Društvo

Duša

mikele9 RSS / 12.03.2022. u 15:10

Kada za nekoga kažemo da je duševan, time podrazumevamo sve najbolje ljudske osobine. Pre svega Empatiju, samilost, brižnost, ljubaznost,  predusretljivost prema svima i svakome, ljubav prema svemu u Prirodi, pre svega čoveku, osmeh, pomoć svakome kome je potrebna… Retki su danas takvi ljudi! Iznenadim se kada vidim ili doživim takvu osobu na delu. Ono što bi trebalo da bude normalno, da se podrazumeva, ispada kao eksces koji nije uobičajen! Živeti u savršenoj dobroti znači ostvariti svoj život u svemu, piše Radakirišnan u svojoj obimnoj Indijskoj Filosofiji analizirajući Etiku upanišada. Većina je ljudi frustrirana, besna, ponekad čak i bez razloga. U svakom ljudskom biću postoji i dobro i zlo. Ubeđen sam da i u zlom čoveku, možda sam naivan, postoji zrnce dobrote. Kod takvih osoba je potrebna vrlo ekstremna situacija da bi dobro izašlo na videlo.

O duši postoji bezbroj interpretacija u istoriji ljudskog razvoja.

 

Duša (grčki psihe, latinski anima) jeste entitet za koji se u mnogim verskim I filosofskim tradicijama pretpostavlja da postoji samo u živim bićima. Duša je ono što čini život, princip života, znak života, ono što se samom sobom pokreće.

U mnogim religioznim, filosofskim i mitološkim tradicijama, duša je bestelesna esencija živog bića. Neke tradicije ne prave razliku između ljudske duše i duha pa se ta dva termina često koriste kao sinonimi.

Reč duša i duh etimološki su povezane sa disanjem, jednim od najočiglednijih znakova života kod živih bića. Grčka reč za dušu, psiha je takođe nastala od reči disati.

Indijske religije (pre svega hinduizam i đainizam) smatraju da su sva živa bića od najmanjih bakterija do najvećih sisara, duše same po sebi (atmanm điva) i da imaju svoje fizičke prezentacije (telo) u svetu. Stvarno biće je duša a telo je samo mehanizam da se doživi karma tog života.

Budizam uči da su sve stvari u konstantnom stanju toka, sve se menja i permanentno stanje ne postoji po sebi. Stoga, ljudsko biće nema trajnu suštinu. Prema ovoj doktrini nesopstva, reči ja ili meni se ne odnose na bilo koju fiksnu stvar.

Doktrina nesopstva nije vid materijalizma i budizam ne poriče postojanje nematerijalnih entiteta. Ako se reč duša odnosi samo na nematerijalnu komponentu u živim bićima koja može da nastavi s postojanjem nakon smrti, onda budizam ne poriče postojanje duše. Umesto toga, budizam poriče postojanje trajnog entiteta koji ostaje stalan iza promenljivih telesnih i netelesnih komponenti živog bića. Kao što se telo menja od trenutka do trenutka, kao što misli dolaze i odlaze, tako ne postoji stalno stanje koje je u osnovi uma i koje doživljava te misli. Stanja svesti jednostavno se pojavljuju i nestaju bez mislioca iza njih. Kada telo umre, budisti veruju da se mentalni procesi nastavljaju i da se ponovo rađaju u novom telu. Budući da se mentalni procesi neprekidno menjaju, biće koje je ponovo rođeno nije ni potpuno različito od, niti potpuno isto sa bićem koje je umrlo.

  

Stari Egipćani su čovečiju dušu razvrstavali u pet klasa: ren, ba ka, sheut i ib. Duša koja u čovjeku prebiva, verovalo se, zvala se ha, u množini haw. Najvažniji deo duše je za egipćane bio ib, srce a ono je ključ zagrobnog života.

Ba, ka i akh

Prvi elementi duše su povezani sa životom, dok se drugi smatraju uglavnom pogrebnima. Ba je deo duše nakon smrti, a ponekad je smatrana samom dušom nakon smrti.

 

Na primer, čaplja Bennu je Ra-ova ba. Ba je ponekad portretirana u obliku ptice ljudske glave koja leti iz groba ili napušta telo. Ba se prvi put spominje u Tekstovima piramida, u Starom kraljevstvu. Ka, životna sila je sila svega živoga, a stvorio ju je Hnum, bog-ovan koji stvara ljude na grnčarskom točku i stavlja ih u utrobe njihovih majki. Ka je trebala piće i hranu i nakon smrti, a za to se brinula Hathor na zapadu. Akh je dio duše, a nastaje nakon suđenja i može poprimiti fizička obilježja, pa čak i postati duh koji se prima među bogove.

Hrišćanstvo uči da je duša inicijalno dobra i besmrtna. Čovek se prema Bibliji sastoji iz tela i duše, koja oživljava telo, nadahnjuje ga. Zato dušu u Bibliji često nazivaju duhom života ili duhom. Duša ne potiče od tela, već predstavlja posebnu snagu koja ima svoj izvor u bogu. Dušu imaju i životinje.  Dušu čoveka bog je stvorio načinom koji je nazvan udahnućem božjim. Za razliku od životinja, duša čovekova ima posebne osobine jer je jedino čovek stvoren pogodno bogu. Posebne osobine ljudske duše su jedinstvo, duhovnost, besmrtnost, sposobnost razuma, slobode i dar govora.

Pazite na svoje telo kao da ćete živeti večno a na svoju dušu kao da ćete sutra umreti, veli Sveti Avgustin.

Kod prvih grčkih filosofa nije bilo jasnog razlikovanja pojmova duše i duha ili uma. Štaviše Ksenofont izričito tvrdi da su duča i um isto. Demokrit i Epikur (atomisti) su dušu zamišljali kao supstancu složenu iz najfinijih atoma pa prema tome propadljivu (propadanje je isto što i razlaganje).

Platon je smatrao dušu za jedno bez delova i prema tome, nepropadljivo, Pošto je još u antičko doba bilo očigledno da se organske materije razlažu, Platon je smatrao da nematerijalnost duše predstavlja fundamentalni uslov za njenu besmrtnost. Ni Platon ni Aristotel nisu mislili da samo ljudska bića imaju dušu. Aristotel je razlikovao: 1. Razumsku dušu, koju poseduje samo čovek, 2. Čulnu dušu, koje poseduju životinje i 3. vegetativnu dušu koju imaju biljke.

 

Islam: Suština duše je tajna koja je samo Bogu poznata. Allah nije dao čoveku sposobnost da spozna biće duše. Uzvišeni Allah u Kuranu veli: Pitaćete (Muhamede) o duši, (reci) duša je stvar moga Gospoda (tj samo ON poznaje bit duše), vase je znanje ograničeno da biste mogli spoznati biće duše kao i mnoge druge tajne.

Suhravardi, jedan od najslavnijih islamskih filosofa:

Odričuči se svog tela i ostavljajući ga po strani, ja bih se često osamio sa svojom dušom. Bio bih tada poput osobe koja se oslobodila svog tela, koja je uklonila prirodne zastore i koja se odrekla materije. Bio bih unesen u svoju bit i izvučen iz drugih stvari. Tada bih video u svojoj duši divotu, veličanstvo, sjaj i lepote čudnovate i prefinjene i ostajao bih zapanjen. Saznao bih da sam jedan deo najuzvišenijeg, plemenitog sveta.

 

Za Dekarta, duša je deo duhovne supstancije (latinski res cogitas) i po svojoj prirodi je neprostorna i bez ikakvih drugih svojstava materije. Dekart je smatrao da samo ljudska bića poseduju dušu i da njena nematerijalna priroda omogućava slobodu, iako je ljudsko telo uslovljeno determinističkim fizičkim zakonima. Po Dekartovom shvatanju, životinje su mašine bez duše.

Fransis Bejkon je pretpostavljao da i životinje imaju dušu ali samo u obliku onoga što je nazvao anima sensibilis.Komentari (34)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

solo solo 15:19 12.03.2022

Mekan kao duša!


I lebac ima veze sa dušom.

,,Mek ko duša,,

Zato neki pipkaju svaki lebac po marketima.

Traže onaj najduševniji.


mikele9 mikele9 22:13 12.03.2022

Re: Mekan kao duša!

,,Mek ko duša,,

Hajde malo bezobrazno. Sede Lale dva prijatelja na klupi ispred kuće, jedan ko pokiso. Pita ga drugi: Šta ti je, što si takav? Prvi odgovara: Moja Sosa je nezadovoljna, kaže mali mi je i nikakav. Onda se drugi rastuži. Šta je pa sad tebi, pita prvi. I moja Sosa je nezadovoljna a ne znam zašto, moj je velik, dugačak i mek ko duša!
solo solo 01:25 13.03.2022

Re: Mekan kao duša!

moj je velik, dugačak i mek ko duša!


I kao repa.

Šta, debeo?

Ma jok, kaljav.
mirelarado mirelarado 15:27 12.03.2022

*****

Baš mi se dopao ovaj tekst o duši s različitih filozofskih i religijskih stanovišta. Između ostalog i zato što se pribojavam da je čovek, u suštini, bezdušno biće.


mikele9 mikele9 15:36 12.03.2022

Re: *****

Baš mi se dopao ovaj tekst o duši s različitih filozofskih i religijskih stanovišta. Između ostalog i zato što se pribojavam da je čovek, u suštini, bezdušno biće.

Hvala ti na prvom delu a što se tiče drugog, čini se da si u pravu, bezdušnost vlada svetom.
natasa_tasic_10 natasa_tasic_10 18:06 14.03.2022

Re: *****

Srce i dusa. Jedno bez drugog ne mogu.
Mnogo je lep tekst.
mikele9 mikele9 21:15 14.03.2022

Re: *****

Srce i dusa. Jedno bez drugog ne mogu.
Mnogo je lep tekst.

Hvala Nataša. Verovatno nisi mislila na srce kao organ nego na srce dušu.
natasa_tasic_10 natasa_tasic_10 22:49 14.03.2022

Re: *****

Na srce dusu. Jedno bez drugoga ne mogu
zoja444 zoja444 16:26 12.03.2022

bol u dusi

da li se dusa nalazi u stomaku? 2x mi se desilo da tu osetim bol kada mi se u nekoliko trenutaka srusila kompletna slika koju sam imala o nekim bliskim osobama.
maksa83 maksa83 19:11 12.03.2022

Re: bol u dusi

da li se dusa nalazi u stomaku? 2x mi se desilo da tu osetim bol kada mi se u nekoliko trenutaka srusila kompletna slika koju sam imala o nekim bliskim osobama.

Ne znam za dušu, ali se kod želuca i u okolini nalazi vrlo vrlo složen spelt nerava, nekih sto miliona neurona, a skoro su otkrili i da stomak ima dirketniju vezu sa mozgom nego što se mislilo.
angie01 angie01 19:35 12.03.2022

Re: bol u dusi

Ne znam za dušu, ali se kod želuca i u okolini nalazi vrlo vrlo složen spelt nerava, nekih sto miliona neurona, a skoro su otkrili i da ima stomak ima dirketniju vezu sa mozgom nego što se mislilo.


" Velika je sreca sto postoji
autonomni nervni sistem,
srce kuca,
srce samo kuca..."
mikele9 mikele9 22:15 12.03.2022

Re: bol u dusi

da li se dusa nalazi u stomaku? 2x mi se desilo da tu osetim bol kada mi se u nekoliko trenutaka srusila kompletna slika koju sam imala o nekim bliskim osobama.

Sasvim je moguće, pošto ne znamo šta je duša, ne znamo ni gde se nalazi.
mikele9 mikele9 22:16 12.03.2022

Re: bol u dusi

" Velika je sreca sto postoji
autonomni nervni sistem,
srce kuca,
srce samo kuca..."

Samo neka kuca što duže
zilikaka zilikaka 23:45 12.03.2022

Re: bol u dusi

2x mi se desilo da tu osetim bol kada mi se u nekoliko trenutaka srusila kompletna slika koju sam imala o nekim bliskim osobama.

Pa to ti dođe normalno.
U nekim situacijama bukvalno počne da ti se grči želudac i mnogi kao tekovinu takvih iskustava steknu i čir.
Ja sam shvatila da psovanje prilično pomaže da se to ne desi.
Черевићан Черевићан 16:41 12.03.2022

трагом Кa

Hrišćanstvo uči da je duša inicijalno dobra

док пробрани душевни
зраче окружењу срећу,
опозитни њима..... пак
свима се богме намећу
mikele9 mikele9 22:18 12.03.2022

Re: трагом Кa

док пробрани душевни
зраче окружењу срећу,
опозитни њима..... пак
свима се богме намећу

Nametljivaca ko šodera!
softelectronics_e softelectronics_e 16:55 12.03.2022

Da.

Moj otac je operisan 3 puta.
79., 89. i 96.
Druga hirurška, Prva hirurška, Zemunska bolnica.
Svaki puta ga je operisao isti profesor - kako se on selio po bolnicama, tako i tata za njim.
Umro je u zemunskoj bolnici.
U jednom trenutku sam ga ja pitao - da li ti je lakše?
On me tada pogledao - i umro.
Znam tačno pod kojim je uglom njegova duša odletela ka nebu.
angie01 angie01 18:54 12.03.2022

,

Ljudi su čudna bića: rade grozne stvari jedni drugima, pa traže oproštaj od Boga. Nose krst oko vrata, a u duši crnilo i jad. (Igor Sivolob)
zoja444 zoja444 19:21 12.03.2022

Re: ,

jedna majka je govorila sinu: sine, dusa ti je crna. ja sam ga ispravljala: valjda je mislila da ti je crno na dusi. razlika je. on je odgovarao: ne, crna mi je dusa.
angie01 angie01 19:52 12.03.2022

zakasnele duse

zilikaka zilikaka 23:40 12.03.2022

Crno-belo

U svakom ljudskom biću postoji i dobro i zlo. Ubeđen sam da i u zlom čoveku, možda sam naivan, postoji zrnce dobrote. Kod takvih osoba je potrebna vrlo ekstremna situacija da bi dobro izašlo na videlo
.
Ili je stvar mnogo jednostavnija, pa neki svoje zlo drže bolje zauzdano od onih drugih?
solo solo 09:03 13.03.2022

i naravno podlogasolo solo 09:31 13.03.2022

,,Nedorek,,


Kako god na kraju naših puteva shvatimo da NE ZNAMO NIŠTA!

Evanđelje po Mateju /Glava 13.

14 Tako se ispunja na njima proročanstvo Izaije, koje glasi: "Slušat ćete, a nećete ipak razumjeti, vidjet ćete, a nećete ipak vidjeti.

15 Otvrdnulo je srce naroda ovoga. Uši su njegove gluhe, oči su njegove zatvorene. Očima neće da vidi, ušima neće da čuje, srcem neće da razumije, niti da se obrati, da ga iscijelim.,

16 A blagoslovljene su oči vaše, što vide, i ušima vašim, što čuju!


p.s.

Znamo ko pobeđuje na izborima. To znamo.
shmoo shmoo 10:11 13.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

А и кад се рекне, најчешће буде недослуш.

Логично је да у свему томе душа нема шта да тражи.

И онда одговор на сва питања о било чему и свачему буде тек само једно бедно 42 којим се бежи од реалности.


П.С. на p.s.

Znamo ko pobeđuje na izborima. To znamo.


Ма кога још уопште више и боли уво за то.

solo solo 10:20 13.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

Ма кога још уопште више и боли уво за то.


Đe će ti duša bolan.Gledajući ovaj spot naslućujem gde bi se duša mogla locirati.

M'da. Nema dileme.

Držiš?
shmoo shmoo 10:27 13.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

solo

Držiš?Јах, јах... Па ђе да не држим... Ђе ће ми онда душа? То јест, и ово мало душе...

solo solo 11:01 13.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

То јест, и ово мало душе...


Dobar film, podseti me sad.

Jebo onog Adama što je trgo jabuke!

I ko ga naćero.U temi smo. Ebaji ga.


shmoo shmoo 12:13 13.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

solo

U temi smo. Ebaji ga.И то добровољно. И слободоручно. Без присиле и приморавања.
softelectronics_e softelectronics_e 12:37 13.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

shmoo
solo

U temi smo. Ebaji ga.И то добровољно. И слободоручно. Без присиле и приморавања.


Ne bih se ja previše opuštao.
shmoo shmoo 14:05 13.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

softelectronics_e
shmoo
solo

U temi smo. Ebaji ga.И то добровољно. И слободоручно. Без присиле и приморавања.


Ne bih se ja previše opuštao.
Можда је лепше када је опуштено?


mariopan mariopan 07:40 18.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

Znam da svi imaju dušu samo je nekim ljudima dobro sakrivena i treba je izazvati da se pojavi, nekom dobrotom, namamiti, prepoznati, uhvatiti i zadržati.

Zato treba stalno pružati dobrotu drugima da bi se ta dobrota raširila, namnožila, i da bi je bilo više, svuda oko nas.

Lep pozdrav Mikele

mikele9 mikele9 17:15 18.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

Znam da svi imaju dušu samo je nekim ljudima dobro sakrivena i treba je izazvati da se pojavi, nekom dobrotom, namamiti, prepoznati, uhvatiti i zadržati.

Zato treba stalno pružati dobrotu drugima da bi se ta dobrota raširila, namnožila, i da bi je bilo više, svuda oko nas.

Lep pozdrav Mikele

zoja444 zoja444 00:10 19.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

mozda svi po definiciji imamo/ju dusu, ali je mnogi prodaju kome vec. samo miroljubivoj vrsti psa kazem: dusa draga.
softelectronics_e softelectronics_e 08:08 19.03.2022

Re: ,,Nedorek,,

zoja444
mozda svi po definiciji imamo/ju dusu, ali je mnogi prodaju kome vec. samo miroljubivoj vrsti psa kazem: dusa draga.

А мирољубивом мачору?
Мени зимус гостовала у сутерену 3 мачора из комшилука.
Само да ми се неки од мачора не омаци.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana