Zdravlje| Život

Radon

srdjan.pajic RSS / 20.07.2014. u 06:36

113718219.jpg 

Radon je inertni (plemeniti) gas, svepristutan u zemljinoj kori. Nastaje kao medjuprodukt raspadanja dva radioaktivna hemijska elementa, uranijuma i torijuma. Nema ukus, boju, ni miris, i ima veću specifičnu težinu od vazduha. Radon je i sam radioaktivan, i emitovanjem alfa čestica raspada se u metaloid polonijum, koji je takodje radioaktivan. Nakon čitavog niza sukcesivnih raspada završava kao stabilan izotop olova. Ovaj gas se difuzijom kreće kroz pore u zemljinoj kori i tako nalazi put do površine. 

 

DSCN0145.JPG

Kao kratkoživući izvor alfa radijacije, radon izvan našeg tela je uglavnom bezopasan, jer emitovane čestice (jezgra helijuma) ne poseduju dovoljnu energiju da prodru kroz povšinski sloj kože. Medjutum, udahnut, radon dolazi do vrlo osetljivih tkiva, gde pomenute čestice mogu da izazovu oštećenja na nivou DNA molekula, i prouzrokuju patološke pojave, pre svega kancerogenog tipa. Smatra se da je radon, nakon pušenja, danas glavni uzročnik raka pluća (LINK).

Medjutim, kao što je bio slučaj sa azbestom, ove činjenice treba uzeti bez preterane panike, jer se velika većina zabeleženih medicinskih slučajeva odnosi na ljude koji su po prirodi posla bili dugotrajno izloženi vrlo velikim koncentracijama ovog gasa - pre svega rudarima, kao i radnicima u nuklearnim postrojenjima. Zanimljivo je pomenuti da, iako se sam radon smatra opasnim uzročnikom, zapravo daleko veća opasnost preti od dugoživućih naslednika radona, pre svega polonijuma, koji je naelektrisan, i kao takav lako se elektrostatičkom silom vezuje za čestice prašine. Ove čestice, kada su udahnute, ostaju trajno zarobljene u plućima, povećavajući verovatnoću ozračivanja tkiva.  

radon-casas-radiactividad-radiacion.jpg

Radon je prisutan u bukvalno svim domovima, ali u vrlo različitim koncentracijama. Ona zavisi pre svega od sastava zemljišta, dakle od prisustva ruda koje su izvor ovog gasa. Potom od rastresitosti i propustljivosti (permeabilnosti) zemljišta. Konačno, kao glavna prepreka prodiranju radona u naše domove nalazi se sama konstrukcija kuća. Tipični betonski temelji i podne ploče od betona, nažalost ne zaustavljaju ovaj gas. Gotovo svaki temelj sadrži u najboljem slučaju mikropukotine, koje ne ugrožavaju strukturnu stabilnost, čak ni ne dopuštaju značajnije prodiranje vlage, ali za gas su sasvim propustljive.

Pošto je teži od vaduha, obično se skuplja u najnižim prostorijama, kao što su podrumi ili prostori u nivou temelja (crawlspace), u kojima, u slučaju loše ventilacije, može doseći visoke koncentracije. Posebno su interesantni zidovi napravljeni od šuplje cigle (blokova) koji u slučaju radona služe kao sistem za "vodjenje" gasa, tako da omogućavaju radonu da dospe čak i do prostorija na višim nivoima.

 RadonZoneMap.jpg

Nivo radona varira i zavisno od godišnjeg doba i trenutnih meteoroloških prilika. Na primer, zimi, u oblastima gde su česte snežne padavine, kada je tle oko domova prekriveno slojem snega, radon pokazuje veću tendenciju da difunduje u temelje naših domova. Istovremeno, tada je generalna ventilacija u domovima smanjenja, što dovodi do značajnog podizanja kontentracije radona. Prostorna zastupljenost radona je takodje vrlo promenlijva i nepredvidljiva. Vrlo je česta situacija da u jednoj kući postoji visok nivo radona, dok je već u susednoj, nivo praktično zanemarljiv. I ovakva raspodela po komšiluku varira u vremenu. 

Nažalost, kao i kod ranije pomenutog olova i azbesta, ne postoji "bezopasan" nivo radona, dakle nivo ispod koga je verovatnoća da će izlaganje proizvesti nekakvu patogenu posledicu jednaka nuli. Takodje, za razliku od azbestnih vlakana, nije moguće sa sigurnošću utvrditi direktnu uzročno posledičnu povezanost kancera pluća i izloženosti radonu. Zbog toga se, na osnovu sprovedenih pre svega statističkih analiza propisuje dozvoljeni nivo radona u vazduhu u prostorijama u kojima borave ljudi. Ako je izmereni nivo radona iznad ove vrednosti, preporučuje se njegovovo eliminisanje.

National_radon_month_awareness.jpg

Sa ove strane okeana, kritični nivo radona u prostorijama u kojima borave ljudi iznad kojeg se preporučuje intervencija je 4pCi/l (pikokirija po litru). Prevedeno u SI sistem to je 148 Bk/m^3. (bekerela po kubnom metru - to znači 148 radioaktivnih raspada u kubnom metru vazduha, u jednoj  sekundi). U zemljama EU, uključujući Srbiju, taj nivo je nešto viši i kreće se u opsegu od 200 Bk/m^3 za novu gradnju i 400 Bk/m^3 za za već postojeću. Medjutim, ovo je samo preporuka, i u mnogim zemljama propisani nivoi su znatno veći (Francuska, na primer, 1000 Bk/m^3). Bolju ilustraciju nivoa rizika daje sledeća tabela, koja pokazuje verovatnoću oboljevanja od raka pluća izazvanog radonom ili njegovim naslednicima, u zavisnosti od koncentracije (izvor EPA, link na kraju teksta):

Untitled.jpg

Šta da se radi sa radonom?

 Radon_test_kit.jpg

Pre svega, potrebno je utvrditi nivo radona u našim domovima. Za ovo postoji nekoliko vrlo jednostavnih i jeftinih testova. Najćešće se primenjuje tzv. kratkoročno testiranje, pomoću specijalnih kapsula koje sadrže aktivni ugalj. Radon iz prostorija koje se posmatraju prolazi kroz pore filtra i biva zarobljen. U laboratorijama se potom meri nivo gama zračenja koje proizvode elementi nastali raspadom radona, i tako se indirektno utvrdjuje nivo (koncentracija) samog radona. Kako nivo radona može značajno da varira u toku kratkih vremenskih perioda, za bolje odredjivanje prosečne koncentracije radona koristi se dugotrajni test. Slična kapsula, ovoga puta sa komadom osetljivog filma ostavlja se u prostorijama u trajanju do godinu dana. Slično kao u fotografiji, film beleži prodore alfa čestica nastalih prilikom radioaktivnog raspada radona i njegovih produkata.

2269487914?src=http%3A%2F%2Fwww.balkowitsch.com%2FImages%2FUpload%2F18329.jpg&d=c1c5df26690f0813e8b1db7501c89b82d97ea4c0&hei=333&wid=333&qlt=50,0&op_sharpen=1&op_usm=0.9,0.5,0,0 

Prikupljanje uzoraka mogu uraditi i sami stanari. Kapsule za kratkotrajno testiranje se ostavljaj u najnižoj prostoriji u stanu, sa isključenom ventilacijom, izmedju 24 i 48 časova. Potom se šalju u odgovarajuću laboratoriju gde se utvrdjuje nivo radona. Ovo se u Srbiji radi u laboratoriji koja pripada Institutu za medicinu rada, kao i na Vojnomedicinskoj Akademiji. Uzorkovanje je najbolje obaviti zimi, ako je moguće, i ako je otkriven povišeni nivo radona, treba ga ponavljati svakih nekoliko godina. Druga metoda je merenje posebnim detektorima, koje rade ovlaštene inspekcije u vašim domovima. Konačno, moguće je kupiti i neki od jeftinijim mernih uredjaja i obaviti merenje i monitorisanje samostalno.

Prilikom kupovine domova, postoje posebne inspekcije koje vrše profesionalno testiranje nivoa radona, i ukoliko je detektovan iznad kritičnog, vrlo često se pokrivanje troškova instalacije sistema za eliminisanje može zahtevati od prodavca.

Radon1-365x380.jpg

Eliminisanje radona 

Ukoliko je izmereni nivo radona takav da se zahteva intervencija, najčešće praktikovani postupak je da se ispod temeljne ploče ubaci PVC cev, povezana sa pumpom, kojom se radon iz zemljišta ispod kuće ispumpava i transportuje obično do krova kuće, gde se prosto ispušta u atmosferu. Ovo je vrlo jednostavan i jeftin postupak, koji najčešće daje sasvim zadovoljavajuće rezultate, uz par mogućih komplikacija. Pre svega, da bi se sprečilo nepotrebno gubljenje toplote iz stanova, pre instalacije pumpe potrebno je izvršiti zaptivanje betonskih površina u podrumskim prostorijama. Ovo, nažalost, zahteva uklanjanje podnih prekrivnih površina.Takodje, kod nekih složenijih temelja, na primer u kućama izgradjenim na padinama, instalacija sistema za uklanjanja radona je složenija i skuplja. Konačno, ako u kući postoji pumpa za regulaciju nivoa podzemne vode (sump pump), ona se onda mora posebno zadihtovati ukoliko se dodaje pumpa za radon.

mitigationpic24.jpg 

radon-mitigation-system-3.jpg

Same pumpe su vrlo jednostavne, uglavnom tihe i vrlo pouzdane. Često imaju manometarski senzor i alarm koji se aktivira u slučaju da negativini pritisak koji pumpa stvara opadne ispod zadatog nivoa. Ipak, potrebno ih je redovno kontrolisati, i po potrebi zameniti.

Pored instalacije elektromehaničke pumpe, može se naći i čitav niz tehinka kojima se nastoji sprečiti prodor radona u stanove, pre svega zaptivanjem betona, pukotina u temeljima i zidovima, kao i generalnim poboljšanjem ventilacije u najnižim prostorijama. Medjutim, njihova efikasnost je vrlo diskutabilna. Danas se u područjima u kojima je visok nivo radona poznat nove kuće grade na naročit način, uz upotrebu specijalnih membrana i instalaciju sistema cevi za pasivno odvodjenje akumuliranog radona ispod betonskih temelja. 

house_illustration.gif 

LINK 

Radon u vodi za piće 

Poseban problem u područjima sa visokim koncentracijama radona u zemljištu predstavlja to što se radon, kao i svaki gas, rastvara u vodi. Tako da radioaktivni nukleidi, radon, i njegovi naslednici, putem vode za piće lako pronalaze put do naših organizama, gde predstavljaju veliku opasnost. Na sreću, radona iz pijaće vode se prilično lako oslobadja u postrojenjima za preradu vode (aeracija). Medjutim, ovo nije slučaj u oblastima van gradova, gde se ljudi pijaćom vodom snabdevaju iz lokalnih bunara. Zato je kontrolisanje nivoa radona u vodi neophodno. Testiranje radona rastvorenog u vodi je nešto složenije i skuplje, ali s obzirom na moguće posledice po zdravlje, svakako se isplati.

Na kraju, evo nekoliko korisnih linkova, sa više informacija. O nivou radona u Srbiji možemo da prodiskutujemo u komentarima, ovde samo prilažem nekoliko linkova do studija koje sam uspeo da pronadjem.

EPA

WHO

Radon, Beograd.

Radon, Vojvodina. 

Testiranje radona, teza.

Za geek-ove.Komentari (28)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 10:39 20.07.2014

Pohvaljujem i ovaj tekst

PS Stvarno si doktorirao?
srdjan.pajic srdjan.pajic 15:45 20.07.2014

Re: Pohvaljujem i ovaj tekst

KRALJMAJMUNA
PS Stvarno si doktorirao?


Ma, idi molim te, ko još danas to stvarno radi?

Hvala za pohvalu!
stefan.hauzer stefan.hauzer 17:07 20.07.2014

Re: Pohvaljujem i ovaj tekst

uuu,do ove serije blogova
nisam ni znao

...da je tako opasno živeti u kući; ostaju nam samo pećine:)


srdjan.pajic srdjan.pajic 17:26 20.07.2014

Re: Pohvaljujem i ovaj tekst

stefan.hauzer
uuu,do ove serije blogova
nisam ni znao

...da je tako opasno živeti u kući; ostaju nam samo pećine:)
Pećine umeju da budu zajebane, baš kad je u pitanju radon. Ne znam da li znaš, ali u istočnoj, i jugoistočnoj Srbiji, imaš radona koliko hoćeš. Ustvari, naš jedini rudnik uranijuma je bio pored Kalne, na Staroj planini. A u Niškoj banji ljude čak "leče" radonom. To je neka leva metoda, korišćena širom sveta u prošlom veku, jer je navodno ustanovljeno da izlaganje radonu ima nekakava lekovita svojstva. Koliko sam ja mogao da pročitam po internetu, u pitanju je totalna kvazinauka i alternativna medicina, ali se iz nekog razloga i dalje praktikuje, tu i tamo, iako se sa sigurnošću znaju vrlo opasni efekti udisanja radioaktivnog radona.

Dok sam bio funkcioner Speleološkog odseka Beograda, ruku mi je dopalo merenje radona koje je uradjeno u Cerjanskoj pećini (kod Niša, to je dugo bila naša najduža pećina). I sećam se da je nivo bio tiha jeza, ono jedno 8 puta veći od tadašnjeg dozvoljnog industrijskog nivoa (to je bila neka 1998, recimo).

Pa eto, i ona druga fotografija koju sam okačio, Horsetief Cave, u Vajomingu, u kojoj sam pećinario, ograničen je boravak na 196 (?) sati - godišnje. Ljudi koji tu rade obavezno nose respiratore.

blogovatelj blogovatelj 16:58 20.07.2014

Tako, brale

Radijacija, vreme poluraspada, zračenje, Bekereli, dozvoljene vrednosti, konstrukciona rešenja...
A ne tamo neki Peščanici i ruski pobunjenici.
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:11 20.07.2014

Re: Tako, brale

blogovatelj
Radijacija, vreme poluraspada, zračenje, Bekereli, dozvoljene vrednosti, konstrukciona rešenja...
A ne tamo neki Peščanici i ruski pobunjenici.


iš, bre, blogi!

Nego, sto mu bekerela, jel vidiš ovu mapu što se crveni gore, prema vama, saskvačjepcima?! Kakva je situacija sa radonom kod tebe u tom Ontariju? Imaš pu(n)pu, ili živiš na 18. spatu? Vi bar imate uranijuma koliko voliš.

Ovde gde ja živim, radon je ko dobardan, skoro si siguran da ga ima i da mora da se leči, sem ako ne živiš u kući koja nema podrum, mada ni tada nije izvesno, jer majstori vole da navuku one membrane za hidroizolaciju preko prozorčića na crawlspace-u, i eto ti radon banje u kući.

blogovatelj blogovatelj 19:02 20.07.2014

Re: Tako, brale

Nego, sto mu bekerela, jel vidiš ovu mapu što se crveni gore, prema vama, saskvačjepcima?! Kakva je situacija sa radonom kod tebe u tom Ontariju? Imaš pu(n)pu, ili živiš na 18. spatu? Vi bar imate uranijuma koliko voliš.


Hiljadu mu radioaktivnih rakuna, nisam ni imao pojma da sam na ozračenom teritoriju.
Ja sam na šestom spratu, koji se ovde naziva sedmi. Dovoljno visoko da udišem svež zrak. A i vetrina duva neprestano, tako da se ne sekiram.
Mislim da ove mape smišljaju oni koji prodaju gajgerove brojače.
A uranijuma, ima. Tj ima svega. Jesmo imperija, ili nismo?!
srdjan.pajic srdjan.pajic 20:08 20.07.2014

Re: Tako, brale

Hiljadu mu radioaktivnih rakuna


Ne golicaj zmaja, nego proveri koliki ti je, da prostiš, radon u kući, ili pitaj komšije dole u prizemlju da li su meračili. E, imam ja detektor (onaj na slici, gore, marke JDR (Jeftin Detektor za Radon), za kućno monitorisanje, oš ti pošaljem, ali da ga ne tapneš na ibeju, nego da mi vratiš. Evo, ja sam premerio kod deteta u sobi - 1.7pCi/l, ali mi nemamo podrum, plus ventiliramo stalno, tako da smo relativno bezbedni.

Inače, Gajger-Milerovi brojači tu ništa ne pomažu. Ovo sam objašnjavao mojoj glavnoj mušteriji, vlasniku firme za koju radim, kad sam u njegovoj kancelariji spazio GM brojač, i to neki, iz vremena hladnog rata. Kaže, uzeo je brojač, da proveri radijaciju na fudbalskom terenčetu kluba u kome njegova ćerka igra fucu, za koji se pričalo da je napravljen na uranium mine trailings-u. Problem je što je alfa radijaciju mnogo teže detektovati nego gama, jer je energija mala, plus se lako pobrka sa pozadinskom radijaciom. Nego mora da se sve nešto indirektno meri i cinculira, ili da se broje ove rupice na filmu, ili neke druge munje. Evo, ovde moš malo više da pročitaš, ako te interesuje.

Od cele ove priče, mislim, najbolje zaradjuju ovi majstori što nameštaju te pumpe. Samo merenje je često sponzorisano od strane države, ili bar kauntija, ako ima para, pa te, recimo, semplovi i lab analiza u mom malom mistu koštaju 16-20 dolara. Doduše, ako kupuješ kuću, pa ti treba brza i tačna inspekcija, pomoću pravog detektora, e, to je već skuplje, mislim da smo mi canuli stotinak zelembaća u jedno ovoj kući na koju smo se nameračili. Ali je nismo kupili, iz nekih drugih zdravstvenih razloga, pa nam je ta mala investicija propala.

Inače, kad pomenuh investiciju u inspekciju, to je pametan trošak, na primer, nama je prodavac ladno slagao u dosclosure dokumentu, gde je tvrdio da kuća nema radon. A ustvari nije nikad ni testirao, ili jeste, ali je svejedno lagao. Ali je naleteo na generalnog sumnjičavca, dakle mene, ja video, aha, kuća ima podrum, dobro, pa se još prošetao malo po komšiluku i spazio da nekoliko kuća u toj ulici ima pumpe za radon (izgledaju kao što pokazuje jedna od fotki gore u tekstu), i reko, aha, paz da ti ne poverujem, daj vamo inspekciju. I naravno, radon je bio na nivou da mora da se meće pumpa.


blogovatelj blogovatelj 20:19 20.07.2014

Re: Tako, brale

Evo, ovde moš malo više da pročitaš


Kaže mi da

This webpage is not available
srdjan.pajic srdjan.pajic 20:37 20.07.2014

Re: Tako, brale

blogovatelj
Evo, ovde moš malo više da pročitaš


Kaže mi da

This webpage is not available


Opravio!
anfieldroad anfieldroad 23:03 20.07.2014

...


Ako nesto vec mora da me ubije, ma nek bude Radon ! Cuj, kako gordo zvuci- preminuo nakon duge i teske bitke sa Radonom ! Slava mu ( mada je bas i mogao da proveri i taj jbni nivo...) !
srdjan.pajic srdjan.pajic 21:31 21.07.2014

Re: ...

anfieldroad

Ako nesto vec mora da me ubije, ma nek bude Radon ! Cuj, kako gordo zvuci- preminuo nakon duge i teske bitke sa Radonom ! Slava mu ( mada je bas i mogao da proveri i taj jbni nivo...) !


Život je suviše lep i kratak da dopustiš da ti ga zagorča neki smrdljivi gas iz podruma, koji se, pritom, lako da ukloniti, uz pomoć plastične cevke i proste pumpe. Tako to ja, barem, gledam.


milisav68 milisav68 22:02 21.07.2014

Re: ...

srdjan.pajic
Život je suviše lep i kratak da dopustiš da ti ga zagorča neki smrdljivi gas iz podruma, koji se, pritom, lako da ukloniti, uz pomoć plastične cevke i proste pumpe. Tako to ja, barem, gledam.

Jeste, ali kad ukloniš gas, onda se pojave bubašvabe i ostali glodari, koje posle opet moraš da "prskaš" nekom hemijom.....


Nego, jel ima neko ko prodaje te pumpe u Srbiji, ili se ti spremaš da osvojiš tržište , pa da pravimo neki biznis.


ps.Hvala na trudu.
srdjan.pajic srdjan.pajic 01:37 22.07.2014

Re: ...

milisav68
srdjan.pajic
Život je suviše lep i kratak da dopustiš da ti ga zagorča neki smrdljivi gas iz podruma, koji se, pritom, lako da ukloniti, uz pomoć plastične cevke i proste pumpe. Tako to ja, barem, gledam.

Jeste, ali kad ukloniš gas, onda se pojave bubašvabe i ostali glodari, koje posle opet moraš da "prskaš" nekom hemijom.....


Nego, jel ima neko ko prodaje te pumpe u Srbiji, ili se ti spremaš da osvojiš tržište , pa da pravimo neki biznis.


ps.Hvala na trudu.


Ma, za dobar biznis uvek ima prilike. A tu je čak i izazov, jer se mi, Srbi, ničeg živog ne plašimo, sem možda malo od promaje. Drugo, niko na veruje ovim brojevima i statistikama kojima mašu nekakve leve (američke) vladine (ili ne) nazovi organizacije. A treće, tu je uvek brižna vlast da po potrebi dopiše koju nulu, pomeri decimalnu tačku, kubni metar pretvori u litar, i tome slično, te tako uz minimum troškova i angažovanja ozdravi naše životno okruženje. Tako da je plasirati nekakav proizvod, kao što je radon pumpa, ili kit za azbest, prava mala poslovna umetnost.

EDIT: Ali zipa ovo. Jadni ljudi.
milisav68 milisav68 07:18 22.07.2014

Re: ...

srdjan.pajic

EDIT: Ali zipa ovo. Jadni ljudi.

Znam, video sam, a nije mi jasno kako ne mogu da utvrde šta je u pitanju, podseća na onu "majstorsku osvetu" sa mrtvim piletom u mešalici, a vidim i u jednom komentaru da može i nafta.
srdjan.pajic srdjan.pajic 15:09 22.07.2014

Re: ...

milisav68
srdjan.pajic

EDIT: Ali zipa ovo. Jadni ljudi.

Znam, video sam, a nije mi jasno kako ne mogu da utvrde šta je u pitanju, podseća na onu "majstorsku osvetu" sa mrtvim piletom u mešalici, a vidim i u jednom komentaru da može i nafta.


Htedoh da napišem da mora da je iz farbe, za zidove, ili drvenariju, ali je već objavljeno:
Nedozvoljen gas pronađen je u oplatolu, koji se koristi kao premaz za zidove, čiji je proizvođač preduzeće Ekosekund iz Beograda, kažu u Građevinskoj direkciji Srbije, navodi list.


I, šta sad, ko će da plati ukljanjanje i prefarbavanje, kao i troškove privremenog smeštaja stanara cele jedne zgrade (ako je u pitanju samo jedna zgrada, mada čisto sumnjam)? Sudeći po tome što ovaj neki gradski inspektor, ako sam dobro razumeo njegovu funkciju, kaže, to će da se plati iz budžeta. Ili možda grešim?

nim_opet nim_opet 15:37 22.07.2014

Re: ...

identify opportunity areas, develop plan to fix, and execute in market.
3. Develop category reviews, prepare new item presentations, provide
assortment and promotion analysis, and handle ad hoc requests
4. Provide key analysis and problem solving on Unilever Perfect Store platform


Iz kog crnog budzeta? Ja i vi da placamo u taj budzet da bi onda neko sponzorisao glupe odluke gradjevinskih preduzeca? Jel izvodjac birao premaz? Jeste. Izvodjac snosi posledice izbora.
milisav68 milisav68 17:03 22.07.2014

Re: ...

srdjan.pajic

Htedoh da napišem da mora da je iz farbe, za zidove, ili drvenariju, ali je već objavljeno:

Ne radi ti link, ali sam našao čemu služi oplatol:

Oplatol - je ulje za odvajanje kalupa koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata ili raznih vrsta kalupa.
Prednosti:

sprečava lepljenje,vezivanje betona za oplatu ili kalup;
ostavlja veoma kvalitetnu i glatku površinu betona;
sprečava koroziju čeličnih kalupa;

Koliko su to i šta mazali da ne može da se izvetri?
I, šta sad, ko će da plati ukljanjanje i prefarbavanje

To mora sav malter da se skida.
srdjan.pajic srdjan.pajic 18:02 22.07.2014

Re: ...

Ne radi ti link, ali sam našao čemu služi oplatol:


Izvinjavam se, opet ista greška, popravljeno (2xhttp).
srdjan.pajic srdjan.pajic 18:14 22.07.2014

Re: ...

nim_opet
identify opportunity areas, develop plan to fix, and execute in market.
3. Develop category reviews, prepare new item presentations, provide
assortment and promotion analysis, and handle ad hoc requests
4. Provide key analysis and problem solving on Unilever Perfect Store platform


Iz kog crnog budzeta? Ja i vi da placamo u taj budzet da bi onda neko sponzorisao glupe odluke gradjevinskih preduzeca? Jel izvodjac birao premaz? Jeste. Izvodjac snosi posledice izbora.


Ja ne plaćam, bar ne direktno, ali svejedno, nadam se da nije iz budžeta, nego da će tu neku firmu, Ekosekund, ako je ta materija od njih potekla, da nateraju da plati sve do zadnje pare (pod uslovom da ne proglasi bankrot pre toga).
alselone alselone 07:12 21.07.2014

Pajke

Kralju, care, legendo, old chap-u, good sportu, hvala ti na ovim blogovima. Ovo je blago za sve a pogovo za mene koji planiram za koju godinu da pazarujem ili gradim kucu (videcemo joste...).
srdjan.pajic srdjan.pajic 15:52 21.07.2014

Re: Pajke

alselone
Kralju, care, legendo, old chap-u, good sportu, hvala ti na ovim blogovima. Ovo je blago za sve a pogovo za mene koji planiram za koju godinu da pazarujem ili gradim kucu (videcemo joste...).


Eeee, hvala alse!
49 41 49 41 01:00 22.07.2014

Test

Svojevremeno su profesionalni vatrogasci napravili test u nekoliko kuca sa svom mogucom protivpozarnom zastitom.
Smoke detektori, CO, CO2, radon, ...

Kamere su bile montirane u svim sobama. Aktivirali su sve alarme u 2 nocu.

Tata i Mama skocili prepadnuti, sedeli u krevetu 10 sec. Bacili se opet u horizontalu.
Tata se pokrio jastukom, da ne "osteti" - bubne opne.
Sin 16 god. skocio kao oparen. Napravio krug po sobi, bacio se potrbuske opet u krevet.
Kcerka 14 isto.

Jedino klinac 6 god. trcao od sobe do sobe punim sprintom.
Drmusao oca, majku, brata, sestru; pokusavao sve da ih probudi.

Dzaba ste krecili - instalisali.
srdjan.pajic srdjan.pajic 01:54 22.07.2014

Re: Test

49 41
Aktivirali su sve alarme u 2 nocu.

Tata i Mama skocili prepadnuti, sedeli u krevetu 10 sec. Bacili se opet u horizontalu.


Au, pa nama se ovo desilo pre neku noć. Lepo smo bili svi u carstvu snova, mačke included, i odjednom se, iz čista mira aktivirao PP alarm iznad kreveta nam. Sine, kad tad nisam umro! Poskakasmo na noge lagane, mačke poletele salto mortale, žena trk u kujnu da gasi usnuli šporet, ja u dečju sobu da vadim dete iz kreveca, pa kroz prozor na dvorište, da bih tek tada primetio da nešto nedostaje. Dim. Znači, u pitanju je bio lažnjak.

Tu se malo smirimo, mačke nam kažu, e jebite se i vi i vaš alarm i odu da spavaju u garaži. Dete se nije ni probudilo, a mi ko dve sove, posle celu noć nismo oka sklopili (a ni na blogu nije bilo ništa interesantno). Srećom, pa imam krevet na poslu, tako da sam, kad me je sutradan stigao umor pravednika, negde oko pola dva popodne, bio u prilici da nadoknadim propušteni san.nim_opet nim_opet 15:49 22.07.2014

Re: Test

Moj se aktivira kad god koristim broiler - ne dao bog da hocu odrezak na onaj rebrasti tiganj za grilovanje. Tiganj je od livenog gvozdja, treba mu pola sata da se uzari, ako stavim meso a nisam a) ukljucio aspirator, b) otvorio svih pet prozora, c) otvorio vrata od stana da vuce promaja i d) umotao PP u celofanski film; u dve milisekunde pocinje vristanje koje onda 10 minuta sredjujem ("sredjujem"= stojim ispod i masem krpom da rasteram one dve cestice dima koje ce detektovati).
srdjan.pajic srdjan.pajic 18:09 22.07.2014

Re: Test

nim_opet
Moj se aktivira kad god koristim broiler - ne dao bog da hocu odrezak na onaj rebrasti tiganj za grilovanje. Tiganj je od livenog gvozdja, treba mu pola sata da se uzari, ako stavim meso a nisam a) ukljucio aspirator, b) otvorio svih pet prozora, c) otvorio vrata od stana da vuce promaja i d) umotao PP u celofanski film; u dve milisekunde pocinje vristanje koje onda 10 minuta sredjujem ("sredjujem"= stojim ispod i masem krpom da rasteram one dve cestice dima koje ce detektovati).


Da, moraš obe čestice da izbaciš!

Naš nije toliko osetljiv, ali se jednom (prvi put) upalio usred eksperimenta koji se odvijao na šporetu. Mislim, jeste bilo malo više dima, ali ni približno toliko da se krene sa uzbunom. Ali, brate, kad se taj alarm upalio, a mislim da ima jedno milion decibela, ja nisam znao de mi je dupe a gde mi je glava, samo sam se vrteo u krug i sudarao sa izbezumljenim mačkama. Onda se žena prva prizvala k sebi, stavila stolicu pod alarm i izvukla ga iz štekera u plafonu. Kad ih tad nisam sve pobacao u djubre, nikad neću.

nim_opet nim_opet 23:45 22.07.2014

Re: Test

Oh, u mom novom stanu i govori. Pronasli su da se deca mnogo efikasnije bude ako im glas kaze "FIRE!!!!!" nego ako samo pisti. I sada pisti do iznemoglosti, stane, kaze "A FIRE HAS BEEN DETECTED!", finim, muskim, onako autoritativnim glasom, pa onda opet pisti. I tako dok ja pritiskam reset dugme, stojeci na stolici i masuci krpom iz sve snage ispod.
srdjan.pajic srdjan.pajic 00:58 23.07.2014

Re: Test

, finim, muskim, onako autoritativnim glasom,


Tačno da izlomiš skota, kad te probudi u sred noći, ili nasmrt iseče za vreme kompleksnog kulinarskog poduhvata.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana