Društvo| Istorija| Kultura| Ljudska prava| Politika

Zabrana Prajda je izdaja srpske tradicije

Jaril RSS / 08.09.2022. u 11:22

У свеопштој суманутости коју хомофобија ових недеља, месеци, година, деценија сеје Србијом, чујемо гласне и заглушујуће позиве да се животи стотине хиљада Срба униште. Чујемо подметања око тога шта је српска традиција, шта су хришћанске вредности, и чујемо да је мржња угушила сваку разумну мисао у умовима многих људи.

Једна од ствари коју не чујемо, јесте однос српске државотворне традиције и хомосексуалности.

Душанов законик

Да би се разумео однос Душановог законика према хомосексуалности, потребно је ставити га у политички контекст Запада у коме је донет.

Душанов законик је донет 1349. године када је хомофобија увелико буктала на целом Западу. Настао је под утицајем законика који је важио на источном Западу (у Византији) у коме је хомосексуални чин био кажњив спаљивањем на ломачи. У пракси је овај закон ретко, ако икад спроведен на овај начин, али је хомосексуални чин био кажњаван у зависности од социјалног статуса љубавника, али је као најчешћа казна одређивана епитимија - привремено удаљење из цркве, или у случају ћосавих мушкараца анатема - трајно удаљење из цркве.

На западном Западу је ситуација била потпуно другачија. Од 11. века напори да се хомосексални чин казни довео је до многобројних хапшења, мучења, одсецања полних органа који би ритуални били проношени по граду, па све до убијања и спаљивања на ломачи.

Корен широко распростарење хомофобије лежи у пропагадним напорима Јована Хризостома који је живео у 4. веку нове ере, тешкој криминализацији хомосексуалности коју је увео римски цар Јустинијан у 6. веку који је доследно спроводио кастрацију (ова пракса је у каснијој Византији напуштена) и Тома Аквински који је у 13. веку појачао хомофобну пропаганду.

У оваквом културном окружењу, а инспирисан Византијским правом, како Душанов законик третира хомосексуалност?

Никако.

У сред свезападне хистерије на помен речи хомосексуалност, цар Душан - кључна фигура српске историје, који је обезбедио огромну територију Српском царству, правно приступа хомосексуалности тако што је - декриминализује.

Једини члан Законика који би могао да буде надлежан за хомосексуалност јесте члан 4. О духовној дужности:

„И за духовну дужност нека се сваки човек покорава своме архијереју и нека га слуша. Ако ли се ко нађе сагрешивши цркви или преступивши што било од овога Законика, хотимице или нехотице, нека се покори и исправи цркви, а аколи се оглуши и уздржи од цркве и не усхтедне испунити црквена наређења, тада да се одлучи од цркве."

Казна је била одлучење од цркве.

Оваква „тиха" декриминализација хомосексуалности се на западном Западу догодила много касније, са Француском револуцијом после које у француским законима хомосексуалност није постојала.

Сретењски устав

Под утицајем Француске револуције, настаје други стуб српске државничке традиције - Сретењски устав. Сретењски устав је први устав модерне Србије и дан на који је донет слави се као Дан државности Србије - 15. фебруар.

Шири западни политички контекст у коме је Сретењски устав донет, врло је шаролик по питању хомосексуалности. На свим просторима које је освојио Наполеон, аутоматски је важило француско право по коме је хомосексуалност декриминализована. Такође је, у првој половини 19. века, хомосексуалност декриминализована у Холандији и многим земљама ван Запада (Бразил, Боливија...).

Паралелно се дешава да поједине земље по први пут криминализују хомосексуални чин, па тако Сједињене Америчке Државе уводе закон о „злочину против природе", док Руско Царство и Пруска директно криминализују хомосексуалност. По први пут у историји, хомосексуалност је постала илегална у Пољској и то баш 1835. године када је усвојен Сретењски устав.

У оваквом културно-правном окружењу које има хаотичан однос према хомосексуaлности, како Сретењски устав третира хомосексуалност?

Никако.

Сретењски устав хомосексуалност не помиње чиме је, у односу на право Отоманске империје - декриминализује.

Једини члан Сретењског устава који би могао да буде надлежан за хомосексуалност јесте члан 117. који гласи:

"Сваки Србин има право бирати начин живљења свог по својој вољи, само који није на општенародну штету."

Овим се још једанпут у историји српске државности приступило „тихој" декриминализацији.

Савремени устав

Устав Републике Србије који гарантује српску државност данас, усвојен је на референдуму 2006. године огромном већином гласова (преко 95%) уз већинску излазност.

Западна културно-политичка клима у којој је Устав Републике Србије донет, већ више деценија уназад доноси разрачунавање са безумљем хомофобије које је тиранисало Запад (и источни и западни део) током петнаест векова. Србија се већинским гласањем на референдуму томе прикључила, а у складу са својом уставном традицијом.

Тако већ у првом члану Устава стоји да је „Република Србија (...) заснована на (...) људским и мањинским правима. У члану 5. стоји да је „недопуштено деловање политичких странака које је усмерено на (...) кршење (...) мањинских права".

А у члану 19. стоји да „јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права".

Традиционална вредност српске државности јесте уважавање хомосексуалности као легитимног дела људског искуства и савременим Уставом се одржава континуитет духа српске државности уз подизање ове вредности на виши ниво.Komentari (444)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Jaril Jaril 11:38 08.09.2022

Увод

Испрва сам написао другачији увод за текст, па кад сам га погледао испао је засебан текст. Ако је читаоцу жеља да прочита...

- - -

Ових деценија се многи гађају изразом „српска традиција“ као да је, чим се употреби, одмах свима јасно на шта се тачно и мисли. Данашња Србија, са својом богатом историјом, има више традиција (множина) у свом наслеђу.

Једина аутохтона српска традиција јесте – паганска традиција. Паганска религија је било свеприсутна у животу Срба. Као и свака паганска религија, она је била заснована на усклађености са природом и постојали су бројни ритуали и храмови где се паганска религија практиковала. Паганска традиција је данас навјише присутна у обредима попут, на пример, крсне славе, изношења хране на гробље, додолама, као и многим другим народним обичајима.

Изворно српска традиција је вишевековним напорима који укључују насиље, рушење храмова и убиства Срба, као и јавно и нашироко срамоћење затрта на овим просторима. Ове напоре затирања свега традиционално српског донела је западњачка новотарија - Хришћанство.

Хришћанска традиција има обимну историју међу Србима, а обележена је слободнијим схватањем хришћанског учења – и Светог Писма и Светог Предања, па је тако Српска архиепископија формирана као расколничка црква, без канонског јединства са Цариградском патријаршијом. Раскол је касније превазиђен. Хришћанска традиција је обележена институцијом Српске православне цркве, богатом уметношћу, свеприсутним храмовима и богатим односом према остатку живота Срба.

Захваљујући хришћанској традицији очувани су, колико су то могли бити, писменост и српски језик под притиском онога што ће постати једина источњачка традиција међу Србима – отоманска култура.

Отоманска традиција је почела отоманским освајањем Србије и данас је највише присутна у језику кроз бројне турцизме, кроз исламску религију, архитектуру и уметност, и у мањој мери је пристуна у урбанизму. Вишевековни развој отоманске традиције у Србији прекинут је насилно под утицајем нове запањачке новотарије – либерални национализам.

Либерално-националистичка традиција је темељ савремене српске државе. Популарност ове идеологије у 18. и 19. веку омогућила је Србима почетак ослобађања од Отоманског царства кроз два процеса.

Први процес је култура националне свести у којој је основна вредност – први пут у европској историји – та да народ (читати: средња класа) треба да буде носилац политичко-државног живота – за разлику од претходног стања где је то припадало искључиво владарима и највишој класи – уживајући притом све слободе које људима природно припадају. Ова свест је произвела српске устанке и све војно-политичке потезе које су довеле до ослобађања.

Други процес се надовезује на први, јер је култура националне свести довела до међународне подршке бројним револуцијама које су с краја 18. и током 19. века буктале Европом, а које су биле засноване управо на тој идеји да народ треба да регулише државу, обезбеђујући себи максимум слобода. Ову традицију је, поново брутално, прекинула још једна западњачка новотарија – комунизам.

Утицаји комунистичке традиције на савремени живот Срба врло брзо јењавају и фали временска дистанца да би се детаљно испратили и раздвојили од осталих традиција. Најважнија вредност комунизма – уздизање радничке класе, данас је скоро потпуно затрта, а са друге стране може се испратити инерција институција формираних у комунизму. Затирање комунистичке традиције је дошло са увођењем још једне западњачке идеологије, и то оне која је развалила Европу током 20. века – са увођењем фашистичко-националистичке идеологије.

Фашистичко-националистичка традиција је присутна у Србији напоредо са комунистичком традицијом, али као пригушени културни процес услед системских забрана. Она је екплодирала на крају двадесетог века када се комунизам распао, а основна вредност јој је ултимативни нарцизам: други постоје искључиво да се задовољи фашиста, да се валидира његов поглед на свет, да буде добро искључиво само ономе што је његово – његовој породици, његовој држави, његовој религији, док су све друге породице, све друге државе, све друге религије безвредне и треба да буду подређене њему.

* * *

У сваком друштву се вредности различитих традиција мешају, рађају нове идеје, одбацују старе, и када се прича о традиционалним вредностима, потребно је увек прецизирати на које се конкретно мисли. И увек треба имати на уму да осим великих традиција постоје и бројни културни токови који такође обликују мишљење, као што је на пример, анти-западњачки сентимент.

Анти-западњаки сентимент мало, мало па искрсне у доминанте културне токове Запада. Он је потекао са Запада из два различита извора.

Један извор је фашистичко-националистичка традиција, који је у Немачкој између два светска рата развио идеје како је европска култура трула и како њоме треба да руководи једина достојна, чиста раса. Други извор је демократски и јавио се после Другог светског рата када је западна интелигенција погледала на резулате разарања до којих је довела европска култура и била потпуно згрожена.
softelectronics_e softelectronics_e 12:01 08.09.2022

Oooo, jebote!

Kakve sve gluposti neću biti prisiljen da pročitam.
Dajte pederima tu paradu, ovo postaje nepodnošljivo.
predatortz predatortz 13:21 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

softelectronics_e
Kakve sve gluposti neću biti prisiljen da pročitam.
Dajte pederima tu paradu, ovo postaje nepodnošljivo.


To govorim od starta!
Pustiti ih neka šetaju. Da smo pametni, to bi obezbeđivala dva trbljava pandura, pozornika.
Onda bi mnogi Miletići bili zatečeni i ostali bez municije da sikću, kmeče, mrze ali i da zarađuju na svemu tome.

Idealno bi bilo ovako:

Izaberite datum, prijavite trasu, poštujte zakon o javnom redu i miru, nikakva gola dupeta, mlaćenja kurčevima kao po gradovima Zapada i šibajte - šetnja je zdrava!


Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 14:24 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Idealno bi bilo ovako:

Izaberite datum, prijavite trasu, poštujte zakon o javnom redu i miru, nikakva gola dupeta, mlaćenja kurčevima kao po gradovima Zapada i šibajte - šetnja je zdrava!Citam Kurti danas izdao saopstenje:


Srbi, mozete da setate u Pristini protiv diskriminacije Srba. Izaberite datum, prijavite trasu, poštujte zakon o javnom redu i miru, nikakvo nosenje nacionalnih simbola, mlaćenja ikonama kao po gradovima Srbije i šibajte - šetnja je zdrava!

Hocu reci, sta ima vecina tu da se pita da li ce neka manjina setati ili ne. Ustavno pravo je da mozes da izrazis protest. Ustav ne nalaze 1) da se mora pitati vecina, 2) kakvi simboli ne smeju biti isticani.

Inace, uvek se prebacuje gej populaciji da ne razume domaci duh i mentalitet. Evo, Jaril proba da pokaze da razume pa opet ne valja. Po meni ni Jaril niti bilo ko drugi ko je ugrozen nema potrebu da dokazuje lojalnost zajednici ili razumevanje za svaki hir nekog probisveta. Ovde je rec o tome da drustvo predje preko nekih tabua (=progres) a ne da se odrzi neka nakaradna tradicija.
literatesa literatesa 14:41 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Evo, Jaril proba da pokaze da razume pa opet ne valja.

Da, upravo, silazi među neprosvjećene i trpi ih, zar ne? I oni kao nešto dozvoljavaju, cc..

:)
shmoo shmoo 15:06 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Neues aus der Nachbarschaft

Po meni ni Jaril niti bilo ko drugi ko je ugrozenУ чему је то тачно Јарил угрожен? Како, на који начин? Ко га угрожава? Чиме?

П.С. - Извини ако ова моја питања нису идеолошки ОК.

Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 16:51 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

literatesa
Evo, Jaril proba da pokaze da razume pa opet ne valja.

Da, upravo, silazi među neprosvjećene i trpi ih, zar ne? I oni kao nešto dozvoljavaju, cc..

:)


Kao u onom crtacu kad lik kaze "Samo da paze na vatru!".
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:03 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Onda bi mnogi Miletići bili zatečeni i ostali bez municije da sikću, kmeče, mrzeOvde jedino ti to radiš, i to volonterski. Inače se slažem, naravno da ljude treba pustiti da šetaju, paradiraju, rade šta misle da treba. A ovima koji bi da mlate i uteruju "porodične" nazovi vrednosti, poapsiti im vođe kao što se radi sa vođama navijačke bagre pred derbi (to jest valjda se radi, ne razumem u se u pandurske poslove ko ti), par dana o trošku države da rade na lubenicama i belom luku u Padinjaku, posle parade pustiti ih na slobodu. I tako svake godine, i za jedno 100 godina to više neće biti zanimljivo, i onda će moći i ta dva dokona pozornika da obezbeđuju skup. A ne ovako da se blamiramo pred svima.
predatortz predatortz 17:05 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Da, upravo, silazi među neprosvjećene i trpi ih, zar ne?


Doduše, nepozvan.

I oni kao nešto dozvoljavaju, cc..Što se mene tiče, oni mogu da šetaju svaki dan, a ovi drugi da prave litije.

Ja biram da ignorišem i jedne i druge.

Smem?

literatesa literatesa 17:16 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Smem?

Nikom ja ništa ne branim, ljudi. Ni popu da bira među vjernicima dobre, loše, zle. Jarilu je mnogo teže. I bez vaših dozvola. Aminovanja.
predatortz predatortz 17:22 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

literatesa
Smem?

Nikom ja ništa ne branim, ljudi. Ni popu da bira među vjernicima dobre, loše, zle. Jarilu je mnogo teže. I bez vaših dozvola. Aminovanja.Šta, sad je problem i kad kažemo da nam ne smeta da šetaju?
Ruši neke stereotipe o "domaćinima"?

Jbga, meni ne smeta! Smešno mi jeste, ne vidim svrhu, ali mi ne smeta niti bih zabranjivao.

Ne smetaju mi ni pederi i drugi iz tog spektra. Sve što postoji u prirodi je prirodno. Može biti manje zastupljeno, ali neprirodno nije.

Nerviraju me jedino ovi profesionalni pederi, ali ja sam namćor, mene mnogi nerviraju.
literatesa literatesa 17:28 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

NadN je rekao već da Jaril ovim pisanjem ne pokazuje samo čovjeka kojem po vama crkva brani da go hoda po ulici.

Recimo za Emsija stvarno moraš imati živce, Jaril ih ima. I razumjevanje. Jaril je dobro ljudsko biće.
predatortz predatortz 17:33 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

NadN je rekao već da Jaril ovim pisanjem ne pokazuje samo čovjeka kojem po vama crkva brani da go hoda po ulici.


Laž!
Crkva mu ne brani, Crkva je protiv toga.

Crkva je uvek bila i biće protiv te šetnje, ali šetnje su se održavale uprkos stavu Crkve.

Dakle, ako šetnja bude zabranjena, neće je zabraniti Crkva, zabraniće je država i sakriće se (između ostalog) iza stava Crkve.
literatesa literatesa 17:36 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Laž!

:))
predatortz predatortz 17:39 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

literatesa
Laž!

:))


Pa ko brani? Crkva ili država?
zoja444 zoja444 17:44 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

jel to sutra? mup je izdao neko saopstenje da ce snimati sve i fotografisati.
predatortz predatortz 17:46 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

zoja444
jel to sutra? mup je izdao neko saopstenje da ce snimati sve i fotografisati.


Nije.

17. koliko pratim.
literatesa literatesa 17:47 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Pa ko brani? Crkva ili država?

O tome govorim, problem je komplexniji ili za vjernika Jarila delikatniji od vašeg tumačenja brani mu nešto npr crkva a da se vas pita, dozvolili bi uz naravno neke korekcije..
predatortz predatortz 17:51 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

literatesa
Pa ko brani? Crkva ili država?

O tome govorim, problem je komplexniji ili za vjernika Jarila delikatniji od vašeg tumačenja brani mu nešto npr crkva a da se vas pita, dozvolili bi uz naravno neke korekcije..


Jedina korekcija koju sam ja pomenuo, a generalno se odnosi na svaki skup, je poštovanje javnog reda i mira.

Realno, ne bih želeo da se to pretvori u bahanalije koje možemo da vidimo po nekim evropskim i svetskim gradovima.
Protiv toga bih stvarno bio.

Jer borba za prava i mahanje golim dupetima i kurčevima nemaju veze jedno sa drugim.
literatesa literatesa 19:02 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Realno, ne bih želeo da se to pretvori u bahanalije koje možemo da vidimo po nekim evropskim i svetskim gradovima.
Protiv toga bih stvarno bio.

Bahanalije ne viđam po ulicama, ne vidim ni sukob nacoša i antifašista, Kurda i Turaka, Srba i Šiptara, ono kad izvedu pse policija vidim na Twitteru, i itd.

Nego,

Jevrejski muzej ovde ima izložbu Love me Kosher

I Spotify listu, ljubavnu. :)
Ček, Marvinov otac je bio sveštenik?
literatesa literatesa 19:03 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!"Chassidim in Love" von Benyamin Reich
Jaril Jaril 23:28 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

softelectronics_e
Kakve sve gluposti neću biti prisiljen da pročitam.
Dajte pederima tu paradu, ovo postaje nepodnošljivo.Слатко ме насмеја. Хвала ти, ретко се дешава ових дана.

Иначе, данас сам скапирао да немам довољно времена да објавим све текстове које сам хтео:

"Ево зашто ме мрзиш"
"Прајд је средњи прст показан и мафији и власти (Историјско-симболички значај Прајда)"
"Пет милиона људи на Прајду и остали емотивни тренуци"
"Хришћански поглед на Прајд"

Мислим, шта знам, можда, ако се Прајд мало одложи... ако би могло...

Jaril Jaril 23:49 08.09.2022

Re: Oooo, jebote!

Jer borba za prava i mahanje golim dupetima i kurčevima nemaju veze jedno sa drugim.

Откад смо ономад дотакли тему, мало сам дубље прочачкао о чему се ту ради. Заправо је добра већина теоретичара Прајда против "кинка" на Прајду. Ова дебата је врло развијена и траје већ годинама уназад (могу да повадим цитате ако треба), али се тиче малог броја Прајдова. Годишње се у свету одрже десетине, можда и преко 100 Прајдова. Голотиња се појави тек ту и тамо, већина је без голотиње. При том, то се код нас никада неће десити, а и Европрајд је франшиза и на њему голотиња није дозвољена (колико сам ја успео да ископам).

Што се тиче осталих Прајдова, постоје гласови да треба да буде голотиње, али да ти Прајдови буду означени као 18+. Међутим, много је заступљенији став да Прајд треба да буде што је више могуће family friendly, а све остало је за after party-је.

Мени је голотиња бесмислена, и против сам из истог разлога као и ти, јер која је политичка порука иза тога? Не постоји, ни као формулисана, ни као имплицитна.

Иза Прајда стоји политички програм, у Србији је тренутно битна тема Закон о истополним заједницама. И ја мислим да Прајд треба да остане дефинисан као политички протест. Чак ми је и комерцијализација-карневализација погрешна. Американци се мало опустили и, да л' беше у Флориди, наставницима забранили да кажу да су веначни са особом истог пола кад их деца питају. Не причам о предавањима на ту тему, него о успутној информацији. Потпуно лудило.

Тако да да, апсолутно без икакве голотиње икада.
8c_competizione 8c_competizione 20:26 09.09.2022

Re: Oooo, jebote!

predatortz
literatesa
Smem?

... ne vidim svrhu...


Predatorz, pre nekoliko dana u Köln-u je ubijena trans osoba, posto je pokusala da spreci nasilnika koji ne maltretirao dve devojke, "od ranije poznatog policiji"

samo u 2021. u Nemackoj (ne zaboravi to je jos uvek bila Corona godina sa sve lock-down-ima) je bilo >1000 napada sa skoro 190 tezih povreda. to je skoro 3 napada dnevno! i skoro svaki drugi dan neko zavrsi u bolnici zbog toga.

2020. 780 napada sa 144 teze povrede (u sred j***ne pandemije)

problem je sto sa tom nametnutom stigmom neko mora ceo zivot da zivi osecajuci se kao nize vredno stvorenje. sto ukoliko javno prizna ko je i sta je cesto bude ostavljen od strane porodice i prijatelja ...

a sto se tice ovih egzibicionista, gologuzih i sa mlatecim qrcima, pa ima ih dovoljno u Zadruzi i na Grand Paradama, nesto ne videh da se crkva niti ultra desnicari strecaju zbog toga, niti ikoga tamo tuku.
8c_competizione 8c_competizione 20:27 09.09.2022

Re: Oooo, jebote!

predatortz
...ako šetnja bude zabranjena, neće je zabraniti Crkva, zabraniće je država i sakriće se (između ostalog) iza stava Crkve.


Jaril Jaril 10:25 10.09.2022

Re: Oooo, jebote!

shmoo
Neues aus der Nachbarschaft

Po meni ni Jaril niti bilo ko drugi ko je ugrozenУ чему је то тачно Јарил угрожен? Како, на који начин? Ко га угрожава? Чиме?

П.С. - Извини ако ова моја питања нису идеолошки ОК.Тасо, ја знам да ти имаш добру намеру и да желимо исто: здраво окружење за све људе, укључујући и ЛГБТ људе. Али то нећемо да постигнемо тако што ћемо да се претварамо да смо већ тамо.

Из овог питања, које сте поставили и ти и (на прошлом блогу чини ми се) принћипеса, чита се хомофобија иако вам је, бар како ја разумем, намера скроз другачија.

Према правним формулацијама, на које се и Република Србија обавезала пред међународном заједницом, мени је лично угрожено поштовање урођеног достојанства и људско право на слободу од страха.

Мојим речима, мени је угрожено право на психолошки здраво окружење. Као што људи имају право на здраву животну средину у погледу воде, ваздуха, хране... имају право и на здраву културу и здраво друштво. И тиче се и мог личног права, али и права мени блиских људи. Пробај само да разговараш са мојом мајком ових дана кад чита све ово око Прајда. Срце би ти се сломило.

dogodinedragosevac dogodinedragosevac 12:45 08.09.2022

za emilije, andje, maksimilijane i 'lige'

Sramna odlikovanja.
Patrijarh je morao da pita Čuružane šta misle o odlikovanju Viktora Orbana
NOVI SAD
Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od Vlade Srbije da uputi oštar protest Mađarskoj zbog postavljanja biste u tamošnjem parlamentu Miklošu Hortiju, lideru fašističke Mađarske.
Kako navode u saopštenju, umesto da se osudi politika rehabilitacije Hortija, čoveka koji je u našoj zemlji proglašen za ratnog zločinca, Srpska pravoslavna crkva dodeljuje odlikovanja osobama odgovornim za tu rehabilitaciju.

Odgovor na to što je patrijarh Porfirije dodelio premijeru Mađarske Viktoru Orbanu najviše odlikovanje SPC - orden Svetog Save prvog stepena.

"Politika Viktora Orbana poslednjih godina u potpunosti sledi pravac rehabilitacije admirala Hortija i njegovog režima. Njegovo ime se veliča, po Hortiju se imenuju nazivi ulica, trgova, podižu mu se spomenici, bezočno se prekraja istorija... Pokolji 63.000 Jevreja u Mađarskoj, ali i hiljade ubijenih Srba, Roma i političkih neistomišljenika na okupiranim teritorijama se ne spominju", navode u LSV.

Oni podsećaju patrijarha da je i on iz Čuruga, mesta u kom su Hortijevi fašisti 1942. godine ubili više hiljada njegovih sugrađana.

"Patrijarh je pre dodele odlikovanja Orbanu morao pitati svoje komšije šta misle o tome", navodi se u saopštenju.
kakva l(j)iga takvo i saopstenje

aj jos jednom - kakve tacno veze ima Orban sa postavljanjem biste u parlamentu?srdjan.pajic srdjan.pajic 19:13 08.09.2022

Re: za emilije, andje, maksimilijane i 'lige'

aj jos jednom - kakve tacno veze ima Orban sa postavljanjem biste u parlamentu?A ti se, jadan, još mučiš sa tim pitanjem?
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 19:37 08.09.2022

Re: za emilije, andje, maksimilijane i 'lige'

srdjan.pajic
aj jos jednom - kakve tacno veze ima Orban sa postavljanjem biste u parlamentu?A ti se, jadan, još mučiš sa tim pitanjem?Vidis da ne moze oka da sklopi. Orban kao fetis. Ja razumem i godine i patribertet ali javni red je javni red.

dogodinedragosevac dogodinedragosevac 19:56 08.09.2022

Re: za emilije, andje, maksimilijane i 'lige'

pitanjem?


pa pitanje je upuceno onim informer/kurir skola dopisnicima gorepomenutim...

pogotovo maksimilijan#nijesedesilo ((c)) by maksa)

ne znam sto se ti javljas.
bene_geserit bene_geserit 17:02 08.09.2022

nego

Jel ste probali da uradite nekad ovaj personality test ?

Moj rezultat. "Assertive virtuoso"
Radila i moja žena test, uvek ispadne "turbulent defender".
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:37 08.09.2022

Re: nego

bene_geserit
Jel ste probali da uradite nekad ovaj personality test ?

Moj rezultat. "Assertive virtuoso"
Radila i moja žena test, uvek ispadne "turbulent defender".Evo ja krenuo, i smorio se, predugačak im test.
bene_geserit bene_geserit 17:57 08.09.2022

Re: nego

predugačak im test

Ne zezaj, ukupno ima 50-tak pitanja, za svako ti treba sekunda i po.
maksa83 maksa83 18:15 08.09.2022

Re: nego

Jel ste probali da uradite nekad ovaj personality test ?

Ovo je neki instant Myers & Briggs koliko vidim.
srdjan.pajic srdjan.pajic 19:00 08.09.2022

Re: nego

bene_geserit
predugačak im test

Ne zezaj, ukupno ima 50-tak pitanja, za svako ti treba sekunda i po.

E, jeste, pa ne radim ja testove po šablonu, a dosta ovih pitanja je dvosmisleno. Daj ti nešto kraće!
Milan Novković Milan Novković 19:55 08.09.2022

Re: nego

bene_geserit
Jel ste probali da uradite nekad ovaj personality test ?

Moj rezultat. "Assertive virtuoso"
Radila i moja žena test, uvek ispadne "turbulent defender".

Mediator - toliko su toga pogodili u opisu da mi zamalo postalo dosadno da čitam

Moja Trijada: Šekspir, Tolkien, Tarzan from Prigrevica
zilikaka zilikaka 20:02 08.09.2022

Re: nego

Ja uradila i dobila uobičajenu procenu, Executive, ko već na nekim nekim testovima s posla.
Ništa novo. Jednom lopataš uvek lopataš.
zilikaka zilikaka 20:02 08.09.2022

Re: nego

Duplo
zilikaka zilikaka 20:02 08.09.2022

Re: nego

Duplo
zilikaka zilikaka 20:02 08.09.2022

Re: nego

Triput:(
Jaril Jaril 00:41 09.09.2022

Re: nego

zilikaka
Triput:(

Осуђена си на лопатање. Трипут.
nikvet pn nikvet pn 08:45 09.09.2022

Re: nego

Ево и мене сортираног у:

Logistician
Personality
ISTJ-A / ISTJ-T
Milan Novković Milan Novković 09:04 09.09.2022

Re: nego

nikvet pn
Ево и мене сортираног у:

Logistician
Personality
ISTJ-A / ISTJ-T

Naterao ja ženu da uradi test (čitaj ubedio, tačnije sročio marketinški narativ oko testa tako da je žarko želela da ga uradi)

Protagonist
ENFJ-T

Google na pretraživanje istorijskih ličnosti sa ovim profilom na samom vrhu daje: Obama, Gorbačev, Biden, Regan, Linkoln, Gebels, Bler, ...

... tu sam, naravno, stao da bih brže-bolje, grohotom, našravio štačicu fazona na njen račun, ali mi se ubrzo učinilo da su mi fazoni ovlaš nestabilni, rizikujem da dobijem po pičci i da mi se ograniči sloboda kretanja po kuhinji, pa sam nastavio da čitam ... Mandela, Jenifer Lorence, Freeman, Nigela Lawson, Michael Jordan, Gete, fromm ...

srdjan.pajic srdjan.pajic 20:12 10.09.2022

Re: nego

bene_geserit
predugačak im test

Ne zezaj, ukupno ima 50-tak pitanja, za svako ti treba sekunda i po.


Architect, INTJ-A. Isto ko Niče, Elon Mask, Kris Nolan, Mišel Obabama, Tywen Lanister... i Walter White (iz Breaking Bad). Inače, kaže mi ćera pre neki dan da joj je drug iz razreda rekao da ličim na Walter White-a. (mislim, koji roditelj pušta devetogodišnje dete da gleda Breaking Bad, zabranio sam joj dalje druženje sa tim malim skotom)

Jebote, ovaj test je podjednako bezveze kao onaj Harvard test muzikalnosti koji smo ovde radili, a gde sam ispao ultralentovan, mali Mocart skoro, dobro, bar je u tom testu rađeno neko realno merenje, i nije moglo da se vara.
Milan Novković Milan Novković 09:05 11.09.2022

Re: nego

srdjan.pajic
bene_geserit
predugačak im test

Ne zezaj, ukupno ima 50-tak pitanja, za svako ti treba sekunda i po.


Architect, INTJ-A. Isto ko Niče, Elon Mask, Kris Nolan, Mišel Obabama, Tywen Lanister... i Walter White (iz Breaking Bad). Inače, kaže mi ćera pre neki dan da joj je drug iz razreda rekao da ličim na Walter White-a. (mislim, koji roditelj pušta devetogodišnje dete da gleda Breaking Bad, zabranio sam joj dalje druženje sa tim malim skotom)

Jebote, ovaj test je podjednako bezveze kao onaj Harvard test muzikalnosti koji smo ovde radili, a gde sam ispao ultralentovan, mali Mocart skoro, dobro, bar je u tom testu rađeno neko realno merenje, i nije moglo da se vara.

Pa brka, znao sam (Btw, Guza je prestao da nas sve proziva sa "Brko" pre nekoliko godina, pa sam i ja oborio učestalost fazona

A inače, ostavi decu na miru. Pusti ih da gledaju šta hoće i koliko hoće, i da jedu sladoleda koliko hoće
principessa_etrusca principessa_etrusca 21:31 11.09.2022

Re: nego

Assertive Campaigner
ENFP-A
Russell Brand
angie01 angie01 18:48 08.09.2022

(z)vernici i porodicne vrednosti,

kontraverzni performans, Nikanor Banatski

predatortz predatortz 18:55 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti, ulje na

(z)vernici


Da li se ovo zveri odnosi samo na vernike SPC? Jer i ti si vernik, onomad, 25. decembra reče nekome da ne možeš da se raspravljaš jer ti je Božić.

Ako se odnosi samo na njih, ima li onda tu malo šovinizma?

Jer, često ovde pišeš o onih par pedofila u SPC, da se razumemo i ta šačica je previše, a nikad ne pročitah da ti napisa nešto o sistemskoj pedofilji u katoličkoj crkvi.
angie01 angie01 18:55 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti,

Europrajd ce se odrzati,...nastavak izlozbe radova sledi.
angie01 angie01 19:00 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti, ulje na

Ako se odnosi samo na njih, ima li onda tu malo šovinizma?


kako malo, pa ja sam cuveni sovinista.


a nikad ne pročitah da ti napisa nešto o sistemskoj pedofilji u katoličkoj crkvi.


za tvoju info, mene crkva kao takva ne zanima- pri cemu sam pravoslavno krstena,...sve slavim dva puta, tako mi se moze.


a evo, nevezano, ti rece da nisi vernik, no nebitno, je l tebi ona rulja na litijama deluje kao da jesu vernici, sa sve sastavom raznih vukova i slicno, ili je to ipak bilo nesto drugo,...ako mozes iskreno i bez uobicajenih podmetacina,...i ako smes od centrale.
predatortz predatortz 19:08 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti, ulje na


a evo, nevezano, ti rece da nisi vernik, no nebitno,


Rekoh da sebe ne smatram vernikom u punom smislu te reči.
Da li verujem u osnovna načela na kojim počiva hrišćanstvo?

Da, verujem!
je l tebi ona rulja na litijama deluje kao da jesu verniciNe vidim ih kao rulju, za početak. Ljudi tamo idu iz različitih motiva. Neki jesu iskreni vernici. Znam neke koji idu, veoma poštena porodica, vrhunski intelektulci oboje, deca izuzetni učenici... Da, jesu vernici.

Njima je, za razliku od mene kojem je bitnije nacionalno, jako bitno to duhovno.

Dosta sam površniji od njih, u svakom pogledu.

Da ih ti nazivaš ruljom, a u čaši vode bi te popili u razgovoru na bilo koju temu, to je nonsens.
srdjan.pajic srdjan.pajic 19:11 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti, ulje na

a evo, nevezano, ti rece da nisi vernik, no nebitno, je l tebi ona rulja na litijama deluje kao da jesu vernici, sa sve sastavom raznih vukova i slicno, ili je to ipak bilo nesto drugo,...ako mozes iskreno i bez uobicajenih podmetacina,...i ako smes od centrale.


Meni više liče na navijače posle derbija, što guraju pandurima baklje u usta. A i ti moto vukovi su mahom, koliko sam mogao da vidim, neke pijane budale, čobani, i generalno bruka za našu motociklstičku sektu.

Ja mislim da pristojnom čoveku nije mesto u tim litijama, uz one morone Obradoviće i njima slične službenike.
angie01 angie01 19:56 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti, ulje na

vrhunski intelektulci oboje,


ahahaha,..vrhunski intelektualci razumeju razliku izmedju vere i organizovane hajke sa onakvim govorima i sastavom.


Njima je, za razliku od mene kojem je bitnije nacionalno, jako bitno to duhovno.

sta je tamo tacno bilo duhovno?


Da ih ti nazivaš ruljom, a u čaši vode bi te popili u razgovoru na bilo koju temu, to je nonsens.


nonsens je ceo ovaj tvoj komentar, sa sve pocetkom, gde se predstavljas kao polutrudan.

eno, rece ti Pajke, o cemu se tu tacno radilo,...a i nije tesko videti, koliko dramaticno vristi, samo ti imas nemo mrsomudjenje, gde eto poznajes i vrhunske intelektualce, koji su bili prisitni, jer eto cene duhovnost,..ma idi bre....da li tu uopste znas sta je duhovnost, ako se ovako frljas sa istom.
shmoo shmoo 22:33 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti,

angie01
kontraverzni performans, Nikanor Banatski
Јбт, колико се света скупило!

Скоро к'о за 5. октобар 2000. године.

Jaril Jaril 23:22 08.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti,

angie01
kontraverzni performans, Nikanor BanatskiОдакле је ова слика?
angie01 angie01 10:21 09.09.2022

Re: (z)vernici i porodicne vrednosti,

Одакле је ова слика?


sa litija...nepoznat autor:)
Черевићан Черевићан 19:15 08.09.2022

ad valorem

или,подизање свих вредности на виши ниво

Бог нас створи .........различите
поштовати богме треба стварно,
с'тог ..јединке.. прича су за себе
удружене, Законом је регуларно
Ribozom Ribozom 19:50 08.09.2022

porodicna vrednost

...to je mleko, a njega nema u prodavnicama.

Tako da podrzavam lgbt u svom pravu da proseta gradom.

Pre su oni (lgbt) bili smaraci, a sada su smaraci ovi sto se protive. Aman, nema mleka u rafovima, deca razvedenih roditelja ne primaju alimentaciju ako im roditelj ne radi, nemate deciji program na nacionalnim frekvencijama a ovamo su vam krivi kao pederi.
Ma smucilo mi se...
maksa83 maksa83 19:51 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Pre su oni (lgbt) bili smaraci, a sada su smaraci ovi sto se protive. Aman, nema mleka u rafovima, deca razvedenih roditelja ne primaju alimentaciju ako im roditelj ne radi, nemate deciji program na nacionalnim frekvencijama a ovamo su vam krivi kao pederi.

Ne znam šta nije jasno sve bismo to imali da nije pedera.
predatortz predatortz 19:59 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Ribozom
...to je mleko, a njega nema u prodavnicama.

Tako da podrzavam lgbt u svom pravu da proseta gradom.

Pre su oni (lgbt) bili smaraci, a sada su smaraci ovi sto se protive. Aman, nema mleka u rafovima, deca razvedenih roditelja ne primaju alimentaciju ako im roditelj ne radi, nemate deciji program na nacionalnim frekvencijama a ovamo su vam krivi kao pederi.
Ma smucilo mi se...


Jasno kao dan!
Pederi na vlasti prave veštački fajt sa profesionalnim pederima da skrenu pažnju sa mnogo bitnijih stvari.

Obrni, okreni, pederska posla.

Tu smo mi strejt, a i drugarice i drugovi koji vole svoj pol, u istu igru uvučeni.

Država nije jaka ako probleme rešava tako što će izmišljati druge. A nije ni pametna ako misli da huškanjem svojih građana, jednih na druge, može izvući dugoročnu korist.

Da sam na vlasti, obezbedio bih održavanje te šetnje, i da budem prost - skinuo s qrtza bar jednu goruću stvar.

Ne brani se Kosovo šutiranjem pederskih guzica. Tako se, sem gluposti i divljaštva, pokazuje nemoć.
gvozden1 gvozden1 20:26 08.09.2022

Re: porodicna vrednost


Da sam na vlasti, obezbedio bih održavanje te šetnje, i da budem prost - skinuo s qrtza bar jednu goruću stvar.

Jednostavno rešenje, lepo zvuči, ali možda i ne ide baš tako jednostavno.

Recimo, država ima problem sa dve suprotstavljene grupacije građana koja svaka za sebe traži nešto.
Jedna da se ono što smatraju tradicijom nastavi, druga da se prekine i uspostavi neko novo pravilo.


Te dve grupacije su izričite u svojim zahtevima i nemoguć je kompromis između njih.


Jedno je crkva, drugo ovi sa sve više slova u skraćenici.
I recimo da se crkva odlučnije nego do sad protivi paradi, da se protivi beskompromisno.

I šta država da uradi, na čiju stranu sa stane?
predatortz predatortz 20:33 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Jedno je crkva, drugo ovi sa sve više slova u skraćenici.
I recimo da se crkva odlučnije nego do sad protivi paradi, da se beskompromisno.

I šta država da uradi, na čiju stranu sa stane?


Na stranu Ustava i zakona!

A oni kažu da je pravo svačije, pa i njihovo, da organizuju skup.

Ne nadjebava se ovde država sa pederima, niti podilazi Crkvi.
Država se nadjebava sa EU, a krije se iza crkve.

Jer da država udovoljava crkvi, ni jedna parada ne bi bila održana do sada.

A na tvoje pitanje šta činiti ako je crkva rešila da ovaj put ide oštrije, šta bih uradio?
Pozvao koga treba i rekao:

Momci, imate i vi oraha u džepu. Spustite loptu.


zilikaka zilikaka 20:37 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

A na tvoje pitanje šta činiti ako je crkva rešila da ovaj put ide oštrije, šta bih uradio?
Pozvao koga treba i rekao:

Momci, imate i vi oraha u džepu. Spustite loptu.


Za tako nešto ili sam ne smeš imati previše tih oraha ili moraš biti vrlo vešt igrač.
Ovi ne ispunjavaju ni jedan uslov
predatortz predatortz 20:44 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

zilikaka
A na tvoje pitanje šta činiti ako je crkva rešila da ovaj put ide oštrije, šta bih uradio?
Pozvao koga treba i rekao:

Momci, imate i vi oraha u džepu. Spustite loptu.


Za tako nešto ili sam ne smeš imati previše tih oraha ili moraš biti vrlo vešt igrač.
Ovi ne ispunjavaju ni jedan uslov


Ja sam ubeđen u to da patrijarh nije baš za radikalizam i zatezanje. Otuda se i ovoliko čekalo na njegov stav. A stav je takav kakav jedino i može da bude, ko god da je patrijarh ne bi mogao reći bilo šta drugo.

Ovo sve Vučić petlja. Kad njemu treba, majmuni su mirni, kad mu treba frka, majmuni se opet majmunišu.

Ovo je bre dimna zavesa, a ni za one profesionalne pedere se ne bih zakleo da nisu deo dila.

Ove godine su bitniji nego prošle. Ponovo se "bore", prošle je to više ličilo na organizaciju loše žurke.

gvozden1 gvozden1 20:48 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

A na tvoje pitanje šta činiti ako je crkva rešila da ovaj put ide oštrije, šta bih uradio?
Pozvao koga treba i rekao:

Momci, imate i vi oraha u džepu. Spustite loptu.

Što znači ucenom pokušati da nekoga sprečiš da ostvari pravo na protest.

To može da bude dobar taktički potez, dobra finta, ali šta je sa suštinom, šta sa pravim građana da se protive paradi?

Dospeli smo u poziciju da se priča samo o pravima jedne grupe, druga se prikazuje kao neki ološ, kao polusvet, primitivan i nasilan, a i oni su ravnopravni građani, i njihova prava država mora da zaštiti, šta god Srđan Pajić o njima pisao.

Što mora baš i šetnja, imaju sve to ostalo, tribine, izložbe, koncerte, šta već imaju, nemam pojma, al hoće baš i šetnju.

Mislim da je u redu da im se kaže, e to ne može, smeta drugima.

U redu je i da šetaju što se mene lično tiče, ali načelno, pa i da im se to zabrani, ništa strašno.

angie01 angie01 20:51 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Ove godine su bitniji nego prošle. Ponovo se "bore"


ove godine je Srbija dobila Europrajd, sto prevazilazi lokalnu setnju i politicka vacarenja i teatar,...a koji bi Srbiji na razne nacine dao pozitivna brojanja, plus bi grad inkasirao neku prilicnu lovu,..a posto se desnicari zighajluju sa Ruskom agresijom sto sve podrzava spc, onda su oni probali da udovolje svom caru putinu, kako rece nikanor.
predatortz predatortz 21:00 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Dospeli smo u poziciju da se priča samo o pravima jedne grupe, druga se prikazuje kao neki ološ, kao polusvet, primitivan i nasilan, a i oni su ravnopravni građani, i njihova prava država mora da zaštiti, šta god Srđan Pajić o njima pisao.


Ma, to su budaletine!

Moj stric je to lepo govorio - čovek je glup onoliko koliko je apsolutan u stavovima!

Te mantraše uopšte ne uzimam zaozbiljno.

To mora nečem da kliče...
gvozden1 gvozden1 21:10 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

pozitivna brojanja,

Ili, "šta će selo reći "
angie01 angie01 21:30 08.09.2022

Re: porodicna vrednost


Ili, "šta će selo reći "


hebote huci, pa ti ni osnovne stvari ne kapiras, al bi nestonestonesto...

ako ne kapiras da si mali, sheban i da se kotiras lose u svetu u kome treba da opstanes i i dalje teras svoje-neces opstati.

U Srbiji je dve trecine gradjana siromasno, polovina na ivici egzistencije, pa hebotebog, o cemu ti pricas, koje selo, je l ono gde se zivi 100 puta normalnije, gde je drzav u obavezi da o svojim gradjanima brine, pa je takva i preraspodela, pa je rcimo hrana skoro duplo jeftinija, a primanja visestruko veca, gde mozes da se normalno lecis, dobijes posao,...

a ovo sto vrtis svoju pesmicu/recitaciju, je ridikls,...da probam da ti nacrtam, recimo, crkva i dalje zene kotira kao manje vredne od muskarca, iako je civilizacija davno pomerila te parametre i po zakonu imaju ista prava kao i muskarci i sada recimo, krene neka grupa ljubitelja tradicionalnih vrednosti da protestuje protiv zenskih prava, ti bi rekao, pa sta, eto " vecina" sme da izrazi svoje misljenje, a i crkva to podrzava, koliko ima vernika pravoslavaca, pa eto, ima da bude kako vecina hoce, to je tvoja logika,...to sto su ti protesti protiv ustava u sekularnoj drzavi gde crkva nema pravo glasa i sto ugrozavaju osnovna prava nekih grajdana, to nema veze, to je tebi demokratija,...e pa, isto ti je tako sa gejevima, je l kapiras,...ili ipak ne.
gvozden1 gvozden1 21:40 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

, al bi nestonestonesto..

Al bi da se malo i Srbi pitaju u srpskoj državi.
Neskromno jel da?

Ima Brisel da se pita, Srbi nisu dostojni.


Ne razumeš ti to, poltroni poput tebe to ne mogu da shvate.
angie01 angie01 21:55 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Ima Brisel da se pita, Srbi nisu dostojni.


Srbi su se pitali, pristali i cale potpisao.


Ne razumeš ti to, poltroni poput tebe to ne mogu da shvate.


koliko vidim ti ne razumes, ne da ne razumes, nemas pojma ni o cemu, sem sto bi i dalje nestonestonesto.

...a izvini, ciji sam ja poltron?...koliko ja znam, nikome ne dugujem nista, ni od koga ne trazim nista, nisam clan nicega, pa ne moram ni da sam poslusna, a kamoli nesto vise, odgovorna sam sebi i svojoj porodici i nikome drugom,...gde je tu veza sa ovim sto si rekao,...doduse, kao i obicno, bez logike.
bene_geserit bene_geserit 21:59 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Srbi su se pitali, pristali i cale potpisao

Jel to bio neki referendum koji sam ja propustio, kad su se to Srbi pitali ?
angie01 angie01 22:05 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Jel to bio neki referendum koji sam ja propustio, kad su se to Srbi pitali ?


je l bio referendum za raspodelu budzeta, plate i penzije od kojih moze da se zivi, zdravstvo koje leci i skolstvo koje obrazuje i sudstvo koje sluzi pravdi i cuva prava svojih gradjana?

...bilo glasanja, izabran sns, pitali vladu, premijerka potpisala, ful pojnt.

je l u USA bude referendum za prjad,...i zasto ne.

ps= u USTAVU SRbije stoji da gejevi imaju ista prava kao i ostali gradjani, pa i da setaju, kakav bre referndum spc i "vecina".


gvozden1 gvozden1 22:10 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

a izvini, ciji sam ja poltron

Onoga čije ti brojanje više znači nego volja građana Srbije.

Lako bi precrtala volju većine građana Srbije zarad pozitivnog brojanja sela.

nikome ne dugujem nista, ni od koga ne trazim nista, nisam clan nicega, pa ne moram ni da sam poslusna,

Čim imaš potrebu da se ovoliko samohvališeš, nešto tu škripi.
bene_geserit bene_geserit 22:14 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

je l u USA bude referendum za prjad,...i zasto ne.

Ne. Zato što populus sme da se pita samo za nebitne stvari, a ostalo se rešava saveznim sudovima i sl.
Nije bilo referenduma ni za ilegalnu "imigraciju".
Ni za svašta drugo gde je jasno šta narod želi ali elita želi nešto drugo.
Ali zato, makar na nivou Kalifornije, je bilo referenduma za razne gluposti veće ili manje.
angie01 angie01 22:18 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Onoga čije ti brojanje više znači nego volja građana Srbije.


kakvo brojanje,...i koja volja gradjana Srbije, sta pricas,...

Lako bi precrtala volju većine građana Srbije zarad pozitivnog brojanja sela.


ti si funkcionalno nepismeni siledzija i nista dalje od toga.


Čim imaš potrebu da se ovoliko samohvališeš, nešto tu škripi.


...ah da, i glup.
gvozden1 gvozden1 22:30 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

kakvo brojanje


Ti ne znaš ni šta sama pišeš?
Ova brojanja
ove godine je Srbija dobila Europrajd, sto prevazilazi lokalnu setnju i politicka vacarenja i teatar,...a koji bi Srbiji na razne nacine dao pozitivna brojanja,


ti si funkcionalno nepismeni siledzija i nista dalje od toga


A pismenost je kad se kaže
kakav bre referndum spc i "vecina".


Kakva bre većina u demokratiji :)

E Endži, Endži, da ti je znati koliko glupavo zvuči ovo što pišeš.....


angie01 angie01 22:36 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Kakva bre većina u demokratiji :)


mogu samo da ponovim-za ceo komentar, ti si funkcionalno nepisemni siledzija i ne bas pametan, ti ne razumes napisano, prvo jer ne znas sta znace, jer si u zaostatku sa znanjem, a posle ni to ne kapiras nego zbog manjka pameti, nastavljas da ponavljas svoje gluposti i jos ucitavas oponentima neke nelogicnosti,...smesan si.
gvozden1 gvozden1 22:43 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

angie01
Kakva bre većina u demokratiji :)


mogu samo da ponovim-za ceo komentar, ti si funkcionalno nepisemni siledzija i ne bas pametan, ti ne razumes napisano, prvo jer ne znas sta znace, jer si u zaostatku sa znanjem, a posle ni to ne kapiras nego zbog manjka pameti, nastavljas da ponavljas svoje gluposti i jos ucitavas oponentima neke nelogicnosti,...smesan si.

To o meni, dobro.
A o demokratiji i većini, to ništa?

Šta je, Endžika, koja je to sila koja je jača od većine u demokratiji?

Ili, u drugom smeru, šta je demokratija ako nije poštovanje volje većine?

Teška pitanja, a?

angie01 angie01 22:52 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Teška pitanja, a?


prestani da se blamiras.
gvozden1 gvozden1 23:02 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

angie01
Teška pitanja, a?


prestani da se blamiras.

:)

A ti se brineš zbog mene?:)

A jesi li primetila da sam ozbiljnije nego inače razgovarao sa tobom?

Ne verujem da si, ali jesam, vrati se, pročitaj, zapazićeš (čak i ti)

Vidi curo, ovo sam uradio da bih pokazao da ti pojma nemaš ni o čemu.
Ti ne smeš ni u šta da se upustiš što nisu glupave fraze "druge Srbije".

Na obična pitanja o demokratiji, o većini, a jednostavnijih nema, ti odgovaraš sa, glup si, smešan si i tim skanjalicama.

Ili smeš?

Hajd, šta je demokratija?angie01 angie01 23:10 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

A jesi li primetila da sam ozbiljnije nego inače razgovarao sa tobom?
Ili smeš?


huci, ti ne kapiras da ti je sve razjasnjeno, ti ne vidis, jer ne razumes.
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:15 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Dospeli smo u poziciju da se priča samo o pravima jedne grupe, druga se prikazuje kao neki ološ, kao polusvet, primitivan i nasilan, a i oni su ravnopravni građani, i njihova prava država mora da zaštiti, šta god Srđan Pajić o njima pisao.


Jao, jadne male mice homofobne batinaške, nema ko da ih brani, i zauzme se za njihove retardirane stavove, osim tebe.
gvozden1 gvozden1 23:19 08.09.2022

Re: porodicna vrednost


huci, ti ne kapiras da ti je sve razjasnjeno, ti ne vidis, jer ne razumes.

Važi:)
To je to Endžika, sad ćemo po starom.
Jaril Jaril 23:19 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

bene_geserit
Srbi su se pitali, pristali i cale potpisao

Jel to bio neki referendum koji sam ja propustio, kad su se to Srbi pitali ?

Био 2006. кад је Коштуница био на власти. Грађани већинском излазношћу и убедљиво већинским гласовима одлучили да је право на окупљање и протест људско право гарантовано Уставом.
gvozden1 gvozden1 23:30 08.09.2022

Re: porodicna vrednost


zauzme se za njihove retardirane stavove,

Sve što nije pedersko je retardirano, a i sve što nije po tvom ukusu.

E pa baš to je retardirano.
Ali stvarno Srki, ovo što ti zastupaš jeste retardirano.

Normalno je da postoje različiti stavovi o svemu, pa i o toj vašoj pederskoj paradi.

I normalno je uvažavati različit stav, a retardirano je ljude sa drugačijim stavom omalovažavati i vređati.

To što ste vi pedersku paradu postavili na nivo svetosti, nedodirljivisti, je vaše pravo ali i vaša stvar, svi drugi imaju pravo da im se paradiranje pedera gadi i da budu protiv toga.

I nisu retardirani zbog toga, pre će biti da ste to vi koji ne možete da podnese i prihvatite kao normalnu stvar sa se pederski paradiranje nekome gadi.
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:32 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Jedna da se ono što smatraju tradicijom nastavi, druga da se prekine i uspostavi neko novo pravilo.Tradicija koju treba prekinuti je maltretiranje i premlaćivanje učesnika parade. I to je policija do sada solidno sprovodila u delo, sem one jedne godine kad su se ovi divljaci bili baš osilili, pa uzeli da lome po gradu (sećamo se i onag riđeg žandarma koji je, kako da kažem, vikao na jednog od tih desničarskih dileja kad ga je uhvatio u vandalizmu).

srdjan.pajic srdjan.pajic 23:40 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Normalno je da postoje različiti stavovi o svemu, pa i o toj vašoj pederskoj paradi.


Ne pričam ja ovde o stavovima, nego o delima, o ovim bakljada-litijama, mračni srednji vek u sred Beograda, mislim, valjda si video na šta je to ličio, i te fizionomije tamo. I o tome što se sprema okršaj, pri čemu je jasno da neće učesnici parada da makljaju ove desničare, uterivače porodičnih vrednosti. A ovaj vaš Boško zove sve Srbe da dođu da spreče paradu, dakle ne priča o tribini na Kolarcu, nego o primeni sile. A crkva to podržava i pozdravlja, i naravno raspiruje, nisi valjda već zaboravio onog narko popa Nikanora, i potonje obraćanje Vučićevog lap dog patrijarha tim povodom, ne? Dok se država pravi blesava i kalkuliše, umesto da postupi kao što sam opisao.
gvozden1 gvozden1 23:40 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Tradicija koju treba prekinuti je maltretiranje i premlaćivanje učesnika parade. I

Da, i to je prekinuo.
A eto ima i onih, ne malo, koji bi tradiciju da se seks smatra intimom, da se njime ne paradira ulicama, nastavili, a i onih koji bi da je prekinu.

I jedni i drugi traže od države da ih podrži.

Onih prvih je više.

Šta država da uradi, koga da podrži?
angie01 angie01 23:45 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

да је право на окупљање и протест људско право гарантовано Уставом.


ovaj "detalj" neki preskacu, ne kapiraju, a pozivaju se na demokratiju,...ja stvarno ne znam, kako neko ko ne zna da je Ustav najvazniji pravni akt drzave, kojim su regulisana prava gradjana i da je njegovo krsenje protivzakonito, uopste ima ideju kako pravna drzava funkcionise,...khm, da, doduse pravna.
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:45 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

gvozden1
Tradicija koju treba prekinuti je maltretiranje i premlaćivanje učesnika parade. I

Da, i to je prekinuo.
A eto ima i onih, ne malo, koji bi tradiciju da se seks smatra intimom, da se njime ne paradira ulicama, nastavili, a i onih koji bi da je prekinu.

I jedni i drugi traže od države da ih podrži.

Onih prvih je više.

Šta država da uradi, koga da podrži?


Pa manjinu, naravno, pošto bi ovi litijaši rado da ih linčuju, i ne zbog "smatranja seksa intimom", nego jer su homofobi i siledžije po svojoj prirodi i neobrazovanju.

edit: sećaš se valjda onog prvog pokušaja parade, kad je desničarska stoka bukvalno linčovala učesnike, za koje sem što su nosili transparent, bedž i pantalone umesto suknje, majicu pogrešne boje, ne bi nikad pretpostavio da su homoseksualne orjentacije. Posle je ta rulja i policiju htela da naguzi, pa su radili pendreci i duge cevi. Jel to bilo normalno iskazivanje drugačijeg stava po tebi? I misliš li da sad ne bi bilo isto, ako ne i gore, kad bi ih policija pustila da se iskažu, i isprazne svoje bedne frustracije i nezadovoljstvo životom na slabijima, te da policija, to jest država, ne treba da deluje preventivno?
angie01 angie01 23:52 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Onih prvih je više.


brojao si, pa znas,...stalno ponavljate to da vas je vise u svim situacijama, a samo ste vece siledzije i vise se derete.


I jedni i drugi traže od države da ih podrži.


drzava ima Ustav-koji je to, pazi sad-vec regulisao, pravna drzava MORA da brani Ustav, a ne ono sto su zamislili neki likovi i spc, je l mozes toliko da shvatis,...ako ne brani Ustav, onda ne postoji kao drzava-onda bukvalno moze sve, izadju neke siledzije, pa ko je jaci, je l razumes.
angie01 angie01 23:54 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

nego jer su homofobi i siledžije po svojoj prirodi i neobrazovanju.


...pa za onog glavnog govornika je provaljeno da je vise puta prijavljivan za porodicno nasilje.
gvozden1 gvozden1 23:56 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

i te fizionomije tamo

E ovo sam izdvojio kao jasan pokazatelj retardiranosti.
Fizionomije ti smetaju!
Pa to je odvratno, to je čista mržnja.

Zamisli da se tako kaže za pedere, da njihov izgled neko komentariše kao ti svoje neistomišljenike.

Pravo ne počiva na izgledu, kako god neko izgledao on ima pravo i na na stav i na protest.
I na formu protesta, i na naziv.
Eto oni su svoj protest nazvali litije, osmislili ga kako su osmislili, i šta je problem?

Patrijarh apsolutno ništa nije uradio ili rekao na šta nema pravo.
On je protiv parade, ima pravo da bude protiv, ima pravo da iznese svoj stav.

To što se tebi raj stav ne dopada, to što je on mnogo uticajniji od tebe, to što je njegov stav neuporedivo važniji od tvog, sve je to naprosto stanje stvari sa kojim moraš da se pomiriš.

Slično važi i za Boška i za Nikanora.

Ono sa oružjem je možda stvar za sud, da se dokazuje da li je poziv na nasilje ili nije, a patrijarhovo istupanje - čisto kao suza.
bene_geserit bene_geserit 23:59 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

brojao si, pa znas,...stalno ponavljate to da vas je vise u svim situacijama, a samo ste vece siledzije i vise se derete.

Ja sam skroz za to da se sva škakljiva pederska pitanja reše eksplicitnim referendumom. Naj-demokratskije moguće, direkta demokratija.
gvozden1 gvozden1 23:59 08.09.2022

Re: porodicna vrednost

Pa manjinu, naravno,

A šta da radi sa stavom većine?
Da ga ignoriše, i većini nametne volju manjine?

Zar to nije diktatura?
crossover crossover 00:01 09.09.2022

Re: porodicna vrednost

maksa83
Pre su oni (lgbt) bili smaraci, a sada su smaraci ovi sto se protive. Aman, nema mleka u rafovima, deca razvedenih roditelja ne primaju alimentaciju ako im roditelj ne radi, nemate deciji program na nacionalnim frekvencijama a ovamo su vam krivi kao pederi.

Ne znam šta nije jasno sve bismo to imali da nije pedera.


gvozden1 gvozden1 00:03 09.09.2022

Re: porodicna vrednost

drzava ima Ustav-koji je to, pazi sad-vec regulisao, pravna drzava MORA da brani Ustav

Ne glupiraj se.

A litijaši, mogu li oni da se pozivaju na ustav?

Njima ustav ne garantuje pravo na protest?

I kad se sukobe pravo pedera na paradu i pravo litijaša na protest, šta onda?

Trpaš se bez veze, a ne možeš da razumeš.
Stvarno bre ne možeš, videlo se.
angie01 angie01 00:03 09.09.2022

Re: porodicna vrednost


Patrijarh apsolutno ništa nije uradio ili rekao na šta nema pravo.
On je protiv parade, ima pravo da bude protiv, ima pravo da iznese svoj stav.


kakve veze ima patrijarh sa bilo cime sto se odlucuje na nivou drzave?


Slično važi i za Boška i za Nikanora.


slicno vazi sta-to sto je nikanor pretio oruzjem, sto je nazivao gradjane ove zemlje raznim blasfemicnim imenima, za sta bi trebalo da je u nekom istraznom postupku,...boskica necu ni da komentarisem, nebitan je lik.
da se dokazuje da li je poziv na nasilje ili nije


pa ti nisi normalan.

pogledaj klipove po netu sta taj lik radi...

kako si ti uopste mogao da budes neki srafic na lokalu, kada nisi upoznat sa osnovnim stvarima, komentarises kao neki kabadahija, koji misli da ima pravo jaceg.
angie01 angie01 00:07 09.09.2022

Re: porodicna vrednost

I kad se sukobe pravo pedera na paradu i pravo litijaša na protest, šta onda?


vrlo jednostavno za svakog ko ima malo mozga- protest litijasa osporava USTAVNO pravo gejeva,...znaci, gejevi imaju Ustavno pravo da setaju, ne moze ni spc ni litijasi to da im ospore, ukinu, zabrane.

Arhiva