Društvo

Komunalna policija

niccolo RSS / 01.11.2009. u 10:06

U poslednje vreme sam nekoliko puta naišao na tv na priču o komunalnoj policiji koja bi tokom 2010. trebala da bude uspostavljena u gradovima Srbije. Naime, gradski organi imaju rok da do 15. januara 2010. godine donesu propise o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije. Ovu obavezu imaju organi svih onih mesta u Srbiji koja imaju status grada tj. Beograd, Valjevo, Vranje, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Loznica, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Pančevo, Požarevac, (Priština), Smederevo, Sombor, S. Mitrovica, Subotica, Užice, Čačak i Šabac.

Šta će tačno biti posao komunalne policije?

Zakon o komunalnoj policiji kaže da se ona obrazuje za komunalno-policijske i druge poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u određenim oblastima. Još Ustav razgraničava šta su nadležnosti Republike, šta autonomne pokrajine, a šta opštine (i grada). Zakon o lokalnoj samoupravi dalje precizira te nadležnosti pa opštini i gradu, primera radi, ostavlja da uređuju i obezbeđuju obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti kao i uslove za njihovo obavljanje ili, recimo, mesta na kome se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad. I drugi zakoni mogu ostaviti u nadležnost opštini i gradu donošenje određenih pravila (takav primer može biti novi Zakon o trgovini čiji nacrt predviđa da će jedinice lokalne samouprave utvrđivati mesta gde će se nalaziti pijace, njihovo radno vreme itd). Na osnovu ovlašćenja iz ovih raznih propisa organi opština i gradova donose razna pravila te je zadatak komunalne policije da obezbeđuje njihovo izvršavanje.

Poslovi komunalne policije su a) održavanje komunalnog reda (red u pitanjima snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objakata, pijaca, grobanja, parkova, zalenih i drugih javnih povrđina, javne rasvete, stambenih i drugoh objekata), b) vršenje kontrole nad primenom propisa iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada, v) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, g) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, lica i drugih javnih objekata od značaja za grad, d) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.

Na osnovu ove odredbe dolazimo do ideje šta bi sve mogli da rade komunalni policijci – mogli bi, ukoliko gradovi donesu odgovarajuće propise, predvide odgovarajuće kazne i obezbede i druge ne-pravne stvari potrebne da bi se omogućilo poštovanje tih propisa, recimo da se staraju o tome da vlasnici kućnih ljubimaca pokupe izmet svojih kučića i da ga bace u kantu. Ili isto to za one građane koji bacaju otpatke van za to predviđenih mesta. Ili bi mogli da preduzimaju mere protiv onih koji oštećuju kulturna dobra, zagađuju životu sredinu...komunalna policija će i davati naloge Parking servisu za odnošenje nepropisno parkiranih automobila, njima ćete se žaliti ako ste džangrizavi matorac kome smeta buka iz susednog stana u kome deca prave žurku :), kažnjavaće taksiste koji tu delatnost obavljaju bez odgovarajuće dozvole...Naravno, opet ponavljam da je uslov za sve ovo da već postoje (odnosno da se donesu) gradski propisi koji regulišu sve ove stvari.

 

Pošto sada imamo ideju šta bi sve komunalna policija mogla da radi da vidimo šta su njena ovlašćenja. Komunalni policijac može: a) da upozori lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši propisom uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada – ovo je najlakša mera i izriče se pre nego što je neki propis uopšte povređen te joj je uloga preventivna, da upozori lice da može da prekrši propis, b) da izda usmeno naređenje kojim daje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije, v) da proveri identitet lica uvidom u ličnu ispravu, g) da radi utvrđivanja identiteta lica čiji identitet ne može da utvrdi proverom identiteta to lice dovede nadležnom ogranu, d) da izvrši pregledanje lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, kao i vozila i predmete koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje se pregleda, đ) da privremeno oduzime predmet pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne policije, e) da određeni prostor obezbedi video nadzorom kada je to potrebno radi sprečavanja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije, ž) da upotrebi sredstava prinude i to fizičku snagu, službenu palicu ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije nstovremeni protivpravni napad – odličan primer bi bio slučaj kada vlasnik automoblia koji pauk odnosi napadne radnike Parking Servisa i komunalnog policajca, kao i sredstava za vezivanje protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne i z) kada je za to ovlašćen propisom, da izrekne mandatnu kaznu, podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podnese zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

 

Inače, broj komunalnih policajaca po gradu zavisi od broja stanovnika određenog grada, pa je zakon predvideo da na svakih 5.000 stanovnika ne može biti više od jednog komunalnog policajca.

 

Sve u svemu Zakon o komunalnoj policiji se čini kao sasvim solidna osnova za uvođenje komunalne policije u naše gradove, ali će se njegov pravi domašaj, prednosti i mane moći utvrditi tek nakon što komualna policija zaživi te se pokaže na koji način se u praksi primenjuju ne samo njegove odredbe, već i odredbe odgovarajućih gradskih propisa koje će komunalni policajci u svom radu primenjivati. Komentari (59)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:30 01.11.2009

Jedan na jedan

Inače, broj komunalnih policajaca po gradu zavisi od broja stanovnika određenog grada, pa je zakon predvideo da na svakih 5.000 stanovnika ne može biti više od jednog komunalnog policajca.

Inače, kakvi smo, ( znam ja nas, hebali mi nas), da se uvede elementarni red trebaće malo više od
1 na 5.000.
Prema mojim procenama stanja stvari u početku će biti potrebno 1 na 1, pa i više.

Dobar post, niccolo, aktuelan i informativan.
niccolo niccolo 10:43 01.11.2009

Re: Jedan na jedan

Dobar post, niccolo, aktuelan i informativan

Hvala, hvala...

Sigurno će u početku biti propusta i grešaka, međutim važno je da im se omogući izricanje mandatnih kazni i da oni struktno primenjuju zakon prilikom tog izricanja (a i prilikom svih ostalih njihovih aktivnosti) jer to i jeste najdan od efikasnijih načina da se ljudi nauče da poštuju propise. Recimo smatram da bi se vlasnici kučića lako i brzo navikli da kupe izmet kada bi u prakovima bilo dovoljno onih kesa za te potrebe i kada bi nekoliko njih popili novčanu kaznu što to nisu uradili...Videćemo kako će ići...
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:21 01.11.2009

Re: Jedan na jedan

Vojislav Stojković
Inače, broj komunalnih policajaca po gradu zavisi od broja stanovnika određenog grada, pa je zakon predvideo da na svakih 5.000 stanovnika ne može biti više od jednog komunalnog policajca.

Inače, kakvi smo, ( znam ja nas, hebali mi nas), da se uvede elementarni red trebaće malo više od
1 na 5.000.
Prema mojim procenama stanja stvari u početku će biti potrebno 1 na 1, pa i više.

Dobar post, niccolo, aktuelan i informativan.

Slazem se i preporuka.
niccolo niccolo 11:25 01.11.2009

Re: Jedan na jedan

Slazem se i preporuka

Sad nisam siguran da li se slažeš da je post dobar, aktuelan i informativan ili da će trebati više policajaca po glavi stanovnika

U svakom slučaju hvala.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:37 01.11.2009

Re: Jedan na jedan

niccolo
Slazem se i preporuka

Sad nisam siguran da li se slažeš da je post dobar, aktuelan i informativan ili da će trebati više policajaca po glavi stanovnika

U svakom slučaju hvala.

Da je post dobar, sadrzajan i informativan. A koliko ce policajaca trebati yavisice koliko ce gradjani da ih podrze i koliko ce sudoivi i tuzilastvo da rade profesionalno svoj posao po prijavama.
niccolo niccolo 14:49 01.11.2009

Re: Jedan na jedan

A koliko ce policajaca trebati yavisice koliko ce gradjani da ih podrze i koliko ce sudoivi i tuzilastvo da rade profesionalno svoj posao po prijavama.

Istina...
gorio92 gorio92 22:43 01.11.2009

Re: Jedan na jedan

u početku će biti potrebno 1 na 1, pa i više.

Kasnije će trebati 2 na 1, kada se oni prvi "uhodaju".
niccolo niccolo 07:36 02.11.2009

Re: Jedan na jedan

gorio92
u početku će biti potrebno 1 na 1, pa i više.

Kasnije će trebati 2 na 1, kada se oni prvi "uhodaju".

libkonz libkonz 10:32 01.11.2009

imam utisak

da su to smislili samo da uguraju negde svoje stranačke kadrove. ali, ajde da vidimo.
baj d vej, ona JJ stvarno ima kompleks od onih sestara Vilijams
niccolo niccolo 10:44 01.11.2009

Re: imam utisak

da su to smislili samo da uguraju negde svoje stranačke kadrove. ali, ajde da vidimo.

Šta znam, ne bih rekao da bi se stranački kadrovi otimali da budu komunalni policajci...

baj d vej, ona JJ stvarno ima kompleks od onih sestara Vilijams

Nisam gledao jer ne bejah kući, nešto sam čuo da se svađala sa linijskim sudijama...
NNN NNN 14:15 01.11.2009

Re: imam utisak

Ceo svet ima kompleks od sestara Vilijams, ali Jelena ima prilično izjednačen skor u međusobnim duelima.
Sad mi je prosto krivo što nije bila 2. u grupi pa da u polufinalu "igra" protiv Vozniacki (koja predaje više i od naših)
drug.clan drug.clan 14:19 01.11.2009

Re: imam utisak

niccolo
da su to smislili samo da uguraju negde svoje stranačke kadrove. ali, ajde da vidimo.

Šta znam, ne bih rekao da bi se stranački kadrovi otimali da budu komunalni policajci....pa danas nema cistacice koja nije stranacki kadar, za sve treba partija a kada je bilo kakva vlast u pitanju a ovo ce biti jako solidna pozicija za ucene i korupciju moci da konkurisu samo ozbiljni stranacki prvaci
niccolo niccolo 14:26 01.11.2009

Re: imam utisak

Ceo svet ima kompleks od sestara Vilijams

I to je istina...

pa danas nema cistacice koja nije stranacki kadar, za sve treba partija

Ne treba preterivati...
a ovo ce biti jako solidna pozicija za ucene i korupciju moci da konkurisu samo ozbiljni stranacki prvaci

Neće biti ništa moćnija od inspekcije...
drug.clan drug.clan 14:39 01.11.2009

Re: imam utisak

niccolo
Ceo svet ima kompleks od sestara Vilijams

I to je istina...

pa danas nema cistacice koja nije stranacki kadar, za sve treba partija

Ne treba preterivati...
a ovo ce biti jako solidna pozicija za ucene i korupciju moci da konkurisu samo ozbiljni stranacki prvaci

Neće biti ništa moćnija od inspekcije...


pa i da je upola manje mocna od inspekcije sasvim je dobra za ucene i korupciju a samim tim i za partijsko zaposljavanje

PS. Za cistacice sam mislio na ove novo zaposlene
niccolo niccolo 14:47 01.11.2009

Re: imam utisak

pa i da je upola manje mocna od inspekcije sasvim je dobra za ucene i korupciju a samim tim i za partijsko zaposljavanje

Državna služba je uvek dobra za partijsko zapošljavanje
bandina bandina 10:47 01.11.2009

........


nadam se samo da ce pravi ljudi dobiti taj posao...Moj drugar, ekolog, je otisao da se raspita da bi ga najurili...kao, " ekolog daj bre..."

U svakom slucaju jedva cekam da vidim kako ce sve to da izgleda. Dobro nadam se...
niccolo niccolo 10:53 01.11.2009

Re: ........

Moj drugar, ekolog, je otisao da se raspita da bi ga najurili...kao, " ekolog daj bre..."

Svašta, pa ja nisam siguran ni da li su doneti podzakonski akti koji regulišu stupanje u službu, Zakon propisuje da mora da se položi ispit, ne vidim zašto bilo ko ko položi ispit i ispuni još neke propisane uslove ne bi mogao da postane komunalni policajac.
bandina bandina 11:18 01.11.2009

Re: ........


Znam samo da je on dobio informaciju da im trebaju ekolozi, pa je otisao...

ja se plasim da ne bude " veza " fazon...ne bi trebalo, a?
niccolo niccolo 11:20 01.11.2009

Re: ........

ja se plasim da ne bude " veza " fazon...ne bi trebalo, a?

Ko će ga znati, biće verovatno i toga, nadam se ne u velikim količinama...
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:26 01.11.2009

Odličan post

svaka čast o tome treba što češće pisati.Preporuka.
Ne bih da trolujem, samo dopuna u istom kontekstu lepo ponašanje i komunalna policija


P.S.ako smatrate suvišnim molim da obrišete bez ikakve ljutnje.
niccolo niccolo 11:34 01.11.2009

Re: Odličan post

samo dopuna u istom kontekstu lepo ponašanje i komunalna policija

Ah, ovo sam izgleda propustio kad je blog bio otvoren...Nikako nije suvišno, baš se lepo dopunjuju.
miloradkakmar miloradkakmar 11:44 01.11.2009

Znači

komunalna policija bi bila savest građana.
Čuo sam pitanje - šta će onda raditi prava policija, odnosno da li se prepliću nadležnosti, npr. neporpisno parkiranja na kolovozu , u oblasti saobraćaja, a najviše zabrivanja primena sile.
Verujem da su zakonska rešenja usklađena.
niccolo niccolo 11:56 01.11.2009

Re: Znači

šta će onda raditi prava policija

Nek hapse dilere droge Čini mi se da uvođenje komunalnih može samo da olakša "običnim" policajcima da se ne bave manjim stvarima i da mogu da se koncentrišu na ozbiljnije stvari.
dunja73 dunja73 11:57 01.11.2009

--

Da, da prestoji nam trnovit put do EU , ali to tako jednostavno , mora biti .
samo sto sam ja jedan jako veliki skeptik po pitanju kvalificiranosti tih kadrova koje ce ovlascivati
drzava - grad ? za obavljanje Tih poslova .

Ako bi Oni imali , neke dokaze o zavrsenim adekvatnim skolama ili kursevima , i jedan prakticnu
potvrdu svoga skolovanja koja se iskljucivo
odvijala u zemljama Novijim Prikljucenicama Evrope (npr.Madjarskoj , Ceskoj , Sloveniji , Grckoj ..)
ja bih kao Gradjanin/ka Bila Pocastvovana sto tako nesto postoji u mojoj zemlji .
Ali , ako ce naprimer Neki Lik koji nije prstom ni nosom mrdnuo nista i nigde , Mene da kazni zato sto Moj pas "kaki" na travnjaku ( pazi Travnjaku ne trotoaru , a zivotinjski izmet je "bio - bioloski " , i u Nemackoj nije zabranjen ) , ili da (mi posalje Pauk zbog nepropisnog parkiranja kojim sam ja samo Nepropisno stala , a ne zakrcila Ulaz nekome u firmu , kucu ili radnju , gde je jedna kazna u Evropi sasvim dovoljna od 30 € , bez paucine i Paukova..itd.. ) i da takav Lik
samo sto je kod nekog ili negde u Partiji "deli pravdu i kroji zakon"
Onda Tako nesto ja vidim kao totalno Nenapredno !!!
Pogotovu Tolerantnost u zakonima , gde ja ako se osetim ostecena mogu i da se zalim Gradu i Gradonacelniku i da mi za to ne bude potrebna nikakva veza , ili da mi neko "cepa prijavu ispod ruke"
i da Ta policija ne izgleda kao nekakva "Radikalna Baba Roga"
vec kao jedan prijatelj Stanovnika koji Zajedno radi na Putu u Evropu sa Stanovnicima , a ne "dere i ne krese " pa i one najgore ... ne razmisljajuci o gorcini Jo - Jo efekta ..
niccolo niccolo 12:07 01.11.2009

Re: --

Mene da kazni zato sto Moj pas "kaki" na travnjaku

Pa ne zato što kaki već zato što posle ne pokupiš i baciš u kantu
Mada ti generalno i ne govoriš o primenjivanju zakona već o neprimenjivanju, jer ako se zakon primenjuju selektivno onda i ne možemo da govorimo o tome da se primenjuje. Ja bih voleo da verujem da će ga primenjivati onako kako treba i uvek, a ne kako im se ćefne...
dunja73 dunja73 12:14 01.11.2009

Re: --

Mada ti generalno i ne govoriš o primenjivanju zakona već o neprimenjivanju, jer ako se zakon primenjuju selektivno onda i ne možemo da govorimo o tome da se primenjuje.

Uopste ne govorim tj pisem o selektivnom primenjivanju zakona , nego o Tolerantnosti ..
E , vidis To je Taj Zid nerazumevanja Evrope i evropskih zakona , ali ja nisam pravnik da ti to mogu objasniti , zato i napisah da Im se To bez Praktikantske Obuke kod nekih "iskusnijih"
u Srbiji moze izjaloviti , vrlo , vrlo laHko... ( cak da ne budete svesni ni Zasto?)
niccolo niccolo 12:42 01.11.2009

Re: --

Hoćeš da kažeš da su zakoni kod nas često previše oštri i da često ne obraćaju pažnju na to da se i sa manjom neogodnošu za onoga ko ga je prekršiio mogu sprovesti odgovarajuće sankcije? Tu se slažemo, međutim tu onda zahtev treba da bude upravljen na promenu zakona koje će komunalna policija da primenjuje...
Unfuckable Unfuckable 14:26 01.11.2009

Biće zanimljivo

videti način delovanja komunalne policije, moglo bi se očekivati izvesno poboljšanje uslova života i lagano podizanje nivoa svesti stanovništva o obavezama koje neminovno nameće urbana sredina.
Nesumnjivo da će to biti služba koja ne samo da će moći u potpunosti da pokriva svoje troškove, nego i da poprilično dopuni budžet - ukoliko svoj posao bude radila dosledno, mislim da je to ključna reč.
Kada spominjem "doslednost" padaju mi na pamet ridžovani, koji ako nalete na nekog namrgođenog baticu bez karte brže-bolje pokupe pinkle i prave se da ga ne primećuju, da bi onda par minuta kasnije naplatili kaznu, sve mršteći se, nekoj pitomini
niccolo niccolo 14:31 01.11.2009

Re: Biće zanimljivo

lagano podizanje nivoa svesti stanovništva o obavezama koje neminovno nameće urbana sredina.

I ja se nadam ovome i veoma bih voleo da se to dogodi...
Kada spominjem "doslednost" padaju mi na pamet ridžovani, koji ako nalete na nekog namrgođenog baticu bez karte brže-bolje pokupe pinkle i prave se da ga ne primećuju, da bi onda par minuta kasnije naplatili kaznu, sve mršteći se, nekoj pitomini

Možda će sada da ih puštaju da idu sa komunalnim, to ne bi bilo loše, barem neki od njih da budu dodeljeni ridžovanima dok se polako svi ne naviknu da se mora kupovati karta...
mirelarado mirelarado 15:15 01.11.2009

Re: Biće zanimljivo

Комунална полиција могла би да допринесе квалитету градског живота, ако буде ваљано организована.
Требало би да ти полицајци добро познају улице, продавнице, важне установе у својој четврти како би помогли пролазницима да стигну на одредиште у непознатом крају града. Да не буде да ред заводе само кажњавањем, легитимисањем и привођењем...
niccolo niccolo 16:24 01.11.2009

Re: Biće zanimljivo

Требало би да ти полицајци добро познају улице, продавнице, важне установе у својој четврти како би помогли пролазницима да стигну на одредиште у непознатом крају града

Odlična ideja, eto lepe sugestije ministru šta da ubaci u obaveznu sadržinu ispita koji će komunalni policajci polagati da bi mogli da se bave tim poslom...
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 02:34 02.11.2009

Re: Biće zanimljivo

Odlična ideja, eto lepe sugestije ministru šta da ubaci u obaveznu sadržinu ispita koji će komunalni policajci polagati da bi mogli da se bave tim poslom...

mislim da bi kvalifikaciono pitanje za buduce komunalce-policajce trebalo da bude: da li ste i koliko puta bacili djubre sa terase/kroz prozor svoga stana?
niccolo niccolo 07:37 02.11.2009

Re: Biće zanimljivo

BebaOdLonchara
Odlična ideja, eto lepe sugestije ministru šta da ubaci u obaveznu sadržinu ispita koji će komunalni policajci polagati da bi mogli da se bave tim poslom...

mislim da bi kvalifikaciono pitanje za buduce komunalce-policajce trebalo da bude: da li ste i koliko puta bacili djubre sa terase/kroz prozor svoga stana?

To su oni pokušavali da razumeju razmere problema kako bi ga bolje rešavali kad postanu komunalni
NNN NNN 14:30 01.11.2009

Ja sam za EKOLOŠKU DIKTATURU!

niccolo niccolo 14:33 01.11.2009

Re: Ja sam za EKOLOŠKU DIKTATURU

S tim u vezi, možda malo van priče o komunalnim policajcima, ali u Srbiji bi mnogo više trebalo raditi na izgradnji fabrika za reciklažu otpada i uvođenju u gradove razdvojenih kontejnera za razne vrste đubreta itd.
NNN NNN 14:41 01.11.2009

Re: Ja sam za EKOLOŠKU DIKTATURU

Ovo sa ovim komunalcajcima mi izgleda kao korak u pravom smeru.
niccolo niccolo 14:46 01.11.2009

Re: Ja sam za EKOLOŠKU DIKTATURU

NNN
Ovo sa ovim komunalcajcima mi izgleda kao korak u pravom smeru.

Verujem da jeste
leopold_lady leopold_lady 15:19 01.11.2009

Reci mi ....

ne pročitah (iskreno samo sam preletela preko teksta) - ko može u dotičnoj policiji da radi ? Jel bilo kakvih konkurasa za istu ? Koliko ja znam - a znam,jer stalno gledam konkurse za posao - nisam videla da se igde traže osobe koje će raditi taj posao.... Jesu li to iz škole ili sa kursa ili šta već - ljudi ???

niccolo niccolo 16:23 01.11.2009

Re: Reci mi ....

Jesu li to iz škole ili sa kursa ili šta već - ljudi ???

Zakon kaže da moraju da imaju psihofizičke sklonosti za vršenje tog posla (lekarsko uverenje), da nisu osuđivani, da mu nije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da imaju srednju četvorogodišnju školu i da imaju položen ispit. Sadržinu tog ispita propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu, i ne znam da li je još uvek propisan, mislim da nije...

Ni ja nisam čuo da je bilo kakvih konkursa, verovatno zato što još ni sadržina tog ispita nije propisana...
leopold_lady leopold_lady 16:25 01.11.2009

Re: Reci mi ....

niccoloNikice , hvala
niccolo niccolo 16:25 01.11.2009

Re: Reci mi ....

leopold_lady
Nikice , hvala

Nema na čemu
mashha mashha 00:46 03.11.2009

Re: Reci mi ....

d) da izvrši pregledanje lica zatečenog u kršenju propisa

Za ovo će možda biti potrebni kozmetičari Pozz nicc, progutah tekst, živi bili pa videli kako će sve to izgledati u praksi! I živela ekologija
niccolo niccolo 09:44 03.11.2009

Re: Reci mi ....

progutah tekst

Ju, nisi se valjda zagrcnula...
d) da izvrši pregledanje lica zatečenog u kršenju propisa

Za ovo će možda biti potrebni kozmetičar

Blade Runner Blade Runner 18:18 01.11.2009

To je kao neka

kombinacija komunalne inspekcije i saobraćajne policije?
niccolo niccolo 18:41 01.11.2009

Re: To je kao neka

Pa može se i tako reći, mada zakon spominje da će oni sarađivati i sa policijom (što mi je jasno) i sa drugim inspekcijama (što nisam najsigurniji na šta se odnosi, verovatno na neke inspekcije ministarstva koje se ne bave stvarima kojima će se ovi baviti...bar se nadam da je tako )
visnja92 visnja92 08:21 02.11.2009

Komunalna policija...

Preko 20 god zivim pored bahatih ljudi koji kamione koje profesionalno koriste parkiraju u dvoristu, jedan, i drugi ispred kuce. Ta tortura smradom, bukom, prljavstinom to se ne moze ispricati. Zivim u naselju na periferiji i ulicice nisu predvidjene za tako velike kamione (a moje komsije nisu, na zalost, jedini). Koliko je nebezbedno izaci kolima iz dvorista kad vam ogroman kamion potpuno zaklanja vidik na desnu stranu ulice mozete da zamislite. Pokusali smo da se zalimo inspekciji. Dodju, vide - nista. Kad smo pokusali da nadjemo "vezu" u inspekciji kako bi neko ipak zamolio doticne da bar kamion sa ulice parkira par stotina metara dalje (gde su mu vec parkirane dve prikolice), nasa "veza" nam je rekla:kome god sam se obratio rekli su mi njega ne smemo da diramo!!! S tim u vezi, osim zaposlenja za izvestan broj ljudi, sta vi ocekujete od komunalne policije? Kazne za pljuckanje na ulici i bacanje papira van kante za otpatke (pred prvi kad treba plate da se zarade), i to naravno, u centru grada? U stvari koliko je sve korumpirano, mozda ni ovo nije malo. Mozda od necega treba poceti...ps. izvinite sto sirim defetizam, ali toliko sam razocarana a vasa tema me je "povukla za jezik".
niccolo niccolo 09:30 02.11.2009

Re: Komunalna policija...

Kazne za pljuckanje na ulici i bacanje papira van kante za otpatke (pred prvi kad treba plate da se zarade), i to naravno, u centru grada?

To su naravno bili samo primeri šta bi komunalna policija mogla da radi, njihovo konkretno delovanje i ocenu istog možemo da damo tek kad počnu da rade. Pitanje građevinske mafije je svakako veće pitanje od komunalne policije i njime se mora baviti "obična" policija i njihove službe za borbu protiv organizovanog kriminala.
U stvari koliko je sve korumpirano, mozda ni ovo nije malo. Mozda od necega treba poceti...

I to je istina...
Biljana 77 Biljana 77 14:32 02.11.2009

Pa lepo..

nadamo se i efikasno.

niccolo niccolo 15:58 02.11.2009

Re: Pa lepo..

Nadamo se...
rapunzel rapunzel 16:06 02.11.2009

Re: Pa lepo..

ko god spreči moj komšiluk da smeće bacaju kroz prozor (čak i kesa puna kiselog kupusa )
od mene će dobiti podršku!
niccolo niccolo 17:58 02.11.2009

Re: Pa lepo..

ko god spreči moj komšiluk da smeće bacaju kroz prozor (čak i kesa puna kiselog kupusa )
od mene će dobiti podršku!Šalim se, znam da je to ozbiljan problem. Ali eto još jednog područja gde bi komunalni mogli da budu od koristi...
duchesse duchesse 12:06 04.11.2009

Pohvala za MUP

Pričala mi drugarica, kod nje na Konjarniku, u Ustaničkoj, se pojavile dve krave, dva magarca, i jedan rotvajler u ulozi pratnje. I tako je ta svita šetala naseljem danima. Ispostavlja se da je neki lik koji živi u obližnjem selu pustio životinje namerno jer je zemlja na kojoj su izgradjene zgrade pripadala njegovoj porodici pre rata. I onda su komšije zvale policiju, i pojavila se dva pripadnika MUPa i onako, kao na selu, terali životinje rukama, nogama, onim rokovnicima, sve braneći se od rotvajlera koji je lajao i režao i lajao. I oteraše ih na kraju.
Kod mene u hood-u, ima jedno mesto gde vole da se okupe seljaci da prodaju sir, jaja i tako tome slično. A pošto nemaju gde da obavljaju svoje fiziološke potrebe, oni to čine tu, kod zidića. I to tako neopisivo smrdi, da je to neverovatno. I onda smo zvali policiju, i sad već neko vreme, seljaka više nema.
Zaključak: Ja sam zadovoljna uslugama MUPa, bar što se komunalnih problema tiče, te ako komunalna policija bude obavljala posao podjednako dobro kao ova regularna, manje će mi biti žao što plaćam poreze.
niccolo niccolo 13:58 04.11.2009

Re: Pohvala za MUP

Ja sam zadovoljna uslugama MUPa, bar što se komunalnih problema tiče, te ako komunalna policija bude obavljala posao podjednako dobro kao ova regularna, manje će mi biti žao što plaćam poreze.

Lepo je pročitati i ovakva iskustva s obzirom da se ljudi obično žale na policiju...
duchesse duchesse 14:40 04.11.2009

Re: Pohvala za MUP

A mogu ja i da se žalim na policiju, na interventnu npr. koja mnogo voli da zaustavlja plavuše u novim kolima "jer su im sumnjive" itd, ali to je već neka druga priča. Bitno je pohvaliti one koji zaista zarade svoje tax-payer's dinare.
niccolo niccolo 16:29 04.11.2009

Re: Pohvala za MUP

koja mnogo voli da zaustavlja plavuše u novim kolima "jer su im sumnjive"

Tako to valjda mora...
mirelarado mirelarado 18:53 04.11.2009

Re: Pohvala za MUP

duchesse
A mogu ja i da se žalim na policiju, na interventnu npr. koja mnogo voli da zaustavlja plavuše u novim kolima "jer su im sumnjive" itd, ali to je već neka druga priča. Bitno je pohvaliti one koji zaista zarade svoje tax-payer's dinare.


Занимљиво. Воле да заустављају и мог мужа, а нит' је плавуша, нит' су нам кола баш нешто упадљива. ;-) То се најчешће догађа крајем месеца, када морају да испуне норму.
niccolo niccolo 19:06 04.11.2009

Re: Pohvala za MUP

Воле да заустављају и мог мужа, а нит' је плавуша, нит' су нам кола баш нешто упадљива. ;-)

duchesse duchesse 21:05 04.11.2009

Re: Pohvala za MUP

mirelarado
Занимљиво. Воле да заустављају и мог мужа, а нит' је плавуша, нит' су нам кола баш нешто упадљива. ;-)

Pazi, ima pripadnika gej populacije medju pripadnicima interventne brigade MUP-a, u to sam sigurna.
mirelarado
То се најчешће догађа крајем месеца, када морају да испуне норму.

Sedimo moja mladja sestra i ja u kolima dok nam čika interventni policajac proverava podatke. Njegov kolega pita:
- Da li ste nekad bile osudjivane?
- Ne.
- Sigurno? Droga, prostitucija ništa?
Onaj iza njega hoće da pukne od smeha. I tako dalje.
Ne znam da li je i to norma, ali nepristojno je i neprijatno. Pogotovo što ni sestra ni ja ne ličimo na narkomanske #urve.
niccolo niccolo 07:36 05.11.2009

Re: Pohvala za MUP

Droga, prostitucija ništa?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana