Obrazovanje| Roditeljstvo

Povuci, potegni - iščupa mi direktorka repu!

Krugolina Borup RSS / 24.09.2011. u 18:50

repa2.jpgSastanak Saveta roditelja OŠ "Radoje Domanović" na Novom Beogradu ispunio je moja očekivanja: bio je krajnje zabavan! I - mimo bilo kakve propisane procedure. Ja ne znam koliko je članova Poslovnika o radu Savetu roditelja tom prilikom prekršeno, ali brat-bratu cenim bar 60%.

Prva tačka - izabrasmo predsednika i potpredsednika, ama verifikaciju mandata potpuno preskočiše. Iako je nevedena u dnevnom redu.

Druga tačka - Izveštaj o radu škole za prošlu godinu i Plan rada za ovu godinu sveo se na to da je direktorka čitala naslove iz nekakvog ekstra debelog dokumenta koji je imala pred sobom, a nama ga nije dala, te su nam sve vreme bale curele da u njega zavirimo. Nakon što je završila, trebalo je da usledi razmatranje, koje je teklo ovako:

Direktorka: Ima li nekih pitanja?

Roditelj: Samo, ovaj... jel' to dostupno na sajtu?

Pedagog: Na sajtu? Jeste, imate i na sajtu.

Direktorka: Nemate na sajtu.

Pedagog: Kako nema?

Roditelj: Neizvodljivo je da razmatramo ako nema na sajtu.

Direktorka (obraća se pedagogu): Nije na sajtu, nego se nalazi kod tebe, na tvom računaru, na mom, da ne bismo štampali... Mnogo smo se pretvorili u papire, tako da jedan taj imamo u papirnom obliku, ovo drugo nam je...

Roditelj: Kako ćemo onda...

Pedagog: Kod nas imate. Možete dobiti preko vikenda da pogledate, pa da mi vratite u ponedeljak.

Roditelj: Izvinjavam se, prošle godine smo razgovarali da ćete nam slati sve te materijale na mejlove.

Direktorka: Ne mogu, vidite li vi koliko je to? (pokazuje na odštampani materijal)

Roditelj: To nema veze, to je 1 mega.

Direktorka: Ovo? Ovo je ogromno.

Roditelj: To je 1 mega.

Direktorka: Ovo sad... pošto je svako svoje radio, nemamo ga u elektronskom formatu.

Krugolina: Pa, jeste kucali na pisaćoj mašini? Na čemu ste kucali, na pisaćoj mašini?

Direktorka: Kod kuće, pa smo to spajali...

Krugolina: Pa, pošaljete emailom atačment...

Roditeljka: Možda možemo mi da se organizujemo da pomognemo, da uradimo te elektronske verzije...

Direktorka: Nepotrebno vam je to.

Krugolina: Evo, ja se dobrovoljno javljam da skeniram i pretvorim u pdf format i pošaljem emailom svima koje zanima.

Direktorka: Šta?

Krugolina: Godišnji izveštaj i plan rada i bilo šta drugo što vi kao škola ne možete, zbog nedostatka sredstava, vremena ili bilo čega.

Pedagog: Može godišnji program za (ne zapamtih šta)?

Krugolina: Bilo šta što treba da vam se pretvori u elektronski format.

Pedagog: Pa zabeležite u zapisnik vaše ime...

Roditelj: A taj plan rada, da li to ide u petak na sajt, jel' to može, ili je to zabranjeno videti?

Krugolina: Ja se izvinjavam, po zakonu se to ohrabruje, to se zove transparentno poslovanje. Svaki dokument koji postoji u školi, koji nastane u procesu rada škole, po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja može da traži ne svaki građanin ove zemlje, nego i strani državljanin, ne mora da bude roditelj škole. Zato što je to javna ustanova. Samo je pitanje, zašto ih nema na sajtu?

(Direktorka mi prilazi i predaje Godišnji plan rada).

Roditelji: Eto, skeniraćemo!

Krugolina: Daću vam posle svima email adresu, koga zanima da mi se javite da vam pošaljem to. A poslaću i školi.

***

Tačka tri - izabrasmo osiguravajuću kuću.

Tačka četiri - odredismo dnevnicu za nastavnike koji izvode rekreativne, izlete i ekskurzije.

Tačka pet - davanje Saglasnosti za prikupljanje godišnje članarine za Crveni krst i Društvo "Prijatelji dece": PRESKOČENA. Ladno preskočena! A ja nisam pazila na času, pa nisam primetila da se na vreme bunim. Smorilo me ono čitanje naslova. Do ovog trenutka već je prošlo sat i 45 minuta od početka sastanka.

Tačka šest - izbor agencije za izvođenje ekskurzija, rekreativne nastave i izleta. Podeliše nas u grupe po razredima. Nastade žamor na sve strane, svaki sto razmatra ponude za svoj razred.

Odjednom, vidim da mi neko iza leđa uzima onaj Godišnji plan što mi direktorka dala.

Zgrabim drugi kraj Izveštaja, okrenem se, i nađem se oči u oči s direktorkom.

Krugolina: Čekajte, pa dali ste mi da skeniram...

Direktorka: Ne, ne, dala sam vam da pogledate.

Krugolina: Ali, ušlo je u zapisnik da ću da skeniram!

Direktorka: Ne, ne, dala sam vam da pogledate.

Vuče ona. Vučem ja.

Vuče ona. Vučem ja.

I iščupa mi Godišnji plan iz ruke!

Jača je bila...

Tako mi i treba kad ne idem u teretanu.

***

Tačka 7 - Razno: PRESKOČENA. Ladno preskočena. Kako je koji sto izabrao agenciju, tako je napuštao salu. Nit' je bilo tačke 7, nit' je sednica zaključena po proceduri.

Nakon toga se zadržim u kraćem razgovoru sa sekretarkom i direktorkom, a razgovor je tekao ovako:

Krugolina: Da li mogu nešto vas da pitam? Gde je u školi oglasna tabla?

Sekretarka: Koja oglasna tabla?

Krugolina: Pa u Poslovniku piše da se sve objavljuje na oglasnoj tabli.

Sekretarka: Evo je ovde. (Pokazuje na tablu u zbornici.)

Krugolina: Ali, to je u zbornici. Da li roditelji mogu da uđu u zbornicu?

Sekretarka: Pa to je zbornica za naše radnike. Jeste li vi naš radnik? Ono što treba za roditelje oni dobiju. Ne stoji ništa za roditelje.

Krugolina: Ali, ovde (pokazujem na Poslovnik) piše da se na oglasnu tablu kači poziv za savet roditelja.

Sekretarka: Pa, poziv stavimo tu za Savet roditelja, i dostavimo ga roditeljima. Jeste dobili?

Krugolina: Jesam. Ali treba da stoji i zapisnik.

Sekretarka: Jao, pa gospođo, zapisnik se čita na samoj sednici. Zapiše se u svesku pa se usvaja.

Krugolina: Ali, zapisnik se usvaja glasanjem. Kako da znam šta je ušlo u zapisnik a šta nije?

Sekretarka: Zapiše se u svesku pa se usvaja. Da vam kažem, praksa nam je da čitamo.

Krugolina: Ima praksa, i ima Poslovnik.

Sekretarka: Pa, dobro, promenićemo to! Daćemo predlog da se promeni! Zašto da se objavljuje na tabli? Čitamo ga iz sveske, sve, i usvajamo ga na sednici.

Direktorka: To je naša tabla da se nastavnici, naši zaposleni u ustanovi informišu.

Krugolina: A zašto mi roditelji ne dobijamo kopiju zapisnika?

Sekretarka: Usvajate ga na prvoj narednoj sednici!

Krugolina: Da, ali ja onda ne znam šta je ušlo u zapisnik, šta nije ušlo u zapisnik.

Direktorka: Ma, slušate ga, čitaju vam.

Krugolina: Zašto, ako ja mogu pre toga da ga pričitam, da se pripremim?

Direktorka: Pa, mislim da razumete i usmenu informaciju, kao i pismenu, da ste se duplo opismenili. Znači da razumete na isti način informaciju gledajući i slušajući.

Krugolina: A zašto nam ne date materijal pre početka sednice?

Sekretarka: Zato što je veliko telo i ogroman posao.

Krugolina: Ja sam se ponudila da vam volonterski to odradim.

Direktorka: Ne treba, hvala vam. Na svom mestu radim sve što treba.

Sekretarka: Nemamo, zaista. Ogromno telo - 32 čoveka. Zamislite sve ovo puta 32. Zamislite vi to!

Krugolina: Pazite, emailom samo okačite attachement i...

Direktorka: Vi ne finansirate nastavnike! Ovo je četrdesetočasovna radna nedelja!

Krugolina: A mene baš to zanima - zbog sekcija!

Direktorka: Kada budete plaćali vi, onda ćete dobiti.

Krugolina: Izvinite, a ko plaća?

Sekretarka: Ministarstvo prosvete.

Krugolina: A ko plaća ministarstvo?

Direktorka: Dosta mi je sa vama...

Sekretarka: Dođite, pogledajte kad god želite.

Krugolina: Ja hoću da to dobijem unapred, da bih mogla da se konsultujem s roditeljima kako o kojoj tački da diskutujem i glasam.

Direktorka: Prvo, dal' ste vi po proceduri izabrani?

Krugolina: Nisam.

Direktorka: Pa, kad budete, onda dođite.

Sekretarka: Gospođo, morate biti izabrani većinom glasova na roditeljskom sastanku, da bi bili verifikovani u savet roditelja.

Krugolina: Niko nije hteo, pa sam se ja javila.

Sekretarka: Pa, ne znam, oni moraju da predlože nekoga i da uđe u zapisnik, to mi inspekcija gleda!

Krugolina: Nema problema. Ali, dok se to ne desi, ja sam predstavnik, jel' tako?

Sekretarka: Molim?

Krugolina: Dok se to ne desi, ja sam u tom vakumu predstavnik, jel' tako?

Sekretarka: Vi ste predstavnik roditelja za izbor ove agencije, ali vi niste uopšte član Saveta roditelja. Savet roditelja je jedno savetodavno telo koje se bira legalno, ima procedura kako, većinom glasova na roditeljskom sastanku. I o tome se napravi zapisnik u dnevniku. Taj zapisnik mi prvo gleda inspekcija - da li je taj čovek izabran većinom glasova na roditeljskom sastanku.

Krugolina: Čekajte, zašto sam ja onda glasala ovde večeras?

Sekretarka: Pa vi imate, kao predstavnik roditelja prvog razreda uopšte, da birate agenciju. To je vaše pravo.

Krugolina: Znači, jesam član Saveta roditelja?

Sekretarka: Evo, ovaj čovek ovde nije član Saveta roditelja, nego njegova žena, ali je roditelj i može da bira agenciju. Jel' me razumete o čemu ja pričam?

Krugolina: Ako je takav slučaj, zašto nismo onda mogli da napravimo prekid ove sednice, da ja moje roditelje konsultujem, da i oni odluče, iako nisu članovi Saveta roditelja?

Sekretarka: Jao, gospođo! Pa ne možemo sve roditelje, 700 vas ima, već predstavnici da izaberu nekoliko vas.

Krugolina: Slažem se, super je sistem, ali ne mogu da glasam dok ih ne obavestim o ponudama.

Sekretarka: Pa nemojte glasati, kako god želite!

Krugolina: Pa, nisam glasala, bila sam uzdržana.

Sekretarka: Okej!

Krugolina: Samo mi sad nije jasno jesam li ja predstavnik I-2 ili nisam?

Sekretarka: Ne. Vi niste član Saveta roditelja dok vas nisu izabrali većinom glasova na roditeljskom sastanku.

Krugolina: Pa jesu, kao.

Sekretarka: Pa, nema "kao"! Nemam zapisnik da su vas izabrali. Od ukupno 32 roditelja mora da piše da je sa većinom glasova od 19 glasano za Janka Jankovića i tačka.

Krugolina: Šta piše u našem zapisniku?

Sekretarka: Ne piše ništa. Kaže učiteljica da niste uopšte glasali.

Krugolina: Ali, mora da piše da NISMO glasali. Mora da piše kako sam izabrana. Šta piše?

Sekretarka: Meni je rečeno da zapisnika nema, nije bilo glasano na tom...

Krugolina: Nije bilo glasanja pošto je učiteljica pitala ko će, i niko nije hteo da se javi, i onda sam se javila ja.

Sekretarka: Onda učiteljica mora na sledećem sastanku da vas izabere regularno, vas ili nekog drugog.

Krugolina: Dobro, a mene zanima taj zapisnik, koji postoji. U njemu mora da piše da sam ja, makar na pogrešan...

Sekretarka: Ne piše ništa u tom zapisniku!

Krugolina: Zašto?

Sekretarka: Zato što niste glasali! Ne piše ništa, nema zapisnika, niste glasali o tome! Mislim, stvarno ne razumem, čemu ovo?! Na sledećoj sednici to rešite da dobijemo zvanično ko je predstavnik vašeg I-2!

Krugolina: Sačekajte, sačekajte... Meni je danas učiteljica rekla da će ona doći i na početku sastanka reći da nisam regularno izabrana, pošto je trebala da bude verifikacija mandata...

Sekretarka: Jeste.

Krugolina: ...koje uopšte nije bilo.

Sekretarka: Ne znam zašto nije bilo? Jeste imali sednicu?

Utom prilazi neki roditelj da nešto pita, sekretarka odlazi s njim u drugom pravcu i ostavlja me da meditiram na temu "Poštovanje procedure u zemlji Dembeliji"...

Čiča miča - nastaviće se priča!

 Komentari (37)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

srdjazlopogledja srdjazlopogledja 19:05 24.09.2011

Ne može

Ne može volonterski bez volonterske knjižice, formular ministarstvu za rad itd.
Ribozom Ribozom 19:07 24.09.2011

Svaka cast

...kad si upamtila ovako detaljno razgovor.
Direktorka: Kada budete plaćali vi, onda ćete dobiti.

Krugolina: Izvinite, a ko plaća?

Sekretarka: Ministarstvo prosvete.

Krugolina: A ko plaća ministarstvo?

Direktorka: Dosta mi je sa vama...


I kazes da nije strasno.
Ovo je nagori moguci primitivizam direktorice.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:27 24.09.2011

Re: Svaka cast

I kazes da nije strasno.


Pa, onomad kad sam pisala prošli blog, nije bilo strašno.
Međutim, svašta se nešto izdešavalo otada, ne stižem ni da izvestim.
The plot thickens...
Inner Party Inner Party 19:12 24.09.2011

Keep on keepin' on!

Sjajno je to sto radis, ali ne mogu da se otmem utisku da mora da imas ogroman visak vremena kada ti nije frka da se bavis svime time ... Mislim, SKENIRATI GODINJI PLAN RADA!?!?!? Pa to je bar pola sata posla koje ti niko nikad nece nadokanditi! (A budi uverena, od toga nema neke vece koristi)

Krugolina Borup Krugolina Borup 19:28 24.09.2011

Re: Keep on keepin' on!

Sjajno je to sto radis, ali ne mogu da se otmem utisku da mora da imas ogroman visak vremena kada ti nije frka da se bavis svime time ...


Zaludna sam, tim se dičim...
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 20:36 24.09.2011

Re: Keep on keepin' on!

Inner Party
Sjajno je to sto radis, ali ne mogu da se otmem utisku da mora da imas ogroman visak vremena kada ti nije frka da se bavis svime time ... Mislim, SKENIRATI GODINJI PLAN RADA!?!?!? Pa to je bar pola sata posla koje ti niko nikad nece nadokanditi! (A budi uverena, od toga nema neke vece koristi)

Kru, meni je zabavno da čitam. Ja mislim da bi ovo mogla da bude jedna fina drama i da bi publika plakala od smeha.
Ej, Inner, i ja sam zaludan. Spremam jedan blog. Ima veze sa Bogom, sa meditacijom, dobrovoljnim prilozima i sa životnom energijom koja se prima od nekud. Moglo bi da bude mnogo zabavna stvar za čitanje.
Freedom of Information Freedom of Information 21:35 24.09.2011

Re: Keep on keepin' on!

Zaludna sam, tim se dičim...

S punim pravom.Što više bude takvih "zaludnih" biće manje potcenjivanih, šikaniranih i maltretiranih.
abrasax abrasax 02:08 25.09.2011

Re: Keep on keepin' on!

Kru, meni je zabavno da čitam. Ja mislim da bi ovo mogla da bude jedna fina drama i da bi publika plakala od smeha.
Ej, Inner, i ja sam zaludan. Spremam jedan blog. Ima veze sa Bogom, sa meditacijom, dobrovoljnim prilozima i sa životnom energijom koja se prima od nekud. Moglo bi da bude mnogo zabavna stvar za čitanje.


Harizantema za tebe
Hansel Hansel 19:16 24.09.2011

Jadna školska uprava

... s tobom!
mrale54 mrale54 19:56 24.09.2011

Aman, bre...

...još jedna (?) Mica-ubica i FT1P?

rade.radumilo rade.radumilo 20:38 24.09.2011

Greška u Koracima

Mislim da je trebalo odmah da nastupiš sa stavom: "Vi ste dužni da mi date to i to..." Ona bi te naravno dvojkirala, ali kada bi dobila dopis od poverenika za informacije od javnog značaja, onda bi je već uhvatila prpa, jer iznad nje su ministarstvo i opština, a izbori su blizu...
fantomatsicna fantomatsicna 21:39 24.09.2011

Zao mi je

Sto ti nisi u Savetu kod one OS 'Knjeginja Milica' ,gde se roditelji zale na stanje toaleta...da im pokazes zube..pa da vidimo onda ciji ce se cvor odvezati
mlekac mlekac 21:40 24.09.2011

Da rezimiramo...

Prvo - odmah da krenes u predizbornu kampanju! Da te izaberu po svim propisima.

Znaci, ono - tri kandidata, a ti najjaci.

Drugo, da uz prijatan osmeh obavestis direktorku da ces joj visiti na grbaci narednih OSAM godina (skloni su da ne obracaju mnogo paznje na roditelje prvaka po sistemu - ma, oni su novi, nemaju pojma!)

Kad se uveri da NECES popustiti, promenice plocu.

Ali ne mnogo.

Puno srece!
milisav68 milisav68 21:57 24.09.2011

Re: Da rezimiramo...

mlekac


Puno srece!


outcast outcast 00:44 25.09.2011

Administracija je svuda ista :)

....skola ne voli da se roditelji previse mesaju... moze malo, volonterski, ali da se zalazi u njihov posao i da im se daju saveti... to ne, nikako :) Moje kanadsko iskustvo me je naucilo da je najbolje biti pristojno ljubazan sa skolskim osobljem... oni su drzavna sluzba, pa kakva drzava takva skola :) ako ti se ne svidja skola, menjaj drzavu :)))))
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:48 25.09.2011

Re: Administracija je svuda ista :)

moze malo, volonterski,


Možda u Kanadi.
Kod nas ne može ni volonterski.
outcast outcast 16:30 25.09.2011

Re: Administracija je svuda ista :)

Krugolina Borup
moze malo, volonterski, Možda u Kanadi.Kod nas ne može ni volonterski.E sada to je nesto sasvim drugo. Za to se treba izboriti. I uopste za polozaj volontera u bilo kojoj profesiji ili organizaciji. Mozda da se roditelji udruze i isplaniraju kako bi to sve trebalo da izgleda da se poboljsa saradnja skole i roditelja kroz roditeljsko volontiranje. Mozete da pocnete, na primer, sa volontiranjem u organizovanju skolskih priredbi, oko kostima, scenografije...

Inace, ja sam isla u Radoje Domanovic Imam samo lepa secanja....
ulicno_pojacanje ulicno_pojacanje 09:34 25.09.2011

Za naredni put

Postoji lakši i teži nacin da se dobije takva neka stvar. Uvek imaš profesora koji imaju pristup tim stvarima. Pitaj njih da ti to pozajme na koji dan.

Drugi je ragbi sistem, tako smo krali kontrolne zadatke po srednjim školama. upadnem u ekonomsku pokupim najbližih 3-5 kontrolnih i izađem. svi me vide ali nisam iz te škole. detinjasto ali pali svaki put.

Takođe može i da dođe neki predstavnik roditelja koji neće hteti da vrati to jer plaća to iz svog poreza, plus ne mora da bude tako dobroćudan.
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:46 25.09.2011

Re: Za naredni put

Dragi Ulično Pojačanje,

To što predlažeš nikako ne rešava problem koji ja pokušavam da rešim (mada sam svesna da ga neću rešiti, što ne znači da ne treba da pokušavam da ga rešim). Štaviše, to što si predložio, u stvari, jeste upravo deo problema i ono što mene nervira.

Ako mi zakon dozvoljava da nešto dobijem regularnim putem, zašto bih se dovijala?
Valjda je poenta da se poštuje zakon?
Jukie Jukie 10:13 25.09.2011

Re: Za naredni put

ulicno_pojacanje

Drugi je ragbi sistem, tako smo krali kontrolne zadatke po srednjim školama. upadnem u ekonomsku pokupim najbližih 3-5 kontrolnih i izađem. svi me vide ali nisam iz te škole. detinjasto ali pali svaki put.

Hoćeš da kažeš da isfotokopirani a prazni kontrolni duže vremena stoje na stolu na javnom mestu tako da ih svi vide a niko se ne usuđuje da ih takne (umesto zaključani u ormariću), a đaci ne smeju unapred da znaju šta će biti na kontrolnom koji uskoro treba da rade, pa moraju da pitaju đake iz drugih škola da im ukradu kontrolni i posle im daju, i onda oni pogledaju u te papire i sine im lampica "hej, pa to su ista ona pitanja koja smo radili na času i imamo u svesci? Zamisli to"?
jedan.kub jedan.kub 19:48 25.09.2011

Re: Za naredni put

kru
Ako mi zakon dozvoljava da nešto dobijem regularnim putem, zašto bih se dovijala?
Valjda je poenta da se poštuje zakon?

U pravu si.
Da je vise takvih, upornih, mozda sada ne bi bili u ovakvoj situaciji.
Mnogi se angazuju u slicnim savetima ali samo pasivno (volonterski ili stranacki), kao da nemaju svoje misljene ili se boje da ucestvuju.
outsider92 outsider92 10:46 25.09.2011

Ovo mi je najbolje

Sekretarka: Pa, nema "kao"! Nemam zapisnik da su vas izabrali. Od ukupno 32 roditelja mora da piše da je sa većinom glasova od 19 glasano za Janka Jankovića i tačka.


Kako je većina od 32 ispalo 19?

Krugolina Borup Krugolina Borup 10:57 25.09.2011

Re: Ovo mi je najbolje

Kako je većina od 32 ispalo 19?


Pa, pola je 16, tako da 19 jeste većina. Šta te buni?
outsider92 outsider92 11:09 25.09.2011

Re: Ovo mi je najbolje

Pa, pola je 16, tako da 19 jeste većina. Šta te buni?


Pa jeste, ali to je baš solidna većina. Moglo je to i sa 17.
arianna arianna 10:46 25.09.2011

***

Tačka četiri - odredismo dnevnicu za nastavnike koji izvode rekreativne, izlete i ekskurzije.


Koji je iznos u pitanju?
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:56 25.09.2011

Re: ***

Koji je iznos u pitanju?


To je bila zanimljiva tačka, rasprava je trajala dugo.

Prošle godine je dnevnica bila 600,00 dinara (bez PDV-a) po detetu, po danu.
Sad je bio predlog da se smanji na 500,00, da se poveća na 700,00, i da ostane ista.
Četvoro je glasalo za 500,00, četvoro za 700,00, a 17 da ostane ista, pa je ostala ista.

Bilo je i predloga da se smanji na 300,00, ali se o tome nije glasalo.
Bilo je i predloga da dnevnica bude viša za više razrede, a niža za niže, ali se ni o tome nije glasalo.

Bilo je i preračunavanja koliko onda neko zaradi za 7 dana rekreativne nastave, pa rasprave o tome da je to velika odgovornost i da to niko za bilo kakve pare ne bi radio... i tako.
Jukie Jukie 11:06 25.09.2011

Re: ***

Krugolina Borup

Prošle godine je dnevnica bila 600,00 dinara (bez PDV-a) po detetu, po danu.

Toliko smo otprilike i mi dobili za vođenje neke dece na edukativni izlet (preračunato na pet sati). Dobro da znam da me nisu potplatili
niccolo niccolo 15:38 25.09.2011

Re: ***

bez PDV-a

A od kada nastavnici obračunavaju PDV?
mlekac mlekac 16:19 25.09.2011

Re: ***

Krugolina Borup
Koji je iznos u pitanju?


To je bila zanimljiva tačka, rasprava je trajala dugo.

Prošle godine je dnevnica bila 600,00 dinara (bez PDV-a) po detetu, po danu.
Sad je bio predlog da se smanji na 500,00, da se poveća na 700,00, i da ostane ista.
Četvoro je glasalo za 500,00, četvoro za 700,00, a 17 da ostane ista, pa je ostala ista.

Bilo je i predloga da se smanji na 300,00, ali se o tome nije glasalo.
Bilo je i predloga da dnevnica bude viša za više razrede, a niža za niže, ali se ni o tome nije glasalo.

Bilo je i preračunavanja koliko onda neko zaradi za 7 dana rekreativne nastave, pa rasprave o tome da je to velika odgovornost i da to niko za bilo kakve pare ne bi radio... i tako.Kod nas je izglasano 500 za nastavnike, a 600 za ucitelje.

Za ovo drugo ja sam kriva. Iako su me gledali popreko, nisam odustala od stava da nije isto dvodnevna ekskurzija i sedam dana rekreativne sa pilicima...
Jukie Jukie 16:40 25.09.2011

Re: ***

mlekac

Kod nas je izglasano 500 za nastavnike, a 600 za ucitelje.Za ovo drugo ja sam kriva. Iako su me gledali popreko, nisam odustala od stava da nije isto dvodnevna ekskurzija i sedam dana rekreativne sa pilicima...

I oni su naivni poverovali...
mlekac mlekac 18:48 25.09.2011

Re: ***

Jukie
mlekac

Kod nas je izglasano 500 za nastavnike, a 600 za ucitelje.Za ovo drugo ja sam kriva. Iako su me gledali popreko, nisam odustala od stava da nije isto dvodnevna ekskurzija i sedam dana rekreativne sa pilicima...

I oni su naivni poverovali...


Jukie, znala sam da ces biti antiprotivan!

I dalje ti tvrdim - teze je sa manjima. Prvo, zato sto je kod dvodnevne ekskurzije samo jedno nocenje.

A uciteljica ode sa pilicadijom i ne spava dok se ne vrati - jer jednom fali mama, drugog boli ruka, treci ne zna gde mu je mobilni, cetvrtom se nije svidela vecera, peti se plasi mraka, sesti ne moze da spava ako nije mrak, sedmi...

Ne bila joj u kozi, zaista.
Jukie Jukie 19:00 25.09.2011

Re: ***

mlekac

Jukie, znala sam da ces biti antiprotivan!


Pet puta sam pisao i brisao da bi što lepše zvučalo

I dalje ti tvrdim - teze je sa manjima. Prvo, zato sto je kod dvodnevne ekskurzije samo jedno nocenje.A uciteljica ode sa pilicadijom i ne spava dok se ne vrati - jer jednom fali mama, drugog boli ruka, treci ne zna gde mu je mobilni, cetvrtom se nije svidela vecera, peti se plasi mraka, sesti ne moze da spava ako nije mrak, sedmi... Ne bila joj u kozi, zaista.

Ma znam, ali stariji idu na seks, droge i rokenrol
a pogotovo 13-godišnjaci su kao džinovska deca iz vrtića, kod njih je logika na pause dok im ne prođe pubertet
i onda ti se neko tvoje veličine krene da vere uz ogradu terase ili da čačka lava u kavezu patikom
ne znam da li sam pričao onu anegdotu sa bundevama ne ekskurziji
ne spava se ni sa starijima
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:03 25.09.2011

Re: ***

A uciteljica ode sa pilicadijom i ne spava dok se ne vrati - jer jednom fali mama, drugog boli ruka, treci ne zna gde mu je mobilni, cetvrtom se nije svidela vecera, peti se plasi mraka, sesti ne moze da spava ako nije mrak, sedmi...


A što viši razredi, i tu jednu jedinu noć, preskaču preko terase jedni drugima u sobu, ko zna ko s kim završi u krevetu, piju, pušu, i boga pitaj šta još radu... meni to deluje podjednako stresno, samo na drugačiji način.
mlekac mlekac 21:53 25.09.2011

Re: ***

Krugolina Borup
A uciteljica ode sa pilicadijom i ne spava dok se ne vrati - jer jednom fali mama, drugog boli ruka, treci ne zna gde mu je mobilni, cetvrtom se nije svidela vecera, peti se plasi mraka, sesti ne moze da spava ako nije mrak, sedmi...


A što viši razredi, i tu jednu jedinu noć, preskaču preko terase jedni drugima u sobu, ko zna ko s kim završi u krevetu, piju, pušu, i boga pitaj šta još radu... meni to deluje podjednako stresno, samo na drugačiji način.


Ne kazem da nije stresno, al' vala, jedna noc nespavanja lako se pregura. A cela nedelja nespavanja (smanjenog spavanja)...

A jos ako krene razboljevanje!

Dzaba vam - necete me ubediti.
MarkoPustolov MarkoPustolov 19:18 25.09.2011

mislim da je kranje vreme

da krenes u radikalniji obracun sa birokratijom ili da mene cekas kada mi deca krenu

to ti je jendo 3-4 godine pa zajedno u borbu do oslobodjenja
jedan.kub jedan.kub 19:57 25.09.2011

Re: mislim da je kranje vreme

MarkoPustolov
da krenes u radikalniji obracun sa birokratijom ili da mene cekas kada mi deca krenu

to ti je jendo 3-4 godine pa zajedno u borbu do oslobodjenja


Stvarno bi bilo bolje da imas za saveznika jos kojeg roditelja iz saveta.
Poradi malo na tome, jer je lakse uz podrsku, prevazici otpor jacih i bezobraznijih.
tetkino tetkino 22:11 25.09.2011

Skrivena oglasna tabla

Mnogi roditelji se uzalud pitaju čemu služi ta tabla, koju nikad niko ne vidi.
Razlog njenog mističnog postojanja je čuveni zakon o javnim nabavkama u kome negde piše, da se svaka nabavka za škole mora prvo javno objaviti.
Javno znači i staviti ga na oglasnu tablu. Čak i ako istu niko nikad ne vidi.

Onda treba pronaći tri ponude: kum, komšija i bivša žena.
Od te tri ponude uvek se bira najpovoljnija.
Koja je generalno 3 do 6 puta veća od tržišne, ali sa stanovišta Ministarstva prosvete i Državnih inspekcija, procedura je ispoštovana, a i pare u džepu.

Dakle, ako vam je cilj da vaša škola zaista ima transparentno poslovanje, kupite im od svojih para tablu, nakačite je na ogradu od škole, što prometnija ulica to bolje i naterajte ih da sve što rade kače na tu tablu.
Ako ništa bar će na sledećem nadmetanju da im se javi i tast i pašenog, pa će cene biti samo x2.75 puta veće od normalnih.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana