Gradjanske inicijative

STOP IZVRŠ-MAFIJI!

Filip Mladenović RSS / 25.06.2018. u 23:00

Žrtve rata, pa sistema
Žrtve rata, pa sistema
Gradjanski živi zid
Gradjanski živi zid
Posle više od 3 godine duge borbe mnogobrojnih gradjanki i gradjana, kao i stručne javnosti, za izmene pojedinih bezobalnih i nejasnih članova Zakona o izvršenju i obezbedjenju, nadležno Ministarstvo pravde se izgleda umilostivilo i najzad rešilo da nešto promeni, nadamo se na bolje.

Sudeći prema informaciji publikovanoj na sajtu www.insajder.net spremaju se izmene pomenutog spornog zakona  (LINK: https://insajder.net/sr/sajt/tema/11635/Ministarstvo-pravde-za-Insajder-Izmene-Zakona-done%C4%87e-ve%C4%87u-kontrolu-nad-radom-izvr%C5%A1itelja.htm) .

Više puta sam do sada u svom novinarskom angažmanu ukazivao na nedorečenosti i protivrečnosti pomenutog zakona, pa čak i na protivustavan karakter pojedinih članova.

U jednom od prethodnih blogova podsetio sam da je u susednoj Hrvatskoj prošlog leta izmenjen tamošnji Ovršni zakon, čime je uspostavljena pravičnija ravnoteža između svrhe mera, koje su izvršiteljima na raspolaganju, i interesa dužnika u čija se vlasnička prava zadire.

Upravo je ta pravičnija ravnoteža neophodna i u slučaju Srbije, kako ne bismo više prisustvovali mučnim scenama izbacivanja čitavih porodica iz vlastitih stanova i kuća.

U ovom blogu ponovo ću skrenuti pažnju na 3 (tri) sporna člana važećeg Zakona o izvršenju i obezbedjenju, koji zahtevaju KRUPNE i ZNAČAJNE izmene. Naravno, tu se ne iscrpljuje spisak primedbi na ovaj delikatan i kontradiktoran zakon.

Pre svega i iznad svega potrebno je promeniti najsporniji član Zakona o izvršenju i obezbedjenju, a to je član 56.

Načelo srazmere

Član 56

Javni izvršitelj dužan je da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa o srazmeri između visine obaveze izvršnog dužnika i sredstva i vrednosti predmeta izvršenja.

Ovakva nakaradna, bezobalna formulacija člana 56. pokazala se bogom dana za svakojake izvršiteljske marifetluke, što zahteva pojašnjenje-odredjenje, kao i dopunu u formi drugog stava.

Dakle, novi izmenjeni član 56. bi glasio:

Javni izvršitelj je dužan da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa da za visinu obaveze izvršnog dužnika do milion dinara predmet izvršenja ne može biti nekretnina u vlasništvu dužnika.

Ako je u vlasništvu izvršnog dužnika samo jedna nekretnina, ona ne može biti predmet izvršenja.

Dakle, tek sa izmenom, tj. preciziranjem prvog stava člana 56. i sa dopunskim 2. stavom, koji sprečava da čitave porodice postanu beskućnici, Zakon o izvršenju i obezbedjenju više neće stvarati situacije poput nedavne apsurdne deložacije porodice Maurer iz stana u Bulevaru Revolucije, tj. kralja Aleksandra.

Sledeći sporan član je 27:

Nedozvoljenost vanrednih pravnih lekova

Član 27

Rešenje doneto o žalbi jeste pravnosnažno.

Kad rešenje može da se pobija isključivo prigovorom, pravnosnažno je rešenje doneto o prigovoru.

Protiv pravnosnažnog rešenja nisu dozvoljeni revizija, niti ponavljanje postupka.

Medjutim, ovaj član 27. u suprotnosti je sa Ustavom Republike Srbije, opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima i odgovarajućim članovima Zakona o parničnom postupku, kao i načelima Evropske konvencije o ljudskim pravima, dakle pravnim aktima koji dozvoljavaju reviziju.

Ustav je najviši pravni akt jedne zemlje, temeljni je i osnovni zakon. Svi zakonski propisi moraju biti u skladu sa Ustavom. U Ustavu Republike Srbije, poglavlje Pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, u članu 36. doslovce piše:

"Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu."
Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je protivustavan, i kao takav je neprimenljiv.

Zakon o obligacionim odnosima je skup pravnih pravila i normi koji uredjuju obligaciono pravo. Široki horizont obligacija obuhvaćen je delom i u drugim zakonima, čija je namena uredjivanje drugih delova gradjanskog materijalnog prava, medju kojima su Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršenju i obezbedjenju. 

U Zakonu o parničnom postupku, u članu 2. doslovce piše:

"Stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava."

A u članu 404. istog zakona doslovce piše:

"Revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja ne bi mogla da se pobija revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija)."

Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti sa navedenim članovima Zakona o parničnom postupku i opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima.

I najzad, Evropska konvencija o ljudskim pravima ima status međunarodnog ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona, u ovom slučaju Republike Srbije.

U Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima revizija je jedno od temeljnih ljudskih prava. Drugim rečima, stranke u postupcima imaju pravo da iskoriste SVE pravne lekove kojima se može rešiti predmet sudskog spora, uključujuči i reviziju.

Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, i kao takav je neprimenljiv.

Sudeći prema informacijama sa portala "Insajder", glavni razlog za najavljene promene ZIO je to što je Ministarstvo pravde najzad shvatilo i prihvatilo da je jedan od GORUĆIH problema koji se javio u praksi da su sudovi različito tumačili određene odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kako je sudska kontrola rada javnih izvršitelja osnovni mehanizam zaštite stranaka, te kako različita praksa sudova ne stvara izvesnost, već dodatno unosi nepredvidivost postupanja javnih izvršitelja, Ministarstvo pravde je iz razloga pravne sigurnosti pristupilo preciziranju odredaba radi uspostavljanja jedinstvene sudske prakse kroz kontrolu rada izvršitelja.

I na kraju, sledeći kontroverzan član zakona je 258:

Ograničenje izvršenja

Član 258

Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.
Isto važi i za platu oficira, podoficira, vojnika po ugovoru, vojnog službenika i primanja lica u rezervnom sastavu za vreme vojne službe.
Izvršenje na minimalnoj zaradi i minimalnoj penziji sprovodi se do njihove polovine.
Izvršenje na primanjima ratnih i mirnodopskih vojnih invalida na osnovu invalidnine, ortopedskog dodatka i invalidskog dodatka može da se sprovede samo do njihove polovine, i samo da bi se namirila potraživanja na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja.

I za ovaj član je neophodna izmena, u smislu da se izvršenja na plate i penzije ubuduće mogu sprovoditi do 1/2, a ne kao sada do 2/3 iznosa.

A u slučaju minimalne zarade i penzije, umesto sadašnje 1/2 ubuduće bi izvršenja bila sprovodjena do 1/3 iznosa.
Na ovaj način bi, kako je već istaknuto na početku bloga, bila uspostavljena pravičnija ravnoteža između svrhe mera, koje su izvršiteljima na raspolaganju, i interesa dužnika u čija se vlasnička prava zadire.
 
Dakle, na potezu je Ministarstvo pravde Republike Srbije, od koga očekujemo termine početka i okončanja procesa izmena svih uočenih nedostataka Zakona o izvršenju i obezbedjenju. 

 

AtačmentiKomentari (28)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

c_h.arlie c_h.arlie 10:00 26.06.2018

M'da !

Na koji način je predviđena zaštita poverioca ?
Da li bi poverilac trebalo da ima najmanje jednaka prava kao dužnik ?
Na koji način se rešava suprotstavljeno ... da li bi prednost trebalo da ima dužnik ili poverilac ?
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:07 26.06.2018

Re: M'da !

Nije uopšte sporna prevashodna zaštita poverilaca.

Najavljene izmene ZIO pre svega su izazvane NEUJEDNAČENOM sudskom praksom, zloupotrebama samih izvršitelja i stradanjima dužnika koji su u dužničko ropstvo upali kriminalnim radnjama drugih lica (prodavaca kuća i stanova, investitora, podstanara, rodjaka...) ili zbog vlastitog neznanja, neobaveštenosti, aljkavosti...

Na žalost, pravosudje je postalo samo jedan oblik preduzetništva, dakle biznisa koji donosi pristojan profit. U tome je najveći propust pojedinih bezobalnih i nejasnih odredbi Zakona o izvršenju i obezbedjenju!
st.jepan st.jepan 12:13 26.06.2018

...

Dakle, novi izmenjeni član 56. bi glasio:
Javni izvršitelj je dužan da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa da za visinu obaveze izvršnog dužnika do milion dinara predmet izvršenja ne može biti nekretnina u vlasništvu dužnika.

Ovo boldovano je nepotrebno, pa i štetno, jer nekretnine itekako mogu biti znatno manje vredne od milion dinara (manje parcele, oronuli kućerci i sl). Sem toga, čest je slučaj da građanin/građanka poseduje više stanova/kuća, a samo jednu koristi za stanovanje. Možda bi ovde trebalo precizirati koliko se poljoprivrednoog zemljišta može oduzeti, tj. koliko se poljoprivredniku mora ostaviti kao neki zemljišni minimum

A ovo je, naprotiv, neophodno, i to bi norao biti ključni član novog zakona:
Ako je u vlasništvu izvršnog dužnika samo jedna nekretnina, ona ne može biti predmet izvršenja.


Edit: Naravno, to "samo jedna nekretnina" može značiti i jednu veliku, nepriklano veliku kuču, ili čak kuću sa više stanova, pa ne bi bilo logično isključiti mogućnost njenog (delimičnog) oduzimanja. Moralo bi se dakle u Zakonu precizirati koliko se stambenog prostora po članu domačinstva neizostavno mora izostaviti iz plenidbe.
c_h.arlie c_h.arlie 12:36 26.06.2018

Re: ...

st.jepan
Dakle, novi izmenjeni član 56. bi glasio:
Javni izvršitelj je dužan da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja vodi računa da za visinu obaveze izvršnog dužnika do milion dinara predmet izvršenja ne može biti nekretnina u vlasništvu dužnika.

Ovo boldovano je nepotrebno, pa i štetno, jer nekretnine itekako mogu biti znatno manje vredne od milion dinara (manje parcele, oronuli kućerci i sl). Sem toga, čest je slučaj da građanin/građanka poseduje više stanova/kuća, a samo jednu koristi za stanovanje. Možda bi ovde trebalo precizirati koliko se poljoprivrednoog zemljišta može oduzeti, tj. koliko se poljoprivredniku mora ostaviti kao neki zemljišni minimum

A ovo je, naprotiv, neophodno, i to bi norao biti ključni član novog zakona:
Ako je u vlasništvu izvršnog dužnika samo jedna nekretnina, ona ne može biti predmet izvršenja.Edit: Naravno, to "samo jedna nekretnina" može značiti i jednu veliku, nepriklano veliku kuču, ili čak kuću sa više stanova, pa ne bi bilo logično isključiti mogućnost njenog (delimičnog) oduzimanja. Moralo bi se dakle u Zakonu precizirati koliko se stambenog prostora po članu domačinstva neizostavno mora izostaviti iz plenidbe.

Mudro zboriš Stjepane !
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:11 26.06.2018

Re: ...

Naravno da su Vaša zapažanja dobro argumentovana i veoma korisna.

Nadam se da će stručna lica u Ministarstvu pravde, kao što su i obećali više puta, uzeti u obzir ako ne sve, a ono barem većinu NAJVAŽNIJIH kritika gradjanki i gradjana, pojedinih sudija i izvršitelja, kao i nezavisnih institucija.
c_h.arlie c_h.arlie 13:25 26.06.2018

Re: ...

Filip Mladenović
Naravno da su Vaša zapažanja dobro argumentovana i veoma korisna.

Nadam se da će stručna lica u Ministarstvu pravde, kao što su i obećali više puta, uzeti u obzir ako ne sve, a ono barem većinu NAJVAŽNIJIH kritika gradjanki i gradjana, pojedinih sudija i izvršitelja, kao i nezavisnih institucija.

Protestujem protiv diskriminacije sudijki i izvršiteljki !
Ako može gradjanki, može i ovo.
Usput --- postoji latinično slovo đ, a ne dj.
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:39 26.06.2018

Re: ...

c_h.arlie
Filip Mladenović
Naravno da su Vaša zapažanja dobro argumentovana i veoma korisna.

Nadam se da će stručna lica u Ministarstvu pravde, kao što su i obećali više puta, uzeti u obzir ako ne sve, a ono barem većinu NAJVAŽNIJIH kritika gradjanki i gradjana, pojedinih sudija i izvršitelja, kao i nezavisnih institucija.

Protestujem protiv diskriminacije sudijki i izvršiteljki !
Ako može gradjanki, može i ovo.
Usput --- postoji latinično slovo đ, a ne dj.


U pravu ste, i sudijke i izvršiteljke!
A što se slova dj tiče, Vaše primedbe su neosnovane!
c_h.arlie c_h.arlie 13:43 26.06.2018

Re: ...

Filip Mladenović
c_h.arlie
Filip Mladenović
Naravno da su Vaša zapažanja dobro argumentovana i veoma korisna.

Nadam se da će stručna lica u Ministarstvu pravde, kao što su i obećali više puta, uzeti u obzir ako ne sve, a ono barem većinu NAJVAŽNIJIH kritika gradjanki i gradjana, pojedinih sudija i izvršitelja, kao i nezavisnih institucija.

Protestujem protiv diskriminacije sudijki i izvršiteljki !
Ako može gradjanki, može i ovo.
Usput --- postoji latinično slovo đ, a ne dj.


U pravu ste, i sudijke i izvršiteljke!
A što se slova dj tiče, Vaše primedbe su neosnovane!

Ja se izvinjavam, no Vi niste u pravu.
Jer - slovo dj ne postoji.
Molim Vas, stoga, da, kao relativno pismen čovek, pogledate kojih 30 latiničnih slova postoji - isključujemo 'crnogorski' jezik.
milanb milanb 14:26 26.06.2018

Re: ...

Видим да је огроман проблем нека неуједначеност судске праксе у извршењу.

Међутим, та "неуједначеност" је нормална ствар.Уколико би сви судови/други органи доносили исте одлуке у сличним случајевима, онда не би ни постојала судска пракса.


milanb milanb 14:29 26.06.2018

Re: ...

Недостаје женски род за дужника.
st.jepan st.jepan 14:41 26.06.2018

Re: ...

.
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:19 26.06.2018

Re: ...

milanb
Видим да је огроман проблем нека неуједначеност судске праксе у извршењу.

Међутим, та "неуједначеност" је нормална ствар.Уколико би сви судови/други органи доносили исте одлуке у сличним случајевима, онда не би ни постојала судска пракса.
Problem je u bezobalnim i nejasnim formulacijama pojedinih odredbi ZIO.
c_h.arlie c_h.arlie 18:34 26.06.2018

Re: ...

milanb
Недостаје женски род за дужника.

Da, jebote --- dužnica ?
Ili u novom duhu - dužnikinja ?!
milanb milanb 19:40 26.06.2018

Re: ...


Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti sa navedenim članovima Zakona o parničnom postupku i opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima.

Закон о извршењу и обезбеђењу(ЗИО) не може бити у супротности са Законом о парничном поступку(ЗПП).У извршењу се примењује ЗИО, а уколико нешто није регулисано овим законом, примењује се ЗПП.У извршењу , ЗИО има приоритет и јачу правну снагу од ЗПП, а ЗПП се примењује изузетно.

ЗИО не може бити у супротности са Законом о облигационим односима.ЗИО је процесни закон, а ЗОО материјално-правни пропис и они једноставно регулишу различите ствари.Ustav je najviši pravni akt jedne zemlje, temeljni je i osnovni zakon. Svi zakonski propisi moraju biti u skladu sa Ustavom. U Ustavu Republike Srbije, poglavlje Pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, u članu 36. doslovce piše:
"Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu."
Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je protivustavan, i kao takav je neprimenljiv.

Zakon o obligacionim odnosima je skup pravnih pravila i normi koji uredjuju obligaciono pravo. Široki horizont obligacija obuhvaćen je delom i u drugim zakonima, čija je namena uredjivanje drugih delova gradjanskog materijalnog prava, medju kojima su Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršenju i obezbedjenju.
U Zakonu o parničnom postupku, u članu 2. doslovce piše:

"Stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava."

A u članu 404. istog zakona doslovce piše:

"Revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja ne bi mogla da se pobija revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija)."

Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti sa navedenim članovima Zakona o parničnom postupku i opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima.

I najzad, Evropska konvencija o ljudskim pravima ima status međunarodnog ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona, u ovom slučaju Republike Srbije.

U Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima revizija je jedno od temeljnih ljudskih prava. Drugim rečima, stranke u postupcima imaju pravo da iskoriste SVE pravne lekove kojima se može rešiti predmet sudskog spora, uključujuči i reviziju.

Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, i kao takav je neprimenljiv.Устав прописује право на жалбу-редован правни лек.Дужник има то право по садашњем ЗИО.

Ревизија је ванредни правни лек а не редовни правни лек.

Ревизија је дозвољена само за поједине пресуде у парници(вредност преко 40 000 евра, радни спорови итд.).Ревизија није дозвољена за пресуде у парницама чија вредност не прелази 3000 евра-спорове мале вредности, за сметања поседа, као и за парнице чија је вредност од 3 000-40 000 евра, ревизије нема у преко 90% парница.

Ревизија у извршном поступку нема никаквог смисла.У извршењу нема питања која би била предмет разматрања по ревизији, јер није реч о парничном поступку.

blogovatelj blogovatelj 13:49 02.07.2018

Re: ...

Da, jebote --- dužnica ?
Ili u novom duhu - dužnikinja ?!


Kako se zove žena pušač? Puškinja?
highshalfbooze highshalfbooze 22:59 26.06.2018

?

A u članu 404. istog zakona doslovce piše:

"Revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja ne bi mogla da se pobija revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija)."

Prema tome, pomenuti član 27, stav 3. Zakona o izvršenju i obezbedjenju je u suprotnosti sa navedenim članovima Zakona o parničnom postupku i opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima.


Ti bi sa izvršenja opet vraćao na parnicu? Ajmo još jedan krug
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:45 26.06.2018

Re: ?

Pa šta onda da rade oni "dužnici" koji ostaju bez stanova zbog kriminalnih radnji drugih osoba, sa kojima "dužnici" nemaju ama baš ništa? Na primer, podstanar koji falsifikuje dokumente o vlasništvu stana, pa potom od banke uzme kredit, a tudji stan stavi pod hipoteku? Ili kada investitor jedan te isti stan proda 2 ili 3 puta, što je takodje kriminalan čin? Ili kad bivši muž, posle razvoda, napravi dug, a onda suprugu iseljavaju iz stana zbog duga tog bivšeg, kao juče u Nišu?

LINK: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=06&dd=26&nav_category=12&nav_id=1411121

P.S. Ustav Republike Srbije članom 36. garantuje da "Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu."

Da li se revizija podrazumeva u formulaciji "ili drugo pravno sredstvo", kako doslovce piše u članu 36. Ustava?
milanb milanb 05:52 27.06.2018

Re: ?

Први проблем са ревизијом је што је то ванредни правни лек, који не одлаже извршење.

Други проблем је што о ревизији одлучује Врховни касациони суд.Извршења има много, и уколико се уведе ревизија у овај поступак, ВКС ће бити претрпан.

Трећи проблем је што ревизија није дозвољена ни за 90% парница.Уколико се дозволи ревизија у извршењу, нема никакве логике да се не дозволи у свим парницама.

c_h.arlie c_h.arlie 06:44 27.06.2018

Re: ?

milanb
Први проблем са ревизијом је што је то ванредни правни лек, који не одлаже извршење.

Други проблем је што о ревизији одлучује Врховни касациони суд.Извршења има много, и уколико се уведе ревизија у овај поступак, ВКС ће бити претрпан.

Трећи проблем је што ревизија није дозвољена ни за 90% парница.Уколико се дозволи ревизија у извршењу, нема никакве логике да се не дозволи у свим парницама.


Kako onda rešiti problem ?
anonymous anonymous 08:46 27.06.2018

Re: ?

Filip Mladenović
Pa šta onda da rade oni "dužnici" koji ostaju bez stanova zbog kriminalnih radnji drugih osoba, sa kojima "dužnici" nemaju ama baš ništa? Na primer, podstanar koji falsifikuje dokumente o vlasništvu stana, pa potom od banke uzme kredit, a tudji stan stavi pod hipoteku? Ili kada investitor jedan te isti stan proda 2 ili 3 puta, što je takodje kriminalan čin? Ili kad bivši muž, posle razvoda, napravi dug, a onda suprugu iseljavaju iz stana zbog duga tog bivšeg, kao juče u Nišu?

LINK: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=06&dd=26&nav_category=12&nav_id=1411121

P.S. Ustav Republike Srbije članom 36. garantuje da "Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu."

Da li se revizija podrazumeva u formulaciji "ili drugo pravno sredstvo", kako doslovce piše u članu 36. Ustava?


Što se petljaš u pravo , kad ništa ne razumeš .


Filip Mladenović Filip Mladenović 11:13 27.06.2018

Re: ?

milanb
Први проблем са ревизијом је што је то ванредни правни лек, који не одлаже извршење.

Други проблем је што о ревизији одлучује Врховни касациони суд.Извршења има много, и уколико се уведе ревизија у овај поступак, ВКС ће бити претрпан.

Трећи проблем је што ревизија није дозвољена ни за 90% парница.Уколико се дозволи ревизија у извршењу, нема никакве логике да се не дозволи у свим парницама.Da li se vanredni pravni lekovi podrazumevaju u formulaciji člana 36. Ustava Republike Srbije: "...ili drugo pravno sredstvo"?

Da li se vanredni pravni lekovi podrazumevaaju u formulaciji " imaju pravo da iskoriste SVE pravne lekove" iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, čija je potpisnica i država Srbija?

I najzad, što se tiče izvršenja, tačno je da ih ima mnogo. Medjutim, ovde se radi samo o onim izvršenjima gde su "dužnici" zapravo žrtve kriminalnih radnji drugih osoba, zbog kojih je nekoliko porodica deložirano iz vlastitih stanova.
anonymous anonymous 08:58 28.06.2018

Re: ?

Filip Mladenović


Da li se vanredni pravni lekovi podrazumevaju u formulaciji člana 36. Ustava Republike Srbije: "...ili drugo pravno sredstvo"?

Da li se vanredni pravni lekovi podrazumevaaju u formulaciji " imaju pravo da iskoriste SVE pravne lekove" iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, čija je potpisnica i država Srbija?

I najzad, što se tiče izvršenja, tačno je da ih ima mnogo. Medjutim, ovde se radi samo o onim izvršenjima gde su "dužnici" zapravo žrtve kriminalnih radnji drugih osoba, zbog kojih je nekoliko porodica deložirano iz vlastitih stanova.


....imaju pravo da iskoriste sve zakonom propisane pravne lekove.

...da bi bolje razumeo obrati pažnju na podvučeno...


Usput

Prostim čitanjem zakona i pozivanjem na pravdu ne može se razumeti materijalno pravna i procesno pravna problematika.

U protivnom bi pravne studije,bile obesmišljene.

Da to nije ostvarivo - ti dokazuješ svojim upornim bezuspešnim pokušajima.

Filip Mladenović Filip Mladenović 12:56 28.06.2018

Re: ?

anonymous
Filip Mladenović


Da li se vanredni pravni lekovi podrazumevaju u formulaciji člana 36. Ustava Republike Srbije: "...ili drugo pravno sredstvo"?

Da li se vanredni pravni lekovi podrazumevaaju u formulaciji " imaju pravo da iskoriste SVE pravne lekove" iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, čija je potpisnica i država Srbija?

I najzad, što se tiče izvršenja, tačno je da ih ima mnogo. Medjutim, ovde se radi samo o onim izvršenjima gde su "dužnici" zapravo žrtve kriminalnih radnji drugih osoba, zbog kojih je nekoliko porodica deložirano iz vlastitih stanova.


....imaju pravo da iskoriste sve zakonom propisane pravne lekove.

...da bi bolje razumeo obrati pažnju na podvučeno...


Usput

Prostim čitanjem zakona i pozivanjem na pravdu ne može se razumeti materijalno pravna i procesno pravna problematika.

U protivnom bi pravne studije,bile obesmišljene.

Da to nije ostvarivo - ti dokazuješ svojim upornim bezuspešnim pokušajima.Ako pratite sudjenje ubicama novinara Slavka Ćuruvije, možete se lako uveriti kako se "razume materijalno pravna i procesno pravna problematika".

Ako pratite slučajeve deložacija porodica - žrtava kriminalnih radnji podstanara ili investitora, takodje se možete lako uveriti kako se "razume materijalno pravna i procesno pravna problematika".

A kada bi se to kako se "razume materijalno pravna i procesno pravna problematika" obilo o Vašu glavu, sigurno ne biste napisali ovakav komentar!

Uostalom, zašto Ministarstvo pravde po drugi put od donošenja ZIO 2011. godine mora da menja taj zakon?

Pa upravo, izmedju ostalog, i zbog činjenica navedenih u ovom blogu!

To nije populističko pozivanje na pravdu, već poštovanje ustavnih odredbi, stava 2 Zakona o parničnom postupku "Stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu svojih prava." i Evropske konvencije o ljudskim pravima.
st.jepan st.jepan 13:28 27.06.2018

Filipe,

batali nadgornjavanja s pravnicima, nemaš šanse.
Svedi celu tu komplikovanu i pravnički klizavu priču, koja ugrožava tvoj nesumnjivo plemeniti nakan, na jedan jedini, svakom razumnjiv, marketinški učinkovit i etički neupitan (ili teško osporiv) zahtev:
Iz plenidbe izuzeti propisani minimum stambenog prostora.

Edit:
A za prevare koje pominješ, zaduženi su drugi, već postojeći zakoni.
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:48 27.06.2018

Re: Filipe,

Odličan predlog.

Sutra ću ga pridodati predlozima već poslatim Ministarstvu pravde.
st.jepan st.jepan 14:39 27.06.2018

Re: Filipe,

Filip Mladenović
Odličan predlog.
Sutra ću ga pridodati predlozima već poslatim Ministarstvu pravde.


OK, samo predlažem ti da u propratnom dopisu naglasiš da sve one zahteve sada svodiš na ovaj i zamenjuješ ih ovim.

U važečem zakonu već je precizirano koja su dobra neophodna za održanje života, te su iz plenidbe već izuzeta (odeća, obuća, šporet, frižider, zalihe hrane i ...). Sada im samo treba dodati i propisani minimum stabmenog prostora, jer se bez bivaka ne može živeti, a pravo na život je iznad svih ostalih prava.
milanb milanb 22:12 28.06.2018

Re: Filipe,

Од 2000 године донета су 4 потпуно нова Закона који регулишу извршење, 2000, 2004, 2011 и 2015 године.Министарство није мењало закон из 2011 године, него је донет потпуно нов ЗИО 2015 године, који се примењује од 2016 године.

Учесталост доношења закона у овој области указује на велике проблеме .Ти проблеми потичу из неког ширег друштвеног окружења, па их нису могле отклонити честе измене законодавства.Није их решила ни промена надлежности и увођење потпуно нове правосудне професије-извршитеља.

Предмета је једноставно превише, и то не може нико контролисати, и то је одлична прилика за разне махинације.

Док су ти предмети били у надлежности суда, било је око 2 милиона извршења и 500 000 свих осталих предмета.Добар део тих предмета је сада административно решен, када је ступио на снагу актуелни ЗИО, судови су једноставно обуставили поступке, у којима поверилац није доставио изјашњење да ли жели да се извршење настави пред судом или јавним извршитељом.То је сада административно решено, али повериоци могу поново поднети нове предлоге за извршење, јер у овом поступку нема правоснажно пресуђене ствари.

У међувремену, извршитељи су почели да раде 2012 године и за протеклих 6 година, питање је шта се дешавало са предметима из њихове надлежности.Не објављују се подаци о броју старих предмета у надлежности приватних (сада јавних) извршитеља, колико је остало нерешених предмета итд.

Изгледа да сада има много више од 2 милиона нерешених предмета.ЕПС, Телеком и комунална предузећа су масовно подносили предлоге, поједини извршитељи су примали и по 70 000 предмета одједном.Наплаћени су предујмови трошкови од око 5000 динара по предмету, али питање је да ли су ти предмети заиста и одрађени.

Нешто ми се јавља да то није урађено, да су трошкови унапред наплаћени, да су предмети у неким извршитељским канцеларијама и да чекају неко боље време.Filip Mladenović Filip Mladenović 00:50 29.06.2018

Re: Filipe,

I šta sada?
Šta da se radi?
Šta kaže pravnička struka?

Šta kažu iskustva Slovenije i Hrvatske, koje su takodje imale problema sa istim zakonom?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana