Diskriminacija: Kad promeniš opredeljenje - postaćes dobrovoljni davalac krvi (updated)

Goran Miletic RSS / 04.07.2007. u 16:11

Nebrojeno puta sam predavao o diskriminaciji, uvek sa gomilom primera. A primeri su svuda oko nas, treba ih samo zabeležiti i saopštiti javnosti. Sledi primer od pre nekoliko dana u obliku saopštenja Gej-strejt alijanse.

UPDATE: Tokom dana stigao je i odgovor Zavoda, koji prenosim bez ličnog komentara, kao što nisam komentarisao saopštenje GSA.

--------------

U poslednjih nedelju dana Gej-strejt alijansa je registrovala dva slučaja diskriminacije gejeva dobrovoljnih davalaca krvi od strane Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Dana 28. juna 2007. godine član GSA Nenad Rosić je nakon polaganja prijemnog ispita odlučio da dâ krv na Trgu republike u Beogradu.

Oko 12.30 stigao je do autobusa Instituta gde je zatekao veliku gužvu, pošto je tu bila prisutna ekipa TV B92 koja je radila kampanju sa poznatim ličnostima.

Popunio je upitnik i na pitanje "Da li ste imali seksualni odnos sa osobom koja je imala analni seks u poslednjih šest meseci?" odgovorio je potvrdno.

Nakon dužeg čekanja ekipa Instituta ga je pozvala u autobus gde mu je urađen test hemoglobina. Sačekao je pet minuta na razgovor sa lekarkom.

Lekarka je pogledala upitnik i tražila od Rosića da obrazloži svoj odgovor na pomenuto pitanje. On je rekao da je imao oralni seks sa osobom koja je imala analni odnos u poslednjih šest meseci.

Lekarka ga je pitala da li je to devojka, na šta je odgovorio negativno i rekao da je u pitanju dečko. Ona mu je odmah rekla da ne može dobrovoljno dati krv jer spada u rizičnu grupu.

Nije pomoglo ni ubeđivanje u to da više ne postoje rizične grupe, već rizično ponašanje. Rekla je da to nije do nje, već da izričito ne sme da dopusti uzimanje krvi od homoseksualaca, tj. osoba koje upražnjavaju analni seks, pošto je u takvim situacijama najveći rizik od infekcije HIV virusom.

Nakon toga, lekarka je objasnila Rosiću da je sluznica rektuma izuzetno osetljiva i sklona pucanju. Razgovor je zaključila izjavom da davaoc može da dođe ponovo, ali kada promeni seksualnu orijentaciju.

Pet dana kasnije, 3. jula 2007. godine član GSA Lazar Pavlović otišao je u zgradu Instituta za transfuziju krvi Srbije sa namerom da dobrovoljno da krv.

Nakon ponovljene procedure kao i u slučaju Rosića, ušao je u ordinaciju gde je lekarka obavila kratak rutinski pregled, da bi prešla na analizu odgovorenih pitanja u upitniku.

Zastala je kod dva pitanja koja se odnose na seksualne navike, gde je Pavlović potvrdio da je u poslednjih šest meseci imao seksualne odnose sa osobom koja je imala analne odnose i da je on lično imao analni odnos u poslednjih šest meseci.

Lekarka je pored ta dva pitanja unela tekst "seks sa zaštitom" i zamolila Pavlovića da stavi svoje inicijale ispod tog teksta.

Lekarka je ovaj zahtev obrazložila time da je to Institutu potrebno radi evidencije, odbivši da objasni o kakvoj se evidenciji radi.

Na pitanje Pavlovića zašto u upitniku ne postoje pitanja o rizičnosti seksualnog ponašanja, već pitanja koja manje ili više direktno ispituju seksualnu orijentaciju davaoca, lekarka je slegla ramenima.

Nakon ovoga, ona je zamolila Pavlovića da zatvori vrata ordinacije i postavila mu pitanje koje je seksualne orijentacije.

Pošto je odgovorio da je gej, lekarka mu je saopštila da mora da ga odbije. Kao obrazloženje za ovu odluku pokazala mu je šifrarnik na njenom stolu u kojem pod šifrom 0041 stoji "Visoko rizično seksualno ponašanje: homo, biseks, promiskuitet..."

Pavlović je protestovao protiv ove odluke, dajući argument da je pre petnaest godina Svetska zdravstvena organizacija ukinula koncept rizičnih grupa i uvela koncept rizičnog ponašanja u smislu korišćenja zaštite tokom seksualnog odnosa, bez ikakvog naglaska na prirodu tog odnosa.

Lekarka je rekla da ona zna za to i da bi mu, što se nje tiče, dozvolila da dâ krv. Zatim ga je još nekoliko puta pitala da li je uvek koristio zaštitu pri seksualnom odnosu. Svaki put joj je potvrdno odgovorio i rekao da ima stalnog partnera.

Pavlović je upitao lekarku da li u toj meri maltretiraju i heteroseksualne osobe, i zbog čega neka osoba, koja se izjasnila kao heteroseksualna, a imala je zaštićene analne odnose, kao i zaštićene odnose sa nekom osobom koja je prethodno imala analne odnose, može biti davalac samo zato što je heteroseksualna, a on ne može jer je homoseksualac.

Lekarka je ponovila da tako stoji u propisu koji ima, kao i da načelnica Instituta za transfuziju krvi Srbije ne dozvoljava uzimanje krvi od homoseksualnih osoba.

Pavlović je nakon toga izrazio želju da porazgovara sa načelnicom Instituta, ali lekarka je rekla da ona nije tu.

Sugerisao je lekarki da se pred svoja prethodna dva davanja krvi nije izjašnjavao kao gej i da mu je oba puta uzeta krv, želeći time da joj ukaže da je besmisleno diskriminatorno ponašanje prema homoseksualnim osobama.

Lekarka je zatim pitala Pavlovića da li se slaže da ona pozove načelnicu Instituta i konsultuje se sa njom, sa čim se on složio. Lekarka je napustila prostoriju i bila van nje oko jedan minut. Vratila se i saopštila mu da je načelnica odobrila da mu se uzme krv.

Iz ova dva događaja zaključujemo:

· Institut za transfuziju krvi Srbije i dalje diskriminiše gejeve kao dobrovoljne davaoce krvi kršeći time sva etička načela i pravila lekarske profesije, zakone Srbije, međunarodno pravo i stručni stav Svetske zdravstvene organizacije.

· Očigledno se ne radi o pojedinačnim slučajevima diskriminacije, koji se mogu pripisati lekaru na terenu koji uzima krv od dobrovoljnog davaoca, već o sistemskoj politici koja je formirana na državnom nivou.

· Institut za transfuziju krvi Srbije neovlašćeno prikuplja podatke o lezbejkama, gejevima i biseksualnim osobama u Srbiji, tako što na svaki upitnik stavlja šifru kojom označava pripadnika LGBT populacije i zatim pravi evidenciju, kršeći time jedno od fundamentalnih ljudskih prava, pravo na privatnost.

GSA zahteva od Instituta za transfuziju krvi Srbije i Ministarstva zdravlja Srbije da prekine sa diskriminatorskom politikom prema LGBT osobama. Takođe, zahtevamo od Vlade Srbije da odgovori na pitanje ko sve od državnih organa u Srbiji prikuplja evidenciju o LGBT osobama, te da nakon odgovora na ovo pitanje uništi sve dosijee ove vrste. Seksualnost građana je njihova privatna stvar i niko nema pravo da prikuplja informacije o tome.

---------- Odgovor Instituta za Transfuziju Krvi Srbije-------------

 

ODGOVOR INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE NA PISANJE GSA
Institut za transfuziju krvi Srbije od januara 2007. godine primenjuje upitnik za davaoce krvi koji je u skladu sa preporukama SZO i Saveta Evrope priredila Nacionalna komisija za transfuziju krvi (u prilogu), pre svega vode i ra una o bezbednosti bolesnika, primalaca krvi.Zbog toga što ne želi da da diskriminiše gejeve kao dobrovoljne davaoce krvi, komisija je u upitniku jasno navela pitanja koja se odnose na oblike rizi nog ponašanja za sve gradjane, ne samo za pripadnike gej populacije, bez obzira na seksualnu orijentaciju.Pitanje broj 23: Oblici rizi nih stanja i ponašanja – za sve davaoce krvi:a) Da li ste bolovali od žutice (hepatitisa) B ili C ili mislite da možda sada imate hepatitis?

b) Da li mislite da je postojala mogu nost da se zarazite HIV-om?

v) Da li ste ikada koristili intravenske droge ili lek koji se zvani no ne izdaje na recept, uklju uju i i preparate za bodi bilding (odgovorite sa „da“ ak i ako je to bilo samo jednom ili davno)?

g) Da li ste ikada za pružanje seksualnih usluga uzimali novac ili drogu?

Da li ste imali seksualne odnose tokom proteklih 6 meseci:

d) sa osobom koja je HIV pozitivna?

dj) sa osobom koja ima žuticu (hepatitis) B ili C ili misli da je nekada imala ovu žuticu

e) sa osobom koja je ikada za pružanje seksualnih usluga uzimala novac ili drogu

ž) sa osobom koja je ikada koristila intravenske droge

z) sa osobom koja je duže vreme živela u inostranstvu ili eš e putuje u inostranstvo

i) sa osobom koja je imala analne seksualne odnose

j) sa osobom ije Vam dosadašnje seksualno ponašanje nije poznato

k) da li ste Vi imali analne seksualne odnose tokom proteklih šest meseci?Davanje krvi je, ina e, za sve davaoce krvi vremenski limitirano na period od minimum 6 meseci za slede e situacije i rizi na ponašanja: pirsing, tetovaža, specifi ni oblici seksualnog ponašanja (6 razli itih kategorija, eksplicitno navedenih ranije u tekstu, odnosno u upitniku za davaoce krvi).Iako se za pirsing i tetovažu koriste igle za jednokratnu upotrebu, i iako se prilikom upražnjavanja analnih seksualnih odnosa može koristiti kondom, osobe koje žele da daju krv ne mogu to da u ine šest meseci nakon navedenih intervencija i ponašanja. Naime, kondom ne može sa sigurnoš u da se prihvati kao stopostotna zaštita, jer prilikom seksualnog odnosa može da se ošteti ili pukne.Napominjemo da i osobe koje su imale hiruršku intervenciju u periodu od šest meseci pre davanja krvi, takodje ne mogu da budu davaoci krvi do isteka tog vremena, izmedju ostalog i zbog toga što su možda primile krv osobe koja je, kao gospodin Lazar Pavlovi , neiskreno odgovorila na pitanja navedena u upitniku za davaoce krvi. Naime, u svom obra anju gospodin Pavlovi navodi „da se pred svoja prethodna dva davanja krvi nije izjašnjavao kao gej i da mu je oba puta uzeta krv....“. Navodimo da pošto popuni upitnik, davaoc potpisuje SAGLASNOST DAVAOCA:- Pro itao/la sam i razumeo/la sva pitanja i tvrdim sa punom odgovornoš u da sam na sva pitanja odgovorio/la iskreno

- Po mom saznanju nisam se izlagao/la riziku od infekcije

- Objašnjeno mi je da e moja krv biti testirana na bolesti koje se prenose putem krvi

- Saglasan/saglasna sam da budem obaveštena i pozvana na dodatno testiranje ukoliko bilo koji od testova bude pozitivan ili sumnjiv

- Uveren sam da e moja krv biti upotrebljena na najbolji na in i ponosan / ponosna sam što u nekom pomo i.Potpis davaoca_______________________Razgovori koje lekari Instituta za transfuziju krvi Srbije vode sa davaocima krvi tokom pregleda su poverljivi, kao što je bio slu aj i sa gospodinom Pavlovi em koji je sam javno izneo detalje razgovora sa doktorkom zaposlenom u Institutu. Na uporno insistiranje i agresivan nastup gospodina Pavlovi a, posle dužeg razgovora i pritiska kojem je bila izložena, mlada doktorka, koja je u Institutu zaposlena mesec dana, odobrila je davanje krvi. S obzirom na dobijene podatke i njegovo ponašanje tom prilikom, kao i na neiskrene odgovore i prikrivanje relevantnih podataka u ranijim prilikama kada je davao krv, odlu eno je da se uzeta jedinica krvi ne primenjuje.

Za detaljnije informacije obratite se Institutu za transfuziju krvi, Gordani Antuljeskov, saradnici za odnose sa javnostima. E-mail: itks@sezampro.yu

 

AtačmentiKomentari (106)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dejan Stanković Dejan Stanković 16:44 04.07.2007

Kada je bila ona blamaza

sa paradom u Bg., u Lisabonu na ulici sretnem neku lekarku iz Beograda. Ne mogu da se setim imena ni gde radi. Da se secam napisao bih.

Zena, zgorzena parado koja se odvijala u Lisabonu, i koja s eosecala u gradu, jako se pozitivno izrazila o razbijanju parade. Kao anegdotu nam navela slucaj nekog coveka u Beogradu - sve sa imenom i prezimenom posto je bila rec o nekoj polujavnoj licnosti (ne secam se kome al i da znam ne bih napisao). Elem taj pacijent, inace gej, po recima lekarke, dolazio je u par navrata kod njenog kolege na pregled, cini mi se prostate ne bi li mu ovaj radio rektalni pregled.
Ona ne samo da diskriminise vec iznosi najintimnje podatke pacijenata iz ordinacije i prepricava ih po ulici. Ostao sam u soku! I tu smo se potkacili ne oko gej prava nego oko lekarske tajne i etike. Njen argument je bio: Covek uopste nije bio bolestan, samo je zeleo da mu guraju prst!

Sva sreca pa je razgovor bio na srpskom pa stranci nisu razumeli. Tek je to blam. A posle sam razmisljao da je trebalo da lepo sve prevedem prisutnum strancima. To bi bilo veselo.

A sto nam de das imena tih lekara?
Bonner Bonner 11:45 05.07.2007

Re: Kada je bila ona blamaza

G-dine Stankoviću, lekarke i lekari, svuda u svetu, imaju pravo da iznose detalje i pojedinosti koji se tiču nekog pacijenta i njegove istorije bolesti sve dotle dok se iz svega iznesenog, i dalje ne može zaključiti o kojoj osobi se radi, dakle bez navođenja osnovnih podataka, imena, prezimena, datuma rodjenja, (starost je npr. dozvoljena) i sl. Sve ostalo je dozvoljeno i to se svuda radi, od amfiteatra na fakultetu, medija, raznih stručnih diskusija do edukativnih seminara i sl. za laike.

Dakle ako je ona to uradila tako da Vi, iz iznesenog, niste mogli da saznate ili zaključite o kome se konkretno radi, onda ona nije učinila ništa pogrešno.

Njena homofobija je naravno za svaku osudu. I tu je kraj priče.
Bonner Bonner 11:47 05.07.2007

Re: Kada je bila ona blamaza

Izvinjavam se, naknadno sam pročitao da je navela i ime i prezime. Naravno to je nedozvoljeno! Zaista skandalozno! Sorry
manitu manitu 19:44 08.07.2007

Re: Kada je bila ona blamaza - II deo

Svaki lekar , psihijatar, psihoetrapeut ,hematolog, gastroenterolog , ima pravo da prica , prepricava , cak vise puta iznosi slucaj .
to je zove analiza 'case study'ija .
ne navode se generalije .

na konferencijama , velikim panelima, medjunarodnim ili nacionalnim , svako istrazivanje je potkrepljeno kejs stadijima .
pobogu , kako bi se istrazivalo .

u helenskoj grckoj su bili ocajni kada su rimljani zabranili obdukcije na lesevima i zivim ljudima , osudjenicima na smrt , koji bi i tako bilvali ubijeni . tek sa neronom , koji je grckoj ponovo dao nezavisnost , dozvoljene su autopsije i eksperimenti na bolesnim i zivim osudjenicima .
to je abeceda medicine .

e sad :
-lekarka je pricala to nekom ko nije iz struke (nepotrebno)
-lekarka je htela da bude sarmantna , iznoseci svoj primitvni stav
-lekarka je , cini mi se , htela da ti se udvara , pa je potpuno omanula , u stilu , u pokusaju , u temi .

lekarka jeste za prezir zbog homofobije .

sto je najgore , mislim da nagadjam i da znam ko je lekarka ...
mala je ovo carsija - uvek isti idu u spanije , portugale, isti su u istim ngoovskim semama , na istim temama .
zna se ko radi hiv.aids, i lgbt teme .

ipak smo mi mala zemlja .
skyspoter skyspoter 16:50 04.07.2007

popunjavanje formulara

Ja mislim da to nija samo diskrimatorna politika prema LGBT. To je vredjanje privatnosti svake osobe koja daje krv.
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 16:57 04.07.2007

Gorane

znas da se to desilo i pre godinu dana
i da je onda orgnaizovana akcija da sto vise ljudi ode da daje krv s istim nepodobnim odgovorom
ono svi smo mi gejovi i lezbejke
pa nek beleze
nikson nikson 17:23 04.07.2007

Gorane

Niste u pravu! U prvom slucaju se ne radi o diskriminaciji GAY osoba vec o tome da ne moze da se uzme krv od osobe koja je imala analni sex. Dakle u prvom slucaju nema ni govora o diskriminaciji. Drugi nisam citao...
Lee Smolin Lee Smolin 19:44 04.07.2007

Re: Gorane

Nikson: "vec o tome da ne moze da se uzme krv od osobe koja je imala analni sex."

Jos samo kada bi nam objasnio zasto.
nikson nikson 04:25 05.07.2007

Re: Gorane

pa koliko sam razumeo ne sporimo se oko toga...
spring spring 17:30 04.07.2007

Nema to veze sa seksualnim opredeljenjem

Ne razumete sasvim problematiku. Analni seks bez zaštite je jedan od glavnih puteva širenja velikog broja opasnih i potencijalno smrtonosnih virusa, poput virusa hepatitisa B i C. Uzeta krv se testira, ali testovi nisu 100% pouzdani. Transfuzija krvi je postupak koji nosi izvestan rizik od infekcije i koji se primenjuje u slučajevima kad je rizik od transfuzijom izazvanih problema manji od rizika ako se transfuzija ne primeni. Uzimanje krvi od ljudi koji upražnjavaju analni seks bez zaštite - bez obzira na njihovo seksualno opredeljenje - povećava rizik od širenja virusa putem transfuzije i zato se ne praktikuje..
Taska Dana Taska Dana 17:44 04.07.2007

Re: Nema to veze sa seksualnim opredeljenj

Naravno da nema veze sa seksualnom orjentacijom. Ovakvi upitnici su diskriminacija, nego sta drugo!!! Jedini pouzdan nacin za potvrdjivanje ispravnosti krvi je testiranje...sve ostalo je irelevantno jer zavisi od iskrenosti davaoca, bez obzira koje je on seksualne orjenatcije. Upitnici su samo pomocno sredstvo koje se oslanja na odgovornost ispitanika i nikako nije merodavno. Transfuzija je eventualni rizik za primaoca...pri cemu se primaoc oslanja na instituciju koja transfuziju vrsi i na njenje mogucnosti da garantuje ispravnost.
Zato je ovaj upitnik cista diskriminacija.
ElectricDreams ElectricDreams 17:46 04.07.2007

Re: Nema to veze sa seksualnim opredeljenj

spring
Ne razumete sasvim problematiku. Analni seks bez zaštite je jedan od glavnih puteva širenja velikog broja opasnih i potencijalno smrtonosnih virusa, poput virusa hepatitisa B i C. Uzeta krv se testira, ali testovi nisu 100% pouzdani. Transfuzija krvi je postupak koji nosi izvestan rizik od infekcije i koji se primenjuje u slučajevima kad je rizik od transfuzijom izazvanih problema manji od rizika ako se transfuzija ne primeni. Uzimanje krvi od ljudi koji upražnjavaju analni seks bez zaštite - bez obzira na njihovo seksualno opredeljenje - povećava rizik od širenja virusa putem transfuzije i zato se ne praktikuje..


Postoje testovi koji su 100% pouzdani. Jeste da malo više koštaju, ali zdravlje nema cenu!
Zdravstveni radnici su užasni licemeri!
spring spring 17:57 04.07.2007

Re: Postoje testovi koji su 100% pouzdan

100% pouzdanost ne postoji ni u čemu niti je teoretski moguća. Anamneza rizičnog ponašanja se rutinski uzima svuda, a analni seks bez zaštite (kao i intravenozna narkomanija) je rizičan oblik ponašanja.

I, ponovo, nema nikakve veze s ljudskim pravima i opredeljenjima. Isključivo sa rizikom kontaminacije. Po meni, ako postoje indicije da uzimanje anamneze ima tendenciju da smanji kontaminaciju, utoliko je opravdano. Uostalom, svi ti podaci zaštićeni su lekarskom tajnom.
Atomski mrav Atomski mrav 18:00 04.07.2007

Re: Postoje testovi koji su 100% pouzdan

spring
Uostalom, svi ti podaci zaštićeni su lekarskom tajnom.


Pročitaj prvi komentar D. Stankovića.
spring spring 18:07 04.07.2007

Re: Postoje testovi koji su 100% pouzdan

Naravno, takvog sramnog ponašanja ima među lekarima, i svakako bi lekarska komora trebala ozbiljno da se pozabavi i tom pojavom. Ali, to je novo pitanje.
AlexDunja AlexDunja 18:34 04.07.2007

Re: Postoje testovi koji su 100% pouzdan

ajde,bre! lekarska tajna ! :(
Dejan Stanković Dejan Stanković 18:35 04.07.2007

Lekarska tajna

bez naprezanja mogu da se prisetim jos jedno 8 primera eklatantnog krsenja lekarske tajne koje sam doziveo. Vecinu u Beogradu.
***

Najbolje bi bilo da se u nekom manastiru na jakoj hrani drzi odredjeni broj kaludjera i kaludjerica - po mogucstvu zilota sa pojasevima nevinosti, da oni sluze za snabdevanje zemlje krvlju.

spring spring 18:49 04.07.2007

Re: Lekarska tajna

Imam utisak da Vam izmiče suština pitanja. Nije stvar u tome da se omogući nekome da daje krv po volji. Davanje krvi, koliko ja znam, nije na spisku ljudskih prava. Stvar je u tome da se uspostavi medicinska procedura uzimanja krvi za transfuziju koja će, u današnjim okolnostima, u stvarnom svetu o kome živimo, davati što bolji ukupni medicinski učinak.

Do pre dvadesetak godina, mnoge bolseti su sistematski širene putem transfuzije krvi. Postupak uzimanja krvi se od tada pooštrava, uz primenu sve boljih testova. Ipak, rizik postoji. I nije svejedno da li je taj rizik 1:50000 ili 1:60000. Jer radi se o stotinama ili hiljadama konkretnih ljudi godišnje.

U tom smislu, smatram da je sistematsko odbacivanje intravenoznih narkomana, ljudi koji upražnjavaju analni seks bez zaštite i veoma promiskuitetnih osoba kao potencijalnih davalaca krvi apsolutno medicinski opravdano. A pri tom uopšte ne vrednujem njihov stil života ni na koji način - to je njihova stvar.

***

Sa lekarskom tajnom stvar zaista stoji loše, ali, to je sasvim drugo pitanje. Koje treba regulisati i "pritegnuti" i kroz strukovne organe i kroz pravosudni sistem. U tome smo zaista veoma zaostali.
igor_nbg igor_nbg 18:56 04.07.2007

Re: Nema to veze sa seksualnim opredeljenj

Ne postoje testovi koji su 100% pouzdani. Test na HIV (ili bilo koji drugi virus) je u onoj meri pouzdan koliku minimalnu koncetraciju antitela u krvi moze da otkrije. Ako osoba koja se zarazila virusom nije stvorila dovoljnu kolicinu antitela virus ne moze da se otkrije. Zato se osobama sa rizicnim ponasanjem savetuje testiranje na 6 meseci. Zbog toga transfuzija krvi nikada nije 100% sigurna za primaoca.
Lee Smolin Lee Smolin 19:47 04.07.2007

Re: Nema to veze sa seksualnim opredeljenj

igor nbg: "Ne postoje testovi koji su 100% pouzdani. Test na HIV (ili bilo koji drugi virus) je u onoj meri pouzdan koliku minimalnu koncetraciju antitela u krvi moze da otkrije. Ako osoba koja se zarazila virusom nije stvorila dovoljnu kolicinu antitela virus ne moze da se otkrije. Zato se osobama sa rizicnim ponasanjem savetuje testiranje na 6 meseci."

Nije tacno. Samo hint: PCR. Window je kraci od dve nedelje.
zaga m zaga m 20:32 04.07.2007

@ spring

Imam utisak da Vam izmiče suština pitanja. Nije stvar u tome da se omogući nekome da daje krv po volji.


Izmice vama jer ne citate pazljivo

na koji nacin vi obrazlazete potrebu da se seksualno opredeljenje uvodi u anamnezu prilikom davanja krvi?

Ocigledno nazovi logika tog smesnog uputstva ide ovako:
ako upraznjava analni sex onda sexulano opredeljenje
ako muskarac+homo onda ispada

kako vi to opravdavate, kojim argumentima
bas da vidim

o ovome se ovde prica a ne o tome da li je analni sex bez zastite rizican
(sto bi trebalo da zna svako pa samo dosadjujete)

Zaga
spring spring 20:35 04.07.2007

Re: @ spring

Slažem se da u anamnezi ne bi trebalo da se traži seksualno opredeljenje, nego seksualne navike.
manitu manitu 19:48 08.07.2007

Re: Nema to veze - ima veze testom

svaki se upitnik moze isfolirati .
sva su pitanja samo smernice za staf u zavodu .

jedino je relevantan rezultat .
Jelena Krajšić Jelena Krajšić 18:18 04.07.2007

Sram ih bilo!

Ovo je strašno.
Gorane, nadam se samo da će danas biti velika poseta ovom blogu, jer ove priče nema baš nešto u medijima.
I ja zahtevam sve ovo gore boldovano!
Dejan Stanković Dejan Stanković 18:39 04.07.2007

E a zamisli upitnik!

Kurva se Da Ne
Svalerise se Da Ne
Kolje se u bulju Da Ne

Privatost je svetinja! I ne samo sta se dogadja po krevetima, nego sta s egocvori telefonom, sta se kaze advokatu ...
Komunizam je, posto je privatnost bila na niskoj ceni, zajebao generacije. Ne kapiraju koncept.
Postoje vise interesi. Nem viseg interesa od zastite pojedinca. Drazava zivi od pojedinaca i sluzi im.


AlexDunja AlexDunja 18:45 04.07.2007

Re: E a zamisli upitnik!

cekaj Dejane,el ovo hetero upitnik?
da trazimo peticijom da se uvede.
rizicno je nema zbora!
javne licnosti prvo!!!!
Dejan Stanković Dejan Stanković 18:50 04.07.2007

Ja kapiram

da svako treba da ima seksualni dosije.
s kim, kada, kako, sta voli. sve sa fotkama, ako je moguce.
da sve postoji u UDBI.
pa ako nisi dobar objave sve u Kuriru.
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:52 04.07.2007

Može i u

onome što se nekada novinom zvalo. Ne bi im bila prvina da objavljuju lekarske dosijee.
AlexDunja AlexDunja 18:54 04.07.2007

Re: Ja kapiram

saglasna!
nego el ima neko ko je svima dobar?
objavice se u kuriru,kad tad.
shaunapaul shaunapaul 18:58 04.07.2007

Re: E a zamisli upitnik!

stavite i pitanje:

Da li imate foot-fetish?
DA NE

Mislim ipak je to rizicno ponasanje za gljivicne infekcije.
spring spring 19:16 04.07.2007

Re: E a zamisli upitnik!

Dejan Stanković
Kurva se Da Ne
Svalerise se Da Ne
Kolje se u bulju Da Ne

Privatost je svetinja! I ne samo sta se dogadja po krevetima, nego sta s egocvori telefonom, sta se kaze advokatu ...
Komunizam je, posto je privatnost bila na niskoj ceni, zajebao generacije. Ne kapiraju koncept.
Postoje vise interesi. Nem viseg interesa od zastite pojedinca. Drazava zivi od pojedinaca i sluzi im.Stiče se utisak da namerno pretvarate problematiku ljudskih prava u vodvilj. Nije valjda da želite da kompromitujete ideju ljudskih prava? Ili vrlo ozbiljnu i hvalevrednu humanu tradiciju davanja krvi?
Dejan Stanković Dejan Stanković 19:21 04.07.2007

Jasam O- krvna grupa

dakle retka i dragocena, dao sam krv preko 14 puta. jednom i kostanu srz.
ne dajem cesce jer zivim dleko od mesta gde se krv daje.
Sto se ljudskih prava tice, tu sam veoma jasno odredjen.

Samo pokusavam da dovedem bizarni i groteskni nacin slekecije davalaca krvi sa pandurskim druztvom u kome smo odrasli. Mislite li da to nema veze?
spring spring 19:45 04.07.2007

Re: Jasam O- krvna grupa

Dejan Stanković
dakle retka i dragocena, dao sam krv preko 14 puta. jednom i kostanu srz.
ne dajem cesce jer zivim dleko od mesta gde se krv daje.
Sto se ljudskih prava tice, tu sam veoma jasno odredjen.

Samo pokusavam da dovedem bizarni i groteskni nacin slekecije davalaca
krvi sa pandurskim druztvom u kome smo odrasli. Mislite li da to nema
veze?


Situacija A:

- Dobar dan, čuo sam za decu povređenu u nosreći, želeo bih da dam krv..
- Hvala što ste se javili. Nadam se da ste svesni da je Vaše zdravstveno stanje od značaja za efekte transfuzije na pacijente i da je anamneza jedan od načina da procenimo Vaše zdravstveno stanje. Da li ste spremni da nam date neke odgovore koji bi pomogli da ocenimo stepen rizika da je Vaša krv možda kontaminirana virusima?
- Kakve to ima veze?
- Ovako: ako ste upotrebljavali istu iglu sa 10 drugih osoba ili sa jednom oosobom rizičnog ponašanja, verovatnoća da ste nosilac nekog virusa koji se širi putem krvi je preko 50%. Pri tom, verovatnoća da mi ipak ne otkrijemo postojeći virus u jednom testiranju iznosi možda i celih 10%.
Ukoliko ste imali analni seks bez zaštite sa više osoba, ili sa jednom osobom koja je imala analni seks bez zaštite sa više osoba, verovatnoća da ste kliconoša je preko 30&. Pri tom, verovatnoća da mi ipak ne otkrijemo postojeći virus u jednom testiranju iznosi možda i celih 10%.
...
Dakle, ako se prepoznajete u nekoj od ovih kategorija, ja bih Vam se još jednom zahvalio i zamolio Vas da odustanete od ambicije da budete davalac krvi...

Situacija B:

Vi tamo - dođite ovamo. Pripremite lične karte. Dajte nam za kartoteku podatke o sekeualnim navikama...
itd, itd...

***

Ove dve situacie ne bi trebalo da imaju bilo kakve veze. Davalac krvi sam odlučuje o tome da li želi ili ne želi da da krv - jedina njegova obaveza na koju treba dobrovoljno da pristane je da dozvoli medicinsku procenu rizika .

Ja nisam davalac krvi zato što sam nosilac HB virusa i ne smatram to ograničenjem svojih ljudskih prava. Naprotiv, smatram da imam obavezu da u sličnoj situaciji o tome obavestim nadležnog lekara. Kad bih ja sad na primer odlučio da dam krv i zatajim ovaj podatak (a na oko 50% rutinskih testova on se ne otkrije), mislim da bi to bio pokušaj ubistva.
zaga m zaga m 20:41 04.07.2007

@ portugalska Grofica

Komunizam je, posto je privatnost bila na niskoj ceni, zajebao generacije. Ne kapiraju koncept.
Postoje vise interesi. Nem viseg interesa od zastite pojedinca. Drazava zivi od pojedinaca i sluzi im.


Jeste za sve je kriv komunizam.
Znate, juce sam gledala die dritte generation RWF-a
i tamo, ako ste gledali pa se jos secate, svako poglavlje pocinje jednim grafitom iz nekog berlinskog javnog muskog toaleta. Ovako da kazem sadrzajno, vasi komentari o komunizmu uvek me asociraju na te on-going dialogs u toaletima zapadnog Berlina sedamdesetih godina proslog veka.
Moram vam odati priznanje da ste vrlo subverzivni.
Srdacno
vasa Zaga.
Nietzsches Aprentice Nietzsches Aprentice 22:34 04.07.2007

Re: E a zamisli upitnik!

"Privatost je svetinja! I ne samo sta se dogadja po krevetima, nego sta s egocvori telefonom, sta se kaze advokatu ..."

Privatnost jeste svetinja, ali samo dokle god sadrzaj iste ne utice na tudji zivot. To je ista prica sa ispovedanjem u crkvi. Kad se u katolickoj crkvi serijski ubica ispovedi popu jel taj pop sme da cuti samo zbog nekog moralnog principa? Naravno da ne (ili bar ne bi trebalo u bilo kom normalnom sistemu). Isto mora da vazi i u medicini, narocito kada je u pitanju ljudski zivot kao sto je slucaj pri transfuziji krvi... Rizik treba svesti na minimum kada god je to moguce. Zapitajte se da li bi vi hteli da vasim roditeljima/braci/sestrama ubrizgavaju krv osobe cije navike nisu ispitane... Lako je pricati...
zaga m zaga m 23:00 04.07.2007

@ Nietzsches Aprentice

Zapitajte se da li bi vi hteli da vasim roditeljima/braci/sestrama ubrizgavaju krv osobe cije navike nisu ispitane...


Ohoho, ovde imamo i to da necemo krv homoseksualaca, jer njihova je krv prljava zbog njihovih prljavih (neispitanih) navika.

Jos jedan nacosh u rukavicama.
hercule poirot hercule poirot 00:10 05.07.2007

@ vaša Zagato si ti, draga?

srdačno
tvoj Hercule
Dejan Stanković Dejan Stanković 00:35 05.07.2007

@spring

sad ozbiljno stvari pa da zakljucim svoj nastup na ovom blogu:

Vi se koljete u bulju?

copirajt pozornik iz Novoboegradskog SUPA koji je to pitao neke klince kada sam se tamo obreo zbog provale u kola. Dakle nisam ja to izmislio. To je pitanje koje sam cuo da se postavlja.


ne moze isti covek da vas pita i ime i prezime i broj licne karte i sta radite u krevetu, da li se drigirate - pa da sve podatke zabelezi u upitnik koji na kraju balade spakuje u svoju fioku. PROSTO NE MOZE. Makar ja to tako kapiram.

Dakle, razumem da paze, da iz akcije iskljucuju ljude rizicnog ponasanja ali ne mogu praviti dosijee.
pufna pufna 20:31 05.07.2007

Re: @ vaša Zaga

hercule i zaga
kako li su se samo prepoznali pitamo se :)
arhivari...
Nietzsches Aprentice Nietzsches Aprentice 23:28 05.07.2007

Re: @ Nietzsches Aprentice

Ohoho, ovde imamo i to da necemo krv homoseksualaca, jer njihova je krv prljava zbog njihovih prljavih (neispitanih) navika.

Jos jedan nacosh u rukavicama.


Ne, ovde imamo osobu izuzetno ogranicenih mentalnih mogucnosti (hint: ne mene). Pre nego sto nekoga tagujes kao nacistu proveri jos jednom sta sam napisao, desava se, nekim ljudima mozak startuje iz treceg, cetvrtog puta (a ako to ne pomogne treba pokusati na kurblu). Smisao mog posta je da ni ti ni ja ne bismo zeleli da nasi bliznji dodju u situaciju da moraju da prime krv osobe cije navike ga stavljaju u rizicnu kategoriju. I nemoj slucajno da mi kaze neko kako se ne bi zentao da mu doktor kaze da davalac spada u grupu sa rizicnim navikama. Kako se te kategorije identifikuju? Da me je posebno zanimalo studirao bih medicinu a ne finansije. Ovako mogu samo da se uzdam u to da lekari obavljaju svoj posao sto savesnije je moguce. Jel i medju njima ima rasista, nacista i sovinista i koje cega jos? Naravno da ima, sto su oni drugaciji od ostatka sveta, zbog Hipokratove zakletve? Ma vazi. Samo ja cu i dalje pre njima verovati nego laicima koji pausalno vole (sto je to izgleda vrlo rasprostranjen sport u Srbiji) da pricaju o stvarima o kojima blagu vezu nemaju. Ipak su oni za jednu diplomu iz medicine iznad nas ostalih, ma kako tesko nekima to padalo...
Beingness Beingness 19:53 08.07.2007

Re: Jasam O- krvna grupa

spring
Ukoliko ste imali analni seks bez zaštite sa više osoba, ili sa jednom osobom koja je imala analni seks bez zaštite sa više osoba, verovatnoća da ste kliconoša je preko 30&
Ma o čemu Vi pričate, sinko??

Je li taj upitnik sadrži pitanje o tome da li je davalac imao analni odnos bez zaštite? NE! Njih samo interesuje je li bilo bilo kakvog analnog sexa. A bez obzira što je neuka od-skora-zaposlena doktorica obrazložila da i sa zaštitom postoji rizik od pucanja, siguran sam da je ponovo rizik prenosa neke od ovih bolesti manji kod gej davaoca koji redovno koristi zaštitu pri butt-sexu nego kod random strejtera.

Prema tome, nije Dejan izvrnuo tezu il šta već, nego Vi ovo oblikujete da se uklopi sa Vašom pričom kojom se podržava ova blatantna diskriminacija.

* * *

Bytheway, je li neko primetio koncepciju tih pitanja, načinjenih "u skladu sa preporukama SZO i Saveta Evrope" (ma vaaaži)... ?
"Da li ste imali seksualne odnose tokom proteklih 6 meseci:
z) sa osobom koja je duže vreme živela u inostranstvu ili eš e putuje u inostranstvo"


je l' vam ovo liči na neku komunjarsku paranoju za narodne mase, kao "mi smo čisti, bolest dolazi sa zapada"? Sad je još pa rizična osoba koja je spavala sa osobom (ponovo se ne pominje safe sex) koja putuje u inostranstvo???!!!
...
Sad mi je još draže što se za mesec dana selim u jednu bolesnu Zapadnu zemlju...
nikson nikson 18:52 04.07.2007

Gorane

ajde malo bolje pojasnite koja se prava ovde krse s`obzirom da nikako dodjemo do pravog odgovora
dezelin dezelin 20:45 04.07.2007

Re: Gorane

Ocigledno je da se najvise krse ljudska prava onih koji tu krv primaju, jer ovi likovi iz centra za transfuziju krvi nisu u mogucnosti da im garantuju da je krv koju primaju 100% "ispravna". Najveca je glupost ovo sa zabranom uzimanja krvi "rizicnih" grupa - ne samo sto nema veze sa lekarskom etikom i sto diskriminise ljude, vec direktno izaziva sumnju u sposobnost ljudi iz centra za transfuziju krvi da tu krv adekvatno provere.

Koja je razlika izmedju krvi homoseksualca zarazenog HIV-om i heteroseksualca zarazenog HIV-om??

Ali me ne cudi nista u ovoj govnjari od drzave, zato i necu da dajem krv.

poz.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 19:14 04.07.2007

"anketa"

ovo je bilo pre mesec, dva. dodje u redakciju devojka, radi anketu sa novinarima. anketa ozbiljna. ozbiljna i situacija, nuns pokushava da ostvari svoja prava. valja biti anketiran, a i shefovi rekli. ok, devojchica koja pita nema pojma, al bash, nije chula ni za nadezhdu gace, ni za milosha vasica, nema veze, ona pita i zapisuje. anketu je smislila velika i ozbiljna firma SM. sva pitanja vrlo detaljna, sa klasichnim ponavljanjem, dobro uradjena, ako neshto mutish na jednom, docheka te kad kruzhi s istim pitanjem. ali, posle druge trece strane shvatish, da to nije anketiranje novinara o udruzenju i medijima i tako to, nego pitanja sve zheshca. shta mislite o nadezhdi gace? pa desetak pudjenih odgovora, pa shta mislite o ovome i onome, i mislish, hmm, nije ok. al onda dolazi, kolika vam je plata ( a pravilo da ne smesh da kazhesh), da li imate dodatnih prihoda i koliko, da li mate auto i koji i koliko star, kad i gde letujete, pa clanovi domacinstva, da li vam je stanu vlasnishvu, da li je vlasnik neko iz domacinstva, paa gde stanujesh, koliko kvadrata, soba, a koliko imash chlanova domacinstva, a koliko oni zaradjuju, da li ti je frizider stariji od deset godina, licni broj, kucna adresa....

i sad, uopshte ne mozhesh da eskivirash, mala anketarka ne kapira, vrti i insistira, vrlo vrlo fuj. ovde svako ima pravo da te uhvati za dugme, uneseti se u lice i krene sa ispitivanjem. neverovatno.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 19:34 04.07.2007

Re: "anketa"

uf, izvinite ma za trovanje gornjim postom, al sve je to iz iste vrece neposhtovanja prava na privatnost. zashto velika marketing kuca mora da zna koliko imam para, kakve su mi nekretnine, kakav mi je shporet, kakvo mi je brachno stanje, gde letujem i sa kim, i gde letuje moja familija, gde stanujem i koliko soba imam, da bi saznala kakav mi je stav o konkretnim medijima, konkretnim ljudima, konkretnim udruzenjima. josh jednom izvinjenje.
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:48 04.07.2007

Meni se

ne čini da je to trolovanje. Prosto, sve to spada u kulturu poštovanja privatnog. Što garantuje i zakon. Iz istih razloga ja, ovde, odbijam da ispunjavam sve anonimne ankete, koje mi deca donose iz škole, u kojima se pojavi makar i jedno pitanje od tih koje si nabrojala (uključujući i pitanja o bolestima). A tek da mi neko sedne preko puta i "anonimno" me inkvizira, nema šansi. Kod pitanja: "Kolika vam je plata?", što je u rangu :"Za koga ste glasali?" ja prekidam razgovor.
spring spring 19:57 04.07.2007

Re: Meni se

Kad dođete kod lekara jer Vas nešto boli, pa Vas on upita "kakva Vam je stolica", Vi verovatno odmah prekidate razgovor.
Jelica Greganović Jelica Greganović 20:07 04.07.2007

Pričamo o

anketarima, a ne o lekarima. Uostalom šta lekara briga kakav ja imam nameštaj.
MMMila MMMila 20:24 04.07.2007

Re: Jelice...

Mozda je uzrok problema sa stolicom losa stolica!
:)

Ja bih najvise volela da znam cemu njima sluze podaci koji su, kako rekoste, obavezujuci, pre davanja krvi. Radi li se bilo kakva statistika, studija ili slicno! Ili im je to samo zamajavanje... jer je neko smislio da tako teba.

Mozda je najjednostavnije navesti takstavino rizicne grupe i direktno pitati: da li iz bilo kog razloga (ne mora se navesti) spadate u neku od ovih! Uz dobro objasnjenje bi, mislim, proslo!

Ipak, vise brine to sto lekar, znaci neko ko treba da ima poseban odnos prema ljudima, nalazi sebi za pravo da kritikuje, osudjuje ili komentarise nesto sto uopste nema pravo da uradi!!! Ni kao covek, a tek manje kao lekar!

Uostalom, da spomenem jos jednu situaciju: koliko puta ste na salteru banke pitali stanje na racunu pa je to azurna salterusha (zena koja radi na tom salteru) lepo, jasno i glasno rekla tako da cuje i pretposlednji u redu??
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 20:27 04.07.2007

MMMila


najjednostavnije navesti takstavino rizicne grupe


nema rizichnih grupa.
ima rizichnog ponashanja.
MMMila MMMila 20:31 04.07.2007

Re: MMMila

Slazem se... Prihvatam!
MMMila MMMila 20:32 04.07.2007

Re: Setih se...

Ali valjda ne mozes da dash krv ako si bio na nekoj operaciji, pa si dobijao transfuziju.

To vec nije tvoje ponasanje, vec spadas u grupu koja je mozda bila izlozena ...
kamichak kamichak 20:44 04.07.2007

Re: "anketa"

Vesna Knežević Ćosić
ovde svako ima pravo da te uhvati za dugme, uneseti se u lice i krene sa ispitivanjem. neverovatno.


to je ona nasa toplina,
koja nasim ljudima u inostranstvu toliko nedostaje.
ljucka zainteresovanost za bliznjeg, to jest.

Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 20:47 04.07.2007

Re: "anketa"

hehehe, kamichak:))))
Kazezoze Kazezoze 20:51 04.07.2007

Re: "anketa"

kad smo vec kod diskriminacije preko anketa, nije ni zapad nishta bolji. pre par sedmica na roots festivalu u amsterdamu, jedan dan festivala se odrzhavao u jednom parku i bio je besplatan. najveci broj posetilaca su bili stranci iz zemalja takozvanog treceg sveta.
e tu ti je naletim na mladog i ljubaznog holandskog anketara, koji je vodio anketu o kucnim ljubimcima.
kad sam mu na pitanje da li imam kucnog ljubimca, odgovorio da imam 6 kanarinaca, pitao me je a da li dolazim iz zemalja sa njegovog spiska a to su turska, maroko, surinam i antile.
hehe, poshto je mislio da sam ja ili turchin ili marokanac, ja sam mu rekao da dolazim iz maroka i da mi u maroku mnogo volimo zhivotinje, te da moja familija u maroku ima preko 100 ovaca, tri kamile, 10 kokoshaka, a poshto ovde nije dozvoljeno imati ovce u kuci, ja sam se odluchio za kanarince.
on ti je sve to zapisao u svojoj anketi, al' nisam bash siguran da mi je poverovao:):):)
Jelica Greganović Jelica Greganović 21:01 04.07.2007

Ja bih

volela da se upoznam sa tvojim kamilama.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 21:02 04.07.2007

zavodljiva lakoća gomilanja podataka

u domaćem okruženju privatnost je i dalje sumnjiva i nečasna rabota, po sistemu "nemam šta da krijem". ima tu malo, ili malo više i nasleđenog tretiranja prirode privatnosti iz socijalističkog društva, gde se, ruku na srce, nije posvećivala skoro nikakva pažnja pravu na privatnost, iz prostog razloga što protivrečnost između društva i pojedinca beše nepostojeća, jel.

pa je i pitanje privatnosti tretirano kao izlišno. odnosno, sem nekih parcijalnih oblika zakonodavne regulative - nije ni tretirano, a automatska obrada podataka ne mari za društveno uređenje, ali mari da nahrani podacima i kadrovske evidencije, i vojskui, i službu državne bezbednosti...

institucionalna glad za informacijama je nepresušna, a samo je mali korak da se prikupi i više podataka nego što je to neophodno.

mogućnost da čovek bude ulovljen u gustu informacionu mrežu sada je daleko veća, jer informacije se mogu i kombinovati i integrisati, što je korak dalje od prostog gomilanja podataka.što je najgore, obrađeni pojedinac isključen je iz informacionog lanca; tokovi informacija o njemu sasvim su skriveni i mogu ih dobiti razni korisnici, a da nikada i ne dođu u vezu sa onim na koga se podaci odnose.

posebna opasnost javlja se prilikom redukcije informacije i izdvajanja iz konteksta. Jer, podaci se tako menjaju, iskrivljuju, deformišu i više ne odgovaraju stvarnosti

podaci mogu biti i netačni, zastareli, nepotpuni, izmenjeni, lažni i pogrešni. međutim, nova tehnologija distribuira i takve informacije brzo i efikasno, povećavajući opasnosti po slobodu ličnosti..
Kazezoze Kazezoze 21:17 04.07.2007

evo je...

smeje se anketi:):):)

kamichak kamichak 21:24 04.07.2007

Re: MMMila

Vesna Knežević Ćosić

najjednostavnije navesti takstavino rizicne grupe


nema rizichnih grupa.
ima rizichnog ponashanja.


pa ok, sta kaze nauka - je l' analni seks bez zastite u ovom smislu rizicno ponasanje?
ako jeste, onda to nije pitanje diskriminacije ljudi koji ga upraznjavaju, nego zastite primalaca krvi.
je l' pitanje u upitniku bilo "da li ste gej" ili "da li upraznjavate odredjenu praksu"?
ako je necije ponasanje stvarno rizicno za druge, ne vidim zasto bi taj neko insistirao na tome da da krv.
kamichak kamichak 21:44 04.07.2007

...

COMMISSION DIRECTIVE 2004/33/EC

(ne znam kako su evropske drzave ovo implementirale i sta e. sud kaze na to)

2. Health and medical history of the donor
Health and medical history, provided on a questionnaire and through a personal interview performed by a qualified
healthcare professional, that includes relevant factors that may assist in identifying and screening out persons whose
donation could present a health risk to others, such as the possibility of transmitting diseases, or health risks to themselves.

------------------

Sexual behaviour
Persons whose sexual behaviour puts them at high risk of
acquiring severe infectious diseases that can be transmitted by
blood

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[url=http://www.fda.gov/cber/faq/msmdonor.htm#1]
USA

[/url]

Why doesn't FDA allow men who have had sex with men to donate blood?

-Men who have had sex with men since 1977 have an HIV prevalence (the total number of cases of a disease that are present in a population at a specific point in time) 60 times higher than the general population, 800 times higher than first time blood donors and 8000 times higher than repeat blood donors (American Red Cross). Even taking into account that 75% of HIV infected men who have sex with men already know they are HIV positive and would be unlikely to donate blood, the HIV prevalence in potential donors with history of male sex with males is 200 times higher than first time blood donors and 2000 times higher than repeat blood donors.

naravno, ovaj FDA policy nije nesporan,
ali nije valjda da nasa gej populacija (ili bilo koja) insistira na tome da daje krv I AKO se ispostavi da je ovo tacno?
kamichak kamichak 21:47 04.07.2007

Re: ...

Nietzsches Aprentice Nietzsches Aprentice 22:42 04.07.2007

Re: MMMila

ako je necije ponasanje stvarno rizicno za druge, ne vidim zasto bi taj neko insistirao na tome da da krv.Isto pitanje sa moje strane...
sun_to_rock sun_to_rock 00:12 05.07.2007

i strejt ljudi su diskrimisani

Dakle, da citiram sebe sa Duletovog bloga.

Dogodio mi se UZAS!!
Osecam se kao potpuno marginalizovana persona. Kao gradjanin 6 reda. Kao narko i kao kurva. Odem danas, skupim *uda, popunim na brzinu upitnik, prime me, pitaju
"Prvi put?"
"Prvi put.", kazem.
a oni ce meni
"Dobrodosli u svet humanosti.",
odrede mi grupu, i posalju kod doce. Doca gleda upitnik i pita:
"Pise da ste uzimali neke droge?",
"Jesam, davno",
"Intravenski?",
"Boze sacuvaj, neke tabletice",
"Pise i da niste sigurni da li je vas partner imao analne odnose?"
"Nisam sigurna za jednog, kako da budem sigurna, nisam pitala!"
" Kad je to bilo?"
"Pre tri godine."
"Pitanje je bilo postavljeno za prethodnih 6 meseci."
"Popunila sam na brzinu, nisam videla."
"E, pa sta sad ja vama da radim?"
"Dajte mi jos jednom da popunim."
"Ne moze. Krv se daje zivim ljudima. TRAJNO STE IZBACENI IZ SVETA HUMANOSTI. "


I TO SVE SA MATICNIM BROJEM!!

UZAS!


Na test sam odgovorila iskreno. Bedak je da lazem u tim stvarima. Ali nisam skapirala da sam rizicna grupa. Niti da je moje ponasanje u tom smislu rizicno.

Mozda je najjednostavnije navesti takstavino rizicne grupe i direktno pitati: da li iz bilo kog razloga (ne mora se navesti) spadate u neku od ovih! Uz dobro objasnjenje bi, mislim, proslo!


Da smatram da sam eventualno zarazena (samo ne znam kako 1. nisam cula da tablete prenose bolesti, 2.sex sa zastitom), sigurno ne bih nudila svoju krv.
Mislim, kapiram da i drugi tako razmisljaju.
sun_to_rock sun_to_rock 00:14 05.07.2007

Re: i strejt ljudi su diskrimisani

nije sve trebalo da bude pod navodnicima. Nesto sam zabrljala :(
kamichak kamichak 01:00 05.07.2007

...

gle, opozvan leo s., nezavisni mislilac
Luigi Luigi 21:31 04.07.2007

Standardi dobrovoljnog davanja

Nazalost, to su svjetski standardi koji se svake godine sve vise poostravaju. Postoje takozvane "rizicne skupine" za razlicite infekcije (to se ne odnosi samo na HIV) koje se iskljucuju kao davaoci krvi i uslovi su u svijetu sve rigorozniji, i to nema veze sa netolerancijom, jer i u zemljama u kojima su dozvoljeni Gej brakovi, gej populacija je nacelno iskljucena iz davanja krvi.
Takodjer su iskljuceni svi oni koji imaju i najmanju tetovazu, koji su ikada primili krv, imali transplantaciju bilo kog organa, ukljucivo i roznicu oka, kao i heteroseksualci sa odredjenom vrstom seksualnih navika.
Takodjer mogu biti iskljuceni i potpuno zdravi i "nerizicni" ljudi, ukoliko im krv iz tko zna kojeg razloga sadrzi neka neodgovarajuca antitjela pa je zato prakticno neupotrebljiva (ali to im obicno jave vec nakon sto su prvi put dali krv) kao i oni koji su anemicni.

I pored svih tih "diskriminatorskih" mjera opreza, i svihi ostalih testova na infektivne bolesti, rizik zaraze HIVom ili Hepatitisom B ili C, od kojih se jednako dobro moze umrijeti, a rizik iznosi na zapadu u razvijenim zemljama oko 1:500 000.
Sjetite se vasih reakcija prije nekoliko godina, kad je 3 ili 4 pacijenata zarazeno HIV-om od transfuzije.
Od jednog punokrvnog davaoca dobije se u idealnom slucaju jedna doza krvi, dvije doze plazme, jedna trombocita, a moguce je i da se dobiju jos neki krvni preparati i derivati.
Znaci, od jednog zarazenog, a neotkrivenog davaoca, zaraze se 4 ili vise pacijenata.
Ja ne kazem da su gej ljudi zarazni, ni da su tetovirani zarazni, a ja nisam ni gej ni tetoviran pa mi u drzavi Austriji svejedno odbijaju krv. I meni je u pocetku bilo krivo, ali sam se pomirio s tim.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 08:34 05.07.2007

Re: Standardi dobrovoljnog davanja

prema svim istražiivanjima, anketama i analizama, u srbiji seksualno aktivni ljudi u zanemarljivom procentu koriste zaštitu. pala sam u nesvest kad sam videla neki podatak od 76 odsto koji ne koriste kondom. ovde je još uvek glavno kontraceptivno sredstvo abortus. prosto, ovde su svi rizična grupa, ili da kažem korektno, imaju rizično ponašanje. seksualna neprosvecenost je jedan uzrok, a drugi je siromaštvo. narod nema lovu za kondome, klinci nemaju lovu za kondome, pa oslanjanje na matru "neće valjda" je opšte mesto. ako ti testovi krvi nisu sigurni, onda jedino sitna deca i ovi 80 plus bi bili nerizični.

Vavilonska Ribica Vavilonska Ribica 22:04 04.07.2007

Upitnik u U.K.


http://www.blood.co.uk/pages/c11xclud.html
kamichak kamichak 22:14 04.07.2007

Re: Upitnik u U.K.

Vavilonska Ribica

http://www.blood.co.uk/pages/c11xclud.html


A6 To be answered by men only;
Have you ever had oral or anal sex with another man with or without a condom or other form of protection?

A7 To be answered by women only;
In the last 12 months have you had sex with a man who has ever had oral or anal sex with another man, with or without a condom or other form of protection?
Vavilonska Ribica Vavilonska Ribica 01:04 05.07.2007

Re: Upitnik u U.K.

ovo je ipak najgore mislim:

"You should never give blood if: - You're a man who's had sex with another man, even "safe sex" using a condom."

:(
Taska Dana Taska Dana 03:30 05.07.2007

A zast ne bi bilo ovako

Pri svakoj akciji prikupljanja krvi lepo se napise na tabli koji davaoci su rizicni davaoci. Tako svak moze da se prepozna i zaobidje pult ili se odluci da da krv. I ...nema upitnika....prosto kao pasulj...
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 06:45 05.07.2007

...

uptinik -OK
mere predostrožnosti - OK
a, šta ako neko ne govori istinu?
a, šta ako nečiji partner ne govori istinu?
predlažem da se pre upitnika, radi sigurnosti, odradi poligraf...

evo još jednog primera o ljudskim pravima,
naročito mi se dopao deo malo je čudno

e, da, čuh da su u jednoj uglednoj firmi sklopili deal sa jednom propalom (sistematski pregled je u pitanju)
ljudima su vadili krv vako - malo te bocnem, posle plaknem špric i idem dalje?!?
takodje su mi zanimljive mere predostrožnosti prilikom dijalize...
grbavi grbavi 08:48 05.07.2007

Re: ...

ja sam hiv pozitivna osoba odkada sam saznao za to redovno svaka tri meseca odlazim da dajem krv a upitnik znam veshto da popunim nisam bio bolestan u prethodnih 6 meseci nemam nikoga u porodici koji ...ne pripadam rizichnim grupama nisam uzimao medikamente niti opijate ako me pitate zashto to radim reci cu samo da je to jedan oblik rizichnog ponashanja i dize adrenalin dok chekash da te provale
skyspoter skyspoter 09:18 05.07.2007

@GRBAVI

pa jel te provaljuju?
ElectricDreams ElectricDreams 12:57 05.07.2007

Re: ...

grbavi
ja sam hiv pozitivna osoba odkada sam saznao za to redovno svaka tri meseca odlazim da dajem krv a upitnik znam veshto da popunim nisam bio bolestan u prethodnih 6 meseci nemam nikoga u porodici koji ...ne pripadam rizichnim grupama nisam uzimao medikamente niti opijate ako me pitate zashto to radim reci cu samo da je to jedan oblik rizichnog ponashanja i dize adrenalin dok chekash da te provale


Upravo se ovo postiže ovakvim besmislenim upitnicima.
Bonner Bonner 15:26 05.07.2007

Re: grbavi: ja sam hiv pozitivna osoba

Ovde sam jednostavno bez teksta!

U državi u kojoj živim, Nemačkoj, je ovakvo ponašanje kažnjivo po krivičnom zakonu!
glodur glodur 13:28 05.07.2007

Loš primer

Čini mi se da je ovde reč o aktuelnon ali nesrećno izabranom primeru za slučaj diskriminacije LGBT osoba koji se, očigledno, lako raspline i pretvori u debatu o mnogo široj temi medicinske etike. Konkretan slučaj otvara mnogo mogućnosti da se ljudi koji se načelno slažu po pitanjima poštovanja ljudskih prava sukobe međusobno validnim argumentima, a i primeri iz inostranstva nam ne pomažu mnogo. Kao takav primer je loš za promociju prava LGBT osoba, slučajevi mnogo flagrantnijeg kršenja prava ove populacije postigli bi mnogo bolje efekte. Dobro bi bilo da nam nešto o tome kaže domaćin ili neko iz Queerie.
Spiridon Spiridon 14:01 05.07.2007

Re: Loš primer

Dobro bi bilo da nam nešto o tome kaže domaćin ili neko iz Queerie.


ne vredi, izgleda da su svi otisli da daju krv. Iz protesta =]
Bonner Bonner 14:13 05.07.2007

Davanje krvi i "diskriminacija" u Nemačkoj

Krv mogu da daju zdrave osobe od 18-60 godina (do 68 ukoliko su već davoci krvi) min telesne težine od 50 kg. Žene mogu krv dati 4 puta godišnje, muškarci 6 puta!

Dalje jako interesantno je sledeće: "Putovanja u izvanevropske zemlje tj. rodjenje/odrastanje u takvim zemljama mogu da budu uzrok generalnoj zabrani davanja krvi ili vremenski ograničenoj zabrani davanja krvi. Dobrovoljni davaoci, koji su izmedju 1980. i 1996. duže od 6 meseci živeli u Velikoj Britaniji ne smeju, prema sadašnjim odrednicama, da daju krv u Nemačkoj.!"

Pa onda: "Infektivne bolesti, kontakt sa obolelima od infektivnih bolesti: Osobe koje su lično obolele od infektivnih bolesti (npr. AIDS, Hepatitis, i dr.) ili kod kojih na osnovu životnih uslova ili ličnih kontakata postoji povećan rizik za infekciju pomenutim infektivnim bolestima ne smeju da daju krv.

A u upitniku piše:

"Da li pripadate ili ste pripadali nekoj od grupa sa povećanim rizikom za HIV infekciju? (pogledaj dodatni list)

A u dodatnom listu piše:
Grupe osoba kod kojih je učestalost HIV i Hepatitis infekcija izuzetno povećana:
- zavisnici od droga
- muške i ženske prostitutke, seks turisti/turistkinje
- homo- i biseksualni muškarci
- osobe koje često menjaju intimne partnere
- zatvorenici
- osobe iz zemalja sa visokom pojavom HIV-a i Hepatitisa
- osobe kod kojih je ikada ustanovljena infekcija jednim od pomenutih virusa

Osobe koje pripadaju ili su pripadale jednoj od ovih grupa ne smeju da daju krv!
Bonner Bonner 14:22 05.07.2007

Diskriminacija i obaveza prijavljivanja DE

Evo još nekih interesantnih podataka iz Nemačke o obavezi čuvanja lekarske tajne i prijavljivanju i centralnim registrima infektivnih bolesti i obolelih.

Nastaviću od gore ispričane priče o lekarskoj etici i obavezi ćutanja lekara o pacijentu.

Naime 1999. jedna žena je nakon smrti partnera (živeli su u vanbračnoj zajednici) i saznanja da je on bio HIV pozitivan i umro od AIDS-a, te da je i ona HIV pozitivna, tužila pred Višim Pokrajinskim Sudom (OLG) u Frankfurtu svog kućnog lekara zato što joj nije ranije otkrio da joj je partner HIV inficiran. Lekar se branio njegovom lekarskom obavezom ćutanja, čijim bi kršenjem bio krivično odgovoran po krivičnom zakonu. Sud je tužbu odbacio ali zbog toga što tužilja nije uspela da dokaže da bi blagovremena informacija lekara sprečila njeno inficiranje HIV-om, tj. sud je smatrao da je njen partner mogao nju da inficira i pre nego što je lekar saznao da je on HIV pozitivan.

Ali u obrazloženju ove presude sud je ocenio i da je lekar bio u obavezi da izmedju zaštite privatnosti njegovog HIV inficiranog pacijenta i zaštite života i zdravlja oštećenenjegove partnerke, primat da ovome drugome i prekrši obavezu ćutanja kažnjivu krivičnim zakonom, i oštećenoj saopšti da joj je partner HIV inficiran, bez obzira da li je partner od njega tražio ili ne da to ne uradi ili da li mu je obećao da svojim ponašanjem neće ugrožavati druge, tj. njegovu partnerku. Tako je sud ocenio da je lekar time pravno i krivično povredio svoju lekarsku obavezu što je kažnjivo po krivičnom zakonu.

Kad je u pitanju obaveza prijavljivanja, u Nemačkoj se svaki HIV inficirani prijavljuje Institutu Robert Koch (kao centralnom registru) šifrovano, ne navodeći ime i prezime. Kod sifilisa je ista situacija. Ali isto tako postoji set infektivnih bolesti koje se obavezno prijavljuju punim imenom i prezimenom i ostalim podacima o pacijentu i to čak i u slučaju sumnje na infekciju, zatim u slučaju oboljevanja i u slučaju smrti pacijenta od odredjene infektivne bolesti. Tu su izmedju ostalog sve hepatitis infekcije, tuberkuloza, difterija, tifus, kolera, meningokokni meningitis, dečje infektivne bolesti itd. Ukoliko povredi ovaj zakon o obaveznom prijavljivanju, time što ne prijavi ispravno, nepotpuno, prekorači rok (u roku od 24 časa od utvrdjivanja sumnje na infekciju, oboljevanja ili smrti pacijenta) ili uopšte ne prijavi, lekar može biti kažnjen kaznom od € 25 000 pa do kazne zatvorom do 5 godina!

Inače seksualna anamneza je obavezan deo svakog lekarskog pregleda i treba da sadrži sve podatke od toga s kim, kako, koliko često itd. Ukoliko se utvrdi da su ovi podaci važni za tok bolesti i ostalo vezano uz to (i gornja priča npr.), a lekar nije uzeo i seksualnu anamnezu, pacijent ili bilo ko drugi može naravno da ga tuži sudu i da bude kažnjen zbog povrede zakona o lekarskim obavezama. Obaveza ćutanja i čuvanja ovih podataka se naravno podrazumeva.
Dejan Stanković Dejan Stanković 14:32 05.07.2007

neko je primetio da je ovo

nesrecno izabrana tema za raspravu o diskriminaciji.
I jeste. Ko se potrudi pa procita objasnjenja koja Englezi i Amerikanci daju za izuzece odredjenih grupa su vise nego logicna a posto se nikome ne uskracuje osnovno ljudsko pravo i posto je u veliki rizik za primaoca, moze biti da su ipak u pravu. Tu jos postoji odredjan sumja ko je u pravu a ko nije. Sta je eticno a sta ne.

druga stvar je sumanutost postojanja upitnika gde je na pocetku ispunimo maticni broj, ime, adresu a na kraju informacije o sopstvenoj intimnosti. to pogresno. Tu sumnje nema.
Bonner Bonner 15:08 05.07.2007

Re: neko je primetio da je ovo

druga stvar je sumanutost postojanja upitnika gde je na pocetku ispunimo maticni broj, ime, adresu a na kraju informacije o sopstvenoj intimnosti. to pogresno. Tu sumnje nema.


Potpuno se slažem u ovome sa Vama, samo problem ovog blog-teksta je u tome što se čitaocu sugeriše da takvo nešto postoji samo u Srbiji (čak se poziva i na SZO (WHO)) a kao posledica nekakve "zaostalosti", primitivizma, neobrazovanosti i sl. I onda to ispadne ovako kako je ovde ispalo.

To je jedan ogroman problem u Srbiji, to mišljenje da u ostatku sveta, pre svega tzv. zapadnoj civilizaciji žive nekakvi nadriljudi, a ne isti takav običan svet kakav možeš da nadješ i u Srbiji, sa mnogo sličnih društvenih problema itd. A Nušić i Sterija Popović su sve te "fenomene" opisali i iskritikovali pre 100 godina. I da mnogi ništa iz toga nisu naučili. Malogradjanština je strašna stvar, ima je naravno u svim zemljama. U Nemačkoj, gde živim takodje, i tu postoje predrasude, pozitivne prema svemu zapadnijem i severnijem (nordisch nobel) i negativne prema istočnijem i južnijem, kako globalno tako regionalno u okviru same države. I ovde važi ona deviza "što južnije to tužnije", tu pre svega misle na Bavarsku. O istoku da i ne govorim. Još jedan od dokaza da je svet oduvek bio a u novije vreme je to postalo toliko vidljivo samo jedno globalno selo.
spring spring 15:21 05.07.2007

Re: neko je primetio da je ovo

druga stvar je sumanutost postojanja upitnika gde je na pocetku
ispunimo maticni broj, ime, adresu a na kraju informacije o sopstvenoj
intimnosti. to pogresno. Tu sumnje nema.


Sumanutost? Cela procedura kod uzimanja krvi mora da izvrši veliki broj zadataka.

Prva pretpostavka na kojoj se ovaj postupak zasniva je humanost. Dobrovoljni davalac po pretpostavci želi da učini humano delo, i, ako je tako, nema nikakvog razloga da ne učestvuje u potpunosti u proceduri smanjivanja rizika. Čovek može biti kliconoša, a da to i ne zna. Takođe, može biti kliconoša čak i ako je prošao testiranje.

Dijagnoza ovih krvno prenosivih virusa je procedura za ceo život. Pacijent može proći mnogo testova a da mu se ne ustanovi prisustvo virusa, ali ako mu je virus jednom ustanovljen, makar pre 30 godina, on je tu za ceo život. Čak i ako virus nikad nije otkriven, ali davalac spada u neku od rizičnih grupa, postoji značajna verovatnoća da je nosilac virusa. Ovi virusi se nikad potpuno ne eliminišu iz organizma.

Zato bi bilo idealno da služba za transfuziju ima na raspolaganju sve podatke o zdravlju, preležanim bolestima i zdravstvenim navikama davaoca.

Obostrano poverenje ima potencijalnu korist i za davaoca. Ukoliko je davalac dao podatke o sebi, a u njegovoj krvi su pronađeni sumnjivi antigeni, on će poštom na kućnu adresu od službe za transfuziju dobiti obaveštenje o tome, kao i uputstvo za dalje postupanje,. Verujem da je mnogima ovo poznato iz iskustva.

Sve ovo naravno mora biti striktno pokriveno lekarskom tajnom. Ipak, zbog likova poput "grbavog", ljudi koji iz raznih razloga u raznim periodima svog života odluče da ne daju istinite podatke, centralna evidencija sa jedinstvenom identifikacijom je apsolutno poželjna stvar.
Bonner Bonner 15:33 05.07.2007

Re: neko je primetio da je ovo

Da, ali ovo bi moglo i da ide šifrovano, tako da ne mora i čistačica, kad čisti kancelarije i ormane da, čak ne namerno, nego prirodom posla, da vidi kompletne podatke o bilo kome. Inače svi lekarski podaci moraju da se čuvaju tako da što manje ljudi koji nemaju osnova i prava za pristup istima ima i slučajne prilike da dodje u dodir sa ovim papirima. Narvno i kompletno medicinsko i ostalo osoblje, koje ima omogućen pristup ovakvim podacima, je u obavezi da čuva tajnost podataka i da ih nigde javno ne iznosi.
Nietzsches Aprentice Nietzsches Aprentice 00:16 07.07.2007

Re: neko je primetio da je ovo

To je jedan ogroman problem u Srbiji, to mišljenje da u ostatku sveta, pre svega tzv. zapadnoj civilizaciji žive nekakvi nadriljudi, a ne isti takav običan svet kakav možeš da nadješ i u Srbiji, sa mnogo sličnih društvenih problema itd.


Ne toliko da u ostatku sveta zive nadriljudi vec da je ovde sve najgore, da su ljudi najgori i najprimitivniji i da su do guse u predrasudama, stereotipima, zastarelim shvatanjima i pogresnim vrednostima. Konstruktivna kritika je dobrodosla, cak je vrlo potrebna ali neki ljudi ovde tu politiku teraju do ekstrema... Zapita se covek sto uopste zive u ovoj zemlji...
manitu manitu 19:28 08.07.2007

Re: neko je primetio da je ovo...ozbiljno

anonimnost da , sve dok nema potrebe za otkrivanjem identiteta .

kad je neko pozitivan na Hiv. HCV , zastupam tezu da treba posebno edukovani ljudi (kao u Studentskoj poliklinici ) da pozovu osobu i da joj saopste ako je nesto sumnjivo .

Bolje je i za tu osobu , i za okolinu i za sve .

Covek je cudo .
Ima mnogo njih koji sumnjaju , znaju da su klicinose , i nece da se testiraju .
Oni zive slobodno , menjaju pratnere /ke , potiskujuci mogucu istinu. Nece da se suoce .

Sve je to ljudski i razumnjivo .

U Eu postoji jako vazna oblast Counsellinga za kancer , HIv/Aids, sta god.

ovde je to sve josh u povoju .
radi jazas sa kondomima i vecito istim dosadnim pricama .

likovi koji uzimaju novac su krajnje sumnjivi , bez integriteta .
jedan vrlo bitan njihov aktivista je izjavio " Aids je biznis 21 veka "
bez komentara ....

Bonner Bonner 14:48 05.07.2007

"Diskriminacija", "dijaspora" i blog

Ovaj blog-tekst je možda najbolji primer zašto mi iz tzv. dijaspore ili bolje koji ne živimo u Srbiji a iz nekog razloga smo vezani za Srbiju i dešavanja u njoj i oglašavamo se ovde na blogu, na neke tekstove reagujemo sa povišenim adrenalinom i enormnim krvnim pritiskom, ovde je najbolje da stanem i dalje ne nabrajam. Neću da budem nepristojan pa čak ni preterano sarkastičan, ovo je dovoljno, onaj ko je hteo da razume razumeće. Inače mnoge od činjenica koje sam izneo u komentarima ovde sam znao, a detalje sam za nekoliko minuta pronašao na internetu.

To što postoje vize, to što se nema novca za putovanje ne može da bude izgovor za neznanje, neinformisanost i sl. Učite strane jezike, čitajte, surfujte, gledajte i čitajte strane medije, znam da je i internet u Srbiji skup, ali bar oni koji imaju pristup internetu ne bi smeli da prave ovakve i slične greške.

Odjava i pozdrav svima!
-petar- -petar- 00:34 07.07.2007

Re: "Diskriminacija", "dijaspora" i blog

Svaka cast Bonner!
Stvarno je nedopustivo da blog-autori masovno prosipaju svoje frustracije, i to na prvu loptu, a da to o cemu govore nema nikakvo uporiste u cinjenicama! Sva sreca, te ovaj blog i odredjeni autori nemaju nikakav udeo u odlucivanju, jer da se oni pitaju kako bi procedura davanja krvi trebalo da izgleda -- to bi bilo ravno apokalipsi. A prosipaju neke palamudjevine tipa osnovno ljudsko PRAVO (pravo na sta??), ili ETICNOST, ili DISKRIMINACIJA... (!!!)

Deder, da se prvo neko obavsti sta znace ti pojmovi, recimo ta etika, nije to bas tako trivijalna stvar...
Mene su u filozofskom zabavistu ucili da postoje MORALNE NORME (koje po svojoj prirodi mogu biti i pozitivne i negativne, npr. i banda razbojnika ima moralne norme), a da je ETIKA zapravo refleksija (tj. razmisljanje ili preispitivanje) morala....

Dakle, ajde da ne tupimo, nego prvo da se obavestimo o cemu govorimo, i da ne zavijamo licne frustrcije u neke kaobajagi opstije price. Pogotovu mislim da nije diskriminacija ako neko iz fakat rizicne grupe bude odbijen kao davalac krvi! Da se ne lazemo, to je pre svega pitanje PRAKSE i konkretnog rizika za primaoca. A to sto neko po svaku cenu hoce da da krv, iako zna da po pravilniku to ne moze, i onda to interpretira kao diskriminaciju, e to je vec njegov licni psihicni problem. I nefer je da ga, kao takav, namece citaocima bloga, zavijenog u neku patetiku i kvazievropejstvo...

Koliko je cela prica trula, evo ilustrovacu na prostom primeru: Recimo da necije dete, daleko bilo, bude u bolnici i da mora da primi transfuziju. I onda dobije jedinicu krvi od osobe koja je LAGALA na upitniku! (Ne ulazim u to da li je jedinica ispravna ili ne). Pitam se samo kako bi se roditelj osecao, da li bi i onda zagovarali da je osnovno ljudsko pravo dati krv, i da nije strasno lagati pri davanju podataka, a i te rizicne grupe su odavno prevazidjena stvar, tj. postoji samo rizicno ponasanje, jel?
Eto koliko je cela prica trula.

Slazem se da je gej populacija u mnogo cemu diskriminisana, ali ovde jednostavno to nije slucaj.

Nietzsches Aprentice Nietzsches Aprentice 01:03 07.07.2007

Re: "Diskriminacija", "dijaspora" i blog

Fuckin a'...
Spiridon Spiridon 15:30 05.07.2007

propust

Moram da primetim jedan propust koji je autor ovog bloga kao pravnik trebalo da primeti pre mene.
Evo o cemu se radi.

Gde stoji da neko ima pravo da da krv. Potpuno nebitno ko je u pitanju. Da bi neko bio diskriminisan mora da ima gradjansko ili ljudsko pravo na to nesto. Covek ima pravo da ide u skolu, glasa, ali nema pravo da da krv.Tako da ova prica po meni pada u vodu. Mozemo uvek da pricamo o moralnim aspektima i to bi bila druga tema.
spring spring 17:58 05.07.2007

Zanimljivo i poučno saznanje

Iz diskusija na ovom bloku proizilazi da postoje ljudi koji - ne samo da insistiraju na svojim pravima da u svojoj privatnosti sa drugim svesno pristalim odraslim osobama čine sve što hoće (protiv čega ne bih imao šta prigovoriti) - nego zahtevaju svoje pravo i da po volji unose svoj organ (krv u ovom slučaju) i u nepoznate ljude bez ispitivanja eventualnog rizika po primaoca.

Mislim da je ovo zanimljivo i poučno saznanje.
andjelija andjelija 19:07 05.07.2007

Re: Zanimljivo i poučno saznanje

koliko ja znam svaka data krv se salje prvo na analizu. prema tome kad vec analiziraju krv ne vidim zasto bi ikom smetalo da je od homoseksualaca. to je u upitniku cist primer diskriminacije.

kamichak kamichak 08:54 06.07.2007

? niste komentarisali ?

UPDATE: Tokom dana stigao je i odgovor Zavoda, koji prenosim bez ličnog komentara, kao što nisam komentarisao saopštenje GSA.


but:

Nebrojeno puta sam predavao o diskriminaciji, uvek sa gomilom primera. A primeri su svuda oko nas, treba ih samo zabeležiti i saopštiti javnosti. Sledi primer od pre nekoliko dana u obliku saopštenja Gej-strejt alijanse.
Unfuckable Unfuckable 08:57 06.07.2007

"Lekarska tajna"

..imam mali problem sa tim ....vidim šta se ovde piše oko toga - a sećam se da je na starom blogu bilo "jako zanimljivo" razmatrati podatke od "insajder" doktorke ili članice lekarske komisije koja je imala neka posla sa poslanicima skupštine Srbije - kada se naširoko razglabalo o veličinama polnih organa - bilo je duhovito,ali pomalo tendenciozno - što nije tema sada ...- ali TADA se niko nije setio "lekarske tajne", i niko se nije bunio....hm ?
Što se kvaliteta krvi i produkata od krvi tiče - moj stav je da tu ne sme biti milosti - previše puta smo bili svedoci posledica zaražene transfuzije...mislim da - kao što homosexualci imaju pravo na izbor - tako i oni kojima je transfuzija potrebna imaju pravo na život, a ne na medveđu uslufgu ...takođe mislim da kontrolu biomaterijala treba pooštriti, a predkontrola - trijaža davalaca - je po meni neophodan potez da bi se smanjio obim posla i nepotrebni extratroškovi - dakle, ako znaš da si rizična grupa/rizično ponašanje - šta se koji moj petljaš sa davanjem krvi ?
Takođe, kvalitet krvi i krvnih produkata mora biti na zadovoljavajućem nivou ako neko misli da to pošalje u izvoz, pošto je biomaterijal izuzetno tražena i skupa roba....pa ne možemo izvoziti BOFL ?!?!?!?
Goran Pavlović Goran Pavlović 11:25 06.07.2007

Motivi za davanje krvi

Ova tema se bas prosirila. Procitah komenatre i resih da se oglasim kao neko ko je ukljucen i vise strana price o ovoj nedvosmisleno velikoj diskriminaciji.
Inace studiram medicinu, dobrovoljni sam davalac krvi i borac za ljudska prava.
U zavodu za transfiziju krvi se cesto desavaju razni primeri diskriminacije. Skoro su mog druga koji ima hendikep odbili uz obrazlozenje da ipak nebi trebao jer eto i on sam ima problema. Posle par dana su, ali ovaj put javno, krv dali neki studenti i studentkinje iz studentskog doma "Mika MItrovic" koji u startu imaju neki oblik hendikepa, ali je tada bila vazna reklama. Iskreno se nadam da je ta krv upotrebljena i da nije zavrsila negde sa strane kao nepozeljna, nakon sto je obavila svoju misiju i pruzila dobru reklamu.
Pokusacu da se vratim na primarnu temu. Siguran sam da ne postoje rizicne grupe, vec rizicno ponasanje. Ono sto se desilo sa dva pomenuta momka je svakako velika diskriminacija. Zasto neko ko je gej nebi trebao da da krv? Zato sto je imao analni sex! Ma nije nego... Sta to govori. Da li je vise rizicna krv gej osobe koja ima stalnog partnera i redovne sexualne odnose (analne), ili osoba koja ima redovne heterosexualne odnose, i koja cesto menja partnere ili partnerke i pri tome svaki put koristi kondom. Vise puta je receno da kondom nije apsolutna zastita. A uz sex ima ti i drugih fizickih kontakata... Medicinski gledano, analni sex jeste nacin da se lakse prenese neki virus. Ali ima i gomila drugih lakih nacina. Da li bilo ko od nas moze da garantuje da nije u gradskom prevozu bio ili bila neposredno pored osobe koja ima neku ranicu na ruci, i mozda i mi imamo neku raniicu na ruci, i mozda su te dve ranice mogle da se dodirni u bla bla... Mozemo da teoretisemo koliko hocemo.
Zelim da se vratim na motivaciju zasto neko daje krv. Verujem da to vecin a radi jer je svesna da je krv potrebna da se spase neciji zivot. Znaci zelimo nekome da pomognemo (ja sam jedan od tih. 18 puta sam dao krv i vise puta sam dao trombocite). Da li ce neko od nas ukoliko je svestan ili svesna da je imala neki dogadjaj koji je mogao da pruzrokuje bilo kakvu zaraznu bolest, otici u zavod i ponuditi krv. Verujem da ima i takvih, ali jako malo. Takvima svakako ni taj cuveni upitnik nista ne znaci, jer ako dolazi sa cudnim idejama, resice ga lagano i odgovarace onako kako to drugi zele da cuju. Svi ostali koji sa pravim motivima daju krv nece je ni ponuditi ukoliko znaju da postoji sansa da krv nije dobra, dok ne utvrde da li je to tako ili ne. To nema ama bas nikakve veze sa sexualnim opredeljenjem, bojom koze, hendikepom... Svrha upitnika bi trebala da bude da se oni koji zele da daju krv na neki nacin edukuju. Da se na osnovu pitanja mozda podsete da li su imali neki oblik rizicnog ponasanja. Analni sexualni odnos izmedju dva muskarca koji nemaju nikakav virus ili sta god nije rizicno ponasanje. Hteli to neki da priznaju ili ne.
Dakle diskriminacija je bila. Zavod je jos svojim saopstenjem i odobrava. Strasno je sto se takve stvari desavaju. Mislim da moramo da budemo agresivniji, i da malo i medije zainteresujemo za ovu temu.
Ljudska prava su urodjena, ali u ovoj zemlji za postovanje istih moramo i da se borimo...
kamichak kamichak 15:41 06.07.2007

Re: Motivi za davanje krvi

Goran Pavlović
Ljudska prava su urodjena


jeste ovo naucili na medicinskom?
Goran Pavlović Goran Pavlović 19:03 06.07.2007

Re: Motivi za davanje krvi

Ne. To sam naucio u zivotnoj skoli.
Na zalost, takve stvari se ne uce na fakultetu.
Unfuckable Unfuckable 03:17 08.07.2007

Re: Motivi za davanje krvi

alo ..pionir ?!?!?!
Neko to IZVOZI ...i uzima teske pare !
razmisli malo
raspitaj se malo
manitu manitu 19:13 08.07.2007

motivi i razni motivipolovinom 80-tih godina , kada HIV nije bio tako rasiren u nas , jedan stari intravenski zavisnik je redovno davao krv iako je znao da je HIV pozitivan i da ima verovatno i Aids .

Osoba je inace bio uvazeni knjizevnik , novinar , slikar Njegove ruke su bile pune oziljaka - bilo je ocigledno . Kako je medicinska sestra uspela da nevidi njegove oziljke ?

To se , cujem , a potvrdjuju mi ljudi iz struke dogadjalo kao 'normalno' progledavanje kroz prste za vreme slobizma .

Sada se tek uz prisustvo Global Fonda koji sve placa , donira , pa i tu krv i krvne dervate i sve, istrazivanja, projekte , prevenciju , svako slovo oko HIV/Aids, Malarije , Tuberkuloze

Tada se o Aidsu uveliko istrazivalo u Francuskoj . Kao sto se danas zna u Parizu na Paster institutu je otkriven retrovirus , nacin razmnozavanja , a danas i terapija .
Evropa je 1980 - 1990 brujala na temu zastite od Hiva .
Danas je sve na pragu nalazenja terapije koja Aids zaustavlja , ali ne i unistava .


U Srbiji , taj , sada vec pokojni knjizevnik mi se hvalio kako mu je to 4 put , da je uvek bez problema sve islo , da je dobio zahvalnicu ; da on to redovno radi kad hoce da pobegne sa posla , jer bi dobio slobodan dan .

Ako govorimo o odgovornosti i HR :

- koja su bila ljudska prava ljudi koji su primali njegovu krv ?
- koja su ljudska prava svih anonimnih , a brojnih osoba na dijalizi koji su se zarazili hepatitom C , HIVom , HCVom i ko zna sve cime . Oni se uz sve , stide da priznaju kako su zapravo 'zaradili' HIV ./Aids .
- Koja su ljudska prava ljudi koja su zbog sabracajki morali da prime neciju krv, a ta krv je mozda bila zarazena ?

Najzad , znate li da je nedavno u tom istom zavodu za transfuzuju krvi cak 3 slucaja zarazene krivi pronadjeno . Da su odgovorne osobe dobile otkaze i upucene na sudke procese . Danas , dakle , 2006 i 2007. god.

Ljudska prava nisu urodjena . Ne mohu da verujem da neko kao ti , koji nisi bez mozga , rekla bih da umes da mislish , a mozes nesto tako da bapnesh .
Oprastam na emotivnom izlivu . Sigurno si uzrujan , uznemiren .

Rizicno ponasanje se vezuje za rizicne grupe . Nazalost , tako se percipira , jer se nema vremena da se svaki slucaj ispituje .

Zivis u laganoj zabludi . Mediji ne mogu nista da promene . Niti treba . Imaj na umu da Hiv kad udje u telo , vise ne izlazi . HCV izaziva ciroticne promene . Rekla bih da su to ozbiljne stvari .

Mnogo mojih poznanika, prijateljica , divnih ljudi , umetnika , pisaca, glumaca, obicnih dobrih dusa ... oh , da muzicara (setimo se EKV ) je poumiralo od posledica Hiva , HCV'a .

Rifrejmuj pricu .

sun_to_rock sun_to_rock 00:59 09.07.2007

Re: motivi i razni motivi-MANITU

Netacne informacije. Koji je clan ekv umro od hiv/hcv? Ne pricaj gluposti kojekakve.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana