanja o usvajanju Ustava trazio sam u raspravi (jedini sam ja u njoj sudjelovao) da mi se odgovori koji je naziv, bosnjacki ili bosanski, mjerodavan. Predsjedatelj Skupstine Mariofil Ljubic odgovorio mi je da ce to prije objavljivanja u Sluzbenim novinama FBiH usuglasiti Komisija za utvrdjivanje istovjetnosti tekstova na dvama jezicima. Uskoro sam i sâm bio imenovan u navedenu Komisiju. Medjutim, ona se nije nikada sastala da utvrdi istovjetnost ustavna teksta, ni u 1994., a niti do rujna 1996. do kada joj je trajao mandat. Uskoro je 21. srpnja 1994. objavljen tekst Ustava na hrvatskome jeziku, gdje je stajalo "bosanski jezik". Trazio sam od predsjedavatelja Skupstine da kaze tko je verificirao hrvatski tekst, posebice kada je cl. 6. u pitanju. On mi je rekao da je glavni tajnik Ustavotvorne skupstine Avdo Campara 1. kolovoza 1994. uputio pismo Sluzbenim novinama FBiH, u kojemu trazi od izdavaca da u tekstu na hrvatskome jeziku zamijeni izraz "bosnjacki jezik" s izrazom "bosanski jezik", kao da je doslo do pogreske. Gledajuci pravno, tajnik nije imao kompetencije za davanje ispravka i tumacenje ustavna teksta. To je mogla samo skupstinska Komisija, odnosno sama Skupstina.

Tu cinjenicu iznosim poradi toga sto se nije postivala pravna procedura i sto se jos tada 1994. nije radilo na usuglasavanju tekstova Ustava izmedju hrvatskih i bosnjackih zastupnika. Nitko ne spori jednome narodu da svoj jezik naziva kojim hoce imenom, sto znaci da nitko ne nijece pravo Bosnjacima da svoj jezik zovu bosanskim. Cudno mi zvuci da postoji "bosnjacko jezicno bice", "bosnjacka jezicna bastina", "bosnjacka knjizevnost" i "bosnjacki narodni govori", a jezik bosanski. Netko ce mozda reci da su se u popisu stanovnistva 1991. Bosnjaci izjasnili da govore bosanskim jezikom. Tocno, ali to obvezuje samo Bosnjake. Ako idemo istom logikom dalje, tko moze osporiti Hrvatima da na hrvatskome jeziku taj jezik nazivaju bosnjackim, jer htjeli mi to priznati ili ne, radi se o jeziku Bosnjaka. Ovako, moglo bi se pomisliti da se izrazom bosanski jezik zeli sutra nametnuti jedan unificiran, da ne kazem unitaran jezik, kojim se govori u cijeloj Bosni.

Ja osobno nemam nista protiv naziva "bosanski jezik", ali sam htio pokazati da su se sve dvojbe oko naziva jezika trebale razrijesiti znatno ranije postujuci proceduru i trazeci suglasje. Poznat vam je pocest strah u Hrvata, katkad opravdan a katkad neopravdan, o bosnjackoj dominaciji kao znatno brojnijega naroda u FBiH. O tome sam pisao u dnevnim novinama u vise navrata u razdoblju 1994. - 1996., ali je tada malo koga to zanimalo. Mozda bi jedan znanstveni skup oko naziva i ustroja sluzbenih jezika u FBiH mogao rijesiti, barem na strucnoj razini, navedene dileme.

ili kojim se jezikom pisalo pre 1954!? Pre uspostavljanja srpsko-hrvatskog? i pre onih pokusaja pre 1954 god

pa o tome uopste nije bilo reci, pomenuli ste "pre dvadeset godina". kako god, nece pomoci uporno vracanje u proslost. bosnjaci i bosnjacki/bosanski jezik su tu sada.
I drugo - jadno je, bedno i odvratno da mi spocitavate sta bih ja mogao da mislim o muslimanima koji zive u Bosni, jer sta mogu da mislim o skupini ljudi koja ima toliko individua da mi treba ceo zivot da svakog upoznam!?!?!?

pardon, u pravu ste, izvinjavam se. trebalo je da pomenem samo bosanski jezik.
ok, ja nisam strucnjak za jezik, ali evo pitajte Milana Sipku sta misli o tome ili mozda Klajna

ne moram nista da ih pitam, citam ih redovno. ali naravno, ne samo njih. sve bi bilo lako kad bismo se svi slozili da su sipka i klajn prosto u pravu.

i jedno pitanje za vas, koliko crnogorski jezik ima slova?

ne jezik nego pismo - po novom pravopisu 32. znate i sami, a posto me "pitate", onda pitajte do kraja, inace ne razumem.
vilovuk vilovuk 00:51 11.09.2009

Re: lupetanja

brokinez

Viidim da ste za lupetanja dobili 18 preporuka.
Čestitam

PS
Evo sad ima dvadeset - narod to voli, voli tu tu srpsku aroganciju,
a to šmo bosi i goli upamet - ma baš nas uvo boli za to.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:40 11.09.2009

Re: lupetanja

procitao i saznao da ja pisem neimenovanim - maternjim jezikom, a eto do juce sam bio u zabludi da pisem srpskim
polako. naglasak je na ogromnim problemima s nazivom jezika i odgovarajuceg skolskog predmeta, celog sistema obrazovanja u bosni. ako niste donedavno bili ili niste trenutno djak u brckom (ili crnoj gori, posto ste je pomenuli na kraju), onda tesko da ste ucili "maternji jezik". ne vidim problem. govorite i pisete srpski - problem nije ime srpskog jezika, nego bosanski jezik, odnosno standard, bas kao i pitanje da li su srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jedan jezik (ili jezicki sistem), ili nisu. ako jesu - kako se taj jezik/sistem danas moze zvati i kakve to posledice ima za nastavu jezika i knjizevnosti, posebno u sredinama kao sto je sarajevo.

autor kaze: Vjerujem da ne predajem nijedan, jer se ne mogu osloniti isključivo na normativne odluke Pravopisa bosanskog jezika Senahida Halilovića (svoj jezik nazivam bosanskim)

neka autor objasni sta je to bosanski jezik? koji je to jezik?

ne moze autor da objasni, nije ovde. ako moze da pomogne, evo objasnjenja - nadam se da je verodostojno, ali ne mogu da garantujem. deo teksta iz bh-casopisa dani (1999):
ZA POCETAK, RIJEC-DVIJE O NAZIVU bosanski-bosnjacki je zik i dvojbama koje su se u zadnje vrijeme pojavile oko toga. Ja sam kao clan Ustavotvorne skupstine BiH 30. ozujka 1994. sudjelovao u proglasenju Ustava FBiH. U tekstu Ustava na engleskom jeziku u cl. 6. pisalo je da su sluzbeni jezici u Federaciji "bosniac and croatian languages". U nesluzbenu prijevodu na hrvatskome jeziku pisalo je "bosnjacki jezik", dok sam u zastupnika Bosnjaka zamijetio izraz "bosanski jezik". Prije samog glasovanja o usvajanju Ustava trazio sam u raspravi (jedini sam ja u njoj sudjelovao) da mi se odgovori koji je naziv, bosnjacki ili bosanski, mjerodavan. Predsjedatelj Skupstine Mariofil Ljubic odgovorio mi je da ce to prije objavljivanja u Sluzbenim novinama FBiH usuglasiti Komisija za utvrdjivanje istovjetnosti tekstova na dvama jezicima. Uskoro sam i sâm bio imenovan u navedenu Komisiju. Medjutim, ona se nije nikada sastala da utvrdi istovjetnost ustavna teksta, ni u 1994., a niti do rujna 1996. do kada joj je trajao mandat. Uskoro je 21. srpnja 1994. objavljen tekst Ustava na hrvatskome jeziku, gdje je stajalo "bosanski jezik". Trazio sam od predsjedavatelja Skupstine da kaze tko je verificirao hrvatski tekst, posebice kada je cl. 6. u pitanju. On mi je rekao da je glavni tajnik Ustavotvorne skupstine Avdo Campara 1. kolovoza 1994. uputio pismo Sluzbenim novinama FBiH, u kojemu trazi od izdavaca da u tekstu na hrvatskome jeziku zamijeni izraz "bosnjacki jezik" s izrazom "bosanski jezik", kao da je doslo do pogreske. Gledajuci pravno, tajnik nije imao kompetencije za davanje ispravka i tumacenje ustavna teksta. To je mogla samo skupstinska Komisija, odnosno sama Skupstina.

Tu cinjenicu iznosim poradi toga sto se nije postivala pravna procedura i sto se jos tada 1994. nije radilo na usuglasavanju tekstova Ustava izmedju hrvatskih i bosnjackih zastupnika. Nitko ne spori jednome narodu da svoj jezik naziva kojim hoce imenom, sto znaci da nitko ne nijece pravo Bosnjacima da svoj jezik zovu bosanskim. Cudno mi zvuci da postoji "bosnjacko jezicno bice", "bosnjacka jezicna bastina", "bosnjacka knjizevnost" i "bosnjacki narodni govori", a jezik bosanski. Netko ce mozda reci da su se u popisu stanovnistva 1991. Bosnjaci izjasnili da govore bosanskim jezikom. Tocno, ali to obvezuje samo Bosnjake. Ako idemo istom logikom dalje, tko moze osporiti Hrvatima da na hrvatskome jeziku taj jezik nazivaju bosnjackim, jer htjeli mi to priznati ili ne, radi se o jeziku Bosnjaka. Ovako, moglo bi se pomisliti da se izrazom bosanski jezik zeli sutra nametnuti jedan unificiran, da ne kazem unitaran jezik, kojim se govori u cijeloj Bosni.

Ja osobno nemam nista protiv naziva "bosanski jezik", ali sam htio pokazati da su se sve dvojbe oko naziva jezika trebale razrijesiti znatno ranije postujuci proceduru i trazeci suglasje. Poznat vam je pocest strah u Hrvata, katkad opravdan a katkad neopravdan, o bosnjackoj dominaciji kao znatno brojnijega naroda u FBiH. O tome sam pisao u dnevnim novinama u vise navrata u razdoblju 1994. - 1996., ali je tada malo koga to zanimalo. Mozda bi jedan znanstveni skup oko naziva i ustroja sluzbenih jezika u FBiH mogao rijesiti, barem na strucnoj razini, navedene dileme.

ili kojim se jezikom pisalo pre 1954!? Pre uspostavljanja srpsko-hrvatskog? i pre onih pokusaja pre 1954 god
pa o tome uopste nije bilo reci, pomenuli ste "pre dvadeset godina". kako god, nece pomoci uporno vracanje u proslost. bosnjaci i bosnjacki/bosanski jezik su tu sada.
I drugo - jadno je, bedno i odvratno da mi spocitavate sta bih ja mogao da mislim o muslimanima koji zive u Bosni, jer sta mogu da mislim o skupini ljudi koja ima toliko individua da mi treba ceo zivot da svakog upoznam!?!?!?
pardon, u pravu ste, izvinjavam se. trebalo je da pomenem samo bosanski jezik.
ok, ja nisam strucnjak za jezik, ali evo pitajte Milana Sipku sta misli o tome ili mozda Klajna
ne moram nista da ih pitam, citam ih redovno. ali naravno, ne samo njih. sve bi bilo lako kad bismo se svi slozili da su sipka i klajn prosto u pravu.

i jedno pitanje za vas, koliko crnogorski jezik ima slova?
ne jezik nego pismo - po novom pravopisu 32. znate i sami, a posto me "pitate", onda pitajte do kraja, inace ne razumem.


Jelena, ovo je već bolje. Tek sada razumem vaša objašnjenja. Ovo što iznosite liči na polemiku, odnosno razgovaranje o ozbiljnoj temi. To je dobro. Bez ironisanja i ljutnje.
Jelena Gall Jelena Gall 11:39 11.09.2009

Re: lupetanja

pa, vladimire, nije meni do ispraznih provokacija, a kako odgovoriti nekome ko dodje da vam kaze da lupetate? ovo jeste ozbiljna tema, pa ili da pricamo normalno o tome, ili da ne pricamo uopste.
baroniknez baroniknez 11:57 11.09.2009

Re: lupetanja

polako. naglasak je na ogromnim problemima s nazivom jezika i odgovarajuceg skolskog predmeta, celog sistema obrazovanja u bosni. ako niste donedavno bili ili niste trenutno djak u brckom (ili crnoj gori, posto ste je pomenuli na kraju), onda tesko da ste ucili "maternji jezik". ne vidim problem. govorite i pisete srpski - problem nije ime srpskog jezika, nego bosanski jezik, odnosno standard, bas kao i pitanje da li su srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jedan jezik (ili jezicki sistem), ili nisu. ako jesu - kako se taj jezik/sistem danas moze zvati i kakve to posledice ima za nastavu jezika i knjizevnosti, posebno u sredinama kao sto je sarajevo.


problem je citav u tome - sto neko ne zeli da to zove onako kako jeste - srpskim jezikom, pa ako hocete i srpsko-hrvatskim. naravno, bosanski jezik ne postoji, jer je to nelogican pojam. ako prihvatimo da ljudi u bosni govore vise jezika - onda mozemo govoriti o jezicima u bosni. sa druge strane ako prihvatimo da govore jednim jezikom, onda je to srpski ili ako hocete srpsko-hrvatski jezik. sada ce mene neko da ubedjuje da neki ljudi u bosni govore nekim drugim jezikom samo zato sto je neko odlucio da malo vise ubacuje slovo "h" i da forsira neke arhaicne izraze - a posebno sto se ti izrazi u svakodnevnoj komunikaciji i ne koriste. e tu je problem. cak i da prihvatimo da postoji neki poseban bosnjacki jezik, onda bi trebalo uraditi makar dve stvari: prvo da vidimo sta je taj jezik, koji je njegov sistem itd. i drugo da se on tako i zove - bosnjacki. ali za sada takav poseban sistem - nemamo.


pa o tome uopste nije bilo reci, pomenuli ste "pre dvadeset godina". kako god, nece pomoci uporno vracanje u proslost. bosnjaci i bosnjacki/bosanski jezik su tu sada.


gde? ovde je prica otprilike ovakva: ima puno problema, ne postoji sistem bosnjackog-bosanskog jezika, reci koje se uvode nemaju smisla - ali na kraju mi to ipak nazivamo bosanskim/bosnjackim i bas nas briga

pardon, u pravu ste, izvinjavam se. trebalo je da pomenem samo bosanski jezik.


izvinjavam se i ja, kada sad procitam ono sto sam napisao - nije mi jasno cemu moja zestina!? izrazi koje sam upotrebio su moja sramota - ali su odrazili moju iskrenu reakciju u momentu

ne moram nista da ih pitam, citam ih redovno. ali naravno, ne samo njih. sve bi bilo lako kad bismo se svi slozili da su sipka i klajn prosto u pravu.


pa za ove stvari i jesu. uostalom sa druge strane su nam halilovic i perovic (u crnoj gori). pa izbor izmedju recimo klajna i perovica je toliko lak da ne vidim razlog da treba nesto posebno oko toga da se premisljamo. i na kraju stvar je u njihovim argumentima


ne jezik nego pismo - po novom pravopisu 32. znate i sami, a posto me "pitate", onda pitajte do kraja, inace ne razumem.


e dobro. ja imam rodjake u crnoj gori. redovno idem kod njih na more. ove godine mi je bas bilo lepo - zaljubio sam se u jednu crnogorku i proveo sa njom nekoliko lepih dana. nadam se da cu je videti i sledece godine jer ipak ne volim veze na daljinu. ona misli drugacije da to moze da funkcionise. tu se naravno nismo razumeli. medjutim koliko god da je u tom smislu bilo nerazumevanja medju nama - ja nisam cuo ni jednu jedinu rec od nje koja je sadrzala meni neko nepoznato slovo. a ja znam samo za 30 slova. i svaku njenu rec sam savrseno razumeo

opet zapadam u problem da novi pravopis, odnosno novo pismo nekih likova koji sebe predstavljaju kao crnogorce, nazovem izrazom zbog kojeg bi mi bila obrisana cela poruka. to ne zelim, a u svakom slucaju mislim da smo se razumeli.

dakle pogledajte to novo pismo - samozvanih lingvisticara i recite - car je go!

ja bih pozvao perovica na vino. i onda bih sacekao da se posle par casa vina malo rasprica. naravno tu bi verovatno zaboravio na ta njegova nova slova i pricao bi normalno kao i ostali ljudi u crnoj gori. e onda bih mu rekao: "u vinu je istina perovicu, u vinu!"
baroniknez baroniknez 12:03 11.09.2009

Re: lupetanja

Evo sad ima dvadeset - narod to voli, voli tu tu srpsku aroganciju,
a to šmo bosi i goli upamet - ma baš nas uvo boli za to.


ali kada bi prihvatili da je onaj lik sto smatra da postoji neko pismo od 32 slova (na ovom mestu ne bih o tome zasto ne 33 - jer ipak je broj 33 nekako lepsi a i lakse se pamti) u pravu, onda bi svi postali pametniji, bogatiji, lepsi...

molim vas!
Jelena Gall Jelena Gall 22:53 11.09.2009

Re: lupetanja

problem je citav u tome - sto neko ne zeli da to zove onako kako jeste - srpskim jezikom, pa ako hocete i srpsko-hrvatskim. naravno, bosanski jezik ne postoji, jer je to nelogican pojam.

ovo je passe. srpskohrvatskog vise nema, a sanse da bude zamenjen srpskim su ravne nuli, one su onolike koliko je verovatno, logicno i jedino ispravno da srbija obuhvati srbiju, hrvatsku, bosnu i hercegovinu i crnu goru.
ako prihvatimo da ljudi u bosni govore vise jezika - onda mozemo govoriti o jezicima u bosni.

pa i jesu tri jezika, zvanicno.
sa druge strane ako prihvatimo da govore jednim jezikom, onda je to srpski ili ako hocete srpsko-hrvatski jezik.

kao sto rekoh, sto pre ovo zaboravite, to bolje za vas. i za sve nas. bilo pa proslo. uz ogradu da srpski nije nikada ni bio isto sto i srpskohrvatski. i obratno.
medjutim koliko god da je u tom smislu bilo nerazumevanja medju nama - ja nisam cuo ni jednu jedinu rec od nje koja je sadrzala meni neko nepoznato slovo. a ja znam samo za 30 slova. i svaku njenu rec sam savrseno razumeo

izvinite, ali jedna devojka ne cini osnovu standardnog jezika i pravopisa.
izvinite jos jednom, niste culi slova, nego glasove.
dva dodatna slova u novom pravopisu crnogorskog jezika nisu obligatorna, mozda niste pazljivo pratili vesti o tome, nego su dozvoljena. dakle, dozvoljeno je govoriti i pisati i predsjednik i predśednik. to znaci taman toliko da je novim pravopisom obuhvaceno i dozvoljeno i ono sto je specificno crnogorske govore dosad razlikovalo od okruzenja. u crnoj gori je ono sto je donedavno smatrano varijetetom sada standardizovano.
uostalom, da se ne biste oslanjali samo na licna iskustva i opazanja, pogledajte novi crnogorski pravopis sa recnikom. necemo dalje ovde o crnogorskom, odnosno ja necu, nije tema, a iskreno receno nemam ni vremena.
baroniknez baroniknez 14:18 12.09.2009

Re: lupetanja

ovo je passe. srpskohrvatskog vise nema, a sanse da bude zamenjen srpskim su ravne nuli, one su onolike koliko je verovatno, logicno i jedino ispravno da srbija obuhvati srbiju, hrvatsku, bosnu i hercegovinu i crnu goru.


Jelena ja uopste i ne mislim da neki tamo jezik treba da bude zamenjen srpskim. Ti ljudi vec govore srpskim - u tome je stvar, samo sto ga zovu drugacije.


kao sto rekoh, sto pre ovo zaboravite, to bolje za vas. i za sve nas. bilo pa proslo. uz ogradu da srpski nije nikada ni bio isto sto i srpskohrvatski. i obratno.


govore istim jezikom i sada i onda. evo - u cemu se razlikuje taj jezik danas i pre dvadeset godina? u cemu je razlika?

izvinite, ali jedna devojka ne cini osnovu standardnog jezika i pravopisa. izvinite jos jednom, niste culi slova, nego glasove.


dobro necemo o crnogorskom, ali samo da dodam dve stvari: prvo, ja sam za svaki njen glas mogao da pronadjem odgovarajuce slovo od onih 30. drugo, jeste da jedna devojka ne cini osnovu standardnog jezika, ali ne cini ni jedan Perovic osnovu standardnog jezika. zato mi dozvolite ako je u crnoj gori vec sve uradjeno na principu licnih simpatija da ja onda kao osnov odaberem svoju simpatiju.
vanja.t vanja.t 11:43 10.09.2009

trla baba lan

da joj prođe dan
shumska shumska 12:07 10.09.2009

pesma na bosanskom/mostarskom

treba prevod?
margos margos 13:50 10.09.2009

a u praksi...

Ja sam tekst Namira Ibrahimovića shvatila kao vrlo ozbiljnu analizu problema sa kojima se susreće u praksi - kroz zadovoljavanje političkih odluka u školstvu i njegovu kritiku i politike i školstva. Polazi od sadašnje situacije i stvarnosti sa idejom da se nešto promeni. Njegov cilj je da se deca opismenjavaju, pa i koristeći savremene načine komunikacije (sms, blog, chat).

Zamišljam scenu:
- Nastavniče je l' se piše 'Bit ćeš uvijek moja, ili bićeš uvek moja...'
- Zavisi.
- Od čega zavisi, nastavniče?
- Zavisi od toga kako se zoveš, ko su ti tata i mama, kako su se izjasnili po popisu i za koji su te nacionalni blok predmeta prijavili... I da, zavisi da li su to tvoje reči ili citiraš Arsena Dedića...Po ovom klipu - upravo je on simbol onih koji vise dok 'majstori' mlate pare.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 14:20 10.09.2009

Re: a u praksi...

Ako je cilj da postajemo svesniji sve tananijih razlika izmedju ljudskih bića, kao na primer strejt, LGBTQ itd. zašto bi onda na jezičkom planu morali deci da pojednostavljujemo složenu sliku realnosti? Svima je jasno da pojednostavljivanje vodi ka dominaciji i represiji.
margos margos 14:38 10.09.2009

Re: a u praksi...

Vladimir Maričić
Ako je cilj da postajemo svesniji sve tananijih razlika izmedju ljudskih bića, kao na primer strejt, LGBTQ itd. zašto bi onda na jezičkom planu morali deci da pojednostavljujemo složenu sliku realnosti? Svima je jasno da pojednostavljivanje vodi ka dominaciji i represiji.

Složila bih se s tobom kada ne bi postojala u tekstu i ona dva primera kad je došao otac i onaj 'pametni', a u stvarnosti ih je sigurno mnogo više. I naravno, kad bi svim nastavnicima bio cilj opismenjavanje.

Mi smo u jednoj studentskoj grupi bili izmešani, i zahvaljujući upotrebi engleskog, sve vreme smo naš jezik zvali 'native language', što je olakšavalo komunikaciju ali i koncentraciju na materiju.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:51 10.09.2009

Re: a u praksi...

citiraš Arsena Dedića...

Svako pominjanje Arsena zaslužuje preporuku.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 17:22 10.09.2009

Re: a u praksi...

margos
stvar izgleda veoma komplikovano kad se ispiše na ovakvom jednom blogu, u realnosti deca se veoma brzo naviknu na kompleksnost situacije. Svako nametanje jednog reśenja je dominacija jednih nad drugima.

I naročito bi se pazio onih koji zazimaju "neutralnu" ili "neopredeljenu" grupu.
Po čemu bi njihova POLITIKA bila superiornija?
margos margos 17:55 10.09.2009

Re: a u praksi...

Okreni - obrni, politika ispliva kao tema i onda nema neutralnih ili neopredeljenih. Ako se sam ne svrstaš - svrstaju te.
Jelena Gall Jelena Gall 22:40 10.09.2009

Re: a u praksi...

Mi smo u jednoj studentskoj grupi bili izmešani, i zahvaljujući upotrebi engleskog, sve vreme smo naš jezik zvali 'native language', što je olakšavalo komunikaciju ali i koncentraciju na materiju.

ovo su kljucne stvari koje pretezno nacionalno intonirana lingvistika na nasim prostorima uporno gura u zapecak. komunikativna dimenzija jezika - cinjenica da se odlicno razumemo - zamenjuje se istorijskom argumentacijom. a kako to u visenacionalnoj sredini izgleda, vidimo plakativno u ovom tekstu.
vanja.t vanja.t 07:58 11.09.2009

Re: a u praksi...

komunikativna dimenzija jezika - cinjenica da se odlicno razumemo - zamenjuje se istorijskom argumentacijom

uzrok ove neverovatne činjenice - da se odlično razumemo - je još čudnija pojava da govorimo istim jezikom:

srpskim - ne naravno, kakvo bi to retrogradno i istorijsko objašnjenje bilo? danas u 21. veku, takoreći na pragu eu? svašta!

BCMS -
Jelena Gall Jelena Gall 08:47 11.09.2009

Re: a u praksi...

srpskim - ne naravno, kakvo bi to retrogradno i istorijsko objašnjenje bilo?

ne samo sto bi bilo retrogradno nego istorijski netacno. no vidim da ne znas, pa sto se onda guras? da bi ispao smesan?
BCMS = srpski?
vanja.t vanja.t 10:18 11.09.2009

Re: a u praksi...

no vidim da ne znas, pa sto se onda guras?
... među nas ekspertualce
Jelena Gall Jelena Gall 11:41 11.09.2009

Re: a u praksi...

ekspertualce


vanja.t vanja.t 12:47 11.09.2009

Re: a u praksi...

Rejlem Rejlem 12:17 10.09.2009

Jezik kojim svi govorimo je jedan...

...bez obzira kako ga ko naziva. I to sto je jezik zajednicki za Bosnjake, Hrvate, Srbe i Crnogorce uopste ne treba da plasi bilo koji od ovih naroda da ce izgubiti nacionalni identitet ili bilo sta drugo.
Dokazivanje od strane 'nasih' ili 'njihovih' lingvista da su u pitanju razliciti jezici je zalosno, i samo ukazuje na nacionalnu i politicku ostrascenost njih samih.
Evo predloga za naziv jezika (koji znam da niko nece prihvatiti): Jezik juznoslovenskih naroda.
Jelena Gall Jelena Gall 15:59 10.09.2009

Re: Jezik kojim svi govorimo je jedan...

Evo predloga za naziv jezika (koji znam da niko nece prihvatiti): Jezik juznoslovenskih naroda.

bilo je vec takvih predloga, ali su odbaceni (s dovoljno dobrim razlogom - juzni sloveni su i narodi van bcms-govornog podrucja). poenta je u tome da su lingvisti koji "brane" zajednicki jezik (ili jezicki sistem) do te mere marginalizovani ili diskvalifikovani u tom nasem jezickopolitickom ringu da nikakva ozbiljna rasprava o nekom zajednickom imenu sada i ne moze da se vodi. vodice se u nekoj neodredjenoj buducnosti, pod uslovom da podrucje prezivi nekoliko mirnih decenija - i pod uslovom da opstane bosna i hercegovina.
albicilla albicilla 16:01 10.09.2009

Re: Jezik kojim svi govorimo je jedan...

Evo predloga za naziv jezika (koji znam da niko nece prihvatiti): Jezik juznoslovenskih naroda.


skrati u juznoslovenski i prihvatio bih ja, ali bi se pogodjeni nasli makedonci i bugari...
d_sandic d_sandic 16:04 10.09.2009

Re: Jezik kojim svi govorimo je jedan...

narodi van bcms-


Ko su ''c''?
Jelena Gall Jelena Gall 16:11 10.09.2009

Re: Jezik kojim svi govorimo je jedan...

d_sandic
narodi van bcms-


Ko su ''c''?

to je ona engleska skracenica, pisala sam jedan tekst (i stavila na blog) o tome, pa da ne bih duzila i uvek sve nabrajala... dakle: bosnian, croatian, montenegrinian & serbian
alexlambros alexlambros 22:51 10.09.2009

Re: Jezik kojim svi govorimo je jedan...

Jezik juznoslovenskih naroda


a engleski nek se zove komonveltski i resen problem
albicilla albicilla 13:40 10.09.2009

srrrrk...

bio sam pre par godina koautor jedne u sarajevu objavljene knjige, pa sam tada bosanskog kolegu pitao kakva je razlika izmedju bosanskog (ja sam pitao "bosnjackog", ali mi je on objasnio da se tako ne kaze, zaboravio sam vise zasto), hrvatskog i srpskog

kaze: na bosanskom narucujes kahvu, na hrvatskom kavu, a na srpskom kafu... i onda na sva tri jezika kazes - srrrrk...

i sada se samo setite da su, zbog tako vazne razlike, do pre koju godinu padale glave...
d_sandic d_sandic 13:47 10.09.2009

Re: srrrrk...

kaze: na bosanskom narucujes kahvu, na hrvatskom kavu, a na srpskom kafu... i onda na sva tri jezika kazes - srrrrk...

i sada se samo setite da su, zbog tako vazne razlike, do pre koju godinu padale glave...


Nisu glave padale zbog toga. To je prilično trivijalno pojednostavljivanje.
eizo eizo 14:01 10.09.2009

Re: srrrrk...

Kazem ja njima da nisam nepismen nego pisem Bosnjacki tako mi Bosanskih piramida, ali meni niko ne veruje.
d_sandic d_sandic 14:07 10.09.2009

Re: srrrrk...

Kazem ja njima da nisam nepismen nego pisem Bosnjacki tako mi Bosanskih piramida, ali meni niko ne veruje.Istorija za 5. razred ,koju sam ja učio, tvrdi da su se na prostore balkana doselila tri slovenska plemena... Odakle sad ti Bošnjaci, dan danas mi nije jasno!

Edit:

Pogotovo što su se, dok sam ja živeo u Bosni, samovoljno nazivali Muslimanima! Šta je sledeće?
gorran2 gorran2 14:37 10.09.2009

Re: srrrrk...

d_sandic
Kazem ja njima da nisam nepismen nego pisem Bosnjacki tako mi Bosanskih piramida, ali meni niko ne veruje.

Istorija za 5. razred ,koju sam ja učio, tvrdi da su se na prostore balkana doselila tri slovenska plemena... Odakle sad ti Bošnjaci, dan danas mi nije jasno!
Edit:
Pogotovo što su se, dok sam ja živeo u Bosni, samovoljno nazivali Muslimanima! Šta je sledeće?
Pojavili se niotkuda, i još se samovoljno nazvali nekim imenom! Stvarno, šta li će im sledeće pasti na pamet?
Trećinu u Keraterm, trećinu u Švedsku, a trećinu upotrebiti za viceve!
Šta nam drugo preostaje?
d_sandic d_sandic 14:40 10.09.2009

Re: srrrrk...

Šta nam drugo preostaje?


Ignorisati ih. Imamo preča posla...
Inner Party Inner Party 15:36 10.09.2009

Re: srrrrk...

d_sandic
Šta nam drugo preostaje?


Ignorisati ih. Imamo preča posla...Jelena Gall Jelena Gall 16:04 10.09.2009

Re: srrrrk...

Ignorisati ih. Imamo preča posla...

ako ne zivite u bosni i hercegovini, moze vam se. ako zivite tamo, ne mozete ih ignorisati. pitam se samo zasto ste dosli da svoju ignoranciju verbalizujete na ovom blogu.

zafrkancije na temu navodne inferiornosti i gluposti bosnjaka/muslimana se ovde zavrsavaju. molim da ne replicirate, brisacu.
d_sandic d_sandic 16:08 10.09.2009

Re: srrrrk...

zafrkancije na temu navodne inferiornosti i gluposti bosnjaka/muslimana se ovde zavrsavaju. molim da ne replicirate, brisacu.


A vi ste rekli da je Hitler super lik! Gde sam ja pričao o gluposti bosnjaka/muslimana ?

PS

Brišite šta hoćete. Oni koji podmeću mi nisu interesantni...
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 13:59 10.09.2009

HAHAHA

Jelena, imaš od mene preporuku veliku ko Materhorn (Cervino), nisam se davno tako slatko nasmejao. Ne postoji bolja ilustracija starozavetne priče o Vavilonskoj kuli. Očigledno je da ova politika ( policy, prim.prev.) vodi ka destrukciji, zavrzlami iz koje se Bosna i Hercegovina neće izvući, kao što se ni Jugoslavija nije izvukla iz svoje srpskohrvatske paradigme.

Samo molim komentatore, nemoj te po Vuku i po Srbima. Da smo svi prihvatili Vuka bilo bi nam i košer i halal, a pre svega bilo bi jednostavnije - znali bi razliku izmedju jezika i nacionalnosti.

Vrhunac humora je kad se doda ono C na nakardnu životinju koja se zove "BHS".


albicilla albicilla 15:59 10.09.2009

Re: HAHAHA

Ne postoji bolja ilustracija starozavetne priče o Vavilonskoj kuli.


pre par godina, neki pan-jevropski skup u ljubljani... uvece, okupila se ex-yu za istim stolom i parla isti jezik, ma kako ga zvali. prolazi jedan englez i gleda nas, nemalo iznenadjen

sutra pricam s tiim englezom, objasnjavam mu kakvo blago ex-yu deli, zajednicki jezik, eeej, gde bi eu bila da imaju zajednicki jezik.... a onda se ujedem za svoj dugi jezik i predlozim gde bi eu tada bila - raskomadana nizom krvavih ratova?
Jelena Gall Jelena Gall 22:49 10.09.2009

Re: HAHAHA

okupila se ex-yu za istim stolom

iz dana u dan imam ovakva iskustva. dovoljno je malo proputovati i pomesati se sa tim ex-yu svetom.
a onda se ujedem za svoj dugi jezik i predlozim gde bi eu tada bila - raskomadana nizom krvavih ratova?

pa, tu se topi osnova za poredjenje, presli smo na vanjezicki teren...
Atomski mrav Atomski mrav 14:11 10.09.2009

Teatar apsurda

Umesto da jezik (i to isti, da se ne lažemo) zbližava ljude, oni ga koriste da bi se što više razlikovali.
Što kaže Jovan Dučić, dve životinje kad se sretnu, onjuše se i nastavi svaka svojim putem... a da imaju moć govora, rastrgle bi se!

Zašto bosanski jezik a ne bošnjački? I zašto ne bosansko-hercegovački? Gde je tu logika? (Ima logike, samo nema Ibre da postavlja cijevi...)
topcat topcat 14:52 10.09.2009

Re: Teatar apsurda

Atomski mrav

I zašto ne bosansko-hercegovački?

Jer Hercegovci nemaju problem sa identitetom.

Atomski mrav Atomski mrav 15:00 10.09.2009

Re: Teatar apsurda

Ma smejurija, ali od nje neki vuku korist...
Inner Party Inner Party 15:32 10.09.2009

Re: Teatar apsurda

Atomski mrav

Zašto bosanski jezik a ne bošnjački?


Zato sto je potrebno napraviti bosansku naciju u koju bi spadali svi ljudi koji zive u BiH. Zato sto Bosnjaci, Hrvati, Srbi treba da postanu Bosanci.

vilovuk vilovuk 21:21 10.09.2009

Re: Teatar apsurda


Zato sto je potrebno napraviti bosansku naciju u koju bi spadali svi ljudi koji zive u BiH. Zato sto Bosnjaci, Hrvati, Srbi treba da postanu Bosanci.

Pa, oni jesu Bosanci ... I govore, ili su bar govorili, istim jezikom.
Bosanci srpskog porekla - šta je tu loše?
Jelena Gall Jelena Gall 22:59 10.09.2009

Re: Teatar apsurda

Zašto bosanski jezik a ne bošnjački? I zašto ne bosansko-hercegovački? Gde je tu logika? (Ima logike, samo nema Ibre da postavlja cijevi...)

eno odgovorila baronu i knezu gore. logika - logike bi bilo, kad bi se tri konstitutivna naroda, ili dve federalne jedinice bih dogovorile o nazivu zajednickog jezika. ali to bi bio jedan nadnacionalni korak; otkricu ti toplu vodu ako ti kazem da je trenutno iluzorno razmisljati o tome, vidis da se svi plase unitarizma..
Sofroniye Sofroniye 23:59 10.09.2009

Re: Teatar apsurda

Jelena Gall
Zašto bosanski jezik a ne bošnjački? I zašto ne bosansko-hercegovački? Gde je tu logika? (Ima logike, samo nema Ibre da postavlja cijevi...)

eno odgovorila baronu i knezu gore. logika - logike bi bilo, kad bi se tri konstitutivna naroda, ili dve federalne jedinice bih dogovorile o nazivu zajednickog jezika. ali to bi bio jedan nadnacionalni korak; otkricu ti toplu vodu ako ti kazem da je trenutno iluzorno razmisljati o tome, vidis da se svi plase unitarizma..


Iskustvo ih gospodjo uci da se plase tog unitarizma (pricam naravno o "politickom" unitarizmu). A ako me pitate kakvo iskustvo, to necu moci da vam odgovorim jer vam se moj odgovor nece svideti. Osim toga, bio bi politicke prirode te nije primeren lingvistickoj (?) temi :)
Jelena Gall Jelena Gall 09:03 11.09.2009

Re: Teatar apsurda

A ako me pitate kakvo iskustvo, to necu moci da vam odgovorim jer vam se moj odgovor nece svideti.

ne pitam, mislim da sam o tom iskustvu solidno obavestena.
Osim toga, bio bi politicke prirode te nije primeren lingvistickoj (?) temi :)

jezicka politika je proces normiranja jezika i kao takva se proucava u okviru sociolingvistike. hocu reci, nema govora o neprimerenosti :)
Atomski mrav Atomski mrav 10:48 11.09.2009

Re: Teatar apsurda

Jelena Gall
Zašto bosanski jezik a ne bošnjački? I zašto ne bosansko-hercegovački? Gde je tu logika? (Ima logike, samo nema Ibre da postavlja cijevi...)

eno odgovorila baronu i knezu gore. logika - logike bi bilo, kad bi se tri konstitutivna naroda, ili dve federalne jedinice bih dogovorile o nazivu zajednickog jezika. ali to bi bio jedan nadnacionalni korak; otkricu ti toplu vodu ako ti kazem da je trenutno iluzorno razmisljati o tome, vidis da se svi plase unitarizma..

Dakle - NIJE bosanski već bošnjački, i tačka. Dokle god ne možeš biti nacija bez sopstvenog jezika, pravopisa i sopstvene crkve. Nismo se mrdnuli iz 10. veka
Jelena Gall Jelena Gall 11:59 11.09.2009

Re: Teatar apsurda

Dakle - NIJE bosanski već bošnjački, i tačka. Dokle god ne možeš biti nacija bez sopstvenog jezika, pravopisa i sopstvene crkve. Nismo se mrdnuli iz 10. veka

znas, i to pletivo je gusto... ima dosta bosanskih lingvista koji se pozivaju na naziv "bosanski jezik" koji je postojao i ranije, pre ovog "izdvajanja" iz shj. za mene je, naravno, najproblematicniji taj nacionalni kriterijum, bez obzira na kojoj strani, koji kada govorimo o jednom jeziku ili jez. sistemu jednostavno ne moze da se odrzi. iz te perspektive je potpuno nebitno da li je u pitanju bosanski ili bosnjacki, moze da se zove i ovako i onako.
Atomski mrav Atomski mrav 12:19 11.09.2009

Re: Teatar apsurda

E, ne može i ovako i onako. Pa na šta to liči? Ne možeš napraviti kajganu a da prethodno ne razbiješ jaja. Ne može i jare i pare, a to je ono što bi pobornici "bosanskog" i tog "BSHM" jezika hteli.
A ti lingvisti što kreću od "Kulina bana", onda treba da vrate i "bosančicu" - pismo kojim se nekada pisalo u tim krajevima ako hoće da prave vezu sa tim vremenima. Ovako samo prave jeftini politički marketing.
Jelena Gall Jelena Gall 21:59 11.09.2009

Re: Teatar apsurda

Atomski mrav
E, ne može i ovako i onako. Pa na šta to liči? Ne možeš napraviti kajganu a da prethodno ne razbiješ jaja. Ne može i jare i pare, a to je ono što bi pobornici "bosanskog" i tog "BSHM" jezika hteli.
A ti lingvisti što kreću od "Kulina bana", onda treba da vrate i "bosančicu" - pismo kojim se nekada pisalo u tim krajevima ako hoće da prave vezu sa tim vremenima. Ovako samo prave jeftini politički marketing.

ne, jezik nije stvar kao jaje. na engleskom ces razbiti egg, na nemackom ei itd.
nije presudno da li se jezik zove bosanski ili bosnjacki, bitno je sta je tim pojmom obuhvaceno. da se ne vracamo na bosancicu (koliko li je kod nas samo price o cirilicnoj tradiciji, koliko u hrvata price o glagoljici? sve je to, kad nije fascinirajuca nauka, samo politikantsko mantranje), u bosni je problem dvostruk: kako se bosanski ili bosnjacki razlikuje od hrvatskog i srpskog (nacionalni kriterijum, koji obicno skrivamo ispod price o kulturnoj istoriji, tradiciji, knjizevnosti itd, itd) i, s druge strane, kako se jezik U bosni razlikuje od jezika u hrvatskoj odnosno srbiji (unitaristicka "pretnja" ).
jefitni politicki marketing je bolest od koje smo svi oboleli, yes.
Rip Kirbi Rip Kirbi 15:32 10.09.2009

Razumete li ovo?

Чини се да је ствар сложена, и нема лаког решења.

У Србији имамо, такође, овај проблем. Наиме, ми свој језик називамо СРПСКИМ. Уколико би се српски политичари, филолози и, дакако, јавност (= народ) сложили, неким чудом, да је овај језик истоветан са језиком којим говоре Хрвати, Црногорци, Бошњаци (Босанци), па и неке друге етничке групе (нпр. Буњевци...), онда би се оправдано поставило и питање његовог назива.

Само да подсетим на први закључак Новосадског књижевног договора из 1954. године:

Народни језик Срба, Хрвата и Црногораца један је језик. Стога је и књижевни језик који се развио на његовој основи око два средишта, Београда и Загреба, јединствен, са два изговора, ијекавским и екавским.

Упоредите, дакле, ове две ситуације - 1954. и 2009. - и видећете колики је понор између.

За последњих пола века, нешто се је променило. И, такође, ништа се није променило.

Али, није ствар само у НАЗИВУ језика.

Ovo je regionalni problem, a srž mu je političke i nacionalne, a NE jezičke prirode, ma koliko se neki renomirani lingvisti upirali da nas ubede u suprotno. Dobro regionalno rešenje dobićemo tek kada lingvisti (pre svih oni u Hrvatskoj i Srbiji) okrenu list i, kako naučno, tako i politički založe svoje znanje i svoje sposobnosti za praktičnu umesto nacionalne opcije. (Ne bih spekulisala mogućnošću da to bude uskoro.)


Тражити овако нешто од лингвиста - немогуће је. У томе и јесте ствар! Када лингвиста закорачи у ово трусно подручје расправе, мораће и политиком да се бави. А онда - нека буде борба непрестана!P.S.

S mrtvih kula i zvonika
Zadnjih ura bat
Zar će vojnik na vojnika
I na brata brat?

Kud se digla sva ta sila
I vatra i plin
Zar će civil na civila
I na oca sin?

"Mocartova godina 1991."
Arsen Dedić
gorran2 gorran2 16:38 10.09.2009

Re: Razumete li ovo?

P.S.

S mrtvih kula i zvonika
Zadnjih ura bat
Zar će vojnik na vojnika
I na brata brat?

Kud se digla sva ta sila
I vatra i plin
Zar će civil na civila
I na oca sin?

"Mocartova godina 1991."
Arsen Dedić
Hvala na potsećanju!
mirelarado mirelarado 20:06 10.09.2009

Re: Razumete li ovo?

Ево још једног подсећања:

"Зар ће, зар ће само они пјевати?
Оне страшне рефрене,
Умилним и пријетећим гласовима,
Рефрене састављене од погрдних ријечи,
У упропаштеном језику..."
(Арсен Дедић)(А. Дедић - К. Монтено: Ја се надам.)
Jelena Gall Jelena Gall 23:11 10.09.2009

Re: Razumete li ovo?

Када лингвиста закорачи у ово трусно подручје расправе, мораће и политиком да се бави. А онда - нека буде борба непрестана!

o, pa dragi kirbi, borba uveliko traje! odnosno:
alexlambros alexlambros 16:23 10.09.2009

чиста

шизофренија ...

постоји само српски ... ни хрватски није језик ... можда ће бити једног дана, за сада су само wanna be ....
босански? get serious ...

божееееееееее, како више замара ова шизофренија ... I wish I was born somewhere else ...
Jelena Gall Jelena Gall 16:42 10.09.2009

Re: чиста

постоји само српски ... ни хрватски није језик ...

au. pa ja sam potpuno neinformisana! imas neki argument za ovo, ili to pises onako, po osecaju?

a da je sizofrenija, jeste. i doprinosis joj.
alexlambros alexlambros 16:51 10.09.2009

Re: чиста

Jelena Gall
постоји само српски ... ни хрватски није језик ...

au. pa ja sam potpuno neinformisana! imas neki argument za ovo, ili to pises onako, po osecaju?

a da je sizofrenija, jeste. i doprinosis joj.


bitno je da cete vi da je razresite ... looking forward ...
d_sandic d_sandic 16:52 10.09.2009

Re: чиста

bitno je da cete vi da je razresite ... looking forward ...


how yes no
Jelena Gall Jelena Gall 21:57 10.09.2009

Re: чиста

alexlambros
Jelena Gall
постоји само српски ... ни хрватски није језик ...

au. pa ja sam potpuno neinformisana! imas neki argument za ovo, ili to pises onako, po osecaju?

a da je sizofrenija, jeste. i doprinosis joj.


bitno je da cete vi da je razresite ... looking forward ...


kao sto sam i ocekivala - argumentima ni traga.
alexlambros alexlambros 22:12 10.09.2009

Re: чиста

kao sto sam i ocekivala - argumentima ni traga.


још кад бих стварно имео нерве да се бакћем дебилизмима овог формата.
die hard die hard 22:15 10.09.2009

Re: чиста

I wish I was born somewhere else ...


I ja bih bio srecan zbog tebe.A i zbog sebe, onoliko.
Jelena Gall Jelena Gall 23:18 10.09.2009

Re: чиста

alexlambros
kao sto sam i ocekivala - argumentima ni traga.


још кад бих стварно имео нерве да се бакћем дебилизмима овог формата.

nemoj da se bakces, molim te. bye, bye, a evo ti cak i malo madonne, jedna pesmica koju volimo i ti i ja, iako nije na srpskom.
alexlambros alexlambros 23:25 10.09.2009

Re: чиста

iako nije na srpskom.


ah ovaj komonveltski ....
miloradkakmar miloradkakmar 20:00 10.09.2009

Na

kom jeziku je napisan tekst i na kom jeziku raspravljamo ?
alexlambros alexlambros 22:15 10.09.2009

Re: Na

kom jeziku je napisan tekst i na kom jeziku raspravljamo ?


lokalnom
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 20:36 10.09.2009

I love English language. I am an American

I cela Tuzla jednu kozu muzla.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 22:46 10.09.2009

svi

svi se bore da imaju kakav, takav svoj jezik. jer ne postoji drzava, nacija bez jezika, pisma, kulture...i jos nekih stvari.
gorran2 gorran2 22:53 10.09.2009

Re: svi

Velimir Mladenovic
svi se bore da imaju kakav, takav svoj jezik. jer ne postoji drzava, nacija bez jezika, pisma, kulture...i jos nekih stvari.
Kuku, propašće nam Amerika!
Atomski mrav Atomski mrav 10:50 11.09.2009

Re: svi

I Kanada, i Brazil (zapravo, sve od Meksika na jug)...
Srednji vek, dame i gospodo, nismo se makli odande.
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:36 11.09.2009

Re: svi

gorran
Kuku, propašće nam Amerika!

Zaboravio si Australiju?
O sići kao što su Austrija, Švicarska, te Brazil i sve one latinoameričke zemljice da i ne govorimo. Jer nemaju svoje jezike. A bez svog sopstvenog jezika ne valja. Pa se, kao što se radi na ovim našim prostorima, veštački pravi da se malo, malkice razlikuje od drugih, izmišljanjem nekakvih "specifičnosti", he, he, he...
Koliko nezrelih naroda (odnosno političara i politikanata njihovih)!
fulhampress fulhampress 10:16 11.09.2009

Istina boli iskompleksirane politicare...

Ovo je regionalni problem, a srž mu je političke i nacionalne, a NE jezičke prirode, ma koliko se neki renomirani lingvisti upirali da nas ubede u suprotno.


Citirao sam ovaj deo teksta koji ste napisali zato sto je upravo to problem , naime u Srbiji, Hrvatskoj,Bosni,Crnoj Gori se govori SRPSKI jezik, naravno sa lokalnim dijalektom u svakoj nabrojanoj zemlji. To kaze i istorija i svaki nepristrasni lingvisticar. Politikanti i ostali koji svojataju jezik jer im je to dnevno politicka potreba jednostavno unose razdor i mrznju medju balkanske narode. U Austriji i Svajcarskoj se govori NEMACKIM jezikom. U Irskoj,Skotskoj,Velsu,Juznoj Africi,Kanadi,USA,Australiji,Novom Zelandu se govori ENGLESKIM . Tako i u Srbiji, Hrvatskoj,Crnoj Gori i Bosni se govori SRPSKI sa lokalnim dijalektom.
Jelena Gall Jelena Gall 12:03 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

naime u Srbiji, Hrvatskoj,Bosni,Crnoj Gori se govori SRPSKI jezik

ovo je zaista simptomaticno, vi ste vec treci-cetvrti komentator koji ovako govori, a ta je tvrdnja u rangu onog spina o iranskom poreklu hrvata.
analogije sa drugim jezicima ovde uopste ne pomazu, svakom svoja istorija, a mene zaista zanima da li se ovo sto ste napisali o SRPSKOM jeziku danas uci u skolama?
fulhampress fulhampress 12:46 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

a mene zaista zanima da li se ovo sto ste napisali o SRPSKOM jeziku danas uci u skolama?Na zalost se ne uci u skolama. Zasto? Zato sto su razlozi dublje prirode i kada se pocne o njima raspravljati obavezno se neko nadje uvredjen. Zasto se Austrijanci ili Svajcarci ili pak Amerikanci ili Kanadjani nikada ne raspravljaju da li oni govore Austrijski ili Americki ? Kada sam polagao test engleskog na Cambridge-u stajala je i mala napomena pod zvezdicom da je prihvatljivo pisati i Amerikanizovanom gramatikom ( rumor umesto rumoUr. labor umesto laboUr, color umesto coloUr... ima dosta primera). Dakle Englezi su prihvatili blage izmene u njihovom jeziku i dozvolili su ih i u zvanicnim institucijama kao gore spomenuti Cambridge. Ne pada im na pamet da prepuste da se njihov jezik zove Americki ili vec kako se nekoj drzavi prohte.

Mi smo to dopustili i evo nama raznih hejtera Srba i Srpskog nasledja u vidu jezika.

Zasto smo to dopustili? Zato sto smo idioti koji sve veruju stranim silama u poslednjih 200 godina, dotle je doslo da nam je cak i istorija prepravljena u drugoj polovini 19og veka jer je neki "pametni" tadasnji vladin izaslanik odlucio da se od tog momenta sluzbeno prihvata Austrijsko vidjenje istorije Srba i svega sto ima veze sa Srbima. Nasi politicari su to prihvatili i eto nama danasnjih podela i mrznje. Ovo jeste uproscena verzija zbivanja ali je to tako. Dokaza za to ima na tone u vidu knjiga i ostalih teza i radova velikih naucnika i lingvisticara.

Dodao bih jos nesto , zasto i Rusima nisu uspeli da u potpunosti izbrisu istoriju i nacionalni identitet i sve sto su imali zapisano iako su debelo pokusali i velikog uspeha imali?
Zato sto Rusa ima 170 miliona i imaju batinu u svojoj ruci ,malo povecu. Takodje leze na bogatstvu i imaju rezerve. A mi? Mi nemamo nista poredeci se sa Rusima i zato su nas zbrisali u poslednjih 200 godina, prvo ratom a onda indokrinacijom i lazima.

Ali da se vratim na temu, Srbi, Hrvati, Crnogorci i Bosanci govore SRPSKIM jezikom sa svim lokalnim dijalektima, Makedonci govore mesavinom Srpskog i Bugarskog jezika, dok Slovenci imaju tip jezika vise bliskog Ceskom, Slovackom i Poljskom jeziku.
dbambi dbambi 13:46 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

fulhampress
, naime u Srbiji, Hrvatskoj,Bosni,Crnoj Gori se govori SRPSKI jezik, naravno sa lokalnim dijalektom u svakoj nabrojanoj zemljiPoptuno netačno – u Srbiji, Hrvatskoj,Bosni,Crnoj Gori se govori HRVATSKI jezik, naravno sa lokalnim dijalektom u svakoj nabrojanoj zemlji


Može i BOSANSKI, CRNOGORSKI ili kako je kome već želja, ali je poenta da se govori jedan jezik i da taj jezik _MORA_imati jedno ime, jel tako?


Sad, zašto bi tvoja tvrdnja bila tačnija ili imala veću težinu od moje? Za svaku nazovi knjigu istorije ili lingvistu koji iznosi tvoj stav ja mogu da navedem jednak broj koji se slažu sa mnom.fulhampress
To kaze i istorija i svaki nepristrasni lingvisticar


Ovo je zapravo eufemizam za ”knjige i lingviste koji pišu/misle kao ja”. Kao što rekoh, može ih se naći jednak ili veći broj koji nisu na toj poziciji.
fulhampress
Politikanti i ostali koji svojataju jezik jer im je to dnevno politicka potreba jednostavno unose razdor i mrznju medju balkanske narode. U Austriji i Svajcarskoj se govori NEMACKIM jezikom. U Irskoj,Skotskoj,Velsu,Juznoj Africi,Kanadi,USA,Australiji,Novom Zelandu se govori ENGLESKIMOvo se zove pokušaj podupiranja sopstvene teze klimavom paralelom – engleski se proširio svetom tako što su engleski kolonisti otišli u sve te zemlje i poneli svoj jezik sa sobom. Zašto bi ga tamo zvali drugačije? Nemci su se naselili u srednjoj Evropi kao kompaktna masa koja se istorijom i ratnom srećom našla podeljena u više država. Osim toga, Nemačka je bez dvojbe najveća pojedinačna članica tog skupa i kulturno/jezički njen dominantni član. Nijedan od ovih uslova nije ispunjen na Balkanu – niti su Hrvati/Muslimani kolonisti čiji su preci napustili Srbiju pre 200 godina, niti su južni Sloveni bili kompaktna masa kada su stigli na Balkan, niti je Srbija ikada bila kulturni/jezički stožer Balkana pa da svoj jezik i kulturu nametne svima.
alexlambros alexlambros 14:22 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Poptuno netačno – u Srbiji, Hrvatskoj,Bosni,Crnoj Gori se govori HRVATSKI jezik, naravno sa lokalnim dijalektom u svakoj nabrojanoj zemlji


Tako je ... i opste je poznato da su Srbi zapravo pravoslavni Hrvati!
gorran2 gorran2 14:30 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

opste je poznato da su Srbi zapravo pravoslavni Hrvati!
Netačno!
Srbi su naime pravoslavni muslimani.
fulhampress fulhampress 14:30 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Poptuno netačno – u Srbiji, Hrvatskoj,Bosni,Crnoj Gori se govori HRVATSKI jezik, naravno sa lokalnim dijalektom u svakoj nabrojanoj zemlji


Može i BOSANSKI, CRNOGORSKI ili kako je kome već želja, ali je poenta da se govori jedan jezik i da taj jezik _MORA_imati jedno ime, jel tako?


Sad, zašto bi tvoja tvrdnja bila tačnija ili imala veću težinu od moje? Za svaku nazovi knjigu istorije ili lingvistu koji iznosi tvoj stav ja mogu da navedem jednak broj koji se slažu sa mnom.Onda nemamo o cemo da se raspravljamo jer ti tvrdis nesto o cemu ne postoji validan dokaz vec samo naklapanja raznih neukih ljudi.[


quote]Ovo se zove pokušaj podupiranja sopstvene teze klimavom paralelom – engleski se proširio svetom tako što su engleski kolonisti otišli u sve te zemlje i poneli svoj jezik sa sobom. Zašto bi ga tamo zvali drugačije? Nemci su se naselili u srednjoj Evropi kao kompaktna masa koja se istorijom i ratnom srećom našla podeljena u više država. Osim toga, Nemačka je bez dvojbe najveća pojedinačna članica tog skupa i kulturno/jezički njen dominantni član. Nijedan od ovih uslova nije ispunjen na Balkanu – niti su Hrvati/Muslimani kolonisti čiji su preci napustili Srbiju pre 200 godina, niti su južni Sloveni bili kompaktna masa kada su stigli na Balkan, niti je Srbija ikada bila kulturni/jezički stožer Balkana pa da svoj jezik i kulturu nametne svima.


*novo 

Da li si ti uopste video sta si napisao? I ko je uopste najstariji narod na Balkanu? Da nisu mozda Crnogorci? Ili Bosanci iliti mozda Hrvati?

Pusti moderne podele i tvrdnje jer upravo ovim jezikom kojim se mi dopisujemo govore Srbi ,Hrvati,Crnogorci,Bosanci tj Srpski jezik. Jos bolji dokaz da je najstriji Srpski od nabrojanih narodnih "jezika" je da su komunisti nazvali taj jezik Srpsko-Hrvatski, tj. nisu mu mogli toliko naneti stete pa su maksimalnim trudom uspeli Srpski na snize na Srpsko Hrvatski. Nisu cak ni mogli da ga nazovu Hrvatsko-Srpski jer za to nem dokaza. Skoro je bila i emosija u Hrvatskoj gde oni priznaju da se koriste Vukovim Srpskim jezikom ali eto cuda i odmah su ih ostali Hrvati satanizovali zato sto su rekli istinu.

Molim te, nemojmo raspravlajti o necemu sto ne postoji. Bas kao sto ni Amerikanci ne raspravljaju sa Englezima o tome da li pricaju Americki ili Engleski, bez obzira na njihove ratove i ostalo.

Svaka dalja rasprava o ovoj temi je izlisna kao i sto je izlisno dokatati i da je crno u stvari belo... Ovde se govori Srpski jezik a u Hrvatskoj , Bosni i Crnoj Gori -Srpski jezik sa lokalnim recima ,izrazima i drugo.
Uporno potenciranje suprotno ovome je nista drugo do politicki aktivizam i prasina oko nicega, oko teme koja u realnosti ne postoji dok nisu nastale banana drzave i kvazi mislioci i kvazi strucnjaci.
Jelena Gall Jelena Gall 20:38 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Na zalost se ne uci u skolama. Zasto? Zato sto su razlozi dublje prirode i kada se pocne o njima raspravljati obavezno se neko nadje uvredjen.

ZATO se ne uci u skolama?! zanimljivo, za ovoliko uvazavanje tudjih emocija u oblasti obrazovanja jos nisam cula.
Dokaza za to ima na tone u vidu knjiga i ostalih teza i radova velikih naucnika i lingvisticara.

kojih? btw, lingvista a ne lingvisticara.
Ali da se vratim na temu, Srbi, Hrvati, Crnogorci i Bosanci govore SRPSKIM jezikom sa svim lokalnim dijalektima, Makedonci govore mesavinom Srpskog i Bugarskog jezika, dok Slovenci imaju tip jezika vise bliskog Ceskom, Slovackom i Poljskom jeziku.

kako da vam kazem a da vas ne uvredim, ovo sto pricate veze s lingvistikom nema, ali zasmejava.
evo za zainteresovane SRPSKOG cakavskog i kajkavskog narecja, sve sa par SRPSKIH dijalekata:

Čakavski dijalekti:

1. buzetski (gornomiranski)
2. jugozapadni istarski (štakavski čakavski)
3. sjevernočakavski (ekavski čakavski)
4. srednjočakavski (ikavsko-ekavski čakavski)
5. južnočakavski (ikavski čakavski)
6. lastovski (jekavski čakavski)


Kajkavski dijalekti:

1. plješivičkoprigorski
2. samoborski
3. gornjosutlanski
4. bednjansko-zagorski
5. varaždinsko-ludbreški
6. međimurski
7. podravski
8. sjevernomoslavački
9. glogovničko-bilogorski
10. gornjolonjski
11. donjolonjski
12. turopoljski
13. vukomeričko-pokupski
14. donjosutlanski
15. goranski

znate, kad su juznoslovenski jezici, knjizevnosti, istorije u pitanju (nadam se da smemo da ostanemo u tom okviru? ili ni to nije dovoljno?) ne vazi ono pravilo "sve je srpsko dok se ne dokaze suprotno". to je iz jedne druge bajke.
Jelena Gall Jelena Gall 20:51 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Ovo se zove pokušaj podupiranja sopstvene teze klimavom paralelom

tako je, dbambi, na takva poredjenja vise uopste ni ne odgovaram, besmislena su vec zbog osnovne postavke. a imali smo toga na kilo po raznim blogovima vec...
Jelena Gall Jelena Gall 21:08 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Fulhampress, sad vidim i odgovor dbambiju. Evo, ukljucujem sada velika i mala slova i u svoj komentar, da bi bilo jasnije: vec kad se toliko trudite oko srpskog jezika, vec kad se pozivate na nekakve, istina neimenovane, lingvisticke i ine autoritete, vec kad smatrate da nesto bitno znate o srpskom jeziku i njegovim podvrstama tj. lokalnim varijanticama, poradite prvo na sopstvenom (srpskom) jeziku. Dakle, srpski/hrvatski/americki/engleski itd. se pise malim slovom. Kad se neko ovoliko upinje da bude ubedljiv, onda mora bar vladati instrumentarijumom kojim se sluzi.

Drugo, bas kao ni kod alexlambrosa ili vanje.t, ne videh kod vas nijedan bozji citat, nijedno ime nekog strucnjaka (koji nije "kvazi" ), ili makar mislioca (uzgred, kaze se "mislilac" u nominativu), neki link na tekst nekog uvazenog strucnjaka - videh samo: sve je to srpsko i basta, ko drukcije kaze, klevece i laze.

Da ne bi ovaj blog postao plodno tle za izreku da vise puta ponovljena laz postaje istina, izvolite ili svoje tvrdnje, misljenja, tlapnje, uverenja, a najbolje znanja, potkrepiti odgovarajucim strucnim materijalom, ili izvolite ovde ucutati.
malena1 malena1 22:14 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Dakle, srpski/hrvatski/americki/engleski itd. se pise malim slovom. Kad se neko ovoliko upinje da bude ubedljiv, onda mora bar vladati instrumentarijumom kojim se sluzi
brava Jelena

Upravo je to resenje koje i Ibrahimovic prepoznaje kao neophodnost - obezbediti fundamentalnu i funkcionalnu pismenosti. Koga zanimaju narecja/ govori,(pa i jezici ako vam je po volji, jer ja mislim da je SBHC jedan jezik) pisma .... neka se time zabavlja na recimo izbornom predmetu.Paranoja na svim stranama a ne samo srpskoj. Bolna je sadasnjost bosanskog skolstva, muce decu sadististicki. U najmanju ruku kao da nisu njihova. Sta smo posejali to zanjemo.

Meni narocito npr smeta diskriminacija latinicnog pisma u Srbiji. Svedoci smo one crne komedije oko sudjenja Davidovicu koji nije dobio dokumenta na cirilici...sve je to ista nacionalisticka gadarija kao i u Bosni.
fulhampress fulhampress 23:50 11.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Fulhampress, sad vidim i odgovor dbambiju. Evo, ukljucujem sada velika i mala slova i u svoj komentar, da bi bilo jasnije: vec kad se toliko trudite oko srpskog jezika, vec kad se pozivate na nekakve, istina neimenovane, lingvisticke i ine autoritete, vec kad smatrate da nesto bitno znate o srpskom jeziku i njegovim podvrstama tj. lokalnim varijanticama, poradite prvo na sopstvenom (srpskom) jeziku. Dakle, srpski/hrvatski/americki/engleski itd. se pise malim slovom. Kad se neko ovoliko upinje da bude ubedljiv, onda mora bar vladati instrumentarijumom kojim se sluzi.

Drugo, bas kao ni kod alexlambrosa ili vanje.t, ne videh kod vas nijedan bozji citat, nijedno ime nekog strucnjaka (koji nije "kvazi" ), ili makar mislioca (uzgred, kaze se "mislilac" u nominativu), neki link na tekst nekog uvazenog strucnjaka - videh samo: sve je to srpsko i basta, ko drukcije kaze, klevece i laze.

Da ne bi ovaj blog postao plodno tle za izreku da vise puta ponovljena laz postaje istina, izvolite ili svoje tvrdnje, misljenja, tlapnje, uverenja, a najbolje znanja, potkrepiti odgovarajucim strucnim materijalom, ili izvolite ovde ucutati.


Postovana Jelena, u prvi mah sam ponesen vasim komentarom zeleo popljuvati i vas i sve ostale koji traze dlaku u jajetu na ovom vasem post-u. Zeleo sam to ,vrlo! Ali kako vreme stade teci i misli se krenuse razbistrivati tako uvidevsi da mi vi prebacujete minorne gramaticke greske prilikom pisanija po kretenskoj tastaturi koja uzgred i ne radi u potpunosti, ja resih da vam odgovorim u stilu copy - paste od korisnika dali76. Zasto? Zato sto je doticni komentator napisao srz onoga o cemu sam hteo pisati. Shvatam da nema potrebe da vam citiram izvore koje vi trazite niti ja to zelim jer se o istini i cinjenicama NE raspravlja, osim ako ne zelite da ih preokrenete ili pak da optuzite sve neistomisljenike. Poznajem vasu taktiku (mada ne znam jos uvek sa kojim motivom to radite) u vidu skretanja sa teme, podmetanja sitnicarija umesto pravih odgovora , zamena teza, i jos stosta.

Dakle za pismene i inteligentne: Srbi su najstariji narod od Juznih Slovena koji su dosli na Balkan. Bejavsi najbrojniji i ziveci od Jadrana do Crnog Mora , nametnuli su svima svoj jezik koji se u originalu nije mnogo promenio do danas. Hrvati, Crnogorci, Bosanci su produkti vekovnih i sada vec hiljadu godisnjih podela pravoslavnih Srba na manje nacije kao sto su Bosanci i Crnogorci, Hrvata je bilo toliko malo da se nisu smatrali bitnim kao ni kasnije Bosanci ili Crnogorci. Svi su oni ipak govorili jezikom najmocnijeg i najveceg tada naroda na Balkanu-Srba. Bosanci su nastali kao nacija kada je veliki deo Srba tamo prihvatio Islam zbog cistog opstanka. Crnogorci su deo Srba koji je pre vise vekova migrirao u planinske predele i krs zvan Crna Gora. Svi su oni pricali Srpski. Tek kasnije je dnevna politka to nazvala "Hrvatski, Bosanski,Crnogorski", kada kasnije? U 20 om veku konacno, dakle bilo im je potrebno preko 1000 godina da shavte da ne pricaju Srpski nego Bosanski iliti Hrvatski...ili Crnogorski sa mekim sj??? O cemu vi pisete pobogu Jelena??? Ne zamajavajte se ispraznim tezama i dokazivanju ne postojeceg! Dakle ako ne mozete razumeti na Srpskom mozda da vam na Engleskom napisem da :
There is no such thing as American or Canadian or Australian or Scottish language, there is only English with local varieties and local dialects. Scots and Irish people have their own language which is called Gaelic .

Amerikanci Kanadjani i Skoti govore Engleskim bas kao i sto Hrvati ,Bosanci i Crnogorci govore Srpskim jezikom i upotrebljavaju gramatiku koju je Vuk Stefanovic Karadzic sastavio, dokazao ,postavio u sistem skolovanja.

Izvolite procitati sta je dali76 imao reci:

Nisam dugo bio na blogu ,al vidim da smo u istom blatu I nade mnogo nema.
Moj stav o bosanskom jeziku je poznat.
Razmisljam.
Zasto recimo u SAD nije bilo toliko “pametnih” ljudi pa da posle krvavog raskida sa maticom (Engleskom) ne usvojise americki jezik I tako raskinu sve veze sa nekadasnjom mrskom im bracom.
I onaj Fidel Kastro koliko god nasilno stvarao I idealizirao kubansku naciju ostavi covjek spanski jezik kao sluzbeni, a od tih Spanaca nista dobro.
Onda razmisljam. Dobro otac mu je bio se doselio iz Spanije.
Gvatemala mi sljedeca na pameti. Nacija sa najvecim postotkom indijanskog stanovnistva.
Drzava gdje su se razni plemenski jezici odrzali I najvise pomjesali sa gvatemalskim pardon spanskim.
Cek ni oni ne nazvase svoj jezik drugacije nego spanskim?
Mora da je to do nas. Pametan nisam.
RS ima jedan jezik?
Srpski. Naravno ijekavica; Klinci treba da se uce pravilnom pisanju I gramatici.
Komsijama iz susjednog enntiteta bi bilo pametnije da se manu prica o nazivu jezika vec da djecu uce taj jezik.
Neka ga zovu maternji, babin, nas/vas/njihov mislim da je sasvim nebitno onnim koji
pricaju I pisu srpski.
Druzim se sa ljudima iz EX YU I odavno sam prelezao djecju bolest tipa ,govorim “nas”a ne srpski da ih ne bi povredio.


Za kraj, molim vas nemojte cenzurisati ovaj odgovor vec ga objavite i vec tim ce se moje misljenje o vama popraviti.
gorran2 gorran2 00:27 12.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Za kraj, molim vas nemojte cenzurisati ovaj odgovor vec ga objavite i vec tim ce se moje misljenje o vama popraviti.
A, opet, to bi se moglo negativno odraziti na nečije mišljenje o Vama...
Jelena Gall Jelena Gall 08:26 12.09.2009

Re: Istina boli iskompleksirane politicare...

Za kraj, molim vas nemojte cenzurisati ovaj odgovor vec ga objavite i vec tim ce se moje misljenje o vama popraviti.

ostavljam, bez daljeg komentara s moje strane, a vama preporucujem da procitate na kraju ovog bloga odlomke koje je postirao rip kirbi - tu strucnjaci govore o jeziku.
gorran2 gorran2 12:15 11.09.2009

Cela ova priča oko jezika,

njegovog naziva, kodifikovanja lokalnih specifičnosti - uključujući i komentare na ovom blogu - potvrđuje nekoliko dobro poznatih istina:

1. Budale sve znaju.
2. Samo ne znaju kolike su budale.
3. Ali ih to ne sprečava da budu izuzetno opasni.
znik znik 18:41 11.09.2009

Jezik i politika

Sve ovo što se dešava sa jezikom je stvar politike. Pored dva standardne varijante, istočne i zapadne, jezik koji smo nekada zvali srpskohrvatski je u međuvremenu dobio i dve nove varijante, bosansku i crnogorsku. Da bi cirkus bio kompletniji, u jednoj od varijanti je dobio i dva nova znaka.

Nisam lingvista, ali sam jezikom koji sam učio u školi bez problema mogao da se sporazumevam od Rovinja do Vranja. Mogu da se sporazumevam i dalje, ali sada zvanično govorimo različite jezike.

Postoje dve opcije za ovaj problem.

1) Napraviti novi jezički dogovor podržan od lingvista i političara BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Uvažiti da se radi o jednom jeziku koji ima nekoliko varijanti, standardizovati te varijante i uskladiti budući razvoj tih varijanti. To podrazumeva zajedničke alfabete. Zajednički naziv bi isto tako bio koristan.

Taj dogovor je moguć samo na nivou celog područja na kome se govori ono što smo nekada zvali srpskohrvatski jezik. Ja razumem da se ti problemi dodatno komplikuju u BiH, ali oni se ne mogu rešavati izolovano u BiH. Ne može se jezik Srba i Hrvata u BiH usklađivati sa jezikom Bošnjaka, jer i Srbi i Hrvati žele (s pravom) da govore istim jezikom kojim govore i njihovi sunarodnici u Hrvatskoj i Srbiji.

2) Nastaviti da teramo po svome, ti u klin - ja u ploču. Imaćemo četiri jezika koji će se razvijati nezavisno, kako kome padne na pamet. Imaćemo prevodioce i sve ostalo. Kada uđemo u Evropsku Uniju, EU će pokušati da nas urazumi ali će na kraju dići ruke. Svejedno, za 100 godina naši potomci će pričati istim jezikom i nazivaće taj jezik istim imenom: English. (Ko zna, možda će onda žučno diskutovati oko neprikosnovenog prava da koriste Oxford ili Chicago style.)

Jelena Gall Jelena Gall 21:13 11.09.2009

Re: Jezik i politika

1) Napraviti novi jezički dogovor podržan od lingvista i političara BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Uvažiti da se radi o jednom jeziku koji ima nekoliko varijanti, standardizovati te varijante i uskladiti budući razvoj tih varijanti. To podrazumeva zajedničke alfabete. Zajednički naziv bi isto tako bio koristan.

novi jezicki dogovor - da. iako je iluzorno trenutno o tome govoriti.
zajednicki naziv, koji ne bi iskljucivao cetiri standarda - da, naravno, ako bi se to uradilo nestao bi ogroman besmisleni balast.
zajednicki alfabet? zasto? ne mislim da je to nuzno, odnosno, mislim da je ovo sto sada imamo (4 x latinica, plus 3 x cirilica; 3 x 30 i 1 x 32 slova) potpuno odrzivo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana